Homepage » Blog » Bibliografia istorică a Atlasului Digital al României

Bibliografia istorică a Atlasului Digital al României

MOTTO: “Teritoriul însă ce l-a cerut bunei voințe a noastre nu i-l vom ceda niciodată, câtă vreme vom fi în viață. Noi însă, nici din dragoste, nici de frică, nu-i cedăm din pământ nici cât un deget” Menumorut

Această listă de mai jos trebuie considerată doar ca o bibliografie minimală, de referinţă, ca un instrument de lucru incomplet, în dezvoltare (Engl. Work In progress). Am de gând să public Bibliografia completă pentru partea istorică a Atlasului Digital al României sub forma unei cărţi – Repertoriul Naţional Topografic al Fortificaţiilor din România din neolitic şi până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial – la care se lucrează deja de trei ani şi jumătate.

În această carte se va urmări tot ceea ce ţine de topografia istorică
1. Sursele de sit
2. Denumirile antice sau vechi ale acestora
3. Planuri de situaţie cu amplasamentul siturilor
4. Planuri de detaliu cu forma şi componenţa siturilor
5. Descrieri ale poziţionării siturilor, în absenţa sau completarea unor planuri de situaţie
6. Descrieri ale aspectului fortificaţiilor, în absenţa sau completarea unor planuri de detaliu
7. Imagini, vederi, stampe, reprezentări ale siturilor (care să ajute la reconstituirea lor digitală 3D)
8. Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice)
9. Cod RAN (Repertoriul Arheologic Naţional)
10. Bibliografie la care nu am avut încă acces, care este indicată în bibliografia la care am avut acces

Repertoriul este organizat pe Judeţe-Localităţi-Denumire Punct. Au fost indexate câteva mii de articole până acum. Există mii de situri şi zeci de mii de referinţe bibliografice. Au fost scanate aproape o mie de planuri, o parte dintre ele au fost georeferenţiate, vectorizate şi incluse în Atlasul Digital al României. La unele dintre ele au fost create reconstituri 3D. Este o muncă uriaşă şi estimâm undeva între 3 şi 10 ani să o finalizăm.

Ca tipuri de situri s-au avut în vedere în special următoarele: Apeduct, Aşezare Civilă, Aşezare Fortificată, Basilica, Bastion, Baterie, Biserică, Biserică Fortificată, Burgus, Captare Izvor, Castellum, Castru de Pământ, Castru de Piatră, Cazemată, Cetate de Pământ, Cetate de Piatră, Cetate Vauban, Curte Domnească, Drum Antic, Fort, Mănăstire Fortificată, Necropolă, Pod, Quadriburgium, Statio-Mansio, Tabie, Thermae, Turn, Val de Pământ, Val de Piatră, Villa, etc. Am ales în general elemente pe care să le putem recunoaşte pe ortofotoplan, dar în special fortificaţii.

Înafară de acestea am început să includem ceea ce eu numes elemente de prestigiu – vile şi temple romane – aducţiuni, drumuri precum şi aşezări deschise ale unor varii culturi din mai multe motive: a. de câteva ori s-a întâmplat ca o cercetare ulterioară să descopere elemente de fortificaţie acolo unde iniţial nu au fost găsite asemenea elemente şi b. unele situri multistratificate au fortificaţii documentate doar în cadrul unui anume orizont cultural, care nu s-au păstrat în altele, la care există un plan de situaţie.

Lumea o să spună că aşa ceva este doar de interes de specialitate, ceva care ar face viaţa arheologilor mai uşoară. Câtuşi de puţin adevărat! Asemenea informaţii sunt utile celor care aştern drumuri, construiesc case şi cartiere rezidenţiale, întind conducte şi linii de înaltă tensiune. Îi ajută să planifice – în condiţiile unei comunicări defectuoase sau inexistente cu Ministerul Culturii care are prin lege în atribuţii protecţia patrimoniului naţional – şi să execute lucrări în deplină cunoştinţă de cauză în zone care sunt fie situri arheologice – unde sunt necesare descărcări arheologice – fie sunt monumente istorice, care necesită dispense oficiale.

Distrugerea – fie ea şi parţială – a unui asemenea monument este întotdeauna un eveniment de nedorit, nici pentru istoricii în curtea cărora se află acel monument, nici pentru firmele care au ales şi distrus fără să se documenteze un sit potrivit pentru o antenă GSM. Părerea mea este că nici-o firmă privată nu porneşte la drum cu ideea ca să distrugă situri. Înafară de oprobiul public şi pierderea de imagine, asemenea distrugeri pot fi însoţite pentru o firmă de dosare penale şi amenzi usturătoare, ceea ce duce la pierderi financiare. Contrar, carevasăzică, scopului unei firme, care este acela de a produce profit.

Dacă avem în minte exemplul unei anume firme franceze care trebuia să tragă o anumită porţiune de autostradă şi la care acţiune « dacii au găsit de cuviinţă să se opună » – conform exprimării mai colorate a unui domn ministru al transporturilor – firmă care în cele din urmă a pierdut concesiunea respectivă, ceea ce a dus la un scandal internaţional în care preşedintele nostru a fost « plimbat » mai neoficios de omologul său francez, ne dăm seama cât de importante sunt siturile în dezvoltarea ulterioară a României de azi.

Dincolo de partea materială actuală şi concretă, fortificaţiile sunt expresia unor civilizaţii care au avut vocaţia construcţiei, al unor conducători care au fost legaţi afectiv şi material de locurile acestea, ale unor indivizi care au apărat cu preţul vieţii bucata aceea de pământ. Ele sunt o voce peste timp care ne aminteşte istoria glorioasă a acestui neam şi ne îndeamnă să ne ridicăm la înălţimea strămoşilor noştri. Nu există colţ din ţara asta în care pământul să nu poarte cicatricile conflictelor din trecut, mărturie a sacrificiului celor care au pus mai presus de existenţa lor proprie unitatea, independenţa şi integritatea României.

