Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2013.40

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2013.40

Modificări v5.30 la v5.40

1. Eliminat o întrerupere la SV de Zeletin în L35-101. Mulţumiri lui Camelia Tomescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (20.07.2013)

2. Îmbogăţit toponimia în zona siturilor arheologice de la Poduri (L35-054). (Bogdan Condurăţeanu) (21.07.2013)
3. v5.30.1
4. Eliminat o întrerupere la Ilia (L34-082) de-a lungul lui E68, cauzata de un Z-level incorect. Mulţumiri lui Peia Marius pentru atenţionare. Eliminat unele dubluri la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21.07.2013)
5. Eliminat poligoanele de tip construcţii din planşa L34-068. (Bogdan Condurăţeanu)
6. Introdus aşezările dacice şi celtice de la Ciumeşti-Berea în L34-009 şi L34-021 ca punct şi poligon. Îmbogăţit structura de toponime din jurul acestora. (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus elementele de detaliu ale celor trei cetăţi dacice de la Ocniţa-Coşota în L35-097. (Bogdan Condurăţeanu) (22.07.2013)
8. Introdus mai multe puncte de interes şi observatii la harta în Bucureşti (L35-125), pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. Explicitat accesul la Băcănia Real şi magazinele Metro şi Obi Titan. (Bogdan Condurăţeanu) (23.07.2013)
9. Eliminat un lac din L35-092. Introdus un bazin în Ciacova şi introdus turnul medieval de la Ciacova-Cula Turcească ca punct şi poligon. Îmbogăţit toponimia în plansa L34-091. Reamplasat cetatea de la Berini şi introdus accesul la aceasta. (Bogdan Condurăţeanu)
10. Introdus cetatea dacică de la Tetoiu-Piscul Şasa/Piscul cu Jidovi din L34-120 şi accesul la aceasta. Îmbogăţit substantial structura de toponime de pe raza comunei Tetoiu. (Bogdan Condurăţeanu) (24.07.2013)
11. Corectat unele întreruperi pe centura de NE a Braşovului în L35-076. Mulţumiri lui Viorel Hebrişteanu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (26.07.2013)
12. Introdus aşezarea fortificată a aspectului cultural Stoicani-Aldeni de la Folteşti-Ruptura (L35-081). Îmbogăţit toponimia în zona. (Bogdan Condurăţeanu) (27.07.2013)
13. Mici corecţii în Iaşi (L35-032). Mulţumiri lui Bogdan Ardeleanu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
14. Refacut şi adăugit modelele 3D ale castelului Bethlen-Haller de la Cetatea de Baltă (L35-061) şi a bisericii fortificate unitariene de la Dârjiu (L35-063). (Symmetric Studios)
15. Introdus aşezarea fortificată dacică de la Căuiesti-Cetăţuia şi necropola de epoca bronzului de la Balinteşti-Cionagi în L35-068. Îmbogăţit toponimia în cele două zone. (Bogdan Condurăţeanu) (28.07.2013)
16. Introdus locaţiile probabile ale Cetăţii medievale Peth şi ale fortificaţiilor romane ? Pescobara şi Marekobila în L34-129. Îmbogăţit toponimia în plansa. (Bogdan Condurăţeanu) (29.07.2013)
17. SR2013.30.2 (Bogdan Condurăţeanu) (30.07.2013)
18. Introdus unele mici corecţii la drumurile nationale în L35-061 şi L35-062. (Bogdan Condurăţeanu) (31.07.2013)
19. Introdus unele sensuri unice noi şi unele corecţii în Bucureşti (L35-125). Mulţumiri lui Tinel Stefanescu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2013)
