Homepage » Blog » Mariţa de la Smârdan

Mariţa de la Smârdan

De fiecare dată când văd chipuri de copii imortalizate în piatră sau bronz mă gândesc că este ceva tare neînregulă cu lumea în care trăim. Copiii, eroi sau nu, n-ar trebui să moară în războaie. Victoriile militare, cum este cea a românilor de la Smârdan – de la care se împlinesc astăzi, după calendarul nou, 137 de ani – sau precum cele de la Mărăşeşti sau Şofronea, nu ar trebui plătite cu sânge de copii… Când văd însă monumente de copii eroi vandalizate mă cuprinde furia…

“Printre primii voluntari aromâni împuşcati de turci s-a aflat şi Mariţa, o fetiţă de 12 ani, care a cărat, cu o galeată din lemn, apă militarilor români. În memoria acesteia, aromânii au ridicat, în 1905, în apropierea cimitirului eroilor români de la Smârdan, un monument din bronz, în ronde-bosse, reprezentând o fetiţă ce privea spre est (spre liniile inamice), ţinând în mâna dreaptă o coroana, iar în cea stângă o găleată cu apă “pentru eroii cărora le e sete”. Soarta Mariţei din bronz a fost curmată de prima conflagraţie mondială, când bulgarii au dinamitat-o.

Istoria iartă, dar nu uită. Neagreată pe pământ bulgăresc, Mariţa a prins contur pe malul stâng al Dunarii, fiind dezvelită la 10 mai 2001, într-un parc din municipiul Calafat (jud. Dolj). Operă a unui artist din Vaslui, fetiţa este realizată din piatră, în ronde-bosse, purtând un costum tradiţional şi ţinând în mâna stângă o găleata. Soclul, de forma dreptunghiulară şi montat pe un postament într-o singură treaptă, se remarcă printr-un basorelief în care este redată o scenă de luptă din Războiul de Independenţă (latura frontală), pe latura dreaptă având fixată o placă din marmură albă cu inscripţia: “IN MEMORIAM/ MARIŢA/ FETIŢA VLAHĂ ÎM-/ PUŞCATĂ DE TURCI/ LA SMÂRDAN ÎN TIMP/ CE DUCEA APĂ SOL-/ DAŢILOR ROMÂNI 1877.

Mariţa - eroina armână de la Smârdan
Foto statuia Mariţei din Calafat, sursa https://sutsatadicraiova.wordpress.com/2009/03/11/marita-eroina-armana-de-la-calafat/

”Din păcate, calitatea proastă a materialului sau o minte bolnavă a făcut ca statuii să i se rupă antebraţul drept, cel în care exista coroana de pus pe frunţile eroilor.”
https://sutsatadicraiova.wordpress.com/2009/03/11/marita-eroina-armana-de-la-calafat/