Abrevieri Literatură de Specialitate
Abrudan şi Sontag – 1975 Abrudan, Paul, Sontag, Fritz, Sistemul de apărare al cetăţii Sibiului în secolele XV şi XVI – expresie a concepţiei războiului popular, SMIMM 7-8, 1974-1975, pag. 121-140
Achim – 2005 Achim, Irina Adriana – Piaţa Mare a oraşului roman târziu, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.65-69
Achim – 2007 Achim, Irina Adriana – Grigore Tocilescu şi antichităţile creştine de la Tropaeum Traiani. Remarci asupra cercetărilor savantului după documente de arhivă, S.C.I.V.A., Tomul 58, nr.3-4, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.195-210
Achim et alii – 2008 Achim, Irina Adriana, Beldiman, Corneliu, Munteanu, Florentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă („Florescu”), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4254
Achim et alii – 2009 Achim, Irina Adriana, Opriş, Ioan Carol, Munteanu, Florentin, studenţi FIB – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Intra muros/Extramuros, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4285
Achim et alii – 2009a Achim, Irina Adriana, Dima, Mihai, Beldiman, Corneliu, Munteanu, Florentin, Stănescu, Alexandra Theodora – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4328
Achim et alii – 2010 Achim, Irina Adriana, Sion, Anişoara, Beldiman, Corneliu, Ionescu, Clara, Munteanu, Florentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Sectorul I intra muros Biserica din colţul de nord-est al cetăţii romano-bizantine, Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4510
Adăniloaie – 1987 Adăniloaie, Nichita – Capitolul al-XX-lea – Încheierea victorioasă a operaţiei pentru cucerirea Plevnei, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.767-794
Agrigoroaei – 2007 Agrigoroaei, Vladimir – Trois Techniques D’Excavation. Nouvelles Recherches sur le Complexe Basarabi-Murfatlar, Pontica 40, M.I.N.A.C., Constanţa, 2007, pag.567-590
Ailincăi et alii – 2004 Ailincai, Sorin, Micu, Cristian, Maille, Michel – NOUVEAUX ETABLISSEMENTS DU PREMIER AGE DU FER DECOUVERTS AU NORD-OUEST DE LA DOBROUDJA, PEUCE, S.N. II (XV), Tulcea, 2004, p. 33 – 40
Ailincăi şi Micu – 2006 Ailincăi, Sorin-Cristian, Micu, Cristian – L’Habitation du Premier Age du Fer de L’Etablissement de Sarichioi – La Bursuci(Dep.de Tulcea), Pontica 39, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2006, pag.65-73
Ailincăi – 2008 Ailincăi, Sorin-Cristian – NOI DESCOPERIRI DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI PE TERITORIUL COMUNEI LUNCAVIŢA (JUD. TULCEA), PEUCE, S.N. VI, 2008, p. 133 – 148
Ailincăi – 2010 Ailincăi, Sorin-Cristian – NEW OBSERVATIONS ON THE FIRST IRON AGE DISCOVERIES AT REVĂRSAREA–COTUL TICHILEŞTI, ISACCEA, TULCEA COUNTY, SIGNA PRAEHISTORICA Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno, EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI – 2010, pag.343-371
Ailincăi – 2010a Ailincăi, Sorin-Cristian – NOI CONSIDERAŢII REFERITOARE LA CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN AŞEZAREA CULTURII BABADAG DE LA REVĂRSAREA–DEALUL TICHILEŞTI, JUD. TULCEA, PEUCE, S.N. VIII, 2010, p. 37 – 78
Ailincăi – 2010b Ailincăi, Sorin-Cristian – Noi consideraţii asupra locuirii din prima epocă a fierului (cultura Babadag) de la Teliţa–Amza, com. Teliţa, jud. Tulcea, PONTICA 43, pag. 51-76
Ailincăi et alii – 2011 Ailincăi, Sorin-Cristian, Jugănaru, Gabriel, Ţârlea, Alexandra, Mihail, Florian, Vernescu, Mirela, Ailincăi, Adina – NOI DATE REFERITOARE LA AŞEZAREA CULTURII BABADAG DE LA ENISALA–PALANCA, COM. SARICHIOI, JUD. TULCEA. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN PERIOADA 2003-2006, Revista Arheologică, serie nouă, vol. VII, nr. 1-2, 2011, p. 157-199
Alaiba şi Văleanu – 2001 Alaiba, Ruxandra, Văleanu, Mădălin – Ceramica de tip Cucuteni C de la Vulturi-Dealul Frasinului şi Podul Iloaiei-Şesul Tărgului, THRACO-DACICA 1-2, TOMUL 22, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.85-96
Alaiba – 2008 Alaiba, Ruxandra – LE GROUPE CULTUREL HORODIŞTEA / ERBICENI – GORDINEŞTI. HABITATIONS, Etablisements et habitations prehistoriques. Structure, Organisation, Symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IX, Academie Roumaine Filiale de Iaşi, Institut d’Archeologie Iaşi, pag. 335-355
Albescu – 1966 Albescu, Ion – TURNU-ROŞU, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Albişor – 2009 Albişor, Marius (coord.) – Plan Urbanistic General Comuna Gherghiţa, Judeţul Prahova. Reactualizare, Consiliul Local Comuna Gherghiţa, iulie 2009
Alexa et alii – 1965 Alexa, I, Ferenczi, Ştefan, Şteiu, N – Sondaje arheologice la Huedin-Bolic, Acta M.N 2, Muzezul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1965, pag.637-642
Alexandrescu et alii – 1952 Alexandrescu, Alexandru, Brăteanu, Alex, Florescu, Adrian, Nestor, Ion, Niţu, Anton, Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Szekely, Zoltan, Zaharia-Petrescu, Eugenia, Ciaglâc, Cleopatra, Ciubotaru, Iuliu, Condurachi, Victor, Dănilă, Gheorghe, Deak, Arpad, Lungeanu, Ioana, Martinovici, Trifu, Olteanu, Ştefan, Ştefan, Dragomir, Ştefănescu, Olga – Şantierul Valea Jijiei, SCIV III, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1952, pag.19-119
Alexandrescu A – 1955 Alexandrescu, Alexandrina-D – Săpăturile de salvare de la Sântion(r.Oradea, reg.Oradea), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.487-495
Alexandrescu A şi Constantinescu N – 1959 Alexandrescu, Alexandrina-D., Constantinescu, Nicolae – Săpăturile de salvare de pe Dealul Şprenghi, MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.667-678
Alexandrescu A. şI Pop – 1970 Alexandrescu, A.D., Pop, I. – Sondajele de la Braşov-Păticel, MCA IX, 1970, pag. 161-165
Alexandrescu N et alii – 2004-2005 Alexandrescu, Nicolae, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai – Aspecte Topografice ale Cetăţii Callatis în Epoca Romano-Bizantină, Pontica, Vol.37-38, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2004-2005, pag.419-438
Alexandrescu P – 1999-2001 Alexandrescu, Petre – Le Temple de Theos Megas D’Istros Redressse, DACIA, N.S., 43-45, Editura Academiei Române, Bucureşti, pag.79-96
Alexandrescu P şi Alexandrescu-Vianu – 2005 Alexandrescu, Petre, Alexandrescu-Vianu, Maria – Histoire et stratigraphie I, La Zone sacre d’epoque grecque, HISTRIA, Vol.7, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, pag.51-62
Alexandrescu şi Pop – 1989 Alexandrescu, Alexandrina-A, Pop, Ioan-I. – Cetăţuia dacică de la Teliu(Jud.Braşov), CUMIDAVA 14, Muzeul Judeţean Braşov, 1989, p.10-40
Alexandrescu-Vianu – 2010 Alexandrescu-Vianu, Maria – The treasury of sculptures from Tomis. The cult inventory of a temple, DACIA, Vol.LIII – 2009, Editura Academiei Române, 2010, pag.27-46
Alfoldy-Găzdac – 2006 Alfoldy-Găzdac, Agnes – Numismatica de la o generaţie la alta.Identificarea monedelor romane de la Potaissa(Turda) din însemnările lui Teglas Istvan, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.289-322
Alicu et alii – 1994 Alicu, Dorin, Popa, Victor, Pop, Constantin, Bota, Emilian, Vomir, Marinela – Cercetări Arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993, Clădirile EM30 – EM31, Rapoarte de săpături, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.461-486
Alicu – 1994 Alicu, Dorin – Cercetări Arheologice la Cluj-Napoca – Villa Rustica din Valea Chintăului. Campaniile 1990-1992, Rapoarte de săpături, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.539-567
Alicu – 1998 Alicu, Dorin – Les villae rusticae dans le bassin du Someş Rece(La villa rustica de Chinteni I), La politique edilitaire, Institutul de cercetări eco-muzeale Tulcea, 1998, p.125-160
Alicu şi Opreanu – 2000 Alicu, Dorin, Opreanu, Coriolan – Les Amphitheatres de la Dacie Romanine, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000
Alicu şi Ţentea – 2005 Alicu, Dorin, Ţentea, Ovidiu – The workshops of bronze craftsmanship at Micia.A few notes on more or less recent discoveries, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.65-78
Alicu et alii – 2008 Alicu, Dorin, Isac, Adriana, Pupeză, Paul, Balasz, Gergely – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Cluj, Localitate Cluj-Napoca, Mun.Cluj-Napoca, Punct Muzeul de Artă, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4141
Alicu et alii – 2009 Alicu, Dorin, Bota, Emilian, Voişian, Valentin, Ciongradi, Carmen, Diaconescu, Alexandru, Băeştean, Gică, Barbu, Marius, Ion, Mihaela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Punct Oraşul Roman, Sector Insula 3, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4371
Alicu et alii – 2010 Alicu, Dorin, Băeştean, Gică, Tutilă, Oana, Petrovszky, Richard, Matiş, Anca, Deleanu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Hunedoara, Localitate Ostovu Mic, Comuna Râu de Mori, Punct: Villa rustica (proprietatea Ion Predoni) , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4569
Allard et alii – 1864 Allard, Camille, Michel, Jules, Renier, Leon – La route francaise et les fosses de Trajan, La Bulgarie Orientale: ouvrage orne de 7 gravures et de 2 cartes. Suivie d’une notice sur le Danube par J. Michel et de L’explication des inscriptions par Leon Renier, Paris, Le Clere et Dillet, 1864; http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board433-transporturile-in-romania-transports-in-romania/board434-sosele-drumuri-highways-roads/124-drumul-kustendjeh-rassova-construit-de-francezi-iulie-1855/
Amon – 2006 Amon, Lucian – Une hypothese au sujet de l’emplacement d’une des fortifications de la Ville Romula, In honorem Gheorghe Popilian, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius, Craiova, 2006, pag.38-48
Andreescu – 1999 Andreescu, Ştefan – Note despre Cetatea Chilia, Pontica, Vol.32, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 1999, pag.225-232
Andreescu R et alii – 2001 Andreescu, Radian-Romus, Mirea, Pavel, Apope, Ştefan – Dinamica locurilor neo-eneolitice pe Valea Teleormanului, Preistoria Dunării de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 2001, pag.29-34
Andreescu R şi Popa T – 2003 Andreescu, Radian-Romus, Popa, Traian – Sultana Malu-Roşu. Catalog selectiv, Cercetări Arheologice 12, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003, pag.59-68
Andreescu R et alii – 2003 Andreescu, Radian-Romus, Mirea, Pavel, Apope, Ştefan – Cultura Gumelniţa în Vestul Munteniei. Aşezarea de la Vităneşti, Jud.Teleorman, Cercetări Arheologice 12, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003, pag.71-87
Andreeascu R et alii – 2005 Andreescu, Radian R., Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Moldoveanu, Katia, Radu, Valentin, Lazăr, Cătălin, Mirea, Pavel, Zaharia, Pompilia, Feleagă, Răzvan, Crăciun, Irina, Bailey, Douglass W., Mills, Steve, Jones, Gary, Reeves, Joseph – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Măgura, Comuna Măgura, Punct Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş, TELEOR 003, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3436
Andreeascu R et alii – 2005a Andreescu, Radian R., Frânculeasa, Alin, Paveleţ, Eugen, Torcică, Ionuţ, Nica, Tiberiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveşti, Punct La Mornel, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3437
Andreescu R et alii – 2006 Andreescu, Radian-Romus, Frânculeasa, Alin, Paveleţ, Eugen, Nica, Tiberiu, Torcică, Ion – Consideraţii preliminare asupra aşezării eneolitice de la Mălăieştii de Jos(Jud.Prahova), MOUSAIOS 11, Buzău, 2006, pag.9-33
Andreescu R et alii – 2006a Andreescu, Radian R., Mirea, Pavel, Zaharia, Pompilia, Bălăşescu, Adrian, Valentin, Radu, Haită, Constantin, Bailey, Douglass W, Mills, Steve, Thissen, Laurens, van As, Abraham, Jacobs, Loe – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Măgura, Comuna Măgura, Punct Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş, TELEOR 003, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3706
Andreescu R et alii – 2006b Andreescu, Radian R., Frânculeasa, Alin, Paveleţ, Eugen, Torcică, Ion, Nica, Tiberiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveşti, Punct La Mornel, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3707
Andreescu R et alii – 2006c Andreescu, Radian R., Moldoveanu, Katia, Mirea, Pavel, Bălăşescu, Adrian, Valentin, Radu, Haită, Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Vităneşti, Comuna Vităneşti, Punct Măgurice, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3800
Andreescu R şi Frânculeasa – 2006 Andreescu, Radian-Romus, Frânculeasa, Alin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Prahova, Localitate Urlaţi, or.Urlaţi, Punct La Câmp(La Izlaz), Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3794
Andreescu R şi Lazăr C – 2007-2008 Andreescu, Radian-Romus, Lazăr, Cătălin – Valea Mostiştei. Aşezarea Gumelniţeană de la Sultana Malu Roşu, Cercetări Arheologice 14-15, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2007-2008, pag.55-76
Andreescu R şi Popovici – 2008 Andreescu, Radian-Romus, Popovici, Sabin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Olt, Localitate Grădinile, Comuna Grădinile, Punct La Izlaz, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4241
Andreescu R et alii – 2007 Andreescu, Radian R., Mirea, Pavel, Torcică, Ion, Zaharia, Pompilia, Dumitru, Mădălina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Măgura, Comuna Măgura, Punct Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş, TELEOR 003, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3923
Andreescu R et alii – 2007a Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Ignat, Theodor, Parnic, Valentin, Oană, Virginia, Gabudeanu, Roberta, Iordan, Tudor, Neagu, Marian, Astaloş, Ciprian, Soficaru, Andrei, Ion, Alexandra, Nica, Tiberiu, Androne, Olga, Bem, Carmen, Şandric, Ionuţ, Nicolae, Cătălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu Roşu, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3989
Andreescu R et alii – 2007b Andreescu, Radian Romus, Moldoveanu, Katia, Olariu, Cristina, Bălăşescu, Adrian, Valentin, Radu, Haită, Constantin, Mirea, Pavel, Torcică, Ionuţ, Zaharia, Pompilia, Dumitru, Mădălina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Vităneşti, Comuna Vităneşti, Punct Măgurice, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4012
Andreescu R et alii – 2008 Andreescu, Radian-Romus, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen, Moldoveanu, Katia – Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate în Tell-ul Neo-eneolitic de la Coţatcu, Com.Podgoria, Jud.Buzău, Campania 2008, MOUSAIOS 13, Muzeul Judeţean Buzău, 2008, pag.41-50
Andreescu R et alii – 2008a Andreescu, Radian R., Mirea, Pavel, Zaharia, Pompilia, Torcică, Ion, Dumitru, Mădălina, Nica, Tiberiu, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Beldiman, Corneliu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Măgura, Comuna Măgura, Punct Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş, TELEOR 003, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4040
Andreescu R et alii – 2008b Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Moldoveanu, Katia, Ignat, Theodor, Ion, Alexandra, Soficaru, Andrei, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Chitonu, Mădălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu Roşu, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4083
Andreescu R et alii – 2008c Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Moldoveanu, Katia, Ignat, Theodor, Ion, Alexandra, Soficaru, Andrei, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Chitonu, Mădălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu Roşu, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4084
Andreescu R et alii – 2008d Andreescu, Radian Romus, Moldoveanu, Katia, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Torcică, Ion, Mirea, Pavel, Dumitru, Mădălina, Zaharia, Pompilia, Nica, Tiberiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Vităneşti, Comuna Vităneşti, Punct Măgurice, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4105
Andreescu R et alii – 2009 Andreescu, Radian-Romus, Frînculeasa, Alin, Negrea, Octav, Dumitrescu, Claudia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Prahova, Localitate Seciu, Comuna Boldeşti-Scăeni, Punct La Pompieri, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4478
Andreescu R et alii – 2009a Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Moldoveanu, Katia, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Ignat, Theodor, Soficaru, Andrei, Ion, Alexandra, Neagu, George, Chitonu, Mădălin, Mărgărit, Monica, studenţi şi masteranzi FIB – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu-Roşu, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4379
Andreescu R et alii – 2009b Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Moldoveanu, Katia, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Ignat, Theodor, Soficaru, Andrei, Ion, Alexandra, Neagu, George, Chitonu, Mădălin, Mărgărit, Monica, studenţi şi masteranzi FIB – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu-Roşu, Sector Industria pe materii dure de origine animală, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4380
Andreescu R et alii – 2009c Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Torcică, Ion, Mirea, Pavel, Dumitru, Mădălina, Zaharia, Pompilia, Bârzu, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Vităneşti, Comuna Vităneşti, Punct Măgurice, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4400
Andreescu R et alii – 2010 Andreescu, Radian-Romus, Frînculeasa, Alin, Negrea, Activ – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Prahova, Localitate Băile Boboci, Comuna Jugureni, Punct Tabăra de elevi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4620
Andreescu R et alii – 2010a Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Haită, Constantin, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Buzău, Localitate Coţatcu, Comuna Podgoria, Punct Cetăţuia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4523
Andreescu R et alii – 2010b Andreescu, Radian-Romus, Frînculeasa, Alin, Negrea, Octav, Şerban, Nicolae – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveşti, Punct La Mornel, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4559
Andreescu R et alii – 2010c Andreescu, Radian-Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Moldoveanu, Katia, Ignat, Theodor, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Chitonu, Mădălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu-Roşu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4559
Andreescu R et alii – 2010d Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Bălăşescu, Adrian, Valentin, Radu, Haită, Constantin, Torcică, Ion, Mirea, Pavel, Dumitru, Mădălina, Zaharia, Pompilia, Bârzu, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Teleorman, Localitate Vităneşti, Comuna Vităneşti, Punct Măgurice, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4613
Andreescu R et alii – 2011 Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Popovici, Sabin – Neo-Neoliticul în judeţul OLT. Cercetări arheologice, MUZEUL OLTULUI 1, Craiova, 2011, pag.15-34
Andreescu R et alii – 2011a Andreescu, Radian Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Florea, Mihai, Opriş, Vasile, Voicu, Mădălina, Vasile, Gabriel, Ignat, Theodor, Parnic, Valentin, Chiţonu, Mădălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct Malu Roşu, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4789
Andriţoiu – 1979 Andriţoiu, Ioan – Contribuţii la repertoriul arheologic al Judeţului Hunedoara, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.15-34
Andriţoiu – 1986-1987 Andriţoiu, Ioan – Contribuţii la cunoaşterea Culturii Wietenberg în Sud-Vestul Transilvaniei(I), SARGETIA 20, Acta Musei Devensis, Deva, 1986-1987, pag.45-63
Andronic şi Popescu – 1980 Andronic, Alexandru, Popescu, Rica – Cercetările arheologice de la Vaslui – Curţile Domneşti, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.558-565
Angelescu – 2003-2005 Angelescu, Mircea-Victor – Histria. Sistemul de duble incinte în Epoca Greacă, S.C.I.V.A., Tomurile 54-56, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003-2005, pag.55-84
Angelescu – 2005 Angelescu, Mirce-Victor – Basilica creştină din colţul de sud-est al cetăţii romane târzii, Histria-Ghid Album, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.82-84
Angelescu – 2005 Angelescu, Mircea-Victor – Incinta elenistică în contextul sistemului defensiv grecesc, Histria-Ghid Album, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.108-111
Angelescu – 2011 Angelescu, Mircea-Victor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4729
Anghelescu et alii – 2007 Angelescu, Mircea Victor, Suceveanu, Alexandru, Bottez, Valentin, Dabâca, Mircea, Timofan, Anca, Chiriţoiu, Alexandru, Fărnoagă, S, Neagu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3904
Angelescu et alii – 2010 Angelescu, Mircea Victor, Suceveanu, Alexandru, Rusu, Viorica, Bădescu, Alexandru, Lăzărescu, Vlad Andrei, Drăgan, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Toponim Histria, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4548
Angelescu et alii – 2010a Angelescu, Mircea Victor, Suceveanu, Alexandru, Bottez, Valentin-Victor, Neagu, Alexandra, Raicu, Elena – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4544
Angelescu et alii – 2010b Angelescu, Mircea Victor, Suceveanu, Alexandru, Dabâca, Mircea Mihail – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Sud, Toponim Histria, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4545
Angelescu et alii – 2010c Angelescu, Mircea Victor, Suceveanu, Alexandru, Achim, Irina Adrian, Dima, Mihai, Beldiman, Corneliu, Munteanu, Florentin, Stănescu, Alexandra Theodora – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă, Toponim Histria, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4546
Angelescu et alii – 2011 Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin Victor, Ganciu, Iulian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sector Sud – Basilica Pârvan, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4731
Anghel – 1965 Anghel, Gheorghe – Biserica romanică de la Geoagiul de Jos, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.615-624
Anghel – 1972 Anghel, Gheorghe – Cetăţi medievale din Transilvania, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972
Anghel – 1979 Anghel, Gheorghe – Cetatea medievală din Pădurea comunei Gârbova(judeţul Alba), APULUM 17, Alba Iulia, 1979, pag.273-278
Anghel – 1983 Anghel, Gheorghe – Despre evoluţia sistemului de fortificaţii orăşeneşti din Transilvania, APULUM 21, Alba Iulia, 1983, pag.167-174
Anghel – 1986 Anghel, Gheorghe – Fortificaţii medievale de piatră din secolele XII-XVI, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986
Anghel – 1994 Anghel, Gheorghe – Despre evoluţia teritorială a oraşului antic, medieval şi modern Alba Iulia, APULUM 31, ACTA MUSEI APULENSIS, Alba Iulia, 1994, pag.283-302
Anghel – 1997-1998 Anghel, Gheorghe – Vauban şi fortificaţiile bastionare din Transilvania şi Banat de la sfârşitul Secolului al XVII-lea şi prima jumătate a Secolului al XVIII-lea, SARGETIA, Vol.27/1, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1997-1998, pag.581-631
Anghel şi Berciu – 1968 Anghel, Gheorghe, Berciu, Ion – CETĂŢI FEUDALE DIN SUD-VESTUL TRANSILVANIEI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Anghel şi Berciu – 1971 Anghel, Gheorghe, Berciu, Ion – Cetatea Feudală de la Tăuţi(Judeţul Alba), Sesiunea de Comunicări Stiinţifice a Muzeelor de Istorice, Vol.2, Bucureşti, 1971, pag.196-208
Antonescu – 1980 Antonescu, Iulian – Patrimoniul cultural naţional, parte integrantă a tezaurului spiritual al umanităţii, REVISTA Muzeelor şi Monumentelor 8, Bucureşti, 1980, pag.3-18
Antonescu D – 1984 Antonescu, Dinu – Introducere în ahitectura Dacilor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1984
Aparaschivei şi Bilavschi – 2009 Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Curtina C1, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4316
Aparaschivei – 2010 Aparaschivei, Dan – Cercetările arheologice de la IBIDA (Slava Rusă, Jud.Tulcea), Sector X(Campania 2008) – I, Arheologia Moldovei, Vol.32, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.167-182
Apolzan – 1977 Apolzan, Lucia – Platforma Luncanilor -Aspecte ale vechimii şi continuităţii aţezărilor, SARGETIA 3, Deva, 1977, pag.487-508
Apostol – 1997 Apostol, Mihai – Monumente Prahovene, Editura Prahova, 1997
Apostu şi Bobi – 2005 Apostu, Aurora-Emilia, Bobi, Victor – Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu-Campania 1997-, Vrancea – Studii şi Comunicări, Vol.12, Editura Pallas, Focşani, 2005, pag.7-26
Apostu et alii – 2008 Apostu, Aurora-Emilia, Stănescu, Mădălina, Pantelimon, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Vrancea, Localitate Focşani, mun.Focşani, Punct Ansamblul Mănăstiresc Sf. Ioan Botezătorul (Piaţa Unirii şi Grădina Publică – Focşani), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4441
Apostu şi Stănescu – 2009 Apostu, Aurora-Emilia, Stănescu, Mădălina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Vrancea, Localitate Focşani, mun.Focşani, Punct Biserica “Sf. Nicolae”, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4441
Ardeleanu – 2007 Ardeleanu, Constantin – O relatare de călătorie mai puţin cunoscută. Charles William Vane, Marchiz de Londonderry şi trecerea sa prin Principatele Române(1840), Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători, Vol.III, Editura ISTROS, Galaţi, 2007, pag.101-111
Ardeţ – 2000 Ardeţ, Adrian – O construcţie romană descoperită la Petroşniţa(Jud.Caraş-Severin), Banatica, Vol.15/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2000, pag.217-222
Ardeţ – 2001 Ardeţ, Adrian – Scurt istoric al cercetărilor arheologice de epocă romană pe raza oraşului Caransebeş, Symposia Thracologica 9, Bibliotecheca Thracologica 2, Bucureşti, 1992, pag.57-60
Ardeţ şi Ardeţ L – 2004 Ardeţ, Adrian, Ardeţ, Lucia-Carmen – O nouă fortificaţie militară romană descoperită la Tibiscum-IAZ, Analele Banatului, S.N, 10-11, 2002-2003, Editura Mirton, Timişoara, 2004, p.109-130
Ardeţ – 2009 Ardeţ, Adrian – Armata romană din Banat în secolul IV d.Ch, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, HISTRIA, Vol.54, Nr.1-2, Cluj, pag.111-126
Ardeţ et alii – 2007 Ardeţ, Adrian, Negrei, Dimitrie Pavel, Ardeţ, Lucia Carmen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Iaz, Comuna Obreja, Punct Traianu, Toponim Tibiscum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3898
Ardeţ et alii – 2009 Ardeţ, Adrian, Negrei, Dimitrie Pavel, Ardeţ, Lucia Carmen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Iaz, Comuna Obreja, Punct Traianu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4311
Ardeţ et alii – 2009a Ardeţ, Adrian, Negrei, Dimitrie Pavel, Ardeţ, Lucia Carmen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Zăvoi, Comuna Zăvoi, Punct Balta Neagră-Fâneţe, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4488
Ardeţ et alii – 2009b Ardeţ, Adrian, Negrei, Dimitrie Pavel, Ardeţ, Lucia Carmen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Zăvoi, Comuna Zăvoi, Punct Cimitirul Ortodox, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4489
Ardeţ et alii – 2011 Ardeţ, Adrian, Hamat, Ana, Ardeţ, Lucia Carmen – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct – La Drum – Zăvoi (Cetate sau Peste Ziduri), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4736
Ardeţ et alii – 2011a Ardeţ, Adrian, Negrei, Dimitrie, Ardeţ, Lucia Carmen, Angeleski, Sote, Hancox, Hope, Daniel, Wood, Shaw, Francis, Wasenczuk, Keighley – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Zăvoi, Punct – Cimitirul Ortodox, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4812
Ardevan şi Varga – 2010 Ardevan, Radu, Varga, Rada – Descoperiri monetare antice la Războieni(Jud.Alba), BHAUT 12, Universitatea de Vest din Timişoara, 2010, pag.183-199
Ardos – 1936 Ardos, Frideric – Date arheologice referitoare la Oradea şi Judeţul Bihor, Editura Adolf Sonnenfeld, Oradea, 1936
Aricescu – 1972 Aricescu, Andrei – Unităţile militare în procesul de romanizare a teritoriului Drobogean, S.C.I.V. 4, Tomul 23, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972, pag.581-592
Aricescu – 1974 Aricescu, Andrei – Două inscripţii din vecinătatea Sacidavei, PONTICA 7, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1974, pag.259-274
Arnăut – 2003 Arnăut, Tudor – Vestigii ale sec. VII-III a. Chr. în spaţiul de la răsărit de Carpaţi, Centrul Editorial al Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, 2003
Artimon şi Mitrea – 1976 Artimon, Alexandru, Mitrea, I – Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească – Bacău, CARPATICA 8, Muzeul de istorie şi artă Bacău, Bacău, 1976, pag.191-224
Artimon – 1976 Artimon, Alexandru – Contribuţii arheologice la istoria Adjudului(Sec.XIV-XVII), CARPATICA 8, Muzeul de istorie şi artă Bacău, Bacău, 1976, pag.235-253
Artimon – 2007 Artimon, Alexandru – Cercetări arheologice medievale la Bacău(1967-2007), CARPICA 36, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, 2007, pag.146-173
Artimon et alii – 2008 Artimon, Alexandru, Farcaş, Simona, Iacobescu, Silvia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Bacău, Localitate Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, Punct Mănăstirea Caşin, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4167
Asăvoaie et alii – 2011 Asăvoaie, Costică, Minea, Bogdan, Josanu, Vitalie, Niţă, Cosmin, Frunză, Beatrice – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Neamţ, Localitate Secu, Comuna Bicaz, Punct Mănăstirea Secu, Sector Schitul Nichifon al Mănăstirii Secu, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4859
Atanasescu şi Grama-1974 Atanescu, Iancu, Grama, Valeriu – Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974
Atanasiu et alii – 1987 Atanasiu, Victor, Prodan, Costică, Schipor, Ilie – Luptele desfăşurate de trupele române pentru stăvilirea pătrunderii inamicului pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre – Luptele de pe aliniamentele -Cricov, Râmnicu sărat şi Siret pentru stabilizarea liniei frontului , România în anii Primului Război Mondial Vol.1, Capitolul IX, Bucureşti, pag.527-556
Aurelian – 1962 Aurelian, Petre – Săpăturile de la Piatra Frecăţei, MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.565-589
Aurelian – 1962a Aurelian, Petre – DACIA 6, Bucureşti, pag.215-234
Avram A – 1973 Avram, Alexandru – Fortificaţii medievale din Crişana, BIHAREA , Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1973, pag.191-225
Avram – 2006 Avram, Alexandru – Topografia monumentelor din Transilvania-Municipiul Mediaş. Centrul istoric, Muzeul Naţional Brukenthal, vol.III, Editura Altip, Sibiu, 2006
Avram et alii – 2006 Avram, Alexandru, Bîrzescu, Iulian, Mărgineanu Cîrstoiu, Monica, Zimmermann, Konrad, Apostol, Virgil, Liţu, Alexandra, Ţârlea, Alexandra, Grunwald, Kristin, Schuler, Hendrikje – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Histria T, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3687
Avram et alii – 2008 Avram, Alexandru, Bîrzescu, Iulian, Mărgineanu Cîrstoiu, Monica, Panait Bîrzescu, Florina, Bâlici, Ştefan, Buşilă, Ana Maria, Cosnean, Letiţia, Liţu, Alexandra, Ţîrlea, Alexandra – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Histria T1, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4256
Avram et alii – 2009 Avram, Alexandru, Bîrzescu, Iulian, Mărgineanu Cîrstoiu, Monica, Panait Bîrzescu, Florina, Zimmermann, Konrad, Apostol, Virgil, Maurer, Karen, Ţîrlea, Alexandra – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector T1, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4326
Avram et alii – 2011 Avram, Alexandru , Bîrzescu, Iulian , Mărgineanu Cîrstoiu, Monica, Panait Bîrzescu, Florina , Vasiliţă, Ştefan , Apostol, Virgil , Maurer, Karin, Ţârlea, Alexandra – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sector T1 – Monumentul M, suprafeţele C8, C9, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4730
Avram şi Amon – 1999 Avram, Romeo, Amon, Lucian – Cercetările arheologice efectuate la castra Traiana (Sâmbotin, com. Dăeşti, jud. Vâlcea), OLTENIA, 11, pag. 41-53
Avram şi Amon – 1999a Avram, Romeo, Amon, Lucian – Cercetări arheologice efectuate la Castra Traiana (Sâmbotin, Com.Dăeşti, Jud.Vâlcea), OLTENIA 15, Studii şi Comunicări, Muzeul Olteniei, Craiova, 1999, pag.41-53
Avram et alii – 1999 Avram, Romeo, Amon, Lucian, Stoica, Onoriu – Şantierul Arheologic de la Bistreţ, judeţul Dolj, 1993. Raport preliminar., OLTENIA 1, Seria 3, An 3, Editura Scorillo, Craiova, 1999, pag.42-47
Avram et alii – 1999a Avram, Romeo, Amon, Lucian, Stoica, Onoriu – Săpăturile Arheologice din castrul roman de la Sânbotin(Castra Traiana).Campania 1994., OLTENIA 2, Seria 3, An 3, Editura Scorillo, Craiova, 1999, pag.42-47
Avram şi Amon – 2000 Avram, Romeo, Amon, Lucian – Elementele de arhitectură ale fortificaţiei romane de la Gresia (com. Stejaru, jud. Teleorman), ARHIVELE OLTENIEI, S.N., 15, 2000, pag. 41-50
Babeş et alii – 2005 Babeş, Mircea, Motzoi-Chicideanu, Ion, Măgureanu, Despina, Matei, Sebastian, Cireaşă, Andreea, Constantin, Cătălin, Duţescu, Maria-Magdalena, Florea, Mihai, Ştefan, Dan Călin, Ghenghea, Alexandra, Ghiţă, Mihaela, Nicolae, Mirel, Cebotaru, Irina, Eşanu, Lilia, Porubin, Nicolae – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct Cetăţuia, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3352
Babeş et alii – 2006 Babeş, Mircea, Motzoi-Chicideanu, Ion, Măgureanu, Despina, Matei, Sebastian, Ştean, Dan, Duţescu, Magdalena – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct Cetăţuia, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3627
Babeş et alii – 2006a Babeş, Mircea, Ganciu, Anca, Matei, Gheorghe, Renţea, Elena, Muja, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ialomiţa, Localitate Stelnica, Comuna Stelnica, Punct Grădiştea Mare, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3771
Babeş et alii – 2006b Babeş, Mircea, Ganciu, Anca, Matei, Gheorghe, Renţea, Elena, Muja, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ialomiţa, Localitate Stelnica, Comuna Stelnica, Punct Grădiştea Mare, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3770
Babeş et alii – 2007 Babeş, Mircea, Motzoi-Chicideanu, Ion, Măgureanu, Despina, Matei, Sebastian, Costache-Bolocan, Daniel, Ştean, Dan, Duţescu, Magdalena, Constantin, Cătălin, Nicolăescu, Monica, Ghenghea, Alexandra, Munteanu, Florin, Milea, Florentina, Al Jumali, Omar, Cornei, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct Cetăţuia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3855
Babeş et alii – 2007a Babeş, Mircea, Ganciu, Anca, Muja, Cristina, Matei, Gheorghe, Renţea, Elena – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ialomiţa, Localitate Stelnica, Comuna Stelnica, Punct Grădiştea Mare, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3984
Babeş et alii – 2009 Babeş, Mircea, Măgureanu, Despina, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Ştefan, Maria-Magdalena, Ştefan, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct Cetăţuia, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4295
Babeş et alii – 2010 Babeş, Mircea, Măgureanu, Despina, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Ştefan, Maria-Magdalena, Ştefan, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct Cetăţuia, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4517
Baciu – 2004-2006 Baciu, Gheorghe – Localizarea luptei din 10 Ianuarie 1475 în istoriografia românească, ActaMM 25-27, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare Vaslui, Vaslui, 2004-2006, pag.121-133
Badea – 1997 Badea, Lucian – Cadrul geomorfologic al aşezării paleolitice de la Giurgiu – Malu Roşu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Vol.15, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.9-15
Bader – 1974-1975 Bader, Tiberiu – Descoperiri de Terra Sigillata în teritoriile situate la Nord-Vest de Dacia Romană, SARGETIA, Vol.11-12, Muzeul Judeţean Hunedoara, 1974-1975, pag.269-276
Bader – 1979 Bader, Tiberiu – L ABHANDLUNGEN Die Suciu de Sus-Kultur in Nordwestrumänien, PZ 54, 1979, vol. 1
Bader şi Dumitraşcu – 1970 Bader, Tiberiu, Dumitraşcu, Sever – SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE LA AŞEZAREA DE TIP OTOMANI DE LA MEDIEŞUL AURIT, MCA IX, 1970, pag. 127-136
Băcueţ-Crişan – 2011 Băcueţ-Crişan, Dan – Forme speciale de inhumare în Transilvania secolelor IX-XI, ACTA MUSEI APULENSIS, APULUM 48, Alba Iulia, 2011, pag.161-170
Băcueţ-Crişan S – 2006 Băcueţ-Crişan, Sanda – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Bocşa, Comuna or.Bocşa, Punct Pietriş, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3599
Băcueţ-Crişan S et alii – 2010 Băcueţ-Crişan, Sanda, Bejinariu, Ioan, Culic, Dan, Băcueţ-Crişan, Dan, Pop, Horea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Corău, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4658
Băcueţ-Crişan S et alii – 2011 Băcueţ-Crişan, Sanda, Bejinariu, Ioan, Culic, Dan, Băcueţ-Crişan, Dan, Pop, Horea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Corău, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4854
Bădescu – 2005 Bădescu, Marin-I – Castellum de la Voineşti-Muncel în contextul Limesului Transalutanus, Revista de Istorie a Muncelului 8, Editura Nummus, Bucureşti, 2005, pag.11-17
Băeştean – 2007 Băeştean, Gică – Aprovizionarea cu apă în Dacia Romană, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007
Băeştean şi Tutilă – 2011 Băeştean, Gică, Tutilă, Oana – O nouă inscripţie funerară de la Sarmizegetusa, ACTA MUSEI APULENSIS, APULUM 48, Alba Iulia, 2011, pag.239-243
Băjenaru – 2002-2003 Băjenaru, Constantin – Observaţii recente cu privire la fortificaţia Quadriburgium de la Ovidiu, Pontica 35-36, Muzeul de Istorie Naţonală şi Arheologie, Constanţa, 2002-2003, pag.293-321
Băjenaru – 2007 Băjenaru, Constantin – Fortificaţii minore în spaţiul balcano-dunărean de la Diocletian la Iustinian, Teză de Doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 2007
Băjenaru şi Bâltâc – 2006 Băjenaru, Constantin, Bâltâc, Adela – HISTRIA – Basilica Episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă(1984-2000), Pontica 39, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2006, pag.219-247
Băjenaru şi Dobbrinescu – 2008 Băjenaru, Constantin, Dobrinescu, Cătălin – Săpăturile de salvare în necropola romană a Tomisului, Pontica 41, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2008, pag.189-208
Băjenaru şi Nopcea – 2011 Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Cetate, Sector Sud-Bazilica, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4759
Bajusz – 2003 Bajusz, Istvan – Amfiteatrul de la Porolissum şi aspectele sale culturale, Acta M.P., Vol.25, Muzeul Judeţean de istorie şi artă Zalău, 2003, pag.165-194
Balaci – 2010 Balaci, Cătălin – Vicus-ul militar de la Drobeta o propunere de dispunere în teren a aşezării civile, BHAUT 12, Universitatea de Vest din Timişoara, 2010, pag.215-221
Bălan – 1966 Bălan, Traian – Tezaurul de monede dacice de la Bozeş(r.Orăştie), SARGETIA 4, Acta Musei Regionalis Devensis, Editura Ştiinţifică, Cluj-Napoca, 1966, pag.51-64
Bălan G şi Ota – 2012 Bălan, Gabriel, Ota, Radu – Situl Arheologic de la Miceşti – Cigaş(Mun.Alba Iulia, Jud.Alba), APULUM 49, Alba Iulia, 2012, pag.41-62
Bălărie – 2010 Bălărie, Andrei – Turnurile – Locuinţă de la Sviniţa, Banatica 20-1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2010, pag.237-254
Balş – 1968 Balş, Ştefan – Curtea Brâncovenească din POTLOGI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Balazs – 2010 Balazs, Aldor-Csaba – The Coţofeni site from Şincai-Cetatea Păgânilor(Mureş County). The 1996-1997 Campaigns, Marisia 30, Editura Mega, Târgu-Mureş, 2010, pag.7-24
Bălos – 2000 Bălos, Angelica – Spaţii şi Funcţionalităţi în construcţiile Dacice Clasice. O perspectivă etno-arheologică, Banatica 15/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2000, pag.135-146
Baltag – 1979 Baltag, Gheorghe – Date pentru un studiu arheologic al zonei Municipiului Sighişoara, Marisia 9, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 1979, pag.75-106
Baltres şi Avram – 2004 Baltres, Albert, Avram, Emil – Păcuiul lui soare – Building stones and their sources, DACIA, Vol.XLVI-XLVII – 2002-2003, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004, pag.189-206
Baraschi şi Cantacuzino – 1980 Baraschi, Silvia, Cantacuzino, Gheorghe I – Cercetările arheologice din Cetatea de la Enisala(1976), PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.459-472
Baraschi – 1988-1989 Baraschi, Silvia – Din Toponimia Medievală Ponto-Dunăreană, Pontica, Vol.21-22, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 1988-1989, pag.271-286
Baraschi şi Moghior – 1979 Baraschi, Silvia, Moghior, Neculai – Sondajele de la Nufărul-Ilganii de Jos (Judeţul Tulcea), SMIMM 12, 1979, pag. 186-191
Baraschi şi Moghior – 1982 Baraschi, Silvia, Moghior, Neculai – Şantierul arheologic Nufăru-Ilgani (1980) (jud. Tulcea), SMIMM 14-15, 1981-1982, pag. 69-82
Baraschi şi Moghior – 1985 Baraschi, Silvia, Moghior, Neculai – Date noi referitoare la fortificaţiile medieval-timpurii din complexul arheologic de la Nufăru-Ilgani judeţul Tulcea (Cercetările din 1978-1983), SMIMM 17-18, 1984-1985, pag. 144-151
Barbu V – 1965 Barbu, Vasile – ADAMCLISI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965
Barbu V – 1972 Barbu, Vasile – TOMIS – Oraşul poetului exilat, Editura Albatros, Bucureşti, 1972
Barbu V – 1974 Barbu, Vasile – O locuinţă romană târzie, descoperită recent la Sucidava, OLTENIA STUDII ŞI COMUNICĂRI 1 ISTORIE, Craiova, 1974, pag.83-92
Barbu – 1996 Barbu, Mircea – Fortificaţii dacice pe Valea Mureşului inferior, ZIRIDAVA XIX – XX, Muzeul Judeţean Arad, Arad, 1996
Barbu şi Zdroba – 1979 Barbu, Mircea, Zdroba, Mircea – Cercetările Arheologice de la Arad – Vladimirescu. Campania 1978, ZIRIDAVA 11, Arad, 1979, pag.181-193
Bălaşa şi Hrisant – 1983 Bălaşa, Dumitru, Hrisant, Toma – Mănăstirea Tismana – Vatră străbună, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1983
Bălăşescu şi Radu – 2006 Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3621
Bălăşescu şi Radu – 2008 Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Teleorman, Localitate Turnu Măgurele, Mun.Turnu Măgurele, Punct Cetate, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4100
Bălăşescu şi Radu – 2009 Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, Peştera La Izvor, Peştera La Baba, Peştera X, Sector Fauna din aşezarea Hamangia de la Cheia, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4322
Băltean et alii – 2006 Băltean, Ion, Petrescu, Sorin, Negrei, Dimitrie, Lazarovici, Gheorghe, Zilhão, João, Constantin, Silviu, Moldovan, Oana, Cincă, Adela, Băltean, Oana, Bărbat, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Caraş-Severin, Localitate Steierdorf, or.Anina, Punct Peştera Hoţilor (La Hoţu), Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3769
Bărbulescu – 1997 Bărbulescu, Mihai – Civilizaţia romană în Dacia, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj Napoca, 1997
Bărbulescu M şi Bărbulescu C – 2003 Bărbulescu, Mihai, Bărbulescu, Cornelia – Turda. Castrul roman de la Potaissa, Editura LogArt, Turda, 2003
Bărbulescu et alii – 2006 Bărbulescu, Mihai, Nemeti, Sorin, Fodorean, Florin, Mihăilă, Carmen, Sălăşan, Mihaela, Pâslaru, Mariana, Cătinaş, Ana, Luca, Claudia, Nemeti, Irina, Husar, Adrian, Huszarik, Pavel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun Turda, Punct Dealul Cetăţii(Potaissa), Toponim Potaissa, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3792
Bărbulescu et alii – 2008 Bărbulescu, Mihai, Nemeti, Sorin, Fodorean, Florin, Mihăilă, Carmen, Sălăşan, Mihaela, Cosmin, Onofrei, Blaga, Dragoş, Matei, Dan, Pâslaru, Mariana, Cătinaş, Ana, Luca, Claudia, Huszarik, Pavel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun Turda, Punct Dealul Cetăţii(Potaissa), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4098
Bărbulescu et alii – 2009 Bărbulescu, Mihai, Nemeti, Sorin, Fodorean, Florin, Mihăilă, Carmen, Sălăşan, Mihaela, Blaga, Dragoş, Matei, Dan, Pâslaru, Mariana, Cătinaş, Ana, Luca, Claudia, Nemeti, Irina, Huszarik, Pavel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun Turda, Punct Dealul Cetăţii, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4392
Bărbulescu et alii – 2010 Bărbulescu, Mihai, Nemeti, Sorin, Fodorean, Florin, Sălăşan, Mihaela, Blaga, Dragoş, Dan, Matei, Pâslaru, Mariana, Cătinaş, Ana, Luca, Claudia, Nemeti, Irina, Huszarik, Pavel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun Turda, Punct Dealul Cetăţii, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4610
Bărbulescu et alii – 2011 Bărbulescu, Mihai, Nemeti, Sorin, Fodorean, Florin, Blaga, Dragoş, Dan, Matei, Pîslaru, Mariana, Istvan, Fabian, Nemeti, Irina, Huszarik, Pavel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun.Turda, Punct Dealul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4800
Bărbulescu C şi Barbulescu M – 2004 Bărbulescu, Cornelia, Bărbulescu, Mihai – Poarta principală a basilicii castrului de la Potaissa, Studia Historica et Archaeologica In Honorem Magistrae Doina Benea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, pag.27-33
Bărbulescu-Munteanu şi Rădulescu – 1980 Bărbulescu-Munteanu, Maria, Rădulescu, Adrian- Stâlpi militari inediţi din Scythia Minor, Pontica 13, Muezul de Arheologie Constanţa, 1980, pag.140-156
Bărcăcilă – 1937 Bărcăcilă, Alexandru – Cetatea Severinului. Început de cercetări arheologice, BCMI oct-dec. 1937, pag. 149-166
Bărcăcilă – 1943 Bărcăcilă, Alexandru – Raport asupra cercetărilor de la Drajna de Sus, Prahova, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.106-109
Bărcăcilă – 1943a Bărcăcilă, Alexandru – Raport asupra acoperişurilor protectoare la therme şi la palestra lor de la Cetatea Severinului, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.157-158
Bărcăcilă – 1959 Bărcăcilă, Alexandru – Monede, podoabe de metal şi fragmente ceramice de la Termele Drubetei şi din Cimitirul medieval suprapus, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.769-794
Barnea – 1958 Barnea, Ion – Romain-Byzantine Basilicae discovered in Dobrogea Between 1948-1958, DACIA, N.S., 2, Editura Republicii Socialiste România, Bucureşri, 1958, pag.331-349
Barnea – 1959 Barnea, Ion – Descoperiri Arheologice din Epoca Feudală la Mangalia, MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.903-911
Barnea – 1966 Barnea, Ion – O cercetare arheologică la Borcea, Revista Muzeelor 2, Anul 3, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Bucureşti, 1966, pag.155-161
Barnea – 1979 Barnea, Ion – Tropaeum Traiani I-Cetatea, Institutul de Arheologie-Bucureşti, Biblioteca de arheologie, vol.35, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresşti, 1979, pag.13-34
Barnea A – 1995 Barnea, Alexandru – Cronica Cercetărilor arheologice efectuate în 1994 de Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti, SCIVA 3-4, Tomul 46, Bucureşti, iulie-decembrie 1995, pag.281-290
Barnea A et alii – 2005 Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Poarta de Nord , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3283
Barnea A et alii – 2005a Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector teritoriul rural al cetăţii, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3286
Barnea A et alii – 2005b Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Platou Est, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3284
Barnea A et alii – 2005c Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Necropolă; Anexa Fortificată, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3282
Barnea A et alii – 2005d Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Sud Basilica D, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3281
Barnea A et alii – 2005e Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector CI, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3280
Barnea A et alii – 2005f Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector B, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3279
Barnea A et alii – 2005g Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A (Cartier Al. Barnea), Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3278
Barnea A et alii – 2005h Barnea, Alexandru, Bogdan-Cătăniciu, Ioana, Căpiţă, Carol, Olariu, Cristian, Constantin, Robert, Ionescu, Mihai, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai Severus, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Panaite, Adriana, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Sakamoto, Emiko, Pastor, Simona, Dragomir, Daniel, Slătineanu, Ştefan, Daniel, Ene, Saulea, Iulia, Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3277
Barnea A et alii – 2005i Barnea, Alexandru, Olariu, Cristian, Ionescu, Mihai Severus, Paraschiv, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Garvăn, Comuna Jijila, Punct Bisericuţa, Toponim Dinogetia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3379
Barnea A et alii – 2006 Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3556
Barnea A et alii – 2006a Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector B , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3557
Barnea A et alii – 2006b Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Sud Basilica D , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3558
Barnea A et alii – 2006c Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Strada ABV IV , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3559
Barnea A et alii – 2006d Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Turnul T2 , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3560
Barnea A et alii – 2006e Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C I , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3561
Barnea A et alii – 2006f Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C II , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3563
Barnea A et alii – 2006g Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Ene, Daniel, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica, Tănase, Claudiu, Marin, Rodica, Cristescu, Florin, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sectoarele A, B, C, D , Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3564
Barnea a et alii – 2006h Barnea, Alexandru, Olariu, Cristian, Ionescu, Mihai Severus, Paraschiv, Eugen, Grigore, Ioana, Drăghici, Filica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Garvăn, Comuna Jijila, Punct Bisericuţa, Toponim Dinogetia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3661
Barnea A et alii – 2007 Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A – Strada ABV IV, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3811
Barnea A et alii – 2007a Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4026
Barnea A et alii – 2007b Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4025
Barnea A et alii – 2007c Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector D – Basilica cu transept, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4023
Barnea A et alii – 2007d Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Poarta de Nord, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4022
Barnea A et alii – 2007e Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3812
Barnea A et alii – 2007f Barnea, Alexandru, Cătăniciu, Ioana Bogdan, Panaite, Adriana, Gamureac, Emilian, Olariu, Cristian, Căpiţă, Carol, Ionescu, Mihai Severus, Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Lungu, Liviu, Scurtu, Florin, prof. Ellis, Linda, prof. Tusa, Sebastiano, Scuderi, Albert, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate- teritoriu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4024
Barnea A et alii – 2009 Barnea, Alexandru, Constantin, Robert, Alexandru, Nicolae, Alexiu, Alexandru, Plederer, Răzvan, Muşat, Alina, Dolea, Alexandra – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4269
Barnea A et alii – 2009a Barnea, Alexandru, Talmaţchi, Gabiel, Bodolică, Vitalie – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C I, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4267
Barnea A et alii – 2009b Barnea, Alexandru, Gămureac, Emilian, Ionescu, Nicolae Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector B, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4266
Barnea A et alii – 2009c Barnea, Alexandru, Ionescu, Mihai Severus, Drăghici, Filica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Străzile ABV IV şi AV 2’, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4265
Barnea A et alii – 2009d Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Pană, Corina, Bucurei, Adrian, Cerveanu, Ionuţ, Dragostin, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Sector A – la N de Basilica A, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4264
Barnea A şi Panaite – 2010 Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A – la Nord de Basilica A, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4496
Barnea A et alii – 2010 Barnea, Alexandru, Ionescu, Mihai Severus, Drăghici, Filica – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector A, Străzile ABV IV şi AV 2, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4497
Barnea A et alii – 2010a Barnea, Alexandru, Căpiţă, Carol, Scurtu, Florin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector B, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4498
Barnea A et alii – 2010b Barnea, Alexandru, Paraschiv-Grigore, Eugen Marius, Paraschiv-Grigore, Ioana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Tulcea, Localitate Garvăn, Com.Jijila, Punct Bisericuţa, Toponim Dinogetia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4526
Barnea A şi Panaite – 2011 Barnea, Alexandru, Panaite, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4683
Bătrâna şi Bătrâna A – 1978 Bătrâna, Lia, Bătrâna, Adrian – Cercetările arheologice de la Horodnic(Jud.Suceava), SUCEAVA 5, Anuarul Muzeului Judeţean, Suceava, 1978, pag.161-178
Baumann – 1979 Baumann, Victor-Heinrich – Cercetări Arheologice în zona Sarica-Niculiţel, MCA a13a Sesiune Anuală de Raportare, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1979, pag.197-203
Baumann – 1979a Baumann, Victor-Heinrich – Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în Villa Rustica din marginea nordică a comunei Niculiţel(Jud.Tulcea), MCA a13a Sesiune Anuală de Raportare, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1979, pag.237-246
Baumann – 1980 Baumann, Victor H – Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în villa rustică din marginea nordică a comunei Niculiţel(Jud.Tulcea), PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.367-414
Baumann – 1995 Baumann, Victor-Heinrich – Aşezări rurale antice în zona gurilor Dunării. Contribuţii arheologice la cunoaşterea habitatului rural(sec.I-IV p.Chr.), Institutul de Cercetări eco-muzeale Tulcea, 1995
Baumann – 2009 Baumann, Victor-Heinrich – Les edifices publics appartenant a l’etablissement rural roman Teliţa-Amza, departement de Tulcea, Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.79-98
Baumann et alii – 2005 Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Stoian, Cecilia, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Bejenaru, Luminiţa, Sireţeanu, Andra, Acatrinei, Ingrid, Donici, Mihaela, Zaharia, Ramona, Perju, Mădălina, Voicu, Adina, Constantin, Silvioara, Hamzu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Cetate-Turnul Mare, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3397
Baumann et alii – 2005a Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Stoian, Cecilia, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Bejenaru, Luminiţa, Sireţeanu, Andra, Acatrinei, Ingrid, Donici, Mihaela, Zaharia, Ramona, Perju, Mădălina, Voicu, Adina, Constantin, Silvioara, Hamzu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Cariera de lut – Necropola, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3400
Baumann et alii – 2005b Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Stoian, Cecilia, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Bejenaru, Luminiţa, Sireţeanu, Andra, Acatrinei, Ingrid, Donici, Mihaela, Zaharia, Ramona, Perju, Mădălina, Voicu, Adina, Constantin, Silvioara, Hamzu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Turn Colţ (TC), Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3399
Baumann et alii – 2005c Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Stoian, Cecilia, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Bejenaru, Luminiţa, Sireţeanu, Andra, Acatrinei, Ingrid, Donici, Mihaela, Zaharia, Ramona, Perju, Mădălina, Voicu, Adina, Constantin, Silvioara, Hamzu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Turn A (Ta), Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3398
Baumann et alii – 2006 Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Bilavschi, Gheorge, Aparaschivei, Dan, Bejenaru, Luminiţa, Sireţeanu, Andra, Actrinei, Ingrid, Donici, Mihaela, Hamzu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3678
Baumann et alii – 2007 Baumann, Victor Heinrich, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Bejenaru, Luminiţa, Boneffile, Elisse, Venedict, Bogdan-Alexandru, Asăndulesei, Andrei, Mocanu, Radu-Florin, Balaur, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3901
Baumann et alii – 2008 Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bejenaru, Luminiţa, Teodor, Alexandra – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4247
Baumann et alii – 2009 Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Costea, Iuliana, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Vîlcu, Constanţa, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Bejenaru, Luminiţa, Cavaleriu, Romeo, Teodor, Alexandra – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector SE, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4313
Baumann et alii – 2009a Baumann, Victor Heinrich, Stănică, Aurel, Dinu, Niculina, Radu, Laurenţiu, Costea, Iuliana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Turnul Mare, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4314
Bazarciuc – 1980 Bazarciuc, Violeta-Veturia – Cetatea geto-dacică de la Buneşti-Dealul Bobului, Jud,Vaslui, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.164-177
Bearn – 1839 Bearn, Hector Compte de – 1828: Quelques souvenirs d’une campagne en Turquie, Paris, 1839; http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board1-dobrogea-dobroudja-dobrudscha/board4-constanta-kustendje-küstence/board234-kustendje-pina-la-before-1878/172-1828-kustenge-and-dobroudja-viewed-by-hector-de-bearn-constanta-dobrogea/
Bejan – 1979 Bejan, Adrian – Concluzii preliminare asupra săpăturilor arheologice de la Cetatea Feudală Jdioara, din anii 1973-1977, TIBISCUS 5, Muzeul Banatului, Timişoara, 1979, pag.199-206
Bejan – 1980 Bejan, Adrian – Cetatea feudală Jidioara Sat. Jidioara, Com.Criciova, Jud.Timiş ,MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.514-523
Bejan – 1980a Bejan, Adrian – Aşezarea de secolele III-IV e.n. De la Hodoni-Pustă, Jud.Timiş, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.366-372
Bejan – 2006 Bejan, Adrian – Contribuţii la istoria şi arheologia Banatului în mileniul I d.Hr. şi începutul feudalismului, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2006
Bejan şi Rogozea – 1982 Bejan, Adrian, Rogozea, Petru – Descoperiri arheologice mai vechi şi mai recente prefeudale şi feudale timpurii din Banat, Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.213-225
Bejan şi Măruia – 2006 Bejan, Adrian, Măruia, Liviu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Timiş, Localitate Sânnicolau Mare, Or.Sânnicolau Mare, Punct Selişte, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3754
Bejan et alii – 2009 Bejan, Adrian, Micle, Dorel, Măruia, Liviu, Cîntar, Adrian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Timiş, Localitate UNIP, Comuna Sacoşu Turcesc, Punct Dealul Cetăţuica, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4395
Bejan et alii – 2011 Bejan, Adrian, Măruia, Liviu, Micle, Dorel, Berzovan, Alexandru, Stavilă, Andrei, Floca, Cristian, Bolcu, Lavinia, Borlea, Oana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Timiş, Localitate UNIP, Comuna Sacoşu Turcesc, Punct Dealul Cetăţuica, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4806
Bejan et alii – 2011a Bejan, Adrian, Măruia, Liviu, Micle, Dorel, Berzovan, Alexandru, Stavilă, Andrei, Floca, Cristian, Bolcu, Lavinia, Borlea, Oana, Beldiman, Corneliu, Cârciumaru, Marin, Sztancs, Diana-Maria, Iamandi, Daniela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Timiş, Localitate UNIP, Comuna Sacoşu Turcesc, Punct Dealul Cetăţuica, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4805, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4804
Bejenariu – 2005 Bejenariu, Ioan – Cercetările arheologice de la Giutelecu Şimleului – Coasta lui Damian(III). Descoperirile Culturii Coţofeni, SARGETIA 33, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 2005, pag.51-94
Bejinariu – 2004 Bejinariu, Ioan – Săpăturile arheologice de la Giurtelecu Şimleului-Coasta lui Damian-(I).Câteva consideraţii referitoare la staţiunile fortificate din aria culturii Wietenberg, Acta M.P. 26, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 2004, p.89-109
Bejinariu – 2004a Bejinariu, Ioan – About the fortified settlements within the area of the Wietenberg culture, Thracians and circumpontic world, Editura Reclama, Chişinău, Republica Moldova, 2004, pag.77-90
Beldiman şi Sztancs – 2006 Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Lumea Nouă, Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3582
Beldiman şi Sztancs – 2006a Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Capidava , Comuna Topalu, Punct Cetate, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3622
Beldiman şi Sztancs – 2006b Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria , Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3689
Beldiman şi Sztancs – 2008 Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă („Florescu”), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4255
Beldiman şi Sztancs – 2008a Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4253
Beldiman şi Sztancs – 2008b Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4252
Beldiman şi Sztancs – 2008c Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Teleorman, Localitate Măgura, Comuna Măgura, Punct Buduiasca – Boldul lui Moş Ivănuş, TELEOR 003, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4262
Beldiman şi Sztancs – 2009 Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4293
Beldiman şi Sztancs – 2009a Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Industria materiilor dure animale – Sector Basilica extra muros, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4331
Beldiman et alii – 2011 Beldiman, Corneliu, Cârciumaru, Marin, Sztancs, Diana-Maria, Iamandi, Daniela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Poiana Cireşului, Piatra Neamţ, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4764
Beldiman şi Sztancs – 2011 Beldiman, Corneliu, Sztancs, Diana-Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Harghita, Localitate Şoimeni-Ciomortan, Comuna Păuleni, Punct Várdomb/Dealul Cetăţii – Ciomortan, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4792
Bem – 2001 Bem, Cătălin – Le fortifications de l’aire precucuteni et Cucuteni. Entre les axiomes et archetypes, Preistoria Dunării de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 2001, pag.53-98
Bem et alii – 2005 Bem, Cătălin, Marinescu-Bîlcu, Silvia, Nicolae, Cătălin, Bem, Carmen, Vlad, Florin, Coman, Radu, Lazăr, Cătălin, Popa, Traian, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Fronescu, Ionuţ, Popa, Elek Ioan, Muja, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La pod, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3330
Bem et alii – 2006 Bem, Cătălin, Florea, Mihai, Moldoveanu, Katia – Cercetări Arheologice pe traseul autostrăzii Transilvania. Margine Natu(jud.Bihor) – Observaţii preliminare, Cercetări Arheologice 13, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, pag.89-109
Bem et alii – 2006a Bem, Cătălin, Cleşiu, Sorin, Paraschiv, Eugen, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Ignat, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Bihor, Localitate Fegernicu Nou/ Sălard, Comuna Sârbi/ Sălard, Punct Autostrada Borş – Braşov, tronson 3C (Sârbi – Sălard), Km 044+000 – 054+000 (Valea Şişterea, Valea Şişterea sud, km. 54), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3654
Bem et alii – 2006b Bem, Cătălin, Cleşiu, Sorin, Paraschiv, Eugen, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Ignat, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Bihor, Localitate Fegernicu Nou/ Sălard, Comuna Sârbi/ Sălard, Punct Autostrada Borş – Braşov, tronson 3C (Sârbi – Sălard), Km 044+000 – 054+000 (Valea Şişterea, Valea Şişterea sud, km. 54), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4901
Bem et alii – 2008 Bem, Cătălin, Bem, Carmen, Ciornei, Alexandru, Nicolae, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La pod, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4211
Bem et alii – 2009 Bem, Cătălin, Nicolae, Cătălin, Oţa, Silviu, Haită, Constantin, Vasile, Gabriel, Florea, Mihai, Dumitraşcu, Valentin, Paraschiv, Eugen, Vleja, Decebal, Dumitraşcu, Emil, Bem, Carmen, Popa, Traian, Asăndulesei, Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La şcoală, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4507, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4421, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4420, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4419, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4418, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4417
Bem et alii – 2009a Bem, Cătălin, Nicolae, Cătălin, Haită, Constantin, Florea, Mihai, Bem, Carmen, Popa, Traian, Asăndulesei, Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La pod, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4281
Bem et alii – 2009b Bem, Cătălin, Dumitraşcu, Emil, Paraschiv, Eugen, Vleja, Decebal, Haită, Constantin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Bihor, Localitate Sălard, Comuna Sălard, Punct Autostrada Transilvania, km. 50, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4474
Bem et alii – 2010 Bem, Cătălin, Haită, Constantin, Nicolae, Cătălin, Bem, Carmen, Asăndulesi, Andrei, Venedic, Bogdan, Panaiotu, Cristian, Trif, Alina, Peno, Julie – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct Pod, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4507
Bem et alii – 2011 Bem, Cătălin, Haită, Constantin, Florea, Mihai, Tudoran, Marian, Bem, Carmen, Asăndulesei, Andrei, Trif, Alina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4691
Barnea A şi Papuc – 2009 Barnea, Alexandru, Papuc, Gheorghe – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Bazilica extra-muros, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4268
Barnea A – 2008 Barnea, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4203
Barnea A et alii – 2008 Barnea, Alexandru, Panaite, Adriana, Pană, Corina, Bucurei, Adrian, Cerveanu, Ionuţ, Dragostin, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Sector A – la N de Basilica A, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4263
Barnea A et alii – 2008a Barnea, Alexandru, Paraschiv, Dorel, Iacob, Mihaela, Stanc, Simina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Tulcea, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Piatra Frecăţei, Toponim Beroe, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4053
Barnea A et alii – 2008b Barnea, Alexandru, Paraschiv, Dorel, Iacob, Mihaela, Stanc, Simina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Tulcea, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Piatra Frecăţei, Toponim Beroe, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4054
Barnea A et alii – 2011 Barnea, Alexandru, Paraschiv-Grigore, Eugen Marius, Paraschiv-Grigore, Ioana, Panaite, Adriana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4716
Barnea I et alii – 1957 Barnea, Ion, Mitrea, Bucur, Anghelescu, Nicolae – Săpăturile de salvare de la Noviodunum, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.155-174
Barnea I et alii – 1957a Barnea, Ion, Cernovodeanu, Paul, Preda, Constantin – Şantierul arheologic Giurgiu, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.219-237
Barnea I şi Birciulescu – 1959 Barnea, Ion, Birciulescu, Virg. – Şantierul Arheologic Basarabi(reg.Constanţa), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.541-566
Barnea I şi Rosetti – 1959 Barnea, Ion, Rosetti, Dinu-V – Sondajul de la Mănăstirea Mamul(r.Drăgăşani, reg.Piteşti), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.661-664
Barnea I şi Constantinescu N – 1959 Barnea, Ion, Constantinescu, Nicolae – Sondajul de la Mănăstirea Cotmeana(r. Şi reg.Piteşti), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.665-670
Barnea I şi Lăzărescu – 1962 Barnea, Ion, Lăzărescu, E – Sondajul de la Câmpulung, Punctul Cloaşter(Reg.Arheş), MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.65-72
Barnea I – 1969 Barnea, Ion – Dinogeţia, Partea aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969
Baumann – 2010 Baumann, Victor Henrich – NOVIODUNUM. Şantier Arheologic 1995-2009, Editura Granada, Tulcea, 2010
Benea – 1975 Benea, Doina – Observaţii cu privire la topografia diernei în Epoca Romană, Banatica 3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.91-98
Benea – 1977 Benea, Doina – Cetatea romană târzie de la Puţinei (sondaj arheologic din 1968), SMIMM 10, 1977, pag. 37-46
Benea – 1977a Benea, Doina – Câteva consideraţii cu privire la topografia Drobetei în Secolele II-III, Acta M.P., Vol.14, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1977, pag.133-145
Benea – 1983 Benea, Doina – Cercetări arheologice în aşezarea civilă de la Tibiscum-Edificiul VII, Banatica 7, Muzeul de istorie al Judeţului Caras-Severin, Reşiţa, 1983, pag.203-223
Benea – 1993 Benea, Doina – Castrul de pământ (I) de la Tibiscum, Banatica 12/1, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1993, pag.213-218
Benea – 1999 Benea, Doina – Din istoria anticului oraş Apulum, Studii de Istorie a Banatului 19-20(1995-1996), Universitatea de Vest din Timişoara, 1999, pag.27-36
Benea – 1999a Benea, Doina – Dacia Sud-Vestică în Secolele III-IV, Editura de Vest, Timişoara, 1999
Benea şi Crânguş – 2001-2002 Benea, Doina, Crânguş, Mariana – Evoluţia Vicus-ului de la Tibiscum în sec.II-III. Cu privire la principalele căi de acces în aşezare, SARGETIA 30, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 2001-2002, pag.181-194
Benea et alii – 2006 Benea, Doina, Lalescu, I., Regep-Vlascici, Simona – Vicus-ul militar de la Praetorium(Mehadia) în sec.II-III, In honorem Gheorghe Popilian, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius, Craiova, 2006, pag.81-96
Benea et alii – 2006a Benea, Doina, Regep, Simona, Muscalu, Bogdan, Socol, Gabriel, Trăilă, Marilena – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Jupa, Mun.Caransebeş, Punct Tibiscum(Cetate sau Peste Ziduri), Toponim Tibiscum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3693
Benea et alii – 2006b Benea, Doina, Vlascici, Simona, Lalescu, Iulian, Muscalu, Bogdan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Mehadia, Comuna Mehadia, Punct Cetate, Toponim Paetorium, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3709
Benea – 2008 Benea, Doina – Cu privire la graniţa de Sud-Vest a Daciei romane.Studiul cercetărilor româneşti, APULUM 45, ACTA MUSEI APULENSIS, Alba Iulia, 2008, pag.29-48
Benea – 2009 Benea, Doina – Betrachtungen uber die sudwestgrenze der romischen provinz dakien. Der stand der rumanischen forschungen, Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.113-131
Benea et alii – 2008 Benea, Doina, Vlascici, Simona, Timoc, Călin, Muscalu, Bogdan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Jupa, Mun.Caransebeş, Punct Zidină, Toponim Tibiscum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4033
Benea et alii – 2008a Benea, Doina, Vlascici, Simona, Timoc, Călin, Muscalu, Bogdan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Jupa, Mun.Caransebeş, Punct Zidină, Toponim Tibiscum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4261
Benea et alii – 2009 Benea, Doina, Regep, Simona, Balaci, Mariana, Timoc, Călin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Jupa, Mun.Caransebeş, Punct Zidină, Toponim Tibiscum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4294
Benea et alii – 2010 Benea, Doina, Regep, Simona, Bunoiu, Victor, Cosmin, Matei, Balaci, Mariana, Timoc, Călin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Jupa, Mun.Caransebeş, Punct Zidină-Cetate(Peste Ziduri), Toponim Tibiscum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4550
Benea et alii – 2010a Benea, Doina, Regep, Simona, Bunoiu, Victor, Cosmin, Matei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Mehadia, Comuna Mehadia, Punct Cetate, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4561
Benea et alii – 2011 Benea, Doina, Crînguş, Mariana, Regep, Simona, Timoc, Călin, Oniţiu, Atalia, Bunoiu, Victor, Matei, Cosmin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4737
Berciu – 1939 Berciu, Dumitru – Arheologia Preistorică a Olteniei (urmare şi sfârşit), Arhivele Olteniei, nr. 104-106, iul-dec 1939
Berciu – 1981 Berciu, Dumitru – BURIDAVA DACICĂ I, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1981
Berciu – 1983 Berciu, Dumitru – Manifestări de viaţă umană şi materială timpurii în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, Din istoria militară a Poporului Român, Editura Militară, Bucureşti, 1983, pag.1-12
Berciu I – 1957 Berciu, Ion – Descoperiri din epoca feudală timpurie în Raionul Alba Iulia, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.335-360
Berciu D şi Moscalu – 1975 Berciu, D, Moscalu, Emil – Cercetări în Cetatea de la Albeşti (judeţul Teleorman), S.C.I.V. 4, Tomulo 23, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 2010, pag.633-640
Berciu D et alii – 1952 Berciu, D, Boeşteanu, D, Comşa, Eugen, Meteescu, Corneliu, Morintz, Sebastian, Nicolaescu-Plopşor, C, Popescu-Ialomiţa, S, Preda, Constantin, Nicolescu, I, Păunescu, Alexandru, Roamn, St. – Şantierul Verbicioara, SCIV -Tomul III, 1952, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1952, pag.141-183
Berciu I et alii – 1952a Berciu, Ion, Daicoviciu, Constantin, Falko, A, Ferenczi, Ştefan, Floca, O, Munteanu, M, Macrea, M, Radu, D, Rednik, M, Duca, P, Deac, Augustin, Dankanies, Adam, Enaşcu, Gheorghe, Fodor, Francisc, Fodor, Ladislau, Galio, Lazăr, Mitrofan, Ion, Valea, Silvia – Şantierul Grădiştea Muncelului, SCIV – Tomul III, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1952, pag.281-311
Berciu I şi Popa – 1962 Berciu, Ion, Popa, Alexandru – Săpăturile de salvare de la Sâtimbru(r.Alba), MCA 8, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.267-272
Berciu I şi Popa – 1965 Berciu, Ion, Popa, Alexandru – Aşezarea hallstattiană fortificată de la Drâmbar-Teleac, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.71-92
Berciu I şi Anghel – 1965 Berciu, Ion, Anghel, Gheorghe – Cetatea feudală de la Tăuţi, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.452
Berciu I şi Anghel – 1965a Berciu, Ion, Anghel, Gheorghe – Cetatea feudală de pe Piatra Craivii, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.309-322
Berciu I et alii – 1968 Berciu, Ion, Popa, Alexandru, Ursu, Horia – CETATEA ALBA IULIA -EDIŢIA aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Berciu I şi Popa – 1970 Berciu, Ion, Popa, Alexandru – Cetatea Dacică de la Piatra Craivii, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie 1, Decembrie 1964, Bucureşti, 1970, pag.261-284
Berecki şi Cioată – 2010 Berecki, Sandor, Cioată, Daniel-Mihai – An iron age homestead from Sângeorgiu de Mureş, Transylvania, Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag.349-381
Beşliu şi Georgescu – 2009 Beşliu, Petre, Georgescu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Cârţa, Comuna Cârţa, Punct Mănăstirea Cisterciană, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4428
Beşliu-Munteanu – 2003 Beşliu-Munteanu, Petre – Caracterul şi evoluţia fortificaţiilor medievale din defileul Oltului(secolele XIV-XVI), Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.142-151
Beşliu-Munteanu – 2005 Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Axente Sever (Frauendorf, Assonyfalva, Frâua), Comuna Axente Sever , Punct Biserica Evanghelică, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3319
Beşliu-Munteanu – 2005a Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Brădeni, Comuna Brădeni , Punct Biserica Evanghelică, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3327
Beşliu-Munteanu – 2006 Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct strada Turnului, nr. 7, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3760
Beşliu-Munteanu – 2006a Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct Teatrul Gong, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3760
Beşliu-Munteanu – 2007 Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct scările Fingerling, str. Argintarilor, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3976
Beşliu-Munteanu – 2007a Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct str. A.D. Xenopol nr. 16, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3975
Beşliu-Munteanu – 2008 Beşliu-Munteanu, Petre – Urmele a două cuptoare medievale de ceramică descoperite în Sibiu, VASARIA MEDIEVALĂ 1, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2008, pag.200-223
Beşliu-Munteanu – 2008a Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Tălmaciu, Or.Tălmaciu, Punct Cetatea Landskrone, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4195
Beşliu-Munteanu – 2008b Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Tălmăcel, Or.Tălmaciu, Punct La turn, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4196
Beşliu-Munteanu – 2009 Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Avrig, Or.Avrig, Punct Fortificaţia medievală , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4410
Beşliu-Munteanu – 2009a Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Avrig, Or.Avrig, Punct Fortificaţia medievală , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4411
Beşliu-Munteanu – 2009b Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Tălmăcel, Comuna Tălmaciu, Punct La Cetate , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4486
Beşliu-Munteanu – 2010 Beşliu Munteanu, Petre – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Pianu de Sus, Comuna Pianu, Punct Cetăţuia , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4656
Beşliu-Munteanu şi Urduzia – 2010 Beşliu Munteanu, Petre, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun Sibiu, Punct Strada Ocnei , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4666
Beşliu-Munteanu şi Urduzia – 2010a Beşliu Munteanu, Petre, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun Sibiu, Punct Turnul mic al pulberăriei – str. Zidului, str. Ocnei , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4667
Beşliu-Munteanu şi Oargă – 2011 Beşliu-Munteanu, Petre, Oargă, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4837
Beşliu-Munteanu şi Urduzia – 2011 Beşliu-Munteanu, Petre, Urduzia, Claudia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punctstr.9 Mai, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4860
Bichir – 1962 Bichir, Gheorghe – Săpăturile de salvare de la Cuciulata(r.Rupea, reg.Braşov), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.283-290
Bichir – 1970 Bichir, Gheorghe – Săpăturile de la Mîndrişca (jud. Bacău), MCA IX, 1970, pag. 113-125
Bichir – 1984 Bichir, Gheorghe – Geto-Dacii din Muntenia în epoca romană, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1984
Bichir – 1985 Bichir, Gheorghe – Centrul militar roman de la Buridava, THRACO-DACICA 6, nr.1-2, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1985, pag.93-104
Bichir şi Dogan – 1962 Bichir, Gheorghe, Dogan, Eugen – Săpături arheologice la Mîndrişca (r. Adjud, reg. Bacău), MCA VIII, 1962, pag. 291-300
Bichir şi Popescu – 1970 Bichir, Gheorghe, Popescu, Eugen – SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA MÀTÀSARU, JUD. DÎMBOVIŢA (Campaniile 1962—1968), MCA IX, 1970, pag. 271-279
Bielz – 1964 Bielz, Iuliu – Castelul de la Buia, ActaMN 1, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1964, pag.225-236
Binder – 1967 Binder, Pavel – Contribuţii la localizarea Cruceburgului şi unele probleme legate de ea, Culegere de Studii şi Cercetări, Muzeul Regional Braşov, 1967, pag.121-136
Blăjan şi Dorner -1978 Blăjan, Mihai, Dorner, Egon – Probleme de demografie istorică pe baza studiului Căldăruşelor de lut(sec.XI-XIII), descoperite pe teritoriul Judeţului Arad, ZIRIDAVA 10, Arad, 1978, pag.123-137
Blăjan et alii – 1979 Blăjan, Mihai, Stoicovici, Eugen, Georoceanu, Paul – Contribuţii la cunoaşterea vieţii economice a polulaţiei hallstattiene din zona Mureş(Jud.Sibiu), SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.35-44
Blăjan – 1994 Blăjan, Mihai – Aşezarea fortificată de la Târnăvioara(Jud.Sibiu), EPHEMERIS NAPOCENSIS 4, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 1994, pag.221-231
Blăjan – 2005 Blăjan, Mihai – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Izvorul Împăratului, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3312
Blăjan – 2008 Blăjan, Mihai – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Izvorul Împăratului, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4205
Blăjan et alii – 1994 Blăjan, Mihai, Theiss, Wilhelm, Preda, Paul Vasile – Studiul geologic, arheologic şi tehnic al Drumului lui Traian. Tronsonul Războieni-Bogata(Turda), APULUM 31, ACTA MUSEI APULENSIS, Alba Iulia, 1994, pag.167-197
Blăjan şi Theiss – 2000 Blăjan, Mihai, Theiss, Wilhelm – Beitrage zur rekonstruktion des strassenntzes von Apulum, Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca MVSEI Apulensis 25, Alba Iulia, 2000, p.217-260
Blăjan şi Cerghi – 1977 Blăjan, Mihai, Cerghi, Tiberiu – Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca şi Răchiţele(jud.Cluj), Partea I, SARGETIA 13, Deva, 1977, pag.131-145
Bobi – 1976 Bobi, Victor – Tezaurul monetar roman de la Mănăstioara – Fitioneşti(Judeţul Vrancea), CARPICA 8, Muzeul de istorie şi artă Bacău, Bacău, 1979, pag.121-136
Bobi – 1991 Bobi, Victor – Aşezarea din Epoca Bronzului – Cultura Monteoru I C4, de la Coroteni – Vrancea, Vrancea – Studii şi Comunicări, Complexul Muzeal al Judeţului Vrancea, Focşani, 1991, pag.17-39
Bobi şi Paragină – 1991 Bobi, Victor, Paragină, Anton – Şantierul arheologic de la Vârteşcoiu-Cercetările din anii 1986-1988-, Vrancea – Studii şi Comunicări, Complexul Muzeal al Judeţului Vrancea, Focşani, 1991, pag.41-68
Bocioacă şi Popescu – 1988 Bocioacă, Ion, Popescu, Paul – Vălenii de Munte, Editura Sport-Tursim, Bucureşti, 1988
Bodo şi Ferencz – 2004 BODO, Cristina, FERENCZ, Iosif Vasile – CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND FORTIFICAŢIA ŞI AŞEZAREA DACICĂ DE LA ARDEU (COM. BALŞA), JUD.HUNEDOARA, ISTROS XI, EDITURA ISTROS, BRĂILA, 2004, pag.147-157
Boghian et alii – 2005 Boghian, Dumitru D, Ignătescu, Sorin, Mareş, Ion, Niculică, Bogdan-Petru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Suceava, Localitate Feteşti, Comuna Adâncata, Punct La Schit, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3375
Boghian et alii – 2006 Boghian, Dumitru D, Ignătescu, Sorin, Mareş, Ion, Niculică, Bogdan-Petru, Cavaleriu, Romeo, Bejenaru, Luminiţa – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Suceava, Localitate Feteşti, Comuna Adâncata, Punct La Schit, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3657
Boghian et alii – 2006a Boghian, Dumitru D, Ignătescu, Sorin, Mareş, Ion, Niculică, Bogdan-Petru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Suceava, Localitate Feteşti, Comuna Adâncata, Punct La Schit, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3656
Boghian et alii – 2011 Boghian, Dumitru, Lazanu, Ciprian Cătălin, Vornicu, Mariuca-Diana, Vornicu, Andreea, Vieru, Elen, Gafincu, Alexandru, Munteanu, Bogdan, Enea, Sergiu Constantin, Dogariu, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Vaslui, Localitate Tăcuta, Comuna Tăcuta, Punct Dealul Miclea(Paic), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4870
Bolohan şi Creţu – 2004 Bolohan, N., Creţu, C. – Recent discoveries belonging to early/middle bronze age in central Moldova, Thracians and circumpontic world, Editura Reclama, Chişinău, Republica Moldova, 2004, pag.55-76
Bona şi Petrovszky – 1977 Bona, Petru, Petrovszky, Richard – Tibiscum şi drumurile romane din Banat – Însemnări pe marginea unui articol, Studii şi Comunicări-Etnografie/Istorie 2, Caransebeş, 1977, pag.377-388
Bona et alii – 1982 Bona, Petru, Petrovszky, Richard, Petrovszky, Maria – Tibiscum – Cercetări Arheologice (I) (1976-1979), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.311-330
Bona et alii – 1982a Bona, Petru, Petrovszky, Richard, Petrovszky, Maria – Tibiscum – Cercetări Arheologice (II) (1980-1981), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.185-207
Bondoc – 2005 Bondoc, Dorel – A lost historical monument: Roman and late roman fortification from Ada-Kaleh island, Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies, Pecs, Hungary, September 2003, University of Pecs, Pecs, 2005 pag. 793-799
Bondoc – 2005a Bondoc, Dorel – The Officina of Ambiurus from Cioroiul Nou, Cioroiaşi Commune, Dolj County, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.107-117
Bondoc – 2006 Bondoc, Dorel – Some objects discovered by C.M.Tătulea inside the geto-dacian fortification from Bâzdâna-Cetate, In honorem Gheorghe Popilian, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius, Craiova, 2006, pag.392-408
Bondoc – 2006a Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Cioroiu Nou, Comuna Cioroiaşi, Punct Cetate, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3636
Bondoc – 2007 Bondoc, Dorel – O inscripţie recent descoperită la Cioroiu Nou, S.C.I.V.A 1-2, Tomul 58, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.157-160
Bondoc – 2007a Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Cioroiu Nou, Comuna Cioroiaşi, Punct Cetate, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3864
Bondoc – 2007b Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Slăveni, Comuna Gostavăţu, Punct Cetate, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3982
Bondoc – 2008 Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Cioroiu Nou, Comuna Cioroiaşi, Punct Cetate, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4228
Bondoc – 2008a Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Slăveni, Comuna Gostavăţu, Punct Cetate, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4080
Bondoc – 2009 Bondoc, Dorel – The Detachement of Legio V Macedonica from the Roman Fort of Slăveni, Arheologia Mileniului I P.CHR., Editura Oscar Print, Bucureşti, 2009
Bondoc – 2009a Bondoc, Dorel – The roman rule to the North of the Lower Danube during the late roman and early byzantine period, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2009
Bondoc – 2009b Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Cioroiu Nou, Comuna Cioroiaşi, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4297
Bondoc – 2010 Bondoc, Dorel – Cioroiu Nou – 100 descoperiri arheologice, Editura TheTa GraFx SRL, Craiova, 2010
Bondoc şi Gudea – 2009 Bondoc, Dorel, Gudea, Nicolae – Castrul roman de la Răcari. Încercare de monografie. , Muzeul Olteniei, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009
Bondoc şi Pena – 2010 Bondoc, Dorel, Pena, Mihaela – Proposals of reconstitution of a roman statue from Cioroiu Nou, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie şi istorie. Vol. XVII, Muzeul Olteniei, 2010
Bondoc – 2011 Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4708
Bondoc – 2011a Bondoc, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Comuna Brădeşti, Punct Castru(100 m SV de gara Răcari), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4771
Boroneanţ şi Hurezan – 1984 Boroneanţ, Vasile, Hurezan, G.P – Reşedinţa voievodală de la Cladova – judeţul Arad, Documente recente descoperite şi informaţii arheologice, Academia de Ştiinţe sociale şi Politice, Bucureşti, 1984, pag.63-68
Bota – 1998 Bota, Attila – Problematica castrului roman de la Odorheiu-Secuiesc (jud.Harghita), Angustia 3, Sfântu-Gheorghe, 1998, pag.77-82
Bota E et alii – 2003 Bota, Emilian, Ţentea, Ovidiu, Voişian, Valentin – Edificiul public din punctul Tomuş(E1), Alburnus Maior I, Bucureşti, 2003, pag.433-446
Botar şi Darvas – 2007 Botár, Istvánl, Darvas, Lóránt – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Harghita, Localitate Armăşeni, Comuna Ciucsângeorgiu, Punct Biserica romano-catolică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3826
Botond şi Jozsef-Gabor – 2009 Botond, Rezi, Jozsef-Gabor, Nagy – Rescue excavations at Chinari-Mociar-(Mureş County), Marisia 29, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 2009, pag.87-129
Botzan – 1979 Botzan, Marcu – Observaţii din secolul trecut asupra unor construcţii antice din Dobrogea, Pontica 12, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 1979, pag.171-179
Botzan – 1980 Botzan, Marcu – Consideraţii asupra alimentării cu apă a Oraşelor-Cetăţi Histria, Tomis şi Callatis, Pontica 13, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1980, pag.303-314
Bounegru şi Lungu – 2005 Bounegru, O, Lungu, V – Cartierul rezidenţial al oraşului roman târziu, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.91-100
Bozu – 1990 Bozu, Ovidiu – Aşezarea Daco-romană de la Grădinari-Sălişte(Jud.Caraş-Severin), Banatica 10, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1990, pag.147-186
Bozu – 2000 Bozu, Ovidiu – Consideraţii cu privire la Banat înainte de cucerirea Romană, Banatica 15/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2000, pag.147-160
Bozu – 2003 Bozu, Ovidiu – Descoperiri arheologice în hotarul Sataului Deleu(com.Fârliug, Jud.Caraş-Severin), Banatica 16/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2003, pag.377-396
Bozu – 2005 Bozu, Ovidiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Localitate Caraş-Severin, Localitate Berzovia, Comuna Berzovia, Punct Castrul legiunii a IV-a Flavia Felix, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3324
Bozu – 2007 Bozu, Ovidiu – Consideraţii cu caracter public şi privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat, DROBETA 17, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag.121-145
Bozu – 2008 Bozu, Ovidiu – Offentliche und private gebaude an den romischen strassen aus dem Banat, Banatica 18, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2008, pag.81-105
Bozu et alii – 1982 Bozu, Ovidiu, Munteanu, Ion, Petrovszky, Richard – Cronică Arheologică – XVI – Vîrciorova (com.Bolvaşniţa), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.328
Bozu şi El Susi – 1987 Bozu, Ovidiu, El Susi, Georgeta – Aşezarea romană târzie de la Moldova Veche din punctul -Vinograda-Vlaşkicrai-(Judeţul Caraş-Severin), Banatica 9, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1987, pag.239-270
Bozu şi Micli – 2006 Bozu, Ovidiu, Micli, Vidu – Edificii publice şi amenajări thermale romane pe un plan al staţiunii Băile Herculane din 1774, Patrimonium Banaticum, 4, 2005, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p.123-142
Bozu şi Nemeth – 2009 Bozu, Ovidiu, Nemeth, Eduard Marius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Localitate Caraş-Severin, Localitate Vărădia, Comuna Vărădia, Punct Pustă, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4397
Bozu şi Nemeth – 2011 Bozu, Ovidiu, Nemeth, Eduard Marius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Localitate Caraş-Severin, Localitate Vărădia, Comuna Vărădia, Punct Pustă, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4809
Brătuleanu – 1995 Brătuleanu, Liviu – Cuhnia de la Broşteni.O particularitate în boltirea monumentelor istorice din Ţara Românească, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, , Anul 6, Nr.3-4/1995, pag.16-20
Brătuleanu – 2009 Brătuleanu, Liviu – Documente privind Podul de la Drobeta aflate în arhivele austriece, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul XX, Nr.1-2, Bucureşti, 2009, pag.128-135
Brătuleanu A et alii – 2007-2011 Brătuleanu, Anca, http://www.monumenteuitate.ro/echipa/ – Monumente Uitate. Ansamburi nobiliare extraurbane Banat/Crişana/Maramureş/Transilvania, Proiect editorial online finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, http://www.monumenteuitate.ro/
Branga – 1980 Branga, Nicolae – Urbanismul Daciei Romane, Editura Facla, Bucureşti, 1980
Bratu – 1996 Bratu, Adrian – Muzeul Portului Constanţa – Mic ghid ilustrat, Administraţia Portului Constanţa, 1996
Brudiu – 1974 Brudiu, Mihalache – Comuna Braniştea – Cetatea Crăciuna, MUZEE ŞI MONUMENTE GĂLĂŢENE, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Galaţi, Galaţi, 1974, pag.138
Brudiu – 1974a Brudiu, Mihalache – Comuna Brăhăşeşti – Cetatea Getică, MUZEE ŞI MONUMENTE GĂLĂŢENE, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Galaţi, Galaţi, 1974, pag.138-139
Brudiu – 1980 Brudiu, Mihalache – Săpăturile de salvare din castellum de pământ (secolele II-III e.n.)descoperit la Galaţi ,MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.314-320
Brudiu M şi Basoc – 1992 Brudiu, Mihai, Basoc, Ion – Recente descoperiri arheologice pe teritoriul Comunei Ţepu, Judeţul Galaţi, DANUBIUS 13-14, Muzeul de istorie Galaţi, 1992, pag.75-102
Brudiu – 2007 Brudiu, Mihalache – Documentaţie privind conservarea Valului roman Traian-Tuluceşti, DANUBIUS 25, Muzeul Judeţean Galaţi, 2007, pag.349-361
Bucovală şi Paşca – 1988-1989 Bucovală, Mihai, Paşca, Cecilia – Descoperiri recente în necropolele de epocă romană şi romano-bizantină la Tomis, Pontica 21-22, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 1988-1989, pag.123-161
Bucur et alii – 1953 Bucur, M, Puda, C, Morintz, S, Mateescu, C, Apăvăloae, O, Dănăilă, Gheorghe – Şantierul Spanţov, S.C.I.V. 1-2, Anul IV, Bucureşti, 1953, pag.220-239
Bujor – 1955 Bujor, Exspectatus – Săpăturile de salvare de la Murghiol(r.Tulcea, reg.Constanţa), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.571-580
Bujor şi Simion – 1961 Bujor, Exspectatus, Simion, Gavrilă – Săpăturile de salvare din Cimitirul roman de la Isaccea(r.Tulcea, reg.Constanţa), MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.391-399
Bulzan – 2007 Bulzan, Sorin – Observaţii privind zona Crişurilor în preajma războaielor pentru cucerirea Daciei. I . Câteva probleme ale cronologiei aşezării Oppidane de la Tăşad -Cetăţaua-în sec.I p.Chr., Crisia 36, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2007, pag.43-49
Bulzan – 2010 Bulzan, Sorin – DATE PRELIMINARE PRIVIND HABITATUL ÎN AŞEZAREA DIN EPOCA ROMANĂ DE LA MARGINE „VALEA TĂNIEI – LA ŢARINĂ”, JUDEŢUL BIHOR, CRISIA 2010, Oradea, 2010, pag.47-79
Bulzan şi Marta – 2010 Bulzan, Sorin, Marta, Doru – MIŞCA. O AŞEZARE MEDIEVALĂ DISPĂRUTĂ ŞI DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA ORADEA – „SERE”, CRISIA 2010, Oradea, 2010, pag.81-94
Bulzan şi Crişan – 1999 Bulzan, Sorin, Crişan, Dan Băcueţ – O locuinţă medievală timpurie descoperită la Oradea, punctul Gheţărie, Crisia 29, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, pag.33-43
Burada – 1883 Burada, Teodor-T – Podul de Petră dis al lui Ştefan Vodă din Judeţul Vaslui, RIAF Vol.al-II-lea , 1883, pag.428-430
Burai – 1969 Burai, Adalbert – Despre cetatea de tip italian din Satu Mare, Satu Mare – Studii şi comunicări, Muzeul de istorie Satu Mare, 1969, pag.125-142
Butoi -1999 Butoi, Mihai – Descoperiri arheologice în judeţul Olt, Inspectoratul pentru Cultură Olt, Slatina, 1999
Butoi – 2002 Butoi, Mihai – Mărturii peste timp, Editura Fundaţiei Universitatea pentru Toţi, Slatina, 2002
Butculescu – 2009 Butculescu, Dimitrie-C – Călătorii şi exploraţiuni arheologice în Muscel, Editura Ordessos, Piteşti, 2009
Buzdugan – 1981 Buzdugan, Constantin – Itinerare arheologice Moldovene, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981
Buzdugan et alii – 1998-2000 Buzdugan, Constantin, Popovici, Dragomir, Bătrâna, Lia, Bătrâna, Adrian, Murat, Actuan – Cercetările preliminare în necopola tumulară de la Hârşova, judeţul Constanţa, Cercetări Arheologice 11, partea a 2a, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1998-2000, pag.425-455
Buzea – 2003 Buzea, Dan – Olteni Village, Bodoc Commune, Cariera de Nisip, A mountain from the Carpathians fortified, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.27-29
Buzea şi Chiricescu – 2005 Buzea, Dan-Lucian, Chiricescu, Andrea – Repertoriul fântânilor de apă sărată şi al descoperirilor arheologice de pe valea Homoroadelor, Angustia 9, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2005, pag.215-238
Buzea şi Lazarovici – 2005 Buzea, Dan-Lucian, Lazarovici, Gheorghe – Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni-Ciuc – Cimortan – Dâmbul Cetăţii. Campaniile 2003-2005. Raport preliminar., Angustia 9, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2005, pag.25-88
Buzea et alii – 2009 Buzea, Dan – Lucian, Kavruk, Valerii, Mateş, Adela, Zăgreanu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Covasna, Localitate Olteni, Comuna Bodoc, Punct: Cariera de nisip/Tag, Situl B , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4464
Buzoianu et alii – 2005 Buzoianu, Livia, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3314
Buzoianu et alii – 2005a Buzoianu, Livia, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria, Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3315
Buzoianu et alii – 2006 Buzoianu, Livia, Cliante, Laurenţiu, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3593
Buzoianu et alii – 2007 Buzoianu, Livia, Cliante, Laurenţiu, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3825
Buzoianu et alii – 2008 Buzoianu, Livia, Cliante, Laurenţiu, Nastasi, Irina, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4207
Buzoianu et alii – 2009 Buzoianu, Livia, Cliante, Laurenţiu, Nastasi, Irina, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4275
Buzoianu et alii – 2010 Buzoianu, Livia, Nastasi, Irina, Alexandru, Nicolae, Bărbulescu, Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4502
Caloianu şi Filip – 2009 Caloianu, Şerban, Filip, Paul – Monumente Bucureştene, Monitorul Oficial R.A., 2009
Calotoiu et alii-1987 Calotoiu, Gheorghe, Mocioi, I., Marinoiu, V. – Mărturii arheologice în Gorj, Complexul Muzeal Judeţean Gorj, Târgu-Jiu, 1987
Calotoiu – 2002 Calotoiu, Gheorghe – Prima Epocă a Fierului în Nordul Olteniei, Editura Alexandru Ştefulescu, Târgu-Jiu, 2002
Calatoiu et alii – 2009 Calotoiu, Gheorghe, Hortopan, Dumitru, Cotorogea, Adina Gabriela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Gorj, Localitate Strâmba Jiu, Comuna Turceni, Punct Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii Strâmba Jiu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4483
Calatoiu şi Cotorogea – 2010 Cataloiu, Gheorghe, Cotorogea, Adina Gabriela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Gorj, Localitate Pârâu Boia, Comuna Jupâneşti, Punct Scutaru Mic , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4653
Cândea – 2005 Cândea, Ionel – Vechile planuri ale oraşului Brăila(I.Johann von Vermatti, 1790), ISTROS, Vol.12, Editura Istros, Brăila, 2005, pag189-200
Cândea et alii – 2004 Cândea, Ionel, Sârbu, Valeriu, Neagu, Marian – Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Editura Istros, Brăila, 2004
Cândea – 2009 Cândea, Ionel – Old archaeological and historical researches in the Teleorman county and the fortress of Turnu(Măgurele), Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.145-152
Canarache – 1951 Canarache, Vasile – Despre alimentarea Histriei cu apă de băut, S.C.I.V. 2, Tomul II, Bucureşti, 1951, pag.61-72
Canarache – 1961 Canarache, Vasile – TOMIS, Editura Meridiane, Bucureşti, 1961
Canarache – 1970 Canarache, Vasile – Edificiul cu Mozaic din Tomis, Muzeul regional de arheologie Dobrigea, Constanţa, 1970
Cantacuzino – 1962 Cantacuzino, Gheorghe – III-Cercetările Arheologice în Zona dintre Dealul Parohiei şi Dealul Mihai Vodă, Săpăturile Arheologice din Bucureşti, MCA 8, Bucureşti, pag.773-787