20. Reamplasat castrul roman legionar? de pământ de la Filipeşti-Cetăţuia/Başa (L35-103) pe baza planului lui Polonic. Transformat o serie de puncte în adrese alfanumerice care se pot căuta pe GPS, după cum urmează: 25 în Făurei, 1 în Făurei-Sat, 5 în Perişoru, 1 în Surdila-Greci şi 8 în Şuţeşti. Transformat movilele din planşă la tipologia tumul. (Bogdan Condurăţeanu)
21. Introdus castrul roman legionar ? de pământ de la Dichiseni/Gara Mărculeşti – Movila Hotar-La Cetăţuia în L35-128 pe baza planului lui Polonic. (Bogdan Condurăţeanu)
22. Transformat movilele din planşa L35-138 la tipologia tumul. (Bogdan Condurăţeanu) (02.08.2013)
23. Introdus aşezarea fortificată dacică de la Bârca– Cetatea (K34-012) şi şanţul acesteia. Îmbogăţit toponimia în planşă. Schimbat încadrarea măgurilor în cea de tumul. (Bogdan Condurăţeanu)
24. Introdus Centura Alexandriei în planşa K35-003. Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
25. Introdus tabia turcească de la Mangalia în K35-010. (Bogdan Condurăţeanu)
26. Introdus o porţiune din Limes Alutanus la Slăveni în L35-134. (Bogdan Condurăţeanu)
27. Introdus restul centurii Alexandriei în planşa L35-135. Introdus restul şanţului aşezării Tell Gumelniţa de la Mavrodin-La Cetate şi ferma avicolă care a distrus-o. Corectat forma unor bălţi. (Bogdan Condurăţeanu)
28. Completat toponimia şi acoperirea cu tumuli în K35-010. (Bogdan Condurăţeanu) (05.08.2013)
29. Introdus aşezările fortificate Neolitică Cult. Starcevo-Criş şi a epocii fierului Cultura Basarabi ? de la Cristian-Cristian III (L34-084). Varii îmbunătăţiri prin planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (06.08.2013)
30. Ridicat limita vitezei legale pe A3 în planşa L35-113. Mulţumiri lui Ovidiu Constantinescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
31. Introdus apele la nivel mai mare de detaliu în planşele L35-109 şi L35-098. (Marius Irimia) (07.08.2013)
32. Introdus structura de drumuri din localităţile COZA, LEPŞA, MUNCEI, PALTIN, PLOŞTINA, PODU NĂRUJEI, POIANA, PRAHUDA, RĂCHITAŞU, REGHIU, URSOAIA şi VÂLCANI (L35-078). Adăugat drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu)
33. Varii corecţii şi adăugiri în L34-048. Introdus accesul detaliat la Selgros Someşeni. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Adăugat coduri poştale la segmentele noi de drum din L35-078. Făcut legătura cu drumurile din L35-077, L35-066, L35-079 şi L35-090. v5.32(Bogdan Condurăţeanu)
35. Introdus puncte de interes şi adrese poştale în Năvodari şi Mamaia în planşa L35-142. Datele au fost culese de Dan Popescu. (Laura Albeanu) (08.08.2013)
36. Introdus mai multe puncte de interes şi observaţii la hartă în planşa L35-125 culese de Dan-Claudiu Dragos, căruia îi mulţumim. Corectat luciul apelor mai multor lacuri din zona respectivă şi îmbunătăţit structura de drumuri de exploatare de acces la acestea. (Bogdan Condurăţeanu)
37. Modificat poligoanele la ieşirea în Marea Neagră a Canalului Dunăre-Marea Neagră (L35-142). Reamplasat apeductele de la Tomis ca punct. (Bogdan Condurăţeanu)
38. Mici corecţii şi adăugiri în planşele L34-082 şi L34-083. (Bogdan Condurăţeanu) (09.08.2013)
39. Introdus elementele de detaliu ale castrului roman de marş de la Secusigiu (L34-066). Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi toponimia în zonă. Introdus accesul al fortificaţia de la Şemlac – Pusta lui Cucu şi de la Pecica – Şanţul Mare. (Bogdan Condurăţeanu) (10.08.2013)
40. Introdus elementele de detaliu ale burgus-ului ? roman ? de la Moşniţa-Obiectiv 13 (L34-079). Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi adus la zi un sens giratoriu de pe Centura Timişoarei de la Giarmata-Vii. (Bogdan Condurăţeanu)
41. Introdus elementele de detaliu ale aşezării fortificate neolitice a Culturii Turdaş de la Turdaş-În Luncă. Mici corecţii şi adăugiri în zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (11.08.2013)
42. Adăugat puncte de interes, poligoane şi completat reţeaua de drumuri şi adrese unde a fost cazul în localităţile 2 MAI, 23 AUGUST şi VAMA VECHE (K35-010). Adăugat drumuri de exploatare în jurul localităţilor respective. Datele au fost culese de Dan Popescu. (Laura Albeanu) (12.08.2013)
43. Schimbat movilele din planşa K35-009 în categoria tumul. (Bogdan Condurăţeanu)
44. Refăcut luciul apei la unele lacuri din L35-110 şi L35-098. Mici corecţii şi adăugiri. Introdus conacul fortificat de la Tigveni ca punct şi ceea ce seamănă cu un castru roman la Ceparii-Pământeni, după harta Specht. (Bogdan Condurăţeanu) (13.08.2013)
45. Adăugiri de puncte, poligoane, străzi, denumiri de străzi şi adrese poştale în localităţile OVIDIU, LAZU şi AGIGEA (L35-142). Completat reţeaua de drumuri de exploatare în jurul acestor localităţi. Datele au fost culese de Dan Popescu. (Laura Albeanu)
46. Adăugat puncte, poligoane, străzi, denumiri de străzi şi adrese poştale în localitatea VALU LUI TRAIAN (L35-141). Datele au fost culese de Dan Popescu. (Laura Albeanu) (14.08.2013)
47. Făcut legătura la drumuri cu L35-142. (Bogdan Condurăţeanu)
48. Eliminat o întrerupere în localitatea Peştera din L35-087. Mulţumiri Ioanei Condurăţeanu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
49. Adăugat drumuri de exploatare în L35-141 în Ovidiu şi Murfatlar. (Bogdan Condurăţeanu) (15.08.2013)
50. Refăcut traseul lui DJ665 în dreptul localităţii Crasna din Deal din L34-108. Mulţumiri lui Dan Albeanu pentru atenţionare şi tracklog. (Bogdan Condurăţeanu)
51. Mici corecţii şi adăugiri în Agnita (L35-074). Mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
52. Introdus un sens giratoriu nou în Măgurele (L35-125). Modificat sensul unic de pe Candiano Popescu din Bucureşti. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (16.08.2013)
53. Reamplasat cetatea dacică de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării ca punct (L35-102). Mulţumiri lui Sorin Ifrim pentru atenţionare. Introdus valul ei de piatră ca linie şi poligon. Mulţumiri lui Maria-Mădălina Ştefan pentru date. (Bogdan Condurăţeanu) (17.08.2013)
54. Introdus cetatea dacică de la Târcov-Piatra cu Lilieci ca punct în L35-090. Mulţumiri lui Maria-Mădălina Ştefan pentru indicaţii. Introdus cărările de acces la aceasta. (Bogdan Condurăţeanu)
55. Introdus elementele de detaliu ale cetăţii dacice de la Târcov-Piatra cu Lilieci (L35-090) pe baza planului Trohani – 1992. (Bogdan Condurăţeanu) (18.08.2013)
56. Introdus coduri poştale la punctele şi segmentele de drum din L35-098. Adăugat diacriticile la denumirile localităţilor. Eliminat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus coduri poştale la punctele şi segmentele de drum din L35-110. Adăugat diacriticile la denumirile localităţilor. Eliminat discrepanţele. Eliminat o problemă la masca de acces a autostrăzii A1 din planşă, care cauza rutările să evite porţiunea de A1 din planşa L35-110. (Bogdan Condurăţeanu) (19.08.2013)