Cantacuzino şi Morintz – 1963 Cantacuzino, Gheorghe I, Morintz, Sebastian – Die Jungsteinzeitlichen funde in Cernica(Bukarest), DACIA 7, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.27-89
Cantacuzino şI Trohani – 1979 Cantacuzino, Gheorghe, Trohani, George – SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA CATĂLUI-CĂSCIOARELE, JUD. ILFOV, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 261-328
Cantacuzino – 1980 Cantacuzino, Gheorghe I – Cercetările arheologice de la Cetatea Turnu, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.545-548
Cantacuzino – 1981 Cantacuzino, Gheorghe-I – Cetăţi medievale din Ţara Românească-Sec.XIII-XVI, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981
Cantacuzino – 1986 Cantacuzino, Gheorghe-I – Fortificaţiile şi amenajarea teritoriului pentru apărare, Captolul II- Organizarea militară românească în epoca de glorie a oastei celei mari, Istoria Militară a Poporului Român, Vol.II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, pag. 85-93
Cantacuzino – 1997 Cantacuzino, Gheorghe I – Cercetări arheologice la Făgăraş, Cercetări Arheologice, Vol.10, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, pag.239-247
Cantacuzino – 1997a Cantacuzino, Gheorghe I – Date arheologice şi istorice privind Mănăstirea Pângăraţi, Acta Musei Petrodavensis, Memoria Antiqvitatis, Vol.21, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, 1997, p.227-251
Cantacuzino – 1998 Cantacuzino, Gheorghe I – Consideraţii privind necropola din jurul Bisericii vechii Curţi Domneşti din Câmpulung, S.C.I.V.A., Tomul 49, Nr.2, Bucureşti, 1998, pag.181-193
Cantacuzino – 1999-2001 Cantacuzino, Gheorghe I – Certains problemes concernant les vestiges medievaux de Drobeta-Turnu Severin, DACIA, N.S., 43-45, Editura Academiei Române, Bucureşti, pag.159-182
Cantacuzino – 2003 Cantacuzino, Gheorghe I – Elemente de fortificare la vechea reşedinţă domnească din Câmpulung, In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.293-303
Cantacuzino – 2006 Cantacuzino, Gheorghe I – Săpăturile arheologice la momente din Câmpulung, S.C.I.V.A. 1-4, Tomul 57, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, pag.71-89
Cantacuzino et alii – 2005 Cantacuzino, Gheorghe I., Rădulescu, Maria Venera, Trâmbaciu, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Argeş, Localitate Câmpulung, Comuna mun.Câmpulung, Punct Mănăstirea Negru Vodă, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3351
Cantacuzino et alii – 2007 Cantacuzino, Gheorghe I, Rădulescu, Maria-Venera, Trâmbaciu, Ştefan – Cercetări arheologice la Câmpulung, în zona vechii reşedinţe domneşti(2000-2005), MCA S.N. 2 2000-2006, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.95-141
Cantacuzino şi Rădulescu – 1997 Cantacuzino, Gheorghe I., Rădulescu, Venera – Cercetări arheologice la Cetatea Turnul Roşu(Boiţa, oraşul Tălmaciu, Jud.Sibiu), Cercetări Arheologice, Vol.10, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, pag.291-308
Carozza et alii – 2010 Carozza, Laurent, Micu, Cristian, Burens, Albane, Mihail, Florian, Carozza, Jean-Michel, Mihai, Florea, Ailincăi, Sorin, Furestier, Robin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – LE PROJET DELTA DU DANUBE: SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT DURANT LE NÉOLITHIQUE ET LES ÂGES DES MÉTAUX DANS LE DELTA DU DANUBE, PEUCE, S.N. VIII, 2010, p. 9 – 26
Carozza et alii – 2011 CAROZZA, Laurent, MICU, Cristian, CAROZZA, Jean-Michel, HAITĂ, Costantin, BĂLĂŞESCU, Adrian, RADU, Valentin, BURENS, Albane, MIHAIL,Florian, AILINCĂI, Sorin, FLOREA, Mihai – L’habitat Chalcolithique de Taraschina (Mila 23 – Roumanie) et le peuplement ancien du delta du Danube durant la première moitié du 5ème millénaire avant notre ère, The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions/Proceedingsof the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010/, Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, pag.31-48
Carozza et alii – 2011a CAROZZA, Laurent, MICU, Cristian, CAROZZA, Jean-Michel, BĂLĂȘESCU, Adrian, HAITĂ, Constantin, RADU, Valentin, BURENS, Albane, FURESTIER, Robin, MIHAIL, Floria, AILINCĂI, Sorin, FLOREA, Mihai – L’habitat chalcolithique de Taraschina et le peuplement ancien du delta du Danube : implications paléo-géographiques, Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, pag.409-413
Cădariu – 1974 Cădariu, Ştefan – Două aşezări Coţofeni în hotarul oraşului Bocşa (Jud.Caraş Severin), TIBISCUS 3, Timişoara, 1974, pag.75-80
Călinescu et alii – 1952 Călinescu, C, Canarache, V, Cantacuzino, Gheorghe, , Casan, I, Condurachi, Emil, Drimitriu, S, Florescu, Gr, Năsturel, P, Popescu, D., Pippidi, D, Stoian, I., Teodorescu, D, Vincenz, R, Alexandrescu, Petre, Demetrescu, Florica, Jivu, Ion, Ionescu-Muscel, Anca, Petrescu, Doina, Popescu, Emilian, Sambarsumian, Nubar, Stoianovici, Elena, Vincler, Judita – Şantierul Histria, SCIV III, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, pag.231-279
Căpăţână şi Iavorschi – 1978 Căpăţână, Dan, Iavorschi, Gabriela – Cerce
Căpăţână – 1983 Căpăţână, Dan – Cercetări arheologice la cetatea medievală de la Giurgiu, SMIMM 16, 1983, pag. 140-169
Căpăţână et alii – 2008 Căpăţână, Dan , Teodor, Eugen S, Ioniţă, Adrian, Ciupercă, Bogdan, Bădescu, Alexandru – Cetatea de la Tabla Buţii(Com.Ceraşu, Jud.Prahova) – campaniile arheologice 1995-1996,1998, MCA S.N. 4, Editura Academiei Române, 2008, pag.157-182
Căpitanu – 1976 Căpitanu, Viorel – Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău(Judeţul Bacău), CARPATICA 8, Muzeul de istorie şi artă Bacău, Bacău, 1976, pag.49-120
Cărpuş şi Cărpuş L – 2006 Cărpuş, Cornelia, Cărpuş, Leonid – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Cheia, Punct Vatra Satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3631
Capotescu – 2008 Capotescu, Valentin – Arhitectura Militară Bastionară în România, Volumul 1 – Cetatea Timişoarei, Editura Bastion, Timişoara, 2008
Căstăian – 1995 Căstăian, Mihai Cristian – Cetatea medievală de la Cucuiş – “Colnic”, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 2, 1995, pag. 77-86
Cătăniciu – 1981 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Evolution of the system of defence works in Roman Dacia, B A R International Series 116, 1981
Cătăniciu – 1987 Cătăniciu, Ioana Bogan – Câteva consideraţii asupra Limesului Daciei, Acta M.P. 11, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1987, pag.181-190
Cătăniciu – 1993 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Despre apariţia oraşelor şi statutul acestora în Dacia Romană, Ephemeris Napocensis, III, 1993, pag. 203-226
Cătăniciu – 1994 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Fortifications de Terre Trajanes en Dacie et dans le Nord de la Mesie Inferieure, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 26-30 I/1, 1989-1993, Cluj-Napoca, 1994, pag.49-66
Cătăniciu – 1996 Cătăniciu, Ioana Bogdan – I valli di Traiano nella Dobrugia – Considerazioni sulle fotografie aeree, Omaggio a Dinu Adameşteanu, Bibliotheca Ephemeris Napocensis, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996, pag.201-226
Cătăniciu – 1997 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman sec.I-III p.Chr., Muzeul Judeţean Teleorman, Alexandria, 1997
Cătăniciu – 2000 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Territorie civil et militaire a Apulum, Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca MVSEI Apulensis 25, Alba Iulia, 2000, p.109-139
Cătăniciu – 2006 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Principia castrului Legiunii III Flavia Felix, In honorem Gheorghe Popilian, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius, Craiova, 2006, pag.116-127
Cătănicu – 1981a Cătăniciu, Ioana Bogdan – Despre unele cercetări recente pe Limes Alutanus, S.C.I.V.A. 4, Tomul 32, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1981, Bucureşti, pag.543-552
Cătăniciu – 2009 Cătăniciu, Ioana Bogdan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Poarta de N, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4270
Cătinaş şi Bărbulescu – 1979 Cătinaş, A, Bărbulescu, M – Cella Vinaria de la Potaissa, ActaMP, Vol.16, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1979, pag.101-126
Cavruc – 2000 Cavruc, Valeriu – Abstract – New Research in the Prehistoric Settelment from Păuleni, Angustia 5, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000, pag.93-102
Cavruc – 2003 Cavruc, Valeriu – Map of a new researched sites in the south-eastern Transylvania, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.7-8
Cavruc – 2003a Cavruc, Valeriu – The prehistoric site from Păuleni – Ciomortan, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.43-49
Cavruc – 2005 Cavruc, Valeriu – Some eneolithic and bronze age funeral evidence of the salt exchange routs in southeast Transylvania, MOUSAIOS 10, Buzău, 2005, pag.325-351
Cavruc -1998 Cavruc, Valeriu – Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, Seria Monografii Arheologice I, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998
Cavruc et alii-2000 Cavruc, Valeriu – Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Seria Monografii Aheologice II, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Ed. Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000
Cavruc şi Buzea – 2002 Cavruc, Valeriu, Buzea, Dan-Lucian – Noi cercetări privind epoca bronzului în aşezarea Păuleni(Cimortan). Campaniile din anii 2001-2002. Raport preliminar., Angustia 7, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Editura Angustia, Sf.Gheorghe, 2002, pag.41-88
Cavruc şi Buzea – 2005 Cavruc, Valeriu, Buzea, Dan-Lucian – Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar., Angustia 9, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2005, pag.121-154
Cavruc şi Buzea – 2006 Cavruc, Valeriu, Buzea, Dan Lucian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Covasna, Localitate Olteni, Comuna Bodoc, Punct Cariera de nisip/Tag, Situl B, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3719
Cavruc şi Dumitroaia – 2000 Cavruc, Valeriu, Dumitroaia, Gheorghe – Descoperiri aparţinând aspectului cultural Cimortan de la Păuleni (campaniile 1999-2000), Angustia 5, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000, pag.131-154
Cărbunaru – 1980 Cărbunaru, Nicolae – Participarea forţelor populare mehedinţene la înfăptuirea actului istoric din August 1944, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.229-236
Căţoi – 2011 Căţoi, Mihai Ovidiu – Autour de la localisation du monastere D’Halmyrissos de la Vita Sancti Hypatii, DACIA N.S., Tomul 55, Bucureşti, 2011, pag.183-201
Căzănişteanu – 1968 Căzănişteanu, Constantin – Amintirea lui 13 Septembrie 1848, Revista Muzeelor 5, Anul V, Bucureşti, 1968, pag.389-394
Căzănişteanu – 1977 Căzănişteanu, Constantin – Organizarea militară a Dobrogei după războiul de independenţă până la sfârşitul veacului al XIX-lea, SMIMM 10, 1977, pag. 131-134
Ceauşescu – 1987 Ceauşescu, Ilie – Încercuirea Rahovei de către forţele române, Capitolul al-XIX-lea – Operaţia pentru nimicirea grupării otomane de la Rahova, , ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.744-766
Cernovodeanu – 1970 Cernovodeanu, Paul I. – Cetatea Giurgiului. Studiu istorico-militar, SMIMM 2-3, 1969-1970, pag. 76-107
Cernovodeanu – 1987 Cernovodeanu, Paul I. – Ţările române şi războiul antiotoman al Ligii sfinte(1684-1699), Capitolul X – Coordonate ale luptei poporului român pentru libertate şi integritate statală(din a doua jumătate a secolului al XVII-lea până în ultimul sfert al celui de-al XVIII-lea), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.400-411
Cheluţă-Georgescu – 1974 Cheluţă-Georgescu, N – Morminte elenistice şi romane descoperite în zona de Nord şi Nord-Vest a necropolei callatiene, PONTICA 7, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1974, pag.169-189
Chicet et alii – 2008 Chicet, Isodor, Crăciunescu, Gabriel, Diaconu, Florina, Florescu, Gheorghe, Marinescu, Roxana, Matacă, Sorina Ştefania – Interferenţe eco şi etno-culturale transfrontaliere, Albumb didactic, Editura Universitaria Craiova, 2008
Chicideanu – 1979 Chicideanu, Ion – O AŞEZARE DIN SEC. XIV-XV LA BRADU, JUD. BUZĂU, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 421-438
Chidioşan şi Emodi – 1981 Chidioşan, Nicolae, Emodi, Ioan – O descoperire de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul Hallstattului în peştera Mişidului, com.Şuncuiş, jud.Bihor, THRACO-DACICA 2, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, pag.161-167
Chiorean et alii – 1968 Chiorean, I, Duşa, Tr., Ploeşteanu, Grigore – Cetatea Târgu-Mureşului, Comitetul pentru Cultură şi Artă al Municipiului Târgu-Mureş, 1968
Chindea – 1933 Chindea, Teodor – Monumente istorice în Ciuc, Tipografia I. Kahan Gheorgheni, 1933
Chipurici – 2006 Chipurici, Nicolae – Despre fondarea oraşului Severin peste antichităţile romane de la Drobeta, în arhiva Municipalităţii din anii 1833-1906, DROBETA 16, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pag.244-275
Chiriac – 1988-1989 Chiriac, Costel – Un monument inedit – Complexul Rupestru de la Dumbrăveni(Jud.Constanţa), Pontica, Vol.21-22, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 1988-1989, pag.249-269
Chiriac şi Iconomu – 2005 Chiriac, Costel, Iconomu, Constantin – Descoperiri arheologice din zona aşezării getice de la Floriile(Jud.Constanţa), Arheologia Moldovei, Vol.28, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, pag.209-217
Chirică şi Tănăsachi – 1984 Chirică, Vasile, Tanasachi, Marcel – Repertoriul Arheologic al judeţului Iaşi, vol. 1 si 2, Institutul de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol Iaşi, Iaşi, 1984-1985
Chiricescu – 2006 Chiricescu, Andrea – Fântâna de apă sărată de la Mereşti, Jud.Harghita, MOUSAIOS 11, Buzău, 2006, pag.317-330
Chirilă et alii – 1952 Chirilă, Eugen, Constantinescu, Nicolae, Florescu, R, Gostar, N, Mihăescu, H, Niţu, A, Vulpe, Ec., Vulpe, Radu, Kiss, Ştefan, Petre, R, Purge-Gostar, Emilia, Smarandachi, Gheorghe, Ştefănescu, Ştefan – Şantierul Poiana, SCIV – Tomul III, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1952, pag.191-230
Chitic – 2008 Chitic, Oleg – ELEMENTS D’HABITAT DE LA PERIODE CUCUTENI A ET CUCUTENI A-B DE L’ESPACE PRUTO-DNIESTREEN, Etablisements et habitations prehistoriques. Structure, Organisation, Symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IX, Academie Roumaine Filiale de Iaşi, Institut d’Archeologie Iaşi, pag. 263-314
Chiţescu – 1965 Chiţescu, Lucian – Cetatea Nouă de la Roman în lumina cercetărilor arheologice, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.454
Chiţescu – 1970 Chiţescu, Lucian – Fortificaţiile de pământ şi din lemn pe teritoriul ţărilor române în evul mediu, SMIMM 2-3, 1969-1970, pag. 46-61
Chiţescu – 1975 Chiţescu, Lucian – Fortificaţiile Moldovei în timpul lui Ştefan Cel Mare, SMIMM 7-8, 1974-1975, pag. 93-120
Chiţescu – 1975a Chiţescu, Lucian – Cercetările arheologice la Curtea Domnească din Suceava, Cercetări Arheologice 1, Muzeul de Istorie al R.S.România, Bucureşti, 1975, pag.245-260
Chiţescu – 1976 Chiţescu, Lucian – CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA CETĂŢENI, JUDEŢUL ARGEŞ, Cercetări Arheologice II, 1976, pag. 154 – 188
Chiţescu şi Păunescu – 1986 Chiţescu, Lucian, Păunescu, Anca – CERCETĂRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE LA COMPLEXUL DE MONUMENTE FEUDALE DE LA CETĂŢENI, JUD ARGEŞ. LOCUINŢA VOIEVODALA, Cercetări Arheologice VIII, 1986, pag. 67-74
Chiţescu – 1992 Chiţescu, Lucian – ELEMENTE DEFINITORII ALE CENTRULUI VOIVODAL DE LA CETĂŢENI PUSE ÎN LUMINA DE CERCETAREA ARHEOLOGICA A ANILOR DIN URMA, Cercetări Arheologice IX, 1992, pag. 85-90
Christescu – 1934 Christescu, Vasile – Le tresor de monnaies de Săpata-De-Sus et la date du limes romain de la Valachie, ISTROS 1, Bucureşti, 1934, pag.73-80
Christescu – 2009 Christescu, Vasile – Istoria militară a Daciei Romane, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009
Cimec – 2005 Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3372
Ciobanu D – 2008 Ciobanu, Doina – Catalogul schiturilor rupestre din zona Buzăului, MOUSAIOS 13, Muzeul Judeţean Buzău, 2008, pag.199-225
Ciobanu N – 1987 colonel dr.Ciobanu, Nicolae – Acţiunile trupelor române pentru cucerirea Vidinului, Capitolul al-XXI-lea – Armata Română în operaţia de lichidare a forţelor otomane din zona Vidin şi Belogradick, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.804-821
Ciobanu R – 1978 Ciobanu, Radu-Ştefan – Cetatea medievală Giurgiu de la Mircea cel Bătrân la Vlad Ţepeş, ILFOV – FILE DE ISTORIE, Muzeul Judeţean, Bucureşti, 1978, pag.173-179
Ciobanu et alii – 1984 Ciobanu, Maria, Moisescu, Nicolae, Ciobanu, Radu-Ştefan – Cetatea Poienari, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1984
Ciubotariu – 2001-2003 Ciubotariu, Grigore Niculai – Movilele Funerare pe cale de dispariţie, Acta Moldaviae Meridionalis, nr.XXII-XXIV, vol.II, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, Vaslui, 2001-2003
Ciobotea et alii – 2010 Ciobotea, Dinică, Amon, Lucian, Avram, Cezar, Cioarec, Ileana, Ciobotea, Alexandrina-Daniela, Cojocaru, Emilian, Damean, Sorin, Florescu, Aurelia, Gheorghe, Petre, Golea, Cornel, Michiduţă, Adrian, Măneanu, Mite, Moisa, Mircea, Nedelcea, Tudor, Olteanu, Florin, Osiac, Vladimir, Ostovescu, Dumitru, Protopopescu, Constantin-A, Stăncioi, Nicolae, Turaiche, Marius, Voica, Iuliana – FILIAŞI, Istorie şi cultură pe Valea Jiului, Editura Universitaria/Editura Beladi, Craiova, 2010
Ciucă – 1988-1989 Ciucă, Vasile – Contribuţii la cunoaşterea fortificaţiilor Geto-Dacice de la Brabova şi Voiţa, Judeţul Dolj, Oltenia – Studii şi Comunicări, Vol.7-8, Complexul Muzeal Judeţean Dolj, Craiova, 1988-1989, pag.29-34
Ciugudean – 1979 Ciugudean, Horia – Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba(II), APULUM 17, Alba Iulia, 1979, pag.65-86
Ciupercă – Ciupercă, Bogdan – Some observations from the point of view of the Slon fortifcations about power centres in the Lower Danubebetween the eighth and tenth centuries, http://histmuseumph.academia.edu/Ciuperc%C4%83Bogdan/Papers/1637277/Some_observations_from_the_point_of_view_of_the_Slon_fortifications_about_power_centres_in_the_Lower_Danube_between_the_eighth_and_tenth_centuries
Ciută şi Gligor – 2004 Ciută, Marius, Gligor, Adrian – Archaeological findings in the site of Şeuşa-”Gorgan” (Ciugud parish, ALBA county). I., SIVA 4 – Omagiu Profesorului Savin Adrian Luca, Editura Nereamia Napocae – Cristian Matos, Hunedoara 2004, pag.43-81
Ciută – 2005 Ciută, Marius-Mihai – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.alba Iulia, Punct Dealul Furcilor, str. Izvor, (proprietatea SC Andreeas Company SA), Toponim Apulum II, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3307
Ciută et alii – 2006 Ciută, Marius-Mihai, Marc, Antoniu, Ciută, Beatrice Daisa – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Şeuşa, Comuna Ciugud, Punct Gorgan, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3778
Ciută et alii – 2007 Ciută, Marius-Mihai, Marc, Antoniu, Ciută, Beatrice Daisa – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Şeuşa, Comuna Ciugud, Punct Gorgan, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4018
Ciută et alii – 2008 Ciută, Marius-Mihai, Marc, Antoniu, Ciută, Beatrice Daisa – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Şeuşa, Comuna Ciugud, Punct Gorgan(La Gorgana), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4087
Ciută et alii – 2009 Ciută, Marius-Mihai, Suciu, Cosmin, Luca, Sabin Adrian, Rustoiu, Gabriel, Ciugudean, Horia, Fântâneanu, Cristine, Ciută, Beatrice Daisa, Florescu, Cristian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Limba, Comuna Ciugud, Punct şesu Orzii, Bordane, Vărăria, Vărar, în Coastă, La Coliba Barbului, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4343
Ciută et alii – 2009a Ciută, Marius-Mihai, Marc, Antoniu, Ciută, Beatrice, Răzvan, Andrei, Sobaru, Luminiţa – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, LocalitateŞeuşa, Comuna Ciugud, Punct Gorgan (La Gorgan, Gorganu), Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4381
Ciută et alii – 2010 Ciută, Marius-Mihai, Marc, Antoniu, Ciută, Beatrice, Şuteu, Călin, Andrei, Răzvan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Alba, Localitate Şeuşa, Comuna Ciugud, Punct Gorgan (La Gorgan, Gorganu), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4601
Cândea şi Ţânţăreanu – 2007 Cândea, Ionel, Ţânţăreanu, Ecaterina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Teleorman, Localitate Turnu Măgurele, Mun.Turnu Măgurele, Punct La Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4009
Cândea şi Croitoru – 2008 Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Brăila, Localitate Brăila, Mun.Brăila, Punct Oraşul Vechi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4125
Cândea şi Croitoru – 2008a Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Brăila, Localitate Măxineni, Comuna Măxineni, Punct Mănăstire, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4042
Cândea şi Croitoru – 2009 Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Brăila, Localitate Brăila, Mun.Brăila, Punct Oraşul Vechi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4416
Cândea şi Croitoru – 2009a Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Brăila, Localitate Brăila, Mun.Brăila, Punct Mănăstire, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4346
Cândea şi Croitoru – 2010 Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Brăila, Localitate Brăila, Mun.Brăila, Punct Oraşul Vechi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4622
Cândea şi Croitoru – 2010a Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Brăila, Localitate Măxineni, Comuna Măxineni, Punct Mănăstrire, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4560
Cândea şi Croitoru – 2011 Cândea, Ionel, Croitoru, Costin – Cercetărilor Arheologice din România- Punctul Mănăstire, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4742
Cândea şi Ţânţăreanu – 2006 Cândea, Ionel, Ţânţăreanu, Ecaterina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Teleormana, Localitate Turnu Măgurele, mun.Turnu Măgurele, Punct LA Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3793
Cândea şi Ţânţăreanu – 2008 Cândea, Ionel, Ţânţăreanu, Ecaterina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Teleormana, Localitate Turnu Măgurele, mun.Turnu Măgurele, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4099
Cândea şi Ţânţăreanu – 2009 Cândea, Ionel, Ţânţăreanu, Ecaterina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Teleormana, Localitate Turnu Măgurele, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/index.htm
Cârciumaru et alii – 2006 Cârciumaru, Marin, Anghelinu, Mircea, Lucas, Geraldine, Niţă, Loredana, Steguweit, Leif, Mărgărit, Monica, Fontana, Laure, Brugere, Alexis, Dumitraşcu, Valentin, Hambach, Ullrich, Cosac, Marin, Cârstina, Ovidiu, Dumitru, Florin – Paleoliticul superior de la Poiana Cireşului(Piatra-Neamţ). Noi rezultate, interpretări şi perspective, Cercetări Arheologice 13, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, pag.11-37
Cârciumaru et alii – 2006a Cârciumaru, Marin, Anghelinu, Mircea, Niţă, Loredana, Mărgărit, Monica, Cosac, Marian, Dumitru, Florin, Dumitraşcu, Valentin, Steguweit, Leif, Hambach, Ulrich, Cârstina, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Neamţ, Localitate Piatra Neamţ, Mun Piatra-Neamţ, Punct: Poiana Cireşului , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3730
Cârciumaru et alii – 2007 Cârciumaru, Marin, Anghelinu, Mircea, Niţă, Loredana, Iamandi, Daniela, Cosac, Marian, Dumitru, Florin, Dumitraşcu, Valentin, Neaga, Iulia, Steguweit, Leif, Hambach, Ulrich, Cârstina, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Neamţ, Localitate Piatra Neamţ, Mun Piatra-Neamţ, Punct: Poiana Cireşului , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3944
Cârciumaru et alii – 2007a Cârciumaru, Marin, Cosac, Marian, Murătoreanu, George, Ştefănescu, Radu, Niţu, Elena-Cristina, Dan, Tiberiu Cristian , Jianu, Mircea, Ipingău, Ionuţ, Oprea, Robert, Sora, Viorel, Crupă, Ana, Niţu, Andreea Alina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Braşov, Localitate Râşnov, or.Râşnov, Punct: Peştera Guta Cheii, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3961
Cârciumaru et alii – 2009 Cârciumaru, Marin, Niţu, Elena Cristina, Roman, Cristian Constantin, Ştefănescu, Radu, Cîrstina, Ovidiu, Iamandi, Daniela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Hunedoara, Localitate Ohaba Ponor, Comuna Pui, Punct: Peştera Bordul Mare , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4463
Cârciumaru et alii – 2010 Cârciumaru, Marin, Niţu, Elena Cristina, Roman, Cristian Constantin, Ştefănescu, Radu, Cîrstina, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Hunedoara, Localitate Ohaba Ponor, Comuna Pui, Punct: Fântâna Socilor , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4650
Cârciumaru et alii – 2010a Cârciumaru, Marin, Niţu, Elena Cristina, Roman, Ştefănescu, Radu, Cîrstina, Ovidiu, Iamandi, Daniela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Hunedoara, Localitate Ohaba Ponor, Comuna Pui, Punct: Peştera Bordul Mare , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4651
Cârciumaru et alii – 2010b Cârciumaru, Marin, Niţu, Elena Cristina, Tudor, Emanuel, Cîrstina, Ovidiu, Iamandi, Daniela, Ştefănescu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Neamţ, Localitate Piatra Neamţ, Mun.Piatra Neamţ, Punct: Poiana Cireşului , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4576
Cârciumaru et alii – 2011 Cârciumaru, Marin, Niţu, Elena Cristina, Rogozea, Octavian, Dumitroaia, Gheorghe, Cîrstina, Ovidiu, Iamandi, Daniela, Ştefănescu, Radu, Beldiman, Corneliu, Dobrescu, Roxana, Sztancs, Diana Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Localitate Piatra Neamţ, mun. Piatra Neamţ, Punct Poiana Cireşului, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4763
Cliante – 2006 Cliante, Laurenţiu – Un segment al incintei Tomitane Târzii, Pontica, Vol.39, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2006, pag.249-258
Cliante şi Nastasi – 2011 Cliante, Laurenţiu, Nastasi, Irina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sector Centru-Nord, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4733
Cliante et alii – 2011 Cliante, Traian, Talmaţchi, Cristina, Talmaţchi, Gabriel, Potârniche, Tiberiu, Lungu, Liviu, Bodolică, Vitalie, Şova, Constantin, Heroiu, Andrei, Dobrotă, Sebastian, Mitroi, Octavian, Vasilescu, Dan, Lascu, Marius, Georgescu, Ştefan, Petcu, Răzvan, Petcu, Radu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Constanţa, Localitate Valul lui Traian, Comuna Comuna Valul lui Traian, Sector km 197+700-198+700, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4895
Cliante et alii – 2011a Cliante, Traian, Talmaţchi, Cristina, Talmaţchi, Gabriel, Potârniche, Tiberiu, Lungu, Liviu, Bodolică, Vitalie, Şova, Constantin, Heroiu, Andrei, Dobrotă, Sebastian, Mitroi, Octavian, Vasilescu, Dan, Lascu, Marius, Georgescu, Ştefan, Petcu, Răzvan, Petcu, Radu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Constanţa, Localitate Valu lui Traian, Comuna Vali lui Traian, Sector km 197+700-198+700, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4895
Coja – 1964 Coja, Maria – Zidul de apărare al Cetăţii Histria şi împrejurimile istorice ale distrugerii lui în Secolul al IV-lea î.e.n, S.C.I.V., Tomul 15, Nr.3, Editura Academiei Republicii Populare România, Bucureşti, 1964, pag.383-400
Coja – 1972 Coja, Maria – Cercetări noi în aşezarea greco-romană de la Capul Dolojman – Argamum(?), Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.33-42
Coliu – 1934 Coliu, Emil – Un sarcophage a symboles a Tomis, ISTROS 1, Bucureşti, 1934, pag.81-116
Columneanu – 1973 Columbeanu, Sergiu – Cnezate şi Voievodate Româneşti, Editura Albatros, Bucureşti, 1973
Comşa – 1957 Comşa, Eugen – Câteva descoperir arheologice din Raionul Medgidia(Regiunea Constanţa), MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.325-334
Comşa – 1959 Comşa, Eugen – Limesul Dobrogean – Cercetări de suprafaţă de-a lungul Dunării între Ostrov (reg.Galaţi) şi Hârşova(reg.Constanţa), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.761-767
Comşa – 1962 Comşa, Eugen – Săpături Arheologice la Luncaviţa, MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.221-225
Comşa – 1964 Comşa, Eugen – Mormânt din prima epocă a fierului găsit la Radovanu (r.Olteniţa), Discuţii şi Note, S.C.I.V., Vol.1, Anul 15, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964, pag. 127-129
Comşa – 1972 Comşa, Eugen – Quelques problemes reletifs au complexe neolithque de Radoveanu, DACIA 16, Editions de l’Academie de la R.S. De Roumanie, 1972, pag.39-51
Comşa – 1974 Comşa, Eugen – Istoria comunităţilor culturii Boian, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1974
Comşa – 1986 Comşa, Eugen – Şanţurile de apărare ale aşezărilor neolitice de la Radovanu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Judeţean Călăraşi, 1986, pag.61-67
Comşa – 1990 Comşa, Eugen – Complexul Neolitic de la Radovanu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1990
Comşa – 1997 Comşa, Eugen – Tipurile de aşezări din Epoca Neolitică din Muntenia, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.144-164
Comşa A – 2012 Comşa, Alexandra – DATE ANTROPOLOGICE REZULTATE DIN STUDIUL NECROPOLEI HALLSTATTIENE DE LA CELIC DERE (JUD. TULCEA), Peuce S.N., Tomul 10, Tulcea, 2012, pag.209-234
Condurachi et alii – 1951 Condurachi, Emil, Canarache, V, Alexandrescu, Al., Anastasiu, Fl., Cazan, I, Chirilă, E, Constantinescu, St., Dimitriu, Suzana, Dae, M, Florescu, Gr., Pippidi, D.M., Petrescu, D, Stoian, I, Smarandache, Gh – Cercetările arheologice efectuate în Campania anului 1950 la Histria, S.C.I.V. 1, Anul II, Ianuarie-Iunie 1951, pag.127-158
Condurachi et alii – 1953 Condurachi, Emil, Berciu, D, Canarache, V, Cantacuzino, Alexandru, Daie, M, Dumitriu, S, Florescu, G, Hamparţumian, N, Teodorescu, D, Morintz, S, Pippidi, D, Popescu, D, Popescu, V, Preda, Constantin, Sahaghian, L, Stoian, I, Stoianovici, El., Vincez, R, Alexandrescu, Florin, Coja, M, Cisek, E, Eftimie, V, Florescu, R, Ionescu, E, Lehrer, G, Krauss, N, Niculescu, V – Şantierul Histria, S.C.I.V. 1-2, Anul IV, Bucureşti, 1953, pag.90-152
Condurachi – 1957 Condurachi, Emil – Histria a l’epoque du bas-empire d’apres les dernieres fouilles archeologiques, DACIA, N.S. 1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1957, pag.245-263
Condurachi et alii – 1957 Condurachi, Emil , Pippidi, D.M., Tudor, D., Dimitriu, S, Zirra, Vl., Coja, M, Eftimie, V, Alexandrescu, P, Popescu, Em, Berciu, D, Preda, C. – Şantierul arheologic Histria, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.9-102
Condurachi – 1962 Condurachi, Emil – Histria, Partea aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1962
Conovici şi Matei – 2001 Conovici, Niculae, Matei, Gheorghe – Necropola getică de la Stelnica – Grădiştea Mare(jud.Ialomiţa).Raport general pentru anii 1987-1996, MCA S.N 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.99-144
Constantin şi Constantin C – 2008 Constantin, Monica, Constantin, Cătălin-Petre – Rezultatele cercetărilor de suprafaţă de la Câlţeşti, Com.Pietroasele, Jud.Buzău, MOUSAIOS 13, Muzeul Judeţean Buzău, 2008, pag.59-74
Constantin R et alii – 2010 Constantin, Robert, Alexandru, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4499
Constantinescu – 1980 Constantinescu, Eugen-Marius – Săpăturile arheologice de la Ulmeni, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.668-671
Constantinescu – 2000 Constantinescu, Eugen-Marius – Pietroasele, Din istoria Judeţului Buzău, BUZĂU . Mică enciclopedie istorică, Biblioteca Mousaios 2, Buzău, 2000, pag.66-71
Constantinescu et alii – 2009 Constantinescu, Eugen-Marius, Stăicuţ, Gabriel Ion, Dinu, Cătălin Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasele, Comuna Pietroasele, Punct Castru, Aşezarea civilă est, Edificiul cu hipocaust, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4361
Constantinescu et alii – 2011 Constantinescu, Eugen-Marius, Stăicuţ, Gabriel Ion, Dinu, Cătălin Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasele, Comuna Pietroasele, Punct Edificiul cu hipocaust, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4768
Constantinescu et alii – 2011a Constantinescu, Eugen – Marius, Stăicuţ, Gabriel Ion, Dinu, Cătălin Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Râmnicu Sărat, Mun.Râmnicu Sărat, Punct Complexul Brâncovenesc(str.Primăverii nr.4), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4855
Constantinescu N – 1960 Constantinescu, Nicolae – Date noi în legătură cu Cetatea Neamţului, S.C.I.V., Tomul 11, Nr.1, Beditura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1960, pag.81-106
Constantinescu N – 1962 Constantinescu, Nicolae – Observaţii asupra satului fortificat din Ţara Românească în secolele XIV-XV(Aşezarea de la Coconi, r.Olteniţa), S.C.I.V., Vol.1, Anul 13, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1962, pag. 59-79
Constantinescu N – 1962a Constantinescu, Nicolae – DACIA 6, Bucureşti, pag.337-355
Constantinescu N – 1964 Constantinescu, Nicolae – Contribuţii arheologice asupra Curţii Domneşti de la Târgovişte (Secolele XIV-XVII), S.C.I.V., Vol.2, Anul 15, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964, pag. 225-240
Constantinescu N – 1965 Constantinescu, Nicolae – Cetatea de pământ din secolul al XIV-lea de la Frumoasa(r.Zimnicea), S.C.I.V., Vol.4, Tomul 16, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1965, pag. 731-743
Constantinescu N – 1967 Constantinescu, Nicolae – Mănăstirea Putna, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967
Constantinescu N – 1972 Constantinescu, Nicolae – Coconi – Un sat din Câmpia Română în epoca lui Mircea cel Bătrân, Institutul de Arheologie, Biblioteca de arheologie , Vol.17, Editura academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1972
Constantinescu N – 1986 Constantinescu, Nicolae – Războiul antiotoman din anii 1393-1396, Capitolul al-IV-lea – Lupta poporului român împotriva expansiunii străine la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Dimensiunea europeană a politicii militare româneşti în epoca lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.154-160, 168-171, 173-186
Constantinescu N et alii – 2009 Constantinescu, Nicolae, Ionescu, Corneliu, Diaconescu, Petru V, Rădulescu, Venera – Târgovişte reşedinţă voievodală(1400-1700). Cercetări arheologice (1961-1986), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009
Corbu – 2006 Corbu, Emilia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Ialomiţa, Localitate Vlădeni, Comuna Vlădeni, Punct Popina Blagodeasca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3802
Corbu – 2007 Corbu, Emilia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Ialomiţa, Localitate Vlădeni, Comuna Vlădeni, Punct Popina Blagodeasca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4013
Corbu – 2008 Corbu, Emilia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Ialomiţa, Localitate Vlădeni, Comuna Vlădeni, Punct Popina Blagodeasca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4106
Corbu – 2009 Corbu, Emilia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Ialomiţa, Localitate Vlădeni, Comuna Vlădeni, Punct Popina Blagodeasca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4401
Corbu – 2010 Corbu, Emilia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Ialomiţa, Localitate Vlădeni, Comuna Vlădeni, Punct Popina Blagodeasca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4614
Cordoneanu şi Nedel – 1972 Cordoneanu, Maria, Nedel, Victoria – 100 de monumente şi locuri istorice ale patriei, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1972
Corvătescu şi Rădulescu – 1979 Corvătescu, A, Rădulescu, Alexandru – Despre ansamblul fortificat de la Tricule-Sviniţa (Jud.Mehedinţi), TIBISCUS 5, Muzeul Banatului, Timişoara, 1979, pag.169-182
Cosma şi Pinter – 1995 Cosma, Aurelian, Pinter, Zeno K. – O spadă medievală descoperită ocazional în Orăştie, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, 2, 1995, pag. 87-92
Costea – 1989 Costea, Florea – Cercetările arheologice de la Râşnov-Cetate(Campaniile din anii 1971-1980), CUMIDAVA 14, Muzeul Judeţean Braşov, 1989, p.41-66
Costea – 1992 Costea, Florea – Fortificaţiile dacice din Sud-Estul Transilvaniei, Marisia 15-22, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 1992, pag.55-68
Costea – 1992-1994 Costea, Dumitru – Fortificaţia Dacică de la Crizbav-Dealul Eroilor(Heldenburg) Jud.Braşov, SARGETIA, Vol.25, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1992-1994, pag.46-64
Costea – 2002 Costea, Florea – Dacii din Sud-Estul Transilvaniei înaintea şi în timpul stăpânirii romane, Editura C2Design, 2002
Costea – 2004 Costea, Florea – Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Ed. C2Design, Braşov, 2004
Costea F – 1996 Costea, Florea – Fortificaţia Dacică de la Braşov- Pietrele lui Solomon(Între Chitri), CUMIDAVA, Vol.20, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, 1996, pag.71-86
Costea F – 2000 Costea, Florea – Fortificaţii hallstattiene din Judeţul Braşov, Angustia 5, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000, pag.221-226
Costea F şi Ştefănescu – 2003 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu – Archaeological discoveries from Braşov county – Recent archaeological discoveries in the Olt Defile at Racoş, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.9-12
Costea F et alii – 2005 Costea, Florea, Savu, Lucica Olga Cioc, Mihaela, Bălos, Angelica – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Augustin, Comuna Augustin, Punct Tipia Ormenişului, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3317
Costea F et alii – 2006 Costea, Florea (1989-2005), Bauman, Ionel (1989-1994), Savu, Lucica Olga (2001-2005), Dana, Dan (2000-2001), Cioc, Mihaela(2004-2005), Istrate, Voica (2000-2002), Bălos, Angelica – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Augustin, Comuna Augustin, Punct Tipia Ormenişului, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3595
Costea F et alii – 2007 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu, Savu, Lucica Olga, Sîrbu, Valeriu, Bălos, Angelica – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Racoş, Comuna Racoş, Punct Piatra Detunată (Durduia), Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3954
Costea F et alii – 2008 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu, Savu, Lucica Olga, Sîrbu, Valeriu, Bălos, Angelica, studenţi şi voluntari din Canada, Franţa, Irlanda, Mexic, Olanda, Spania şi S.U.A prin firma Archaeoteck Canada, condusă de Gonciar, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Racoş, Comuna Racoş, Punct Piatra Detunată (Durduia), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4064
Costea F et alii – 2009 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu, Savu, Lucica, Cioc, Mihaela, Sîrbu, Valeriu, Bălos, Angelica, Szekely, Zsolt, Gonciar, Andrei, Whitlow, Reymond, Poltorak, Darren, Beavis, Miki, Black, Jennifer, Carr, Amanda, Christensen, Schwan, Cox, Adam, Darnell, Mitsch, DeWeese, Sarah, Edwards, Elisabeth, Fox, Daniel, Gonzales, Abneries, Hanna, Caitlin, Heithaus, Theresa, Jira, Emily, Kearney, Jarod, Marshal, Judith, Messick, Addison, Olson, Eric, Parks, Ashley, Remaley, Angelica, Shane, Christopher, Snoxell, Paul, Wiles, Nathaniel, Yeates, Kelly, Gibson, Keneth, Jones, Claire, Larose, Thesa, Whiteway, Autumn, Wilson, Teresa, Sunnari, Mikko, Gloux, Sabrina, von Durjvenboden, Louis, Verschure, Matthijs, Cole,Esther, Whyte, Elisabeth – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Racoş, Comuna Racoş, Punct Piatra Detunată (Durduia), Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4364
Costea F et alii – 2010 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu, Cioc, Mihaela, Sîrbu, Valeriu, Bălos, Angelica, Szekely, Zsolt, Gonciar, Andrei, Alec, Brown, Chris, Maze, Bertoli, Erica M., Brum, Misty C.-M., Budzinski, Christofer M., Burr-Austen, Margaret, Chau, Kearsten A., Christian, Adam M., Dee Matthew J., Wren I., Edwards, Harris, Megan, Heisler, Philip, R., Hoppe, Katherine S.A., Kenney, Kaleigh R.D., Lighton, Michelle K., Moore, BretG., Radwick, Tory Beth, Roberto, Kathryn T., Schauer , Matthew P., Smith, Bethany J., Yergens, Chelsey, Denman, Amanda M.G., Ene, Ion, Theodor, McDowall ,Sean , Trautman, David, Mericka, Bohuslav , Robischon, Laure , Lazrak, Houda, Tucker, Julian, Alisa, Orlova, Windsor, James M – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Racoş, Comuna Racoş, Punct Piatra Detunată (Durduia), Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4580
Costea F et alii – 2011 Costea, Florea, Ştefănescu, Radu, Cioc, Mihaela, Sîrbu, Valeriu, Szekely, Zsolt, Bălos, Angelica, Gonciar, Andrei, Brown, Alec, Mazey, Chris, 18 studenţi şi voluntari din mai multe ţări din Europa şi America – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Racoş, Comuna Racoş, Punct Piatra Detunată (Durduia), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4770
Coşuleţ şi Bauman – 2005 Coşuleţ, Stelian D, Bauman, Ionel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Braşov, Mun.Braşov, Punct Zidurile de Sus, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3326
Coşuleţ şi Bauman – 2006 Coşuleţ, Stelian D, Bauman, Ionel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Braşov, Mun.Braşov, Punct Zidurile de Sus, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3603
Covacef – 2004-2005 Covacef, Zaharia – Ulmetum 2004 – După 90 de ani, Pontica, Vol.37-38, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2004-2005, pag.439-451
Covacef et alii – 2005 Covacef, Zaharia, Nicolae, Constantin, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or.Hârşova, Punct Cetate, Sector Incinte Vest, Toponim Carsium, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3390
Covacef et alii – 2007 Covacef, Zaharia, Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or.Hârşova, Punct Cetate, Toponim Carsium, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4218
Covacef et alii – 2008 Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu, studenţi UO Constanţa – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sectorul de est (sectoarele II, IV, V intra muros), Toponim Capidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4218
Covacef şi Potârniche – 2006 Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector de est, Toponim Capidava, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3618
Covacef şi Nicolae – 2006 Covacef, Zaharia, Nicolae, Constantin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Comuna or.Hârşova, Punct Cetate, Sector Incinte Vest, Toponim Carsium, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3672
Covacef şi Potârniche – 2009 Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector de est (sectoarele II, IV, V intra muros), Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4287
Covacef şi Potârniche – 2010 Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sectorul de E intra muros (Sectoarele II, IV, V)Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4512
Covacef şi Potârniche – 2011 Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Sectorul de est , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4694
Covacef şi Potârniche – 2011a Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Cetate, Sector Vest, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4757
Covaci et alii – 1952 Covaci, Nicolae, Koredt, K, Moţ, T, Popescu, D, Popescu, V, Russu, M, Crişan, Costan, Doruţiu, Ferenczi, Geza, Kovacs, M, Lay, E – Şantierul Slavii din Ardeal, SCIV – Tomul III, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1952, pag.311-348
Crăciun – 2006 Crăciun, Cristina – Observaţii şi ipoteze privind topografia Drobetei în secolele II-III, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 1-2, Anul 17, Bucureşti, 2006, pag.105-145
Crăciun – 2008 Crăciun, Cristina – Studiu preliminar privind topografia sitului Carsium (sec. 1-6 D.Chr.), BCMI XIX, nr. 1-2, 2008, pag. 53-80
Crăciun – 2008a Crăciun, Cristina – Structuri antice descoperite prin Fotointerpretarea imaginilor aeriene, Pontica 41, Muzeul de Istorie Naţonală şi Arheologie Constanţa, 2008, pag.357-392
Crăciun şi Sion – 2006 Crăciun, Cristina, Sion, Anişoara – Preliminarii la proiectul de restaurare al piciorului podului lui traian de la Drobeta-Turnu Severin, Dacia Augusti Provincia – Crearea provinciei, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2006, pag.359-409
Crăciun B – 1969 Crăciun, Boris – RUGINOASA, Casa Judeţeană a Creaţiei Populare, Iaşi, 1969
Crăciunescu – 1999 Crăciunescu, Gabriel – Decouvertes de l’age du fer dans le Sud-Ouest de l’Oltenie, Le Djerdap/les Portes de Fer a la Deuxyieme moitie du premier millenaire av.J.Ch. Jusqu’aux guerres Daciques, Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1999, pag.41-46
Crăciunescu – 2003 Crăciunescu, Gabiel – Descoperiri arheologice în zona localităţii Oreviţa Mare, Judeţul Mehedinţi, REVISTA BISTRIŢEI 13, Drobeta Turnu Severin, 2003, pag.55-102
Crăciunescu – 2008 Crăciunescu, Gabriel – Descoperiri arheologice din localitatea Scăpău, Jud.Mehedinţi, Banatica, Vol.18, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2008, pag.47-64
Crăciunescu et alii – 2008 Crăciunescu, Gabriel, Diaconu, Florina, Marinescu, Roxana, Bulzan, Carmen, Balaci, Cornelia, Chicet, Isisdor, Matacă, Sorina Ştefania – Cordidorul verde al Dunării. Patrimoniu ecologic şi cultural, Muzeul Porţile de Fier, Drobeta turnu Severin, 2008
Crăciunescu şi Manea – 2006 Crăciunescu, Gabriel, Manea, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mehedinţi, Localitate Rogova, Comuna Rogova, Punct La cazărmi, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3744
Crăciunescu et alii – 2010 Crăciunescu, Gabriel, Manea, Cristian, Neagoe, Oana, Stîngă, Mihai – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mehedinţi, Localitate Cerneţi, Comuna Şimian, Punct Mănăstirea „Sfânta Treime”, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4628
Crăciunescu et alii – 2010a Crăciunescu, Gabriel, Neagoe, Oana, Neagoe, Marian, Manea, Cristian, Stîngă, Mihai – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Mehedinţi, Localitate Drobeta-Turnu Severin, mun. Drobeta-Turnu Severin, Punct Str. Independenţei, nr. 2, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4634
Crăciunescu et alii – 2011 Crăciunescu, Gabriel, Neagoe, Marin Iulian, Neagoe, Oana Minodora, Manea, Cristian Dumitru, Stîngă, Mihai, Marcu, Ersilia – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4833
Creţeanu – 1968 Creţeanu, Radu – Bisericile de lemn din Muntenia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Crişan – 1965 Crişan, Ion Horaţiu – Săpături şi sondaje în Valea mijlocie a Mureşului-Lechinţa, Cristeşti, Războieni-Cetate-, Acta M.N 2, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1965, pag.38-76
Crişan – 1965a Crişan, Ion Horaţiu – Ziridava, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.127-135
Crişan – 1966 Crişan, Ion Horaţiu – Sanctuarul Dacic de la Pecica, Acta M.N. 3, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1966, pag.91-101
Crişan – 1975 Crişan, Ion Horaţiu – BUREBISTA ŞI EPOCA SA, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1975
Crişan – 1978 Crişan, Ion Horaţiu – Dacii din Zona Ardealului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei, ZIRIDAVA 10, Arad, 1978, pag.45-53
Crişan – 1978a Crişan, Ion Horaţiu – Săpăturile de la Şanţul Mare din anii 1960,1961, 1962, 1964, ZIRIDAVA, Arad, 1978
Crişan – 1979 Crişan, Ion Horaţiu – Fortificaţia Feudală de la Căpălnaş, TIBISCUS 5, Muzeul Banatului, Timişoara, 1979, pag.197-198
Crişan – 1982 Crişan, Ion Horaţiu – Itinerare arheologice Transilvănene, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982
Crişan – 1983 Crişan, Ion Horaţiu – Începutul organizării statale şi ostăşeşti la geto-daci, Din istoria militară a Poporului Român, Editura Militară, Bucureşti, 1983, pag.13-24
Crişan -1999 Crişan, Ion Horaţiu – Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXIV, Muzeul Banatului Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 1999
Crişan et alii – 1992 Crişan, Ion Horaţiu, Bărbulescu, Mihai, Chirilă, Eugen, Vasiliev, Valentin, Winkler, Iudita – Repertoriul Arheologic al judeţului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblotheca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992
Crişan I – 2011 Crişan, Ioan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Bihor, Localitate Sânnicolau Român, Comuna Cefa, Punct Cefa- La pădure, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4702
Crişan I – 2011a Crişan, Ioan – CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PREZENŢA PECENEGILOR ÎN CRIŞANA, CRISIA 2011, Oradea, 2010, pag.91-95
Crişan V – 2000 Crişan, Viorica – Dacii din Estul Transilvaniei, Editura Carpaţii Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000
Crişan V – 2003 Crişan, Viorica – The Jigodin I Dacian Hillfort 1998, 2000 Campaigns, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.37-39
Crişan V – 2003a Crişan, Viorica – The Fortified Settlement from Mereşti, Harghita County,, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.40-42
Crişan V et alii – 1994 Crişan, Viorica, Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoia – Prospecţiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona oraşului Gherla, Note şi Discuţii, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.215-222
Crişan V et alii – 2003 Crişan Viorica, Sârbu, Valeriu, Popescu, Mariana Cristina – Covasna Cetatea Zânelor – A mountain from the Carpathians fortified, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.22-26
Crişan V et alii – 2004 Crişan, Viorica, Gheorghiu, Gabriela, Popescu, Mariana-Cristina – Cercetările arheologice de la Miercurea Ciuc – Jigodin I-Campaniile 1998,2000, ISTROS, Vol.11, Editura Istros, Brăila, 2004, pag.111-145
Crişan V – 2006 Crişan, Viorica – Die verteilung der dakischen siedlungen und befestigungen aus Ostsiebenburgen in Bezu auf die kommunikationswege – die Senken Târgu Secuiesc und Ciuc, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.237-243
Crişan V et alii – 2005 Crişan, Viorica, Sârbu, Valeriu, Stoian, Viorel, Popescu, Cristina, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Apostol, Virgil, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, Pascu, Fănel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Covasna, Localitate Covasna, or.Covasna, Punct: Cetatea Zânelor, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3364
Crişan V et alii – 2006 Crişan, Viorica, Gheorghiu, Gabriela, Popescu, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Harghita, Localitate Jigodin Băi, Mun.Miercurea Ciuc, Punct: Jigodin I – Câmpul Morii, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3692
Crişan V et alii – 2007 Crişan, Viorica, Popescu, Mariana-Cristina, Sârbu, Valeriu, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Covasna, Localitate Covasna, Or.Covasna, Punct: Cetatea Zânelor, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3875
Crişan V et alii – 2008 Crişan, Viorica, Popescu, Mariana-Cristina, Sârbu, Valeriu, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Covasna, Localitate Covasna, Or. Covasna, Punct: Cetatea Zânelor, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4233
Cristocea et alii – 2005 Cristocea, Spiridon, Maschio, Romeo, Păduraru, Marius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Argeş, Localitate Glavacioc, Comuna Ştefan cel Mare, Punct Biserica mănăstirii Glavacioc, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3385
Crânguş-Balaci şi Ştefanescu – 2006 Crânguş-Balaci, Mariana, Ştefănescu, Atalia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Caraş-Severin, Localitate Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ, Punct: Dragomireana, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3648
Croitoru – 2000 Croitoru, Costin – Câteva consideraţii cu privire la traseul şi cronologia Brazdei lui Novac de Nord, ISTROS 10, Brăila, 2000, pag.313-324
Croitoru – 2004 Croitoru, Costin – Fortificaţiile liniare romane în stânga Dunării de Jos(secolele I-IV p.Chr.) I, Editura Istros, Galaţi, 2004
Croitoru – 2005 Croitoru, Costin – Consideraţii privind locuirea civilă în preajma Limes-ului Nord-Dunărean al provinciei Moesia Inferior, DANUBIUS 23, Muzeul de Istorie Galaţi, 2005, pag.7-24
Croitoru – 2005a Croitoru, Costin – Troianul în unele surse relative la spaţiul gălăţean. Consideraţii Generale, Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană, Vol.I, Editura ISTROS, Galaţi, 2005, pag.17-42
Croitoru – 2006 Croitoru, Costin – Varia Memoria Antiquitatis(I).Semnalări privind unele descoperiri arheologice la Bărboşi(Galaţi) în secolul al XIX-lea, Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători, Vol.II, Editura ISTROS, Galaţi, 2006, pag.53-70
Croitoru – 2007 Croitoru, Costin – Pamfil Polonic şi cercetarea Troianelor din Sudul Moldovei, DANUBIUS 25, Muzeul de Istorie Galaţi, 2007, pag.83-94
Culică – 1978 Culică, Vasile – Cu privire la lagărul Legiunii aXI a Claudia la Dunărea de Jos, PONTICA 11, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1978, pag.113-118
Cupşa – 1975 general-major Cupşa, Ion – Contribuţia lui Ştefan cel Mare la dezvoltarea artei militare româneşti, Din istoria militară a poporului român, Editura Militară, Bucureşti, 1975, pag.71-91
Cupşa – 1986 general-major Cupşa, Ion – Agresiunea Ungariei împotriva Ţării Româneşti Moldova în anul 1467.Victoria românească de la Baia, Capitolul al VII-lea – Epoca lui Ştefan cel Mare – moment culminant al efortului militar românesc pentru apărarea independenţei statale, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.296-305, 311-331, 337-341
Cupşa – 1987 general-major Cupşa, Ion – Bătălia de la Călugăreni. 23 August 1595, Capitolul IV – Epopeea Unirii şi Independenţei sub Mihai Voievod Viteazul(1593-1601).Înfăptuirea statului român unitar centralizat şi independent(1599-1600), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.157-161, 184-188, 189-190, 201-205, 210-213
Curninschi – 1967 Curninschi, Gheorghe – MONUMENTE DE ARHITECTURĂ DIN IAŞI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967
Custurea et alii – 2006 Custurea, Gabriel, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Aurel, Chiriac, Costel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Oltina, Comuna Oltina, Punct: Capul Dealului, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3720
Custurea et alii – 2008 Custurea, Gabriel, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Aurel, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Oltina, Comuna Oltina, Punct: Capul Dealului , Sector B, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4049
Custurea et alii – 2009 Custurea, Gabriel, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Aurel, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Şova, Constantin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Oltina, Comuna Oltina, Punct: Capul Dealului , Sector B, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4352
Custurea et alii – 2010 Custurea, Gabriel, Talmaţchi, Cristina, Şova, Constantin, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Oltina, Comuna Oltina, Punct: Capul Dealului , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4566
Custurea et alii – 2011 Custurea, Gabriel, Talmaţchi, Cristina, Şova, Constantin, Chiriac, Costel , Aparaschivei, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Punct Capul Dealului, Sectorul B, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4753
Dabîca – 2008 Dabîca, Mircea Mihail – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Sud Turnul K, Extra-Muros, Toponim Histria, , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4257
Dabîca şi Bottez – 2009 Dabîca, Mircea Mihail, Bottez, Valentin Victor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Sud Turnul K, Extra-Muros.1, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4325
Dabîca şi Ganciu – 2011 Dabîca, Mircea Mihail, Ganciu, Iulian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sector Sud, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4732
Daicoviciu C – 1936 Daicoviciu, Constantin – Dacica. În jurul unor probleme din Dacia Romană, Anuarul Institutului de Studii Clasice, Vol.II(1933-1935), Cluj , 1936, pag.240-256
Daicoviciu C – 1943 Daicoviciu, Constantin – Raportul institutului de studii clasice al Universităţii Clujene, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.99-105
Daicoviciu C et alii – 1951 Daicoviciu, Constantin, Floca, Octavian, Duka, P, Chirilă, E, Ferenczi, Ştefan, Manoliu, V, Pop, I, Rednic, M, Rusu, M, Teodoru, H – Studiul traiului dacilor în Munţii Orăştiei(Şantierul arheologic de la Grădiştea Muncelului.Rezultatul cercetărilor făcute de colectivul din Cluj, în anul 1950), S.C.I.V. 1, Anul II, Ianaurie-Iunie 1951, pag.95-126
Daicoviciu C – 1951 Daicoviciu, Constantin – Studiul Topografic al Aşezărilor, AŞEZĂRILE DACICE DIN MUNŢII ORĂŞTIEI, Partea aIa, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1951, pag.5-66
Daicoviciu C – 1954 Daicoviciu, Constantin – Cetatea Dacică de la Piatra Roşie – Monografie Arheologică, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1954
Daicoviciu C et alii – 1954 Daicoviciu, Constantin, Floca, Octavian, Macrea, M, Deac, A, Dediu, M, Duka, P, Ferenczi, Ştefan, Gostar, M, Ilieş, An., Mitrofan, Dumitru, Radu, D, Winkler, I – Şantierul Arheologic Grădiştea Muncelului, S.C.I.V 1-2, Tomul V, Bucureşti, 1954, pag.123-159
Daicoviciu C et alii – 1959 Daicoviciu, Constantin, Gostar, Nicolae, Daicoviciu, Hadrian – Şantierul arheologic Grădiştea Muncelului-Costeşti(reg.Hunedoara, r.Orăştie), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, p.331-358
Daicoviciu C şi Daicoviciu – 1962 Daicoviciu, Constantin, Daicoviciu, Hadrian – ULPIA TRAIANA (Sarmizegetusa Romană)- Editura Meridiane, Bucureşti, 1962
Daicoviciu C et alii – 1962 Daicoviciu, Constantin, Daicoviciu, Hadrian, Ferenczi, Ştefan, Vlassa, N – Şantierul Arheologic Grădiştea Muncelului, MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.463-476
Daicoviciu – 1964 Daicoviciu, Hadrian – Addenda la Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Acta M.N 1, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1964, pag.111-124
Daicoviciu – 1979 Daicoviciu, Hadrian – Sistemul defensiv al Cetăţii Dacice de la Costeşti, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.103-132
Daicoviciu et alii – 1979 Daicoviciu, Hadrian, Alicu, Dorin, Piso, Ion, Pop, Constantin – Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.139-154
Daicoviciu şi Alicu – 1981 Daicoviciu, Hadrian, Alicu, Dorin – Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 18, Cluj-Napoca, 1981, pag.58-84
Daicoviciu – 1982 Daicoviciu, Hadrian – Les forteresses daces des Monts d’Orăştie et leur signification historique, Le Monde Thrace-IIe Congres International de Thracologie Volume selectif, Editura Nagard, Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Z., 1982, pag.105-109
Daicoviciu şi Alicu – 1982 Daicoviciu, Hadrian, Alicu, Dorin – Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.59-74
Damian et alii – 1994 Damian, Oana, Andone, Corneliu, Damian, Paul – Date despre incinta vestică a Cetăţii bizantine de la Proslăviţa-Nufăru, ISTROS, Vol.7, Muzeul Brăilei, Brăila, 1994, pag.167-182
Damian şi Bâltâc – 2003-2005 Damian, Paul, Bâltâc, Adela – Histria. Sectorul Extra Muros, Poarta Mare – Turnul Mare (2000-2004), S.C.I.V.A., Tomurile 54-56, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003-2005, pag.131-147
Damian – 2007 Damian, Paul – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Călăraşi, Localitate Căscioarele, Comuna Căscioarele, Punct D’aia Parte, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3853
Damian et alii – 2005 Damian, Paul, Cleşiu, Sorin, Bălan, Gabriel, Şerbănescu, Done, Gureşoae, Viorica, Sârbu, Valeriu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Călăraşi, Localitate Căscioarele, Comuna Căscioarele, Punct D-aia parte, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3349
Damian et alii – 2005a Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Nedelcu, Nicoleta, Bottez, Valentin, Pascale, Alina, Ştefan, Andreea, Bîră, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Extramuros – Poarta Mare – Turnul Mare, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3408
Damian et alii – 2005b Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Nedelcu, Nicoleta, Bottez, Valentin, Pascale, Alina, Ştefan, Andreea, Bîră, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Extramuros – Poarta Mare – Turnul Mare, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3409
Damian et alii – 2006 Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Nedelcu, Nicoleta, Bottez, Valentin, Samson, Andra – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Extra – muros-Poarta Mare-turnul Mare, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3681
Damian et alii – 2006a Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Nedelcu, Nicoleta, Bocan, Ionuţ, Drăghici, Cristina, Paraschiv, Eugen, Elefetrie, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Ferma 4, Toponim Durostorum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3723
Damian et alii – 2007 Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Bocan, Ionuţ, Drăghici, Cristian, Paraschiv, Eugen, Grigore, Ioan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Ferma 4, Toponim Durostorum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3934
Damian et alii – 2008 Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Grigore, Ioana, Bottez, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Extra muros Poarta Mare – Turnul Mare, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4259
Damian O et alii – 2006 Damian, Oana, Stavrescu Bedivan, Mala, Stănică, Aurel, Vasile, Mihai, Bănăseanu, Anca, Samson, Andra, Vasile, Gabriel, Apostol, Virgil, Barbu, Ioana, Bâlici, Ştefan, Apostol, Claudia, Ioniţă, Vasile, Ţiculeanu, Gelu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Tulcea, Localitate Nufăru, Comuna Nufăru, Punct: Trecere bac , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3715
Damian O et alii – 2006a Damian, Oana, Bănăseanu, Anca, Apostol, Virgil, Bâlici, Ştefan, Apostol, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct: Păcuiul lui Soare , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3724
Damian O et alii – 2007 Damian, Oana, Vasile, Mihai, Stănică, Aurel, Bănăseanu, Anca, Samson, Andra – Cercetări arheologice preventive la Nufăru, jud.Tulcea, MCA S.N. 3, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.107-151
Damian O et alii – 2007a Damian, Oana, Vasile, Mihai, Bănăseanu, Anca, Samson, Andra, Vasile, Gabriel, Stănică, Aurel, Ene, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Tulcea, Localitate Nufăru, Comuna Nufăru, Punct: Trecere bac , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3929
Damian O et alii – 2007b Damian, Oana, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Bănăseanu, Anca, Apostol, Virgil – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct: Păcuiul lui Soare, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3935
Damian O et alii – 2007-2008 Damian, Oana, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Vasile, Mihai, Stănică, Aurel, Bănăseanu, Anca, Samson, Andra, Vasile, Gabriel – Descoperirile funerare în situl Arheologic de la Nufăru, Jud.Tulcea, Cercetări Arheologice 14-15, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2007-2008, pag.305-392
Damian O et alii – 2008 Damian, Oana, Vasile, Mihai, Samson, Andra, Vasile, Gabriel, Stănică, Aurel, Ene, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Tulcea, Localitate Nufăru, Comuna Nufăru, Punct: Trecere bac , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4047
Damian O et alii – 2010 Damian, Oana, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Dumitraşcu, Valentin, Vasile, Mihai, Samson, Andra, Apostol, Virgil, Vasile, Gabriel, Ene, Daniel, Stănică, Aurel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Tulcea, Localitate Nufăru, Comuna Nufăru, Punct: Trecere bac , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4564
Damian O et alii – 2011 Damian, Oana, Samson, Andra, Bâlici, Ştefan – O biserică bizantină descoperită la Nufăru(Judeţul Tulcea), S.C.I.V.A. 1-2, Tomul 62, Editua Academiei Române, Bucureşti, pag.45-87
Damian O et alii – 2011a Damian, Oana, Dumitraşcu, Valentin, Samson, Andra, Stănică, Aurel, Ene, Daniel, Olteanu, Radu, Darie, Adelina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Punct: Trecere bac , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4750
Damian O şi Mărgineanu-Cârstoiu – 2008 Damian, Oana, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct: Păcuiul lui Soare , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4052
Damian O şi Ene – 2010 Damian, Oana, Ene, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Ostov, Comuna Ostrov, Punct: Păcuiul lui Soare , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4568
Damian O şi Olteanu – 2011 Damian, Oana, Olteanu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Punct: Păcuiul lui Soare , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4755
Damian O şi Vasile – 2011 Damian, Oana, Vasile, Mihai – Varangians nearby the Danube Delta. About an archaeological discovery in the byzantine fortress at Nufăru, Tulcea County, SCIVA, Tomul 62, nr.3-4, Bucureşti, 2011, pag.275-290
Daroczy – 2011 Daroczy, Tibor-Tamas – ASSOCIATIONS OF ARCHAEOLOGICAL FINDS IN MIDDLE BRONZE AGE CENTRES OF THE EASTERN CARPATHIAN BASIN – ASPECTS OF POWER, Acta Terrae Septemcastrensis X, 2011, pag. 113-140
David – 2006 David, Daniel – DAVA şi centre de autoritate, CARPATICA 35, Editura Documentis , Iaşi, 2006, pag.65-77
David A – 2010 David,W. Anthony – The Rise and Fall of Old Europe, The Lost World of Old Europe, The Danube Valley, 5000-350 BC, Princeton University Press, 2010, pag.29-57
Davidescu – 1964 Davidescu, Mişu – MONUMENTE ISTORICE DIN OLTENIA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964
Davidescu – 1966 Davidescu, Mişu – Mănăstirea Cozia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Davidescu – 1969 Davidescu, Mişu – MONUMENTE MEDIEVALE DIN TURNU SEVERIN, Bucureşti, 1969
Davidescu – 1970 Davidescu, Mişu – Monumente medievale din N-V Olteniei, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970
Davidescu – 1976 Davidescu, Mişu – Drobeta Romano-Bizantină în istoriografia Românească şi străină, DROBETA, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 1976, pag.81-92
Davidescu – 1978 Davidescu, Mişu – Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul roman de la Hinova-Mehedinţi. Campania 1976, DROBETA , Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1978, pag.76-86
Davidescu – 1978a Davidescu, Mişu – Cetatea Grădeţului, DROBETA , Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1978, pag.114-123
Davidescu – 1980 Davidescu, Mişu – Săpăturile Arheologice din Castrul Roman de la Hinova, DROBETA 4, Muzeul Regiunii Porţilor de Foer, Drobeta Turnu Severin, Iaşi, 1980, pag.77-86
Davidescu – 1989 Davidescu, Mişu – Cetatea romană de la Hinova, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1989
Denes şi Ferenczi I – 1995 Denes, Istvan, Ferenczi, Istvan – Investigarea unei porţiuni de Limes din estul Daciei Intracarpatice(între valea Homorodului Mic şi defileul Oltului de la Tuşnad), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.393-400
Di Chiara et alii – 2006 Di Chiara, Calogero, Matacă, Sorina Ştefania, Florescu, Virgil, Abbate, Benedetto, Alaimo, Antonio, Bellavia, Giuseppe, Scalzo, Giacomo, Spinnato, Antonio, Zingale, Tania, Pappalardo, Santo, Ionescu, Petre, Milanovici, Sretco, Alaimo, Francesco – Parcul Naţional Porţile de Fier, Palermo, 2006
Diaconescu A – 2004 Diaconescu, Alexandru – Romanizarea Daciei; Un capitol de istorie a mentalităţilor abordate dintr-o perspectivă arheologică, Studia Historica et Archaeologica In Honorem Magistrae Doina Benea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, pag.111-146
Diaconescu A et alii – 2006 Diaconescu, Alexandru, Bogdan, Doru, Mustaţă, Silvia, Ciauşescu, Mihaela, Symonds, Robin, Mitchel, Dave, O’Reilly, Owen – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Sanctuarul Liber Pater, Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3589
Diaconescu A et alii – 2009 Diaconescu, Alexandru, Bota, Emilian, Voişan, Valentin, Ciongradi, Carmen, Băeştean, Gică – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Punct Oraşul Roman, Sector Forul lui Traian(Forum vetus), Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4372
Diaconescu E şi Diaconescu – 1997 Diaconescu, Emilia, Diaconescu, Mihai – Obiecte de podoabă din aşezarea geto-dacică de la Ocniţa, Judeţul Dâmboviţa, VALACHIA, Nt.15, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, 1997, pag.43-48
Diaconescu P – 1975 Diaconescu, Petru – Cercetări Arheologice de teren în zona Satului Cătunu, BIBLIOTHECA VALACHICA 7, Târgovişte, 1975, pag.79-85
Diaconescu P – 1975a Diaconescu, Petru – Cercetări Arheologice pe teren, BIBLIOTHECA VALACHICA 7, Târgovişte, 1975, pag.409-410
Diaconescu P – 1978-1979 Diaconescu, Petru Virgil – Cercetări arheologice în bazinul mijlociu al Argeşului. Aşezarea eneolitică de la Morteni, Jud.Dâmboviţa, VALACHICA 10-11, Târgovişte, 1978-1979, pag.97-113
Diaconescu P et alii – 2005 Diaconescu, Petru, Cîrstina, Ovidiu, Ilie, Ana, Diaconescu, Mihai, Căpăţână, Claudia, Dumitru, Florin, Dumitraşcu, Valentin, Dumbravă, Simona, Ilie, Dan, Ion, Mihaela, Tudor, Emanuel, Ţuţu, Cristian, Vintilă, Monica – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Dâmboviţa, Localitate Iedera, Comuna Iedera, Punct Cetăţuia, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3394
Diaconescu P – 2007 Diaconescu, Petre Virgil – Cercetarea arheologică a habitatului urban târgoviştean, VALACHICA 20, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Târgovişte, 2007, pag.179-200
Diaconescu P – 2009 Diaconescu, Petre Virgil – Arheologia habitatului urban Târgoviştean, secolele XIV-XVIII, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009
Diaconescu şi Drob – 1980 Diaconescu, Mihai, Drob, Valentin – Săpătura de salvare de la Ocniţa-Dâmboviţa, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.200-208
Diaconu – 2010 Diaconu, Vasile – Hăneşti – Botoşani. Mărturii arheologice şi istorice, Editura Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2010
Diaconu G et alii – 1959 Diaconu, Gheorghe, Mortintz, Sebastian, Rosetti, Dinu-V, Cantacuzino, Gheorghe – Săpăturile Arheologice de la Târgşorul Vechi(r. Şi reg.Ploeşti), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.619-629
Diaconu G şi Constantinescu – 1962 Diaconu, Gheorghe, Constantinescu, N – Şantierul Arheologic Târgşor, MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.537-545
Diaconu G – 2003 Diaconu, Gheorghe – Târgşor – Un sit milenar. Studii de istorie şi arheologie, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti, 2003
Diaconu P – 1959 Diaconu, Petre – Săpăturile de la Păcuiul lui Soare(r.Adamclisi, reg.Constanţa), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.653-666
Diaconu P et alii – 1962 Diaconu, Petre, Popa, R, Anghelescu, Niţă – Şantierul Arheologic Păcuiul lui Soare, MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.713-722
Diaconu P – 1962 Diaconu, Petre – Zur frage der datierung des steinwalles in der Drobrudscha und der lokalisierung der im berichte des griechischen toparchen geschilderten ereignisse, DACIA 6, Bucureşti, 1964, pag.317-335
Diaconu P şi Vîlceanu – 1972 Diaconu, Petre, Vâlceanu, Dumitru – Păcuiul lui soare – Cetatea bizantină I, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1972
Diaconu P şi Vîlceanu – 1977 Diaconu, Petre, Vâlceanu, Dumitru – Păcuiul lui soare – Aşezarea medievală II(secolele XIII-XV), Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1977
Diaconu P – 1994 Diaconu, Petre – Despre Datatrea Circumvalaţiei şi a Bisericii Treflate de la Niculiţel, Recenzii şi Discuţii Arheologice, Vol.1, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1994, pag.9-18
Diaconu P şi Anghelescu – 1968 Diaconu, Petre, Anghelescu, Niţă – Urme vechi de locuire în colţul de Sud-Vest al Drobogei, Revista Muzeelor, nr.4, Anul 5, Comitetul de Stat pentru Cultură şi artă, Bucureşti, 1968, pag.348-351
Dietrich – 2010 Dietrich, Oliver – Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, La Pârâuţ. Einige gedanken zum gebrauch fruher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur, Banatica 20-1, Muzeului Banatului Montan, Reşiţa, 2010, pag.49-66
Dimitrescu – 1882 Dimitrescu, V. – Note asupra monumentelor, ruinelor şi locurilor însemnate istorice din judeţul Mehedinţi, RIAF, vol. I, fasc. I, Bucureşti, 1882, pag. 162-177
Dineaţă – 1969 Dineaţă, Ghermano – Mănăstirea Cozia, Editura Eparhială, Râmnicu-Vâlcea, 1969
Dinu – 1959 Dinu, M – Şantierul Arheologic de la Valea Lupului(r. Şi reg.Iaşi), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.247-256
DMI – 1966 Direcţia Monumetelor Istorice, CULELE DE LA MĂLDĂREŞTI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
DMI – 1968 Direcţia Monumetelor Istorice, Ansamblul Bărăţiei din Câmpulung, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Diţă – 1986 Diţă, Alexandru-V – Războiul antiotoman din anii 1393-1396, Capitolul al-IV-lea – Lupta poporului român împotriva expansiunii străine la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Dimensiunea europeană a politicii militare româneşti în epoca lui Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.160-163, 166-168, 172-173, 202-204
Dobrinescu et alii – 2008 Dobrescu, Roxana, Boroneanţ, Adina, Pătroi, Nicolae Cătălin, Stângă, Ion, Bonsall, Clive, Thomas, Jayne-Leigh – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mehedinţi, Localitate Drobeta-Turnu Severin, Mun.Drobeta-Turnu Severin, Punct Schela Cladovei, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4237
Dobrinescu et alii – 2009 Dobrinescu, Cătălin, Potârniche, Tiberiu, Costin, Miron, masteranzi UO Constanţa – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Capidava Sectorul X – Extramuros, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4291
Dobrinescu et alii – 2010 Dobrinescu, Catalin, Herlea, Maria, Floca , Ana-Maria, Speriatu, Vicenţiu, Bărbulescu, Theodor, Pascu, Cătălin, Paşca, Mihaela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Capidava Sectorul X – Extra muros (N – necropola), Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4515
Dobrescu et alii – 2009 Dobrescu, Roxana, Boroneanţ, Adina, Bonsall, Clive, Pătroi, Nicolae Cătălin, Boroneanţ, Vasile – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mehedinţi, Localitate Drobeta-Turnu Severin, mun. Drobeta-Turnu Severin, Punct Schela Cladovei – Canton (km. 854), Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4301
Dobrescu et alii – 2011 Dobrescu, Roxana, Tuffreau, Alain, Boroneanţ, Adina, Toderaş, Meda, Ciornei, Alexandru, Florea, Mihai, Grosu, Aurelia, Bălescu, Sanda, Kostek, Antoine, Huleux, Thomas, Mir, Aisha, Channel, Ian, Popovici, Sabin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Localitate Olt, Localitate Vădastra, Comuna Vădastra, Punct Măgura Fetelor – Dealul Cişmelei/Măgura La Georgescu, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4808
Dobrinescu şi Opriş – 2006 Dobrinescu, Cătălin, Opriş, Ioan C – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Topalu, Comuna Topalu, Punct Stânca Topalu-Cekirgea, cariera Margela, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3789
Dobrinescu et alii – 2008 Dobrinescu, Cătălin, Potârniche, Tiberiu, Heroiu, Andrei, Georgescu, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector X extra muros, Toponim Capidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4221
Dobrinescu şi Herlea – 2011 Dobrinescu, Cătălin, Herlea, Simona Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România – Sectorul X – Extramuros, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4696
Docsănescu – 1981 Docsănescu, Nicolae – Valea Voievozilor, Editura Albators, Bucureşti, 1981
Dogaru – 1986 Dogaru, M – Războiul de apărare din anul 1442, bătăliile de la Sântimbru, Sibiu şi de pe Ialomiţa, Capitolul al V-lea – Iancu de Hunedoara, catalizator al energiilor româneşti pentru menţinerea independenţei statale şi sprijinirea luptei pentru libertatea popoarelor din Balcani, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.148-151
Dohner et alii – 2010 Doner, Gregor, Fiedler, Manuel, Hopken, Constanze, Merzenich, Christoph, Panczel, Szilamer-Peter, Sturmer, Veit, Vasaros, Zsolt – Forschungen im Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009, Marisia 30, Editura Mega, Târgu-Mureş, 2010, p.115-126
Domăneanţu – 2005 Domăneanţu, Catrinel – Incintă romană târzie, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.58-64
Domăneanţu – 2005 Domăneanţu, Catrinel – Cartierul oficial al oraşului roman târziu, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.70-76
Domăneanţu – 2005 Domăneanţu, Catrinel – Zona sacră grecească, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.101-107
Domăneanţu et alii – 2006 Domăneanţu, Catrinel, Pascale, Alina, Speteanu, Adriana, Vasiliţă, Ştefan, Ulieriu, Theodor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector X, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3683
Domăneanţu et alii – 2008 Domăneanţu, Catrinel, Vasiliţă, Ştefan, Ulieriu, Theodor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector X, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4258
Domăneanţu – 2009 Domăneanţu, Catrinel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector X, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4327
Dorner – 1976 Dorner, Egon – Cu privire la tracii de pe teritoriul Arădean la începutul Hallstattului Timpuriu, ZIRIDAVA, Nr.6, Muzeul Judeţean ARAD, 1976, pag.41-46
Dorner şi Boroneanţ – 1968 Dorner, Egon, Boroneanţ, Vasile – O contribuţie cu privire la datarea valurilor de pământ din Vestul ţării noastre, ZIRIDAVA, Studii şi Cercetări, Nr.2, Muzeul Judeţean ARAD, 1968, pag.7-18
Dorogostaisky – 2008-2009 Dorogostaisky , Leonard – Utilizarea imaginilor satelitare, ortofonogramelor, hărţilor topografice, GPS-ului şi fotografiei digitale la realizarea perieghezelor. Studiu de caz – descoperirea fortificaţiei preistoirce de la Valea Alioşu, Alioş(Com.Maşloc, Jud.Timiş), Studii de Istorie a Banatului, Vol.32-33, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2009, pag.256-273
Doruţiu-Boilă – 1972 Doruţiu-Boilă, Emilia – Castra Legionis V Macedonicae und Municipium Troesmense, DACIA 16, Editions de l’Academie de la R.S. De Roumanie, 1972, pag.133-144
Doruţiu-Boilă – 1980 Doruţiu-Boilă, Emilia – Inscripţiile din Scythia Minor, Volumul 5, CAPIDAVA-TROESMIS-NOVIODUNUM, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1980
Dragomir – 1959 Dragomir, Ion-T – Raport asupra săpăturilor întreprinse la Largu(r.Filimon Sârbu, reg.Galaţi), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.475-484
Dragomir şi Stoica – 1974 Dragomir, Ion-T, Stoica, Cornelia – Muzee , MUZEE ŞI MONUMENTE GĂLĂŢENE, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Galaţi, Galaţi, 1974, pag.9-32
Dragomir – 1974 Dragomir, Ion-T – Rezervaţii Arheologice şi Monumente al naturii – Staţiunea Arheologică Tirighina – Bărboşi, MUZEE ŞI MONUMENTE GĂLĂŢENE, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Galaţi, Galaţi, 1974, pag.113-116
Dragotă G – 2011 Dragotă, Gheorghe – Cetatea Făgăraşului – Simbol al dăinuirii, Muzeul Ţării Făgăraşului Valer Literat, Făgăraş
Dragotă et alii – 2003 Dragotă, Aurel, Urian, C-M, Băbuţ, I, Niculescu, A-S, Costea, A-P, Breazu, M – Archaeological Researches in alba Iulia – Spitalul Veterinar and Canton CFR(1961-1962), In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti ăn contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.207-216
Dragotă et alii – 2012 Dragotă, Aurel, Tomegea, George, Rustoiu, Gabriel Tiberiu, Drîmbărean, Matei – Materialul numismatic descoperit în necropola de la Pîclişa – La Izvoare(Mun.Alba Iulia, jud.Alba), APULUM 49, Alba Iulia, 2012, pag.147-156
Draşovean şi Fota – 2003 Draşovean, Florin, Fota, Alexandru – Noi descoperiri arheologice pe teritoriul satului Cruceni (comuna Foeni, jud.Timiş), PATRIMONIUM BANATICUM 2, Timişoara, 2003, pag.55-67
Drăghici et alii – 2006 Drăghici, Dorina Felicia, Cotea, Gheorghe, Drăghici, Gabriel, Grecu, Daniela, Maican, Elena, Trandafir, Remus, Pop, Franco – Ilfov County Council, Editura INTACT, Bucureşti, 2006
Drăgotescu et alii – 1971 Drăgotescu, M, Bârlădeanu, D, Bunghez, Gheorghe – MONUMENTE ISTORICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971
Drăguţ – 1968 Drăguţ, Vasile – CETATEA SIGHIŞOARA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Drăguţ – 1968a Drăguţ, Vasile – VECHI MONUMENTE HUNEDORENE, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Drăguţ – 1972 Drăguţ, Vasile – Răspunderea unei aniversări, Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.3-6
Drăguţ – 1976 Drăguţ, Vasile – Monumente istorice, parte integrantă a patrimoniului cultural-naţional, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Nr.2, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1979, pag.9-12
Drăguţ – 1980 Drăguţ, Vasile – Biserica-Culă din Cerneţi, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.17-25
Drîmbărean şi Rustoiu – 2003 Drîmbărean, Matei, Rustoiu, Gabriel-Tiberiu – O villa suburbana de la Apulum, SARGETIA, Vol.31, Muzeul Civilizaţiei Dacicie şi romane Deva, Hunedoara, 2003, pag.241-251
Drâmbărean – 2006 Drâmbărean, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Reg. V Vânători, nr. 96 (proprietar Mariana Ghiulay) , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3571
Drâmbărean – 2006a Drâmbărean, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Brînduşei, nr. topo 4332/1/1/1; 4332/1/1/2; 4332/1/1/3; 4331/1/1/4; 4331/1/1/5 (proprietar Rodica Ciobanu) , Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3574
Drâmbărean – 2006b Drâmbărean, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Digului, nr. 2 (proprietar Pavel Stremţan), Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3578
Drâmbărean – 2006c Drâmbărean, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Doinei, nr. 1A (proprietar Bruno Mautino – SC LIST SRL), Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3575
Dudaş – 2004 Dudaş, Florian – Urme din trecutul Transilvaniei, Editura de Vest, Timişoara, 2004
Dumitrache – 1979 Dumitrache, Mariana – CETATEA SĂTEASCA DIN DRAUSENI, JUD. BRAŞOV, ANSAMBLU DE ARHITECTURA MEDIEVALĂ. CERCETĂRI ARHEOLOGICE 1973-1977, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 155-198
Dumitrache – 1979a Dumitrache, Mariana – MATERIALE CERAMICE DIN CETATEA ŢĂRĂNEASCA DIN COM. HĂRMAN, JUD. BRAŞOV, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 409-420
Dumitrache – 1981 Dumitrache, Mariana – Evoluţia Cetăţii tărăneşti de la Viscri, Jud.Braşov, în lumina cercetărilor arheologice şi de arhitectură, Cercetări Arheologice 4, Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1981, pag.253-285
Dumitraşcu – 1969 Dumitraşcu, Sever – Contribuţii la cunoaşterea graniţei de Vest a Daciei Romane, Note şi Discuţii, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 6, Muzeul de Istorie Cluj, 1969, pag.483-491
Dumitroaia et alii – 2009 Dumitroaia, Gheorghe, Munteanu, Roxana, Preoteasa, Constantin, Garvăn, Daniel – PODURI-DEALUL GHINDARU. Cercetări arheologice din Caseta C 2005-2009, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, 2009
Dumitraşcu et alii – 1974 Beczy, Toma, Borcea, Liviu, Chidioşan, Nicolae, Crişan, Gabriela, Dumitraşcu, Sever, Faur, Viorel, Godea, Ion, Grigorescu, Elena, Hîrcă, Rodica, Ignat-Sava, Doina, Jurcsak, Tiberiu, Marinescu, Ion, Marossy, Ana, Mozes, Tereza, Ordentlich, Ivan, Poaina, Ion, Poliş, Rozalia, Sasu, Ecaterina, Toth, Susanna, Zintz, Mariana – Repertoriul Monumentelor din Judeţul Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor , Oradea, 1974
Dumitraşcu şi Lucăcel – 1974 Dumitraşcu, Sever, Lucăcel, Vasile – Cetatea dacică de la Marca(jud.Sălaj), Muzeul de Istorie şi Artă, Zalău, 1974
Dumitraşcu – 1976 Dumitraşcu, Sever – Dacian fortifications in Crişana, THRACO-DACICA, Recueil detudes a l’occasion du IIe Congres International de Thracologie, Editura Academiei R.S.România, Bucarest, 4-10 septembre 1976, pag.259-264
Dumitraşcu – 1985 Dumitraşcu, Sever – Descoperirile arheologice din Valea Crişului Negru şi semnificaţia lor istorică, Crisia 15, Editura Ţării Crişurilor, Oradea, 1985, pag.53-60
Dumitraşcu – 1993 Dumitraşcu, Sever – Dacia Apuseană, Editura Cogito, Oradea, 1993
Dumitraşcu şi Bulzan – 2006 Dumitraşcu, Sever, Bulzan, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Bihor, Localitate Margine, Comuna Abram, Punct Valea Tăniei – La Ţarină (Autostrada “Transilvania”, Km. 19+200-19+400) , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3705
Dumitraşcu Gh – 1977 Dumitraşcu, Gheorghe – Din începuturile muzeografiei în Dobrogea (I), Revista Muzeelor şi Monumentelor, Nr.9, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1977, pag.59-64
Dumitrescu et alii – 1954 Dumitrescu, Hortensia, Bălan, V, Matasă, C, Nacu, I, Platon, S, Antonescu, I, Dăscălescu, A, Iacob, S, Păunescu, Alexandru – Şantierul Arheologic Traian, S.C.I.V 1-2, Tomul V, Bucureşti, 1954, pag.35-67
Dumitrescu – 1955 Dumitrescu, Hortensia – Şantierul Arheologic Traian(Reg.Bacău, r.Buhuşi), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.459-485
Dumitrescu – 1957 Dumitrescu, Hortensia – Şantierul Arheologic Traian(Reg.Bacău, r.Buhuşi), MCA 3, Editura Academiei R.P.Române, 1957, pag.115-127
Dumitrescu – 1959 Dumitrescu, Hortensia – Şantierul Arheologic Traian(Reg.Bacău, r.Buhuşi), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.189-201
Dumitrescu şi Dumitrescu V – 1962 Dumitrescu, Hortensia, Dumitrescu, Vladimir – Activitatea Şantierul Arheologic Traian, MCA 8, Editura Academiei R.P.Române, 1962, pag.245-260
Dumitrescu V et alii – 1951 Dumitrescu, Vladimir, Petrescu, M, Dumitrescu, Hortensia, Gostar, Nicolae, Florescu, Adrian, Dragomir, Ion-T, Popescu, Achim, Căpăţână, Ion – Hăbăşeşti, 1950, SCIV 1, Anul II, Ianuarie-Iunie 1951, pag.77-94
Dumitrescu V – 1959 Dumitrescu, Vladimir – Săpăturile de la Cârna(r.Gura Jiului, reg.Craiova), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.265-274
Dumitrescu V – 1967 Dumitrescu, Vladimir – HĂRBĂŞEŞTI-Satul neolitic de pe Holm, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967
Dumitrescu-Jippa şi Nistor – 1976 Dumitrescu-Jippa, Aurel, Nistor, Nicolae – Sibiul şi Ţinutul în lumina istoriei I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976
Dumitriu – 1980 coord.Dumitriu, Teodor – Dâmboviţa – Vatră de istorie. Culegere de articole dedicate aniversării a 2050 de ani de la constituirea primului stat dac centralizat şi independent sub conducerea lui Burebista, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, 1980
Dumitroaia – 2005 Dumitroaia, Gheorghe – JUDEŢUL NEAMŢ, Editura Foton, 2005
Dumitroaia – 2009 Dumitroaia, Gheorghe – Muzeul Cetatea Neamţ, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamţ, 2009
Dumitroaia et alii – 2007 Dumitroaia, Gheorghe, Munteanu, Roxana, Preoteasa, Constantin, Garvăn, Daniel, Uţă, Lucian, Nicola, Dorin, Monah, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Bacău, Localitate Poduri, Comuna Poduri, Punct Dealul Ghindaru , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3948
Dumitroaia et alii – 2008 Dumitroaia, Gheorghe, Garvăn, Daniel, Munteanu, Roxana, Nicola, Dorin, Preoteasa, Constantin, Uţă, Lucian, Monah, Dan, Monah, Felicia, Bejenaru, Luminiţa – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Bacău, Localitate Poduri, Comuna Poduri, Punct Dealul Ghindaru , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4063
Dumitroaia et alii – 2009 Dumitroaia, Gheorghe, Diaconu, Vasile, Garvăn, Daniel, Munteanu, Roxana, Monah, Dan, Nicola, Dorin, Preoteasa, Constantin, Uţă, Lucian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Piatra Neamţ, Mun.Piatra Neamţ, Punct Cetatea Domnească , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4657
Dumitroaia et alii – 2010 Dumitroaia, Gheorghe, Bătrâna-Milencovici, Adrian Corneliu, Munteanu, Roxana, Garvăn, Daniel, Diaconu, Vasile, Ceauşu, Silviu, Uţă, Lucian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Piatra Neamţ, Mun.Piatra Neamţ, Punct Cetatea Domnească , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4657
Dumitroaia et alii – 2011 Dumitroaia, Gheorghe, Milencovici, Bătrâna, Corneliu, Adrian, Munteanu, Roxana, Garvăn, Daniel, Ceauşu, Silviu, Diaconu, Vasile, Uţă, Lucian, Nicola, Dorin, Hânceanu, George, Macoveiu, Florin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Curtea Domnească, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4853
Dumitroaia et alii – 2011a Dumitroaia, Gheorghe, Garvăn, Daniel, Nicola, Dorin, Munteanu, Roxana, Preoteasa, Constantin, Monah, Dan, Ştefan, Dan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Bacău, Localitate Poduri, Comuna Poduri, Punct Dealul Ghindaru, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,
Dupoi şi Sîrbu – 2001 Dupoi, Vasile, Sârbu, Valeriu – Incinta dacică fortificată de la Pietroasele – Gruiu Dării, vol.I, Monografii Arheologice-vol.I, Editura Alpha, Biblioteca Mousaios, Buzău, 2001
Edroiu – 1977 Edroiu, Nicolae – Lupta de la Brad(28 Nov.1784) dintre ţărănimea răsculată şi trupele de represiune, SARGETIA 3, Deva, 1977, pag.335-339
Elefterescu – 2008 Elefterescu, Dan – Obiecte din Os de la Durastorum I, Pontica, Vol.41, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2008, pag.219-297
Ellis şi Foschi – 2005 Ellis, Linda, Foschi, P – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector teritoriul cetăţii Tropaeum Traiani, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3285
Ene şi Opriş – 2008 Ene, Daniel, Opriş, Ioan Carol – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4216
Ene şi Opriş – 2009 Ene, Daniel, Opriş, Ioan Carol – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector I intra muros – Incinta mediobizantină şi spaţiul de locuire intramurană adiacent acesteia, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4286
Eskenasy şi Rusu – 1979 Eskenasy, Victor, Rusu, Adrian-Andrei – Cercetări Arheologice de la Cetatea Cnezială de la Mălăeşti, Jud.Hunedoara.Câteva rezultate şi perspective ale campaniei din 1978, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.667-674
Eskenasy şi Rusu – 1980 Eskenasy, Victor, Rusu, Adrian-Andrei – Cercetări Arheologice la Cetatea de la Mălăieşti, Jud.Hunedoara, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.530-536
Fabini – 1982 Fabini, Hermann – SIBIUL GOTIC, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1982
Fabini – 2009 Fabini, Hermann – Universul cetăţilor bisericeşti din Transilvania, Ed. Monumenta, Sibiu, 2009
Fazecaş – 1997 Fazecaş, Gruia – Aspecte privind aşezările culturii Otomani de pe teritoriul României, Crisia 26-27, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1997, pag.51-65
Fazecaş et alii – 2010 Fazecaş, Gruia, Toma, Corina, Popescu, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Bihor, Localitate Sălard, Comuna Sălard, Punct Valea Fărcaşului, traseul Autostrăzii Braşov-Borş, Km 54+150-54+350, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4661
Ferencz – 2006 Ferencz, Iosif-Vasile – On a roman lamp discovered in the dacian fortress from Ardeu, Hundoara County, Romania, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protrase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.371-377
Ferencz şi Dima – 2009 Ferencz, Iosif Vasile, Dima, Cristina – Piese de armament dacice descoperite la Ardeu(Jud Hunedoara), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, HISTORIA, Volumul 54, Nr.1-2, Cluj, pag.18-34
Ferencz et alii – 2009 Ferencz, Iosif Vasile, Căstăian, Mihai Cristian, Dima, Cristian, Popa, Cristian Ioan, Roman, Cristian Constantin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Hunedoara, Localitate Ardeu, Comuna Balşa, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4276
Ferencz et alii – 2010 Ferencz, Iosif Vasile, Căstăian, Cristian, Mihai, Dima, Cristian, Popa, Cristian Ioan, Roman, Cristian Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Hunedoara, Localitate Ardeu, Comuna Balşa, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4503
Ferenczi – 1939 Ferenczi, Alexandru – Cetăţi antice în judeţul Ciuc, tip. Cartea Românească, Cluj, 1939
Ferenczi – 1985 Ferenczi, Alexandru – Cercetări arheologice în aşezarea dacică întărită de la Aghireşu – Ruginoasa (1983-1984), Acta M.P. 10, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1986, pag.83-94
Ferenczi – 1988 Ferenczi, Alexandru – Limes-ul Daciei. Sectorul de pe Someşul (Unit). Elemente de apărare pe subsectorul Ileanda-Tihău, Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1988, pag.251-289
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1961 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Săpăturile de salvare din 1957-1958 de la Sânpaul, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.401-405
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1978 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari între anii 1957-1970. Raport preliminar.Partea a II a, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 15, Cluj-Napoca, 1978, pag.85-99
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1979 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Observaţii de Topografie Arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor(Jud.Harghita). Între anii 1957-1978-Raport preliminar, Acta M.N. 16, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1979, pag.411-430
Ferenczi G şi Ferenczi Ş – 1964 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Ştefan – Săpăturile de salvare de la Doboşeni – 1955-1956, Acta M.N 1, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1964, p.39-66
Ferenczi I – 1974-1975 Ferenczi, Istvan – Limes-ul Daciei Porolissensis între Valea Zagrei şi Valea Mureşului, SARGETIA, Vol.11-12, Muzeul Judeţean Hunedoara, 1974-1975, pag.285-189
Ferenczi I – 1979 Ferenczi, Istvan – O posibilitate de înaintare a trupelor romane, cu ocazia celor două războaie dacice (101 – 102, 105 – 106), până acum necunoscută, prin Carpaţii Meridionali, TIBISCUS 5, Muzeul Banatului Timişoara, 1979, pag.115-126
Ferenczi I – 1979a Ferenczi, Istvan – Castrele de marş de la Ponorici(com.Pui, Jud.Hunedoara) – Fortificaţii române până acum necunoscute din partea vestică a Munţilor Sebeşului, Studii şi Comunicări Istorice, Caransebeş, 1979, pag.133-151
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1981 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Săpături noi în Cetatea dacică de pământ de la Porumbenii Mari(judeţul Harghita), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 18, Cluj-Napoca, 1981, pag.387-403
Ferenczi I – 1981 Ferenczi, Istvan – Consideraţii în legătură cu castrele de marş romane din partea centrală a Munţilor Şurianului, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 18, Cluj-Napoca, 1981, pag.409-412
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1982 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Săpături Arheologice în Burgul roman de la Ocland(jud.Hunedoara), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.279-285
Ferenczi I şi Petrică – 1982 Ferenczi, Istvan, Petrică, Mihai – Cercetări de topografie arheologică în judeţul Mureş, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.557-584
Ferenczi I – 1992 Ferenczi, Istvan – Contribuţii la problema cunoaşterii sistemului de apărare roman de pe cursul Someşului, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 24-25, 1987-1988, Cluj-Napoca, 1992, pag.171-191
Ferenczi I şi Petrică – 1994 Ferenczi, Istvan, Petrică, Mihai – Limes-ul DACIEI. Contribuţii la cunoaşterea sectoarelor Brâcoveneşti-Călugăreni şi Călugăreni-Sărăţeni(jud.Mureş), APULUM 31, ACTA MUSEI APULENSIS, Alba Iulia, 1994, pag.139-166
Ferenczi G şi Ferenczi I – 1995 Ferenczi, Geza, Ferenczi, Istvan – Aşezarea întărită din epoca Bronzului de la Dealu(Jud.Harghita), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.729-739
Ferenczi Ş – 1964 Ferenczi, Ştefan – Contribuţii la cunoaşterea aşezării întărite din epoca hallstattiană de la Someşul Rece, Acta M.N 1, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1964, pag.67-77
Ferenczi Ş – 1965 Ferenczi, Ştefan – Cimitirul Scitic de la Ciumbrud, Acta M.N 2, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1965, pag.77-105
Ferenczi Ş – 1965a Ferenczi, Ştefan – Câteva consideraţii asupra problemei cetăţilor de pământ din Transilvania şi din părţile mărginaşe, Apulum 5 , Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.115-126
Ferenczi Ş – 1968 Ferenczi, Ştefan – Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului LIMES DACICUS, ActaMN 5, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1968, pag.75-98
Ferenczi Ş – 1971 Ferenczi, Ştefan – Contribuţii la topografia arheologică a Culmei Ciceului, File de istorie-Culegere de studii, articole şi comunicări, Muzeul de istorie Bistriţa, 1971, pag.73-84
Ferenczi Ş – 1979 Ferenczi, Ştefan – Consideraţii asupra Limes-ului roman din Dacia de Vest, Ziridava 11, Arad, 1979, pag.125-139
Fielder şi Hopken – 2006 Fiedler, Manuel, Höpken, Constanze – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Punct Area sacra, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3680
Filip – 2010 Filip, Anca – Uzina de apă din Sulina, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 21/1-2, Bucureşti, 2010, pag.118-134
Fleşer şi Tătar – 1994 Fleşer, Gheorghe, Tătar, Mircea Sabău – Planuri şi gravuri despre edificarea unui nou oraş la Alba Iulia în secolul al XVIII-lea. Evoluţia sa urbanistică şi arhitecturală, APULUM 31, ACTA MUSEI APULENSIS, Alba Iulia, 1994, pag.271-281
Floca – 1957 Floca, Octavian – Regiunea HUNEDOARA, Ghid turistic, Editura 1 Mai, Sectia Poligrafică, Deva, 1957
Floca – 1965 Floca, Octavian – Villa Rustica şi necropola daco-romană de la Cinciş, ActaMN 2, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1965, pag.163-193
Floca şi Bassa – 1965 Floca, Octavian, Bassa, Ben. – CETATEA DEVA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Floca – 1972 Floca, Octavian – Activitatea de cercetare istorică a Muzeului judeţean Hunedoara din Deva(1932-1972), SARGETIA 9, Acta Musei Devensis, Deva, 1972, pag.11-28
Floca – 1977 Floca, Octavian – Singidava, Sargetia 13, Deva, 1977, pag.171-181
Florea – 1986-1987 Florea, Gelu – Consideraţii privind unele aspecte ale locuirii dacice în Munţii Orăştiei, SARGETIA 20, Acta Musei Devensis, Deva, 1986-1987, pag.80-92
Florea – 1994 Florea, Gelu – Archaeological Observations concerning the Roman conquest of the area of the Dacian Kingdom’s capital, ActaMN 26-30 I/1, 1989-1993, Cluj-Napoca, 1994, pag.33-37
Florea et alii – 2000 Florea, Gelu, Vaida, Lucian, Suciu, Liliana – Fortificaţiile dacice din Nord-Estul Transilvaniei(un studiu al cercetărilor), Istros 10, Brăila, 2000, pag.221-230
Florea et alii – 2009 Florea, Gelu, Glodariu, Ioan, Suciu, Liliana, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Pupeză, Paul, Mateescu, Răzvan, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii(Piciorul Muncelului), Toponim Sarmizegetusa Regia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4307
Florea et alii – 2010 Florea, Gelu, Suciu, Liliana, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Pupeză, Paul, Mateescu, Răzvan, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii, Toponim Sarmizegetusa Regia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4530
Florea et alii – 2011 Florea, Gelu, Suciu, Liliana, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Pupeză, Paul, Mateescu, Răzvan, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4722
Florea et alii – 2011a Florea, Gelu, Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen, Bodó, Cristina, Gheorghiu, Gabriela, Pupeză, Paul, Mateescu, Răzvan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Punct: La Vămi – Poiana lui Mihu, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm
Florea M şi Ştefan C – 2011 FLOREA, Mihai Ştefan , ŞTEFAN, Cristian Eduard – BRINGING THE PAST INTO THE PRESENT. RESTORING LANDSCAPE AROUND ARCHAEOLOGICAL SITES WITH THE HELP OF OLD MAPS, The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions/Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010,Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, pag.221-232
Florea P. – 2012 Florea, Paul – Pulberea timpului de la capătul pământului. Zaporojenii de la Dunavăţ, La Drum nr. 24-25-26-27, mai-iunie-iulie-august 2012, pag. 21-27
Florescu – 1930 prof. Florescu, Grigore – Castrul roman de la Răcari – săpăturile arheologice din 1928 şi1930, Arhivele Olteniei 51-52, Anul 9, Sept-Dec. 1930, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1930, pag.373-400
Florescu – 1943 Florescu, Grigore – Raport asupra săpăturilor arheologice de la Capidava, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.174-175
Florescu Gr et alii – 1958 Florescu, Grigore, Florescu, Radu, Diaconu, Petre – CAPIDAVA. Monografie Arheologică – Vol.I, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1958
Florescu-Graur et alii – 1966 Florecu-Graur, Gheorghe, Guşetoiu, Jean, Florescu, Iulia, Stănescu, F – PE FIRUL OLTULUI, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1966
Florescu I – 1976 Florescu, Ion-Alexandru – Valea Motrului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976
Florescu R – 1965 Florescu, Radu – Mănăstirea Govora, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965
Florescu R – 1965a Florescu, Radu – CAPIDAVA, Editura Meriadiane, Bucureşti, 1965
Florescu R – 1972 Florescu, Radu – Limesul dDunărean în perioada târzie a Imperiului Roman, Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.23-26
Florescu M şi Buzdugan – 1962 Florescu, Marilena, Buzdugan, Constantin – Săpăturile din aşezarea din Epoca Bronzului(cultura Monteoru)de la Bogdăneşti(r.Tg.Ocna, reg.Bacău), MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.301-308
Florescu M – 1970 Florescu, Marilena – Câteva observaţii referitoare la tipurile de aşezare aparţinând culturii Monteoru în lumina cercetărilor din zona Sud-Vestică a Moldovei, DANUBIUS 4, Muzeul de Istorie Galaţi, 1970, p.93-112
Florescu – 1971 Florescu, Adrian C – Unele consideraţiuni asupra cetăţilor traco-getice (hallstattiene) din Mil.I î.e.n. De pe teritoriul Moldovei, Cercetări istorice S.N 2, Mujzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi, 1971, pag.103-118
Florescu A – 1959 Florescu, Adrian C – Şantierul Arheologic Truşeşti(r.Truşeşti, reg.Suceava), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.183-187
Florescu A – 1966 Florescu, Adrian C – Observaţii asupra sistemului de fortificare al aşezărilor cucuteniene din Moldova, Arheologia Moldovei 4, Editura Academiei Republicii Socialiste România , Bucureşti, 1966, pag.23-37
Florescu Gh – 1934 Florescu, Gheorghe -Le camp romain de Arcidava(Vărădia) fouilles de 1932, ISTROS 1, Bucureşti, 1934, pag.60-72
Florescu Gh – 1957 Florescu, Gheorghe – Einige neue Beobachtungen uber den Donaulimes entlang der Dobrudscha, DACIA, N.S.1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1957, pag.237-244
Florescu R – 1997 Florescu, Radu – Cele două Tibiscum şi graniţa de Vest a Daciei Romane, Cercetări Arheologice 10, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, pag.365-370
Florescu şi Florescu – 2005 Florescu, Adrian-C., Florescu, Marilena – Cetăţile traco-getice din secolele VI-III a Chr. de la Stânceşti, Jud.Botoşani, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005
Fodorean şi Ursuţ – 2001 Fodorean, Florin, Ursuleţ, Dorin – Consideraţii Topo-Arheologice privind sectorul de drum roman Gheorghieni-Dezmir, Ephemeris Napocensis 11, Editura Academiei Române, Cluj Napoca, 2001, pag.47-54
Fodorean – 2002 Fodorean, Florin – The Roman Road Gilău-Bologa. The Sector between Căpuşu Mare – Izvoru Crişului, Revista Bistriţei 16, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, 2002, pag.97-102
Fodorean şi Ursuţ – 2003 Fodorean, Florin , Ursuţ, Dorin – Drumul Roman Cluj-Napoca-Gilău în sectorul Floreşti-Gilău, ActaMP 25, Muzeul Judeţean de istorie şi artă Zalău, 2003, pag.131-143
Fodorean – 2005 Fodorean, Florin – Hărţile militare austriece şi antichităţile romane. Studii Cartografice, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.185-201
Fodorean – 2006 Fodorean, Florin – Austrian military maps and roman roads. A cartographic Study, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protrase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.997-1010
Fodorean – 2006a Fodorean, Florin – Drumurile din Dacia romană, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006
Forţiu – 2011 Forţiu, Sorin – Ziridava în context Ptolemeic, http://www.banat.ro/academica.htm, Timişoara, 2011
Forţiu – 2011a Forţiu, Sorin – Este Timişoara antică Zurobara? NU! Şi totuşi unde este Zurobara?, Conferinţă publică ţinută cu ocazia celei de-a şasea manifestări Sara Bănăţeană, miercuri 06.04.2011, ora 19 00, Timişoara, http://www.banat.ro/academica/Zurobara.pdf
Frânculeasa -2007-2008 Frânculeasa, Alin – Aşezarea eneolitică de la Apostolache, judeţul Prahova, Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova S.N. 3-4, Ploieşti, 2007-2008, pag.21-34
Frânculeasa et alii – 2007-2008 Frânculeasa, Alin, Garvăn, Daniel, Frânculeasa, Mădălina, Voicu, Bogdan, Adamescu, Ion – Descoperiri Arheologice în Bazinul râului Cricovul Sărat, judeţul Prahova, Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova S.N. 3-4, Ploieşti, 2007-2008, pag.35-88
Frânculeasa şi Mirea – 2007 Frânculeasa, Alin, Mirea, Pavel – Asupra unei prezentări zoomorfe descoperită în Tell-ul Gumelniţa de la Ciolăneştii din Deal, Jud.Teleroman, Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători, Vol.III, Editura ISTROS, Galaţi, 2007, pag.37-46
Frânculeasa et alii – 2010 Frînculeasa, Alin , Margarit, Monica, Popa, Ioan Elek – About the organic material industry from the Gumelnita settlement Seciu – Prahova District, Annales d’Université „Valahia” Târgoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, 2010, p. 123-138
Frânculeasa et alii – 2011 Frînculeasa, Alin, Negrea, Octav, Preda, Bianca, Dumitrescu, Claudia, Andreescu, Radian, Nica, Tiberiu – Cercetărilor Arheologice din România- Punctul La Mornel, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4741
Gabor – 1990 Gabor, Kiss – Erdelyi Varak, Varkastelyok, Editura Panorama, 1990
Gaiu – 2002 Gaiu, Corneliu – Grupul de cuptoare de ars ceramică de la Ilişua, Ateliere şi tehnici mesteşugăreşti. Contribuţii arheologice, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, pag.161-197
Gaiu – 2003 Gaiu, Corneliu – Vestigii feudale timpurii pe teritoriul localităţii Archiud(Jud.Bistriţa-Năsăud), Marisia 27, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 2003, pag.73-89
Gaiu – 2006 Gaiu, Corneliu – Ilişua – castrul traianic, Dacia Augusti Provincia – Crearea provinciei, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2006, pag.206-217
Gaiu – 2006a Gaiu, Corneliu – Cercetărilor Arheologice din România- Judeţul Bistriţa-Năsăud, Localitate Stupini, Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Punctul Fânaţele Archiudului, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3772
Gaiu şi Zăgreanu – 2006 Gaiu, Corneliu, Zăgreanu, Radu – Noi monumente sculpturale descoperite la Ilişua, Revista Bistriţei 20, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, 2006, pag.165-176
Gaiu şi Găzdac – 2006 Gaiu, Corneliu, Găzdac, Cristian – A soldier money in a barrack of the cavarly fort from Ilişua(Bistriţa-Năsăud County, Romania), FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protrase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.379-393
Gaiu – 2011 Gaiu, Corneliu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm
Gaiu şi Duda – 2008 Gaiu, Corneliu, Duda, Vasile – Topografia monumentelor din Municipiul Bistriţa.Centrul istoric., Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008
Gaiu şi Rădulescu – 2008 Gaiu, Corneliu, Rădulescu, Gabriela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţil Bistriţa-Năsăud, Localitate Bistriţa, Mun.Bistriţa, Punct Biserica Evenghelică – Piaţa Centrală, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4119
Gaiu şi Marinescu – 2008 Gaiu, Corneliu, Marinescu, George G. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţil Bistriţa-Năsăud, Localitate Ciceu-Corabia, Comuna Ciceu-Mihăieşti, Punct Sub Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4227
Gaiu şi Marinescu – 2011 Gaiu, Corneliu, Marinescu, George G. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţil Bistriţa-Năsăud, Localitate Ciceu-Corabia, Comuna Ciceu-Mihăieşti, Punct Sub Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4707
Gajewska – 1974 Gajewska, Halina – Topographie des fortifications romaines en Dobroudja, Ed. Ossolineum, Bibliotheca Antiqua XI, Academie Polonaise des Sciences, Institut d’histoire de la Culture Materielle, Wroclaw, 1974
Galbenu – 1979 Galbenu, Doina – SĂPĂTURI IN TELL-UL DE LA HÎRŞOVA, JUD. CONSTANŢA, Cercetări Arheologice III, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1979, pag. 3-8
Gall – 2011 “Gall, Erwin – THE CHURCHYARD CEMETERY IN DĂBÂCA (hung.: DOBOKA), CASTLE AREA 4. ARCHEOLOGICAL DATA ON THE DEVELOPMENT OF A NORTH TRANSYLVANIAN COUNTY CENTRE, ARHEOLOGIA MILENIULUI IN THE 11-13TH CENTURIES1, Interferenţe culturale la Dunărea de Jos, Editura Oscar Print
Bucureşti, 2011, pag.311-361″
Garvăn et alii – 2009 Gărvan, Daniel, Buzea, Dan, Frânculeasa, Alin – Precucuteni.Originea unei mari civilizaţii, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamţ, 2009
Găzdac – 1995 Găzdac, Cristian – Tezaurul monetar roman imperial Apulum I restudiat, Revista Bistriţei 9, Editura Glasul Bucovinei, Iaşi, 1995, pag.133-144
Ghenuţă – 1980 Coman, Ghenuţă – Statornicie, Continuitate. Repertoriul Arheologic al Judeţului Vaslui, Bucureşti, 1980
Gherghe – 1984 Gherghe, Petre – Aşezarea şi necropola geto-dacică din comuna Turburea, satul Spahii, judeţul Gorj, Documente recente descoperite şi informaţii arheologice, Academia de Ştiinţe sociale şi Politice, Bucureşti, 1984, pag.26-36
Gherghe – 1985 Gherghe, Petre – Dovezi ale continuităţii dacice în aşezarea romană de la Săcelu, ARHIVELE OLTENIEI S.N. 4, Bucureşti, 1985, pag.47-57
Gherghe – 1986 Gherghe, Petre – Repertoriul informaţiilor şi descoperirilor arheologice pentru epoca Geto-Dacică din Judeţul Gorj, LITUA-Studii şi Cercetări , Complexul Muzeal Judeţean Gorj, Târgu-Jiu, 1986, pag.89-116
Gherghe – 1987 Gherghe, Petre – Câteva date despre cetatea geto-dacică de la Stoina, judeţul Gorj, THRACO-DACICA 1-2, Tomul 8, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1987, pag.39-71
Gherghe – 1988-1989 Gherghe, Petre – Locuirea Geto-Dacică pe teritoriul Judeţului Dolj, Oltenia-Studii şi Comunicări 7-8, Complexul Muzeal Judeţean Dolj, Craiova, 1988-1989, pag.7-28
Gherghe – 1989 Gherghe, Petre – Aşezarea geto-dacică de la Cernele-Craiova, ARHIVELE OLTENIEI S.N.6, Craiova, 1989, pag.42-53
Gherghe – 1997 Gherghe, Petre – Aşezări şi cetăţi geto-dacice din Oltenia, Editura Universitaria, Craiova, 1997
Gherghe şi Ciucă – 1998 Gherghe, Petre, Ciucă, Vasile – Repertoriul şi tehnica de fortificare a aşezărilor şi cetăţilor geto-dacice din bazinul Jiului, OLTENIA 1, S.N.1990-1995, Craiova, 1998, pag.29-55
Gherghe – 1999 Gherghe, Petre – Repertoriul descoperirilor şi informaţiilor arheologice pentru epoca geto-dacică din jud.Mehedinţi, DROBETA 9, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 1999, pag.57-72
Gherghe – 2001 Gherghe, Petre – Repertoriul informaţiilor şi descoperirilor arheologice din Oltenia, epoca Latene, Ed. Universitaria, Craiova, 2001
Gherghe şi Amon – 2007 Gherghe, Petre, Amon, Lucian – Noi Date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava, Pontica 40, M.I.N.A.C., Constanţa, 2007, pag.359-369
Gherghe şi Ridiche – 2005 Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Punct: Castraviţa, La Ruptură, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3370
Gherghe şi Ridiche – 2006 Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Punct: La Ruptură, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3688
Gherghe şi Ridiche – 2006a Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Punct: La Ruptură, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3649
Gherghe şi Ridiche – 2007 Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Câteva consideraţii privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele Castraviţa şi La Ruptură, Jud.DOLJ, DROBETA 17, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag.190-199
Gherghe şi Ridiche – 2007a Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Puncte Castraviţa, La ruptură, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3879
Gherghe şi Ridiche – 2008 Gherghe, Petre, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Puncte Castraviţa, La ruptură, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4235
Gherghe et alii – 2005 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Corabia, Or.Corabia, Punct: Sucidava, Toponim Celei, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3361
Gherghe et alii – 2006 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Negru, Mircea, Cojoc, Mirela, Bîciu, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Corabia, Or.Corabia, Punct: Sucidava-Celei, Toponim Sucidava, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3642
Gherghe et alii – 2007 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Negru, Mircea, Cojoc, Mirela, Bîciu, Marius, Uţă, Alina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Corabia, Or.Corabia, Punct: Sucidava-Celei, Toponim Celei, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3869
Gherghe et alii – 2008 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Negru, Mircea, Cojoc, Mirela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Corabia, Or.Corabia, Punct: Celei, Toponim Sucidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4230
Gherghe et alii – 2009 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Petculescu, Liviu, Cojoc, Mirela, Ivănuţa, Niculiţa, Stoica, Onoriu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Olt, Localitate Corabia, Or.Corabia, Punct Celei, Toponim Sucidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4298
Gherghe et alii – 2009a Gherghe, Petre, Bâsceanu, Marius Cristian, Ridiche, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Dolj, Localitate Desa, Comuna Desa, Punct Castraviţa, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4300
Gherghe et alii – 2010 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Cojoc, Mirela, Stoica, Onoriu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Olt, Localitate Corabia, Oraş Corabia, Punct Celei, toponim Sucidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4522
Gherghe şi Amon – 2010 Gherghe, Petre, Amon, Lucian – Istoria Craiovei- Mărturii Arheologice şi numismatice, Editura Universitaria, Craiova, 2010
Gherghe et alii – 2011 Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Cojoc, Mirela, Stoica, Onoriu , Vasiliţă, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4710
Ghiorghiovici şi Preda – 2000 Gheorghievici, Adda, Preda, Cătălina – Atelier pe tema – Itinerarii culturale ale Europei de Sud-Est, Sofia, 12-17 Septembrie,2000, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, Nr.1-2/2000, Bucureşti, 2000, pag.148-165
Gindele et alii – 2007 Gindele, Robert, Szőcs, Péter Levente, Astaloş, Ciprian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Satu Mare, Localitate Satu Mare, Mun.Satu Mare, Punct str. Mihai Viteazu nr. 20, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3970
Giurgiu – 1982 Giurgiu, Emil – Sighişoara, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1982
Giurescu – 1979 Giurescu, Constantin C – Istoria Bucureştilor, Ediţia a II-a, Bucureşti, 1979
Giurescu – 1997 Giurescu, Constantin – Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997
Gligor et alii – 2005 Gligor, Mihai, Florescu, Cristian, Breazu, Marius, Borşan, Tudor, Maican, Ionuţ – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Dealul Furcilor, b-dul Încoronării, nr. 26 (proprietatea Hârceagă), Toponim Apulum II, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3309
Gligor et alii – 2005a Gligor, Mihai, Florescu, Cristian, Breazu, Marius, Borşan, Tudor, Maican, Ionuţ – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Dealul Furcilor, str. Izvor, f.n. (proprietatea Cojan), Toponim Apulum II, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3308
Gligor et alii – 2005b Gligor, Mihai, Florescu, Cristian, Breazu, Marius, Borşan, Tudor, Maican, Ionuţ, Lipot, Ştefan, Toth, Casba, Mazăre, Paula, Ciută, Beatrice – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Lumea Nouă, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3304
Gligor et alii – 2005c Gligor, Mihai, Florescu, Cristian, Breazu, Marius, Borşan, Tudor, Maican, Ionuţ, Lipot, Ştefan, Toth, Casba, Mazăre, Paula, Ciută, Beatrice – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Lumea Nouă, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3305
Gligor et alii – 2006 Gligor, Mihai, Florescu, Cristian, Breazu, Marius, Mazăre, Paula, Borşan, Tudor, Maican, Ionuţ, Lipot, Ştefan, Toth, Csaba – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Lumea Nouă, Toponim Apulum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3581
Gligor şi Lipot – 2008 Gligor, Mihai, Lipot, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Lumea Nouă, str. Bayonne f.n. (proprietatea Emil Rusu), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4113
Glodariu – 1977 Glodariu, Ioan – Aspecte ale politicii demografice romane în zona de Sud a Transilvaniei, Acta M.N. 14, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1977, pag.95-109
Glodariu – 1981 Glodariu, Ioan – Aşezările dacice şi daco-romane la Slimnic, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1981
Glodariu – 1982 Glodariu, Ioan – Sistemul defensiv al statului Dac şi întinderea provinciei Dacia, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.23-38
Glodariu – 1983 Glodariu, Ioan – Arhitectura Dacilor-civilă şi militară-(sec.II î.e.n – I e.n), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983
Glodariu şi Moga – 1989 Glodariu, Ioan, Moga, Vasile – Cetatea dacică de la Căpâlna, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989
Glodariu şi Moga – 1989a Glodariu, Ioan, Moga, Vasile -Castrul Roman de la Vârful lui Pătru, APULUM 25, Alba Iulia, 1989, pag.171-180
Glodariu – 1994 Glodariu, Ioan – Sarmizegetusa Regia Durant le Regne de Trajan, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 26-30 I/1, 1989-1993, Cluj-Napoca, 1994, pag.19-25
Glodariu et alii – 1996 Glodariu, Ioan, Rusu-Pescaru, Adriana, Iaroslavschi, Eugen, Stănescu, Florin – Sarmizegetusa Regia – Capitala Daciei Preromane, ACTA MUSEI DEVENSIS, Deva, 1996
Glodariu et alii – 2005 Glodariu, Ioan, Florea, Gelu, Suciu, Liliana, Mateescu, Răzvan, Pupeză, Paul, Toma, Corina, Sima, Darius, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii, Toponim Sarmizegetusa Regia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3388
Glodariu et alii – 2006 Glodariu, Ioan, Suciu, Liliana, Mateescu, Răzvan, Pupeză, Paul, Toma, Corina, Sima, Darius, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Bodo, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii, Toponim Sarmizegetusa Regia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3665
Glodariu et alii – 2006a Glodariu, Ioan, Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen, Bodo, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Ocolişu Mic, Comuna Orăştioara de Sus, Punct La Vămi, Toponim Costeşti – Blidaru, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3717
Glodariu et alii – 2007 Glodariu, Ioan, Sima, Darius, Iaroslavschi, Eugen, Gheorghiu, Gabriela, Mateescu, Răzvan, Pupeză, Paul, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii Toponim Sarmizegetusa Regia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3890
Glodariu et alii – 2007a Glodariu, Ioan, Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen, Bodo, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Ocolişu Mic, Comuna Orăştioara de Sus, Punct La Vămi – Poiana lui Mihu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3930
Glodariu et alii – 2008 Glodariu, Ioan, Florea, Gelu, Suciu, Liliana, Iaroslavschi, Eugen, Mateescu, Răzvan, Pupeză, Paul, Bodó, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Hunedoara, Localitate Grădiştea de Munte, Comuna Orăştioara de Sus, Punct Dealul Grădiştii (Piciorul Muncelului), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4242
Godea – 2006 Godea, Ioan – Culele din România-Tezaur de arhitectură europeană, Editura de Vest, Timişoara, 2006
Gogâltan şi Isac A – 1995 Gogâltan, Florin, Isac, Adriana – Die spatbronzezeitliche siedlung von Căşeiu(I), EPHEMERIS NAPOCENSIS 5, Editura Academiei Române, Cluj Napoca, pag.5-15
Gogâltan et alii – 2001 Gogâltan, Florin, Molnar, Zsolt, Emodi, Tamas, Daravas, Lorant – Cercetări arheologice efectuate la Castelul de la Lăzarea (1999), Ephemeris Napocensis 11, Editura Academiei Române, Cluj Napoca, 2001, pag.301-329
Gogâltan – 2008 Gogâltan, Florin – Fortificaţiile Tell-urilor Epocii Bronzului din bazinul Carpatic. O privire generală, Analele Banatului, S.N, Arheologie – Istorie, Nr.16, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, pag.81-100
Gogâltan – 2009 Gogâltan, Florin – A late bronze age Dwelling at Iernut-Sfântu Gheorghe – Monument, Mureş County, Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pag.103-141
Gogâltan et alii – 2006 Gogâltan, Florin, Szentmiklosi, Alexandru, Cedică, Valentin, Drenţa, Anatolie, Popescu, Andra, Preda, Roxana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Timiş, Localitate Giroc, Comuna Giroc, Punct Mescal, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3663
Gogâltan et alii – 2007 Gogâltan, Florin, Szentmiklosi, Alexandru, Heeb, Bernhard, Woidich, Manfred, Wiecken, Julia M., Darida, Kopany, Dumbravă, Cristian, Ionaşcu, Adrian, Popescu, Andra, Preda, Roxana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Timiş, Localitate Corneşti, Comuna Orţişoara, Punct Iarcuri, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3870
Gogâltan et alii – 2009 Gogâltan, Florin, Bârcă, Vitalie, Cosma, Călin, Rustoiu, Aurel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Maramureş, Localitate Baia Mare, Oraş Baia Mare, Punct Bastionul Măcelarilor, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4403
Gogâltan et alii – 2009a Gogâltan, Florin, Demjén, Andrea, Kosza, Antal, Puskás, Frederic, Cordoş, Elena Cristina, Găvan, Alexandra, Ignat, Ana Lucreţia, Király, József, Lie, Marian Adrian, Mihai, Andrei, Tiuţ, Cristina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Harghita, Localitate Gheorgheni, mun.Gheorgheni, Punct Pricske, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4304
Gogâltan et alii – 2009b Gogâltan, Florin, Demjén, Andrea, Sófalvi, András, Nyárádi, Zsolt, Botha, Zoltán, Zolya, Levente – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Harghita, Localitate Gheorgheni, mun.Gheorgheni, Punct Bothvar, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4303
Gogâltan et alii – 2010 Gogâltan, Florin, Andrea, Demjén, Frederic, Puskás, Burlacu-Timofte, Raluca, Cordoş, Elena Cristina, Dăndărilă, Marian, Floarea, Alexandra, Ignat, Ana Lucreţia, Iordăchescu, George Adrian, Lie, Marian Adrian, Pop, Anca, Savu, Mihaela, Socaci, Adi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Harghita, Localitate Gheorgheni, Mun.Gheorgheni, Punct Bothvar, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4527
Gogâltan et alii – 2010a Gogâltan, Florin, Andrea, Demjén, Frederic, Puskás, Burlacu-Timofte, Raluca, Cordoş, Elena Cristina, Floarea, Alexandra, Ignat, Ana Lucreţia, Iordăchescu, George Adrian, Lie, Marian Adrian, Pop, Anca, Savu, Mihaela, Socaci, Adi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Harghita, Localitate Gheorgheni, Mun.Gheorgheni, Punct Vama Pricske, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4528
Gogâltan şi Demjen – 2010 Gogâltan, Florin, Demjén, Andrea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Harghita, Localitate Joseni, Comuna Joseni, Punct Biserica romano-catolică, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4639
Gogâltan et alii – 2011 Gogâltan, Florin, Lăzărescu, Vlad, Andrea, Demjén, Bolohan, Neculai, Antal, Kosza, Fazecaş, Gruia, Ardelean, Mihai-Ioan , Burlacu-Timofte, Raluca , Cociş, Alexandra, Cordoş, Elena Cristina , Danciu, Sebastian , Reka-Orsolya, Eva , Floarea, Alexandra, Ignat, Ana Lucreţia , Iordăchescu, George-Adrian , Lie, Marian-Adrian, Petric, Paul-Ioan , Pop, Anca, Radu, Claudiu, Răchişan, Monica, Mandache, Tudor, Drob, Sebastian Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4718
Gogâltan et alii – 2011a Gogâltan, Florin, Lăzărescu, Vlad-Andrei, Andrea, Demjén, Zsolt, Nyárádi, Fazecaş, Gruia, Găvan, Alexandra, Ardelean, Mihai-Ioan, Burlacu-Timofte, Raluca, Ákos, Csergő, Cordoş, Elena Cristiana, Danciu, Sebastian, Reka-Orsolya, Eva, Ignat, Ana Lucreţia, Iordăchescu, George Adrian, Zoltán, Katócz, Nándor, Laczkó, Lie, Marian Adrian, Petric, Paul-Ioan, Zsolt, Portik, Radu, Claudia, Răchişan, Monica, Savu, Mihaela – Cercetărilor Arheologice din România- Punctul Castelul Lázár, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4739
Gogâltan et alii – 2011b Gogâltan, Florin, Sava, Victor, Mercea, Lucian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Sântana, Oraş Sântana, Punct Cetatea Veche, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4778
Grovei şi Miclea – 1978 Gorovei, Ştefan-S, Miclea, Ion – DRAGOMIRNA, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978
Gostar – 1951 Gostar, Nicolae – Vămile Daciei, S.C.I.V. 2, Tomul II, Bucureşti, 1951, pag.165-181
Gostar – 1962 Gostar, Nicolae – Săpăturile şi sondajele de la Şendreni-Barboşi(r.Galaţi), MCA 8 , Bucureşti, 1962, pag.505-511
Gostar – 1965 Gostar, Nicolae – Cetăţile dacice din Moldova şi cucerirea romană la nordul Dunării de Jos, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.137-149
Gostar – 1969 Gostar, Nicolae – Cetăţile dacice din Moldova şi cel de-al doilea război dacic, Acta Musei Petrodavensis, Memoria Antiquitatis, Vol.I, Muzeul Arheologic – Piatra Neamţ, 1969, pag.93-104
Gostar et alii – 1965 Gostar, Nicolae, Dragomir, Ioan T., Sanie, Silviu, Pilici, Seiva – Castellum şi castrul roman de la Barboşi, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.434
Gostar – 1969 Gostar, Nicolae – CETĂŢI DACICE DIN MOLDOVA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969
Gostar et alii – 1970 Gostar, Nicolae, Dragomir, Ioan T., Sanie, Silviu, Pilici, Seiva – Castellum şi castrul roman de la Barboşi, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie 1, Decembrie 1964, Bucureşti, 1970, pag.418-424
Greceanu – 1968 Greceanu, Eugenia – MONUMENTE MEDIEVALE DIN MEDIAŞ, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Grigoraş N – 1966 Grigoraş, Nicolae – Mănăstirea Cetăţuia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Grigoraş şi Paveleţ – 2007 Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Studiu preliminar privind cercetările arheologice efectuate în Tellul eneolitic de la Coţatcu, Com.Podgoria, Jud.Buzău, MOUSAIOS 12, Muzeul Judeţean Buzău, 2007, pag.7-26
Grosu – 2011 Grosu, Aurelia – Aspecte ale vieţii economice în Vicus-ul militar Acidava, MUZEUL OLTULUI 1, Craiova, 2011, pag. 35-60
Groza – 1979 Groza, Liviu – Cetatea Caransebeşului – Dispunere şi elemente componente, Studii şi Comunicări Istorice, Caransebeş, 1979, pag.341-357
Groza – 2000 Groza, Liviu – Cetatea de la Mehadia într-un document vienez mai puţin cunoscut, Banatica, Nr.15/2, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2000, pag.71-79
Groza M – 2011 Groza, Mircea – Reţete din bucătăria Romei Antice, Magazin Istoric S.N.12, Anul XLV, Bucureşti, Decembrie 2011, pag.76-77
Gudea – 1973 Gudea, Nicolae – Castrul roman de la Bologa. Cercetările arheologice din anul 1970, SMIMM 6, 1973, pag. 27-57
Gudea – 1973a Gudea, Nicolae – Sondajul Arheologic de la Teregova(Jud.Caraş-Severin), Banatica, Vol.2, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, pag.97-101
Gudea – 1975 Gudea, Nicolae – Date noi despre castrul roman de la Pojejena, Banatica 3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.333-343
Gudea – 1978 Gudea, Nicolae – Contribuţii la istoria artileriei antice, DROBETA , Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1978, pag.69-75
Gudea – 1979 Gudea, Nicolae, – Castrul roman de la Inlăceni(Încercare de monografiere), Acta M.P. 3, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1979, pag.149-273
Gudea – 1980 Gudea, Nicolae – Cercetările de teren şi săpăturile arheologice efectuate pe linia de turnuri în sectorul de nord-vest al limesului Daciei, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.661-663
Gudea – 1980a Gudea, Nicolae – Despre graniţa dintre provinciile romane Dacia şi Moesia Superior în secolele II-III e.n, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.87-108
Gudea – 1984 Gudea, Nicolae – Câteva note în legătură cu Limesul Daciei Romane. Observaţii la articolul Limes, fascicolele privind Dacia, Acta M.P. 8, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1984, pag.231-236
Gudea – 1985 Gudea, Nicolae – Contribuţii la istoria militară a Daciei Porolissensis. I.Linia înaintată de fortificaţii mici de pe sectorul de NV al limesului provinciei între castrele de la Bologa şi Tihău, ActaMP 9, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1985, pag.145-218
Gudea – 1988 Gudea, Nicolae – Porolissum – Cheia de Boltă a apărării Daciei Porolissensis, Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1988, pag.195-213
Gudea – 1989 Gudea, Nicolae – Porolissum – Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a imperiului roman, vol.I, Acta M.P. 13, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1989
Gudea – 1996 Gudea, Nicolae – Porolissum – Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a imperiului roman-Vama Romană-monografie arheologică, vol.II, Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1996
Gudea – 1996 Gudea, Nicolae – Contribuţii la istoria militară a provonciei Dacia Porolissensis.5.Cohors I Aelia Gaesatorum (Miliaria), Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1996, p.87-86
Gudea – 1997 Gudea, Nicolae – Der Dakische Limes. Materialien zu Seiner Geschichte, Romisch-Germanisches Zentrallmuseum, Mainz, 1997
Gudea – 1997a Gudea, Nicolae – Castrul roman de la Buciumi, Ghid al monumentelor arheologice din Dacia Porolissensis, nr.2, Editura Ardealul, Cluj, 1997
Gudea – 2001 Gudea, Nicolae – Die Nordgrenze der Romischen Provinz Obermoesien. Materialien Zu Ihrer Geschichte(86-275 N.CHR.), Romisch-Germanisches Zentrallmuseum, Mainz, 2001
Gudea – 2001a Gudea, Nicolae – Despre statuete de marmură reprezentând pe Iomd din templul de la Porolissum. Contribuţii la arta provincială din Dacia Romană, APULUM 38/1, Alba Iulia, 2001, pag.161-187
Gudea – 2005 Gudea, Nicolae – Der untermoesische Donaulimes und die verteidigung der Moesichen Nord-und Westkuste der Schwarzen Meeres. Limes et Litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.), Romisch-Germanisches Zentrallmuseum, Mainz, 2005
Gudea – 2008 Gudea, Nicolae – Castrul Roman de la Feldioara, Încercare de monografie arheologică, seria Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr. – I p. Chr., vol. XI, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008
Gudea – 2008a Gudea, Nicolae – Aşezări rurale în Dacia Romană(106-275 p.Chr.)-Schiţă pentru o istorie a agriculturii şi satului daco-roman, Editura Primus, Oradea, 2008
Gudea et alii – 1988 Gudea, Nicolae, Chirilă, Eugen, Matei, Alexandru-V., Bajusz, Istvan, Tamba, Dan, Moţu, I. – Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate în Complexul Daco-Roman Porollisum în anii 1986-1987, Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1988, pag.147 – 174
Gudea et alii – 1992 Gudea, Nicolae, Chirilă, Eugen, Matei, Alexandru-V., Bajusz, Istvan, Tamba, Dan – Raport preliminar privind săpăturile arheologice şi lucrările de consevare şi restaurare executate la Porolissum în anii 1988-1991, Acta M.P. 16, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1992, pag.143-185
Gudea et alii – 1994 Gudea, Nicolae, Matei, Alexandru-V, Bajusz, Istvan, Tamba, Dan, Pop, Horea – Raport preliminar în legătură cu săpăturile arheologice şi lucrările de conservare şi restaurare executate la Porollisum în anul 1993, Acta M.P. 18, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1994, pag.111-133
Gudea et alii – 2007 Gudea, Nicolae, Tamba, Dumitru Gh., Iov, Claudiu, Găzdac Alföldy, Ágnes, Bajusz, István, Pánczél, Szilamér-Péter, Vass, Lóránt, Dobos, Alpár, Mustaţă, Silvia, Cupşa, Cosmina, Suciu, Mircea, Găzdac, Cristian, Rezi, Botond, Németh, Rita, Lenkey, László, Lipovics, Tamás, Pethe, Mihály, Petrovszki, Judith – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Moigrad -Porolissum, Comuna Mirşid, Punct Pometul Moigradului şi al Jacului, Ursoieş, Toponim Porolissum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3927
Gudea et alii – 2008 Gudea, Nicolae, Bajusz, Istvan, Tamba, Dumitru Gheorghe, Iov, Claudiu Ionuţ, Găzdac, Agneta, Panczel, Szilamer, Vass, Lorant, Mustaţă, Silvia, Doboş, Alpar – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Moigrad -Porolissum, Jac, Comuna Mirşid, Creaca, Punct Pometul Moigradului şi al Jacului, Ursoieş, Toponim Porolissum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4045
Gudea et alii – 2009 Gudea, Nicolae, Găzdac-Alföldy, Ágnes, Bajusz, István, Pánczél, Szilamér-Péter, Vass, Lóránt, Petruţ, Dávid, Ötvös, Koppány-Búlcsú, Döhner, Gregor, Fiedler, Manuel, Jahns, Susanne, Stürmer, Veit, Fischer, Thomas, Höpken, Constanze, Merzenich, Christoph, Vasáros, Zsolt, Cociş, Sorin, Iov, Claudiu, Tamba, Dan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Dealul Pomet, Sector Clădire C3, Toponim Porolissum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4334
Gudea şi Pop – 1975 Gudea, Nicolae, Pop, I. – Cercetări arheologice recente în castrul roman de la Râşnov, SMIMM 7-8, 1974-1975, pag. 55-78
Gudea şi Pop – 1980 Gudea, Nicolae, Pop, I – Săpăturile din castrul roman de la Feldioara, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.289-291
Gudea şi Gâzdac – 2006-2007 Gudea, Nicolae, Gâzdac, Cristian – Die Dakische gebiete im der Romischer provinz Moesia Inferior(101-118 N.CHR), EPHEMERIS NAPOCENSIS 16-17, Cluj-Napoca, 2006-2007, pag.49-84
Gudea şi Tamba.D – 2008 Gudea, Nicolae, Tamba, Dan – Despre jumătate de tipar Bivalv, din bronz, pentru turnat fibule, prin metoda cererii pierdute – Acta M.P. 30, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 2008, p.135-141
Gudea şi Uzum – 1973 Gudea, Nicolae, Uzum, Ilie – Castrul Roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970, Banatica, Vol.2, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, pag.85-96
Gumă – 1977 Gumă, Marian – Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei(Judeţul Caraş-Severin), Banatica 4, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1977, pag.69-104
Gumă – 1982 Gumă, Marian – O nouă descoperire aparţinând culturii Basarabi în Sudul Banatului, Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.155-171
Gumă et alii – 1982 Gumă, Marian, Munteanu, Ion, Petrovszky, Richard – Cronică Arheologică – XIV Valea Timişului (com.Buchin), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.327
Gumă et alii – 1987 Gumă, Marian, Luca, Sabin Adrian, Săcărin, Caius – Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în Cetatea dacică de la Divici între anii 1985-1987, Banatica 9, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1987, pag.199-238
Gumă et alii – 1999 Gumă, Marian, Rustoiu, Aurel, Săcărin, Caius – Les fibules du site fortifie de Liubcova-Stenca et de la citadelle de Divici-Grad, Le Djerdap/les Portes de Fer a la Deuxyieme moitie du premier millenaire av.J.Ch. Jusqu’aux guerres Daciques, Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1999, pag.65-70
Guttman – 1998 Guttman, Szabolcs – Studiu şi proiect de extindere a Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXVII, Nr.1-2/1998, Bucureşti, 1998, pag.133-159
Hagi-Mosco – 1929 Hagi-Mosco, Emanoil – Lupta de la Robăneşti – 10.Noemvrie.1916, Arhivele Olteniei, Nr.45-46, Anul 8, Sept-Dec.-1929, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1929, pag.397-407
Haheu – 2008 Haheu, Vasile – Sisteme de fortificaţii traco-getice de la est de Carpaţi, Chişinău, 2008
Haimovici – 2005 Haimovici, Sergiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3348
Haimovici et alii – 2005 Haimovici, Sergiu, Carpus, Leonid, Carpus, Cornelia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3347
Haimovici şi Vornicu – 2008 Haimovici, Sergiu, Vornicu, Diana-Măriuca – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4249
Haită şi Tomescu – 1997 Haită, Constantin, Tomescu, Mihai – Archeological Researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa County) preliminary report 1993-1994, Nr.3.8.-Lithic Resources , Cercetări Arheologice 10, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, p.132-135
Hanson şi Oltean – 2000 Hanson, W.S., Oltean, I.A. – A multi-period site on Uroi hill, Hunedoara – An aerial perspective, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 37/1, Cluj-Napoca, 2000, pag.43-49
Hansen et alii – 2007 Hansen, Svend, Toderaş, Meda, Reingruber, Agathe, Gatsov, Ivan, Georgescu, Cristina, Gorsdorf, Jochen, Hoppe, Tina, Nedelcheva, Petranka, Prange, Michael, Wahl, Joachim, Wunderlich, Jurgen, Zidarov, Petar – Pietrele, Măgura Gorgana. Ergebnisse der Ausgrabungen in Sommer 2006, Eurasia Antiqua, Band 13, 2007, pag. 43-109
Hansen et alii – 2011 Hansen, Svend, Toderaş, Meda, Reingruber, Agathe, Nowacki, Dirk, Norgaard, Heide, Spânu, Daniel, Wunderlich, Jurgen – Die kupferzeitliche Siedlung von Pietrele an der Unteren Donau, Eurasia Antiqua, Band 17, 2011, pag. 45-120
Hansen et alii – 2011a Hansen, Svend, Reingruber, Agathe, Benecke, Norbert, Neef, Reinder, Klimscha, Florian, Koprivc, Ute, Vachta, Tilmann, Vulpe, Alexandru, Toderaş, Meda, Spânu, Daniel, Georgescu, Cristina, Ritchie, Kenneth, Prange, Michael, Wunderlich, Jürgen, Nowacki, Dirk, Wahl, Joachim, Zäuner, Steve, Price, T. D., Gatsov, Ivan, Nedelcheva, Petranka, Kay, Marvin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Giurgiu, Localitate Pietrele, Comuna Băneasa, Punct Gorgana, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4766
Harhoiu şi Baltag – 2006 Harhoiu, Radu, Baltag, Gheorghe – Sighişoara – Dealul Viilor – Monografie arheologica 1, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006
Harhoiu – 2009 Harhoiu, Radu – Nach-romisches topferhandwerk in Sighişoara(Schabburg), Dealul Viilor, Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.197-225
Harhoiu et alii – 2010 Harhoiu, Radu, Gall, Erwin, Lakatos, Attila – Fragmente de necropole de la Oradea-Salca Gheţărie din secolele VI şi X-XII, MCA S.N. 6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.83-132
Harhoiu et alii – 2010a Harhoiu, Radu, Gall, Erwin, Ioniţă, Adrian, Spânu, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mureş, Localitate Sighişoara, Mun Sighişoara, Punct Dealu Viilor , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4591
Harţuche şi Silivestru – 1992 Harţuche, Nicolae, Silivestru, Octavian – Consideraţii asupra cercetărilor din aşezarea Babadag, de la Siliştea-Nazâru, Jud.Brăila, ISTROS 6, Muzeul Brăilei, 1992, pag.17-24 şi 344-361
Haşdeu – 1968 Haşdeu, Titus – CETATEA BRAN, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Haşotti – 1988-1989 Haşotti, Puiu – Observaţii privind cultura Gumelniţa în Dobrogea, PONTICA 21-22, Constanţa , 1988-1989, pag.7-21
Haynes et alii – 2007 Haynes, Ian, Bogdan, Doru, Topoleanu, Florin – Salsovia. A Roman fort and town on the Lower Danube, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD), International Archaeologycal Conference, Bulgaria, Tutrakan, 6.-7.10.2005, Sofia, 2007, pag. 131-140
Hău şi Dejan – 2005 Hău, Florin, Dejan, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Suceava, Localitate Cumpărătura, Comuna Bosanci, Punct Biserica satului dispărut Nemirceni , Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3367
Heitel R – 1964 Heitel, Radu – MONUMENTELE MEDIEVALE DIN SEBEŞ-ALBA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964
Heitel – 1975 Heitel, P. – Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate pe Insula Cetăţii (Ada-Kaleh), SMIMM 7-9, 1974-1975, pag. 193-208
Herban – 1986-1987 Herban, Adela – Mihăileni(Comuna Buceş)Studiu Monografic, Anexa 2, SARGETIA 20, Acta Musei Devensis, Deva, 1986-1987, pag.653-672
Henegariu – 1963 Henergariu, Ana-Maria – CETATEA BRAN, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Hârcă – 2009 Hârcă, Rodica – PALATUL VULTURUL NEGRU, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2009
Horedt – 1953 Horedt, K – Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş, MCA 1, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1953, pag.785-815
Horedt et alii – 1953 Horedt, K, Chirilă, E, Lascu, N, Palko, A, Russu, I-I, Rusu, M, Winkler, I, Banner, Z, Bassa, B, Costan, I, Covaci, M, Ferenczi, Geza, Mirea, C, Nagy, E, Popa, A – Şantierul Moreşti, S.C.I.V 1-2, Tomul IV, Bucureşti, 1953, pag.275-311
Horedt – 1955 Horedt, K – Şantierul arheologic Moreşti(r.Târgu-Mureş, Regiunea Autonomă Maghiară), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.643-685
Horedt – 1957 Horedt, K – Die befestigte ansiedlung von Moreşti und ihre Fruhgeschichtliche Bedeutung, DACIA 1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1957, pag.297-308
Horedt – 1957a Horedt, K – Şantierul arheologic Moreşti, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.175-186
Horedt – 1958 Horedt, K – Contribuţii la Istoria Transilvaniei,Biblioteca Istorică 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1958
Horedt – 1959 Horedt, K – Săpăturile Arheologice de la Moreşti(r.Th.Mureş, Regiunea Autonomă Maghiară), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.83-89
Horedt – 1960 Horedt, K – Die Wietenbergkulture, DACIA, S.N. 4, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1960, pag.107-137
Horedt – 1962 Horedt, K – Săpăturile de la Otomani(r.Marghita), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.309-316
Horedt et alii – 1962 Horedt, K – Săpăturile de la Teleac(r.Alba), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.353-358
Horedt et alii – 1962a Horedt, K, Szekely, Zoltan, Molnar, Ştefan – Săpăturile de la Porumbenii Mici(r.Odorhei), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.633-641
Horedt – 1964 Horedt, K – Aşezarea fortificată de la Şeica Mică(raionul Mediaş), S.C.I.V. 2, Anul 15, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964, pag. 187-204
Horedt – 1965 Horedt, K – Cu privire la problema valurilor de pământ din Banat şi din Crişana, SCIV 4, Tomul 16, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1965, pag. 725-730
Horedt – 1966 Horedt, Kurt – Aşezarea fortificată din perioada târzie a bronzului de la Sighetul Marmaţiei, Muzeul Regional Maramureş, Baia Mare, 1966
Horedt et alii – 1967 Horedt, K, Berciu, Ioan, Popa, Alexandru, Paul, I, Raica, I – Săpăturile arheologice de la Răhău şi Sebeş, Apulum 6, Muzeul Regional Alba Iulia, 1967, pag.11-27
Horedt – 1979 Horedt, Kurt – Die stadtischen Siedlungen Siebenburgens in spatromischer Zeit, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.203-217
Hugel et alii – 2005 Hügel, Peter, Hurezan, George Pascu, Mărginean, Florin, Ţeicu, Dumitru, Micli, Vidu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Bulci, Comuna Bata, Punct LA Cetate , Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3337
Hugel et alii – 2007 Hügel, Peter, Hurezan, George Pascu, Sava, Victor, Sîrbu, Valeriu, Bodo, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Săvârşin, Comuna Săvârşin, Punct Dealul Cetăţuie , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3973
Hugel et alii – 2008 Hügel, Peter, Hurezan, George Pascu, Sava, Victor, Sîrbu, Valeriu, Bodo, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Săvârşin, Comuna Săvârşin, Punct Cetăţuie Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4074
Hugel et alii – 2009 Hügel, Peter, Sava, Victor, Andreica, Luminiţa, Gogâltan, Florin, Gabor, Nagy Ioszef, Cociş, Alexandra Ioana, Ciobanu, Narcis, Vătavu, Vlad Bogdan, Irimuş, Luciana Adela, Ignat, Ana Lucreţia, Floarea, Alexandra, Culic, Daniela Maria, Cordoş, Cristiana Elena, Lie, Marian Adrian, Brehuescu, Alexandru, Botha, Zoltán József, Socaci, Adrian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Sântana, Or.Sântana, Punct Cetatea Veche, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4476
Hugel et alii – 2009a Hügel, Peter, Pascu Hurezan, George, Sava, Victor, Sîrbu, Valeriu, Bodo, Cristina, El Susi, Georgeta – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Săvârşin, Comuna Săvârşin, Punct Cetăţuie, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4373
Hugel et alii – 2010 Hügel, Peter, Pascu Hurezan, George, Sava, Victor, Sîrbu, Valeriu, Bodo, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Săvârşin, Comuna Săvârşin, Punct Cetăţuie, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4590
Humer – 2006 Humer, Franz – Archaologische untersuchung und denkmalpflegerische gestaltung eines romischen hauses in der Colonia Septimia Avrelia Antoniniana Karnvntvm, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protrase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.709-726
Hurezan – 1996 Hurezan, George Pascu – Un inel sigilar descoperit la Cladova(Jud.Arad), ZIRIDAVA XIX – XX, Muzeul Judeţean Arad, Arad, 1996
Hurezan et alii – 2006 Hurezan, George P., Draşovean, Florin, Szentmiklosi, Alexandru, O’Shea, John, Sherwood, Sarah, Barker, Alex W, – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Arad, Localitate Pecica, Or.Pecica, Punct Şanţul Mare, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3729
Hurezan et alii – 2007 Hurezan, George P., Draşovean, Florin, Szentmiklosi, Alexandru, O’Shea, John, Sherwood, Sarah, Barker, Alex W, – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Arad, Localitate Pecica, Or.Pecica, Punct Şanţul Mare, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3943
Hurezan et alii – 2007a Hurezan, George P., Mărginean, Florin, Sava, Victor, Stoenescu, Adelina, Rusu, Adrian A – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Arad, Localitate Tauţ, Comuna Tauţ, Punct Cetate, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3997
Hurezan et alii – 2008 Hurezan, George P., Draşovean, Florin, Szentmiklosi, Alexandru, O’Shea, John, Barker, Alex, Sherwood, Sarah – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Arad, Localitate Pecica, Or.Pecica, Punct Şanţul Mare, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4058
Husar Al – 1959 Husar, Alexandru – Dincolo de ruine… Cetăţi medievale, Editura Tineretului, Bucureşti, 1959
Husar şi Man – 1996 Husar, Adrian, Man, Nicoleta – The Roman Rural Settelment of Cristeşti, Marisia 25, Muzeul Judeţean Mureş, târgu-Mureş, 1996, pag.21-34
Husar şi Man – 1998 Husar, Adrian, Man, Nicoleta – The Roman Rural Settelment of Cristeşti, La politique edilitaire, Institutul de cercetări Eco-Muzeale Tulcea, 1998, p.57-77
Iacob et alii – 2005 Iacob, Mihaela , Nuţu, George, Paraschiv, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Enisala, Comuna Sarchioi, Punct Peştera, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3373
Iacob et alii – 2006 Iacob, Mihaela , Nuţu, George, Paraschiv, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Enisala, Comuna Sarchioi, Punct Peştera, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3652
Iacob et alii – 2006a Iacob, Mihaela , Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Neagu, Alina, Doboş, Adrian, Popescu, Gabriel, Achim, Irina, Miriţoiu, Nicolae, Soficaru, Andrei, Gătej, Mihaela, Stanc, Simina, Piftor, Valentin, Midvichi, Natalia, Lazăr, Silvia, Gheorghiţă, Andreea, Prisacaru, Cristina, Adam, Elena, Picincu, Florentina, Zaharia, Ramona, Perju, Mădălina, Lehoneac, Mihaela, Şerbănescu, Irina, Costaş, Alina, Iacob, Cristian, Voicu, Bogdan, Nagâţ, Marius, Acrudoae, Ionuţ, Dumbravă, Ginu, Cotoran, Vasile – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3766
Iacob et alii – 2007 Iacob, Mihaela , Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Marcu, Liliana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Rubel, Alexander, Neagu, Alina, Doboş, Adrian, Achim, Irina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Stanc, Simina, Venedict, Bogdan-Alexandru, Asăndulesei, Andrei, Mocanu, Florin, Balaur, Radu-Ştefan, Pârnău, Radu, Quaranta, Marta, Midvichi, Natalia, Piftor, Valentin, Boţan, Sever, Gheorghiţă, Andreea, Zaharia, Ramona, Iacob, Cristian, Lehoneac, Mihaela, Costaş, Alina, Voicu, Bogdan, Acrudoae, Ionuţ, Perju, Mădălina, Ghenea, Ana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3981
Iacob et alii – 2008 Iacob, Mihaela ,Paraschiv, Dorel, Mocanu, Marian, Nuţu, George, Marcu, Liliana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Neagu, Alina, Doboş, Adrian, Soficaru, Andrei, Stanc, Simina, Pîrnău, Radu, Czarnocka, Marta, Mazurek, Artur, Piftor, Valentin, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Stefan, Părpăuţă, Andra, Pricop, Loredana, Mârzan, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4079
Iacob et alii – 2008a Iacob, Mihaela ,Paraschiv, Dorel, Mocanu, Marian, Nuţu, George, Marcu, Liliana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Neagu, Alina, Doboş, Adrian, Soficaru, Andrei, Stanc, Simina, Pîrnău, Radu, Czarnocka, Marta, Mazurek, Artur, Piftor, Valentin, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Stefan, Părpăuţă, Andra, Pricop, Loredana, Mârzan, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4078
Iacob et alii – 2009 Iacob, Mihaela , Paraschiv, Dorel, Mocanu, Marian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Sector extra muros (EM), Toponim Orgame/Argamum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4339
Iacob et alii – 2009a Iacob, Mihaela, Mocanu, Marian, Paraschiv, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Raport privind cercetarea preventivă efectuată în punctul „Două canale”, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4341
Iacob et alii – 2009b Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Terente, Liliana, Barabanciuc, Ana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Neagu, Alina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Doboş, Adrian, Pîrnău, Radu, Quaranta, Marta, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Piftor, Valentin, Voicu, Bogdan, Honcu, Ştefan, Mironescu, George, Răileanu, Maria Violeta, Coadă, Roxana, Crăcană, Florentina, Şufan, Adela, Coropceanu, Ion, Ghenea, Ana, Czarnocka, Marta, Dewas, Julie – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Sector Fântâna Seacă, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4378
Iacob et alii – 2009c Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Terente, Liliana, Barabanciuc, Ana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Neagu, Alina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Doboş, Adrian, Pîrnău, Radu, Quaranta, Marta, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Piftor, Valentin, Voicu, Bogdan, Honcu, Ştefan, Mironescu, George, Răileanu, Maria Violeta, Coadă, Roxana, Crăcană, Florentina, Şufan, Adela, Coropceanu, Ion, Ghenea, Ana, Czarnocka, Marta, Dewas, Julie – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Sector X, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4377
Iacob et alii – 2009d Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Terente, Liliana, Barabanciuc, Ana, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Neagu, Alina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Doboş, Adrian, Pîrnău, Radu, Quaranta, Marta, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Piftor, Valentin, Voicu, Bogdan, Honcu, Ştefan, Mironescu, George, Răileanu, Maria Violeta, Coadă, Roxana, Crăcană, Florentina, Şufan, Adela, Coropceanu, Ion, Ghenea, Ana, Czarnocka, Marta, Dewas, Julie – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Sector Curtina G – T 8, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4376
Iacob et alii – 2010 Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Sector Conservare primară, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4598
Iacob et alii – 2010a Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Sectorul X, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4597
Iacob et alii – 2010b Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Sectorul Turnul 10, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4596
Iacob et alii – 2010c Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Sectorul Mormintele romano-bizantine descoperite în sectorul Curtina G, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4595
Iacob et alii – 2010d Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Sectorul Curtina G – Turnul 8, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4594
Iacob et alii – 2010e Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Georgică, Rusu, Vera, Marcu, Liliana, Geanbai, Camelia, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Miriţoiu, Nicolae, Gătej, Mihaela, Munteanu, Claudiu, Neagu, Alina, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Honcu, Ştefan, Răileanu, Maria-Violeta, Coadă, Roxana, Cristea, Ştefana, Coropceanu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Toponim (L)Ibida, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4593
Iacob et alii – 2011 Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Iuliana, Efimov, Jeni, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Bilavschi, George, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Apostol, Virgil, Nedu, Decebal, Neagu, Alina, Honcu, Ştefan, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Coadă, Roxana, Răileanu, Violeta, Coropceanu, Ion, Aaniţei, George, Nadă, Vlad, Plăcintă, Tiberiu, Piftor, Valentin, Adumitroaiei, Marius, Turică, Ciprian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, PunctCetatea Fetei, Sector Curtina G – Turnul 8, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4782
Iacob et alii – 2011a Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Iuliana, Efimov, Jeni, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Bilavschi, George, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Apostol, Virgil, Nedu, Decebal, Neagu, Alina, Honcu, Ştefan, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Coadă, Roxana, Răileanu, Violeta, Coropceanu, Ion, Aaniţei, George, Nadă, Vlad, Plăcintă, Tiberiu, Piftor, Valentin, Adumitroaiei, Marius, Turică, Ciprian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, PunctCetatea Fetei, Sector X, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4783
Iacob et alii – 2011b Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Nuţu, George, Mocanu, Marian, Costea, Iuliana, Efimov, Jeni, Chiriac, Costel, Aparaschivei, Dan, Rubel, Alexander, Opaiţ, Andrei, Bilavschi, George, Munteanu, Lucian, Mihăilescu-Bîrliba, Lucreţiu, Stanc, Simina, Soficaru, Andrei, Apostol, Virgil, Nedu, Decebal, Neagu, Alina, Honcu, Ştefan, Boţan, Sever, Midvichi, Natalia, Coadă, Roxana, Răileanu, Violeta, Coropceanu, Ion, Aaniţei, George, Nadă, Vlad, Plăcintă, Tiberiu, Piftor, Valentin, Adumitroaiei, Marius, Turică, Ciprian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct Cetatea Fetei, Sector T10, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4784
Iaroslavschi – 1975 Iaroslavschi, Eugen – O Villa Rustica la Caransebeş, Banatica 3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.355-363
Iaroslavschi şi Bozu – 2003 Iaroslavschi, Eugen, Bozu, Ovidiu – Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pământ de pe Dealul Chilii(comuna Vărădia, judeţul Caraş-Severin), Banatica 16/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2003, pag.295-300
Iconomu – 1996 Iconomu, Constantin – Cercetările arheologice din Cetatea hallstattiană de la Pocreaca – IAŞI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996, pag.21-56
Iconomu – 1997 Iconomu, Constantin – Unele rezultate şi probleme privind evoluţia triburilor trace din prima epoca a fierului în conformitate cu cercetările arheologice din Judeţul Iaşi, Lucrările Colectivului Internaţional-Septembrie 1993, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie, Nr.2, Editura Arti Grafiche Giacone România SA, 1997, Tulcea, pag.125-137
Iercoşan – 2002 Iercoşan, Neţa – CULTURA TISZAPOLGAR ÎN VESTUL ROMÂNIEI, Editura Muzeului Sătmărean, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002
Ignat – 1978 Ignat, Mircea – Necropola tumulară hallstattiană de la Volovăţ – Dealul Burlei, SUCEAVA 5, Anuarul Muzeului Judeţean, Suceava, 1978, pag.107-140
Ignătescu – 2005 Ignătescu, Sorin – Istoricul cercetarii culturii Cucuteni in Podisul Sucevei, Codrul Cosminului 11, 2005, pag. 3-18
Ilie A – 2005 Ilie, Ana – Contribuţii la repertoriul arheologic al Judeţului Dâmboviţa. Situri preistorice pe Valea Neajlovului, VALACHICA 18, Editura Pildner şi Pildner, Târgovişte, 2005, pag.61-71
Ilie şi Nicu – 2002 Ilie, Costel, Nicu, Mircea – Situri şi puncte arheologice din judeţul Galaţi, Danubius XX, 2002
Ilie et alii – 2010 Ilie, Costel, Adamescu, Adrian, Nicu, Mircea, Ciobotaru, Paul, Alecsă, Daniela, Cotoi, Ovidiu Soleriu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Galaţi, Localitate Negrileşti, Comuna Negrileşti, Punct: Curtea Şcolii , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4648
Ilie et alii – 2011 Ilie, Costel, Adamescu, Adrian, Nicu, Mircea, Ciobotaru, Paul, Alecsă, Daniela, Cotoi, Ovidiu Soleriu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Punct: Curtea Şcolii , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4850
Iliescu – 1996 Iliescu, Mariana – Cetatea Făgăraş-Restaurare şi punere în valoare, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul 7, Nr.3-4, Bucureţti, 1996, pag.32-37
Ilieş et alii – 2006 Ilieş, Constantin, Cociş, Sorin, Mustaţă, Silvia, Tamba, Dan, Matei, Alexandru V, Marcu, Felix, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Sutoru, Comuna Zimbor, Punct La Cetate, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3777
Ilieş et alii – 2008 Ilieş, Constantin, Cociş, Sorin, Mustaţă, Silvia, Matei, Alexandru,Tamba, Dan, Marcu, Felix, Cupcea, George, Petiş, Ioniţă – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Sutoru, Comuna Zimbor, Punct La Cetate, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4086
Inel – 2006 Inel, Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct Dealul Furcilor (proprietatea Elena Dora Rus, str. N.Labiş f.n.), Toponim Apulum , CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3588
Inel – 2011 Inel, Constantin – Tipologia Mormintelor Romane din Necropola de la Apulum Stadion, ACTA MUSEI APULENSIS, APULUM 48, Alba Iulia, 2011, pag.145-160
Inel et alii – 2006 Inel, Constantin, Gligor, Mihai – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct Parcul Unirii, Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3587
Inel şi Gligor – 2006 Inel, Constantin, Gligor, Mihai – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct Lumea Nouă – Centrul creştin P.I.E., Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3586
Inel şi Oargă – 2007 Inel, Constantin, Oargă, Ovidiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct str. Izvorului f.n. (proprietatea Ana Paşca), Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3823
Inel şi Oargă – 2007a Inel, Constantin, Oargă, Ovidiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct str. Izvorului 9A (proprietatea Milena Felicia Dumitrescu), Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3821
Inel şi Oargă – 2007b Inel, Constantin, Oargă, Ovidiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct str. Izvorului f.n. (proprietatea Ilie Andrea), Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3820
Inel şi Oargă – 2007c Inel, Constantin, Oargă, Ovidiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun. Alba Iulia, Punct str. Nicolae Labiş f.n. (proprietatea Iosif Gruian), Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3822
Ioan – 1999 Ioan, Emodi – Contribuţii la cunoaşterea istoriei construcţiei Cetăţii renascentiste de la Oradea, Crisia 29, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1999, p.59-118
Ionaşcu et alii – 1954 Ionaşcu, Ion, Zirra, Vlad, Berciu, Dumitru, Tudor, Margareta, Rogojanu, Gheorghe, Krauss, Ninetta, Niculescu, Viorica, Velcov, Elena, Hairedin, Liunefar, Dâlbea, Eugen, Bălăceanu, Ion, Butoi, Mihai, Burtea, Ion – Săpăturile Arheologice din Sectorul Radu Vodă, BUCUREŞTI 1 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1954, p.132-183
Ionescu – 1904 Ionescu, M.D. – DOBROGIA ÎN PRAGUL VEACULUI AL XX-LEA. GEOGRAFIA MATEMATICĂ, FISICĂ, POLITICĂ, ECONOMICĂ ŞI MILITARĂ, BUCUREŞCI, ATELIERELE GRAFICE I. V. SOCECU, STRADA BERZEI 59, 1904
Ionescu A – 1988 Ionescu, Adrian-Silvan – Actualitatea Artei Documentariste, RMM, Nr.5, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1988, pag.62-77
Ionescu et alii – 2002-2003 Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Noi cercetări în necropola paleocreştină callatiană, Pontica 35-36, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 2002-2003, pag.225-291
Ionescu-Dunăreanu şi Cristescu – 1978 Ionescu-Dunăreanu, I, Cristescu, Mihail – Itinerare în nordul Olteniei, Editura Sport-Tursim, Bucureşti, 1978
Ionescu G – 1980 Ionescu, Grigore – Principii şi realizări în domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice în România, REVISTA Muzeelor şi Monumentelor 8, Bucureşti, 1980, pag.28-34
Ionescu I – 1982 Ionescu, I – Un opaiţ de factură romană descoperit în Bucureşti, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Nr.4, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1982, pag.94-95
Ionescu M şi Dogaru – 1987 maior Ionescu, M-E, locotenet-major Dogaru, M – Bătălia de la Bucovel(19-20 octombrie 1600), Capitolul IV – Epopeea Unirii şi Independenţei sub Mihai Voievod Viteazul(1593-1601).Înfăptuirea statului român unitar centralizat şi independent(1599-1600), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.175-179, 191-196, 205-207
Ionescu – 2009 Ionescu, Mihai – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Cetate, Sector Colţul de NV al Cetăţii, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4344
Ionescu şi Papuc – 2005 Ionescu, Mihai, Papuc, Gheorghe – Sistemul de apărare a Litoralului Dobrogei Romane (sec.I-VII p.Chr.), Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005
Ionescu et alii – 2005 Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Callatis – Colţul de NV, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3430
Ionescu et alii – 2005a Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Oituz, nr. 18, bl. OP2, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3431
Ionescu et alii – 2006 Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Colţul de NV al Cetăţii, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3698
Ionescu et alii – 2007 Ionescu, Mihai, Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin Marcel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Cartier Dobrogea I, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3919
Ionescu et alii – 2007a Ionescu, Mihai, Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin Marcel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Cartier Dobrogea I, lot nr.39 parcela 16, lot nr. 7 parcela 17, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3921
Ionescu et alii – 2007b Ionescu, Mihai, Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin Marcel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Cartier Dobrogea I, lot nr.39 parcela 16, lot nr. 7 parcela 17, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3920
Ionescu et alii – 2007c Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Cetate – Colţul de NV, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3918
Ionescu et alii – 2008 Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct colţul de NV al cetăţii, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4039
Ionescu et alii – 2008a Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Mihai Eminescu nr. 11, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4163
Ionescu et alii – 2008b Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Alexandru, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Oituz nr. 2 – Şcoala generală nr. 5, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4165
Ionescu et alii – 2008c Ionescu, Mihai, Constantin, Robert, Alexandru, Nicolae – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Ştefan cel Mare nr.12, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4164
Ionescu şi Radu – 2009 Ionescu, Mihai, Radu, Laurenţiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct Piaţa Republicii, nr. 1, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4450
Ionescu şi Radu – 2009a Ionescu, Mihai, Radu, Laurenţiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. George Murnu, nr. 3, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4452
Ionescu et alii – 2009 Ionescu, Mihai, Colesniuc, Sorin Marcel, Paslaru, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Mărăşeşti nr. 5, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4449
Ionescu et alii – 2009a Ionescu, Mihai, Alexandru, Nicolae, Constantin, Robert, Alexiu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Mihai Viteazu nr.14A, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4448
Ionescu et alii – 2009b Ionescu, Mihai, Colesniuc, Sorin Marcel, Pâslaru, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. Rozelor, zona Spital Municipal, A, lot 10, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4451
Ionescu et alii – 2010 Ionescu, Mihai, Colesniuc, Sorin Marcel, Pâslaru, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct str. dr. Motaş nr. 8 – 10, proprietatea Simion Căprar, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4640
Ionescu et alii – 2010a Ionescu, Mihai, Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin Marcel, Angeleski, Sote Geraskova, Liubov, Tatar, Arpad, Colţeanu, Petre, Cernea, Cătălina, Cernău, Ioan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Timiş, Localitate Seceani, Comuna Ortişoara, Punct Obiectivul nr. 02 de pe autostrada Arad – Timişoara – km 29+500 – km 29+800, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4664
Ionescu et alii – 2011 Ionescu, Mihai-Severus, Draghici, Filica,Dolea, Alexandra,Muşat, Alina, Plederer, Razvan,Ionescu, Nicolae Alexandru , Zăvălaşi, Teodor – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4684
Ioniţă et alii – 2004 Ioniţă, Adrian, Căpăţână, Dan, Boroffka, Nikolaus, Boroffka, Rodica, Popescu, Adrian – Feldioara-Marienburg – Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004
Ioniţă et alii – 2006 Ioniţă, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţul Braşov, Localitate Feldioara, Comuna Feldioara, Punct Biserica Evanghelică(Sector B), Campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3655
Iordache – 1970 Iordache, G – Câteva observaţii asupra pietrăritului din comunele Vârciorova şi Gura Vâii, HISTORICA 1, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1970, pag.145-156
Iordan et alii – 1974 Iordan, Ion, Gâştescu, Petre, Oancea, D.I – Indicatorul Localităţilor din România, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1974
Iordănescu şi Georgescu – 1986 Iordănescu, Dumitru, Georgescu, Constantin – Construcţii pentru transporturi în România, Monografie – Vol.I, Centrala de Construcţii Căi Ferate, Bucureşti, 1986
Iosipescu – 1978 Iosipescu, Sergiu – Note istorice asupra fortăreţei de la Comana, ILFOV – FILE DE ISTORIE, Muzeul Judeţean, Bucureşti, 1978, pag.199-204
Iosipescu et alii – 1983 Iosipescu, Sergiu, Ursu, Viorica, Ursu, Traian şi colaboratorii – Cercetările Arheologice la Cetatea de Piatră(Chioar), MCA 15, Tulcea, 1983, pag.474-483
Iosipescu – 1984 Iosipescu, Sergiu-A – O etapă decisivă în efortul poporului român pentru construirea statelor feudale independente, Capitolul XII-Sistemul militar românesc în secolele XIII-XIV, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1 , Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.330-334,338-339,353,361-363
Iosipescu – 1986 Iosipescu, Sergiu-A – Fortificaţiile şi amenajarea teritoriului pentru apărare, Captolul II- Organizarea militară românească în epoca de glorie a oastei celei mari, Istoria Militară a Poporului Român, Vol.II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, pag.99-109
Iosipescu – 1986a Iosipescu, Sergiu-A – Statutul internaţional al ţării române Transilvania, Muntenia şi Moldova la mijlocul secolului al XVI-lea, Capitolul X – Două secole de efort militar românesc – Dimensiuni şi rezultate, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.477-480
Iosipescu – 1987 Iospiescu, Sergiu-A – Sistemul de fortificaţii, Capitolul II – Organizarea militară românească în Secolul Unirii (din a doua jumătate a secolului al XVI-lea până la mijlocul secolului al XVII-lea), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.81-97
Iosipescu – 1987a Iosipescu, Sergiu-A – Campaniile româneşti de apărare împotriva Porţii Otomane(1657-1662), Capitolul VII – Râzboiul antiotoman al Ţărilor române din anii 1657-1662, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.275-285, 286-296
Iosipescu – 1987b Iosipescu, Sergiu-A – Fortificaţiile şi amenajarea teritoriului pentru aprărare, Captolul IX- Organizarea militară românească în Secolul reformelor (din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până la revoluţia populară din 1784), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.372-384
Iosipescu – 2008 Iosipescu, Sergiu – Ţara Chioarului şi Poarta Someşului la cumpăna sec XIII/XIV, Revista de Istorie Militară 1-2, 2008, pag. 92-98
Iosipescu – 2010 Iosipescu, Sergiu – Închiderea Mării Negre sub otomani, (1), Revista de Istorie Militară 1-2, 2010, pag. 1-7
Iosipescu et alii – 2011 Iosipescu, Sergiu, Iancu, Ionuţ, Stănilă, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Raport de cercetare arheologică, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4830
Iosipescu şi Iosipescu – 2004 Iosipescu, Raluca, Iosipescu, Sergiu – Raport preliminar privitor la cercetările arheologice de la fosta Mănăstire fortificată Aninoasa, Buletinul Muzeului Naţional Militar, Editura Total Publishing, Bucureşti, 2004, pag.49-65
Irimia -1974 Irimia, Marius – Cercetările arheologice de la Rasova-Malul Roşu. Raport preliminar(cu privire specială asupra hallstattului în Dobrogea), PONTICA 7, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1974, pag.75-137
Irimia – 2004-2005 Irimia, Mihai – Descoperiri getice în zona Adâncata (Com.Aliman, Jud.Constanţa), Pontica 37-38, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2004-2005, pag.319-384
Irimia – 2007 Irimia, Mihai – Consideraţii privind aşezările getice din Dobrogea şi problema existenţei unor Emporia în zona Dunării Inferioare, Pontica 40, M.I.N.A.C., Constanţa, 2007, pag.137-220
Isac – 1979 Isac, Dan – Ala Siliana C.R. Torqvata et Armillata în Dacia, ACTA M.N.16, M.I.T.Cluj-Napoca, 1979, pag.39-67
Isac – 1980 Isac, Dan – Castrul roman de la Gilău, Jud.Cluj, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.292-297
Isac şi Isac A – 1994 Isac, Dan, Isac, Adriana – Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor(Jud.Braşov), EPHEMERIS NAPOCENSIS 4, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 1994, pag.103-112
Isac şi Cociş – 1995 Isac, Dan, Cociş, Sorin – Fibule din castrele romane de la Gilău şi Căşeiu. O analiză în context stratigrafic, EPHEMERIS NAPOCENSIS 5, Editura Academiei Române, Cluj Napoca, pag.103-138
Isac şi Isac A – 2005 Isac, Dan, Isac, Adriana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Cluj, Localitate Căşeiu, Comuna Căşeiu, Punct Cetăţele, Toponim Samum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3350
Isac şi Isac A – 2006 Isac, Dan, Isac, Adriana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Cluj, Localitate Căşeiu, Comuna Căşeiu, Punct Cetăţele, Toponim Samum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3626
Isac şi Isac A – 2007 Isac, Dan, Isac, Adriana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Cluj, Localitate Căşeiu, Comuna Căşeiu, Punct Cetăţele, Toponim Samum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3854
Isac şi Bărbulescu – 2008 Isac, Dan, Bărbulescu, Mihai – Paraderustungen aus Dakien, ActaMN 43-44/I, 2006-2007 (2008), pag. 211-231
Isac et alii – 2008 Isac, Dan, Barb, Raluca, Isac, Adriana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Cluj, Localitate Căşeiu, Comuna Căşeiu, Punct Cetăţele, Toponim Samum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4223
Isac şi Bărbulescu – 2009 Isac, Dan, Bărbulescu, Mihai – Noi pese de armură de paradă din Dacia, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, HISTRIA, Vol.54, Nr.1-2, Cluj, pag.71-99
Isac – 2009 Isac, Dan – The cavalry parade mask from Gilău, EPHEMERIS NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 2009, pag.191-198
Isac A – 1994 Isac, Adriana – Un Akinakes de la Cincşor(jud.Braşov), Note şi Discuţii, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.179-183
Isăcescu – 1984 Isăcescu, Constantin – Staţiunea eneolitică de la Sultana, Documente recente descoperite şi informaţii arheologice, Academia de Ştiinţe sociale şi Politice, Bucureşti, 1984, pag.11-20
Istrate – 2003 Istrate, Angel – La manoir Apafi de Mălâncrav(Dep.de Sibiu). Une description archeologique, In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.371-385
Istrate – 2005 Istrate, Angel – Castelul Miko din Olteni, Jud.Covasna(cercetări arheologice), Angustia 9, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2005, pag.193-214
Istrate – 2006 Istrate, Angel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Braşov, Localitate Hălmeag, Comuna Şercaia, Punct Biserica evanghelică Hălmeag, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3667
Istrate şi Roman – 2006 Istrate, Angel, Roman, Cosmin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Braşov, Localitate Codlea, or.Codlea Punct Cetatea Codlea-Biserica fortificată, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3638
Istrate şi Roman – 2006a Istrate, Angel, Roman, Cosmin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Covasna, Localitate Valea Crişului, Comuna Valea Crişului, Punct Castelul Kálnoky, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3796
Janovits – 2002 Janovits, Istvan Zsolt – Noi periegheze arheologice pe teritoriul Judeţelor Harghita şi Covasna efectuate în anii 1997-2001, Angustia 7, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Editura Angustia, Sf.Gheorghe, 2002, pag.343-350
Jitaru – 2010 Jitaru, Dosoftei – Mănăstirea Cetăţuia, o fortăreaţă a voievozilor Moldovei şi un bastion al credinţei ortodoxe, Revista de Istorie Militară 3-4, 2010, pag. 92-99
Juan-Petroi – 1998 Juan-Petroi, Constantin – Cetatea şi localitatea Orşova la mijlocul secolului al XVII-lea, DROBETA 8, Drobeta Turnu Severin, 1998, pag.113-124
Juan-Petroi – 1999 Juan-Petroi, Constantin – Orşova străbună vatră bănăţeană, Vol.I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999
Juan-Petroi – 2002 Juan-Petroi, Constantin – Date noi privind procesul de urbanizare a Orşovei în prima jumătate a secolului al XIX lea(documente şi personalităţi mai puţin cunoscute), DROBETA 11-12, Drobeta Turnu Sevrin, 2002, pag.343-353
Jugănaru şi Ailincăi – 2003 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin – NOI DATE REFERITOARE LA SISTEMUL DE FORTIFICARE AL AŞEZĂRII HALLSTATTIENE DE LA BABADAG (JUD.TULCEA), PEUCE, S.N. I (XIV), Tulcea, 2003, p. 51 – 63
Jugănaru et alii – 2005 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Ţârlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela, Stoian, Viorel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Or.Babadag, Punct Dealul Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3320
Jugănaru et alii – 2006 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Lazanu, Ciprian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Or.Babadag, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3596
Jugănaru et alii – 2006a Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Târlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Enisala, Comuna Sarchioi, Punct Palanca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3651
Jugănaru et alii – 2007 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Ţârlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Or.Babadag, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4208
Jugănaru et alii – 2007a Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Ţârlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Tulcea, Localitate Enisala, Comuna Sarichioi, Punct Palanca, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3882
Jugănaru et alii – 2008 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Ţârlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela, Miriţoiu, Nicolae – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Or.Babadag, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4208
Jugănaru et alii – 2010 Jugănaru, Gabriel, Ailincăi, Sorin, Ţârlea, Alexandra Clara, Vernescu, Mirela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Oraş Babadag, Punct Cetăţuia, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4504
Kacso – 2004 Kacso, Carol – Mărturii Arheologice, Seria Colecţii Muzeale I, Editura Nereamia Napocae, Baia Mare, 2004
Kacso – 2007 Kacso, Carol – Descoperiri de Bronzuri din Nordul Transilvaniei(I).Colecţia Ferenc Floth, Studii şi cercetări maramureşene 2, Editura Eurotip, Baia Mare, 2007
Kacso – 2009 Kacso, Carol – Fruhbronzezeitliche Graberfelder von Ciumeşti – Zusammenfassung, Bibliotheca Musei Marisiensis – Seria Archaeologica I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pag.33-38
Kacso – 2011 Kacso, Carol – Repertoriul arheologic al Judeţului Maramureş, Volumul I, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011
Kacso – 2011a Kacso, Carol – Repertoriul arheologic al Judeţului Maramureş, Volumul II, Editura Eurotip, Baia Mare, 2011
Kalmar – 1981 Kalmar, Zoia – Descoperiri eneolitice la Gilău(II), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 18, Cluj-Napoca, 1981, pag.305-320
Kalmar şi Oprinescu – 1986 Kalmar, Zoia, Oprinescu, Adriana – Descoperiri Baden-Coţofeni în Banat, TIBISCUM 6, Caransebeş, 1986, pag.199-209
Karczag şi Szabo – 2010 Karczag Ákos, Szabó Tibor – Erdély, Partium és a Bánság erodített helyei. Várak, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erodítmények a honfoglalástól a 19. század végéig, Budapest, Semmelweis Kiadó, 2010
Kavruk et alii – 2006 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Lazarovici, Gheorghe – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Harghita, Localitate Şoimeni-Ciomortan, Comuna Păuleni Ciuc, Punct Dâmbul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3781
Kavruk et alii – 2007 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Marinescu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Localitate Beclean, Oraş Beclean, Punct Băile Figa, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3829
Kavruk et alii – 2007a Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Garvăn, Daniel, Munteanu, Roxana Elena – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Harghita, Localitate Leliceni, Comuna Leliceni, Punct Muntele cu piatră – Kőhegy, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3911
Kavruk et alii – 2007b Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Lazarovici, Gheorghe, Garvăn, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Harghita, Localitate Şoimeni – Ciomortan, Comuna Păuleni Ciuc, Punct Dâmbul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3994
Kavruk şi Buzea – 2007 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Covasna, Localitate Olteni, Comuna Bodoc, Punct Cariera de nisip/Tag, Situl B, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3931
Kavruk et alii – 2008 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Harding, Anthony F., Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Localitate Beclean, Oraş Beclean, Punct Băile Figa, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4210
Kavruk et alii – 2008a Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Zăgreanu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Covasna, Localitate Olteni, Comuna Bodoc, Punct Cariera de nisip/Tag, Situl B, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4172
Kavruk et alii – 2008b Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Lazarovici, Gheorghe – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Harghita, Localitate Şoimeni – Ciomortan, Comuna Păuleni Ciuc, Punct Dâmbul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4092
Kavruk et alii – 2009 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Zăgreanu, Radu, Harding, Anthony F., Ştefan, Dan, Ştefan, Maria Magdalena – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Localitate Beclean, Oraş Beclean, Punct Băile Figa, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4279
Kavruk et alii – 2009a Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Lazarovici, Gheorghe, Dumitroaia, Gheorghe, Garvăn, Daniel, Munteanu, Elena Roxana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Harghita, Localitate Şoimeni – Ciomortan, Comuna Păuleni Ciuc, Punct Dâmbul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4385
Kavruk et alii – 2010 Kavruk, Valerii, Harding, Anthony F., Buzea, Dan Lucian, Kovacs (Mateş), Adela, Zăgreanu, Radu Iustinian, Ştefan, Călin Dan, Ştefan, Maria-Magdalena, Marinescu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Localitate Beclean, Oraş Beclean, Punct Băile Figa, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4678
Kavruk et alii – 2011 Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Zăgreanu, Radu, Harding, Anthony F., Ştefan, Dan, Ştefan-Duţescu, Magdalena, Constantin, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4715
Kavruk et alii – 2011a Kavruk, Valerii, Buzea, Dan Lucian, Mateş, Adela, Lazarovici, Gheorghe, Sztancs, Diana-Maria, Dumitroaia, Gheorghe, Munteanu, Elena Roxana, Garvăn, Daniel, Beldiman, Corneliu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Harghita, Localitate Şoimeni-Ciomortan, Comuna Păuleni, Punct Várdomb/Dealul Cetăţii – Ciomortan, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4791
Keve – 2008 Keve, Laszlo – Date privind ceramica medievală timpurie din Cetate de la Târgu-Mureş, VASARIA MEDIEVALĂ 1, Editura Accent, Bistriţa – Cluj-Napoca, 2008, pag.155-165
Konig et alii – 1978 Konig, Carol, Iosipescu, Sergiu, Căpăţînă, Dan – Raport preliminar asupra sondajului arheologic efectuat la Curţile Brâncoveneşti de la Obileşti, ILFOV FILE DE ISTORIE, Muzeul Judeţean, Bucureşti, 1978, pag.125-132
Konig et alii – 1979 Konig, Carol, Iosipescu, Sergiu, Căpăţînă, Dan – Cercetările arheologice de la Obileştii-Vechi (Siliştea) judeţul Ilfov, SMIMM 12, 1979, pag. 192-204
Kopeczny şi Rădulescu – 2011 Kopeczny, Zsuzsanna, Rădulescu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Timiş, Localitate Timişoara, Mun.Timişoara, Punct Castelul Huniade, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4864
Körösfői şi Orbán – 2007 Körösfői, Zsolt, Orbán, Livia Borbála – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Harghita, Localitate Rugăneşti, Comuna Simoneşti, Punct Biserica reformată, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3966
Kotigorosko et alii – 2005 Kotigorosko, Vjaceslav, Gindele, Robert, Marta, Liviu, Astaloş, Ciprian, Virag, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ucraina, raion Vinogradov, Localitate Malaja Kopanja, Comuna ob. Zakaropatja, Punct Dealul Gorodişte, Seredny Grunok, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3429
Kotigorosko et alii – 2006 Kotigorosko, Vjaceslav, Prohnenko, Igor, Marta, Liviu, Gindele, Robert – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ucraina, raion Vinogradov, Localitate Malaja Kopanja, Comuna ob. Zakaropatja, Punct Dealul Gorodişte, Seredny Gruno, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4038
Kotigorosko et alii – 2008 Kotigorosko, Vjaceslav, Prohnenko, Igor, Ciubotă, Viorel, Gindele, Robert, Marta, Liviu, Kadas, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ucraina, raion Vinogradov, Localitate Malaja Kopanja, Comuna ob. Zakaropatja, Punct Gorodişte, Celeniţa, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4038
Kovacs – 2009 Kovacs, Iosef – Ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Satul Drăuşeni, Comuna Caţa, Judeţul Braşov, Revista Monumentelor Istorice, Nr.1-2/2009, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti, 2009, pag.18-31
Lacea – 1944 Lacea, Constantin – Cetatea de pe Tâmpa de lângă Braşov şi Cătunul de subt ea, Comunicate făcute în şedinţă publică dela 10 Martie 1944, Analele Academiei Române, Seria III, Tomul 13, Mem.4, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1944
Landes – 1979 Landes, Amalia – Propuneri pentru o reconstituire a castrului roman de la Buciumi, Acta M.P. 3, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1979, pag.412-425
Lazanu – 2004-2006 Lazanu, Ciprian-Cătălin – Consideraţii asupra condiţiilor istorice referitoare la ridicarea fortificaţiilor în Hallstattul Timpuriu între Carpaţii Orientali şi Prut, ActaMM 25-27, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare Vaslui, Vaslui, 2004-2006, pag.18-27
Lazăr – 1978 Lazăr, Valeriu – Aşezarea Coţofeni de la Şincai II(Jud.Mureş), Marisia 8, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş, 1978, p.35-56
Lazăr – 1979 Lazăr, Valeriu – Aşezări de înălţime cu terase Coţofeni în Transilvania, Marisia 9, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş, 1979, pag.27-38
Lazăr -1977 Lazăr, Valeriu – Aşezarea Coţofeni de la Şincai(Jud.Mureş), Marisia 7, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş, 1977, p.17-56
Lazăr -1995 Lazăr, Valeriu – Repertoriul Arheologic al Judeţului Mureş, Casa de Editură Mureş, Târgu Mureş, 1995
Lazăr C – 2001 Lazăr, Cătălin – Date noi privind unele morminte Gumelniţene, Preistoria Dunării de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 2001, pag.173-183
Lăzărescu-Ionescu et alii – 1954 Lăzărescu-Ionescu, L, Rosetti, Dinu-V, Ionescu, Gheorghe, Astangăi, Gheorghe, Teodoru, Horia, Căzănişteanu, C, Sânpetru, M – Săpăturile Arheologice din Sectorul Curtea Veche, BUCUREŞTI 1 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1954, p.184-261
Lăzurcă şi Mănucu-Adameşteanu – 1980 Lazurcă, Elena, Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe – Noi descoperir arheologice la Enisala, Jud.Tulcea, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.146-156
Lazarovici şi Maxim – 1993 Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoe – Parţa. Despre arhitectura culturii Banatului, TIBISCUM 8, Caransebeş, 1993, pag.41-62
Lazarovici et alii – 1994 Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoia, Gyulai, Paul – Descoperiri Arheologice în comuna Săvădisla(Jud.cluj) şi câteva probleme privind epocile neolitică şi bronzului, Note şi Discuţii, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 26-30 I/1, 1989-1993, Cluj-Napoca, 1994, pag.171-184
Lazarovici et alii – 1994a Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoia, Pintea, Rodica, Meşter, Mihai – Şantierul Arheologic Iclod(jud.Cluj). Campania din 1993, Rapoarte de săpături, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.325-339
Lazarovici et alii – 1995 Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoia, Draşovean, Florin – Săpăturile arheologice de la Parţa(campania 1990), Analele Banatului, Nr.4/1, Muzeul Banatului Timişoara, 1995, pag.3-44
Lazarovici et alii – 1995a Lazarovici, Gheorghe, Maxim, Zoia, Lazo, Crina, Meşter, Mihai – Şantierul Arheologic Iclod. Campania 1994, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.507-535
Lazarovici et alii – 2006 Lazarovici, Gheorghe, Ciobotaru, Dan, Merlini, Marco, Gnesutta, Paulla Ucelli, Maxim, Zoia, Lazarovici, Magda, Micle, Dorel, Petrescu, Sorin, Negrei, Dimitrije, Roman, Cristi, Mateş, Adela, Ardelean, Mircea – Şantierul arheologic Parţa 2006, Patrimonium Banaticum V, Anuar de Arheologie şi istorie antică, istorie, istoria artei, Editura Graphite, Timişoara, 2006, pag.7-55
Lazarovici et alii – 2009 Lazarovici, Gheorghe, Ciobotaru, Dan, Maxim, Zoia, Bindea, Diana, Lazarovici, Cornelia-Magda, Bojin, Loredana, Angeleski, Sote, Micle, Dorel, Măruia, Liviu, Petrescu, Sorin, Negrei, Dimitrie, Roman, Cristia, Mateş, Adela, Bozu, Flavius, Bozu, Bianca, Ardelean, Mircea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Timiş, Localitate Parţa, Comuna Parţa, Punct Tell 1, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4468
Lazarovici et alii – 2011 Lazarovici, Gheorghe, Pop, Iuliu Cristi, Lazarovici, Corenelia-Magda, Angeleski, Sote – Megaliţi în Carpaţii răsăriteni. Căi spre sanctuarele din natură şi urmele unor aşezări. Studiu de etno-arheologie şi etno-religie, Arheologia Moldovei 34, 2011, pag.53-78
Lazarovici şi Tincu – 2011 Lazarovici, Gheorghe, Tincu, Sorin – PETRESTI CULTURE Phd Thesis Abstract, LUCIAN BLAGA UNIVERSITY from SIBIU HYSTORY AND PATRIMONY FACULTY, Sibiu, 2011
Lazarovici C – 2007 Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Scarlat, Letiţia, Angeleski, Sote, Ştirbu, Maria, Ţurcanu, Senica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct: Dealul Drăghici, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3967
Lazarovici C – 2008 Lazarovici, Cornelia Magda – TYPES D’HABITATIONS DE LA CULTURE CUCUTENI*, Etablisements et habitations prehistoriques. Structure, Organisation, Symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IX, Academie Roumaine Filiale de Iaşi, Institut d’Archeologie Iaşi, pag. 239-262
Lazarovici C et alii – 2007 Lazarovici, Cornelia-Magda, Ellis, Linda, Ştirbu, Maria, Ţurcanu, Senica, Geba, Maria, Huşleag, Arina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Iaşi, Localitate Scânteia, Comuna Scânteia, Punct: Dealul Bodeşti/La nuci, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3974
Lazarovici C et alii – 2008 Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Ţurcanu, Senica, Ştirbu, Maria, Scarlat, Letiţia, Angeleski, Sote, Vornicu, Andreea – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct: Dealul Drăghici, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4072
Lazarovici C et alii – 2008a Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Ţurcanu, Senica, Ştirbu, Maria, Scarlat, Letiţia, Angeleski, Sote, Vornicu, Andreea – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct: Dealul Drăghici, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4075
Lazarovici C et alii – 2009 Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Ţurcanu, Senica, Ştirbu, Maria, Micle, Dorel, Măruia, Liviu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct Dealul Drăghici, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4370
Lazarovici C et alii – 2009a Lazarovici, Cornelia-Magda, Ţurcanu, Senica, Geba, Maria, Huşleag, Arina, Ştirbu, Maria, Ellis , Linda, Micle, Dorel, Măruia, Liviu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Iaşi, Localitate Scânteia, Comuna Scânteia, Punct Dealul Bodeşti/La nuci, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4374
Lazarovici C et alii – 2010 Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Ţurcanu, Senica, Tincu, Sorin, Furnică, Radu, Leonti, Iulian, Mîrzan, Andreea, Ştirbu, Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct Dealul Drăghici, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4586
Lazarovici C et alii – 2011 Lazarovici, Cornelia-Magda, Lazarovici, Gheorghe, Ţurcanu, Senica, Huşleag, Arina, Teodor, Ligia, Ştirbu, Maria – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Iaşi, Localitate Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Punct Dealul Drăghici, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4774
Lazarovici C et alii – 2011a Lazarovici, Cornelia-Magda, Ţurcanu, Senica, Solcanu, Loredana Ştefania, Huşleag, Arin, Teodor, Ligia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Iaşi, Localitate Scânteia, Comuna Scânteia, Punct Dealul Boldeştilor(La Nuci), Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4780
Lechinţan – 1988 Lechinţan, Vasile – Relaţiile românilor din ţinutul Cetăţii de piatră(Chioar) cu oraşul Cluj în ultimele decenii ale Secolului XVI şi prima jumătate a secolului XVII, Acta M.P. 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1988, pag.317-338
Leconte – 2000 Leconte, Marie-Laure Crosnier – Regards sur la Valachie en 1865 par deux archeologues francais, Revista Monumentelor Istorice, Anul LXIX, Nr.1-2/2000, Bucureşti, 2000, pag.41-56
Leonăchescu – 1996 Leonăchescu, Nicolae P – Premise istorice ale tehnicii moderne româneşti vo.II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996
Levente et alii – 2009 Levente, Szőcs Péter, Iegar, Diana, Kadas, Zoltan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Satu Mare, Localitate Satu Mare, Mun.Satu Mare, PunctCastelul Lónyai, str. Principală – str. Cetăţii, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4858
Levente et alii – 2011 Levente, Szőcs Péter, Iegar, Diana, Kadas, Zoltan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Satu Mare, Localitate Satu Mare, Mun.Satu Mare, Punct Oraşul medieval, Sector Piaţa J.Calvin, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4858
Levente et alii – 2011a Levente, Szőcs Péter, Iegar, Diana, Kadas, Zoltan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Satu Mare, Localitate Turulung, Comuna Turulung, Punct Castelul Perényi – str. Principală nr. 13, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4865
Lichiardopol et alii – 2006 Lichiardopol, Dan, Frînculeasa, Alin, Ciupercă, Bogdan, Adamescu, Ionuţ, Torcică, Ionuţ, Măgureanu, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Prahova, Localitate Vadu Săpat, Comuna Vadu Săpat, Punct Budureasca-Puţul Tătarului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3795
Lichiardopol et alii – 2007 Lichiardopol, Dan, Frînculeasa, Alin, Paveleţ, Eugen, Andreescu, Radian-Romus, Torcică, Ion, Nica, Tiberius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveni, Punct La Mornel, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3924
Lichiardopol et alii – 2008 Lichiardopol, Dan, Frînculeasa, Alin, Andreescu, Radian-Romus – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveni, Punct La Mornel, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4041
Lichiardopol et alii – 2008a Lichiardopol, Dan, Frînculeasa, Alin, Ciupercă, Bogdan, Anton, Alin, Şerban, Nicolae, Măgureanu, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Prahova, Localitate Vadu Săpat, Comuna Vadu Săpat, Punct Budureasca-Puţul Tătarului (Bud.4), sector Nord, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4103
Lichiardopol et alii – 2009 Lichiardopol, Dan, Frînculeasa, Alin, Negrea, Octav, Andreescu, Radian-Romus, Nica, Tiberiu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Prahova, Localitate Mălăieştii de Jos, Comuna Dumbrăveni, Punct La Mornel, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4345
Lichiardopol et alii – 2009a Lichiardopol, Dan, Şerban, Nicolae, Anton, Alin, Frînculeasa, Alin, Ciupercă, Bogdan, Măgureanu, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Prahova, Localitate Vadu Săpat, Comuna Vadu Săpat, Punct Budureasca-Puţul Tătarului (Bud.4), sector N, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4396
Lipovan – 1983 Lipvan, Ion-T – Aşezările purtătorilor culturii Coţofeni din bazinul Ampoiului (II), APULUM 21, Alba Iulian, 1983, pag.29-48
Liuşnea – 2006 Liuşnea, Mihaela-Denisa – Studiu asupra rolului flotei militare romane în cadrul sistemului defensiv de la Dunărea de Jos din timpul lui Augustus până în timpul lui Traian, MOUSAIOS 11, Buzău, 2006, pag.85-108
LMI 2004 AB *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Alba, 2004
LMI 2004 AG *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Argeş, 2004
LMI 2004 AR *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Arad, 2004
LMI 2004 B *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Bucureşti, 2004
LMI 2004 BC *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Bacău, 2004
LMI 2004 BH *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Bihor, 2004
LMI 2004 BN *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Bistriţa-Năsăud, 2004
LMI 2004 BR *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Brăila, 2004
LMI 2004 BT *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Botoşani, 2004
LMI 2004 BV *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Braşov, 2004
LMI 2004 BZ *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Buzău, 2004
LMI 2004 CJ *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Cluj, 2004
LMI 2004 CL *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Călăraşi, 2004
LMI 2004 CS *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Caraş-Severin, 2004
LMI 2004 CT *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Constanţa, 2004
LMI 2004 CV *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Covasna, 2004
LMI 2004 DB *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Dâmboviţa, 2004
LMI 2004 DJ *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Dolj, 2004
LMI 2004 GJ *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Gorj, 2004
LMI 2004 GL *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Galaţi, 2004
LMI 2004 GR *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Giurgiu, 2004
LMI 2004 HD *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Hunedoara, 2004
LMI 2004 HR *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Harghita, 2004
LMI 2004 IF *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Ilfov, 2004
LMI 2004 IL *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Ialomiţa, 2004
LMI 2004 IS *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Iaşi, 2004
LMI 2004 MH *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Mehedinţi, 2004
LMI 2004 MM *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Maramureş, 2004
LMI 2004 MS *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Mureş, 2004
LMI 2004 NT *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Neamţ, 2004
LMI 2004 OT *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Olt, 2004
LMI 2004 PH *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Prahova, 2004
LMI 2004 SB *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Sibiu, 2004
LMI 2004 SJ *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Sălaj, 2004
LMI 2004 SM *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Satu Mare, 2004
LMI 2004 SV *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Suceava, 2004
LMI 2004 TL *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Tulcea, 2004
LMI 2004 TM *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Timiş, 2004
LMI 2004 TR *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Teleorman, 2004
LMI 2004 VL *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Vâlcea, 2004
LMI 2004 VN *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Vrancea, 2004
LMI 2004 VS *** – Lista monumentelor Istorice din Judeţul Vaslui, 2004
Lockyear et alii – 2006 Lockyear, Kris, Popescu, Adrian, Sly, Timothy, Davis, Simon, Bystron, Agnieszka, Rodenbeusch, Iris, Popescu, Elizabeth, Bogdan, Doru, Bamforth, Michael, Ciauşescu, Mihaela, Symonds, Robin, Beale, Gareth, Sidell, Jane, Edwards, Yvone, Allen, Martyn, Doub, Nichole, Lockyear, Kim, Rampley, Elliott, Farrant, Richard – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, or.Isaccea, Punct Area I, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3684
Lockyear et alii – 2007 Lockyear, Kris, Sly, Timothy, Popescu, Adrian – The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004, Results and Conclusions from the Pilot Seasons, PEUCE, S.N., Nr.3-4, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Tulcea, 2007, pag.121-158
Lorand – 2003 Lorand, Bordi Zs – Fortificaţii de piatră din secolele XII-XIV din Sud-Estul Transilvaniei, Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.82-89
Lorand – 2003a Lorand, Bordi Zs – The Turia – Balvanyos Fort, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.15-16
Lorand – 2003b Lorand, Bordi Zs – Racoşul de Sus – Pădurea Rica, Early Medieval Complex of Fortifications, New Archeological Discoveries in South-Eastern Transylvania, Exhibition Catalogue, Editura Angustia, 2003, pag.30-31