58. Introdus potecile care fac legătura dintre Staţiunea Climaterică Sâmbăta şi Fereastra Mare în L35-086. (Bogdan Condurăţeanu) (20.08.2013)
59. Introdus clădirile din Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni şi Culele Duca şi Grecescu din Măldăreşti ca poligoane. Varii corecţii prin Băile Govora. Introdus un sens giratoriu nou (2 sensuri giratorii noi până acum !) în Băile Govora. Introdus coduri poştale la punctele şi segmentele de drum din L35-097. Adăugat diacriticile la denumirile localităţilor. Eliminat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum !) în Sighetu Marmaţiei (L34-012). Mulţumiri lui Dinu Covaciu pentru informaţii şi track. (Bogdan Condurăţeanu) (21.08.2013)
61. Introdus două sensuri giratorii noi (5 sensuri giratorii noi până acum !) în Ghimbav (L35-088) precum şi soluţia de conectare la viitoarea centură a Braşovului de acolo. Mulţumiri lui Dinu Covaciu pentru informaţii şi track-uri. Îmbogăţit poligoanele cu clădiri din zonă. Mici corecţii şi adăugiri de drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Introdus blocurile din cartierul Movilei din Săcele (L35-088) ca punct, adresă şi poligon extrudat 3D. Mulţumiri lui Paul Brînzei pentru date. (Bogdan Condurăţeanu)
63. Eliminat dublura punctului localităţii Târcov greşit amplasat pe harta DTM în planşa L35-102. Realocat apartenenţa poligoanelor localităţii şi a segmentelor de adresă către localitatea Pârscov. Mulţumiri lui Cornel Epuran pentru explicaţii şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
64. Corectat traseul poliliniilor pârâului Durbav prin Săcele şi al Râului Timiş prin estul Braşovului (L35-088). (Bogdan Condurăţeanu)
65. Schimbat încadrarea a două zone industriale din L34-012 în Cariere şi a unui lac în pădure de conifere. (Bogdan Condurăţeanu)
66. Introdus sensul giratoriu (6 sensuri giratorii noi până acum !) la vest de Şimand în L34-055. Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
67. Introdus un sens giratoriu nou (7 sensuri giratorii noi până acum !) în Oradea (L34-032) şi unele restricţii de manevră. Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare. Adăugat structura de drumuri rezidenţiale noi la sud de centură. (Bogdan Condurăţeanu)
68. Corecturi la unele lacuri din L35-109 ca poligon. Introdus coduri poştale la punctele din planşă şi diacritice la denumirile localităţilor. Eliminat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu) (22.08.2013)
69. Introdus coduri poştale la segmentele de drum din planşa L35-109. Eliminat discrepanţele. Corectat traseul DJ677F în zona lacului de acumulare de lângă Galicea. Introdus unele porţiuni din DJ496E şi din calea ferată. (Bogdan Condurăţeanu) (23.08.2013)
70. Introdus unele porţiuni din DJ496E şi din calea ferată şi în planşele L35-097, L34-120 şi L34-108. (Bogdan Condurăţeanu)
71. SR2013.32 (Bogdan Condurăţeanu) (26.08.2013)
72. Introdus DJ713B (TransBucegi) între cabana Piatra Arsă şi Sinaia Cota 1400 (L35-087 şi L35-088). Mulţumiri lui Ovidiu Constantinescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (27.08.2013)