Luca – 1995-1996 Luca, Sabin Adrian – Die Vinca-Siedlung aus rumess. Die aphase der Vinca-Kultur in Siebenburgen., SARGETIA, Vol.26/1, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1995-1996, pag.45-62
Luca – 1999 Luca, Sabin Adrian – Descrierea cercetărilor arheologice sistematice de la Turdaş-Luncă-campaniile de cercetare sistematică ale anilor 1992-1995, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul 10, Nr.1-4, Bucureşti, 1999, pag.171-185
Luca – 1999a Luca, Sabin Adrian – Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – Cultura Bodrogkeresztur, Bibliotheca Musei Apulensis 11, Alba Iulia, 1999
Luca – 2010 Luca, Sabin Adrian – Descoperiri arheologice din Banatul Românesc – Repertoriu -, ed. a 2-a, Bibliotheca Brukenthal XLVI, Sibiu, 2010
Luca -2008 Luca, Sabin Adrian – Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara, Bibliotheca Brukenthal XXVI, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2008
Luca et alii – 2003 Luca, Sabin Adrian, Pinter, Zeno Karl, Georgescu, Adrian – REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU – SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE –, Bibliotheca Septemcastrensis III, Editura Economică, Sibiu 2003.
Luca et alii – 2005 Luca, Sabin Adrian, Biagi, Paolo, Spataro, Michela, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, Suciu, Cosmin, El Susi, Georgeta, Beldiman, Corneliu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3440
Luca et alii – 2006 Luca, Sabin Adrian, Sîrbu, Valeriu, Roman, Cristian Constantin, Diaconescu, Dragoş, Istrate Purece, Silviu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Grădina Castelului – Platou, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3674
Luca et alii – 2006a Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Biagi, Paolo, Ciuta, Beatrice, Ciută, Marius, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, Spataro, Michela, Suciu, Cosmin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3674
Luca et alii – 2006b Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Biagi, Paolo, Ciuta, Beatrice, Ciută, Marius, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, Spataro, Michela, Suciu, Cosmin, Sztancs, Diana-Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3682
Luca et alii – 2006c Luca, Sabin Adrian, Popa, Dumitru, Ţiplic, Ioan Marian, Dragotă, Aurel, Purece, Siviu Istrate, Suciu, Cosmin Ioan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct Piaţa Gării (Piaţa 1 Decembrie 1918, turnul Porţii Elisabeta), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3755
Luca et alii – 2006d Luca, Sabin Adrian, Popa, Dumitru, Ţiplic, Ioan Marian, Dragotă, Aurel, Purece, Siviu Istrate, Suciu, Cosmin Ioan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct Piaţa Unirii (Cazarma ’90 şi turnul Porţii Cisnădiei), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3763
Luca et alii – 2007 Luca, Sabin Adrian, Sîrbu, Valeriu, Purece, Silviu Istrate, Roman, Cristian Constantin, Diaconescu, Dragoş – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Grădina Castelului – Platou, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3894
Luca et alii – 2007a Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Biagi, Paolo, Ciută, Beatrice, Ciută, Marius Mihai, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, El Susi, Georgeta, Spataro, Michaela, Suciu, Cosmin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3925
Luca et alii – 2008 Luca, Sabin Adrian, Diaconescu, Dragoş, Purece, Silviu Istrate, Roman, Cristian Constantin, Roman, Delia-Maria, Tincu, Sorin, Sîrbu, Valeriu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Grădina Castelului – Platou, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4245
Luca et alii – 2008a Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Ciută, Beatrice Daisa, Ciută, Marius Mihai, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, Natea, Gheorghe, Niţu, Florina Maria, Şeulean, Anamaria, Dumitrescu, Florian, Suciu, Cosmin, El Susi, Georgeta, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4043
Luca et alii – 2009 Luca, Sabin Adrian, Diaconescu, Dragoş, Purece, Silviu Istrate, Roman, Cristian Constantin, Roman, Delia-Maria, Tincu, Sorin, Sîrbu, Valeriu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Grădina Castelului – Platou, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4310
Luca et alii – 2009a Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Ciută, Beatrice Daisa, Diaconescu, Dragoş, Georgescu, Adrian, Teodorescu, Raluca, Natea, Gheorghe, Niţu, Florina Maria, Şeulean, Anamaria, Dumitrescu, Florian, Rusu, Aurelian, Suciu, Cosmin, ElSusi, Georgeta, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Ciuc, Punct Petriş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4348
Luca et alii – 2010 Luca, Sabin Adrian, Beldiman, Corneliu, Diaconescu, Dragoş, Dumitrescu-Chioar, Florian, Natea, Gheorghe, Niţu, Florina Maria, Tudorie, Anamaria, El Susi, Georgeta, Rusu, Aurelian, Suciu, Cosmin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România- Judeţul Sibiu, Localitate Miercurea Sibiului, Comuna Miercurea Sibiului, Punct Petriş, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4562
Luca – 2003 Luca, Sabin-Adrian – Noch einmal zum siebenburgischen neolithikum und aneolithikum, PATRIMONIUM BANATICUM 2, Timişoara, 2003, pag.69-86
Luca şi Gudea -2010 Luca, Sabin Adrian, Gudea, Nicolae – Repertoriul Arheologic al Judeţului Sălaj, Bibliotheca Brukenthal XLV, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2010
Luca et alii – 2011 Luca, Sabin Adrian, Lica, Adrian, Mischka, Carsten – Noi date despre aşezarea neolitică şi eneolitică de la Turdaş-Luncă(Jud.Hunedoara), ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN SPAŢIUL CARPATO-BALCANIC, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, pag.107-112
Luca şi Suciu – 2011 Luca, Sabin Adrian, Suciu, Cosmin – The first neolithic sites in Central South-East European Transect. Volume II. Early Neolithic (Starcevo-Criş sites) on the Territory of Romania, BAR International Series 2188, 2011
Lungu et alii – 2011 Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Iacob, Mihaela, Topoleanu, Florin, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Guy, Max, Delfieu, René , Comfort, Anthony , Dupont, Pierre, Lebouteiller, Pascal, Rosignol, Ingrid, Schaus, Gerald, Aszalos, Nicole, Clarke, Carolyn , Haggerty, Shelby , Jardine, Frances , Krol, Thomas , Laytner, Anna, MacKinnon, Amanda, Timmins, Sarah , Tyka, Katherine, Streinu, Marius, Rogobete, Carmen, Radu, Claudia , Barb, Claudiu, Micu, Simona , Guţu, Adina, Cioinac, Adelina, Nicolae, Lavinia Georgiana, Apostol, Virgil, Iacob, Cezar , Furnică, Mihai, Orza, Răzvan, Trandafir, Gabriela, Mărăşescu, Alina, Rusu, Vera – Cronica Cercetărilor Arheologice din România- Punctul Capul Dolojman – Argamum, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4842
Lupan – 1969 Lupan, Petre – Mănăstirea Agapia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969
Lupu – 1961 Lupu, Nicolae – Săpăturile de la Boiţa, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.411-422
Lupu – 1962 Lupu, Nicolae – Cetatea Dacică de la Tilişca, MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.477-484
Lupu – 1966 Lupu, Nicolae – CETATEA SIBIULUI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Lupu – 1989 Lupu, Nicolae – TILIŞCA – Aşezările arheologice de pe Căţănaş, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucuresti, 1989
Lupu D- 2003 Lupu, Daniela – Pe urmele unui Schit dispărut. Schitul lui Negoiţă(Com.Merei, Jud.Buzău) şi prima sa menţionare documentară (1682), MOUSAIOS 8, Muzeul Judeţean Buzău, 2003, pag.171-183
Lupu E – 1994 Lupu, Emil – Date arheologice privind Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat, Judeţul Buzău(Secolele XVI-XIX), MOUSAIOS 4/1, Muzeul Judeţean Buzău, 1994, pag.269-309
Lupu E et alii – 2010 Lupu, Emil, Iosipescu, Raluca-Georgeta, Moise, Cosmin-Gheorghe, Sandu, Ciprian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Bucureşti, Localitate Bucureşti, Mun.Bucureşti, Punct Centrul Istoric – Str. Lipscani nr. 86-88 şi str. Gabroveni nr. 51-53, Hanul Gabroveni, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4626
Macovei – 1959 Macovei, Gloria – Cercetările de la Bucovăţ(r.şi reg. Craiova), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.351-354
MacKendrick – 1978 MacKendrick, Paul – Pietrele Dacilor vorbesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978
Macrea et alii – 1951 Macrea, Mihail, Buzdugan, L, Ferenczi, G, Horedt, I, Popescu, I, Russu, I-I, Szekely, Zoltan, Vasiu, N, Winkler, I – Despre rezultatele cercetărilor intreprinse de Şantierul Arheologic Sfântu Gheorghe-Breţcu, 1950, S.C.I.V. 1, Anul II, Ianuarie-iunie 1951, pag.285-311
Macrea şi Berciu – 1955 Macrea, Mihail, Berciu, Dumitru – Şantierul arheologic de la Caşolţ şi Arpaşul de Sus(reg.Stalin), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.581-626
Macrea – 1957 Macrea, Mihail – Şantierul Arheologic Caşolţ – Arpaşul de Sus. Raport preliminar asupra rezultatelor din Campania anului 1955, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.119-154
Macrea – 1959 Macrea, Mihail – Şantierul Arheologic Caşolţ – Boiţa, MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.407-443
Macrea şi Protase – 1959 Macrea, Mihail, Protase, Dumitru – Şantierul Alba Iulia şi împrejurimi, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.435-452
Macrea et alii – 1961 Macrea, Mihail, Protase, Dumitru, Rusu, Mircea – Şantierul arheologic Porolissum, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.361-390
Macrea et alii – 1962 Macrea, Mihail, Rusu, Mircea, Mitrofan, Ioan – Şantierul Arheologic Porolissum, MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.485-504
Macrea et alii – 1965 Macrea, Mihail, Lucăcel, Vasile, Chirilă, Eugen, Pop, Constantin – Castrul roman de la Buciumi, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.434
Macrea et alii – 1966 Macrea, Mihail, Floca, Octavian, Berciu, Ion – CETĂŢI DACICE DIN SUDUL TRANSILVANIEI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Macrea et alii – 1993 Macrea, Mihail, Gudea, Nicolae, Moţu, Iancu – Praetorium.Castrul şi aşezarea romană de la Mehadia, Biblioteca de arheologie, Nr.LI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993
Macrea şi Glodariu – 1976 Macrea, Mihail, Glodariu, Ioan – Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1976
Macrea şi Rusu M – 1960 Macrea, Mihai, Rusu, M – Der dakische friedhof von Porolissum und das problem der dakischen bestattungsbrauche in der spatlatenezeit, DACIA, N.S., 4, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1960, pag.201-229
Madgearu – 2007 Madgearu, Alexandru – Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII, Editura Cetatea de Scaun, 2007
Madgearu – 2008 Madgearu, Alexandru – Războiul romano-gotic din anii 367-369, Românii în Europa Medievală(între Orientul Bizantin şi Occidentul Latin), Editura Istros, Brăila, 2008, pag.81-104
Madgearu – 2010 Madgearu, Alexandru – Un efemer regat gepidic în Transilvania, Revista de Istorie Militară 3-4, 2010, pag. 27-37
Madgearu – 2010a Madgearu, Alexandru – Istoria militară a Daciei post-romane 376-614, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010
Madgearu – 2011 Madgearu, Alexandru – Istoria unei concluzii – Ordessos-Argessis-Argedava-Argeş, ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN SPAŢIUL CARPATO-BALCANIC, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, pag.139-146
Man – 2003 Man, Ioan-Eugen – Valori urbane şi artistice la Târgu-Mureş în secolul al XVIII-lea, Marisia 27, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 2003, pag.173-215
Măndescu – 2004 Măndescu, Dragoş – Un vârf de lance (hasta) de pe limes transalutanus, OLTENIA. Studii şi comunicări arheologie-istorie 15, Muzeul Olteniei, Craiova, 2004, pag.36-39
Măndescu – 2006 Măndescu, Dragoş – Prin cenuşa imperiului. Sectorul Argeşan al Limesului Transalutan la începutul mileniului III, Revista Restituiri, Piteşti, Anul 4, nr.12, August 2006
Măndescu – 2006a Măndescu, Dragoş – Cetăţeni – Staţiunea geto-dacă de pe Valea Dâmboviţei superioare, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2006
Măndescu – 2006b Măndescu, Dragoş – Cetatea getică de la Râca – Tudoria, Judeţul Argeş, ARGESIS 15, Piteşti, 2006, pag.55-66
Măndescu – 2007 Măndescu, Dragoş – Castrul roman de la Albota-Un monument ignorat în marginea Piteştilor, Revista Restituiri, Piteşti, Anul V, nr.1-2(14-15)/2007
Măndescu – 2009 Măndescu, Dragoş – Începuturile cercetărilor arheologice în Argeş şi Muscel(Sec.XVII-XIX), ARGESIS S.N.18, Piteşti, 2009, pag.53-66
Mănucu-Adameşteanu – 1980 Mănucu-Adameşteanu, Gh. – Necropola medievală de la Enisala, jud.Tulcea, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.619-625
Mănucu-Adameşteanu Gh et alii – 2010 Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Popescu, Raluca-Iuliana, Mitroi, Florina Cristina, Boroneanţ, Adina Elena – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Ilfov, Localitate Pantelimon, Comuna Pantelimon, Punct: Colţul Pădurii , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4652
Mănucu-Adameşteanu M – 1996 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela – Argamum(a domino Argamensium), Omaggio a Dinu Adameşteanu, Bibliotheca Ephemeris Napocensis, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996, pag.101-109
Mănucu-Ademeşteanu – 2001 Mănucu-Ademeşteanu, Mihaela – Argamum. Sectorul faleza de est(F.E.), MCA S.N. 1 , 1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.145-164
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2005 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Topoleanu, Florin, Nuţu, George, Rusu, Vera, Vizauer, Iulian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3418
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2007 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Lungu, Vasilică, Apostol, Virgil, Rusu, Vera – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3908
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2008 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Costea, George, Rusu, Vera, Lungu, Vasilică, Baralis, Alexandre, Charlier, Philippe, Clémént, Jérémy, Muşat, Alina, Dolea, Alexandra, Zaiţ, Daniela, Matei, Oana, Dobrescu, Violeta, Crăcană, Florentina, Coropceanu, Ionuţ – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4034
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2009 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Honcu, Stefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Sector Incinta Greacă (SIG), Toponim Orgame/Argamum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4337
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2009a Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Lungu, Vasilica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Paraschiv, Dorel, Mocanu, Marian, Rusu, Vera, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Manea, Carmen, Zavalaş, Theodor, Honcu, Stefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4336
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010 Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4551
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010a Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Sector EM, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4554
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010b Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Sector NT, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4555
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010c Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Sector C, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4553
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010d Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Sector SIG, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4552
Mănuncu-Adameşteanu et alii – 2010e Mănucu-Adameşteanu, Mihaela, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Iacob, Mihaela, Rusu, Vera, Lungu, Vasilica, Baralis, Alexandre, Opaiţ, Andrei, Apostol, Virgil, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Coadă, Roxana, Dobrescu, Maria Violeta, Honcu, Ştefan, Coropceanu, Ion, Giosanu, Bogdan, Micu, Simona, Burlacu Timofte, Raluca, Danciu, Sebastian, Păuşan, Xenia, Petric, Paul, Rogobete, Carmen, Trăistaru, Florin, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Cetate, Zimbru, Tumulul Ivan Bair, Sector Tumulul „Ivan Bair”, Zimbru 2, Toponim Orgame/Argamum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4556
Mănuncu-Adameşteanu G – 2010 Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe – Locuirea de epocă medie-bizantină pe teritoriul oraşului Tulcea (Sec.X-XIII), S.C.I.V.A., Tomul 61/3-4, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.219-250
Mănuncu-Adameşteanu G şi Vintilă – 2011 Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe, Vintilă, Camelia-Mirela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4820
Mărghitan – 1968 Mărghitan, Liviu – Cărămizi cu ştampila Legiunii a XIII a Gemina, recent descoperite, Revista Muzeelor 5, Anul V, Bucureşti, 1968, pag.446-448
Mărghitan – 1978 Mărghitan, Liviu – Fortificaţii dacice şi romane, Editura Militară, Bucureşti, 1978
Mărghitan – 1979 Mărghitan, Liviu – Banatul în lumina arheologiei(paleoliticul – cucerirea romană), Vol.1, Editura Facla, Timişoara, 1979
Măruia et alii – 2010 Măruia, Liviu, Micle, Dorel, Cîntar, Adrian, Bălos, Angelica, Pescaru, Adriana, Stavilă, Andrei, Bolcu, Lavinia – „Măgura” Uroiului (Hunedoara County, Romania). An Archaeological Site from the perspective of Landscape Archaeology, Annales d’Université Valahia, Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, 2010, p. 85-96
Măruia et alii – 2011 Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cîntar, Adrian; Ardelean, Mircea; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Borlea, Oana, Horak, P; Timoc, Călin; Floca, C.; Vidra, L. – ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, Ed. BioFlux Cluj-Napoca, 2011, 601 p.
Mătasă et alii – 1961 Mătasă, C, Zamoşteanu, I, Zamoşteanu, M – Săpăturile de la Piatra Neamţ, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.339-349
Marcu – 2006 Marcu, Felix – Organizarea internă a castrelor din Dacia în timpul lui Traian, Dacia Augusti Provincia – Crearea provinciei, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2006, pag.153-169
Marcu – 2006a Marcu, Felix – The Valetudinarium at Ilişua, FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protrase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.461-470
Marcu – 2009 Marcu, Felix – Organizarea internă a castrelor din Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009
Marcu D – 1998 Marcu, Daniela – Biserica Reformată de la Daia, Jud.Harghita. Cercetări Arheologice, SCIVA, Tomul 49, Nr.2, Bucureşti, 1998, pag.157-180
Marcu D et alii – 2006 Marcu, Daniela Veronica, Csok, Zsolt, Lupescu, Radu, Rusu, Cosmin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Cluj, Localitate Cluj-Napoca, Mun.Cluj-Napoca, Punct Biserica reformată centrală, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3637
Marcu D et alii – 2010 Marcu, Daniela, Izdrăilă, Gabriel, Florescu, Cristian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Catedrala romano-catolică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4615
Marcu D et alii – 2010a Marcu, Daniela, Izdrăilă, Gabriel, Levente, Szőcs Peter, El Susi, Georgeta, Culic, Dan, Zsolt, Csok – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Satu Mare, Localitate Ardud, Comuna Ardud, Punct Cetatea Károlyi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4618
Marcu D et alii – 2010b Marcu, Daniela, Izdrăilă, Gabriel, Florescu, Cristian, Groza, Horaţiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Cluj, Localitate Turda, Mun Turda, Punct Turda Veche – Biserica reformată, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4674
Marcu D et alii – 2011 Marcu, Daniela, Izdrăilă, Gabriel, Florescu, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4813
Marcu-Istrate – 2002 Marcu Istrate, Daniela – Biserica Evanghelică din Teaca, Jud.Bistriţa Năsăud. Cercetări arheologice, Revista Bistriţei, Vol.16, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, 2002, pag.159-191
Marcu-Istrate – 2003 Marcu-Istrate, Daniela – Feldioara/Marienburg, in the last middle age. Archaeological contributions of the history of the settelment in the 15th – 16 th centuries, In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.305-328
Marcu-Istrate – 2008 Marcu-Istrate, Daniela – Catedrala romano-catolică Sfântul Mihail şi Palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări Arheologice 2000-2002, Editura Altip, Alba Iulia, 2008
Marcu-Istrate şi Izdrailă – 2008 Marcu Istrate, Daniela, Izdrailă, Gabriel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Braşov, Mun.Braşov, Punct Ansamblul Bisericii „Sf. Bartolomeu“, str. Lungă nr. 251, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4123
Marcu-Istrate şi Izdrailă – 2008a Marcu Istrate, Daniela, Izdrailă, Gabriel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Braşov, Mun.Braşov, Punct Biserica evanghelică „Sf. Martin“, str. Dealu de Jos (Unteres Berggasschen) nr. 12, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4122
Marcu-Istrate et alii – 2008 Marcu Istrate, Daniela, Matiş, Anca, Deleanu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Palatul Arhiepiscopiei romano-catolice, str. Mihai Viteazul nr. 21, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4114
Marcu-Istrate et alii – 2008a Marcu Istrate, Daniela, Matiş, Anca, Pop, Horea, Propin, Emanoil, Marchiş, Ioana, Ardeleanu, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Castelul Bathory, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4193
Marcu-Istrate şi Roman – 2009 Marcu Istrate, Daniela, Roman, Delia Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Dealu Frumos, Comuna Merghindeal, Punct Ansamblul bisericii fortificate, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4435
Marcu-Istrate et alii – 2009 Marcu Istrate, Daniela, Matiş, Anca, Roman, Delia Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Mihai Viteazul nr. 21, Catedrala romano-catolică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4408
Marcu-Istrate şi Izdrăilă – 2009 Marcu Istrate, Daniela, Izdrăilă, Gabriel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Braşov, Localitate Braşov, Mun.Braşov, Punct Biserica Evanghelică Sfântul Martin, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4415
Marcu-Istrate şi Pascu – 2010 Marcu-Istrate, Daniela, Pascu, Ioan Fedor – Cetatea Saschiz. Note istorice şi arheologice, MCA S.N. 6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.185-239
Marcu-Istrate – 2011 Marcu-Istrate, Daniela – Biserica evenghelică din Saschiz, jud.Mureş.Cercetări Arheologice I, MCA S.N.7, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pag.115-151
Marcu-Istrate şi Roman – 2006 Marcu-Istrate, Daniela, Roman, Toma-Cosmin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Sibiu, Localitate Sibiu, Mun.Sibiu, Punct Străzile Cetăţii şi Tipografilor, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3756
Marcu-Istrate şi Roman – 2011 Marcu-Istrate, Daniela, Roman, Delia-Maria – Archaeological Deta Concerning the History of the Evangelical Church in Dealu Frumos, Sibiu County, MCA S.N 7, Editura Academiei Române, Bucureşti, pag.153-172
Marcu-Istrate et alii – 2007 Marcu-Istrate, Daniela , Roman, Toma-Cosmin, Lupescu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Cluj, Localitate Sic, Comuna Sic, Punct Biserica reformată, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3978
Marcu-Istrate et alii – 2007a Marcu-Istrate, Daniela, Pop, Horea, Roman, Delia, Tănase, Daniela, Lupescu, Radu, El Susi, Georgeta, Roman, Cosmin, Culic, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Cetatea Báthory, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3992
Marcu-Istrate et alii – 2011 Marcu-Istrate, Daniela , Izdrailă, Gabriel, Şchiopu, Iulian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4832
Marcu-Istrate şi Izdrailă – 2011 Istrate, Daniela Marcu, Izdrailă, Gabriel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct Biserica evanghelică, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4849
Mărgărit-Tătulea – 1994 Mărgărit-Tătulea, Corneliu – ROMULA – MALVA, Editura Museion, Bucureşti, 1994
Mărgineanu-Cârstoiu – 1989 Mărgineanu-Cârstoiu, Monica – Der Theos Megas Tempel von Histria die Architektur, DACIA, N.S., 33/1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti, pag.79-110
Mărgineanu-Cârstoiu – 2006 Mărgineanu-Cârstoiu, Monica – Architecture grecque et romanine – Membra disiecta, HISTRIA 12, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
Mareş Gh şi Mareş M – 1975 Mareş, Gheorghe-I, Mareş, Mihai-Gheorghe – Cetăţea din Cucuteni-Vulcana, BIBLIOTHECA VALACHICA 7, Târgovişte, 1975, pag.327-334
Mareş I et alii – 2007 Mareş, Ion, Niculică, Bogdan Petru, Dolenschi, Ticu, Ciurari, Paul, Bedreagă, Sânziana, Ungureanu, Cătălina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Suceava, Localitate Suceava, Mun.Suceava, Punct Câmpul Şanţurilor (Strada Parcului), nr. cadastral 1261/1265 (proprietatea Maidaniuc George), Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3986
Marinescu L et alii – 1975 Marinescu, Lucia, Mărghitan, Liviu, Petolescu, Constantic C. – Thermele romane de la Micia.Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974, Cercetări Arheologice 1, Muzeul de Istorie al R.S.România, Bucureşti, 1975, pag.217-230
Marinescu L et alii – 1979 Marinescu, Lucia, Sion, Anişoara, Petculescu, Liviu, Andriţoiu, Ioan, Ionescu Rusu, Edith, Brăileanu, Maria – ŞANTIERUL ARHEOLOGIC MICIA. (VEŢEL, JUD, HUNEDOARA), Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 105 -126
Marinescu L et alii – 1986 Marinescu, Lucia, Sion, Anişoara, Andriţoiu, Ion – RAPORT ASUPRA CAMPANIEI DE SĂPATURI ARHEOLOGICE DIN ANUL 1983 DE LA MICIA (COM. VEŢEL, JUD. HUNEDOARA), SECTOR THERME, Cercetări Arheologice VIII, 1986, pag. 53-68
Marinescu – 2002 Marinescu, George -G. – Un cuptor dacic de ars ceramică de la Ciceu-Corabia(Bistriţa-Năsăud), Ateliere şi tehnici meşteşugăreşti.Contribuţii arheologice, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, pag.95-120
Marinescu – 2003 Marinescu, George-G. – Cercetări arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud, vol. 1 şi 2, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Ed. George Coşbuc, Bistriţa, 2003
Marinescu – 2004 Marinescu, George-G – Aşezările fortificate şi implicaţiile lor asupra populaţiei hallstattiene din nord-estul Transilvaniei, Centru şi Periferie, Editura Accent, Bistriţa-Năsăud, 2004, pag.22-30
Marinescu F. – 1969 Marinescu, Florin – Aşezări fortificate neolitice din România, Studii si Comunicări, vol.14, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1969, pag.7-32
Marinescu F. – 1977 Marinescu, Floricel – Cetatea dacică de la Polovragi, judeţul Gorj (Oltenia), SMIMM 10, 1977, pag. 25-32
Marinescu F. – 1982 Marinescu, Floricel – Forţa militară a geto-dacilor II, SMIMM 14-15, 1981-1982, pag. 42-56
Marinescu F – 1984 Marinescu, Foricel – Evoluţia militară a neamurilor nord-trace Capitolul II-Arme şi fortificaţii trace din epoca bronzului în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1, Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.35-38,45-48
Marinescu F. – 1991 Marinescu, Floricel – Contribuţii la cunoaşterea sistemului defensiv al tracilor nordici, RMMN, 1, 1991, pag. 5-9
Marinescu şi Munteanu – 1984-1985 Marinescu, Floricel, Munteanu, Damian – Cercetări din cetatea hallstattiană timpurie de la Grădiştea (jud. Vâlcea. Campania din 1983), SMIMM 17-18, 1984-1985, pag. 125-136
Marinescu şI Vlădescu – 1983 Marinescu, Floricel, Vlădescu, Cristian M. – Cercetările arheologice efectuate de către Muzeul militar şi aportul lor la aprofundarea unor aspecte ale istoriei noastre militare, SMIMM 16, 1983, pag. 102-119
Marinescu-Bâlcu – 1962 Marinescu-Bâlcu, Silvia – Sondajul de la Târpeşti(r.Tg.Neamţ, reg.Bacău), MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.235-243
Marinescu-Bâlcu – 1974 Marinescu-Bâlcu, Silvia – Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Institutul de Arheologie-Biblioteca de Arheologie XXII, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1974
Marinescu-Bâlcu – 1977 Marinescu-Bâlcu, Silvia – Unele probleme ale fazei Cucuteni A, în lumina săpăturilor arheologice de la Topile, Cercetări Istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi, 1977, pag.125-144
Marinescu-Bâlcu – 1997 Marinescu-Bâlcu, Silvia – Archeological Researches at Borduşani – Popină (Ialomiţa County) preliminary report 1993-1994, Nr.1-Historical Background, Cercetări Arheologice X, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, p.35-38
Marinescu-Bâlcu – 1997a Marinescu-Bâlcu, Silvia – Consideraţii pe marginea organizării interne a unora dintre aşezările culturilor din Complexul Precucuteni-Cucuteni, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.165-201
Marinoiu – 2004 Marinoiu, Vasile – Romanitatea în nordul Olteniei, Ed. Rhabon, 2004
Marinoiu – 2006 Marinoiu, Vasile – Fortificaţii şi unităţi militare romane în Gorj, Drobeta 16, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pag.55-64
Marinoiu et alii – 2005 Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru, Mărgineanu, Mădălina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Gară, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3338
Marinoiu et alii – 2005a Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru, Mărgineanu, Mădălina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Vârtop, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3339
Marinoiu et alii – 2005b Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru, Mărgineanu, Mădălina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Gorj, Localitate Ciocadia, Comuna Bengeşti-Ciocadia, Punct Codrişoare, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3359
Marinoiu şi Hortopan – 2006 Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Gară, Vârtop, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3614
Marinoiu şi Hortopan – 2007 Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru – Cercetările Arheologice de la Bengeşti-Ciocadia, Judetul GORJ, DROBETA 17, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag.116-120
Marinoiu şi Hortopan – 2007a Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Gară, Vârtop, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3843
Marinoiu şi Hortopan – 2007b Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Gorj, Localitate Ciocadia, Comuna Bengeşti-Ciocadia, Punct villa rustica, Codrişoare, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3863
Marinoiu şi Hortopan – 2007c Marinoiu, Vasile, Hortopan, Dumitru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Gorj, Localitate Polovragi, Comuna Polovragi, Punct Mănăstirea Polovragi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3950
Marinoiu – 2008 Marinoiu, Vasile – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Gară, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4214
Marinoiu – 2009 Marinoiu, Vasile – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Gorj, Localitate Bumbeşti-Jiu, Or.Bumbeşti-Jiu, Punct Gară, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4283
Marta – 2003 Marta, Doru – O cetate mai puţin cunoscută din judeţul Bihor – Şoimi, Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.77-81
Marta – 2009 Marta, Doru – Donjonul de la Cheresig (Jud.Bihor)-Istoric şi propuneri de restaurare, Crisia 39, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2009, pag.83-92
Marta şi Ghemiş – 1998 Marta, Doru, Ghemiş, Călin – Note privind -Vama Sării- de la Vadu Crişului (Jud.Bihor), Crisia 28, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1998, pag.197-204
Marta L et alii – 2006 Marta, Liviu, Astaloş, Ciprian, Kadas, Zoltan, Virag, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Satu Mare, Localitate Halmeu, Comuna Halemu, Punct Vamă, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3666
Marta L şi Ştefan D – 2011 Marta, Liviu, Ştefan, Dan – Geophysical survey in the Bronze Age settlement from Medieșu Aurit- ”Ciuncaș”, Satu Mare County, Archaeology : making of and Practice : studies in honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, Editura Despina Măgureanu, Dragoş, Măndescu, Sebastian Matei, Piteşti : Ordessos, 2011, pag.363-372
Marţiş – 2008 Marţiş, Florentina – Locuirea de epoca bronzului de la Peciu Nou, Banatica 18, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2008, pag.37-46
Mârza – 1995 Mârza, Ioan – Les calcaires utilises a la construction des Citadelles Daciques des monts D’Orăştie et les Carrieres Antiques, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.199-207
Matacă et alii – 2008 Matacă, Sorina Ştefania, Diaconu, Florina, Crăciunescu, Gabriel, Marinescu, Roxana, Florescu, Gheorghe, Meilescu, Cornel, Wisket, Ştefan, Para, Constantin – Peisaje Danubiene transfrontaliere – Ghid Turistic, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 2008
Matei – 1961 Matei, Mircea D. – Zur Ausdehnung der Stadt Suceava im XIV-XVI JH, DACIA, N.S. 5, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1961, pag.521-532
Matei şi Andronic – 1965 Matei, Mircea D, Andronic, Alexandru – CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965
Matei A – 1974-1975 Matei, Alexandru – O aşezare rurală romană la Chinteni (Jud.Cluj), SARGETIA, Vol.11-12, Muzeul Judeţean Hunedoara, 1974-1975, pag.299-302
Matei A – 2003 Matei, Alexandru V – Despre castrele romane de la Porolissum. Un nou castru din timpul lui Traian descoperit la Porolissum, ACTAPM, Vol.25, Muzeul Judeţean de istorie şi artă Zalău, 2003, pag.277-298
Matei A – 2004 Matei, Alexandru-V – Elemente de fortificaţii romane – val şi şanţ de apărare – descoperite la Barbaricum la Supurul de sus(Jud.Satu Mare). O posibilă frontieră a provinciei Dacia din timpul împăratului Traian?, Studia Historica et Archaeologica In Honorem Magistrae Doina Benea, Editura Eurostampa, Timişoara, 2004, pag.253-259
Matei A – 2005 Matei, Alexandru V – Apeductele romane pe piloni de la Porolissum, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.293-311
Matei A şi Pop – 2006 Matei, Alexandru-V, Pop,Horea – Castrele romane de marş descoperite la Zalău-Dealul Lupului(Jud.Sălaj), Dacia Augusti Provincia – Crearea provinciei, Editura Cetatea de Scaun, Bucureşti, 2006, pag.171-180
Matei A – 2007 Matei, Alexandru-V – Fortificaţia dacică de pe Dealul Citera de pe Porolissum şi transformarea acesteia în castru roman integrat în sistemul de apărare roman – Limes Porolissensis din Poarta Meseşană, STUDIA, BIBLIOTHECA CUMIDAVAE, Braşov, 2007, pag.151-183
Matei A şi de Sena – 2006 Matei, Alexandru V., de Sena, Eric – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Forum – zona centrală (Pomet), Toponim Porolissum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3690
Matei A şi de Sena – 2007 Matei, Alexandru V., de Sena, Eric – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Pomet, Toponim Porolissum – forum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3907
Matei A şi Gindele – 2006 Matei, Alexandru V., Gindele, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Satu Mare, Localitate Supuru de Sus, Comuna Supur, Punct Dealul Soldubiţa, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3776
Matei A şi Gindele – 2007 Matei, Alexandru V, Gindele, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Satu Mare, Localitate Supuru de Sus, Comuna Supur, Punct Bondaua, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3990
Matei A şi de Sena – 2008 Matei, Alexandru V., de Sena, Eric – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Pomet, Toponim Porolissum – forum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4260
Matei A şi de Sena – 2008a Matei, Alexandru V., de Sena, Eric – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Pomet, Toponim Porolissum – forum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4032
Matei A et alii – 2010 Matei, Alexandru V, Pop, Horea, Csok, Zsolt, Marchiş, Ioana, Warnner, Rob – Cronica Cercetărilor Arheologice din România- Judeţul Sălaj, Localitate Moigrad-Porolisum, Comuna Mirşid, Punct Porolissum – Măgura Moigradului, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4646
Matei C. – 1991 Matei, Cristian – Săpătura de salvare din aşezarea daco-romană fortificată de la Taşaul – Limba Oii (Jud. Constanţa), RMMN, 1, 1991, pag. 13-22
Matei Ş şi Uzum – 1973 Matei, Ştefan , Uzum, Ilie – Cetatea de la Pescari, Banatica 2, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, pag.141-156
Matei şi Chiţescu – 1963 Matei, Mircea D, Chiţescu, Lucian – некторые историуеские выводы археологиуеского исследования эемляной крепости в ъырладе(Unele concluzii istorice desprinse in urma cercetarilor arheologice in Cetatea de pamant de la Barlad), Dacia VII, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.439-465
Matei şi Chiţescu – 1968 Matei, Mircea D., Chiţescu, Lucian – Probleme istorice în legătură cu fortificaţia muşatină şi cu aşezarea orăşenească de la Roman, SMIMM 1, 1968, pag. 31-62
Matei – 2004 Matei, Mirecea D – Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec.XIV-XVI), Ediţia II, revăzută şi completată, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004
Matei şi Stanciu – 2000 Matei, Alexandru V., Stanciu, Ioan – Vestigii din epoca romană (sec. II-IV P.Chr.) în spaţiul nord-vestic al României, Bibliotheca Musei Porolissensis II, Ed. Porolossum, Zalău – Cluj-Napoca, 2000
Matei A – 1996 Matei, Alexandru V. – Limes Porolissensis – O nouă linie de apărare; Zid, şanţuri, turnuri – Descoperită în faţa Complexului militar roman de la Porolissum, ActaMP 20, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1996, p.63-73
Matei A şi Gindele – 2004 Matei, Alexandru V., Gindele, Robert – Fortificaţia romană de pământ de Tip Burgus, ataşată valului şi şanţului roman descoperit la Supurul de Sus, Jud.Satu Mare, ActaMP 26, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 2004, p.283-307
Matei A şi Gindele – 200 Matei, Alexandru V., Gindele, Robert – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Satu Mare, Localitate Supuru de Sus, Comuna Supur, Punct Val Roman, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4085
Matei A et alii – 2009 Matei, Alexandru V., De Sena, Eric, Wanner, Robert, Csok, Zsolt – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Jac, Comuna Creaca, Punct Pomet – zona centrală, forum, Toponim Porolissum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4332
Matei D – 1975 Matei, Dumitru – Unele referiri privind tactica militară a lui Vlad Ţepeş în razboiul antiotoman din anul 1462, Din istoria militară a poporului român, Editura Militară, Bucureşti, 1975, pag.20-37
Medeleţ şi Bugilan – 1974 Medeleţ, Florin, Bugilan, Ioan – Câteva puncte arheologice din judeţul Timiş, TIBISCUS 3, Timişoara, 1974, pag.81-92
Mateescu – 1955 Mateescu, M.Corneliu – Săpături de salvare şi cercetări arheologice la Vădastra şi în împrejurimi, S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.447-457
Mateescu – 1959 Mateescu, M. Corneliu – Săpături Arheologice la Vădastra(r.Corabia, reg.Craiova), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.61-74
Mateescu – 1972 Mateescu, M. Corneliu – Der Graben der Niederlassung von Vădastra, DACIA 16, Editions de l’Academie de la R.S. De Roumanie, 1972, pag.29-37
Maxim M – 1987 Maxim, M – Instituţii ale statului şi obiective ale politicii româneşti, Capitolul I – Societatea Românească în epoca înfăptuirii statului român unitar centralizat (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – Prima jumîtate a secolului al XVII-lea), ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.19-29
Maxim – 1993 Maxim, Zoia – L’Habitation Coţofeni de Piatra Ilisovei, Banatica 12/1, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1993, pag.65-74
Maxim et alii – 2005 Maxim, Zoia, Bindea, Diana, Lazarovici, Gheorghe – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţ Cluj, Localitate Iclod, Comuna Iclod, Punct Pământul Vlădicii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3393
Medeleţ – 1993 Medeleţ, Florin – În legătură cu fortificaţia de pământ de la Corneşti(Comuna Orţişoara, Jud.Timiş), Analele Banatului, S.N. 2, Editura Museion, Bucureşti, 1993, pag.119-150
Medeleţ – 2004 Medeleţ, Florin, Cedică, Valentin, Mare, Mircea, Chiu, Florentina, Rogozea, Petru – Cercetările Arheologice de la Herneacova – Cetate(Com.Recaş, Jud.Timiş). Campania 2003-1, Analele Banatului, S.N. 10-11, 2002-2003, Editura Mitron, Timişoara, 2004, pag.93-95
Medve – 1992 Medve, Aurel – Cadrul natural al fortificaţiilor medievale de la Cheud, ACTAPM, Vol.16, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1992, pag.383-388
Melchisedec – 2003 Melchisedec, Valnic – Mănăstirea Putna în istoria militară a poporului Român, Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.159-170
Merlan – 1993-1998 Merlan, Vicu – Noi descoperiri din Paleoliticul Superior în zona Huşilor, Judeţul Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, nr.XV-XX, vol.I, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, Vaslui, 1993-1998
Merlan şi Salomeia – 2006 Merlan, Vicu, Salomeia, Paul – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Iaşi, Localitate Bârza, Comuna Răducăneni, Punct Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3598
Merlan şi Salomeia – 2007 Merlan, Vicu, Salomeia, Paul – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţ Iaşi, Localitate Răducăneni, Comuna Răducăneni, Punct Bazga-Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3958
Merlan şi Salomeia – 2008 Merlan, Vicu, Salomeia, Paul – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţ Iaşi, Localitate Răducăneni, Comuna Răducăneni, Punct Bazga-Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4179
Merlan et alii – 2009 Merlan, Vicu, Salomeia, Paul, Marin, Tamilia Elena – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Iaşi, Localitate Răducănenis, Comuna Răducăneni, Punct Bazga-Cetăţuie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4471
Meşter – 1995 Meşter, Mihai – Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.333-350
Meşter şi Lazarovici – 2006 Meşter, Mihai, Lazarovici, Gheorghe – Sistemul de apărare al aşezării neolitice de la Ţaga, Judeţul Cluj, Buletinul Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I, S.N., Nr.4, Bucureşti, 2006, pag.11-21
Meşter şi Pop D – 2005 Meşter, Mihai, Pop, Daniela – Fortificaţii cu şanţ, val şi palisadă din principalele aşezări neolitice din România, Buletinul Muzeului Militar Naţional, S.N., Nr.3, Bucureşti, 2005, pag.13-23
M.I. – 2011 Magazin istoric S.N. 12, Anul XLV, Bucureşti, Decembrie 2011, coperta 3
Miclea şi Florescu – 1978 Miclea, Ion, Florescu, Radu – PROBOTA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978
Micle et alii – 2006 Micle, Dorel, Măruia, Liviu, Dorogostaisky, Leonard – The Earth Works from Corneşti – “Iarcuri” (Orţişoara village, Timiş County) in the light of recent field research, Analele Banatului S.N., Arheologie – Istorie XIV, 1, 2006, http://www.infotim.ro/mbt/publicatii/ab.htm
Micle et alii – 2010 Micle, Dorel, Măruia, Liviu,Török-Oance, Marcel, Lazarovici, Gheorghe, Lazarovici Mantu, Cornelia-Magda, Cîntar, Adrian – Archaeological geomorphometry and geomorphography. Case study on Cucutenian sites from Ruginoasa and Scânteia, Iaşi County, Romania, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 2, 2010, p.23-37
Micle et alii – 2010a Micle, Dorel, Măruia, Liviu, Cîntar, Adrian, Bozu, Ovidiu, Nemeth, Eduard, Stavilă, Andrei, Bolcu, Lavinia – Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Vărădia, „Rovină” (Caraş-Severin County). A topographic and geophysical study, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, Numéro 1, 2010, p. 139-154
Micu – 1970 Micu, Emil – Cetatea ţărănească a Râşnovului, Braşov, 1970
Micu C et alii – 2000 Micu, Cristian, Micu, Smaranda, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Luca, Gabriel, Haită, Geanina – Aşezarea neolitică de la Isaccea, punctul Suhat, Jud.Tulcea, ISTRO-PONICA, Muzeul Tulcean la a 50a aniversare 1950-2000, Tulcea, 2000
Micu C et alii – 2005 Micu, Cristian Leonard, Mihail, Florian, Stănică, Aurel, Ailincăi, Sorin, Maille, Michel, Ungureanu, Mădălina, Florea, Mihai, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Monah, Felicia, Scurtu, Florin, Vasile, Gabriel, Velicicu, Florin, Chauvet, Joris, Marque, Ana, Bes, Romain, Costes, Brigitte, Robert, Sylvain, Alexandru, George Cătălin, Ene, Eduard – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3427
Micu C et alii – 2005a Micu, Cristian Leonard, Mihail, Florian, Stănică, Aurel, Ailincăi, Sorin, Maille, Michel, Ungureanu, Mădălina, Florea, Mihai, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Monah, Felicia, Scurtu, Florin, Vasile, Gabriel, Velicicu, Florin, Chauvet, Joris, Marque, Ana, Bes, Romain, Costes, Brigitte, Robert, Sylvain, Alexandru, George Cătălin, Ene, Eduard – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3421
Micu C et alii – 2007 Micu, Cristian Leonard, Mihail, Florian, Ailincăi, Sorin, Stănică, Aurel, Maille, Michel, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Vasile, Gabriel, Florea, Mihai, Ştefan, C. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3915
Micu C et alii – 2008 Micu, Cristian, Mihail, Florian, Ailincăi, Sorin, Stănică, Aurel, Maille, M., Carozza, L., Monah, Felicia, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Sandu, Gabriel, Florea, Mihai, Ştefan, C. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4037
Micu C et alii – 2009 Micu, Cristian, Mihail, Florian, Florea, Mihai, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Carozza, Laurent, Maille, Michel, Provenzano, Noelle – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4333
Micu C et alii – 2010 Micu, Cristian, Mihail, Florian, Florea, Mihai, Haită, Costel, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Carozza, Laurent, Maille, Michel, Provenzano, Noelle – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Luncaviţa, Comuna Luncaviţa, Punct Cetăţuia, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4558
Micu C et alii – 2011 Micu, Cristian, Mihail, Florian, Florea, Mihai, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Vasile, Sandu Gabriel, Carozza, Laurent, Burens, Albane, Maille, Michel – Cercetărilor Arheologice din România- Punctul Cetăţuia, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4735
Micu C et alii – 2011a Micu, Cristian, Mihail, Florian, Ailincăi, Sorin, Florea, Mihai, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Carozza, Laurent, Burens, Albane – Cercetărilor Arheologice din România- Punctul Taraschina, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4744
Micu C et alii – 2011b Micu, Cristian, Ailincăi, Sorin, Stănică, Aurel – L’occupation ancienne du delta du Danube : l’apport de l’archéologie, Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, Editura Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, pag.235-243
Mihai – 2009 Mihai, Dana – The Archaeological Site of Oraşul de Floci România, Revista Monumentelor Istorice, Nr.1-2/2009, Institutul Naţional al Monumetelor Istorice, Bucureşti, 2009, pag.32-45
Mihai – 2010 Mihai, Dana – Înscrierea Bisericii – Învierea- a Mănăstirii Suceviţa pe lista patrimoniului mondial, ca extensie a seriei bisericilor pictate din Nordul Moldovei, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice Nr.21/1-2, Bucureşti, 2010, pag.149-154
Mihai D et alii – 2006 Mihai, Dana, Iosipescu, Raluca, Sandu, Ciprian, Mehedinţeanu, Constantin, Ţînţăreanu, Ecaterina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Teleorman, Localitate Tătărăştii de Sus, Comuna Tătărăştii de Sus, Punct La ziduri , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3784
Mihai et alii – 2007 Mihai, Dana, Iosipescu, Raluca, Mehedinţeanu, Constantin, Ţînţăreanu, Ecaterina, Sandu, Ciprian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Teleorman, Localitate Tătărăştii de Sus, Comuna Tătărăştii de Sus, Punct La ziduri (Curtea întărită a Bălăcenilor), Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3998
Mihai et alii – 2011 Mihai, Dana, Nicolae, Constantin, Balos, Angelica, Bottez, Valentina, Filip, Anca, Udrea, Florentina, Sandu, Ciprian, Tita, Magda, Panduru, Tudor – 360. Incursiunile virtuale în Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti, 2011, http://360.inp.org.ro/
Mihai D et alii – 2011 Mihai, Daniela, Matei, Gheorghe, Vlad, Florin, Coman, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4720
Mihail et alii – 2012 Mihail, Florian, Ailincăi, Sorin-Cristian, Micu, Cristian, Carozza, Laurent, Ailincăi, Adina – DESPRE LOCUIREA ENEOLITICĂ DE LA ENISALA–PALANCA. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 2010, Peuce S.N., Tomul 10, Tulcea, 2012, pag.81-100
Mihăilescu-Bîrliba – 1984 Mihăilescu-Bîrliba, Virgil – Noi cercetări arheologice de la Bîtca Doamnei, Documente recente descoperite şi informaţii arheologice, Academia de Ştiinţe sociale şi Politice, Bucureşti, 1984, pag.21-25
Mihăilescu – 1997 Mihăilescu, Dan – Ansamblul Medieval Târziu de la Şerbeşti, Judeţul Neamţ, Memoria Antiqvitatis 21, ACTA Musei Petrodavensis, Muzeul de Istorie Piatra Neamţ, 1997, p.369-379
Mihăilescu şi Iosipescu – 2010 Mihăilescu, M., Iosipescu, Raluca – Fortul 13 Jilava, Revista de Istorie Militară 3-4, 2010, pag. 74-91
Miller – 2007 Miller, Didi – Consideraţii privind fortificaţiile de pe aliniamentul Focşani-Nămoloasa-Brăila, Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători, Vol.III, Editura ISTROS, Galaţi, 2007, pag.213-234
Mirea şi Pătraşcu – 2006 Mirea, Pavel, Pătraşcu, Ion – Alexandria – Repere arheologice şi numismatice, Consiliul Judeţean Teleorman, Ploieşti, 2006
Mirea – 2007 Mirea, Pavel – O plăcuţă rombică de lut descoperită la Alexandria, Jud.Teleorman, VALACHICA 20, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească, Târgovişte, 2007, pag.141-144
Miron – 2006 Miron, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VII intra muros, Toponim Capidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3619
Miron – 2008 Miron, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VII intra muros, Toponim Capidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4219
Mitrea et alii – 1953 Mitrea, B, Nestor, I, Casan, I, Câmpina, B, Constantinescu, D, Diaconu, Gheorghe, Dimian, I, Foit, Grigore, Ionescu, V-O, Szekely, Zoltan, Vătăşanu, V, Bârzu, I, Dragomir, St., Indrieş, S, Martinovivi, T, Neamţu, E, Panait, I-P, Popa, R, Wacşchal, L, Deak, A – Şantierul Suceava, S.C.I.V 1-2, Tomul IV, Bucureşti, 1953, pag.335-393
Mitrea et alii – 1954 Mitrea, B, Câmpina, B, Diaconu, Gheorghe, Adronic, Alexandru, Bârzu, L, Constantinescu, D, Constantinescu, Nicolae, Foit, G, Martinovici, T, Mircea, M, Ochinciuc, M, Olteanu, Ştefan, Szekely, Zoltan, Ştefănescu, Ştefan, Turbatu, M, Vătăşianu, V, Băncilă, C, Cremenescu, E, Enescu, G, Indrieş, S, Ivanovici, Alexandru, Olcescu, L, Panait, P – Şantierul Arheologic Suceava-Cetatea Neamţului, S.C.I.V. 1-2, Anul V, Bucureşti, 1954, pag.258-324
Mitrea et alii – 1955 Mitrea, B, Diaconu, Gheorghe, Matei, M, Alexandrescu, Al, Constantinescu, Nicolae, Martinovici, T, Nicolescu, Corina, Olteanu, Ştefan – Şantierul arheologic Suceava-Cetatea Neamţului, S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.753-818
Mitrea I – 1968 Mitrea, Ioan – Descoperiri prefeudale din regiunea central estică a Carpaţilor Orientali şi din zona de contact cu Podişul Moldovei, CARPATICA 1, Muzeul de Istorie Bacău, 1968, pag.249-259
Mitrofan – 1964 Mitrofan, Ioan – Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, Acta M.N 1, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1964, pag.197-214
Mitrofan I – 1965 Mitrofan, Ion – Cercetări arheologice pe teritoriul comunei Hîpria(r.Alba), APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.93-103
Mitrofan şi Moldovan – 1968 Mitrofan, Ioan, Moldovan, Gheorghe – Castrul roman de la Sighişoara, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 5, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1968, pag.99-109
Mitrofan – 1974 Mitrofan, Ioan – Villae Rusticae în Dacia Superioară(II), ActaMP 11, Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, 1974, pag.40-59
Mitrofan – 1974-1975 Mitrofan, Ioan – Villae Rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei, Sargetia 11-12, Muzeul Judeţean Hunedoara, 1974-1975, pag.291-297
Mocanu – 1987 Mocanu, Vasile – Măsurile întreprinse şi luptele desfăşurate pentru realizarea dispozitivului de încercuire a Plevnei, Capitolul al-XVIII-lea – Armata română în operaţia pentru cucerirea Plevnei, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.723-743
Moga M şi Radu O – 1977 Moga, Marius, Radu, Ortansa – Contribuţie la cunoaşterea culturii Tisa în lumina descoperirilor de la Hodoni(1959-1960), Studii şi Comunicări-Etnografie/Istorie 2, Caransebeş, 1977, pag.231-239
Moga – 1983 Moga, Vasile – A existat un amfiteatru la Apulum? (În legătură cu tegula apuseană), APULUM 21, Alba Iulia, 1983, pag.81-88
Moga – 1985 Moga, Vasile – Din istoria militară a Daciei Romane, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985
Moga şi Ciugudean-1995 Moga, Vasile, Ciugudean, Horia – Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis II, Alba-Iulia, 1995
Moga şi Timofan – 2007 Moga, Vasile, Timofan, Anca – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct: Str. Gemenilor, FN ( proprietatea Vasile Cătălin Dragoş), Toponim Apulum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3814
Moga et alii – 2005 Moga, Vasile, Plantos, Cristinel, Ţuţuianu, Daniel Costin, Glogor, Mihai, Marc, Antoniu, Andrei, Răzvan, Bădescu, Alina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Craiva, Comuna Cricău, Punct: Piatra Craivii, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3365
Moga et alii – 2006 Moga, Vasile, Plantos, Cristinel, Ţuţuianu, Daniel Costin, Marc, Antoniu, Breazu, Marius, Gligor, Mircea – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Craiva, Comuna Cricău, Punct: Piatra Craivii, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3646
Moga et alii – 2007 Moga, Vasile, Oargă, Ovidiu, Timofan, Anca – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct: cartier Partoş, zona Rât, nr. topo 7401 (proprietatea Maria Dima), Toponim Apulum, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3815
Moga et alii – 2007a Moga, Vasile, Ota, Radu, Gheorghiu, Raluca – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct: str. Moţilor, nr. 66A (proprietatea Silvia Săvuţ), Toponim Apulum II, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3819
Moga et alii – 2007b Moga, Vasile, Timofan, Anca, Ota, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct: Str. Regimentul V Vânători, nr. 104 G (proprietar Maniu Paştiu), Toponim Apulum , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3813
Moga et alii – 2007c Moga, Vasile, Plantos, Cristinel, Marc, Antoniu, Izdrăila, Gabriel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Craiva, Comuna Cricău, Punct: Piatra Craivii , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3876
Moga et alii – 2008 Moga, Vasile, Plantos, Cristinel, Antoniu, Marc, Timoc, Călin, El Susi, Georgeta, Izdrăilă, Gabriel, Tentiş, Daniel Marius, Gligor, Mircea – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Alba, Localitate Craiva, Comuna Cricău, Punct: Piatra Craivii, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4234
Moga et alii – 2009 Moga, Vasile, Timofan, Anca, Bălan, Gabriel, Popa, Silviu, Râza, Marius, Sobaru, Luminiţa, Tentiş, Daniel, Prisecaru, Ştefan, Muntean, Teodor, Nemeş, Adrian, Bolog, Daniel, Hârbea, Marius, Voina, Ioan, Varga, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Cetatea Alba Carolina – Ravelinul Sf. Francisc de Paola. Sectorul de SE al aşezării civile (canabae) a castrului legiunii XIII Gemina, Toponim Apulum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4274
Moisescu – 1979 Moisescu, Cristian – Tîrgovişte. Monumente istorice şi de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1979
Moisescu N – 2009 Moisescu, Nicolae – Cetatea Poienari, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009
Molnar et alii – 1978 Molnar, Ştefan, Zrinyi, Andrei, Tarisznz, Martin, Keresztes, Iuliu, Kovacs, Dionisie – Însemnări pe marginea cercetărilor de la Castelul Feudal de la Lăzarea, ActaMP 2, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1978, pag.106-120
Monah şI Cucoş – 1985 Monah, Dan, Cucoş, Ştefan – Aşezările Culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Iaşi, 1985
Monah et alii – 2003 Monah, Dan, Dumitroaian, Gheorghe, Monah, Felicia, Preoteasa, Constantin, Munteanu, Roxana, Nicola, Dorin – Poduri – Dealul Ghindaru, o Troie în Subcarpaţii Moldovei, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamţ, 2003
Mohah et alii – 2006 Mohah, Dan, Dumitroaia, Gheorghe, Munteanu, Roxana, Preoteasa, Constantin, Garvăn, Daniel, Uţă, Lucian, Nicola, Dorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Bacău, Localitate Poduri, Comuna Poduri, Punct Dealul Ghindaru, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3735
Moltke – 1845 Moltke, Freiherr von – Der russisch-türkische Feldzug in der europäischen Türkei 1828 und 1829, Druck und Verlag von G. Reimer, Berlin, 1845; http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board19-razboaie-wars-in-romania-black-sea/board20-russo-turkish-war-of-1828-1829/174-1828-razboiul-ruso-turc-von-freiherrn-von-moltke-ahiolo-balcic-braila-burgas-cernavoda-constanta-hirsova-isaccea-kavarna-kulewtscha-k%C3%BCstendschi-macin-misivri-rustschuk-ruse-schumla-silistria-siseboli-tulcea-varna/
Monoranu şi Miclea – 1977 Monoranu, Octav, Miclea, Ion – PUTNA, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977
Moraru şi Tatu – 1994 Moraru, Viorel, Tatu, Hristache – Posibile fortificaţii dacice din val de piatră şi pământ la Pui şi Federi(judeţul Hunedoara), Note şi Discuţii, ActaMN 26-30 I/1, 1989-1993, Cluj-Napoca, 1994, pag.263-267
Moravetz – 2003 Moravetz, Iosif – Phytoliths and Archaeology – A case study from the Starcevo site of Dudeştii Vechi, Romania, PATRIMONIUM BANATICUM 2, Timişoara, 2003, pag.27-53
More – 1882 More, Desire – Săpăturile de la Troesmis, RIAF vol. I, fasc. I, Bucureşti, 1882, pag.240-242
Morintz et alii – 1954 Morintz, Sebastian, Cantacuzino, Gheorghe, Cebuc, Alexandru, Abramovici, Corina – Săpăturile Arheologice din Sectorul Mihai Vodă, BUCUREŞTI 1, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1954, pag.45-132
Morintz – 1964 Morintz, Sebastian – Quellques problemes concernant la periode du Hallstatt au Bas Danube a la lumiere des fouilles de Babadag, Dacia, N.S. 8, 1964, pag. 101-118.
Morintz et alii – 1959 Morintz, Sebastian, Cantacuzino, Gheorghe, Rosetti, Dinu-V – Şantierul Arheologic Bucureşti, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.631-654
Morintz – 1972 Morintz, Sebastian – Les foulilles archeologiques en Roumanie(1971), DACIA 16, Editions de l’Academie de la R.S. De Roumanie, 1972, pag.325-357
Morintz şi Şerbănescu – 1985 Morintz, Sebastian, Şerbănescu, Done – Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctul Gorgona a doua(jud.Călăraşi), THRACO-DACICA 6, NR.1-2, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1985, pag.5-30
Morintz – 1987 Morintz, Sebastian – Noi Date şi probleme privind perioadele hallstattiană timpurie şi mijoc în zona istro-pontică-Cercetările de la Babadag, THRACO-DACICA 1-2, Tomul 8, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1987, pag.39-71
Morintz A – 2001 Morintz, Alexandru.S – Structuri de locuire în cadrul Culturii Cernavodă, THRACO-DACICA 1-2, TOMUL 22, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.107-137
Morintz A şi Schuster – 2004 Morintz, Alexandru, Schuster, Cristian – Aplicaţii ale topografiei şi cartografiei în cercetarea arheologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004
Morintz A – 2007 Morintz, Alexandru – Neue Daten zur prähistorischen Ansiedlung bei Tăuşanca (Gemeinde Ulmeni, Bezirk Călăraşi), Studii de Preistorie 4, 2007, p. 169-177
Morintz A şi Kogălniceanu – 2008 Morintz, Alexandru S, Kogălniceanu, Raluca- A first step towards the spatial analysis of the Hamangia (Neolithic)necropolis from Cernavodă, Romania, ORIGINI 30, Serie Nouă 4, 2008, pag.165-186
Morintz A – 2011 Morintz, Alexandru – TOPOGRAPHIC CONSIDERATIONS REGARDING THE ARCHAEOLOGICAL SITE FROM IEPUREŞTI, LOCATION ‘LA IZLAZ’ (GIURGIU COUNTY), The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions/Proceedings of the International Conference, Alexandria 3-5 November 2010/ Bucureşti, Editura Renaissance, 2011, pag.233-240
Moscalu – 1979 Moscalu, Emil – PROBLEME ALE CETĂŢILOR CU “VAL VITRIFICAT”*, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 339-351
Moscalu – 1979a Moscalu, Emil – SONDAJE SI CERCETĂRI DE SUPRAFAŢA, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 385-400
Moscalu şi Beda – 1979 Moscalu, Emil, Beda, Corneliu – NOI CETĂŢI TRACO-GETICE, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 361-373
Moscalu şi Beda – 1979a Moscalu, Emil, Beda, Corneliu – DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA PIETROSANI, JUD. TELEORMAN, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 375-383
Moţei – 2009 Moţei, Mary-Claudia – Restaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, Jud.Braşov, Campaniile 2005-2007, ARGESIS S.N.18, Piteşti, 2009, pag.67-74
Moţu – 1981 Moţu, Iancu – Descoperiri arheologice la Aiton(Jud.Cluj), ActaMP, Vol.5, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1981, pag.293-309
Motzoi-Chicideanu şi Şandor-Chicideanu – 1994-1995 Motzoi-Chicideanu, Ion, Şandor-Chicideanu, Monica – Ein bronzezeitliches grab aus Năeni-Zănoaga, DACIA, Vol.38-39, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994-1995, pag.19-40
Motzoi-Chicideanu – 1999-2001 Motzoi-Chicideanu, Ion – Ein neuer fund vom beginn der hallstattzeit aus der kleinen Walachei, DACIA, N.S., 43-45, Editura Academiei Române, Bucureşti, pag.197-229
Motzoi-Chicideanu şi Şandor-Chicideanu – 2001 Motzoi-Chicideanu, Ion, Şandor-Chicideanu, Monica – Cercetările arheologice de la Năeni-Zănoaga(Jud.Buzău).Campaniile 1982-1986, 1988-1993 şi 1996, MCA S.N 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.59-97
Motzoi-Chicideanu şi Sârbu D – 2005 Motzoi-Chicideanu, Ion, Sârbu, Dorin – Cercetările arheologice de la Cârlomăteşti – La Arman – Campania 2004, MOUSAIOS 10, Buzău, 2005, pag.31-43
Motzoi-Chicideanu şi Sârbu D – 2005a Motzoi-Chicideanu, Ion, Sârbu, Dorin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct La Arman, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3353
Motzoi-Chicideanu et alii – 2006 Motzoi-Chicideanu, Ion, Chicideanu-Şandor, Monica, Constantinescu, Mihai, Chiriţoiu, Alexandru, Ion, Alexandra – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct La Arman, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3628
Motzoi-Chicideanu et alii – 2007 Motzoi-Chicideanu, Ion, Chicideanu-Şandor, Monica, Constantinescu, Mihai, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Ion, Alexandra, Carabisi, Vlad, Costea, Corina – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Cârlomăneşti, Comuna Verneşti, Punct La Arman, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3856
Motzoi-Chicideanu şi Şandor-Chicideanu – 2010 Motzoi-Chicideanu, Ion, Şandor-Chicideanu, Monica – Cimitirul din Epoca Bronzului de la Cârlomăneşti – La Arman. Campaniile 2003-2007, MCA S.N 6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.21-70
Muller – 1965 Muller, Cornel – Cercetări Arheologice la Şmida Veche, APULUM 5, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, pag.533-539
Munteanu – 2010 Munteanu, Roxana – Începuturile bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaţilor Orientali, Editura Constantin Matasă, Piatra Neamţ, 2010
Munteanu D şi Raus – 1984 Munteanu, Dan, Raus, Doina-Monica – Documentaţii pentru crearea unor rezervaţii naturale de interes naţional în Judeţul Sălaj, ActaMP 8, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1984, pag.571-584
Munteanu-Beşliu – 1995 Munteanu-Beşliu, Petre – Cetatea medievală de la Sadu, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, , Anul 6, Nr.3-4/1995, pag.36-44
Munteanu-Beşliu – 1998 Munteanu-Beşliu, Petre – Cercetări de arheologie medievală în perimetrul oraşului Sibiu efectuate în ultimul deceniu, Arheologie Medievală 2, Editura Banatica, Reşiţa, 1998, pag.87-98
Munteanu-Beşliu – 1999 Munteanu-Beşliu, Petre – Fortificaţiile medievale de la Tălmaciu şi Turnul Spart. Raport arheologic preliminar, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul 10, Nr.1-4, Bucureşti, 1999, pag.47-59
Munteanu-Dumitriu – 1988 Munteanu-Dumitriu, Luminiţa – Itinerare arheologice bănăţene, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988
Munteanu şi Petrovszky – 1982 Munteanu, Ion, Petrovszky, Richard – Cronică Arheologică – XV – Vălişoara (com.Bucoşniţa), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.328
Munteanu şi Oprea – 2007 Munteanu, Ion, Oprea, Vasile – Periegheze pe malul dobrogean al Dunării, Pontica XL, 2007, pag. 509-514
Mureşan – 1986 Mureşan, C – Războiul de apărare din anul 1442, bătăliile de la Sântimbru, Sibiu şi de pe Ialomiţa, Capitolul al V-lea – Iancu de Hunedoara, catalizator al energiilor româneşti pentru menţinerea independenţei statale şi sprijinirea luptei pentru libertatea popoarelor din Balcani, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.II, Editura Miltară, Bucureşti, 1986, pag.213-214, 223-226, 230-234, 236-237, 245-254
Muscariu – 2011 Muscariu, Mihail – Mănăstirea Comana. 550 de ani de la prima atestare, Magazin istoric S.N. 9, Anul XLV, Bucureşti, Septembrie 2011, pag.38-42
Musteaţă – 2009 Musteaţă, Sergiu – Contributions to the history of romanian archaeology. The history of the research of 8th -9th C. Archaeological sites in the north of the lower Danube, Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.331-346
Muşeţeanu – 1986 Muşeţeanu, Crişan – RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CAMPANIEI ARHEOLOGICE DE LA MICIA. PUNCTUL EDIFICIUL ROMAN, DIN ANUL 1983, Cercetări Arheologice VIII, 1986, pag. 63-65
Muşeţeanu et alii – 2006 Muşeţeanu, Crişan, Bem, Cătălin, Marinescu-Bîlcu, Silvia, Nicolae, Cătălin, Bem, Carmen, Mocanu, Andrei, Popa, Traian, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Muja, Cristina, – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La Pod, Campania 2006, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3605
Muşeţeanu et alii – 2006a Muşeţeanu, Crişan, Bem, Cătălin, Marinescu-Bîlcu, Silvia, Nicolae, Cătălin, Bem, Carmen, Mocanu, Andrei, Popa, Traian, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Muja, Cristina, – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La Pod, Campania 2006, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3606
Muşeţeanu et alii – 2007 Muşeţeanu, Crişan, Bem, Cătălin, Marinescu-Bîlcu, Silvia, Muja, Cristina, Nicolae, Cătălin, Bem, Carmen, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Ciornei, Alexandru, Bîrzu, Andreea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La Pod, Pădure, Campania 2007, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3833
Muşeţeanu et alii – 2007a Muşeţeanu, Crişan, Bem, Cătălin, Haită, Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct Pădure-Şcoală, Campania 2007, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3834
Muşeţeanu et alii – 2008 Muşeţeanu, Crişan, Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Ştirbulescu, Christina, Apostol, Virgil, Paraschiv, Eugen, Grigore, Ioana, Boeva-Kanceva, Dragomira – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Ferma 4, Toponim Durostorum, Campania 2008, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4051
Muşeţeanu et alii – 2009 Muşeţeanu, Crişan, Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Ştirbulescu, Christina, Apostol, Virgil, Paraschiv, Eugen, Ioana, Grigore, Ioana, Boeva-Kanceva, Dragomira – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Ferma 4, Toponim Durostorum, Campania 2009, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4754
Muşeţeanu et alii – 2010 Muşeţeanu, Crişan, Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Paraschiv-Grigore, Eugen Marius, Paraschiv-Grigore, Ioana, Boeva-Kanceva, Dragomira – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Ostrov, Comuna Ostrov, Punct Ferma 4, Toponim Durostorum, Campania 2010, Raport de cercetare arheologică, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4754
Muşeţeanu et alii – 2011 Muşeţeanu, Crişan, Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Ştirbulescu, Christina, Apostol, Virgil, Paraschiv-Grigore, Eugen Marius, Paraschiv-Grigore, Ioana, Boeva-Kanceva, Dragomira – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct Ferma 4, Campania 2011, Raport de cercetare arheologică, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4754
Nagler – 1965 Nagler, Thomas – Cetatea feudală de la Tilişca în lumina recentelor cercetări şi săpături arheologice, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.451
Nagler – 1969 Nagler, Thomas – Cercetările din cetatea de la Breaza(Făgăraş), Studii şi comunicări, nr.14, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1969, pag.89-117
Nagler – 1977 Nagler, Thomas – Cetăţile feudale de la Orlat şi continuitatea românilor în sudul Transilvaniei, Studii şi comunicări, nr.20, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1977, pag.28-50
Nagler – 1998 Nagler, Thomas – Fortificaţii medievale la marginea voievodatului Transilvaniei – Cetatea de la Răşinari, Jud.Sibiu, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul 9, Nr.3-4, Bucureşti, 1998, pag.13-18
Nagler şi Beşliu-Munteanu – 2003 Nagler, Thomas, Beşliu-Munteanu, Petre – Repertoriul fortificaţiilor medievale din piatră aflate în partea central sudică a Transilvaniei(secolele XIII-XVI), In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.387-405
Nagy – 2009 Nagy, Jozsef-Gabor – The Wietenberg site from Floreşti-Poligon(Cluj County). A study of settlement archaeology, Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pag.151-182
Nandor – 2009 Nandor, Hago-Attila – Descoperiri din neoliticul dezvoltatşi târziu din zona Careiului(Jud.Satu Mare), Marisia 29, Muzeul Judeţean Târgu-Mureş, 2009, p.15-47
Neacşu – 2006 Neacşu, Maria Claudia – Strada Poet Grigore Alexandrescu din Târgovişte – Evoluţia arhitecturală la sfârşitul Secolului al XIX-lea şi începutul Secolului al XX-lea, VALACHICA, Nr.19, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, 2006, pag.307-316
Neagoe -2009 Neagoe, Marin Iulian – Thessalian type idol belonging to Vinca culture discovered at Hinova, Mehedinţi County, DROBETA 19, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pag.18-31
Neagu – 1997 Neagu, Marian – Comunităţile Bolintineanu în Câmpia Dunării, ISTROS, Vol.8, Muzeul Brăilei, 1997, pag.9-25
Neagu – 2001 Neagu, Marian – Aspecte ale organizării spaţiului în aşezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos, Preistoria Dunării de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 2001, pag.15-28
Neagu et alii – 2005 Neagu, Marian, Parnic, Valentin, Oană, Virginia, Irinel, Tudor Iordan, Pandrea, Stănică, Vernescu, Mirela, Haită, Constantin, Slavcev, Vladislav – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Călăraşi, Localitate Grădiştea Coslogeni, Comuna Dichiseni, Punct La Clinci, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3387
Negru – 2007 Negru, Mircea, Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Mihai, George – Noi informaţii cu privire la centura de apărare a oraşului Romula(Jud.OLT). Campania 2007, DROBETA 17, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag.109-115
Negru et alii – 2006 Negru, Mircea, Gherghe, Mihai, Nica, Marin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Olt, Localitate Reşca, Comuna Dobrosloveni, Punct Sectorul de nord. Cartierul de producţie ceramică, Toponim Romula, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3743
Negru et alii – 2007 Negru, Mircea, Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Mihai, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Olt, Localitate Reşca, Comuna Dobrosloveni, Punct Cetate, Toponim Romula, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3962
Negru et alii – 2008 Negru, Mircea, Schuster, Cristian, Oţa, Liana, Morintz, Alexandru, Bădescu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Localitate Bucureşti, Mun.Bucureşti, Punct Ciurel – str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 6, 8, 10, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4134
Negru et alii – 2008a Negru, Mircea, Gherghe, Petre, Amon, Lucian, Mihai, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Olt, Localitate Reşca, Comuna Drobosloveni, , CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4070
Nemeş – 1995-1996 Nemeş, Emil – Descoperiri de epocă romană în Ţara Haţegului, SARGETIA, Vol.26/1, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1995-1996, pag.341-351
Nemeth şi Bozu – 2006 Nemeth, Eduard, Bozu, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Caraş-Severin, Localitate Vărădia, Comuna Vărădia, Punct Pustă, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3797
Nemeti – 1967 Nemeti, Ioan – Descoperiri funerare din Sec.V e.n. lângă Carei, Note şi Discuţii, Acta M.N 4, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1967, pag.499-507
Nemeti – 1988 Nemeti, Ioan – Noi descoperiri arheologice din eneoliticul târziu din Nord-Vestul României, ActaMP 12, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1988, pag.121-145
Nemeti – 2006 Nemeti, Sorin – Dacia … In formam provianciae redacta, Dacia Avgvsti Provincia. Crearea provinciei, Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, pag. 271-285
Nestor – 1937 Nestor, Ion – Cercetări preistorice la Cernavoda, Analele Dobrogei, Anul XVII, 1937, pag. 1-19
Nestor – 1943 Nestor, Ion – Raport asupra cercetărilor şi săpăturilor arheologice de la Ploeşti-Triaj-Prahova şi de la Sărata-Monteoru-Buzău, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.160-161
Nestor et alii – 1953 Nestor, Ion, Alexandrescu, A, Petrescu, E, Zirra, V, Băluţă, E, Constantinescu, N, Cristescu, A, Lungeanu, I, Petrescu, D – Şantierul Sărata-Monteoru, S.C.I.V. 1-2, Anul IV, Bucureşti, 1953, pag.69-89
Nestor şi Zaharia – 1955 Nestor, Ion, Zaharia, Eugenia – Şantierul arheologic Sărata-Monteoru(1954), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.498-513
Nestor et alii – 1957 Nestor, Ion, Diaconu, Gheorghe, Matei, M, Martinovici, T, Constantinescu, N, Olteanu, Ştefan – Şantierul arheologic Suceava. Raport preliminar asupra săpăturilor din campania anului 1955, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.239-278
Nestor et alii – 1959 Nestor, Ion, Martinovici, T, Matei, M, Diaconu, Gheorghe, Olteanu, Ştefan, Constantinescu, Nicolae – Şantierul Arheologic Suceavae(r. şi reg.Suceava), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.593-618
Nica – 1970 Nica, Marian – Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele(Jud.Olt), HISTORICA 1, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1970, pag.31-52
Nica et alii – 1998 Nica, Marian, Floroiu, Z, Zorzoliu, Tr., Vasilescu, M – Tell-ul eneolitic gumelniţean de la Drăgăneşti-Olt.Punctul Corboaica, OLTENIA 1, S.N.1990-1995, Craiova, 1998, pag.5-31
Nica şi Tănăsescu – 1999 Nica, Marian, Tănăsescu, Bogdan – Câteva date despre sistemul de protecţie şi apărare al aşezărilor preistorice de la Cârcea, Hanuri şi Viaduct, OLTENIA 11, Studii şi Comunicări, Muzeul Olteniei, Craiova, 1999, pag.5-17
Nicodei şi Bobi – 2005 Nicodei, Aurel, Bobi, Victor – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Vrancea, Localitate Focşani, Mun.Focşani , Punct Ateneul Popular ,,Maior Gh. Pastia”, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3376
Nicolae – 1993 Nicolae, Constantin – Deaspre Topografia Anticului Carsium, Pontica 26, Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa, 1993, pag.215-229
Nicolae – 2009 Nicolae, Constantin – Ceramica getică din aşezarea Hârşova – La Moară(Jud.Constanţa), aflată în expoziţia Muzeului Carsium, Hârşova, Pontica 42, Muzeul de Istorie şi Arheologie constanţa, 2009, pag.133-152
Nicolae – 2009a Nicolae, Constantin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Punct Cetate, str. Cetăţii, Sectorul de N, Sectorul „poarta de N a cetăţii romano-bizantine”, Toponim Carsium, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4309
Nicolae – 2010 Nicolae, Constantin – Stadiul lucrărilor arheologice la Hârşova, Jud.Constanţa. Contribuţii la harta arheologică a localităţii, Pontica 43, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2010, pag.221-249
Nicolae et alii – 2008 Nicolae, Constantin, Bănoiu, Daniela, Nicolae, Vlad – Aspecte noi privind topografia Cetăţii din Hârşova(Jud.Constanţa), Pontica, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2008, pag.313-343
Nicolae et alii – 2008a Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Constantin-Aurel, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Punct Str.Cetăţii, Sector Turnul Comandant, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4244
Nicolae et alii – 2008b Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Constantin-Aurel, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Punct Str.Cetăţii, Toponim Carsium, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4243
Nicolae et alii – 2009 Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Constantin-Aurel, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Punct Cetate, str. Cetăţii, Sector Turnul Comandant, Toponim Carsium, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4308
Nicolae et alii – 2010 Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Constantin-Aurel, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Sector Turnul Comandant, Toponim Carsium, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4533
Nicolae et alii – 2010a Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristina, Mototolea, Constantin-Aurel, Dumitru, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova , Punct str. Cetăţii, str. Carsium, Sector „Poarta de nord a cetăţii romano-bizantine”, Toponim Carsium, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4533
Nicolae et alii – 2011 Nicolae, Constantin, Talmaţchi, Cristiana, Mihai, Daniela, Dumitru, George – http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4724
Nicolae şi Nicolae V – 2004-2005 Nicolae, Constantin, Nicolae, Vlad – Cercetări Arheologice în împrejurimile oraşului Hârşova, Puncul – Celea Mică, Pontica 37-38, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2004-2005, pag.385-405
Nicolăescu-Plopşor – 1922 Nicolăescu-Plopşor, C.S. – Oltenia I, Culegeri/Cercetări Documente, Făscioara IX, 1922?
Nicolăescu-Plopşor şi Petrescu-Dâmboviţa – 1959 Nicolăescu-Plopşor, C.S, Petrescu-Dâmboviţa, M – Principalele rezultate ale cercetărilor Arheologice de la Bicaz(r.Piatra-Neamţ, reg.Bacău), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.45-60
Nicolăescu-Plopşor et alii – 1959 Nicolăescu-Plopşor, C.S, Petrescu-Dâmboviţa, M, Constantinescu, Nicolae, Teodoru, Dan-G, Zaharia, Emilia, Florescu, Adrian, Florescu, Marilena, Diaconu, Gheoghe – Şantierul arheologic Bicaz(reg.Bacău), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, p.57-83
Nicolescu – 1967 Nicolescu, Corina – Mănăstirea Slatina, Ediţia aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967
Nicolescu şi Miclea – 1977 Nicolescu, Corina, Miclea, Ion – Suceviţa, Editura Sport-Tursim, Bucureşti, 1977
Nicolescu şi Miclea – 1978 Nicolescu, Corina, Miclea, Ion – Moldoviţa – Monumento Historico z de arte, Editura Sport-Tursim, Bucureşti, 1978
Nicolaus – 1981 Nicolaus, Joachim – Asklepionul din Ulpia Traian Sarmizegetusa, SARGETIA 15, Acta Musei Devensis, Deva, 1981, pag.43-65
Nicorescu – 1943 Nicorescu, P – Raport asupra lucrărilor arheologice de la Adam-Clissi, Dolojman şi Cetatea Albă, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.169-170
Nicu şi Ilie – 2006 Nicu, Mircea, Ilie, Costel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Galaţi, Localitate Adam, Comuna Drăguşeni, Punct – Mănăstirea Adam, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3555
Nicu et alii – 2008 Nicu, Mircea, Ciobotaru, Paul, Ilie, Costel, Adamescu, Adrian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Galaţi, Localitate Negrileşti, Comuna Negrileşti, Punct – Curtea Şcolii, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4169
Nicu et alii – 2008a Nicu, Mircea, Ciobotaru, Paul, Ilie, Costel, Adamescu, Adrian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Galaţi, Localitate Negrileşti, Comuna Negrileşti, Punct – Curtea Şcolii, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4166
Niculescu et alii – 2005 Niculescu, Alexandru Gheorghe, Moţei, Florin, Stănescu, Alexandru, Moţei, Claudia, Istrate, Voica, Croitoru, Costin, Măndescu, Dragoş – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Hărman, Comuna Hărman, Punct Groapa Banului, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3389
Niculescu et alii – 2006 Niculescu, Alexandru Gheorghe, Moţei, Florin, Stănescu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Hărman, Comuna Hărman, Punct Groapa Banului, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3668
Niculescu et alii – 2008 Niculescu, Alexandru, Măgureanu, Andrei, Sârbu, Dorin, Lichiardopol, Dan, Ciupercă, Bogdan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Prahova, Localitate Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, Punct La Mănăstire, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4095
Niculescu et alii – 2011 Niculescu, Alexandru, Măgureanu, Andrei, Sârbu, Dorin, Ciupercă, Bogdan, Anton, Alin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Prahova, Localitate Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, Sector La Mănăstire, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4796
Niculescu et alii – 2011a Niculescu, Alexandru, Măgureanu, Andrei, Ciupercă, Bogdan, Anton, Alin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Judeţul Prahova, Localitate Vadu Săpat, Comuna Fântânele, Punct Budureasca 4 N – Puţul Tătarului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4807
Niculiţă et alii – 2004 Niculiţă, Ion, Zanoci, Aurel, Băţ, Mihai – Thracians and Circumpontic World III. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chişinău-Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, Editura Reclama, Chişinău, 2004
Niculită B – 2010 Niculiţă, Bogdan Petru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Suceava, Localitate Suceviţa, Comuna Suceviţa, Punct Mănăstirea Suceviţa, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4668
Niedermaier – 1977 Niedermaier, Paul – Turda.Dezvoltarea Urbanistică a unui cetru militar pînă în secolul al XVII-lea, ActaMN 14, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1977, pag.315-336
Nistor – 1976 Nistor, Minerva – Braşovul în izvoare cartografice şi iconografice, CUMIDAVA, vol.9/1, Muzeul Judeţean Braşov, 1976, pag.35-67
Nistoroiu – 2010 Nistoroiu, Nicolae – CETATEA DE PĂMÂNT DE LA ALMAŞU MIC (COMUNA SÎRBI, JUDEŢUL BIHOR). PRECIZĂRI PRIVIND DESCOPERIREA UNEI FORTIFICAŢII DE TIP „PINTEN BARAT”, NECUNOSCUTĂ PÂNĂ ACUM ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE, CRISIA 2010, Oradea, 2010, pag.361-363
Niţă şi Ştefan C – 2011 NIŢĂ, Loredana, ŞTEFAN, Cristian Eduard – CONSIDERAŢII PRIVIND MATERIALUL LITIC DIN AŞEZAREA DE LA CUNEŞTI-„MĂGURA CUNEŞTILOR” (jud. Călăraşi), SCIVA, tomul 62, nr. 3–4, Bucureşti, 2011, p. 195–207
Niţu et alii – 1959 Niţu, Anton, Zamoşteanu, Ioana, Zamoşteanu, Mihail – Sondajele de la Piatra Neamţ, MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.359-374
Niţu şi Zamoşteanu M – 1959 Niţu, Anton, Zamoşteanu, Mihail – Sondajul în Cetăţuia getică de la Tiseşti(r.Tg.Ocan, reg.Bacău), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.375-382
Niţu şi Teodoru – 1959 Niţu, Anton, Teodoru, Dan – Raport asupra sondajului din aşezarea prefeudală de la Spinoasa(r.Tg.Frumos, reg.Iaşi), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.485-493
Nubar şi Purcărescu – 1972 Nubar, Hamparţuian, Purcărescu, P. – Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Râureni, judeţul Vâlcea, Buridava, 1, 1972, pag. 161-172
Oancea – 1979 Oancea, Alexandru – UNELE OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA FAZELE FINALE ALE CULTURII MONTEORU IN LUMINA CERCETĂRILOR DE LA CÎRLOMĂNESTI, JUDEŢUL BUZĂU, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 191-237
Oberlander-Târnoveanu – 1980 Oberlander-Târnoveanu, Irina – Staţiuni antice pe raza comunei Mahmudia(Jud.Tulcea), PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.55-76
Oberlander-Târnoveanu E – 1980 Oberlander-Târnoveanu, Ernest – Pentru o nouă datare a bisericuţei cu plan treflat de la Niculiţel(Jud.Tulcea), PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.451-458
Oberlander-Târnoveanu şi Oberlander-Târnoveanu E – 1980 Oberlander-Târnoveanu, Irina, Oberlander-Târnoveanu, Ernest – Aspecte ale civilizaţiei geto-dacice din Drobogea în lumina cercetărilor din aşezarea de la Sarichioi(sec. IV – II î.e.n), PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.77-142
Oberlander-Târnoveanu – 2002 Oberlander-Târnoveanu, Irina – Digital Archiving in Archaeology.Speaking about the Past to the Future, Vladimir Dimitrescu 100 de ani de la naştere, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Vol.19, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 2002, pag.199-251
Odobescu – 1989 Odobescu, Alexandru – OPERE V – Scrieri arheologice – partea I, Editura Academiei R.S.R, Bucureşti, 1989
Olariu şi Ionescu – 2006 Olariu, Cristian, Ionescu, Mihai Severus – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Ispanaru (sat dispărut), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3565
Olariu et alii – 2009 Olariu, Cristian, Tănase, Claudiu, Baba, Daniela, studenţi FIB, voluntari – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Tulcea, Localitate Murighiol, Comuna Murighiol, Punct La Cetate, Sector Turnul 11, Toponim Halmyris, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4350
Olariu et alii – 2009a Olariu, Cristian, Tănase, Claudiu, Baba, Daniela, studenţi FIB, voluntari – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Constanţa, Localitate Zorile, Comuna Adamclisi, Punct Zorile, Ispanaru, Floriile, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4491
Olariu – 2010 Olariu, Cristian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct – Abrud, Adamclisi, Zorile, Ispanaru, Şipote, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4680
Olariu – 2011 Olariu, Cristian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct – La Cetate, Sector Turnul 11, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4747
Oltean – 2007 Oltean, Ioana A. – Dacia. Landscape, colonisation and romanisation, Ed. Routledge, New York, 2007
Oltean – 2007a Oltean, Ioana A. – Reconstructing the archaeological landscape of Southern Dobrogea: integrating imagery, 2007
Oltean şi Brilinsky – 2005 Oltean, Dan, Brilinsky, Vladimir – CADE O TEORIE ISTORICĂ, Dacia Magazin nr. 26, noiembrie 2005, pag. 2-8
Oltean şi Brilinsky – 2007 Oltean, Dan, Brilinsky, Vladimir – Teoria încercuirii şi asedierii Munţilor Orăştiei (Partea a treia). Fortificaţiile de la Boşorod-Vâlcele, Dacia Magazin nr. 40, feb. 2007, pag. 24-28
Oltean D – 2012 Oltean, Dan – Regii Dacilor şi războiaele cu romanii, Fundaţia Dacica, Deva, 2012
Oltean R – 2008 Oltean, Radu – Podul de la Cernavodă, http://art-historia.blogspot.ro/2008/08/podul-de-la-cernavoda.html
Oltean R – 2012 Oltean, Radu – Podul de la Cernavodă 2, http://art-historia.blogspot.ro/2012/01/o-serie-extraordinara-provenind-din.html
Olteanu Şt – 1983 Olteanu, Ştefan – Societatea românească la cumpăna dintre milenii. Secolele VIII-XI, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
Olteanu – 2002 Olteanu, Gheorghe – Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, vol. 1 A-M, vol 2. N-V, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002
Opaiţ – 1980 Opaiţ, Andrei – O nouă fortificaţie romano-bizantină în nordul Dobrogei – Topraichioi – Raport preliminar – , PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.415-436
Opaiţ et alii – 1980 Opaiţ, Andrei, Sion, A, Vasiliu, I – Aegyssus 1979, MCA 14 Planşe, Tulcea, 1980, p.267
Opreanu – 1994 Opreanu, Coriolan-Horaţiu – Misiunile beneficiarilor consulari pe Limes-ul de Nord al Daciei în Secolul al III-lea, ActaMN 31/1, Cluj-Napoca, 1994, pag.69-78
Opreanu – 2005 Opreanu, Coriolan-Horaţiu – Nemesis de la Napoca, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.377-385
Opreanu et alii – 2011 Opreanu, Coriolan Horaţiu, Cociş, Sorin Ilie, Lăzărescu, Vlad-Andrei, Fiedler, Manuel, Stürmer, Veit, Mustaţă, Silvia, Pop, Horea Dionisiu, Tamba, Dumitru Gheorghe – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4734
Oprescu – 1957 Oprescu, George – Bisericile Cetăţi ale saşilor din Ardeal, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957
Opriş – 2006 Opriş, Ioan Carol – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3616
Opriş – 2010 Opriş, Ioan Carol – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Extra muros Sectorul VIII, Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4509
Opriş et alii – 2005 Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector X (Terme), Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3345
Opriş et alii – 2005a Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VIII extramuran, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3344
Opriş et alii – 2005b Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VII intra muros, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3343
Opriş et alii – 2005c Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VI intra muros, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3342
Opriş et alii – 2005d Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sectorul de Est, intra muros, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3341
Opriş et alii – 2005e Opriş, Ioan Carol, Covacef, Zaharia, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno Carl, Miron, Costin, Urduzia, Claudia, Constantin, Robert, Constantin, Nicolae, Alexiu, Alexandru – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3340
Opriş et alii – 2006 Opriş, Ioan Carol, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Gândilă, Andrei, Raţiu, Alexandru, Munteanu, Florentin, Pârcălăbescu, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector III, VI intra muros, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3617
Opriş et alii – 2007 Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector III, VI intra muros, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3848
Opriş et alii – 2007a Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sectorul X, extramuros, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4029
Opriş et alii – 2007b Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VII intra muros, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3849
Opriş et alii – 2007c Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Territorium Capidavense – cercetări de suprafaţă, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4030
Opriş et alii – 2007d Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3844
Opriş et alii – 2007e Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Ene, Daniel, Dobrinescu, Cătălin, Ştefan, Dan, Duţescu, Maria Magdalena, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Ţiplic, Ioan Marian, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sectorul de E (sectoarele II, IV, V intra muros), Toponim Capidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3846
Opriş et alii – 2008 Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Ene, Daniel, Stoian, Gabriel, Achim, Irina, Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu, Dobrinescu, Cătălin, Miron, Costin, Pinter, Zeno-Karl, Urduzia, Claudia, Heroiu, Andrei, Georgescu, Ştefan, Munteanu, Florentin, studenţi FIB, studenţi şi masteranzi UO Constanţa, ULB Sibiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4215
Opriş et alii – 2008a Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin, studenţi FIB – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector III, intra muros, Toponim Capidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4217
Opriş et alii – 2009 Opriş, Ioan Carol, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector III intra muros, via principalis, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4289
Opriş et alii – 2009a Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, studenţi şi masteranzi FIB – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector III intra muros, clădirea C1/1994, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4288
Opriş et alii – 2009b Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin, Ene, Daniel, Sion, Anişoara, Ştefan, Dan, Ştefan, Maria Magdalena, Achim, Irina, Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu, Dobrinescu, Cătălin, Miron, Costin, Pinter, Zeno, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Intra muros/Extramuros, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4284
Opriş et alii – 2010 Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Sectorul III intra muros – Clădirea C1 şi via principalis), Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4513
Opriş et alii – 2010a Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin, Ene, Daniel, Ştefan, Dan, Ştefan, Maria Magdalena, Achim, Irina, Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno, Urduzia, Claudia, Herlea, Maria, Sion, Anişoara, Beldiman, Corneliu, Ionescu, Clara, Floca, Ana-Maria, Speriatu, Vicenţiu, Bărbulescu, Theodor, Pascu, Cătălin, Paşca, Mihaela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4513
Opriş şi Ene – 2010 Opriş, Ioan Carol, Ene, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Sectorul I intra muros – Carourile J55, J56 şi zidul de incintă medieval (sondajul din 2009 în caroul J 57), Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4513
Opriş şi Bem – 2010 Opriş, Ioan Carol, Bem, Cătălin – A History of Archaeology and Museography in Romania, The Lost World of Old Europe, The Danube Valley, 5000-350 BC, Princeton University Press, 2010, pag.59-72
Opriş et alii – 2011 Opriş, Ioan Carol , Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin, Raţiu, Alexandru, Covacef, Zaharia, Potârniche, Tiberiu, Dobrinescu, Cătălin, Pinter, Zeno, Herlea, Simona Maria, Urduzia, Claudia, Sion, Anişoara – Cronica cercetărilor arheologice din România , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4692
Opriş et alii – 2011a Opriş, Ioan Carol, Raţiu, Alexandru, Stoian, Gabriel, Munteanu, Florentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Sectorul III. Clădirea C 1/1994, C2/2011 şi via principalis , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4693
Oproiu şi Drăguţoiu – 1978-1979 Oproiu, Mihai, Drăguţoiu, Petre – A existat Târgoviştioara?, VALACHICA 10-11, Târgovişte, 1978-1979, pag.137-140
Oproiu – 1978-1979 Oproiu, Mihai – Note despre apariţia oraşului Târgovişte, VALACHICA 10-11, Târgovişte, 1978-1979, pag.443-450
Oproiu – 1978-1979a Oproiu, Mihai – Precizări despre Cetatea Popşa, VALACHICA 10-11, Târgovişte, 1978-1979, pag.471-473
Ordentlich – 1963 Ordentlich, Ivan – поселения в отомани в свете последних раскопок (Asezarea de la Otomani in lumina cercetarilor recente), Dacia VII, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.115-138
Ordentlich – 1965 Ordentlich, Ivan – Sisteme de fortificaţii în aşezarea eponimă a Culturii Otomani, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.420
Ordentlich – 1970 Ordentlich, Ivan – Sisteme de fortificaţie în aşezarea eponimă de la Otomani, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie 1, Decembrie 1964, Bucureşti, 1970, pag.163-175
Ota – 2009 Ota, Radu – Some observations on the latest archaeological researches carried out in the roman necropolis from Apulum(Alba Iulia) – Dealul Furcilor – Podei, EPHEMERIS NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 2009, pag.23-47
Ota – 2012 Ota, Radu – De la Canabele Legiunii a XIII-a Gemina la Municipium Septimium Apulense, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2012
Otto – 1976 Otto, Greffner – Cetatea Şiria – Contribuţii Monografice, Tipografia Arad, 1976
Oţa şi Oţa S – 2008 Oţa, Liana, Oţa, Silviu – Cercetările arheologice de la Caraşova-Grad(com.Craşova, jud.Caraş-Severin).Campaniile arheologice din 1998,2000 şi 2001, MCA S.N. 4, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2008, pag.183-221
Oţa şi Oţa S – 2011 Oţa, Liana, Oţa, Silviu – Statutul juridic al Cetăţii Caraşova în secolele XIV-XVI, ACTA MUSEI APULENSIS – APULUM 48, Alba Iulia, pag.109-116
Pacală – 2007 Pacală, Elena (coord.) – Ghidul monumentelor istorice din judeţul Ialomiţa, Editor D.J.C.C.P.C.N. Ialomiţa, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007
Pădureanu – 1978 Pădureanu, Eugen-D – O aşezare eneolitică la Tauţ, ZIRIDAVA 10, Arad, 1978, pag.33-43
Pădureanu – 1985 Pădureanu, Eugen-D – Contribuţii la Repertoriul Arheologic de pe Valea Mureşului inferior şi a Crişului Alb, Crisia, vol.15, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1985, pag.27-52
Pădureanu – 1987 Pădureanu, Eugen-D – Noi fortificaţii pe teritoriul Judeţului Arad, ZIRIDAVA 15-16, Arad, 1987, pag.29-36
Pădureanu – 2010 Pădureanu, Eugen-D – Artefacte Romane din aşezarea de Sec.II-IV p.Chr. De la Neudorf-Pârâul Roşia Jud.Arad, Studii de Istorie a Banatului, Nr.34, Universitatea de Vest din Timişoara, 2010, pag.166-175
Pădureanu şi Berzovan – 2010 Pădureanu, Eugen-D , Berzovan, Alexandru – Contribuţii la Repertoriul Arheologic al Localităţii Frumuşeni(Jud.ARAD), Studii de Istorie a Banatului, Nr.34, Universitatea de Vest din Timişoara, 2010, pag.179-184
Palincaş et alii – 2009 Palincaş, Nona, Sârbu, Dorin, Ştefan, Cristian Eduard – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Giurgiu, Localitate Popeşti, Comuna Mihăileşti, Punct Biserica „Sfânta Treime” , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4494
Palmer et alii – 2009 Palmer, Rog, Oberlander-Târnoveanu, Irina, Bem, Carmen – Arheologie aeriană – În România şi în Europa, cIMeC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009
Panait et alii – 1995-1996 Panait, Panait I, Rădulescu, Adrian, Ştefănescu, Aristide, Flaut, Daniel – Cercetările arheologice de la Cetatea Hârşova. Campania 1995, Pontica, Nr.28-29, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 1995-1996, pag.121-134
Panaite – 2006 Panaite, Adriana – Drumuri romane din teritoriul oraşului Tropaeum Traiani, S.C.I.V.A., Tomul 57, Nr.1-4, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006, pag.57-70
Panaite – 2007 Panaite, Adriana – Roman Cults and the Moesia Inferior Roads, S.C.I.V.A, Tomul 58, Nr.1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.61-66
Panaite şi Alexandrescu – 2009 Panaite, Adriana, Alexandrescu, Cristina-Georgeta – A Rediscovered inscription from Dobrudja. Roads and Milestones in Scythia (3rd-4th centuries AD), Pontica 42, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2009, pag.429-455
Panaite et alii – 2013 Panaite, Adriana, Căpiţă, Carol, Constantin, Robert – Cronica cercetărilor arheologice din românia – Campania 2012, Adamclisi, com.Adamclisi, jud.Constanţa, Tropaeum Traiani, Punct Cetate, Sector A, la N de Basilica A, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, pag.15
Panaitescu – 1978 Panaitescu, Adrian – Contribuţii la cunoaşterea Valului Mare de pământ din Dobrogea, PONTICA 11, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1978, pag.241-245
Panaitescu – 1978a Panaitescu, Adrian – O carieră de sec.X e.n. La Medgidia, PONTICA 11, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1978, pag.247-251
Pandrea et alii – 1997 Pandrea, Stănică, Sârbu, Valeriu, Mirea, Maria – Etablissements Gumelniţa dans la Vallee de Călmăţui, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.202-218
Pandrea et alii – 2005 Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Vernescu, Mirela, Croitoru, Costin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Însurăţei, Or.Însurăţei, Punct Popina I, Popina II, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3413
Pandrea et alii – 2005a Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Vernescu, Mirela, Croitoru, Costin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Însurăţei, Or.Însurăţei, Punct Popina I, Popina II, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3415
Pandrea et alii – 2006 Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Croitoru, Costin – Un pandantiv din scoică şi o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în aşezarea Gumelniţa A1 de la Însurăţei – Popina II, ActaMT 1, Editura Sfera, Bârlad, 2006, pag.114-116
Pandrea et alii – 2008 Pandrea, Stănică, Croitoru, Costin, Vernescu, Mirela, Stoian, Viorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Punct Popina, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4068
Pandrea et alii – 2008a Pandrea, Stănică, Sîrbu, Valeriu, Vernescu, Mirela, Stoian, Viorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Punct Popina, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4093
Pandrea et alii – 2009 Pandrea, Stănică, Vernescu, Mirela, Croitoru, Costin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Punct Popina/Movila Popinci, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4367
Pandrea et alii – 2009a Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Sîrbu, Valeriu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Punct Popina, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4387
Pandrea şi Croitoru – 2007 Pandrea, Stănică, Croitoru, Costin – Câteva consideraţii asupra importanţei sitului arheologic de la Băiliţa(Jud.Brăila), Perspective asupra istoriei locale în viziunea tunerilor cercetători, Vol.III, Editura ISTROS, Galaţi, 2007, pag.19-35
Pandrea şi Vernescu – 2010 Pandrea, Stănică, Vernescu, Mirela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Punct Popina/Movila Popinci, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4584
Pandrea şi Vernescu – 2011 Pandrea, Stănică, Vernescu, Mirela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Punct Popina, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4772
Papilian – 1989 Papilian, Gheorghe – Villae rusticae în Dacia romană de la sud de Carpaţi, ARHIVELE OLTENIEI S.N. 6, Craiova, 1989, pag.54-63
Paraschiv şi Micu – 2003 Paraschiv, D., Micu, C. – Un nouveau tell de la culture Gumelniţa en Dobroudja, Studia Antiqua et Arhaeologica IX, 2003, p. 119-128
Paraschiv-Talmaţchi – 2009 Paraschiv-Talamţchi, Cristina – Early middle ages in Dobrudja.Different data concerning the state of the research at Hârşova(Constanţa county), Studia Antiqua et Medievalia, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, pag.421-438
Paraschiv-Talmaţchi şi Stănică – 2011 Paraschiv-Talmaţchi, Cristina, Stănică, Aurel – Potter’s marks appearing on vesseks discovered in the settelment of Ostrov – Tulcea county, Arheologia Moldovei 34, 2011, pag.271-283
Pănoiu – 1988 Pănoiu, Andrei – Câteva date despre Târgurile Zburătoare în Sec. Al XIX-lea, RMM, Nr.9, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1988, pag.74-79
Pârvan – 1923 Pârvan, Vasile -Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Cvltvra naţională, Bucvreşti, 1923
Pâslaru şi Colesniuc – 2007 Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin – Noi date despre aşezarea culturii Hamangia din zona Mangaliei, MCA S.N 3, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pag.65-81
Pâslaru et alii – 2010 Pâslaru, Ion, Colesniuc, Sorin Marcel, Ionescu, Mihai, Geraskova, Liubov, Colţeanu, Petre, Dimache, Mădălina, Georgescu, Ştefan-Viorel, Heroiu, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Timiş, Localitate Seceani, Comuna Ortişoara, Punct Obiectivul nr. 03 de pe autostrada Arad – Timişoara – km 29+500 – km 29+800, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4665
Papuc – 1992 Papuc, Gheorghe – Despre Valurile Transdobrogene, Pontica 25, Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie Constanţa, 1992, pag.323-329
Papuc şi Băjenaru – 2003 Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin – Fortificaţia Romano-bizantină de tip Quadriburgium de la Ovidiu, Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.57-64
Papuc – 2005 Papuc, Gheorghe – Tomis I . Aprovizionarea cu apă a Cetăţii tomis în epoca romană şi romană târzie, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2005
Papuc – 2007 Papuc, Gheorghe – Despre Aprovizionarea cu apă potabilă a Cetăţii Callatis în epoca romană, Pontica 40, M.I.N.A.C., Constanţa, 2007, pag.351-358
Papuc et alii – 2006 Papuc, Gheorghe, Voinea, Valentina-Mihaela, Neagu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Constanţa, Mun.Constanţa, Punct: str. Brâncoveanu, Toponim Tomis, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3639
Papuc et alii – 2006a Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Chera, Constantin, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Nopcea, Cătălin, Cojocea, Mircea, Drobotă, Sebastian, Heroiu, Andrei, Petcu, Radu, Şova, Constantin, Vasilescu, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Ulmetum, Sector Nord, Toponim Ulmetum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3725
Papuc et alii – 2006b Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Chera, Constantin, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Nopcea, Cătălin, Cojocea, Mircea, Drobotă, Sebastian, Heroiu, Andrei, Petcu, Radu, Şova, Constantin, Vasilescu, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Ulmetum, Sector Vest, Toponim Ulmetum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3726
Papuc et alii – 2006c Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Chera, Constantin, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Nopcea, Cătălin, Cojocea, Mircea, Drobotă, Sebastian, Heroiu, Andrei, Petcu, Radu, Şova, Constantin, Vasilescu, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Ulmetum, Sector de Est, Toponim Ulmetum, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3727
Papuc et alii – 2007 Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Ovidiu, Comuna Ovidiu, Punct: Fortificaţia romano-bizantină, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3936
Papuc et alii – 2007a Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Nopcea, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Toponim Ulmetum Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3940
Papuc et alii – 2008 Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Cliante, Laurenţiu, Potârniche, Tiberiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Constanţa, Mun.Constanţa, Punct: Str. Mihai Viteazu f.n. (sediu OCPI Constanţa), Toponim Tomis, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4144
Papuc et alii – 2008a Papuc, Gheorghe, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Ovidiu, Comuna Ovidiu, Punct: malul de V al lacului Siutghiol, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4055
Papuc et alii – 2008b Papuc, Gheorghe, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin, Vasilescu, Dan, Heroiu, Andrei, Petcu, Radu, Dobrotă, Sebastian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Toponim Ulmetum, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4056
Papuc et alii – 2009 Papuc, Gheorghe, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Talmaţchi, Gabriel, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Vasilescu, Dan, Heroiu, Andrei, Petcu, Radu, Dobrotă, Sebastian, Lepădatu, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Sector sud (bazilică) , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4356
Papuc et alii – 2010 Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Gamureac, Emilian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Sector sud (bazilică) , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4573
Papuc et alii – 2010a Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Gamureac, Emilian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Sector Nord , Toponim Ulmetum, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4570
Papuc et alii – 2010b Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Gamureac, Emilian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Sector Vest , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4572
Papuc et alii – 2010c Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Gamureac, Emilian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Cetate, Sector Poarta de Nord-Vest , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4571
Papuc et alii – 2010d Papuc, Gheorghe, Talmaţchi, Gabriel, Covacef, Zaharia, Lungu, Liviu, Băjenaru, Constantin, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Gamureac, Emilian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Pantelimonu de Sus, Comuna Pantelimon, Punct: Sector „Cartaş-cuptor Panaitescu” (extramuros) , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4574
Papuc – 2011 Papuc, Gheorghe – Catacombele Tomisului, Magazin istoric S.N. 9, Anul XLV, Bucureşti, Septembrie 2011, pag.56-58
Paraschiv – 2010 Paraschiv, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Slava Rusă, Comuna Slava Cercheză, Punct La Donca, Sector Proprietatea Serioja Harasimov; La Donca, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4599
Parnic et alii – 2005 Parnic, Valentin, Lazăr, Cătălin, Păun, Andreea, Ilie, Ana, Soficaru, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Măriuţa, Comuna Belciugatele, Punct La Movilă, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3438
Parnic et alii – 2006 Parnic, Valentin, Lazăr, Cătălin, Parnic, Andreea, Ignat, Thodor, Popovici, Dragomir, Vlad, Florin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haită, Constantin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Măriuţa, Comuna Belciugatele, Punct La Movilă, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3708
Pascu et alii- 1965 Pascu, Ştefan, Rusu, Mircea, Pintea, Vasile, Gyulai, Paul – Cercetările arheologice de la Dăbâca, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.449-450
Pascu et alii – 1968 Pascu, Ştefan, Rusu, Mircea, Iambor, P, Edroiu, N, Gyulai, P, Wollmann, V, Matei, Ştefan – CETAEA DĂBÂCA, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 5, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1968, pag.153-199
Pascu et alii- 1971 Pascu, Ştefan, Rusu, Mircea, Pintea, Vasile, Gyulai, Paul – Cercetările arheologice de la Dăbâca, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor de Istorie, Vol.2, Bucureşti, 1971, pag.157-174
Pascu – 1979 Pascu, Ştefan – Voievodatul Transilvaniei II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979
Pascu – 1987 Pascu, Ştefan – Desfăşurarea acţiunilor de luptă ale oastei revoluţionare, Capitolul al-II-lea – Revoluţia populară din 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, deschizătoare a epocii revoluţiilor de eliberare socială şi naţională ale poporului român, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.14-46, 55-62
Pascu I şi Lupescu – 2005 Pascu, Ioan Fedor, Lupescu, Radu – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Sibiu, Localitate Avrig, Or.Avrig, Punct parcul palatului Brukenthal, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3318
Pascu I et alii – 2008 Pascu, Ioan Fedor, Marcu Istrate, Daniela, Pop, Horea, Pripon, Emanoil, Scrobotă, Paul – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Alba, Localitate Aiud, Mun.Aiud, Punct Biserica Reformată, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4108
Paşca – 2009 Paşca, Mircea – PALATUL EPISCOPAL GRECO-CATOLIC DIN ORADEA, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2009
Pătraşcu – 2005 Pătraşcu, Ion – Câteva descoperiri de tip Sântana de Mureş – Cerneahov în Judeţul Teleorman, DANUBIUS 23, Muzeul de Istorie Galaţi, 2005, pag.25-32
Pătraşcu – 2011 Pătraşcu, Ion – Câteva materiale arheologice descoperite în cetatea dacică de la Orbeasca de Sus, Jud.Teleorman, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, Nr.3 , Alexandria, 2011, pag.179-191
Păunescu A et alii – 1997 Păunescu, Anca, Renţa, Elena, Mihai, Dana – Mănăstirea Sfinţii Voievozi – Slobozia. Cercetări arheologice, Cercetări Arheologice, Vol.10, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 1997, p.263-276
Păunescu A şi Teodor E – 2003 Păunescu, Anca, Teodor, Eugen -S. – L’etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brăneşti-Vadu Anei, Cercetări Arheologice 12, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003, pag.249-271
Păunescu A şi Teodor E – 2006 Păunescu, Anca, Teodor, Eugen -S. – La Necropole de Brăneşti – Vadu Anei(le XVI-e siecle), Cercetări Arheologice 13, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, pag.275-307
Păunescu A et alii – 2005 Păunescu, Anca, Oţa, Silviu, Matei, Gheorghe, Mihai, Dana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Ialomiţa, Localitate Giurgeni, Comuna Giurgeni, Punct Oraşul de Floci, Toponim Oraşul de Floci, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3384
Păunescu A et alii – 2006 Păunescu, Anca, Ene, Irina, Oţa, Silviu, Vasile, Gabriel, Mihai, Dana, Matei, Gheorghe – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Ialomiţa, Localitate Giurgeni, Comuna Giurgeni, Punct Grindurile nr. 1, nr.3(Avicola) şi nr.9, toponim Oraşul de Floci, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3664
Păunescu A et alii – 2007 Păunescu, Anca, Ene, Irina, Mihai, Dana, Matei, Gheorghe, Popescu, Irina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Ialomiţa, Localitate Giurgeni, Comuna Giurgeni, Punct Grindurile nr. 1,2,3,6,8, toponim Oraşul de Floci, , Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3889
Păunescu A et alii – 2007-2008 Păunescu, Anca, Ene, Irina, Mihai, Dana, Matei, Gheorghe, Vasile, Gabriel – Cercetări Arheologice în vatra oraşului de Floci, (Piua Petri), Comuna Giurgeni, Judeţul Ialomiţa-Campaniile din anii 2006-2007, Cercetări Arheologice 14-15, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2007-2008, pag.11-44
Păunescu A et alii – 2008 Păunescu, Anca, Ene, Irina, Matei, Gheorghe, Coman, Radu, Mihai, Dana, Popescu, Irina, Niculescu, Valentin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Ialomiţa, Localitate Giurgeni, Comuna Giurgeni, Punct Grind nr. 3 – Avicola; Grind nr. 6 – La Mănăstire, toponim Oraşul de Floci, , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4240
Păunescu A et alii – 2009 Păunescu, Anca, Ene, Irina, Bocan, Ionuţ, Grigore, Ioana, Paraschiv, Eugen, Vasile, Mihai, Ştefănescu, Ali – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Ilfov, Localitate Pantelimon, Comuna Pantelimon, Punct Str. Biruinţei, nr. 3, Aşezământul monahalo- spitalicesc „Sf. Pantelimon”, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4466
Păunescu et alii – 1976 Păunescu, Alexandru, Şadurschi, Paul, Chirică, Vasile – Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani, Bucureşti, 1976
Păunescu şi Alexandrescu – 1997 Păunescu, Alexandru, Alexandrescu, Emilian – Săpăturile arheologice de la Giurgiu-Malu Roşu. Campaniile 1992-1993, Cercetări Arheologice, Vol.10, Muzeul Naţional de istorie a României, Bucureşti, 1997, pag.17-34
Păunescu şi Alexandrescu – 1997a Păunescu, Alexandru, Alexandrescu, Emilian – Rezultatele preliminare ale cercetărilor privind aşezarea Aurignaciană de la Giurgiu-Malu Roşu(Campaniile 1992-1996, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.16-59
Păunescu şi Alexandrescu – 1997b Păunescu, Alexandru, Alexandrescu, Emilian – Prima aşezare Aurignaciană din Sud-Estul Câmpiei Române, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.60-70
Păunescu – 2009 Păunescu, Alexandru – Evoluţia uneltelor şi armelor din piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 46, – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, Sector Prospecţiuni nedestructive în situl de la Isaiia- Balta Popii, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4318
Păunescu et alii – 2009 Păunescu, Alexandru – Evoluţia uneltelor şi armelor din piatră cioplită descoperite pe teritoriul României, Bucureşti, 1970, p. 46, Colectiv sector Tencariu, Felix-Adrian, Asăndulesei, Andrei, Vornicu, Diana-Măriuca, Venedict, Bogdan, Nicu, Cristi, Balaur, Radu, Furnică, Radu-Gabriel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, Sector Prospecţiuni nedistructive în situl de la Isaiia- Balta Popii, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4319
Pavel et alii – 2008 Pavel, Lelia, Apostu, Aurora-Emilia, Huţanu, Dumitru, Dumitrescu, Horia – Patrimoniul Cultural naţional construit din judeţul Vrancea, Muzeul Vrancei, Ed. Pallas, Focşani, 2008
Paveleţ – 2006 Paveleţ, Irina – Contribuţii cu privire la moara de apă din satul Drajna de Jos, Judeţul Prahova, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 1-2, Anul 17, Bucureşti, pag.84-99
Pescaru şi Rusu A – 1992-1994 Pescaru, Eugen, Rusu, Adriana – Des orientaux dans le pagus roman de Micia, SARGETIA, Vol.25, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1992-1994, pag.46-64
Pescaru şi Rusu-Pescaru – 1995-1996 Pescaru, Eugen, Rusu-Pescaru, Adriana – Faze şi etape de amenajare ale Complexului Termal Germisara (Geoagiu-Băi, Judeţul Hunedoara), SARGETIa, Vol.26/1, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1995-1996, pag.325-339
Pescaru A et alii – 2006 Pescaru, Adriana, Bălos, Angelica, Ardeu, Adriana, Stăncescu, Roxana, Pavel, Romică, Papp, Viorel, Crandell, Otis – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, Punct Măgura Uroiului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3739
Pescaru A şi Pescaru E – 2006 Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Cigmău, Comuna Geoagiu, Punct Cetatea Urieşilor, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3634
Pescaru A şi Pescaru E – 2007 Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Cigmău, Comuna Geoagiu, Punct Cetatea Urieşilor, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3860
Pescaru A şi Pescaru E – 2009 Pescaru, Adriana, Pescaru, Eugen – Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009
Pescaru A et alii – 2007 Pescaru, Adriana, Bălos, Angelica, Stăncescu, Roxana, Pavel, Romică, Papp, Viorel, Crandell, Otis – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, Punct Măgura Uroiului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3956
Pescaru A et alii – 2008 Pescaru, Adriana, Bălos, Angelica, Pavel, Romică, Stăncescu, Roxana, Crandell, Otis – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Hunedoara, Localitate Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, Punct Măgura Uroiului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4066
Pescaru A et alii – 2009 Pescaru, Adriana, Bălos, Angelica, Pavel, Romică, Barbu, Ioana, Ion, Mihaela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Rapoltu Mare, Comuna Rapoltu Mare, Punct Măgura Uroiului, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4365
Petculescu – 1984 Petculescu, Liviu – Noi descoperiri arheologice în castrul Micia – comuna Veţel, judeţul Hunedoara, Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, pag. 47-55, Bucureşti, 1984
Petculescu et alii – 1986 Petculescu, Liviu, Filipescu, Bogdan, Crăciun, Cristina – RAPORT ASUPRA SĂPATURILOR ARHEOLOGICE DIN CASTRUL MICIA (COM. VEŢEL, JUD. HUNEDOARA), IN CAMPANIA 1983, Cercetări Arheologice VIII, 1986, pag. 59-62
Petculescu et alii – 2006 Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Barbu, Marius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Veţel, Oraş Veţel, Punct SE Amfiteatru, Toponim Micia, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3798
Petculescu et alii – 2006a Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Barbu, Marius – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Veţel, Oraş Veţel, Punct SE Amfiteatru, Toponim Micia, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3799
Petculescu et alii – 2007 Petculescu, Liviu, Coşuleţ, Stelian, Bauman, Ionel, Mitar, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Grădişte, Erdenburg, Toponim Cumidava, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3960
Petculescu et alii – 2007a Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Barbu, Marius, Dumitrescu, Ion, Ştefănescu, Alis – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Veţel, Comuna Veţel, Punct SE Amfiteatru, Toponim Micia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4011
Petculescu et alii – 2008 Petculescu, Liviu, Coşuleţ, Stelian, Bauman, Ionel, Mitar, Cristina, Dumitrescu, Ion – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Grădişte, Erdenburg, Toponim Cumidava, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4069
Petculescu et alii – 2008a Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Ştefănescu, Alis – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Veţel, Oraş Veţel, Punct SE Amfiteatru, Toponim Micia, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4104
Petculescu et alii – 2009 Petculescu, Liviu, Coşuleţ, Stelian, Bauman, Ionel, Liviu, Mitar – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Grădişte, Erdenburg, Toponim Cumidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4368
Petculescu et alii – 2009a Petculescu, Liviu, Ştefănescu, Alis, Mitar, Cristina, Barbu, Ioana, Ţuţuianu, Costin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Hunedoara, Localitate Veţel, Comuna Veţel, Punct SE Amfiteatru, Toponim Micia, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4398
Petculescu et alii – 2010 Petculescu, Liviu, Mitar, Cristina, Coşuleţ, Stelian, Bauman, Ionel, Dumitrescu, Ion, Poltorak, Darren, Brown, Elisabeth, Moskovitz, Alex, Rusu, Aurelian, Dumbrăveanu, Traian, Attila, Lazar, Stanciu, Eduard – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Grădişte, Erdenburg, Toponim Cumidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4585
Petculescu et alii – 2011 Petculescu, Liviu, Coşuleţ, Stelian, Bauman, Ionel, Dumitrescu, Ion, Poltorak, Darren, Dumbrăveanu, Traian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Grădişte, Erdenburg, Toponim Cumidava, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4773
Petică – 1980 Petică, Mihai – Descoperiri romane inedite în Judeţul Mureş, ActaMP 4, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1980, p.247-250
Petolescu – 1980 Petolescu, Constantin C. – Castrele de pământ din Nord-Vestul Olteniei, OLTENIA 2, Craiova, 1980, pag.103-108
Petolescu – 1984 Petolescu, Constantin C. – Aşezarea romană de la Săcelu, judeţul Gorj, Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, pag. 56-62, Bucureşti, 1984
Petolescu şi Cioflan – 2001 Petolescu, Constantin C., Cioflan, Teodor – Cercetările din castrul cu val de pământ de la Câmpulung(cartierul Pescăreasa), 1987-1989, MCA S.N.1, 1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.215-220
Petolescu et alii – 2010 Petolescu, Constantin C., Matei-Popescu, Florian, Cioflan, Teodor, Dumitrescu, Ion – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Argeş, Localitate Câmpulung, Mun.Câmpulung, Punct Jidova, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4516
Petolescu – 2011 Petolescu, Constantin C – Villes de la Dacie Romaine, Dacia N.S. LV, Bucureşti, 2011, pag.83-109
Petre – 1963 Petre, Aurelian – Quelques donnees archeologiques concernant la continuite de la population et de la culture romano-byzantines dans la Scythie mineur aux VI et VII siecles de notre ere, DACIA 7, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.317-353
Petrescu-Dâmboviţa et alii – 1955 Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Niţi, Anton, Zaharia, Emilia, Dinu, M – Şantierul arheologic Hlincea-Iaşi(r.Iaşi, reg.Iaşi), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.687-712
Petrescu Dâmboviţa et alii – 1962 Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Florescu, Adrian-C, Florescu, Marilena – Şantierul Arheologic Truşeşti, MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.227-234
Petrescu Dîmboviţa şi Teodor – 1987 Petrescu-Dîmboviţa, Mircea, Teodor, Dan-Gh. – Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la Est de Carpaţi – Aşezarea de la Fundu Herţii(Jud.Botoşani), Editura Junimea, Iaşi, 1987
Petrescu Dîmboviţa şi Văleanu – 2004 Petrescu-Dîmboviţa, Mircea, Văleanu, Mădălin-Cornel – Cucuteni-Cetăţuie. Monografie Arheologică, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XIV, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, Piatra-Neamţ, 2004
Petrescu şi Popescu – 1990 Petrescu, Marius-Sorin, Popescu, Octavian – Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei-I, Banatica, Vol.10, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1990, pag.59-80
Petrescu şi Rogozea – 1990 Petrescu, Marius-Sorin, Rogozea, Petru – Tibiscum-Principia Castrului Mare de Piatră-I, Banatica, Vol.10, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1990, pag.107-136
Petrescu et alii – 2007 Petrescu, Sorin Marius, Băltean, Ion Cornel, Lazarovici, Gheorghe, Pollard, Joshua, Moldovan, Oana, Cincă, Adela, Soameş, Dănilă, Bobic, Dan, Zilhão, João, Pendea, Florin,Constantin, Silviu, Gherase, Mircea – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Caraş-Severin, Localitate Steierdorf, Comuna Anina, Punct Peştera Hoţu (La Hoţu), Peştera cu Abri, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3983
Petrişor – 1980 Petrişor, Vasile – CONSTANTIN POPESCU – Eroul de la Calafat. Primul ostaş român căzut în războiul din 1877-1878, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.199-206
Petrov – 1998 Petrov, Gheoghe – Un vechi cimitir românesc la fosta biserică greco-catolică din Orăştie, Arheologie Medievală 2, Editura Banatica, 1998, pag.129-138
Petrovszky şi Gumă – 1979 Petrovszky, Richard, Gumă, Marian – Un nou grup cultural al epocii bronzului în sud-vestul României – Descoperirile de tip Balta Sărată, Studii şi Comunicări Istorice, Caransebeş, 1979, pag.53-110
Petrovszky – 1982 Petrovszky, Richard – Cronică Arheologică VIII-Jupa(or.Caransebeş), nr.2, Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.326
Petrovszky et alii – 1982 Petrovszky, Richard, Rogozea, Petru, Popescu, Octavian, Munteanu, Ion – Cronică Arheologică – XVII – Zăgujeni (com.Daicoviciu), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.328-329
Petru et alii – 2001 Petru, Lungu, Hurduzeu, Nicu, Timoc, Călin – Fortificaţii romane din Banat (I). Cornuţel,
Pintea – 1967 Pintea, V – Cu privire la aşezarea feudală de la Sopor-Iacobeni, Note şi Discuţii, Acta M.N. 4, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1967, pag.525-541
Pinter şi Urduzia – 2008 Pinter, Zeno Karl, Urduzia, Claudia – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VIII (extra muros), Toponim Capidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4220
Pinter et alii – 2006 Pinter, Zeno Karl, Urduzia, Claudia, Gândilă, Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Sectorul VIII (extra muros), Toponim Capidava, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3620
Pinter et alii – 2009 Pinter, Zeno Karl, Urduzia, Claudia, studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai ULB Sibiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector Sectorul VIII (extra muros) – platoul din partea de S şi E a cetăţii, pe suprafaţa promontoriului natural al rezervaţiei arheologice, Toponim Capidava, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4290
Pinter et alii – 2010 Pinter, Zeno Karl, Urduzia, Claudia, studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai ULB Sibiu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanşa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Sector VIII(extra muros), Toponim Capidava, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4514
Pippidi et alii – 1959 Pippidi, Dionisie-M., Eftimie V, Stoian, Iorgu, Popescu, Em., Dumitriu, Suzana, Coja, Maria, Zirra, Vlad, Alexandrescu, Petre, Berciu, D, Preda, Constantin – Raport asupra activităţii şantierului Histria în campania 1956, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.283-328
Pippidi et alii – 1962 Pippidi, Dionisie-M, Bordenache, G, Eftimie, V – Şantierul Histria-Sectorul Templului Grec(T), MCA 8, Bucureşti, 1962, pag.383-389
Pippidi et alii – 1976 Pippidi, Dionisie-M, Bolomey, Alexandra, Berciu, Dumitru, Busuioc, Elena, Bichir, Gheorghe, Barnea, Ion, Bârzu, Ligia, Comşa, Eugen, Cârciumaru, Marin, Dorner, Egon, Doruţiu-Boilă, Emilia, Diaconu, Gheorghe, Daicoviciu, Hadrian, Dinu, Marin, Diaconu, Petre, Dumitriu, Suzana, Florescu, Adrian C, Florescu, Marilena, Dolinescu-Ferche, Suzana, Graur, Alexandru, Glodariu, Ion, Gostar, Nicolae, Horedt, Kurt, Harhoiu, Radu, Ionescu-Cârlicel, Constantin, Ioniţă, Ion, Laszlo, Attila, Leahu, Valeriu, Moscalu, Emil, Marinescu, Floricel, Mogoşanu, Florea, Marinescu, Lucia, Morintz, Sebastian, Nestor, Ion, Păunescu, Alexnadru, Preda, Constantin, Poenaru-Bordea, Gheorghe, Paul, Iuliu, Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Popa, Radu, Russu, Ioan-I, Roman, Petre, Sanie, Silviu, Spinei, Victor, Ştefan, Gheorghe, Tudor, Dumitriu, Teodor, Dan-Gheorghe, Teodor, Silvia, Tanaşoca, Nicolae-Şerban, Vulpe, Alexandru, Vlădescu, Cristian, Zaharia, Eugenia, Zirra, Vlad – DICŢIONAR DE ISTORIE VECHE A ROMÂNIEI(Paleolitic – sec.X), Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1976
Pisică – 1992 Pisică, Viorica – Recunoştinţă eroilor Gălăţeni pentru reîntregirea neamului, DANUBIUS 13-14, Muzeul de istorie Galaţi, 1992, pag.227-235
Piso – 2006 Piso, Ioan – Colonia Dacica Sarmizegetusa I Le Forum Vetus de Sarmizegetusa I, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2006
Piso – 2008 Piso, Ioan – Note sur le territorium Arcobadarense, ActaMN, 43-44 I, 2006-2007 (2008), pag. 163-166
Piso et alii – 2006 Piso, Ioan, Roman, Cristian, Marcu, Felix, Băeştean, Gică, Cupcea, George, Petriş, Ioniţă, Mişca, Sorana, Varadi, Andreea, Alicu, Dorin, Delinescu, Cătălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Forum Novum, Area Sacra, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3748
Piso et alii – 2007 Piso, Ioan, Marcu, Felix, Alicu, Dorin, Ţentea, Ovidiu, Băeştean, Gică, Cupcea, George, Petriş, Ioniţă, Ureche, Petre, Delinescu, Cătălin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Forum Novum, Insula 3, Necropola de est, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3968
Piso et alii – 2008 Piso, Ioan, Marcu, Felix, Alicu, Dorin, Ţentea, Ovidiu, Băeştean, Gică, Barbu, Marius, Cupcea, George, Opriţa, Marius, Ureche, Petre, Varga, Rada – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Forum novum. Capitoliu, Templul lui Yarhibol, Cimitirul de Est, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4073
Piso et alii – 2010 Piso, Ioan, Marcu, Felix, Ţentea, Ovidiu, Barbu, Marius, Cupcea, George, Varga, Rada, Opriţa, Marius, Cumurciuc, Andreea, Ureche, Petrică, Alicu, Dorin, Băeştean, Gică, Barbu, Marius, Ion, Mihaela, Tutilă, Oana, Matiş, Anca, Deleanu, Valentin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Insula 3, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4589
Piso et alii – 2010a Piso, Ioan, Marcu, Felix, Ţentea, Ovidiu, Barbu, Marius, Cupcea, George, Varga, Rada, Opriţa, Marius, Cumurciuc, Andreea, Ureche, Petrică, Alicu, Dorin, Băeştean, Gică, Barbu, Marius, Ion, Mihaela, Tutilă, Oana, Matiş, Anca, Deleanu, Valentin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Zona Y. Templul Zeilor Palmyreni, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4588
Piso et alii – 2010b Piso, Ioan, Marcu, Felix, Ţentea, Ovidiu, Barbu, Marius, Cupcea, George, Varga, Rada, Opriţa, Marius, Cumurciuc, Andreea, Ureche, Petrică, Alicu, Dorin, Băeştean, Gică, Barbu, Marius, Ion, Mihaela, Tutilă, Oana, Matiş, Anca, Deleanu, Valentin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Sector Capitoliu, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4587
Piso şi Ţentea – 2011 Piso, Ioan, Ţentea, Ovidiu – Un nouveau temple Palmyrenien a Sarmiyegetusa, Dacia N.S. LV, Bucureşti, 2011, pag.111-121
Piso et alii – 2011 Piso, Ioan, Marcu, Felix, Ţentea, Ovidiu, Cupcea, George, Varga, Rada, Cumurciuc, Andrea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Punct Forum Novum, Sector Capitoliu, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4776
Piso et alii – 2011a Piso, Ioan, Cupcea, George, Varga, Rada, Cumurciuc, Andrea, Marcu, Felix, Ţentea, Ovidiu, – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Hunedoara, Localitate Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Punct Templul zeilor palmyreni, Sector Templul zeilor palmyreni, Toponim Ulpia Traiana Sarmizegetusa Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4777
Plantos – 2009 Plantos, Cristinel – Tipuri de catarame şi elemente de centuri din cetatea şi aşezarea dacică de la Craiva- Piatra Craivii(Jud.Alba), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, HISTRIA, Vol.54, Nr.1-2, Cluj, pag.43-69
Pluskowski et alii – 2010 Pluskowski, Aleks, Ioniţă, Adrian, Seetah, Krish – Excavations at the Medieval Fortress in Feldioara/Arienburg, 2007, MCA S.N. 6, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.173-184
Poenaru Bordea – 1970 Poenaru Bordea, Gheorghe – O nouă Bazilică Creştină la Tomis, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie 1, Decembrie 1964, Bucureşti, 1970, pag.468-484
Poenaru Bordea et alii – 1979 Poenaru Bordea, Gheorghe, Vlădescu, Cristian M., Stoica, Onoriu – Arutela V. Campania de săpături de salvare din anul 1978, SMIMM 12, 1979, pag. 124-145
Poenaru Bordea şi Vlădescu – 1976 Poenaru Bordea, Gh., Vlădescu, Cristian M. – Fortificaţia centrală de la Romula, SMIMM 9, 1976, pag. 3-15
Poenaru Bordea şi Vlădescu – 1981 Poenaru Boredea, Gheorghe, Vlădescu, Cristian M – Castrul de la Titeşti, Com.Perişani, S.C.I.V.A., Tomul 32, Nr.4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, pag.581-592
Pop – 1988-1991 Pop, Horea – Observaţii de topografie arheologică la Şimleul Silvaniei. Cetatea feudal timpurie, SARGETIA, Vol.21-24, Muzeul Judeţean Hunedoara, 1988-1991, pag.707-713
Pop – 1992-1994 Pop, Horea – Sisteme defensive dacicie în Depresiunea Şimleului(Jud.Sălaj), SARGETIA 25, Acta Musei Devensis, Hunedoara, 1992-1994, pag.25-41
Pop – 1995 Pop, Horea – Civil Architecture and Habitat during Latene D in the Depression of Şimleu, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 32, Vol.I, Cluj-Napoca, 1995, pag.103-118
Pop – 2002 Pop, Horea – Ateliere şi meşteşuguri din depresiunea Şimleului(Jud.Sălaj) în La Tene D, Ateliere şi tehnici meşteşugăreşti. Contribuţii arheologice, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, pag.47-71
Pop – 2003 Pop, Horea – Vase romane din sticlă la Şimleu Silvaniei-Cetate, SARGETIA, Vol.31, Muzeul Civilizaţiei Dacicie şi romane Deva, Hunedoara, 2003, pag.159-166
Pop – 2006 Pop, Horea – Fortificaţiile dacice din vestul şi nord-vestul României, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006
Pop – 2008 Pop, Horea – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct str Cetăţii f.n., CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4382
Pop – 2010 Pop, Horea – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Observator, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4602
Pop – 2010a Pop, Horea – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Uliul cel Mic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4603
Pop şi Marchiş – 2009 Pop, Horea, Marchiş, Ioana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Sălaj, Localitate Moigrad-Porolissum, Comuna Mirşid, Punct Măgura Moigradului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4493
Pop şi Marchiş – 2009a Pop, Horea, Marchiş, Ioana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4383
Pop şi Marchiş – 2009b Pop, Horea, Marchiş, Ioana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Uliul cel Mic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4384
Pop et alii – 2006 Pop, Horea, Matei, Alexandru V, Bejinariu, Ioan, Băcueţ-Crişan, Dan Avram – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Paliş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3736
Pop et alii – 2006a Pop, Horea, Matei, Alexandru V, Bejinariu, Ioan, Băcueţ-Crişan, Dan Avram – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Paliş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3737
Pop et alii – 2006b Pop, Horea, Bejinariu, Ioan, Pripon, Emanoil, Sana, Dan Vasile – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, or.Şimleu Silvaniei, Punct Observator, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3780
Pop et alii – 2007 Pop, Horea, Bejinariu, Ioan, Băcueţ-Crişan, Dan Avram, Băcueţ-Crişan, Sanda, Matei, Alexandru V – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţ Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Paliş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3951
Pop et alii – 2007a Pop, Horea, Duţescu, Maria Magdalena, Ştefan, Dan, Pripon, Emanoil, Culic, Daniel, Marchiş, Ioana, Ardelean, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Uliu cel Mic, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3993
Pop et alii – 2008 Pop, Horea, Bejinariu, Ioan, Băcueţ-Crişan, Sanda, Băcueţ-Crişan, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţ Sălaj, Localitate Porţ, Comuna Marca, Punct Paliş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4176
Pop et alii – 2008a Pop, Horea, Sana, Dan Vasile, Marchiş, Ioana, Culic, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or Şimleu Silvaniei, Punct Observator, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4089
Pop et alii – 2008b Pop, Horea, Marchiş, Ioana, Ardeleanu, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or Şimleu Silvaniei, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4090
Pop et alii – 2009 Pop, Horea, Bejinariu, Ioan, Culic, Daniela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Or.Şimleu Silvaniei, Punct Observator, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4382
Pop şi Csok – 2010 Pop, Horea, Csok, Zsolt – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Sălaj, Localitate Zalău, Mun.Zalău, Punct Cartier Ortelec – Burgus, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4677
Pop şi Ciulic – 2010 Pop, Horea, Ciulic, Daniel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Sălaj, Localitate Crasna, Comuna Crasna, Punct Biserica Reformată, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4630
Pop – 2011 Pop, Horea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, Punct Observator, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4788
Pop – 2011a Pop, Horea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Sălaj, Localitate Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei, Punct Uliul cel Mic, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4790
Pop şi Bejinariu – 2010 Pop, Horea, Bejinariu, Ioan – Late Hallstatt – early La Tene settlement from Porţ-Paliş(Com.Marca, Sălaj County, Romania), Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag.99-105
Pop şi Zsolt – 2011 Pop, Horea, Zsolt, Csok – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct Măgura Moigradului, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4846
Pop C – 1969 Pop, Constantin – Materiale complementare folosite în muzeele de arheologie, RM, Nr.2, Direcţia muzeelor şi Monumentelor din C.S.C.A, Bucureşti, 1969, pag.133-135
Pop C et alii – 1980 Pop, Constantin, Jungbert, Bela, Chifor, Ioan – Săpăturile de la Gherla, MCA 14 Planşe, Tulcea, 1980, pag.664
Pop C – 1994 Pop, Constantin – Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi teritoriul ei – Colonişti, Religii, Locaşuri de cult, EPHEMERIS NAPOCENSIS 4, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 1994, pag.61-70
Pop G. Şi Pop T. – 2003 Pop, Gheorghe, Pop, Tomel – Cartea Cetăţii Zynir- Monografia oraşului Seini, Editura Enesis, Baia Mare, 2003
Pop şi Bancea – 2004 Pop, Horea, Bancea, Gheorghe – Elemente de spiritualitate dacică în Nord-Vestul României, ActaMP 26, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 2004, p.193-213
Pop V.- 2002 Pop, Virgil – ARMENOPOLIS. Oraş baroc, Complexul Muzeal Judeţean Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002
Popa E et alii – 2009 Popa, Elek, Radu, Valentin, Bălăşescu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Peştera La Baba, Sector Fauna din Peştera La Baba, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4323
Popa R – 1962 Popa, Radu – MOGOŞOAIA, Palatul şi Muzeul de Artă Brâncovenească, Editura Meridiane, Bucureşti, 1962
Popa R – 1963 Popa, Radu – CETATEA NEAMŢULUI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1963
Popa R – 1966 Popa, Radu – Mănăstirea Golia, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Popa R – 1972 Popa, Radu – Uber die Burgen der Terra Hatzeg, DACIA 16, Editions de l’Academie de la R.S. De Roumanie, 1972, pag.243-269
Popa R – 1972a Popa, Radu – Cetăţile din Ţara Haţegului, Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.54-66
Popa R – 1977 Popa, Radu – Observaţii privind zidurile cu mortar din cetăţile dacice Hunedorene, SARGETIA 3, Deva, 1977, pag.277-284
Popa R – 1980 Popa, Radu – Premisele cristalizării vieţii statale româneşti, Construirea Statelor Feudale Româneşti, Editura Acaemiei R.S.România, Bucureşti, 1980, pag.25-40
Popa R – 1984 Popa, Radu – Lupta formaţiunilor politice româneşti pentru apărarea autonomiei lor(sec.al-VIII-lea – mijlocul sec.al-XIII-lea), Capitolul XI-Armamentul şi Echipamentul, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1 , Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.265-271
Popa – 1999 Popa, Alexandru – Cu privire la problema aşezărilor fortificate din aria culturii Sântana de Mureş – Cernjahov, MOUSAIOS 5, Muzeul Judeţean Buzău, 1999, pag.53-69
Popa – 2001 Popa, Alexandru – Romains ou Barbares? Architecture en pierre dans le barbaricum a l’epoque romaine tardive(sur le materiel archeologique du Nord-Quest du Pont Euxin), Biblioteca ştiinţifică a Editurii Cartdidact, Chişinău, Republica Moldova, 2001
Popa C – 2003 Popa, Cristian I. – Din toponimia Văi Cugirului: toponime de interes istoric şi arheologic, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 7, 2003, p. 25-50.
Popa C – 2004 Popa, Cristian I – Locuirea dacică pe Valea Cugirului, Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Deva, 2004, p. 83-166.
Popa C – 2005 Popa, Cristian I. – Cugir. Schiţă monografică, Alba Iulia, 2005
Popa C şi Totoianu – 2006 Popa, Cristian Ioan, Totoianu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Braşov, Localitate Săcele, Or.Săcele, Punct: Bâtca , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3805
Popa C şi Totoianu – 2006a Popa, Cristian Ioan, Totoianu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Braşov, Localitate Săcele, Or.Săcele, Punct: Valea Baciului, Bunloc, Durbav, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3806
Popa C et alii – 2006 Popa, Cristian Ioan, Ghenescu, Ovidiu, Totoianu, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Alba, Localitate Sebeş, Or.Sebeş, Punct: Biserica Evanghelică, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3807
Popa R et alii – 2003 Popa, Radu, Matei, Gheorghe, Niţulescu, Virgil-Ştefan, Renţa, Elena – Aşezarea medievală timpurie de la Feteşti-Vlaşca, Judeţul Ialomiţa- In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.163-175
Popa C şi Ştefu – 2009 Popa, Cristian-I, Ştefu, Viorel – The antler sceptre from Coţofeni settlement of Boarta (Sibiu County), Crisia 39, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2009, pag.7-16
Popa D şi Goncear – 2006 Popa, Dumitru, Goncear, Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Sibiu, Localitate Tilişca, Comuna Tilişca, Punct: Dealul Căţănaş, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3788
Popa D et alii – 2006 Popa, Dumitru, Chiriac, Mihai, Cârstea, Paraschiva – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Sibiu, Localitate Ocna Sibiului, Or.Ocna Sibiului, Punct: Faţa Vacilor – La Făgădău , Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3716
Popa D şi Purece – 2010 Popa, Dumitru, Purece, Silviu Istrate – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Sibiu, Localitate Ocna Sibiului, Or.Ocna Sibiului, Punct: Faţa Vacilor – La Făgădău , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4565
Popa D – 2011 Popa, Dumitru – Obiecte din metal descoperite în aşezarea romană rurală de la Ocna Sibiului, ACTA MUSEI APULENSIS, APULUM 48, Alba Iulia, 2011, pag.269-280
Popa et alii – 1991 Popa, Alexandru, Căpăţînă, Dan, Rădulescu, Alexandru, Tomoni, Dumitru – Cetatea Făgetului (jud. Timiş). Cercetările arheologice din campaniile 1987-1988, RMMN, 1, pag. 23-39
Popa et alii – 2008 Popa, Alexandru, Gaiu, Corneliu, Cociş, Sorin – Prospecţiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile, REVISTA BISTRIŢEI 22, Editura Accent, Bistriţa, 2008, pag.101-113
Popa et alii – 2010 Popa, Alexandru, Cociș, Sorin, Klein, Christina, Gaiu, Corneliu, Man, Nicoleta – GEOPHYSIKALISCHE PROSPEKTIONEN IN OSTSIEBENBÜRGEN. EIN DEUTSCH-RÜMÄNISCH-MOLDAUISCHES FORSCHUNGSPROJEKT AN DER OSTGRENZE DER RÖMISCHEN PROVINZ DACIA, Ephemeris Napocensis, XX, 2010, pag. 101-128
Popa C.N – 2010 Popa, Cătălin-Nicolae – A new framework for approaching Dacian identity-The tribal Contribution, Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag.395-423
Popescu C – 2011 Popescu, Călin – Două vestigii uitate, din Argeş: Brazda lui Novac şi Troianul – Fortificaţiile romane se văd din satelit, http://www.curier.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=29557&Itemid=374
Popa şi Berciu – 1965 Popa, Alexandru, Berciu, Ion – Cetatea dacică de la Piatra Craivii, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.427
Popescu – 1927 Popescu, Mih. – Cetăţile turceşti din prejurul Principatelor Române, BCMI apr-iun 1927, pag. 76-87
Popescu – 1956 Popescu, Dorin – Cercetări Arheologice în Transilvania. I. Sondajele de la Socodor – 1948, MCA II, 1956, pag. 43-88
Popescu – 1980 Popescu, Rica – Săpăturile arheologice de la Dealul Paiului-Vaslui, MCA 14 , Tulcea, 1980, pag.566-571
Popescu D şi Rosetti – 1959 Popescu, Dorin, Rosetti, Dinu-V – Săpăturile Arheologice de la Retevoeşti(r.Curtea de Argeş, reg.Piteşti), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.703-717
Popescu D – 1961 Popescu, Dorin – Les Fouilles archeologiques dans la Republique Populaire Roumanine en 1960, DACIA, N.S., 5, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1961, pag.567-579
Popescu şi Iliescu – 1966 Popescu, Mih., Iliescu, C – GOLEŞTI, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Popescu D -şi Caraivan – 2002-2003 Popescu, Daniela, Caraivan, Glicherie – Evoluţia zonei Lacului Taşul în cuaternarul târziu, Pontica 35-36, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 2002-2003, pag.53-59
Popescu A şi Băjenaru – 2008 Popescu, Anca-Diana, Băjenaru, Radu – MORTUARY PRACTICES AT COSTIŞA (NEAMŢ COUNTY), Dacia, N.S., tome 52, Bucarest, 2008, p. 23–47
Popilian – 1974 Popilian, Gheorghe – Aspecte ale circulaţiei monetare în castrul şi aşezarea romană de la Slăveni, OLTENIA STUDII ŞI COMUNICĂRI 1 ISTORIE, Craiova, 1974, pag.75-82
Popilian – 1999 Popilian, Gheorghe – Decouvertes Archeologiques dans l’ile Ostrovul Şimian, Le Djerdap/les Portes de Fer a la Deuxyieme moitie du premier millenaire av.J.Ch. Jusqu’aux guerres Daciques, Muzeul Porţile de Fier, Drobeta-Turnu Severin, 1999, pag.55-64
Popilian şi Bondoc – 2012 Popilian, Gheorghe, Bondoc, Dorel – The roman and late roman cemetery of Sucidava-Celei. The excavations from 1969 to 1983, Muzeul Olteniei, Craiova, 2012
Popova-Moroz şi Bachvarov – 1992 Popova-Moroz, Vania, Bachvarov, Ivan – Roman portraiture from Durostorum and its territory, DACIA, N.S., 36, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, pag.13-21
Popovici şi Ursulescu – 1981 Popovici, Dragomir, Ursulescu, Nicolae – Şantierul arheologic Preuţeşti – “Cetate”, jud. Suceava, 1979. Raport preliminar, Cercetări Arheologice IV, 1981, pag. 54-57
Popovici şi Ursulescu – 1982 Popovici, Dragomir, Ursulescu, Nicolae – Şantierul arheologic Preuţeşti – “Cetate”, jud. Suceava, Cercetări Arheologice V, 1982, pag. 23-27
Popovici R – 1980 Popovici, Radu – Patrimoniul cultural-naţional şi problemele ocrotirii sale în Judeţul Dolj, REVISTA Muzeelor şi Monumentelor 3, Bucureşti, 1980, pag.7-15
Popovici et alii – 2010 Popovici, Dorin-Mircea, Voinea, Valentina, Ilie, Ciprian, Polceanu, Mihai, Rizea, Victor, Hramco, Vera – Reconstituirea virtuală a edificiului roman cu mozaic de la Tomis, Pontica 43, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2010, pag.555-562
Popovici N et alii – 2007 Popovici, Dumitru Nicolae, Randoin, Bernard, Vlad, Florin, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Ilie, Ana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or.Hârşova, Punct TELL, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3892
Popovici D – 2010 Popovici, Dragomir-Nicolae – Copper Age Traditions North of the Danube River, The Lost World of Old Europe, The Danube Valley, 5000-350 BC, Princeton University Press, 2010, pag.91-111
Popovici D et alii – 2005 Popovici, Dragomir Nicolae, Vlad, Florin, Mărgărit, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3325
Popovici D et alii – 2005a Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Parnic, Valentin, Vlad, Florin, Ilie, Ana, Păun, Andreea – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or.Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3391
Popovici D et alii – 2006 Popovici, Dragomir Nicolae, Vlad, Florin, Dobre, Viorel, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3600
Popovici D et alii – 2006a Popovici, Dragomir Nicolae, Vlad, Florin, Dobre, Viorel, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3601
Popovici D et alii – 2006b Popovici, Dragomir Nicolae, Vlad, Florin, Dobre, Viorel, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Haită, Constantin, Radu, Valentin, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3602
Popovici D et alii – 2006c Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Vlad, Florin, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haita, Constantin, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or. Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3669
Popovici D et alii – 2006d Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Vlad, Florin, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haita, Constantin, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or. Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3671
Popovici D et alii – 2006e Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Parnic, Valentin, Parnic, Andreea, Vlad, Florin, Ilie, Ana, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Haita, Constantin, Anghelinu, Mircea, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Or. Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3670
Popovici D et alii – 2007 Popovici, Dragomir Nicolae, Vlad, Florin, Parnic, Valentin, Ilie, Ana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3830
Popovici D et alii – 2010 Popovici, Dragomir Nicolae, Cernău, Ioan, Cernea, Cătălina, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4505
Popovici D et alii – 2010a Popovici, Dragomir Nicolae, Cernău, Ioan, Cernea, Cătălina, Radu, Valentin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Ialomiţa, Localitate Borduşani, Comuna Borduşani, Punct Popină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4506
Popovici D et alii – 2010b Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Cernea, Cătălina, Cernău, Ioan, Ilie, Ana, Parnic, Valentin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4531
Popovici D et alii – 2010c Popovici, Dragomir Nicolae, Randoin, Bernard, Cernea, Cătălina, Cernău, Ioan, Ilie, Ana, Parnic, Valentin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Hârşova, Oraş Hârşova, Punct Tell, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4532
Popovici D et alii – 2011 Popovici, Dragomir Nicolae , Radu, Valentin, Haită, Constantin, Bălăşescu, Adrian, Vlad, Florin, Cernea, Cătălina, Cernău, Ioan, Parnic, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4689
Popovici D et alii – 2011a Popovici, Dragomir Nicolae , Haită, Constantin , Radu, Valentin , Bălăşescu, Adrian , Randoin, Bernard ,Ilie, Ana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm
Porumb şi Firea – 2007 Porumb, Marius, Firea, Ciprian – Cetatea Câlnic, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007
Prahoveanu şi Noaghea – 1977 Prahoveanu, Ioan, Noaghea, Jenica – Orientări de perspectivă privind valorificarea patrimoniului muzeal de la Bran, Revista Muzeelor şi Monumentelor, Nr.9, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti, 1977, pag.12-15
Preda – 1959 Preda, Constantin – Săpăturile de la Alexandria(reg.Bucureşti), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, p.251-263
Preda – 1959a Preda, Constantin – Săpăturile Arheologice de la Sâncrăieni(r.Ciuc, reg.Autonomă Maghiară), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.825-869
Preda et alii – 1962 Preda, Constantin, Popescu, Emil, Diaconu, P – Săpăturile Arheologice de la Mangalia(Callatis), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.439-455
Preda – 1964 Preda, Constantin – Una Nuova tomba a volta scoperta presso Mangalia-Callatis, DACIA 6, Bucureşti, 1962, pag.157-172
Preda – 1968 Preda, Constantin – CALLATIS – Ediţia aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Preda – 1980 Preda, Constantin – CALLATIS – Necropola romano-bizantină, Institutul de Arheologie, Biblioteca de Arheologie, Vol.38, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucureşti, 1980
Preda F – 1980 Preda, Florentina – Tipuri de aşezări geto-dacice din Oltenia, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.59-72
Preda şi Butoi – 1981 Preda, Constantin, Butoi, Mihai – Monede descoperite în aşezarea getică de la Sprâncenata(jud.Olt), THRACO-DACICA 2, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1981, pag.65-71
Preda – 1984 Preda, Constantin – Dava de la Sprâncenata, Documente recente descoperite şi informaţii arheologice, Academia de Ştiinţe sociale şi Politice, Bucureşti, 1984, pag.3-10
Preda – 1986 Preda, Constantin – Geto-Dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprâncenata, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1986
Preda – 1994 coord. Preda, Constantin – Enciclopedia Arheologiei şi istoriei vechi a României vol. 1 AC, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994
Preda – 1996 coord. Preda, Constantin – Enciclopedia Arheologiei şi istoriei vechi a României vol. 2 DL, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1996
Preda – 2000 coord. Preda, Constantin – Enciclopedia Arheologiei şi istoriei vechi a României vol. 3 MQ, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000
Preda D – 1987 Preda, Dumitru – Instaurarea regimului revoluţionar. Apărarea ţării împotriva agresiunii străine, Capitolul al-IV-lea – Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu – moment important în lupta pentru eliberarea naţională şi socială a poporului român. Rolul revoluţiei în procesul făuririi armatei române moderne, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.109-118, 132-151
Prisnea – 1964 Prisnea, Constantin – Mănăstirea Neamţ, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964
Prodan et alii – 1954 Prodan, D, Popescu, D, Horedt, K, Chirilă, Eugen, Dănilă, Ştefan, Doruţiu, E, Husar, Alexandru, Keresztes, K, Lascu, N, Palko, A, Popescu, V, Protase, Dumitru, Rusu, M, Ţigărea, I, Basa, B, Bratu, I, Costan, I, Dankanics, A, Domahidi, I, Miklosy, M, Nagy, A, Popa, Alexandru – Şantierul Arheologic Moreşti, S.C.I.V. 1-2, Anul III, Bucureşti, 1954, pag.199-231
Protase şi Ţigăra – 1959 Protase, Dumitru, Ţigăra, I – Şantierul arheologic Soporul de Câmpie(r.Turda, reg.Cluj), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.383-395
Protase şi Ţigăra – 1959a Protase, Dumitru, Ţigăra, I – Şantierul arheologic Soporul de Câmpie(r.Turda, reg.Cluj), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.425-434
Protase – 1965 Protase, Dumitru – Castrul Roman de la Călugăreni(r.Târgu Mureş)-Săpăturile din anul 1961, Acta M.N 2, Muzezul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1965, pag.209-214
Protase – 1966 Protase, Dumitru – Săpăturile arheologice de la Iernut, 3.Cipău , Acta M.N. 3, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1966, pag.405-407
Protase – 1967 Protase, Dumitru – Legiunea III Flavia la Noprdul Dunării şi apartenenţa Banatului şi Olteniei de Vest la Provincia Dacia, Acta M.N. 4, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1967, pag.47-72
Protase – 1975 Protase, Dumitru – Castrul roman de la Surducu Mare(Jud.Caraş-Severin), Banatica 3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.345-353
Protase – 1975a Protase, Dumitru – Villa Rustica de la Dalboşeţ(Jud.Caraş-Severin), Banatica, vol.3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.345-353
Protase – 1977 Protase, Dumitru – Castre romane cu dublu zid de incintă descoperite în Dacia, SARGETIA 13, Deva, 1977, pag.191-202
Protase et alii – 1989 Protase, Dumitru, Lazăr, Valeriu, Grozav, Mihai – Săpăturile arheologice din anii 1983-1986 la Lechinţa de Mureş(jud.Mureş), APULUM 25, Alba Iulia, 1989, pag.181-206
Protase – 1992-1994 Protase, Dumitru – Frontierele provinciei Daciaîn timpul Împăratului Traian, SARGETIA, Vol.25, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1992-1994, pag.113-120
Protase – 1994 Protase, Dumitru – Castrul Roman de la Tihău(Jud.Sălaj) în lumina cunoştinţelor actuale, EPHEMERIS NAPOCENSIS 4, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 1994, pag.75-101
Protase – 2007 Protase, Dumitru – Das romische Kastell von Orheiu Bistriţei, Revista Bistriţei, Vo.21/1, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Editura Accent, 2007, pag.93-174
Protase – 2008 Protase, Dumitru – Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961-1966 la Fundătura, REVISTA BISTRIŢEI 22, Editura Accent, Bistriţa, 2008, pag.115-177
Protase – 2010 Protase, Dumitru – Castrul Legiunii III Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1965-1968, Analele Banatului, S.N, Arheologie – Istorie, Nr.18, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag.33-62
Protase et alii – 1997 Protase, Dumitru, Gaiu, Corneliu, Marinescu, Gheorghe – Castrul roman şi aşezarea civilă de la Ilişua(Jud.Bistriţa-Năsăud), Revista Bistriţei, Vol.10-11, Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, 1997, pag.21-110
Protase şi Zrinyi – 1967 Protase, Dumitru, Zrinyi, Andrei – O puşculiţă de denari romani imperiali de la Cristeştii de Mureş, Note şi Discuţii, Acta M.N 4, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1967, pag.461-467
Protase şi Zrinyi – 1994 Protase, Dumitru, Zrinyi, Andrei – Castrul roman şi aşezarea civilă de la Brâncoveneşti(Jud.Mureş).Săpăturile din anii 1970-1987, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 1994, pag.75-169
Protopopescu – 1967 Protopopescu, G.A. – Mărăşeşti 1917, Acta M.N 4, Muzeul de Istorie Cluj, Cluj-Napoca, 1967, pag.281-306
Protopopescu-Argeş – 1896 Protopopescu-Argeş, C. – Excursiunea archeologică a studenţilor universitari din Bucuresci, Tipografia Guttenberg, Bucuresci, 1896
Radu – 2005 Radu, Adriana – Recherches archeologiques de l’epoque du bronze et du hallstatt aux Alentours de la Localite Iam(Dep.Caraş-Severin), Banatica 17, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2005, pag.96-106
Radu D – 1967 Radu, Dionisie – Muzeul Regional Alba Iulia, Scurtă privire istorică, Apulum 6, Muzeul Regional Alba Iulia, 1967, pag.557-589
Radu – 2008 Radu, Adriana – Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timiş-Gura Ilovei, Banatica 18, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2008, pag.123-140
Radu D şi Feurdean – 1977 Radu, Dionisie, Feurdean, Nicolae – Aşezarea neolitică de la Gârbău(Judeţul Cluj), ActaMP 14, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1977, pag.29-41
Radu V – 2006 Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Cheia, Punct Vatra Satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3632
Radu L – 2006 Radu, Laurenţiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Tulcea, Localitate Mangalia, Mun.Mangalia, Punct CT-16- str. Mircea cel Bătrân- PT 1, Toponim Callatis, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3699
Radu L şi Stănică – 2009 Radu, Laurenţiu, Stănică, Aurel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Sector Turnul de Colţ 4, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4317
Rădulescu – 2007 Rădulescu, Florin (coord.) – Catalogul Monumentelor Istorice – judeţul Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional – Călăraşi, Călăraşi, 2007
Rădulescu A et alii – 1976 Rădulescu, Adrian, Scorpan, Constantin, Florescu, Radu – Itinerare Arheologice Dobrigene, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976
Rădulescu A – 1995-1996 Rădulescu, Adrian – Zidul de apărare al Tomisului, de epocă târzie, în reconstituirea sa actuală, Pontica, Nr.28-29, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Contanţa, 1995-1996, pag.83-93
Rădulescu A et alii – 1999 Rădulescu, Adrian, Bărbulescu, Maria, Buzoianu, Livia, Georgescu, Nicolae, Arsenie, L – Cercetările arheologice de la Albeşti(Jud.Constanţa) – 1996-1999, Pontica, Vol.32, Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie Constanţa, 1999, pag.pag.51-68
Rădulescu Al – 1980 Rădulescu, Alexandru – Cercetările arheologice de la Satchinez, Jud.Timiş, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.524-529
Rădulescu Al – 1980a Rădulescu, Alexandru – Cercetările de la Mănăştur, Jud.Timiş, MCA 14 Planşe, Tulcea, 1980, pag.579
Rădulescu Al – 1999 Rădulescu, Alexandru – Mănăştiurul de Bega(Jud.Timiş)-Date preliminare(Sec.XIV-XVII), Studii de Istorie a Banatului, Vol.19-20(1995-1996), Universitatea de Vest din Timişoara, 1999, pag.71-88
Rădulescu Al et alii – 2007 Alexandru Rădulescu – responsabil, Călin Timoc (UV Timişoara), Daniela Tănase, Zsuzsanna Kopeczny, Alexandru Flutur, Dan Ciobotaru – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Timiş, Localitate Timişoara, Mun.Timişoara, Punct Castelul Huniade, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4007
Rădulescu şi Calotoiu – 1983 Rădulescu, Venera, Calotoiu, Gheorghe – CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA POLATA, JUD. GORJ, Cercetări Arheologice V, 1983, pag. 133-139
RAN2 Repertoriul Arheologic Naţional, salvat în data de 25.05.2011 de pe situl ran.cimec.ro
Răuţ et alii – 1977 Răuţ, Octavian, Bozu, Ovidiu, Petrovszky, Richard – Drumurile romane în Banat, Banatica 4, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1977, pag.135-159
Răuţ şi Bozu – 1979 Răuţ, Octavian, Bozu, Ovidiu – Armata Română din Banat I(Unităţile auxiliare), Studii şi Comunicări Istorice, Caransebeş, 1979, pag.53-110
Renţa şi Coman – 2005 Renţa, Elena, Coman, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Ialomiţa, Localitate Bucu, Comuna Bucu, Punct Pochină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3332
Renţa et alii – 2006 Renţa, Elena, Munteanu, Simona, Coman, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Ialomiţa, Localitate Bucu, Comuna Bucu, Punct Pochină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3607
Renţa et alii – 2007 Renţa, Elena, Munteanu, Simona, Coman, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Ialomiţa, Localitate Bucu, Comuna Bucu, Punct Pochină, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3835
Renţa et alii – 2008 Renţa, Elena, Munteanu, Simona, Coman, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Giurgiu, Localitate Bucşani, Comuna Bucşani, Punct La pod, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4212
Rezachevici – 1987 Rezachevici, C – Capitolul V – Moştenirea lui Mihai Viteazul. Efortul politico-militar al lui Radu Şerban pentru neatârnare şi menşinerea unităţii de luptă a ţărilor române, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.227-253
Rişcuţa – 2001 Rişcuţa, Nicolae-Cătălin – O nouă descoperire arheologică la Baia de Criş(Jud.Hunedoara), THRACO-DACICA 1-2, TOMUL 22, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.139-171
Rişcuţa – 2005 Rişcuţă, Nicolae-Cătălin – DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN ZONA ROŞIA MONTANĂ (JUDEŢUL ALBA), SARGETIA 33, Deva, 2005, pag.96-119
RMM – 1982 Revista Muzeelor şi Monumentelor, Nr.4, Bucureşti, 1982
Rogozea et alii – 1982 Pogozea, Petru, Puraci, Patrichie, Petrovszky, Richard – Cronică arheologică – VIII – Iaz(com.Obreja), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.325
Roman – 1962 Roman, Petre I – O aşezare neolitică la Măgurele, S.C.I.V., Anul 12, Nr.2, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, pag.259-272
Roman – 1976 Roman, Petre I – Cultura Coţofeni, Biblioteca de Arheologie 26, Editura Academiei R.S România, 1976
Roman şi Nemeti – 1978 Roman, Petre I, Nemeti, Ioan – Cultura Baden în România, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1978
Roman – 2008 Roman, Petre I – Culturile Cernavodă în contextul european, Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Editura Dobrogea, Constanţa, 2008, pag.29-32
Roman C et alii – 2006 Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin, Roman, Delia-Maria, Luca, Sabin Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Dealul Sânpetru, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3675
Roman C et alii – 2007 Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin, Roman, Delia-Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, Punct zona de agrement lac Cinciş, CF 73/18/N-Cinciş, nr. topografic 1273/2/5/1, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3861
Roman C et alii – 2007a Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin, Roman, Delia-Maria – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Castelul Corvinilor, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4155
Roman C şi Tincu – 2007 Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Hunedoara, Localitate Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, Punct zona de agrement lac Cinciş, CF 75/18/N-Cinciş, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3862
Roman C şi Tincu – 2008 Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Castelul Corvinilor – Turnul nou de poartă, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4154
Roman C şi Tincu – 2008a Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Dealul Sânpetru, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4155
Roman C şi Tincu – 2009 Roman, Cristian Constantin, Tincu, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Hunedoara, Localitate Hunedoara, Mun.Hunedoara, Punct Dealul Sânpetru, str. Toamnei nr.18, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4439
Romanescu – 1987 Romanescu, Gheorghe – Atacul general asupra Plevnei, Capitolul al-XVIII-lea – Armata română în operaţia pentru cucerirea Plevnei, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, Vol.4, Editura Militară, pag.684-723
Romanescu – 1987a Romanescu, Gheorghe – Bătălia de la Jilişte(24 aprilie 1574), Capitolul III – Eforturi militare pentru redobândirea independenţei depline a statelor româneşti şi înfăptuirea unităţii politico-statale în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN, VOL.III, Editura Militară, Bucureşti, 1987, pag.108-129
Romanescu – 2010 Romanescu, Gheorghe – Morphology and Dynamics of the Danube Delta Littoral between the Sulina and Sfântu Gheorghe River Mouths -Romania- , Pontica 43, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2010, pag.515-531,
Rotaru – 2009 Rotaru, Marin – Antichităţile Elanului, vol. 2, Ed. Sfera, Bârlad, 2009
Rosetti – 1959a Rosetti, Dinu-V – Sondajul din 1957 de la Mănăstirea Gura Motrului(r.Filiaşi, reg.Oltenia), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.655-659
Rosetti – 1962 Rosetti, Dinu-V – Şantierul Arheologic Cetăţeni(r.Muscel, reg.Argeş), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.73-88
Rosetti – 1962a Rosetti, Dinu-V – Sondajul din 1957 de la Mănăstirea Gura Motrului(r.Filiaşi, reg.Oltenia), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.107-110
Rosetti – 1976 Rosetti, Dinu-V – O aşezare românească din veacurile XII-XVIII în cuprinsul Cetăţii Regale Peth. Fortificaţiile de la Veterani I, DROBETA, Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 1976, pag.147-153
Roska – 1912 Roska, Marton – Ásatás a pécska ü szemlaki határban levö Nagy Sánczon, Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából 3. kötet (1912.) 1. füzet , pag.1-59
Roşu L – 1980 Roşu, Lucian – Premise ale constituirii statului centralizat dac, REVISTA Muzeelor şi Monumentelor 3, Bucureşti, 1980, pag.16-21
Roşu – 2009 Roşu, Eugen – Geto-Dacii din Bazinul Superior şi Mijlociu al râurilor Dâmboviţa şi Ialomiţa, Editura Sapnaa Art, Bucureşti, 2009
Russu – 1973 Russu, Ion-I – Inscripţii romane din Paetorium (Mehadia), Banatica 2, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, pag.103-115
Rustoiu – 1993 Rustoiu, Aurel – Ceramica dacică de la Floreşti – Cetatea Fetei(Jud.Cluj), Revista Bistriţei, Vol.7, Casa Editorială Glasul Bucovinei, Iaşi-Rădăuţi, 1993, pag.63-75
Rustoiu – 2005 Rustoiu, Aurel – The salt of Maramureş and the dacian settlements alongside of upper Tisa, MOUSAIOS 10, Buzău, 2005, pag.353-367
Rustoiu et alii – 2001-2002 Rustoiu, Aurel, Sârbu, Valeriu, Ferencz, Iosif-Vasile – Mormântul tumular dacic de la Călan(Jud.Hunedoara), SARGETIA, vol.30, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 2001-2002, pag.111-127
Rustoiu G et alii – 2009 Rustoiu, Gabriel T, Timofan, Anca, Bălan, Gabiel, Bolog, Adrian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct Str.Miron Costin, nr.7, Toponim Apulum II, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4407
Rusu – 1978 Rusu, Adrian Andrei – Consideraţii istorice asupra cetăţilor medievale timpurii din Judeţul Sălaj, ActaMP 2, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1978, pag. 89-106
Rusu – 1980 Rusu, Adrian Andrei – Începuturile cetăţii medievale de la Bologa, ActaMP 4, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1978, pag. 403-420
Rusu – 1991 Rusu, Adrian Andrei – Vechea Biserică din Nălaţi (Jud. Hunedoara), Ephemeris Napocensis, I, pag. 127-145
Rusu – 1993 Rusu, Adrian Andrei – Cetatea Medievală de la Floreşti (Jud. Cluj) (Cercetări arheologice din anii 1990-1991), Ephemeris Napocensis, III, 1993, pag. 281-298
Rusu – 2005 Rusu, Adrian Andrei – Castelarea Carpatică, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005
Rusu – 2006 Rusu, Adrian Andrei – Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de către români, Ed. Mega, Cluj, 2006
Rusu et alii – 2005 Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George Pascu, Mărginean, Florin, Burnichioiu, Ileana, Kopeczny, Suzana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, Punct Mănăstirea Bizere, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3377
Rusu et alii – 2006 Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George P., Mărginean, Florin, Burnichioiu, Ileana, Kopeczny, Zsuzsanna – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, Punct Mănăstirea Bizere, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3658
Rusu et alii – 2007 Rusu, Adrian Andrei, Hurezan, George P., Mărginean, Florin, Burnichioiu, Ileana, Mizgan, Vasile, Csongor, Derzsi – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Arad, Localitate Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, Punct Mănăstirea Bizere, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3886
Rusu et alii – 2007a Rusu, Adrian Andrei, Marta, Doru, Apati, Cristian, Ciorba, Ioan, Csongor, Derszi, Nandor, Mihalka, Magyarosi, Attila, Toda, Oana, Lăzărescu, Vlad – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Bihor, Localitate Oradea, Mun.Oradea, Punct Cetatea Oradea, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3933
Rusu – 2008 Rusu, Adrian Andrei – Identitate refuzată: satul dintre ziduri. Locuirea târzie din interiorul cetăţii Râşnovului (jud. Braşov), Investigări ale culturii materiale medievale din Transilvania, pag. 305-334, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2008
Rusu şi Burnichioiu – 2008 Rusu, Adrian Andrei, Burnichioiu, Ileana – Monumente medievale din Ţara Haţegului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008
Rusu – 2011 Rusu, Adrian Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Râşnov, Oraş Râşnov, Punct Cetatea Râşnov, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4856
Rusu şi Toda – 2011 Rusu, Adrian Andrei, Toda, Oana – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Braşov, Localitate Rupea, Oraş Rupea, Punct Dealul Cohalmului – Cetatea Rupea, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4857
Rusu şi Soos – 2007 Rusu, Adrian Andrei, Soos, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun Târgu Mureş, Punct Cetatea medievală, Clădirea Comandamentului Militar, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4001
Rusu şi Soos – 2007a Rusu, Adrian Andrei, Soos, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun Târgu Mureş, Punct Cetatea medievală, Zona Mănăstirii Franciscane, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4002
Rusu şi Soos – 2009 Rusu, Adrian Andrei, Soos, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun Târgu Mureş, Punct Cetate, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4388
Rusu şi Soos – 2011 Rusu, Adrian Andrei, Soos, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun Târgu Mureş, Punct Cetate, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4797
Rusu A – 1992-1994 Rusu, Adriana – Les Illyriens en Dacie, SARGETIA, Vol.25, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1992-1994, pag.137-152
Rusu M – 1978 Rusu, Mircea – Cetăţile transilvănene din Sec.IX – XI şi importanţa lor istorică, ZIRIDAVA 10, Arad, 1978, pag.159-169
Rusu M – 1979 Rusu, Mircea – Castrul roman de la Gilău, Studii şi Comunicări Istorice, Caransebeş, 1979, pag.153-194
Rusu M – 1980 Rusu, Mircea – Cetăţile Aradului, ZIRIDAVA 12, Arad, 1980, pag.165-178
Rusu et alii – 1996 Rusu, Mircea , Dorner, Egon, Ordentlich, Ivan – Fortificaţia de pământ de la Sântana – Arad în contextul arheologic contemporan, ZIRIDAVA XIX – XX, Muzeul Judeţean Arad, Arad, 1996, pag.15-44
Rusu et alii – 2002 Rusu, Adrian A, Marta, Doru, Lupescu, Radu, Zoltan, Simion, Fulop, Andras, Mureşan, Olimpia, Bejenaru, Luminiţa, Benea, Mircea, Velter, Ana-Maria, Oberlander-Târnoveanu, Ernest – Cetatea Oradea. Monografie Arheologică, Vol.1, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2002,
Rusu et alii – 2008 Rusu, Adrian Andrei, Mărginean, Florin, Burnichioiu, Ileana, Toda, Oana, Csongor, Derzsi, Munteanu, Bogdan, David, Sebastian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Arad, Localitate Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, Punct Mănăstirea Bizere, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4239
Rusu şi Hurezan – 2000 Rusu, Adrian Andrei , Hurezan, George Pascu – Biserici medievale din judeţul Arad, Complexul Muzeal Arad, Arad, 2000
Rusu – 2008 Rusu, Adrian Andrei – Cetatea Codlea şi câteva probleme ale ceramicii medievale din Ţara Bârsei, VASARIA MEDIEVALĂ 1, Editura Accent, Bistriţa – Cluj-Napoca, 2008, pag.177-199
Rusu-Bolindeţ – 2005 Rusu-Blindeţ, Viorica – Basilica Extra Muros, Histria – Ghid Album, Editura Ex Ponto, 2005, pag.112-116
Rusu-Bolindeţ şi Bădescu – 2003-2005 Rusu-Blindeţ, Viorica, Bădescu, Alexandru – Histria. Sectorul Basilica Extra Muros, S.C.I.V.A., Tomurile 54-56, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003-2005, pag.103-130
Rusu-Bolindeţ et alii – 2005 Rusu-Bolindeţ, Viorica, Bădescu, Alexandru, Milea, Raluca, Chicoş, Liliana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Extramuros – Poarta Mare – Turnul Mare, Sector Basilica extra muros, Toponim Histria, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3410
Rusu-Bolindeţ et alii – 2008 Rusu-Bolindeţ, Viorica, Bădescu, Alexandru, Lăzărescu, Vlad, Toda, Oana, Dunca, Mihai, Turcu, Christine Marie, Ignat, Ana-Lucreţia, Grecu, Oana, Mischean, Roxana, Varvari, Ioana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4251
Rusu-Bolindeţ et alii – 2009 Rusu-Bolindeţ, Viorica, Inel, Constantin, Drâmbărean, Matei, Popa, Cristian Ioan, Varga, Rada, Grumeza, Lavinia, Turcu, Christine Marie, Horvath, Robert, Popa, Silviu Dan, Bica, Mihai , Muntean, Teodor – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Munteniei nr. 15-17 – Sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, Toponim Apulum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4277
Rusu-Bolindeţ et alii – 2009a Rusu-Bolindeţ, Viorica, Drâmbărean, Matei, Inel, Constantin, Muntean, Teodor – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Munteniei nr. 15-17 – Sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, Toponim Apulum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4681
Rusu-Bolindeţ et alii – 2009b Rusu-Bolindeţ, Viorica, Varga, Radu, Drâmbărean, Matei, Inel, Constantin, Muntean, Teodor – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Alba, Localitate Alba Iulia, Mun.Alba Iulia, Punct str. Munteniei nr. 15-17 – Sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii, Toponim Apulum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4501
Rusu-Bolindeţ et alii – 2009c Rusu-Bolindeţ, Viorica, Bădescu, Alexandru, Lăzărescu, Vlad Andrei, Grumeza, Lavinia, Ignat, Ana-Lucreţia – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4329
Săcară – 1974 Săcară, Nicolae – Mănăstirea Kemenche(jud.Timiş), TIBISCUS 3, Timişoara, 1974, pag.165-170
Săcară – 1975 Săcară, Nicolae – Donjonul de la Turnu-Ruieni, Banatica 3, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1975, pag.303-309
Săcărin şi Rancu – 2009 Săcărin, Caius, Rancu, Dacian – Raport preliminar de cercetare privind săpăturile arheologice de la Socol Palancki Breg, judeţul Caraş-Severin, DROBETA 19, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pag.113-127
Săcărin – 2010 Săcărin, Caius – Cercetări privind Cultura Gârla Mare în zona Porţilor de Fier – Clisura Dunării- Partea I, Banatica 20-1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2010, pag.143-169
Sălăgeanu et alii – 2008 Sălăgeanu, Valentin (ed.) – 12 monumente din istoria românilor, fişe de monumente de Valentin Sălăgeanu, Ana Maria Gruia, Vladimir Agrigoroaei, Liliana Tofan, Grupul Român pentru o Istorie Alternativă (www.patzinakia.ro), Bucureşti – Cluj-Napoca, 2008, http://www.patzinakia.com/index2.html
Saidac – 2009 Saidac, Alin – Cule şi case întărite de pe Valea Motrului, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul XX, Nr.1-2, Bucureşti, 2009, pag.136-144
Şandurschi – 1980 Şandurschi, Paul – Troianul Moldovei de Sus, MCA 14, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Tulcea, 1980, pag.321-334
Sanie – 1988 Sanie, Silviu – Cetăţuia Geto-Dacică de la Barboşi (II), Arheologia Moldovei, Vol.12, Institutul de istorie şi arheologie A.D.Xenopol Iaşi, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi, 1988, pag.53-103
Sanie- 1981 Sanie, Silviu – Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei – Sec.II î.e.n – III e.n. , Editurea Junimea, Iasi, 1981
Salontai – 2006 Salontai, Mihaela-Sanda – Biserica fortificată din Prejmer, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
Sârbu – 1994 Sârbu, Valeriu – Consideraţii asupra habitatului getic din zona Căscioarele, Jud.Călăraşi, REVISTA BISTRIŢEI 8, Editura Glasul Bucovinei, Iaşi, 1994, pag.25-33
Sârbu D şi Matei – 2005 Sârbu, Dorin, Matei, Sebastian – Contribuţii la repertoriul arheologic al bazinului superior al Râmnicului Sărat – Cercetări de suprafaţă în 2003-2004, MOUSAIOS 10, Buzău, 2005, pag.95-120
Sârbu şi Ailincăi – 2005 Sîrbu, Valeriu, Ailincăi, Sorin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Covasna, Localitate Tulcea, Localitatea Jijila, Comuna Jijila, Punct Cetăţuie, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3417
Sârbu et alii – 2005 Sârbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Ştefan, Dan, Duţescu, Marilena – Pietroasele – Gruiu Dării – sacred dacian enclosure situated in a region rich in salt resources, MOUSAIOS 10, Buzău, 2005, pag.425-427
Sârbu et alii – 2006 Sîrbu, Valeriu, Crişan, Viorica, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica, Popescu, Mariana-Cristina, Apostol, Virgil, Cosneanu, Letiţia, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Covasna, Localitate Covasna, Or.Covasna, Punct Cetatea Zânelor, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3645
Sârbu et alii – 2006a Sîrbu, Valeriu,Pandrea, Stănică, Matei, Sebastian, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, Dăvâncă, Diana, Nicolae, Lazăr – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct Gruiu Dării, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3732
Sârbu et alii – 2007 Sârbu, Valeriu, Luca, Sabin Adrian, Roman, Cristian, Purece, Silviu, Diaconescu, Dragoş, Cerişer, Nicolae – Vestigiile dacice de la Hunedoara. Grădina Castelului: necropolă şi/sau incintă sacră? Dealul Sânpetru: aşezarea, Bibliotheca Brukenthal XII, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, 2007
Sârbu et alii – 2007a Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, Constantin, Cătălin, Nicolăescu, Monica, Marinescu, Andreea, Şerban, Nicolae – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct Gruiu Dării, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3945
Sârbu et alii – 2007b Sîrbu, Valeriu, Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Croitoru, Costin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Punct Fortificaţie, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3995
Sârbu et alii – 2007c Sîrbu, Valeriu, Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Brăila, Localitate Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Punct Popină, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3996
Sârbu et alii – 2011 Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Grigoraş, Laurenţiu, Constantin, Monica, Fărnoagă, Smaranda, Davâncă, Diana, Istrate, Cami Manuela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct Gruiu Dării, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4767
Sârbu et alii – 2011a Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Trohani, George, Morteanu, Roxana, Duţu, Andrei – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Târcov, Comuna Pârscov, Punct Piatra cu Lilieci, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4795
Sârbu şi Crişan – 1999 Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Grigoraş, Laurenţiu, Constantin, Monica, Fărnoagă, Smaranda, Davâncă, Diana, Istrate, Cami Manuela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Buzău, Localitate Pietroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct Gruiu Dării, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4767
Sârbu şi Croitoru – 2007 Sârbu, Valeriu, Croitoru, Costin – Barboşi – 170 ans de recherches archeologiques, Istros 14, Muzeul Brăilei, Brăila, 2007, pag.13-25
Săulescu – 1991 Săulescu, Gheorghe – Descoperirea istorico-geografică a Cetăţii Caput Bovis(Capul Boului seau Ghertina) a căriia ruine să află în apropierea Galaţiului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991
Sacerdoţeanu – 1972 Sacerdoţeanu, Aurelian – Comisiunea monumentelor istorice la 80 de ani, Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.7-16
Sauciuc-Săveanu – 1943 Sauciuc-Săveanu, T – Raport asupra săpăturilor arheologice de la Mangalia, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.155-156
Sava – 2009 Sava, Victor – Descoperiri neolitice şi de epoca bronzului la Macea – Topila-(Jud.Alba), Crisia 39, Editura Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 2009, pag.17-40
Savu – 1984 Savu, Al.Gh – Lupta formaţiunilor politice româneşti pentru apărarea autonomiei lor(secolul al VIII-lea – mijlocul Sec.al-XIII-lea), Capitolul XI-Armamentul şi Echipamentul, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1, Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.248-264
Savu – 1984a Savu, Al.Gh – O etapă decisivă în efortul poporului român pentru construirea statelor feudale independente, Capitolul XII-Sistemul militar românesc în secolele XIII-XIV, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1 , Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.335-337,346-352
Scafeş şi Scafeş – 2008 Scafeş, Cornel I., Scafeş, Ioan I. – Cetatea Bucureşti. Fortificaţiile din jurul Capitalei 1884-1914, Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I, Ed. Alpha MDN, Bucureşti, 2008
Scarlat – 1976 Scarlat, C. – Studiu asupra modificării conturului ţărmului dintre Constanţa şi Mangalia în ultimele două milenii pe baza cercetărilor submarine şi a obiectelor arheologice descoperite pe fundul mării, SMIMM 9, 1976, pag. 16-31
Scorpan – 1965 Scorpan, Constantin – Date noi cu privire la carpii de pe Valea Bistriţei, Revista Muzeelor, Număr special, Anul II, 1965, pag.446
Scorpan – 1979 Scorpan, Constantin – Sacidava – 1978. Raport preliminar, MCA a13a Sesiune Anuală de Raportare, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1979, pag.191-196
Scorpan – 1976 Scorpan, Constantin – Callatis, Ghid arheologic al Mangaliei, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1976
Schuchhardt – 1924 Schuchhardt, Carl – Cernavoda. Eine Steinzeitsiedlung von Thrakien, Praehistorische Zeitschrift band XV, Berlin, 1924, pag. 9-27
Schuster şi Popa T – 2000 Schuster, Cristian-F, Popa, Traian – Mogoşeşti – Studiu Monografic, Bibiotheca Musei Girgiuvensis, Seria monografii I, Giurgiu, 2000
Schuster et alii – 2006 Schuster, Cristian, Popa, Traian, Panait, Marin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Giurgiu, Localitate Mironeşti, Comuna Goştinar, Punct Malul Roşu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3711
Schuster et alii – 2007 Schuster, Cristian, Popa, Traian, Panait, Marin, Panait, Daniela – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Giurgiu, Localitate Mironeşti, Comuna Goştinar, Punct Malul Roşu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3926
Schuster et alii – 2008 Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Popa, Traian, Gheorghe, Ionuţ Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Giurgiu, Localitate Iepureşti, Comuna Iepureşti, Punct La Izlaz, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4160
Schuster et alii – 2008a Schuster, Cristian, Popa, Traian, Panait, Daniela, Panait, Marin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Giurgiu, Localitate Mironeşti, Comuna Goştinar, Punct Malul Roşu, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4044
Schuster et alii – 2009 Schuster, Cristian-F, Popa, Traian, Panait, Marin – Gedanken yur Cernavodă II-Kultur(im Lichte der neusten Forschungen von Mironeşti-Malu Roşu, Bezirk Giurgiu), THRACO-DACICA 1-2 S.N.I/24, Editura Academiei Române,Bucureşti, 2009, pag.5-23
Schuster et alii – 2009a Schuster, Cristian, Popa, Traian, Panait, Marin, Mărgărit, Monica, Niţă, Loredana – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Giurgiu, Localitate Mironeşti, Comuna Gostinari, Punct Malu Roşu şi Conacul lui Palade, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4349
Schuster et alii – 2010 Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Dumitraşcu, Valentin, Kogălniceanu, Raluca, Niţă, Loredana, Mărgărit, Monica, Markussen, Christine, Vornicu, Măriuca, Gangemi, Rosalia, Coca, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Giurgiu, Localitate Iepureşti, Comuna Iepureşti, Punct La Izlaz, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4638
Schuster et alii – 2010a Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Băjenaru, Radu, Ioniţă, Adrian, Măgureanu, Andrei, Ştefan, Cristian, Popescu, Anca, Sârbu, Dorin, Măgureanu, Despina, Kogălniceanu, Raluca, Dumitraşcu, Emil, Vasile, Mihai, Constantin, Monica, Constantin, Cătălin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Constanţa, Localitate Peştera, Comuna Peştera, Punct km 169+800-171+000 („Valul mic de pământ”) , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4655
Schuster et alii – 2011 Schuster, Cristian, Popa, Traian, Panait, Marin – Cercetărilor Arheologice din România- Punct: Malu Roşu, Conacul lui Palade,Conacul Mironescu, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/index.htm
Scrobotă – 2006 Scrobotă, Paul – O posibilă biserică fortificată la Mirăslău, Judeţul Alba-Monument medieval dispărut, Patrimonium Apulense, vol.5-6, Editura Altip, Alba Iulia, 2006, p.121-126
Scurtu şi Minuţ – 1978 Scurtu, Ioan, Minuţ, Adolf – Valea Bistriţei, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1978
Scurtu – 2005 Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector Cetate, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3287
Scurtu – 2005a Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica extra muros, Toponim Histria, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3411
Scurtu – 2006 Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Albeşti, Comuna Albeşti, Punct Cetate, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3594
Scurtu – 2006a Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Capidava, Comuna Topalu, Punct Cetate, Toponim Capidava, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3623
Scurtu – 2008 Scurtu, Costin – Armata terestră română din Dobrogea(1829-1919), Vol.I, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2008
Scurtu F – 2009 Scurtu, Florin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4271
Seculici – 2010 Seculici, Bogdan – Consideraţii privind Donjoanele din Banat, Studii de Istorie a Banatului, Nr.34, Universitatea de Vest din Timişoara, 2010, pag.78-95
Şerban – 1971 Şerban, Ion – Biserica reformată din Vurpăr(Judeţul Alba). O contribuţie la cunoaşterea Goticului transilvănean, APULUM, Vol.8, Muzeul regional Alba Iulia, 1971, pag.54-66
Şerban R et alii – 2010 Şerban, Ruxandra, Cristea, Elena, Tulai, Radu – Catalogul Monumentelor Restaurate, recepţionate în perioada 2005-2009, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, 2010
Şerbănescu şi Trohani – 1978 Şerbănescu, Done, Trohani, George – Cercetări arheologice pe Valea Mostiştei, ILFOV – FILE DE ISTORIE, Muzeul de istorie, Bucureşti, 1978
Şerbănescu – 1997 Şerbănescu, Done – Contribuţii la răspândirea Civilizaţiei Dudeşti, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.81-96
Şerbănescu et alii – 2006 Şerbănescu, Done, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Mocanu, Andrei-Cosmin, Paunov Petkov, Emil, Mecu, Laurenţiu, Nica, Tiberiu, Nălbitoru, Alexandru, Lungu, Simona, Grigore, Monica, Simion, Sanda, Geamăn, Dumitru, Ghibercea, Mihai, Moroiu, Liviu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana a doua, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3738
Şerbănescu et alii – 2007 Şerbănescu, Done, Nica, Tiberiu, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Petkov, Emil Păunov, Nălbitoru, Alexandru, Mecu, Laurenţiu, Lungu, Simona – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana întâi, Gorgana a doua, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3955
Şerbănescu et alii – 2008 Şerbănescu, Done, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Comşa, Alexandra, El Susi, Georgeta, Mecu, Laurenţiu, Nălbitoru, Alexandru, Tuţulescu, Ionuţ, Fântâneanu, Cristinel, Petkov, Emil, Kogălniceanu, Raluca, Rennie, Claire – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana a doua, Gorgana întâi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4065
Şerbănescu et alii – 2009 Şerbănescu, Done, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, El Susi, Georgeta, Mecu, Laurenţiu, Nălbitoru, Alexandru, Tuţulescu, Ionuţ, Kogălniceanu, Raluca, Vasileva, Teodora, Markussen, Christine, Crary, John – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana a doua, Gorgana întâi, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4278
Şerbănescu et alii – 2010 Şerbănescu, Done, Schuster, Cristian, Tuţulescu, Ion, Ghenghea, Alexandra, Mecu, Laurenţiu, Nălbitoru, Alexandru, Terteci, Carol, Vasileva, Teodora, Markussen, Christine – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana întâi Gorgana a doua, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4581
Şerbănescu et alii – 2011 Şerbănescu, Done, Schuster, Cristian, Morintz, Alexandru, Comşa, Alexandra, El Susi, Georgeta, Nălbitoru, Alexandru, Tuţulescu, Ion, Terteci, Carol, Kogălniceanu, Raluca – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Călăraşi, Localitate Radovanu, Comuna Radovanu, Punct Gorgana întâi, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4765
Şerbănescu M – 2009 Şerbănescu, Mihail – Constanţa-privelişti dobrogene, Editura Romart Design, Constanţa, 2009
Sfrengeu – 2011 SFRENGEU, Florin – Archaeological Discoveries in the Bistra Stream Area, (First Half of the 1st Millennium a.d.), CRISIA 2011, Oradea, 2010, pag.91-95
Simina – 2000 Simina, Nicolae Marcel – Cetatea din Câlnic(Jud.Alba). Consideraţii pe marginea cercetării arheologice., Arheologia Medievală, Vol.3, Editura Istros, Brăila, 2000, pag.95-115
Simion – 1980 Simion, Gavrilă – Şantierul Arheologic Troesmis, Săpăturile de salvare de la Troesmis – 1977 – Raport preliminar-, PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.151-288
Simion şi Lăzurcă – 1980 Simion, Gavrilă, Lăzurcă, Elena – Aşezarea hallstattiană de la Beidaud – Tulcea, PEUCE 8, Muzeul Deltei Dunării, Tulcea, 1980, p.37-54
Simion – 1994 Simion, Gavrilă – Rituri şi ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum, Pontica 27, Constanţa, 1994, pag.91-105
Simion – 1997 Simion, Gavrilă – Aşezarea de la Celic-Dere. Interpretări etno-culturale şi implicaţii în cronologia hallstattului târziu, Prima epocă a fierului la Gurile Dunării şi în zonele circumpontice, Lucrările Colectivului Internaţional-Septembrie 1993, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie, Nr.2, Editura Arti Grafiche Giacone România SA, 1997, Tulcea, pag.237-251
Simion – 2003 Simion, Gavrilă – Culturi antice în zona gurilor Dunării, Vol.I, Preistorie şi protoistorie, Editura Nereamia Napocae, Tulcea , 2003
Simion – 2009 Simion, Gavrilă – Cetatea getică de pe Vărful Edirlen, Valea Celicului, Jud. Tulcea, Studia Archaeologiae et Historiae Antiquae, Chişinău, 2009, pag. 159-174
Simionescu şi Cernovodeanu – 1976 Simionescu, Paul, Cernovodeanu, Paul – CETATEA DE SCAUN A BUCUREŞTILOR, Editura Albatros, Bucureşti, 1976
Simionescu şi Cernovodeanu – 1986 Simionescu, Paul, Cernovodeanu, Paul – Structura socială şi dinamica raporturilor de clasă.Potenţialul demografic. Capitolul I – Societatea românească din secolul al XVI-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea.Structuri economice, sociale şi politice, Istoria Militară a Poporului Român, Vol.II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, pag.1-19, 21-23
Sâmpetru – 1994 Sâmpetru, Mihai – Oraşe şi cetăţi romane târzii la Dunărea de Jos, Bibliotheca Thracologică 5, Bucureşti, 1994
Sârbu et alii – 2006 Sîrbu, Valeriu, Pandrea, Stănică, Stoian, Viorel, Croitoru, Costin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Brăila, Localitate Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Punct: Popină, Val, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3782
Sârbu et alii – 2008 Sârbu, Valeriu, Ailincăi, Sorin Cristian, Simion, Gravilă – JIJILA – CETĂŢUIE, JUD.TULCEA – o aşezare fortificată a culturii Babadag în nord-vestul Dobrogei, Editura Istros, Brăila, 2008
Sârbu et alii – 2008a Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Stăicuţ, Gabriel, Costache-Bolocan, Daniel, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, Constantin, Cătălin, Nicolăescu, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Pietroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct: Gruiu Dării, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4061
Sârbu et alii – 2009 Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Grigoraş, Laurenţiu, Ştefan, Dan, Ştefan, Maria-Magdalena, Constantin, Cătălin, Constantin, Monica – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Buzău, Localitate Petroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct: Gruiu Dării , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4360
Sârbu et alii – 2010 Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Grigoraş, Laurenţiu, El Susi, Georgeta, Davâncă, Diana, Fărnoagă, Smaranda, Cărăbiş, Vlad, Bătrânoiu, Eliza Raluca, Istrate, Cami – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Buzău, Localitate Petroasa Mică, Comuna Pietroasele, Punct: Gruiu Dării , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4578
Sârbu et alii – 2010a Sîrbu, Valeriu, Trohani, George, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Fârnoagă, Smaranda, Morteanu, Roxana, Vlad, Andrei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Buzău, Localitate Târcov, Comuna Pârscov, Punct: Piatra cu Lilieci , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4607
Şimanschi – 1967 Şimanschi, L – Mănăstirea Zamca, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967
Skrabel – 2007 Skrabel, Oscar – Bistriţa – nostalgii citadine, Editura Charmides, Bistriţa, 2007
Slobozianu – 1959 Slobozianu, Horia – Consideraţii asupra aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi Agigea, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.735-752
Şlapac – 2004 Şlapac, Mariana – Cetăţi medievale din Moldova(mijlocul sec.al XIV-lea), Editura Arc, Chişinău, Republica Moldova, 2004
Sofalvi şi Nyaradi – 2006 Sófalvi, András, Nyárádi, Zsolt – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Harghita, Localitate Odorheiu Secuiesc, Mun.Odorheiu Secuiesc, Punct Pustiu Mic, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3718
Solomon – 1927 Solomon, Const. – Descoperiri recente şi cercetări asupra câtorva staţiuni antice din jud. Tecuciu, BCMI apr-iun 1927, pag. 98-111
Solomon – 1929 Solomon, Const. – Cetăţuia din Valea-Berheciului, BCMI ian-mart 1929, pag. 34-39
Sonoc et alii – 2006 Sonoc, ,Alexandru-Gh, Ciută, Marius-Mihai, Gal, Szilard-Sandor – Eine kindesbeerdigung im fundort von Şeuşa – La Cărarea Morii(Gem.Ciugud, Kr.Alba), FONTES HISTORIAE, Studia in honorem Demetrii Protase, Editura Accent, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2006, pag.121-143
Soos – 2006 Soós, Zoltán – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun.Târgu Mureş, Punct Cetate, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3785
Soos – 2009 Soos, Zoltan – Coat of arms representations on the stove tiles of the Târgu Mureş medieval franciscan friary, Marisia 29, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu-Mureş, 2009, pag.199-210
Soos şi Gal – 2010 Soos, Zoltan, Gal, Szilard-Sandor – Burials in the Târgu Mureş franciscan friary. A fourteenth century burial with diadem, Marisia 30, Editura Mega, Târgu-Mureş, 2010, pag.187-203
Soos et alii – 2010 Soós, Zoltán, Ünige, Bencze, Keve, László – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Mureş, Localitate Târgu Mureş, Mun.Târgu Mureş, Punct Cetate, Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4608
Soreanu – 2010 Soreanu, Mircea – Fortificaţii şi porturi otomane la Marea Neagră, Revista de istorie Militară 3-4, 2010, pag. 12-20
Spânu – 2006 Spânu, Daniel – Istoricul şi stadiul actual al cercetărilor arheologice efectuate pe situl – Cetate – de la Zimnicea, Cercetări Arheologice 13, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, pag.189-212
Spânu – 2009 Spânu, Daniel – Un mormânt cu fibulă glasinac descoperit pe situl Cetate de la Zimnicea, Analele Banatului, Serie Nouă, Nr.17, Editura Marineasa, Timişoara, 2009, pag.279-289
Spiru – 1959 Spiru, Ion – Aşezări străvechi în Raionul Roşiorii de Vede, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.695-707
Spiru – 1979 Spiru, Ion – DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ÎN JUD. TELEORMAN, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 453, 459
Spiru şi Beda – 1979 Spiru, Ion, Beda, Corneliu – TELL-UL GUMELNIŢEAN DE LA PLOSCA, JUD. TELEORMAN, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 401-404
Stăicuţ – 2000 Stăicuţ, Gabriel – Bradu. Arhitectura, Buzău – Mică enciclopedie istorică, Biblioteca Mousaios 2, Buzău, 2000, pag.175-177
Stanciu – 1994 Stanciu, Ioan – Aşezarea prefeudală de la Lăpuşel, Jud.Maramureş – Cercetările atheologice din anii 1992-1993, EPHEMERIS NAPOCENSIS 4, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 1994, pag.267-322
Stănică şi Radu – 2009 Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Or.Isaccea, Punct Cetate, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4317
Stănică et alii – 2010 “Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina – CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA ISACCEA– NOVIODUNUM,PUNCTUL CARIERA DE LUT . CAMPANIILE 2002, 2004 ŞI 2005, PEUCE, S.N. VIII, 2010, p. 203 – 222