73. Introdus structura de drumuri din localităţile ALMAŞU DE MIJLOC, ALMAŞU MARE, AMPOIŢA, ARDEU, BĂCAIA, BALSA, BRĂDET, BULBUC, BUNEŞTI, CHEILE CIBULUI, CIB, COLONIA HANEŞ, CRIŞENI, DEALU ROATEI, FÂNTANELE, FENEŞ, GALAŢI, GLOD, GROŞI, GURA HUŢULUI, HAŢEGANA, INURI, ISCA, IZVORU AMPOIULUI, LAZ, LUNCA AMPOIŢEI, MADA, MĂTĂCINA, MEDEŞ, NĂDAŞTIA, OPRIŞEŞTI, PĂDUREA, PĂTRÂNGENI, PIRITA, POIANA, POIANA AMPOIULUI, POIANA URSULUI, POIENIŢA, PRESEACA AMPOIULUI, RĂCĂTĂU, STĂUINI, SUSENI, TĂUŢI, TECHEU, TRÂMPOIELE, VALEA MICĂ, VALEA POIENII, VĂLENI, VÂLTORI, VOIA şi ZLATNA (L34-071). Îndreptat drumurile existente şi căile ferate, adăugat drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu)
74. Făcut legătura cu planşele L34-070, L34-059 şi L34-083. Mai multe corecţii în L34-070. Adăugat unele porţiuni de C.F. în Brad. (Bogdan Condurăţeanu)
75. Eliminat unele probleme cu măştile de acces la drumuri în L35-085. (Bogdan Condurăţeanu)
76. Instalat compilatorul MPC v8.40. Recompilat toată harta. (Bogdan Condurăţeanu)
77. Reclasificat indicativele la E58 în L34-011 şi L34-023. (Bogdan Condurăţeanu)
78. Eliminat o întrerupere pe E58 între L34-023 şi L34-024. Mulţumiri lui Alexandru Bădescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
79. Varii corecţii şi adăugiri la punctele şi drumurile de exploatare din L35-127 şi L35-128 în comunele Mărculeşti şi Perişoru. Adăugat tumuli şi toponime. Reamplasat localitatea Mărculeşti-Gară. Introdus valurile şi şanţurile aşezării fortificate getice? de la Mărculeşti-Valea Grecilor. (Bogdan Condurăţeanu) (28.08.2013)
80. Separat pe două sensuri de parcurgere unele porţiuni din Mihai Bravu din Bucureşti. Introdus unele restricţii de manevră şi la încadrarea în bandă. (Bogdan Condurăţeanu)
81. Ridicat încadrarea unor drumuri din L34-118 între Motru, Râpa şi Zegujani. Mulţumiri lui Vali Costel Umbreş pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
82. Introdus porţiunea românească a valurilor liniare ale fortificaţiei de epoca bronzului de la Csanadpalota. Mulţumiri lui Leonard Dorogostaisky pentru documentaţie. Adăugat unele valuri liniare la nord de Nădlac. Mici corecţii la drumurile din zonă şi îmbogăţit structura de drumuri de exploatare de acolo. (Bogdan Condurăţeanu) (29.08.2013)
83. Adaugat adrese, poligoane si puncte de interes in localitatile : MEŞENDORF, STEJĂRENII, CRIŞ, MĂLÂNCRAV, NOU SĂSESC, ROANDOLA şi VALCHID (L35-062). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat cateva drumuri de exploatare şi poteci în jurul localitatilor respective. (Laura Albeanu)
84. Introdus un sens giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum !) în Constanţa (L35-142). Mulţumiri lui Mihai Stoica pentru atenţionare. Introdus o suită de restricţii de manevră şi de explicaţii vocale speciale în Constanţa în porţiunea nordică a oraşului de-a lungul străzilor de categoria DN. (Bogdan Condurăţeanu)
85. Ridicat încadrarea lui DN65E în planşele L35-134, L35-135 şi K35-003, rezolvat o întrerupere între K35-003 şi L35-135 la Troianul, denumit poligonul localităţii Troianul din K35-003, ridicat încadrarea lui DN6B între L34-120 şi L34-132, acordat eticheta DN6F la Centura Alexandriei (K35-003 şi L35-135), acordat eticheta DN65F la Centura Craiovei (L34-132 şi L34-144), ridicat încadrarea lui DN1R în L34-046, L34-047, L34-058 şi L34-059. Acordat eticheta de Transalpina mai multor porţiuni de drum din DN67C în L34-108, L34-096 şi L34-084 şi eticheta de Transfăgărăşanul porţiunilor din DN7C din L35-074 şi L35-086, acordat eticheta DN1T unei porţiuni din L35-073, acordat eticheta de DN65D unei porţiuni din Centura Piteştiului (L35-110). (Bogdan Condurăţeanu) (30.08.2013)