Stănică et alii – 2011 Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Bilavschi, George, Topoleanu, Florin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4728
Stângă – 1980 Stângă, Ion – Cercetări arheologice în Insula Ostrovu-Mare Porţile de Fier II – Comuna Gogoşi-Mehedinţi, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.117-124
Stângă – 1998 Stângă, Ion – Locuirea romană rurală de la Gârla Mare, Judeţul Mehedinţi(secolele II-III p.Chr.), DROBETA 8, Drobeta Turnu Severin, 1998, pag.33-40
Stângă – 2006 Stângă, Ion – Lampes a huilet et moules pour lampes a huile descoverts dans la Villa Rustica de Gârla Mare, Dep.de Mehedinţi(II-III Siecles ap.j.Chr), DROBETA 16, Editura Universitaria, Craiova, 2006, pag.192-200
Stângă – 2007 Stângă, Ion – Les necropoles de Drobeta. A nouveau sur l’evolution administrative territoriale de la ville Durant les II-III siecles AP.J.-C., ISTROS 14, Muzeul Brăilei, Brăila, 2007, pag.205-212
Stângă – 2007a Stânga, Ion – O bazilică paleocreştină la Izvoarele(Judeţul Mehedinţi). Consideraţii preliminare, DROBETA 17, Editura Universitaria, Craiova, 2007, pag.178-189
Szentmiklosi et alii – 2011 Szentmiklosi, Alexandru, Heeb, Bernhard S., Heeb, Julia, Harding, Anthony, Krause, Rudiger, Becker, Helmut – Corneşti-Iarcuri — a Bronze Age town in the Romanian Banat?, ANTIQUITY 85, 2011, pag. 819–838, http://antiquity.ac.uk/ant/085/ant0850819.htm
Sztancs şi Beldiman – 2010 Sztancs, Diana-Maria, Beldiman, Corneliu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţ Harghita, Localitate Şoimeni, Comuna Păuleni-Ciuc, Punct Dâmbul Cetăţii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4604
Şadurschi et alii – 1996 Şadurschi, Paul, Ungureanu, Napoleon, Mihăilescu, Mihai – Cercetările arheologice de la Botoşani – Groapa lui Ichim – Campaniile 1991-1992, HIERASUS 10, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996, pag.21-36
Ştefan – 1971 Ştefan, Alexandre Simon – Troesmis. Consideraţii topografice, BMI 4, 1971, pag 43-52
Ştefan – 1972 Ştefan, Alexandre Simon – Apeductele cetăţii Tropaeum Traiani, BMI 3, 1972, pag.43-53
Ştefan – 1973 Ştefan, Alexandre Simon – Noviodunum. Studiu de foto-interpretare arheologică, BMI 1, 1973, pag. 3-14
Ştefan – 1974 Ştefan, Alexandre Simon – Recherches de photo-interpretation archeologique sur le limes de la Scythie Mineure a l’epoque du Bas Empire, Actes du IXe Congres International d’etudes sur les frontieres romaines, Mamaia, 6-13 septembre 1972, Ed. Academiei, Bucureşti, 1974, pag. 93-121
Ştefan – 1974a Ştefan, Alexandre Simon – Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei I. Epoca romană (sec. I-III e.n. ), RMM, seria Monumente Istorice şi de Artă 2,1974, pag. 39-51
Ştefan – 1977 Ştefan, Alexandre Simon – Cetatea romană de la Slava Rusă (Libida ). Cercetările aerofotografice şi apărarea patrimoniului arheologic, BMI 1, 1977, pag. 3-22
Ştefan – 1978 Ştefan, Alexandre Simon – Nouvelles recherches de photo-interpretation archeologique concernant la defense de la Scythie Mineure, Akten des XI Internationalen Limes Kongresses, Budapest, 1978, pag. 451-465
Ştefan – 1983 Ştefan, Alexandre Simon – Cercetări aerofotografice în anii 1978-1980, MCA 15, 1983, pag. 178-192
Ştefan – 1984 Ştefan, Alexandre Simon – Cetatea romană târzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic, Peuce 9, 1984, pag. 297-310
Ştefan – 1986 Ştefan, Alexandre Simon – Archeologie aerienne en Roumanie, PhotoInterpretation Numero Special, 86-1, 1986, pag. 1-16
Ştefan – 1986a Ştefan, Alexandre Simon – L’habitat protohistorique fortifie de Sântana (Arad, Roumanie) (fin de l’age du bronze – debut de l’age du fer), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 1-14
Ştefan – 1986b Ştefan, Alexandre Simon – L’habitat fortifie du premier Age du Fer de Huedin (Cluj, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 15-26
Ştefan – 1986c Ştefan, Alexandre Simon – Histria (Constantza, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 27-36
Ştefan – 1986d Ştefan, Alexandre Simon – La fortification gete de Bestepe (Tulcea, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 37-50
Ştefan – 1986e Ştefan, Alexandre Simon – L’oppidum Gete de Satul Nou (Constantza, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 51-62
Ştefan – 1986f Ştefan, Alexandre Simon – Ibida (Libida ?) (Tulcea, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 63-72
Ştefan – 1986g Ştefan, Alexandre Simon – Sacidava (Constantza, Roumanie), PhotoInterpretation Numero Special, 86-2, 1986, pag. 73-88
Ştefan – 1990 Ştefan, Alexandre Simon – Les fortifications du premier Age du Fer de Cotnari (departement de Iassy, Moldavie, Roumanie, PhotoInterpretation , 90-6, 1990, pag. 45-58
Ştefan – 1999 Ştefan, Alexandre Simon – Les fortifications de l’ Age en Dacie (Roumanie): l’apport de la photo-interpretation, Actes du colloque international d’archeologie aerienne, AMIENS, 15-18 octobre 1992, Revue Archeologique de Picardie, numero special 17, 1999, pag. 261-269
Ştefan – 2005 Ştefan, Alexandre Simon – Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture Militaire, Topographie, Images et Histoire, Collection de l’ Ecole Francaise de Rome – 353, Ecole Francaise de Rome, 2005
Ştefan C – 2009 Ştefan, Cristian-Eduard – Scurtă notă cu privire la un ac de bronz din colecţiile Muzeului Naţional de Antichităţi, ARGESIS S.N.18, Piteşti, 2009, pag.11-16
Ştefan C – 2010 Ştefan, Cristian-Eduard – Unele observaţii privind habitatul fazei Giuleşti a culturii Boian, S.C.I.V.A., Tomul 61/1-2, Edictura Academiei Române, Bucureşti, 2010, pag.5-30
Ştefan C – 2010a Ştefan, Cristian-Eduard – Settlement Types and enclosures in the GUMELNIŢA Culture, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2010
Ştefan C – 2011 Ştefan, Cristian-Eduard – Aşezarea gumelniţeană de la Cuneşti – Măgira Cuneştilor. Noi Consideraţii, MCA S.N.7, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011, pag.25-50
Ştefan Gh – 1948 Ştefan, Gheorghe – Le camp romain de Drajna-de-Sus, DACIA, Vol.11-12, 1945-1947, Musee National Des Antiquites, Bucureşti, 1948, p.115-144
Ştefan Gh et alii – 1953 Ştefan, Gheorghe, Barnea, Ion, Bujor, Exspectatus, Comşa, Eugen, Constantinescu, Ion, Popilian, Gheorghe, Bichir, Gheorghe, Bolde, Emil, Constantiniu, Florin, Diaconu, P – Şantierul Garvăn-Dinogetia, S.C.I.V 1-2, Tomul IV, Bucureşti, 1953, pag.240-274
Ştefan Gh et alii – 1954 Ştefan, Gheorghe, Barnea, Ion, Bujor, Exspectatus, Comşa, Eugen, Constantinescu, Ştefan, Diaconu, Petre, Dragomir, Ion, Popilian, Gheorghe, Bichir, Gheorghe, Constantiniu, Florin – Şantierul Arheologic Garvăn (Dinogetia), S.C.I.V 1-2, Tomul V, Bucureşti, 1954, pag.161-197
Ştefan Gh et alii – 1955 Ştefan, Gheorghe, Barnea, Ion, Mitrea, Bucur, Chişvasi, M, Diaconu, P, Comşa, Eugen, Constantinescu, Ştefan – Şantierul arheologic Garvăn-Dinogetia(r.Măcin, reg.Galaţi), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.713-752
Ştefan Gh et alii – 1959 Ştefan, Gheorghe, Barnea, Ion, Comşa, Eugen, Chişvaschi-Comşa, Maria, Mitrea, Bucur – Săpăturile arheologice de la Garvăn(r.Măcin, reg.Galaţi), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.565-586
Ştefan Gh et alii – 1967 Ştefan, Gheorghe, Barnea, Ion, Comşa, Eugen, Comşa, Maria – Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa – Garvăn, DINOGEŢIA I, Edituara Academiei R.S.România, Bucureşti, 1967
Ştefan D et alii – 2009 Ştefan, Dan, Ioane, Dumitru, Chitea, Florina, Mezincescu, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4272
Ştefan D et alii – 2009a Ştefan, Dan, Ioane, Dumitru, Chitea, Florina, Mezincescu, Matei – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Toponim Tropaeum Traiani, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4273
Ştefănescu – 1998 Ştefănescu, Sergiu – Vestigii Arheologice din Hallstattul Târziu la Dumeşti-Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, nr.XV-XX, vol.I, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, Vaslui, 1993-1998
Ştefănescu – 2003 Ştefănescu, Sergiu – Vestigii Arheologice din Hallstattul Târziu la Dumeşti-Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, nr.XXII-XXIV, vol.II, Muzeul Judeţean Ştefan cel Mare, Vaslui, 2001-2003
Ştiucă – 2010 Ştiucă, Sevastian – Simboluri istorice Băcăuane, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2010
Stoian – 2009 Stoian, Viorel – Noi cercetări arheologice în siturile hallstattiene din Câmpia Brăilei, Pontica, Vol.42, Muzeul de Istorie şi Arheologie Constanţa, 2009, pag.27-45
Stoica – 1982 Stoica, Onoriu – Câteva date arheologice privitoare la fortificaţia medievală de la Racoviţa (jud. Vâlcea), SMIMM 14-15, 1981-1982, pag. 83-87
Stroica C – 2003 Stoica, Cornelia – Un monument abandonat – Biserica Sfânta Maria din Baia, In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.481-493
Stoica – 2008 Stoica, Onoriu – Cercetări Arheologice în fortificaţia medievală de la Racoviţa(judeţul Vâlcea), OLTENIA 1-2, Seria 3, Anul 12, Editura Alma, Craiova, 2008, pag.9-13
Stoica L et alii – 2008 Stoica, Liviu, Stoica, Gheorghe, Popa, Gabriela – Castele şi Cetăţi din Transilvania – Judeţul Cluj, www.clujonline.com
Stoica L et alii – 2009 Stoica, Liviu, Stoica, Gheorghe, Popa, Gabriela – Castele şi Cetăţi din Transilvania – Judeţul Alba, Editura Trimpress, Cluj-Napoca, 2009
Stoicescu – 1986 Stoicescu, N – Fortificaţiile şi amenajarea teritoriului pentru apărare, Capitolul II- Organizarea militară românească în epoca de glorie a oastei celei mari, Istoria Militară a Poporului Român, Vol.II, Editura Militară, Bucureşti, 1986, pag.33-40,41-45,47-48,51-67,74-78,80-84,93-98
Strâmbu şi Glodariu – 1981 Strâmbu, Mihaela, Glodariu, Ioan – O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa, ACTA MUSEI NAPOCENSIS 18, Cluj-Napoca, 1981, pag.377-386
Stratan – 1961 Stratan, Ion – Cercetări şi săpături arheologice executate de Muzeul Raionului Lugoj în 1956-1958, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.163-170
Stroe şi Stroe – 2003 Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian – Turnul fierarilor din Sighişoara – Studiu istoric, In memoriam Radu Popa – Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în contextul European, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2003, pag.361-369
Stroe şi Stroe – 2006 Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian – Biserica Sf.Nicolae a fostului schit Bălteni. Studiu istoric şi de arhitectură., Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 1-2, Anul 17, Bucureşti, 2006, pag.9-24
Stroe şi Stroe – 2007 Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian – Casa monument istoric din Sighişoara, Str.Şcolii 13, Jud.Mureş. Studiu istoric şi de arhitectură, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Anul 18, Nr.1-2, Bucureşti, 2007, pag.42-52
Stroe şi Stroe – 2009 Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian – Braşov-Cetate(Innere Stadt) evoluţia urbanistică şi arhitecturală, Revista Monumentelor Istorice, Nr.1-2/2009, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Bucureşti, 2009, pag.77-108
Stroe şi Stroe – 2010 Stroe, Adiana, Stroe, Aurelian – Academia de Studii Economice Bucureşti. Scurt Istoric, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 21/1-2, Bucureşti, 2010, pag.103-108
Suceveanu – 2005 Suceveanu, Alexandru – TERME I, HISTRIA – Ghid Album, Editura, Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.77-81
Suceveanu – 2005 Suceveanu, Alexandru – Basilica Episcopală, HISTRIA – Ghid Album, Editura, Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.85-90
Suceveanu – 2005 Suceveanu, Alexandru – TERME II, HISTRIA – Ghid Album, Editura, Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.117-121
Suceveanu – 2005 Suceveanu, Alexandru – Incinta romană târzie, HISTRIA – Ghid Album, Editura, Ex Ponto, Constanţa, 2005, pag.122-124
Suceveanu – 2005a Suceveanu, Alexandru – Thermes et Aqueducs en Scythie mineure, CORONA LAUREA – Studii în onoarea Lucreţiei Ţeposu Marinescu, Bucureşti, 2005, pag.489-500
Suceveanu – 2009 Suceveanu, Alexandru – OPUSCULA SCYTHICA, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009
Suceveanu et alii – 2005 Suceveanu, Alexandru, Achim, Irina Adriana, Băldescu, Moise, Cosmin, Bottez, Valentin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă (“Florescu”), Toponim Histria, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3407
Suceveanu et alii – 2005a Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin, Timofan, Anca, Dabâca, Mircea – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3406
Suceveanu et alii – 2006 Suceveanu, Alexandru, Achim, Irina Adriana, Băldescu, Irina, Bereteu, Dinu, Turcu, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica cu criptă (“Florescu”), Toponim Histria, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3904
Suceveanu et alii – 2006a Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin, Dabâca, Mircea, Timofan, Anca, Fărnoagă, Smaranda, Neagu, Alexandra – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3686
Suceveanu et alii – 2007 Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin, Dabâca, Mircea, Timofan, Anca, Chiriţoiu, Alexandru, Fărnoagă, S, Neagu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3904
Suceveanu et alii – 2007a Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin, Dabâca, Mircea, Timofan, Anca, Chiriţoiu, Alexandru, Fărnoagă, S, Neagu, Alexandru, Damian, Paul, Bâltâc, Adela, Apostol, Virgil, Grigore, Ioana, Avram, Alexandru, Bîrzescu, Iulian, Mărgineanu Cîrstoiu, Monica, Bîrzescu, Florina, Zimmermann, Konrad, Apostol, Virgil, Liţu, Alexandra, Ţîrlea, Alexandra, Mitrovici, Milena, Rusu-Bolindeţ, Viorica, Bădescu, Alexandru, Rogobete, Carmen, Toda, Oana, Turcu, Christine Marie, Lăzărescu, Vlad, Bereteu, Dinu, Timofte, Ştefan – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=3905
Suceveanu et alii – 2008 Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin-Victor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, , Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4250
Suceveanu et alii – 2009 Suceveanu, Alexandru, Angelescu, Mircea Victor, Bottez, Valentin-Victor, Neagu, Alexandra, Raicu, Elena, Georgescu, Silvia Raluca – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Constanţa, Localitate Istria, Comuna Istria, Punct Cetate, Sector Basilica Pârvan, Toponim Histria, , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4324
Suceveanu şi Barnea – 1993 Suceveanu, Alexandru, Barnea, Iuliana- Contributions a L’histoire des villes romaines de la Dobroudja, DACIA, N.S.37, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, pag.15-179
Suciu – 2000 Suciu, Liliana – Organizarea şi amenajarea spaţiului în locuinţele aşezării civile de la Grădiştea de Munte, Studii de Istorie a Transilvaniei, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2000, pag.36-47
Suciu C – 2004 Suciu, Cosmin Ioan – Expoziţia virtuală „Sanctuare neolitice din România” Proiect Educaţional, SIVA 4 – Omagiu Profesorului Sabin Adrian Luca, Editura Nereamia Napocae – Cristian Matos, Hunedoara 2004, pag.17-24
Suciu C – 2009 Suciu, Cosmin Ioan – Cultura Vinca în Transilvania, Bibliotheca Brukenthal XLIV, Sibiu, 2009
Susan şi Susan A – 1969 Susan, Ilie, Susan, Aurelia – Evoluţia teritorială a oraşului Alba Iulia, APULUM 7, Muzeul regional Alba Iulia, 1969, pag.437-444
Szekely – 1959 Szekely, Zoltan – Săpăturile Arheologice de la Porumbenii Mici(r.Cristurul Secuiesc), MCA 6, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.523-530
Szekely – 1959a Szekely, Zoltan – Raport preliminar asupra sondajelor executate de Muzeul Regional din Sf.Gheorghe în anul 1956, MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.231-245
Szekely – 1959b Szekely, Zoltan – Cercetări arheologice la Sf.Gheorghe, Gemvara-Avasalja(Cetatea Cocorului), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.709-722
Szekely – 1962 Szekely, Zoltan – Săpăturile Arheologice de la Porumbenii Mici(r.Odorhei, reg.Mureş – Autonomă Maghiară), MCA 8, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.25-33
Szekely – 1962a Szekely, Zoltan – Sondajele executate de Muzeul Regional din Sf.Gheoghe, MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.323-340
Szekely – 1979-1980 Szekely, Zoltan – Cetatea Dacică din Valea Crişului(Jud.Covasna), CUMIDAVA, Vol.12/1, Muzeul Judeţean Braşov, 1979-1980, pag.23-34
Szekely – 1980 Szekely, Zoltan – Asatasok a Lemhenyi (Kovaszna Megye) es a csikrakosi (Hargita Megye) Varban, ACTA Hargitensia I, Muzeul din Miercurea Ciuc, 1980, p.39-48
Szekely – 1983 Szekely, Zoltan – Rezultatele săpăturilor privind epoca feudală executate în Jud.Covasna, MCA 15, Tulcea, 1983, pag.498-503
Szekely Z – 2003 Szekely, Zolt – Descoperiri privind epoca bronzului şi perioada romană la Cetatea Turia şi la Pasul Oituzului, MOUSAIOS 8, Muzeul Judeţean Buzău, 2003, pag.75-85
Szekely Z – 2007 Szekely, Zsolt – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Covasna, Localitate Brăduţ, Comuna Brăduţ, Punct Dealul Rotund – Muntele de Piatră, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3831
Szekely Z – 2008 Szekely, Zsolt – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Covasna, Localitate Brăduţ, Comuna Brăduţ, Punct Dealul Rotund – Muntele de Piatră, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4124
Szentmiklosi – 2005 Szentmiklosi, Alexandru – Materials belonging to the Culture Cruceni-Belegis discovered in the boundaries of the locality of Dragşina(Timiş County), Banatica 17, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2005, pag.75-88
Szentmiklosi şi Timoc – 2005 Szentmiklosi, Alexandru, Timoc, Călin – Die ersten Archaologische ausgrabungen von Foeni, ort Selişte, Banatica 17, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2005, pag.59-73
Szmoniewschi şi Petcu – 2008 Szmoniewschi, Bartlomiej-Szymon, Petcu, Răzvan – Preliminary report from the new excavation in Baba Cave, Grădina Village, Constanţa County, Pontica 41, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2008, pag.35-47
Szocs – 2005 Szőcs, Péter Levente – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Satu Mare, Localitate Satu Mare, Mun.Satu Mare, Punct Biserica reformată, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3323
Szocs et alii – 2007 Szőcs, Péter Levente, Gindele, Robert, Astaloş, Ciprian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Satu Mare, Localitate Satu Mare, Mun.Satu Mare, Punct Biserica Calvaria, str. M. Eminescu nr. 3, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3972
Sztancsuj – 2009 Sztancsuj, Sandor-Jozsef – Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei. Aşezarea Culturii Schneckenberg de la Ariuşd, Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica I, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, pag.45-77
Talmaţchi şi Bodolică – 2010 Talmaţchi, Gabriel, Bodolică, Vitalie – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Constanţa, Localitate Adamclisi, Comuna Adamclisi, Punct Cetate, Sector C + subsector C2, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4500
Talmaţchi G et alii – 2011 Talmaţchi, Gabriel, Ionescu, Mihai, Mitroi, Octavian – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Cetate, Sector Sud-Vest, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4758
Talmaţchi G et alii – 2011a Talmaţchi, Gabriel, Băjenaru, Constantin, Papuc, Ghiorghe, Covacef, Zaharia, Nopcea, Cătălin-Mircea, Talmaţchi, Cristina, Potârniche, Tiberiu, Lungu, Liviu, Mitroi, Octavian, Gamureac, Emilian, Ionescu, Mihai – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Cetate, Sector Poarta de Nord-Vest, Toponim Ulmetum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4756
Talmaţchi C – 2011 Tamlmaţchi, Cristina – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Punct Cetate-Ulmetum, Sector “Cartaş-cuptor Panaitescu”, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011,http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4760
Tamba D et alii – 2003 Tamba, Dan, Gudea, Nicolae, Cosma, Călin – Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice şi de teren, lucrările de consevare şi restaurare executate la Porolissum între anii 1994-2002, ACTAPM, Vol.25, Muzeul Judeţean de istorie şi artă Zalău, 2003, pag.1195-239
Tamba.G – 2008 Tamba, Dumitru-Gheorghe – 30 de ani de cercetări arheologice sistematice la Porolissum – ActaMP 30, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 2008, p.163-215
Tănăsescu – 1979 Tănăsescu, Constantin – Date privitoare la oraşul şi Cetatea Deva în secolul al XVIII-lea, SARGETIA 14, Deva, 1979, pag.261-273
Tătulea – 1980 Tătulea, Corneliu-Mărgărit – Aşezări geto-dacice şi feudale la Fărcaşele, Judeţul Olt, OLTENIA 2, Craiova, 1980, pag.69-83
Tecar şi Nagy – 2010 Tecar, Tiberiu-Ioan, Nagy, Jozsef-Gabor – A Community from the first iron age from Gheorghieni-Valea Mare(Cluj County), Bibliotheca Musei Marisiensis-Seria Archaeologica II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, pag.15-58
Ţânţăreanu – 2010 Ţânţăreanu, Ecaterina – Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec.XIV-XVII. Temeiuri istorice şi arheologice, Editura Renaissance, Bucureşti, 2010
Ţânţăreanu – 2011 Ţânţăreanu, Ecaterina – De la răspunsurile la chestionarul lui Odobescu la lista monumetelor istorice 2010-Judetul Teleorman, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, Nr.3 , Alexandria, 2011, pag.233-247
Ţeicu – 1987 Ţeicu, Dumitru – Cercetări arheologice în depresiunea Oraviţa, Banatica 9, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1987, pag.317-345
Ţeicu – 1990 Ţeicu, Dumitru – Cercetări de arheologie medievală la Berzovia, Banatica 10, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1990, pag.267-279
Ţeicu – 2003 Ţeicu, Dumitru – Contribuţii la repertoriul arheologic al Banatului Montan, Banatica 16/1, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2003, pag.339-375
Ţeicu – 2003a Ţeicu, Dumitru – Arhitectura de fortificaţie din secolele XIV-XV din Clisura Dunării, Buletinul Muzeului Militar Naţional 1, partea II, Bucureşti, 2003, pag.126-133
Ţeicu – 2009 Ţeicu, Dumitru – La fortification en terre de Giera, Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Muzeul Brăilei, Ed. Istros, Brăila, 2009, pag. 99-104
Ţeicu – 2009a Ţeicu, Dumitru – Cetăţi medievale din Banat, Muzeul Banatului Montan, Timişoara, 2009
Ţeicu şi Draşovean – 2005 Ţeicu, Dumitru, Draşovean, Florin – Fortificaţia de pământ de la Baziaş, Patrimonium Banaticum, Vol.4-2005, Editura Mirton, Timişoara, 2006, p.107-114
Ţeicu şi Draşovean – 2008 Ţeicu, Dumitru, Draşovean, Florin – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Timiş, Localitate Opatiţa, Comuna Deta, Punct Călăşturi, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4050
Ţeicu şi Rancu – 2005 Ţeicu, Dumitru, Rancu, Dacian – Descoperiri Arheologice în hotarul satului Ersig, Banatica, Vol.17, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, 2005, pag.287-303
Ţentea şi Marcu – 1997 Ţentea, Ovidiu, Marcu, Felix – Die handgearbeitete keramik aus dem romerkastell von Gilău, ActaMP 21, Muzeul de istorie şi artă Zalău, 1997, p.221-268
Ţentea şi Cleşiu – 2006 Ţentea, Ovidiu, Cleşiu, Sorin – Fortificaţia şi necropola romană de la Galaţi, Cartier Dunărea . Raport Arheologic, Cercetări Arheologice 13, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, pag.39-88
Ţentea – 2007 Ţentea, Ovidiu – Depozite de amfore sau instalaţii militare?, Meşteşuguri şi artizani în Dacia Romană, Editura Excelsior Art, Universitatea de Vest Timişoara, 2007, pag.207-217
Ţentea – 2007a Ţentea, Ovidiu – The roman necropolis at Barboşi – Several Remarks, ISTROS XIV, Editura Istros, Brăila, 2007, pag.217-225
Ţentea – 2009 Ţentea, Ovidiu – Despre apărarea aurariae Dacicae, Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a Colloquium held at Târgovişte, 16–17 October 2008, Bucharest, 2009, p. 369–379
Ţentea et alii – 2011 Ţentea, Ovidiu, Raţiu, Alexandru, Frînculeasa, Alin, Preda, Bianca – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Prahova, Localitate Sfârleanca, Comuna Dumbrăveşti, Punct Castrul Mălăieşti, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4779
Teodor – 1978 Teodor, Dan Gheorghe – Teritoriul Est-Carpatic în veacurile V-XI e.n. – Contribuţii arheologice şi istorice la problema formării poporului român, Editura Junimea, Iasi, 1978
Teodor S – 1981 Teodor, Silvia – Aşezarea geto-dacică de la Huşi-Corni, THRACO-DACICA 2, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1981, pag.169-195
Teodor – 2001 Teodor, Dan Gheorghe – Aşezarea întărită medievală timpurie de la Dresca – Botoşani, HIERASUS, vol.11, Muzeul Judeţean Botoşani, Editura AXA, Botoşani, 2001, pag.107-130
Teodor – 2008 Teodor, Dan-Gheorghe – Scythia minor şi regiunile de la Est şi Sud de Carpaţi în prima jumătate a mileniului I d.Hr.-Câteva noi consideraţii, MOUSAIOS 13, Muzeul Judeţean Buzău, 2008, pag.191-198
Teodor et alii – 2006 Teodor, Eugen S., Ţenea, Ovidiu, Bondoc, Dorel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţ Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Comuna Brădeşti, Punct Castru (100 m SV de gara Răcari), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3740
Teodor E şi Nicoale – 2009 Teodor, Eugen S., Nicolae, Corina – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Comuna Brădeşti, Punct Castru (100 m SV de gara Răcari), CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4366
Teodor et alii – 2009 Teodor, Dan Gh., Ilie, Costel, Adamescu, Adrian Ionuţ, Nicu, Mircea, Ciobotaru, Paul, Soleriu Cotoi, Ovidiu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Galaţi, Localitate Negrileşti, Comuna Negrileşti, Punct Curtea Şcolii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4351
Teodor E et alii – 2007 Teodor, Eugen S., Nicolae, Corina, Bondoc, Dorel – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Oraş Brădeşti, Punct Castru (100 m SV de gara Răcari), Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3957
Teodor E et alii – 2008 Teodor, Eugen S., Nicolae, Corina, Bondoc, Dorel, Alexandrescu, Cristina G. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Oraş Brădeşti, Punct Castru (100 m SV de gara Răcari), Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4067
Teodor E et alii – 2010 Teodor, Eugen Silviu, Nicolae, Corina, Alexandrescu, Cristina G. – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Dolj, Localitate Răcarii de Jos, Oraş Brădeşti, Punct Castru (100 m SV de gara Răcari), Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4583
Teodoru – 1968 Teodoru, Radu – Mănăstirea Tismana, Ediţia aIIa, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Teodorescu – 1930 Teodorescu, D.M – Cetatea Dacică de la Costeşti.Rezultatele generale ale săpăturilor arheologice, Extras din anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Transilvania pe nu anul 1929, Tipografia Cartea Românească, Cluj, 1930
Theodorescu – 1963 Theodorescu, Dinu – L’Edifice Romano-Byzantin de Callatis, DACIA 7, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.257-300
Timoc et alii – 2003 Timoc, Călin, Micle, Dorel, Maniu, Adrian – Construcţia romană de la Halta Tibiscum-Caransebeş Triaj, PATRIMONIUM BANATICUM 2, Timişoara, 2003, pag.101-108
Timoc – 2007 Timoc, Călin – Barăcile soldaţilor romani de la Tibiscum, Analele Banatului, S.N.15, Editura Graphite, Timişoara, 2007, pag.85-96
Ţiplic – 1995-1996 Ţiplic, Ioan-Marian – Breslele armurilor din Sibiu, Cluj şi Braşov – Rolul lor în apărarea Transilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu şi funcţia lor militară, SARGETIA, Vol.26/1, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1995-1996, pag.487-498
Ţiplic – 2005 Ţiplic, Ioan Marian – Istoricul cercetărilor cu privire la fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania, Arheologia Moldovei, Vol.28, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, pag.175-187
Ţiplic şi Ţiplic M – 2005 Ţiplic, Ioan Marian, Ţiplic, Maria Emilia – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Alba, Localitate Cenade, Comuna Cenade, Punct Biserica Fortificată, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4412
Ţiplic – 2006 Ţiplic, Ioan Marian – Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu Secolele X-XIV, Editura Militară, Bucureşti, 2006
Ţiplic – 2006a Ţiplic, Ioan Marian – Les eglises fortifiees par les Saxons en Transylvanie, Editura Media Print, Bucureşti, 2006
Ţiplic – 2007 Ţiplic, Ioan Marian – Fortificaţiile medievale timpurii din Transilvania (sec. X-XII), Colecţia Academica 32, Institutul European, Iaşi, 2007
Ţiplic – 2009 Ţiplic, Ioan-Marian – Bresle şi arme în Transilvania(Secolele XIV-XVI), Editura Militară, Bucureşti, 2009
TIR L35 Tabvla Imperii Romani Romvla-Dvrostorvm-Tomis sur la base de la carte internationale du monde a l’echelle de 1:1 000 000 L 35 BUCAREST, Academia R.S.R., Bucureşti, 1969
Tocilescu – 1900 Tocilescu, Grigore – Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Inscriptions inédites, Bucarest, 1900
Tocilescu – 1900a Tocilescu, Grigore – Les vallums de Cernavoda a Constantza dans la Dobroudja. Inscriptions inédites, Revista Tinerimea Română, vol. V, Bucuresci, 1900
Topoleanu – 2000 Topoleanu, Florin George- Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris. (sec. I-VII d.Chr), Tulcea, 2000
Topoleanu – 2001 Topoleanu, Florin George- Argamum.Sector Basilica II(1981-1994).Consideraţii preliminare privind locuirea romană târzie, MCA S.N.1, 1999, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2001, pag.191-201
Topoleanu – 2011 Topoleanu, Florin George – Cronica Cercetărilor Arheologice din România – Aşezare civilă, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4727
Topoleanu şi Nuţu – 2009 Topoleanu, Florin George, Nuţu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Babadag, Oraş Babadag, Punct proprietatea Secuianu, Toponim Vicus Novus, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4412
Topoleanu şi Nuţu – 2009a Topoleanu, Florin George, Nuţu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Tulcea, Localitate Murighiol, Oraş Murighiol, Punct Cetate, Sector Extra muros, Toponim Halmyris, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4412
Topoleanu et alii – 2007 Topoleanu, Florin, Bogdan, Doru, Alpar, Dobos, Lumezeanu, Angela, Haynes, Ian, Ciauşescu, Mihaela – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Mahmudia, Comuna Mahmudia, Punct La Cetate, Toponim Solsovia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3916
Topoleanu et alii – 2009 Topoleanu, Florin, Dolea, Alexandra, Muşat, Alina, Zavalaş,Theodor – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judet Tulcea, Localitate Jurilovca, Comuna Jurilovca, Punct Capul Dolojman, Sector Central (Bazilica 2), Toponim Orgame/Argamum, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4338
Topoleanu et alii – 2010 Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Sector sud – est – Turnul de colţ 1, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4535
Topoleanu et alii – 2010a Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Sector Suprafaţa A, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4535
Topoleanu et alii – 2010b Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Sector Incinta Est – S 1, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4539
Topoleanu et alii – 2010c Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4542
Topoleanu et alii – 2010d Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Sector Turnul de colţ – Intramuros, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4536
Topoleanu et alii – 2010e Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel, Radu, Laurenţiu, Dinu, Niculina, Aparaschivei, Dan, Bilavschi, George, Romeo, Cavaleriu, Tedor, Eugen Silviu, Florea, Mihai, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, studenţi UDJ Galaţi – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Tulcea, Localitate Isaccea, Oraş Isaccea, Punct Cetate, Sector Curtina C1, Toponim Noviodunum, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4537
Topoleanu et alii – 2011 Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel , Mărgineanu-Cârstoiu, Monica , Apostol, Virgil – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4726
Topoleanu et alii – 2011a Topoleanu, Florin George, Stănică, Aurel , Dima, Ligia , Radu, Laurenţiu , Bilavschi, George, Adamescu, Adrian , Dinu, Niculina, Efimov, Jeni , Bounegru, Octavian , Romanescu, Gheorghe, Mărgineanu-Cârstoiu, Monica , Apostol, Virgil – Cronica Cercetărilor Arheologice din România – Sector Incinta Est – S 1 , Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k
Topoleanu et alii – 2012 Topoleanu, Florin, Bogdan, Doru, Haynes, Ian – Salsovia – Chronological landmarks, Peuce S.N., Tomul 10, Tulcea, 2012, pag.101-144
Torbatov -2002 Torbatov, Sergei – The defence system of the late roman province of Scythia (the end of the 3rd / the 7th century A.D.), ed. Faber, Veliko Tarnovo, 2002
Torma – 1880 Torma, Karoly – A limes dacicus felso resze, Budapest, 1880; http://archive.org/details/limesdacicusfels00torm
Toropu – 1970 Toropu, Octavian – O aşezare fortificată şi arme din perioada Latene, descoperite în Oltenia, SMIMM 2-3, 1969-1970, pag. 5-7
Toropu – 1973 Toropu, Octavian – Câteva date privitoare la aşezarea întărită de la Cârligei – Bucovăţ (jud. Dolj), SMIMM 6, 1973, pag. 3-11
Toropu – 1976 Toropu, Octavian – Romanitatea târzie şi străromanii în Dacia Traiană Sud-Carpatică(secolele III-XI), Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976
Toşa-Turdeanu – 1975 Toşa-Turdeanu, Ana – Oltenia Geografie istorică în hărţile secolului XVIII, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975
Trâpcea – 1969 Trâpcea, Theodor-N – Despre unele cetăţi medievale din Banat, Studii de istorie a Banatului, Vol.1, Universitatea din Timişoara, 1969, pag.23-82
Trişcu – 1980 Trişcu, Aurelian – Politica de conservare şi revitalizare a centrelor istoice din România, REVISTA Muzeelor şi Monumentelor 8, Bucureşti, 1980, pag.35-44
Trohani – 1978 Trohani, George – Câteva reprezentări ale Luptei de la Olteniţa din 1853, ILFOV – FILE DE ISTORIE, Muzeul Judeţean, Bucureşti, 1978, pag.279-
Trohani – 1992-1994 Trohani, George – Aşezări geto-dacice apărate natural şi fortificaţiile din Muntenia, Sargetia 25, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Hunedoara, 1992-1994, pag.65-75
Trohani şi Andreescu – 1992 Trohani, George, Andreescu, Radian – CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN PUNCTUL „PIATRA CU LILIECI” DIN SATUL TÎRCOV, COMUNA PÎRSCOV, JUDEŢUL BUZĂU, Cercetări Arheologice IX, 1992, pag. 46-51
Trohani et alii – 2006 Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Coţatcu, Comuna Podgoria, Punct: Cetăţuia, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3644
Trohani et alii – 2006a Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Ignat, Theodor, Haită, Constantin, Soficaru, Andrei, Gatej, Mihaela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct: Malu-Roşu, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3774
Trohani et alii – 2006b Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Lazăr, Cătălin Alexandru, Ignat, Theodor, Haită, Constantin, Soficaru, Andrei, Gatej, Mihaela – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Călăraşi, Localitate Sultana, Comuna Mănăstirea, Punct: Malu-Roşu, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3775
Trohani et alii – 2007 Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Coţatcu, Comuna Podgoria, Punct: Cetăţuia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3874
Trohani et alii – 2007a Trohani, George, Sârbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Ştefan, Dan, Duţescu, Magdalena, Constantin, Cătălin, Nicolăescu, Monica, Ghenghea, Alexandra, Duţu, Andrei, Fărnoagă, Smaranda – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Târcov, Comuna Pârscov, Punct: Piatra cu Lilieci, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3999
Trohani et alii – 2008 Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Haită, Constantin, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Coţatcu, Comuna Podgoria, Punct: Cetăţuia, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4232
Trohani et alii – 2008a Trohani, George, Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Duţescu, Maria Magdalena, Ştefan, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Târcov, Comuna Pârscov, Punct: Piatra cu lilieci, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4094
Trohani et alii – 2009 Trohani, George, Andreescu, Radian-Romus, Moldoveanu, Katia, Haită, Constantin, Grigoraş, Laurenţiu, Paveleţ, Eugen – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Coţatcu, Comuna Podgoria, Punct Cetăţuia, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4299
Trohani et alii – 2009a Trohani, George, Sîrbu, Valeriu, Matei, Sebastian, Costache, Daniel, Ştefan, Maria Magdalena, Ştefan, Dan – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Buzău, Localitate Târcov, Comuna Pârscov, Punct Piatra cu lilieci, Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4386
Tudor – 1931 Tudor, Dumitru – Podul lui Traian de la Drobeta, Arhivele Olteniei, Nr.54-55, Anul 10, Mar.-Iun. 1931, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1931, pag.149-194
Tudor – 1934 Tudor, Dumitru – Podul de la Celei al lui Constantin cel Mare, ARHIVELE OLTENIEI 71-73, Anul 13, Craiova, 1934, pag.107-124
Tudor – 1935 Tudor, Dumitru – Monumente inedite din Romula, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul 28, Fasc.83, Ian-Mar-1935, Editura Datina Românească, Vălenii de Munte, 1935, pag.33-47
Tudor – 1940 Tudor, Dumitru – Castra Daciae Inferioris III – Castrul Racoviţă – Argeş, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul 33, Fasc.106, Oct-Dec-1940, Monitorul Oficial şi imprimeriile statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, pag.35-41
Tudor – 1940a Tudor, Dumitru – Castra Daciae Inferioris II – Castrul Castrul şi Aşezarea romană de la Slăveni-Romanaţi, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul 33, Fasc.105, Iul-Sept-1940, Monitorul Oficial şi imprimeriile statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, pag.34-39
Tudor – 1940b Tudor, Dumitru – Castra Daciae Inferioris I – Castrul Castrele Romane de la Bumbeşti-Gorj, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anul 33, Fasc.103, Ian-Mar-1940, Monitorul Oficial şi imprimeriile statului, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1940, pag.18-33
Tudor – 1943 Tudor, Dumitru – Raport asupra cercetărilor arheologice de la Sucidava, Romanaţi, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice din 1942, Bucureşti, 1943, pag.159
Tudor et alii – 1953 Tudor, Dumitru, Vulpe, Radu, Vulpe, E, Berlescu, N, Bene, A, Cazacu, P, Belindeanu, Z – Şantierul Corlăţeni, S.C.I.V 1-2, Tomul IV, Bucureşti, 1953, pag.394-436
Tudor – 1955 Tudor, Dumitru – Consideraţii asupra unor cercetări Arheologice făcute pe Limes Transalutanus, S.C.I.V., Tomul 6, Nr.1-2, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1955, pag.87-97
Tudor et alii – 1961 Tudor, Dumitru, Bujor, Expectatus, Matrosenco, A – Sucidava V – A noua (1956), a zecea (1957) şi a unsprezecea (1958) campanie de săpături arheologice la Cetatea de la Celei(r.Corabia, reg.Craiova), MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.473-494
Tudor şi Bujor – 1962 Tudor, Dumitru, Bujos, Expectatus – Sucidava VI. A douăsprezecea(1959)campanie de săpături şi cercetări arheologice de la Celei(r.Corabia, reg.Oltenia), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.553-563
Tudor – 1965 Turdor, Dumitriu – DROBETA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1965
Tudor et alii – 1967 Tudor, Dumitriu, Diaconescu, I, Popilian, G – Şantierul arheologic Cioroiul Nou 1960-1961, Apulum 6, Muzeul Regional Alba Iulia, 1967, pag.593-605
Tudor – 1968 Tudor, Dumitru – Centrul militar roman de la Buridava, SMIMM 1, 1968, pag. 17-29
Tudor – 1968a Tudor, Dumitru – Oraşe, târguri şi sate în Dacia Romană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
Tudor – 1968b Tudor, Dumitriu – ROMULA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968
Tudor – 1970 Tudor, Dumitru – Distrugerea castrului roman de laSlăveni, pe Olt, HISTORICA 1, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1970, pag.67-83
Tudor – 1971 Tudor, Dumitriu – Podurile romane de la Dunărea de Jos, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1971
Tudor – 1974 Tudor, Dumitriu – Sucidava, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1974
Tudor – 1974a Tudor, Dumitru – Realizări din domeniul arheologiei romane pe teritoriul Judeţului Olt, în anii 1947-1972, OLTENIA STUDII ŞI COMUNICĂRI 1 ISTORIE, Craiova, 1974, pag.39-46
Tudor – 1975 Tudor, Dumitru – Trupele din castrul roman de la Slăveni pe Olt, SMIMM 7-8, 1974-1975, pag. 13-22
Tudor şi Davidescu – 1976 Tudor, Dumitru, Davidescu, Mişu – Portul Roman de la Drobeta, DROBETA , Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 1976, pag.40-46
Tudor şi Davidescu – 1976a Tudor, Dumitru, Davidescu, Mişu – Săpăturile arheologice din Castrul Roman de la Cătunele, Judeţul Gorj, DROBETA , Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin, 1976, pag.62-80
Tudor – 1976 Tudor, Dumitru – În legătură cu războiul lui Filip Arabul împotriva carpilor, PONTICA 9, Muzeul de Arheologie Constanţa, 1976, pag.89-97
Tudor – 1978 Tudor, Dumitru – Oltenia Romană, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1978
Tudor – 1979 Tudor, Dumitru – Itinerare arheologice şi istorice Oltene, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979
Tudor et alii – 1973 Tudor, Dumitru, Vlădescu, Cristian M., Poenaru Bordea, Gh. – Arutela III – IV. Observaţii asupra campaniilor arheologice din 1969 – 1970, SMIMM 6, 1973, pag. 12-26
Tudor şi Bujor – 1960 Tudor, Dumitru, Bujos, Expectatus – Die Geheime Brunnenanlage von Sucidava, DACIA, N.S, 4, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1960, pag.541-552
Turcu – 1979 Turcu, Mioara – Geto-Dacii din Câmpia Munteniei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979
Turcu – 1985 Turcu, Mioara – Itinerare Arheologice în Muntenia, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985
Ursachi – 1968 Ursachi, Vasile – Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, CARPATICA 1, Muzeul de Istorie Bacău, 1968, pag.111-188
Ursachi – 1970 Ursachi, Vasile – SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA VĂLENI* (jud. Neamţ), MCA IX, 1970, pag. 265-270
Ursachi – 1980 Ursachi, Vasile – Noi elemente de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad, Jud.Bacău, MCA 14, Tulcea, 1980, pag.178-180
Ursachi – 1987 Ursachi, Vasile – Cetatea dacică de la Brad, THRACO-DACICA 1-2, Tomul 8, Editura Academiei R.S.România, Bucureşti, 1987, pag.100-126
Ursachi – 2007 Ursachi, Vasile – Scurtă prezentare a descoperirilor arheologice din perioada primei epoci a fierului – Hallstatt – şi din epoca geto-dacică, Sec.IV î.Hr. – Sec.I D.Hr. În judeţul Bacău, CARPICA 36, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, 2007, pag.42-127
Ursachi şi Hânceanu – 2006 Ursachi, Vasile, Hânceanu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Neamţ, Localitate Roşiori, Comuna Dulceşti, Punct Ţarina Veche – La Humărie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3746
Ursachi şi Hânceanu – 2007 Ursachi, Vasile, Hânceanu, George – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Neamţ, Localitate Roşiori, Comuna Dulceşti, Punct Ţarina Veche – La Humărie, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3964
Ursiţiu et alii – 2007 Ursuţiu, Adrian, Szabolcs, Ferencz, Cociş, Sorin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Cluj, Localitate Luna, Comuna Floreşti, Punct Râpa Dracului/Őrdőg Árak, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3914
Ursu – 1982 Ursu, Viorica – Expoziţia-Târg de artă populară şi artizanat de la Baia Mare, RMM, Nr.6, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, 1982, pag.11-15
Ursulescu şi Batariuc – 1978 Ursulescu, Nicolae, Batariuc, Paraschiva-Victoria – Cercetările arheologice de la Mihoveni(Suceava) – 1973, SUCEAVA 5, Anuarul Muzeului Judeţean, Suceava, 1978, pag.89-106
Ursulescu şi Popovici – 1997 Ursulescu, Nicolae, Popovici, Dragomir – Considerations historiques concernant les fortifications hallstattiennes anciennes a lt des Carpates, Prima epocă a fierului la Gurile Dunării şi în zonele circumpontice, Lucrările Colectivului Internaţional-Septembrie 1993, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie, Nr.2, Editura Arti Grafiche Giacone România SA, 1997, Tulcea, pag.51-66
Ursulescu – 2008 Ursulescu, Nicolae – MODÈLES D’ORGANISATION DE L’ESPACE AUX HABITATIONS DE LA CULTURE PRÉCUCUTENI ENTRE SIRET ET PRUT, Etablisements et habitations prehistoriques. Structure, Organisation, Symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IX, Academie Roumaine Filiale de Iaşi, Institut d’Archeologie Iaşi, pag. 207-238
Ursulescu et alii – 2007 Ursulescu, Nicolae, Tencariu, Felix-Adrian, Vornicu, Măriuca- Diana, Vornicu, Andreea, Furnică, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3902
Ursulescu et alii – 2008 Ursulescu, Nicolae, Tencariu, Felix-Adrian, Vornicu, Măriuca- Diana, Solcan, Loredana-Ştefania, Enea, Sergiu, Vornicu, Andreea, Furnică, Radu, Braungart, Julia, Lazanu, Ciprian-Cătălin, Grecu, Alber, Chiriac, Eduard, Mircea, Marius, Prisecariu, Dănuţ, Leonti, Iulian, Mironescu, Gheorghe, Rumega, Vlad – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4248
Ursulescu et alii – 2010 Ursulescu, Nicolae, Tencariu, Felix-Adrian, Vornicu, Diana-Măriuca, Vornicu, Andreea, Asăndulesei, Andrei, Rumega, Vlad, Lionte, Iulian, Solcan, Loredana, Bodi, George, Cavaleru, Romeo, Danu, Mihaela, Pîrnău, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Judeţul Iaşi, Localitate Isaiia, Comuna Răducăneni, Punct Balta Popii, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4543
Ursuţ şi Petrică – 1983 Ursuţ, Dorin, Petrică, Mihai – Cercetări topo-arheologice privind drumul roman de la Aiud – Căprioara, APULUM 21, Alba Iulia, 1983, pag.157-160
Ursuţ et alii – 2003 Ursuţ, Dorin, Czifra, Ana, Fodorean, Florin – Alimentarea cu apă a oraşului antic Potaissa, ACTAPM 25, Muzeul Judeţean de istorie şi artă Zalău, 2003, pag.149-152
Ursuţ – 2008 Ursuţ, Dorin – Drumurile romane din Judeţul Cluj, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008
Uzum – 1977 Uzum, Ilie – Locuirea federală timpurie de la Gornea-Ţărmuri(Judeţul Caraş-Severin), Banatica 4, Muzeul de istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1977, pag.215-222
Uzum – 1980 Uzum, Ilie – Consideraţii istorico-arheologice cu privire la aşezările autohtone din clisura Dunării între secolele VI-XIV, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.125-139
Uzum – 1983 Uzum, Ilie – Locuirile medievale de la Gornea-Zomoniţe(Com.Sicheviţa, Jud.Caraş-Severin), Banatica 7, Muzeul de istorie al Judeţului Caras-Severin, Reşiţa, 1983, pag.249-295
Uzum et alii – 1973 Uzum, Ilie, Lazarovici, Gheorghe, Dragomir, Ion – Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea şi Sicheviţa, Banatica 2, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, 1973, pag.403-415
Vaida – 1997 Vaida, Lucian – Consideraţii asupra locuirii dacice pe teritoriul Judeţului Bistriţa-Năsăud(Sec.II î.Ch – I D.Ch.), Revista Bistriţei 10-11, Bistriţa, 1997, pag.21-25
Valea şi Mărghitan – 1966 Valea, Mircea, Mărghitan, Liviu – Aşezarea dacică de la Câmpuri-Surduc, Sargetia, Vol.4, Acta Musei Regionalis Devensis, Editura Ştiinţifică, Cluj-Napoca, 1966, pag.65-73
Vasiliev – 1980 Vasiliev, Valentin – Aşezarea fortificată din prima vârsta a fierului de la Ciceu-Corabia, Jud.Bistriţa-Năsăud, ActaMP 17, Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1980, pag.31-63
Vasiliev et alii – 1991 Vasiliev, Valentin, Aldea, Ioan Al, Ciugudean, Horia – Civilizaţia dacică timpurie în aria intracarpatică a României. Contribuţii arheologice – Aşezarea fortificată de la Teleac, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991
Vasiliev – 1993 Vasiliev, Valentin – Aşezarea fortificată din prima epocă a fierului de la Bozna (jud. Sălaj), Ephemeris Napocensis, III, 1993, pag. 43-67
Vasiliev – 1997 Vasiliev, Valentin – Din nou despre câteva aspecte privind cronologia primei epoci a fierului în Transilvania, Prima epocă a fierului la Gurile Dunării şi în zonele circumpontice, Lucrările Colectivului Internaţional-Septembrie 1993, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie, Nr.2, Editura Arti Grafiche Giacone România SA, 1997, Tulcea, pag.93-98
Vasiliţă – 2011 Vasiliţă, Ştefan – Colocviul LIMES TRANSALUTANUS. Romani şi barbari la frontierele imperiului, SCIVA, Tomul 62, nr.3-4, Bucureşti, 2011, pag.337-339
Văcăraşu – 1980 Văcăraşu, Iulia – Valea Trotuşului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980
Văleanu – 2003 Văleanu, Mădălin Cornel – Aşezări Neo-Eneolitice din Moldova, Ed. Helios, Iaşi, 2003
Văleanu – 2008 Văleanu, Mădălin Cornel – L’UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES AERIENNES DANS L’ETUDE DES STRUCTURES D’HABITAT NEO-ENEOLITHIQUES, Etablisements et habitations prehistoriques. Structure, Organisation, Symbole. Actes du colloque de Iaşi, 10-12 decembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae IX, Academie Roumaine Filiale de Iaşi, Institut d’Archeologie Iaşi, pag. 315 – 326
Vătăşanu et alii – 1957 Vătăşanu, Virgil, Protase, Dumitru, Rusu, Mircea – Şantierul arheologic Rodna – Raport 1955, MCA 4, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1957, pag.211-218
Velescu – 1961 Velescu, O – Castelul de la Hunedoara, Editura Meridiane, Bucureşti, 1961
Velescu – 1964 Velescu, O – Cetăţi ţărăneşti din Transilvania, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964
Vernescu şi Stoian – Vernescu, Mirela, Stoian, Mihai – Archaeological Discoveries from Râmnicelu, Brăila County,Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos 24, Călăraşi
Vergatti – 2004 Vergatti, Radu-Ştefan – Din problematica militară a porturilor dobrogene în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, Buletinul Muzeului Naţional Militar, Editura Total Publishing, Bucureşti, 2004, pag.17-24
Vincke şi Spratt – 1830/1856 Vincke, Spratt – Route between Kustenje and the Danube by the Kara-su and Yeni-Keui Valleys, with Observations on the Navigation of the Kara-su Lakes and Their Origin; Also on the Requirements Necessary to Render the Water and Land Communication Practicable; Being the Result of an Examination Made during a Recent Journey with Lieut.-Col. Hon. A. Gordon and Lieut.-Col. J. Desaint, de l’Etat Major, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol. 26 (1856), pp. 203-210, Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers); http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board1-dobrogea-dobroudja-dobrudscha/board635-1854-1856-hms-medina-thomas-spratt-ridicarile-topografice-in-dobrogea/224-1830-1856-route-between-kustenje-and-the-danube-by-the-kara-su-and-yeni-keui-valleys-vincke-spratt-medina-constanta/
Vincze – 2001 Vincze, Zoltan – Recenzii, prezentări de cărţi – In memoriam – Istvan Ferenczi (1921-2000), Ephemeris Napocensis 11, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2001, pag.347-351
Virag – 2004 Virag, Cristian – Un complex neolitic de la Halemu – Vamă, SIVA 4- Omagiu Profesorului Sabin Adrian Luca, Editura Nereamia Napocae-Cristian Matos, Hunedoara, 2004, pag.25-44
Virag et alii – 2006 Virag, Cristian, Marta, Liviu, Gindele, Robert, Kadas, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Satu Mare, Localitate Tăşnad, or.Tăşnad, Punct Sere, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4153
Virag şi Kadas – 2008 Virag, Cristian, Kadas, Zoltan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Satu Mare, Localitate Halmeu, Comuna Halmeu, Punct Vamă – zona Duty Free Shop, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4153
Vlădescu şi Poenaru Bordea – 1974 Vlădescu, Cristian M., Poenaru Bordea, Gheorghe – Castrele Hadrianee din Valea Carpatină a Oltului, OLTENIA STUDII ŞI COMUNICĂRI 1 ISTORIE, Craiova, 1974, pag.47-59
Vlădescu – 1977 Vlădescu, Cristian M. – Noi observaţii asupra traseului Brazdei lui Novac de nord pe raza judeţului Mehedinţi, SMIMM 10, 1977, pag. 79-88
Vlădescu – 1979 Vlădescu, Cristian M. – Traseul Brazdei lui Novac de Nord în judeţele Olt, Argeş şi Dâmboviţa, SMIMM 12, 1979, pag. 146-163
Vlădescu et alii – 1978 Vlădescu, Cristian M., Stoica, Onoriu, Moghior, Neculai – “Brazda lui Novac” pe teritoriul judeţului Dolj, SMMIM 11, 1978, pag. 153-165
Vlădescu şi Moghior – 1978 Vlădescu, Cristian M., Moghior, Neculai – Notă asupra sondajelor efectuate la Tia Mare, judeţul Olt, SMIMM 11, 1978, pag. 167-170
Vlădescu şi Poenaru Bordea – 1972 Vlădescu, Cristian M, Poenaru Bordea, Gheorghe – Un segment din Limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, Anul 41, Nr.3, Bucureşti, 1972, pag.27-32
Vlădescu şi Poenaru Bordea – 1977 Vlădescu, Cristian M., Poenaru Bordea, Gheorghe – Complexul de fortificaţii de la Romula în cadrul sistemului defensiv roman de pe Limes Alutanus, SMIMM 10, 1977, pag. 17-23
Vlădescu şi Poenaru Bordea – 1980 Vlădescu, Cristian M, Poenaru Bordea, Gheorghe – Castrele de la Paetorium din sectorul de Nord al Limesului Alutanus, DROBETA 4, Drobeta-Turnu Severin, 1980, pag.109-116
Vlădescu – 1983 Vlădescu, Cristian M – Armata Română în Dacia Inferior, Editura Militară, Bucureşti, 1983
Vlădescu şi Stoica – 1984-1985 Vlădescu, Cristian M., Stoica, Onoriu – O fortificaţie romană necunoscută la Văratica (Brezoi, judeţul Vâlcea), SMIMM 1984-1985, pag. 137-143
Vlădescu – 1986 Vlădescu, Cristian-M – Fortificaţiile Romane din Dacia Inferior, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986
Vlăşcescu – 1978-1979 Vlăşcescu, Georgeta – Presa dâmboviţeană despre monumentele închinate eroilor Dâmboviţeni, Valachica 10-11, Târgovişte, 1978-1979, pag.317-325
Vlassa şi Dănilă – 1962 Vlassa, N, Dănilă, Ştefan – Săpăturile Arheologice de la Sărăţel(com.Sărata, r.Bistriţa, reg.Cluj), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.341-347
Vlassa – 1963 Vlassa, N – Chronology of the neolithic in Transylvania, in the Light of the Tărtăria settlement’s stratigraphy, DACIA 7, Editions de L’Academie de la R.P.Roumanie, pag.485-494
Vlassa şi Dănilă – 1967 Vlassa, N, Dănilă, Ştefan – Săpăturile de la Şieu-Măgheruş(r.Bistriţa, reg.Cluj), Apulum 6, Muzeul Regional Alba Iulia, 1967, pag.39-47
Voievozeanu şi Moscalu – 1979 Voievozeanu, Petre, Moscalu, Emil – MORMÎNTUL PRINCIAR GETIC SI TEZAURUL DE LA PERETU, JUD. TELEORMAN*, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 353-360
Voinea şi Dobrinescu – 2002-2003 Voinea, Valentina, Dobrinescu, Cătălin – Aşezarea Hamagia III de la Cheia. Campaniile 2001-2002-Raport preliminar., Pontica 35-36, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 2002-2003, pag.9-22
Voinea et alii – 2005 Voinea, Valentina – Mihaela, Dobrinescu, Cătălin Ionuţ, Lazăr, Cătălin, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Neagu, George, Potârniche, Tiberiu, Heroiu, Andrei, Grigoruţă, Oana, Nastasi, Irina, Carabuz, Tănase, Tobol, Dragoş – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3357
Voinea et alii – 2006 Voinea, Valentina – Mihaela, Neagu, George, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Cărpuş, Cornelia, Cărpuş, Leonid, Grigoruţă, Oana, Carabuz, Tănase, Georgescu, Ştefan – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3630
Voinea et alii – 2007 Voinea, Valentina – Mihaela, Neagu, George, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007 Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3859
Voinea et alii – 2008 Voinea, Valentina – Mihaela, Neagu, George, Petcu, Răzvan, Szmoniewski, Bartłomiej, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4225
Voinea et alii – 2008a Voinea, Valentina – Mihaela, Neagu, George, Petcu, Răzvan, Szmoniewski, Bartłomiej, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2008, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4226
Voinea et alii – 2009 Voinea, Valentina – Mihaela, Neagu, George, Szmoniewski, Bartłomiej, Petcu, Răzvan, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin, Popa, Elek, Soficaru, Andrei, Cărpuş, Cornelia, Cărpuş, Leonid – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţul Constanţa, Localitate Cheia, Comuna Grădina, Punct Vatra satului, Peştera La Izvor, Peştera La Baba, Peştera X, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4320
Voişian et alii – 2000 Voişian, Valentin, Bota, Emilian, Ciongradi, Carmen – Betrachtungen uber die romerstadt Napoca, Army and urban development in the Danubian provinces of the Roman Empire, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca MVSEI Apulensis 25, Alba Iulia, 2000, p.261-276
Vulpe R et alii – 1951 Vulpe, Radu, Vulpe, Ec, Niţu, A, Matasă, Pr.C., Cihodaru, C., Călinescu, C, Balan, V, Kiss, Şt, Negruţi, Ec, Petre, R, Ştefănescu, Şt – Cercetările arheologice de la Şuletea şi Bârlăieşti, S.C.I.V. 1, Anul II, Ianuarie-iunie 1951, pag.177-216
Vulpe R – 1950 Vulpe, Radu – Despre valul din Moldova de Jos şi Zidul lui Atanarih, S.C.I.V 2, Anul I, Bucureşti, 1950, pag.163-174
Vulpe R – 1955 Vulpe, Radu – Săpăturile de salvare de la Sâncrăieni(1954), S.C.I.V. 6, Nr.3-4, Editura R.S.România, Bucureşti, iulie-decembrie 1955, pag.559-569
Vulpe R – 1957 Vulpe, Radu – La Civilisation Dace et Ses Problemes a la Lumiere des Dernieres Fouilles de la Poiana, en Basse-Moldavie, DACIA, Vol.1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1957, pag.143-164
Vulpe R – 1957a Vulpe, Radu – Şantierul Arheologic Popeşti(reg.Bucureşti, r.Mihăileşti), MCA 3, Editura Academiei R.P.Romaâne, Bucureşti, 1957, pag.227-246
Vulpe R – 1957b Vulpe, Radu – Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Editura Academiei R.S.Române, Bucureşti, 1957
Vulpe R – 1959 Vulpe, Radu – Şantierul Arheologic Popeşti(r.Mihăileşti, reg.Bucureşti), MCA 5, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1959, pag.339-349
Vulpe R – 1961 Vulpe, Radu – Şantierul Arheologic Popeşti, MCA 7, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1961, pag.321-338
Vulpe R – 1962 Vulpe, Radu – Şantierul Arheologic Popeşti (r.Drăgăneşti-Vlasşca, reg.Bucureşti), MCA 8, Bucureşti, pag.457-461
Vulpe R – 1966 Vulpe, Radu – Vechi ficare de civilizaţie – ISTRIA, TOMIS, CALLATIS, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966
Vulpe R – 1966a Vulpe, Radu – AŞEZĂRI GETICE DIN MUNTENIA, Editura Meridiane, Bucureşti, 1966
Vulpe şi Ramoşteanu – 1962 Vulpe, Alexandru, Zamoşteanu, M – Săpăturile de la Costişa(r.Buhuşi, reg.Bacău), MCA 8 , Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, 1962, pag.309-316
Vulpe şi Gheorghiţă – 1979 Vulpe, Alexandru, Gheorghiţă, Marieta – ŞANTIERUL ARHEOLOGIC POPEŞTI, COM. MIHAILEŞTI, JUD. ILFOV. RAPORT PRELIMINAR ASUPRA REZULTATELOR DIN CAMPANIA ANILOR 1976-1977, Cercetări Arheologice III, 1979, pag. 95-104
Vulpe – 1984 Vulpe, Alexandru – Evoluţia militară a nemurilor nord-trace-Capitolul II-Arme şi fortificaţii geto-dace din prima epocă a fierului, ISTORIA MILITARĂ A POPORULUI ROMÂN 1, Editura Militară, Bucureşti, 1984, pag.38-44
Vulpe şi Zahariade – 1987 Vulpe, Alexandru, Zahariade, Mihail – Geto-Dacii în istoria militară a lumii antice, Editura Militară, Bucureşti, 1987
Vulpe – 1988 Vulpe, Radu – COLUMNA LUI TRAIAN- Monument al Etnogenezei Românilor, Editura Sport-Tursim, Bucureşti, 1988
Vulpe – 1997 Vulpe, Alexandru – Tezaurul de la Perşinari.O nouă prezentare.,Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1997, pag.265-301
Vulpe et alii – 2005 Vulpe, Alexandru, Popescu, Anca-Diana, Băjenaru, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Costişa, Comuna Costişa, Punct: Cetăţuia, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3363
Vulpe et alii – 2006 Vulpe, Alexandru, Popescu, Anca-Diana, Băjenaru, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Costişa, Comuna Costişa, Punct: Cetăţuia, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3643
Vulpe et alii – 2006a Vulpe, Alexandru, Georgescu, Cristina, Spânu, Daniel, Toderaş, Meda, Hansen, Svend, Benecke, Norbert, Neef, Reinder, Reingruber, Agathe, Gatsov, Ivan, Gatsov, Lili, Nedelcheva, Petranka, Prange, Michael, Klimscha, Florin, Becker, Nico, Groppe, Tobias, Knäpper, Andreas, Koprivc, Ute, Röring, Melanie, Vachta, Tilmann, Wunderlich, Jürgen, Hoppe, Tina, Mocanu, Andrei, Tănăsescu, Bogdan, Ehrich, Richard, Müller, Michael, Schröder, Christoph, Wrobel, Heide, Peters, Maria, Zidarov, Petar, Berdzenisvili, Irma, Kelder, Jorrit – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Giurgiu, Localitate Pietrele, Comuna Băneasa, Punct: Gorgana, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3731
Vulpe et alii – 2006b Vulpe, Alexandru, Ştefan, Cristian, Stăvrescu Bedivan, Mala, Dietrich, Laura, Dietrich, Oliver, Shragge, Jeffrey, Spikes, Kyle, Carp Rusu, Andrei, Cocuz, Cristian, Iacob, Cezar, Lazăr, Dana Ştefania, Nichifor, Bogdan, Orza, Răzvan, Ştefan, Alexandru, Tănasie, Emil, Voinescu, Iulian, Zamfir, Anca, Ţuţu, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Rotbav, Comuna Feldioara, Punct: La Pârâuţ, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3747
Vulpe et alii – 2007 Vulpe, Alexandru, Popescu, Anca-Diana, Băjenaru, Radu – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Costişa, Comuna Costişa, Punct: Cetăţuia, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3871
Vulpe et alii – 2007a Vulpe, Alexandru, Ştefan, Cristian, Dietrich, Laura, Dietrich, Oliver, Moertz, Tobias, Ţârlea, Alexandra, Vernescu, Mirela, Bălăşescu, Adrian, Radu, Valentin – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Rotbav, Comuna Feldioara, Punct: La Pârâuţ, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3965
Vulpe et alii – 2008 Vulpe, Alexandru, Popescu, Anca-Diana, Băjenaru, Radu, Gavrilǎ, Elena – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Neamţ, Localitate Costişa, Comuna Costişa, Punct: Cetăţuia, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4231
Vulpe et alii – 2008a Vulpe, Alexandru, Spânu, Daniel, Toderaş, Meda, Georgescu, Cristina, Hansen, Svend, Reingruber, Agathe, Benecke, Norbert, Neef, Reinder, Prange, Michael, Wunderlich, Jürgen, Ruess, Kai, Bublitz, Anne, Kaufhold, Sandra, Tomuschat, Maria, Schröder, Christoph, Kleindienst, Jonas, Ehrich, Richard, Werning, Pina, Wrobel, Heide, Müller, Michael, Gatsov, Ivan, Gatsov, Lili, Nedelcheva, Petranka, Zidarov, Petar, Kay, Marvin, Klimscha, Florian, Koprivc, Ute, Vachta, Tilmann, Becker, Nico, Berdzenisvili, Irm, Ţerna, Stanislav, Zhvania, Dimitri, Abuladze, Joni – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Giurgiu, Localitate Pietrele, Comuna Băneasa, Punct: Gorgana, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4060
Vulpe et alii – 2008b Vulpe, Alexandru, Ştefan, Cristian, Dietrich, Laura, Dietrich, Oliver, Ţârlea, Alexandra, Popescu, Iuliana, Ilie, Marius – Cronica cercetărilor arheologice din România – Judeţul Braşov, Localitate Rotbav, Comuna Feldioara, Punct: La Pârâuţ, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4071
Vulpe et alii – 2009 Vulpe, Alexandru, Spânu, Daniel, Toderaş, Meda, Georgescu, Cristina, Hansen, Svend, Reingruber, Agathe, Benecke, Norbert, Neef, Reinder, Koprivc, Ute, Vachta, Tilmann, Marinova, Elena, Wunderlich, Jürgen, Nowacki, Dirk, Ruess, Kai, Röpke, Astrid, Prange, Michael, Scheele, Konstantin, Zidarov, Petar, Gatsov, Ivan, Gatsova, Lili, Nedelcheva, Petranka, Beckmann, Nele, Schröder, Christoph, Brummack, Sven, Ehrich, Richard, Müller, Michael, Schäkel, Nils, Beutler, Katrin, Kay, Marvi, Klimscha, Florian, Kelder, Jorrit, Berdzenisvili, Irma, Gavrilă, Elena, Ţerna, Stanislav, Zhvania, Dimitri, Abuladze, Joni, Huang, Chao, Peng, Wang, Karaucak, Mehmet – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Giurgiu, Localitate Pietrele, Comuna Băneasa, Punct: Gorgana , Campania 2009, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4359
Vulpe et alii – 2009a Vulpe, Alexandru, Ştefan, Cristian, Dietrich, Laura, Dietrich, Oliver, Ţuţu, Cristian – Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2009, Judeţ Braşov, Localitate Rotbav, Comuna Feldioara, Punct La Pârâuţ, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4369
Vulpe et alii – 2010 Vulpe, Alexandru, Hansen, Svend, Reingruber, Agathe, Spânu, Daniel, Toderaş, Meda, Benecke, Norbert, Tharand, Luise, Ritchie, Kennet, Neef, Reinder, Podsiadlowski, Viola, Keller, Nina, Prange, Michael, Wunderlich, Jürgen, dr. Nowacki, Dirk, Bernert, Hendrik, Leidner, Patrick, Scheele, Konstantin, Georgescu, Cristina, Noack, Kristi, Schröder, Christoph, Beutler, Katrin, Gatsov, Ivan, Gatsova, Lili, Nedelcheva, Petranka, Tsoneva, Tsenka, dr. Pelegrin, Jacques, Klimscha, Florian, Koprivc, Ute, Norgaard, Heide, Kelder, Jorrit, Berdzenishvili, Irm, Vachta, Tilmann, Gavrilă, Elena, Brummack, Sven, Ioseliani, Vladimir, Müller, Michael, Schäkel, Nils, Ţerna, Stanislav, Zhvania, Dimitri, Abuladze, Joni, Tchabashvili, Levan, Karaucak, Mehmet, Brandel, Katrin, Fejer, Eszter, Novak, Mariann, Martini, Jelena, Găvan, Alexandra, Urak, Malvinka, Mihalache, Mihaela, Grigore, Gabriel – Cronica cercetărilor arheologice din România, Judeţ Giurgiu, Localitate Pietrele, Comuna Băneasa, Punct: Gorgana , Campania 2010, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2010, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4577
Wallner-Bărbulescu – 1982 Wallner – Bărbulescu, Luminiţa – Contribuţii privind istoriografia românească din Banat la mijlocul secolului al XIX-lea(descoperirea Lugojului la anul 1862 – manuscris de Ştefan, Moldovan), Studii şi Comunicări Etnografie – Istorie 4, Caransebeş, 1982, pag.227-237
Wanner – 2010 Wanner, Robert – Forts, fields and towns: Communities in Northwest Transylvania from the first century BC to the fifth century AD, PhD Thesis Univ. Leicester, 2010
Winkler – 1982 Winkler, Iudita – Drumul roman Napoca-Potaissa (II), ACTA MUSEI NAPOCENSIS 19, Cluj-Napoca, 1982, pag.587-589
Winkler et alii – 1983 Winkler, Iudita, Blăjan, Mihai, Gustav, Servaţius, Togan, George, Giura, Lucian – Cercetări arheologice în aşezarea romană de la Mediaş – Gura Câmpului(Jud.Sibiu), APULUM 21, Alba Iulia, 1983, pag.121-156
Wright et alii – 2006 Wright, Bruce, Găzdac, Cristian, Tamba, Dumitru – Un capăt de Balteus descoperit la Porolissum, In honorem Gheorghe Popilian, Muzeul Olteniei Craiova, Editura Aius, Craiova, 2006, pag.373-382
Zagoriţ – 1937 Zagoriţ, Constantin – Sarmizegethusa. Unde cred că s-a găsit în adevăr, întemeiat pe consideraţiuni militare, geografice, topografice şi fortificaţii găsite pe teren, Tip. Concurenţa, Ploeşti, 1937
Zagoriţ – 1940 Zagoriţ, Constantin – Castrul Roman dela Mălăeşti şi Cetatea Dacă dela V. Humei din judeţul Prahova, Tip. Progresul Grafic, Ploeşti, 1940
Zaharia et alii – 1970 Zaharia, M., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, E, – Aşezări din Moldova. De la paleolitic pănă în secolul al XVIII-lea, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970
Zahariade – 1988 Zahariade, Mihail – Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum, Biblioteca de arheologie XLIX, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1988
Zahariade – 1994 Zahariade, Mihail – Inscripţia de fundaţie din timpul primei tetrarhii de la Halmyris(Murghiol, Jud.Tulcea), Pontica 27, Constanţa, 1994, pag.173-186
Zahariade – 2007 Zahariade, Mihail – Scythia Minor: A History of a Later Roman Province (284-681). Pontic Provinces of the Later Roman Empire I, with contributions by V. Lungu and Z. Covacef, ed. Hakkert, Amsterdam, 2006
Zahariade – 2011 Zahariade, Mihail – Two problems of topography and historical geography in Dobrudja, DACIA N.S., Tomul 55, Bucureşti, 2011, pag.137-148
Zahariade – 2012 Zahariade, Mihail – MANAGING ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY: SOME FRESH THOUGHTS ON OLD SUBJECTS – THE HALMYRIS FORT, Peuce S.N., Tomul 10, Tulcea, 2012, pag.39 – 52
Zahariade şi Gudea – 1997 Zahariade, Mihail, Gudea, Nicolae – The fortifications of lower Moesia (A.D. 86-275), Ed. Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1997
Zahariade et alii – 2006 Zahariade, Mihail, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Bounegru, Octavian, Dvorski, Traian, Madgearu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Murghiol, Comuna Murghiol, Punct – La Cetate, Toponim Halmyris, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=3712
Zahariade et alii – 2008 Zahariade, Mihail, Mărgineanu Cârstoiu, Monica, Topoleanu, Florin, Bounegru, Octavian, Dvorski, Traian, Madgearu, Alexandru – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Judeţul Tulcea, Localitate Murghiol, Comuna Murghiol, Punct – La Cetate, Toponim Halmyris, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://www.cimec.ro/scripts/ARH/Cronica/detaliu.asp?k=4046
Zahariade et alii – 2011 Zahariade, Mihail, Topoleanu, Florin, Nuţu, George, Olariu, Cristian, Mureşan, Lucian, Creţulescu, Ioana, Bounegru, George – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Punct – La Cetate, Sector – Strada (SP) de acces spre Dunare, Campania 2011, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2011, http://www.cimec.ro/scripts/arh/cronica/detaliu.asp?k=4746
Zanoci – 1997 Zanoci, Aurel – Fortificaţiile geto-dacice din secolele VI-III a.Chr. din spaţiul extracarpatic: Teza de doct. în şt. istorice (07.00.06), Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de istorie, Chişinău , 1997
Zekely – 1992 Zekely, Wilhelm – Unele consideraţii privind luptele desfăşurate de Matei Basarb în anul 1632, ISTROS, Vol.6, Muzeul Brăilei, 1992, pag.135-153 şi 396
Zirra şi Tudor – 1954 Zirra, Vlad, Tudor, Margareta – Săpăturile Arheologice din Sectorul Giuleşti, b) Crângaşi, BUCUREŞTI 1, Editura Academiei R.P.Române, Bucureşti, pag.32-45
Zirra et alii – 1993 Zirra, Vlad, Conovici, Niculae, Trohani, George, Gherghe, Petre, Alexandrescu, Petre, Gâţă, Gheorghe, Zirra, Vlad Vintilă – La station getique fortifiee de “Cetatea Jidovilor” (Coţofenii din Dos, dep. De Dolj), DACIA, N.S.,37, pag. 79-157
Zrinyi – 1977 Zrinyi, Andrei – Aşezarea romană rurală de la Cristeşti şi legăturile ei cu Gallia, Marisia 7, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş, 1977, p.91-100
Zoltan – 2003 Zoltan, Peter I – Trei secole de arhitectură Orădeană, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2003