86. Scos poligoanele de tipul Construcţii din planşele L35-134 şi L34-070. (Bogdan Condurăţeanu) (31.08.2013)
87. Eliminat o întrerupere la accesul sudic de pe centura Piteşti pe A1 cauzată de ln Z-level incorect. Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare. Introdus accesul detaliat la Centrul Jupiter din Piteşti (L35-110). (Bogdan Condurăţeanu) (01.09.2013)
88. Introdus Kaufland Giurgiu cu accesul detaliat în planşa K35-004. Transformat o stradă din Giurgiu în acces exclusiv pietonal. Mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare. Introdus accesul detaliat la Lidl Giurgiu şi sensul giratoriu (9 sensuri giratorii noi până acum !) care îl deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu) (02.09.2013)
89. Adăugat un sens giratoriu nou (10 sensuri giratorii noi până acum !) în Piteşti (L35-110), adăugat mai multe drumuri şi unele corpuri de clădire la Universitatea din Piteşti. Mulţumiri lui Ion Preda pentru date şi observaţii. Introdus Euromall cu accesul detaliat în planşa. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum !) în comuna Galaţii Bistriţei (L35-025). Mulţumiri lui Dinu Covaciu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
91. Introdus un sens giratoriu nou (12 sensuri giratorii noi până acum !) în Salonta (L34-044). Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare. Mici corecţii prin zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
92. Adăugat adrese poştale, puncte de interes şi poligoane în localităţile MERCHEAŞA, JIMBOR, JIBERT, CRIŢ, BUNEŞTI, ROADEŞ, FIŞER, RUPEA, DACIA şi VISCRI (L35-063). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat drumuri de exploatare şi poteci şi îndreptat drumurile şi căile ferate din zonă. (Laura Albeanu) (03.09.2013)
93. Introdus planul de detaliu al Bisericii Evanghelice Fortificate din Hărman (L35-076). (Bogdan Condurăţeanu)
94. Introdus o soluţie nouă mai rapidă de străbatere a Braşovului de la est la vest în planşele L35-076 şi L35-088. Interzis accesul auto pe sub podul viitoarei Centuri a Braşovului. Mulţumiri lui Ion Preda pentru date şi observaţii. Denumit o porţiune a Pârâului Durbav din L35-076. (Bogdan Condurăţeanu)
95. Făcut legătura cu drumurile din L35-075. Eliminat unele false mlaştini din L35-063. (Bogdan Condurăţeanu)
96. Introdus valurile şi şanţurile fortificaţiei de epoca bronzului de la Constantin Gabrielescu (L35-104). Adăugat toponime şi posibile valuri liniare în zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (04.09.2013)
97. Introdus şanţurile fortificaţiei de la Cocargeaua (actualmente Borcea)-La Cetăţue în L35-140 şi locaţia probabilă a toponimului Podul lui Traian. (Bogdan Condurăţeanu)
98. Adăugat unele toponime în L35-128. (Bogdan Condurăţeanu)
99. Adăugat puncte de interes şi poligoane în Mihăileni. Datele au fost culese de Dan Popescu. Corecţii la reţeua de drumuri din ALŢÎNA, GHIJASA DE SUS, MIHĂILENI, SALCĂU şi VECERD (L35-073). Refăcut şi adăugat drumurile de exploatare şi potecile din zonă. (Laura Albeanu) (05.09.2013)
100. Eliminat unele întreruperi din L35-073. Făcut legătura cu drumurile din L35-061. (Bogdan Condurăţeanu)
101. Remediat unele aspecte referitoare la aspectul Râului Olt, ca poligon, la intersecţia cu DJ105G, semnalate de Mihai Stoica, căruia îi mulţumim. Refăcut aspectul poligoanelor aferente râului Olt până la vest de Avrig (L35-073). (Bogdan Condurăţeanu)
102. Eliminat o pliere pe DN14A la sud de Cucerdea (L35-049). Mulţumiri lui Cristian Suciu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (06.09.2013)
103. Eliminat o întrerupere pe DN14A la nord de Blăjel în L35-061. Mulţumiri lui Cristian Suciu pentru atenţionare. (Laura Albeanu)
104. Introdus două spaţii de servicii noi pe A1 (L35-123), cu benzinării Gazprom. Mulţumiri lui Dan Albeanu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (07.09.2013)
105. Mici corecţii la unele lacuri din L34-060. (Bogdan Condurăţeanu)
106. Introdus valul şi şanţul aşezării fortificate getice? de la Crăsanii de Jos-Dealul Copuzu (L35-126). Mulţumiri lui Leonard Dorogostaisky pentru lămuriri. Adăugat unii tumuli prin zonă şi corectat poziţia unor baraje şi eliminat un lac. (Bogdan Condurăţeanu)
107. Introdus planul detaliat al bisericii evanghelice fortificate din Codlea (L35-075). (Bogdan Condurăţeanu)
108. Introdus planul detaliat al castelului medieval bastionar Sukosd-Bethlen din Racoş (L35-063). (Bogdan Condurăţeanu)
109. Introdus valurile şi şanţurile castellum-ului roman de la Drumul Carului-La Cetate/Grădişte (L35-087). Mulţumiri lui Eugen Teodor pentru atenţionare şi poziţie. (Bogdan Condurăţeanu) (08.09.2013)
110. Reamplasat şi redesenat valurile şi şanţurile fortului austriac de pământ de la Moieciu de Jos-La Cetăţuie/Cetatea Carului (L35-087). Mulţumiri lui Eugen Teodor pentru atenţionare şi poziţie. Îmbogăţit toponimia şi structura de drumuri din zonă.(Bogdan Condurăţeanu)
111. Reamplasat şi redesenat valurile şi şanţurile castellum-ului de la Rucăr-Scărişoara (L35-087). Mulţumiri lui Eugen Teodor pentru atenţionare şi bibliografie. Îmbogăţit toponimia şi structura de drumuri din zonă. Adăugat unele valuri, linii electrice aeriene (LEA) şi poligoane. Amplasat thermae-le castellum-ului de la Rucăr. (Bogdan Condurăţeanu) (09.09.2013)
112. Introdus modelul 3D texturat al Turnului Alb şi al Turnului Negru din Braşov (L35-088). (Bogdan Condurăţeanu&Symmetric Studios)
113. Introdus modelul 3D texturat al Bisericii Evanghelice din Bistriţa (L35-025). (Bogdan Condurăţeanu&Symmetric Studios)
114. Mici corecţii la unele pârâuri ca polilinie în zona castellum-ului de la Rucăr (L35-087). (Bogdan Condurăţeanu) (10.09.2013)
115. Introdus unele modificări de sensuri unice în Braşov (L35-088). Mulţumiri lui Paul Brînzei pentru atenţionare şi indicaţii. (Bogdan Condurăţeanu)
116. Introdus noul pasaj subteran din Craiova (L34-144). Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru atenţionare şi planuri. Introdus restricţiile de manevră şi explicaţiile vocale speciale asociate. (Bogdan Condurăţeanu)
117. Introdus adrese poştale, puncte de interes, poligoane în localităţile : BOARTA, ŞOALA, AGÂRBICIU, MOTIŞ, VALEA VIILOR, COPSA MICĂ, TÂRNĂVIOARA, TÂRNAVA, COLONIA TÂRNAVA, IGHIŞU NOU, MEDIAŞ, ALMA VII, MOŞNA, BUZD, MOARDAŞ, RĂVĂŞEL şi METIŞ (L35-061). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat drumuri de exploatare si poteci. (Laura Albeanu)
118. v5.35.