Abrevieri Planşe şi Hărţi

planşa 2444 Direcția Topografică Militară – Harta Deveselu Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus de pe ridicarea scara 1:20.000 din anul 1912 şi de pe harta scara 1:100.000 ediţie jugoslavă, planul este călare pe frontieră, ed. 1, An tipărire 1950
planşa 2445 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Simian Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1930
planşa 2742 Direcția Topografică Militară – Harta Carpenul Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anii 1921-1922, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 2842 Direcția Topografică Militară – Harta Căciulatul Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 3142 Direcția Topografică Militară – Harta Pîrşani Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1903, ed. 1, An tipărire 1957
planşa 3342 Direcția Topografică Militară – Harta Brâncoveni Scara 1:20.000, Sursa: Actualizat nomenclatură localităţilor după indicatorul alfabetic din anul 1954, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 3439 Direcția Topografică Militară – Harta Băbicul Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus după ridicările din anii 1894-1896 scara 1:20.000, ed. 1, An tipărire 1957
planşa 3442 Direcția Topografică Militară – Harta Coteana Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1907, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 3443 Direcția Topografică Militară – Harta Bălteni Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 3542 Direcția Topografică Militară – Harta Şerbăneştii de Jos Scara 1:20.000, Sursa: Direcţia Topografică Militară, ed. 1, An tipărire 1952
planşa 3543 Direcția Topografică Militară – Harta Icoana Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 3544 Direcția Topografică Militară – Harta Corbul Nou Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1906. Actualizat nomenclatura după Serv. Statistic în 1952, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 3545 Direcția Topografică Militară – Harta Stolnici Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1906. Actualizat nomenclatura după Serv. Statistic 1949. Pus de acord cu harta sc. 1:100000 în anul 1951, ed. 1, An tipărire 1952
planşa 3636 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Nicopol Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus după revizuirea din anul 1913; Partea Bulgariei Reprodusă după Harta Tării sc. 1:100.000 şi Harta Bulgară sc. 1:126000, ed. 1, An tipărire 1928
planşa 3637 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Putineiul Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1930
planşa 3638 Direcția Topografică Militară – Harta Tudor Vladimirescu Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anii 1907-1908, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 3640 Direcția Topografică Militară – Harta Rosiori de Vede Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1955
planşa 4048 Institutul Geografic Militar – Harta Bucşani Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1943
planşa 4064
planşa 4940 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Silistra sc. 1:20.000, ed. 1, Sursa: neprecizată, an tipărire 1929
planşa 5247 Direcţia Topografică Militară – Harta Hîrşova sc. 1:20.000, ed. 1, Sursa: Ridicare pe teren {Partea Munteniei 1898 {Partea Dobrogei 1883, an tipărire 1955
planşa 5253 Direcţia Topografică Militară – Harta Brăila sc. 1:20.000, ed. 1, Sursa: Ridicare 1897, an tipărire 1956
planşa 5343 Direcţia Topografică Militară – Harta Cernavodă sc. 1:20.000, ed. 1, Sursa: Ridicarea pe teren în anul 1915 Partea de est a planului ridicat în anul 1924, an tipărire 1955
planşa 5344 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Dunărea sc. 1:20.000, ed. 1, Sursa: Multiple ridicări pe teren, an tipărire 1928
planşa 5353 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Măcin Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1917
planşa 5442 Direcția Topografică Militară – Harta Medgidia Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 5452 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Țiganca Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1894., ed. 1, An tipărire 1917
planşa 5453 Institutul Geografic Militar – Harta Mânăstirea Cocoș Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus de pe reambularea din anul 1941., ed. 1, An tipărire 1950
planşa 5541 Direcția Topografică Militară – Harta Basarabi Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 5542 Direcția Topografică Militară – Harta Ovidiu Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 5552 Institutul Geografic Militar – Harta Nicolițel Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus de pe reambularea din 1941., ed. 1, An tipărire 1950
planşa 5553 Institutul Geografic Militar – Harta Isaccea Scara 1:20.000, Sursa: Reprodus de pe reambularea din anul 1941, ed. 1, An tipărire 1950
planşa 5641 Direcția Topografică Militară – Harta Constanţa Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1956
planşa 5642 Direcția Topografică Militară – Harta Băile Mamaia Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1955
planşa 5652 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Tulcea Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1917
planşa 5746 Direcția Topografică Militară – Harta Gura Periteașca Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1953
planşa 5749 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Eni Sala Scara 1:20.000, Sursa: Ridicare pe teren în anul 1883-84, ed. 1, An tipărire 1917
planşa 5852 Serviciul Geografic al Armatei – Harta Mahmudia Scara 1:20.000, Sursa: neprecizată, ed. 1, An tipărire 1917

Schuchhardt – 1917 Schuchhardt, C. – Die Sogennaten Trajanswalle in der Dobrudscha, Herbst 1917, Massstab 1:75.000
Moltke – 1845 Freiherr von Moltke – Der russisch-türkische Feldzug in der europäischen Türkei 1828 und 1829, Reimer, 1845
Spratt – 1854 Spratt, T. A. B. – Map of Kustendjie, July, 1854, Surveyed by Captain Spratt, R.N.C.B. together with the surveying staff under his directions – Lts. Mansell, Wilkinson and Brooker; Held by: National Archive, Kew, U.K., MPH 1/1133/4; http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board1-dobrogea-dobroudja-dobrudscha/board635-1854-1856-hms-medina-thomas-spratt-ridicarile-topografice-in-dobrogea/322-1854-kustendjie-surveyed-by-t-a-b-spratt-constanta/
Spratt – 1856 Spratt, T. A. B. – Sketch Of The Routes From Kustenje To Chernavoda And Rassova With The Karasu Lakes / by Capt. T. Spratt R.N.C.B. / 24 July 1854 / Made during a reconaissance in company with Lieut. Col. the Hon_ble A. Gordon and Lieut. Col. J. Desaint de l’Etat Major, Hydrographic Office, London, 1856, Scara 1: 99.500, Format: 89 x 38 cm; http://romaniaforum.info/board95-istoria-history-of-romania-and-the-republic-of-moldova/board1-dobrogea-dobroudja-dobrudscha/board635-1854-1856-hms-medina-thomas-spratt-ridicarile-topografice-in-dobrogea/83-1854-sketch-of-the-routes-from-kustenjeh-to-chernavoda-and-rasova-spratt-gordon-constanta/

Expoziţii din Muzee
MuzMil2010 Muzeul Militar din Bucureşti, fotografii făcute cu permisiunea custozilor în anul 2010

Surse Online
Colecţia MCA http://www.scribd.com/collections/2331177/Materiale-si-Cercetari-Arheologice-MCA
Colecţia Pontica http://revistapontica.wordpress.com/
Colecţia Dacia – Revue d’archéologie et d’histoire ancienne” http://www.cimec.ro/scripts/dacia/selall.asp?Lang=RO
Colecţia PEUCE seria veche http://www.revistapeuce.icemtl.ro/seria_veche.html
Colecţia PEUCE seria nouă http://www.revistapeuce.icemtl.ro/seria_noua.html
Colecţia ISTROS http://www.muzeulbrailei.ro/index.php?pn=2&idn=2500130493278316474
Colecţia STUDIA PATZINAKA http://www.patzinakia.com/index2.html
Revista Acta Terrae Septemcastrensis http://arheologie.ulbsibiu.ro/studii.htm
Colecţia SARGETIA http://muzeu.geomatic.ro/publicatii.htm
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman – Seria Arheologie http://www.muzeulteleorman.ro/publicatii%20BMJTSA.html
Colectia Arhivele Olteniei http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R/MJXQ7FIT81YNRSFF67JTSULEMNJ4XNR1EITVX428N5Y4QEQPVR-02246
http://www.cetati.medievistica.ro/
http://www.e-castellum.eu/url/CASTEUL-KAROLYI-DIN-CAREI
http://referinte.transindex.ro/enciclopedie/monument.php?id=259
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.435338886505621.93751.174477445925101&type=1
http://monumenteuitate.ro/ro/monument/211/Carei-Karolyi#.UQ_gOPJLfRB
http://www.sighet-online.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=20348:fortificaii-feudale-maramureene-intre-secolele-x-xviii&catid=70:importante&Itemid=27
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice http://inp.org.ro/publicatii/buletinul-comisiei-monumentelor-istorice
Sumarele Revistei Monumentelor Istorice http://inp.org.ro/publicatii/revista-monumentelor-istorice/61-sumarele-revistei-monumentelor-istorice
Resurse online cu publicații muzeale http://cimec.ro/Muzee/Resurse-online-publicatii-muzeale.html
Biblioteca Digitală Arheologie http://www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html