119. Introdus elementele de detaliu ale castrului roman inedit de pământ de la Cetate-Şanţul VechiAlte Schanz, judeţul Dolj, în planşa L34-142. Adăugat tumulii şi toponimia din zonă, corecţii şi adăugiri la drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (14.09.2013)
120. Introdus castrul roman de pământ de la Gârcov-Pichetul Plopilor (K35-002). Adăugat în aceeaşi planşă fortificaţiile ca punct şi linie de la Giuvărăşti şi Islaz descoperite de Leonard Dorogostaisky. Mici corecţii la drumuri şi adăugat unele toponime. (Bogdan Condurăţeanu)
121. Microjurnal L35-093 – adăugat localitățile I. C. Brătianu, Grindu, Garvăn, toate din județul Tulcea, planșa L35-093, cu detalii la nivel de poligoane, puncte cu: adresă, cod poștal, număr de telefon în format internațional (acolo unde există), nume străzi și numere poștale. (Marian şi Mona Istrati) (15.09.2013)
122. Corecții și adăugiri în municipiul Galați (L35-093)
– reclasificat prin ridicarea nivelului de rutare străzile: Oțelarilor, Regimentul 11 Siret, Constructorilor, Gheorghe Doja, Gheorghe Asachi, Grigore Ventura, Tecuci (porțiunea cuprinsă între Str. Traian, B-dul G. Coșbuc și Str. Basarabiei), Navelor, Eroilor, Gării nr. 8, Portului (un segment), Alexandru Moruzzi, Basarabiei (porțiunea dintre B-dul Siderurgistilor și B-dul G. Coșbuc), B-dul Dunărea (porțiunea dintre sensul giratoriu și turnul de televiziune ), B-dul Marii Uniri (Falezei);
– corectat o eroare pe Str. Oțelarilor;
– închis accesul auto pe porțiunea B-dul Marii Uniri (Falezei) aflată în dreptul parcului „La Elice” și asigurat accesul auto pe strada care ocolește parcul;
– închis accesul auto pe străzile și segmentele de stradă existente doar în Planul Urbanistic al Municipiului Galați, zona Bazinul Nou, nu și în teren (Str. Banatului, Ardeleană, Temișană, Locomobilei, Magaziilor);
– adăugat numele străzilor: Laterală CFR, Bazinul Nou, Macazului, Toamnei, Alea Nordului, Aleea Bazinul Nou;
– adăugat accesul la McDonald’s și în parcarea din vecinătate;
– înlocuit magazinul Billa de pe Str. Oțelarilor cu magazinul Penny; asigurat accesul din curtea sa în str. Victor Vâlcovici (fostă Macaralelor);
– desființat sensul unic de pe Str. Saturn, Mihai Bravu segmentul dintre Calea Basarabiei și Str. Gării; adăugat numerotarea poștală reală pe acest segment de stradă;
– desființat sensul unic de pe străzile: Anul Revolutiei 1848, Alexandru Cernat (segmentul dintre Ciprian Porumbescu și Str. Armata Poporului);
– adăugat sensul unic pe Str. Mavramol – segmentul dintre Str. Domnească și Str. N. Bălcescu;
– prelungit sensul unic pe Str. Al. I. Cuza de la intersecția cu Str. Universității până la intersecția cu Str. Labirint;
– adăugat sensul giratoriu și noul Penny Market de la intersecția străzilor Prelungirea Cosbuc cu Regimentul 11 Siret;
– corectat trecerea peste calea ferată a Str. Brateș din trecere auto în trecere pietonală;
– corectat o eroare de rutare de pe podul aflat pe Calea Basarabiei pe Str. Maramureș care trece pe sub pod;
– configurat numărul de benzi pe sensul de circulație al străzilor din planșa L35-093;
– adăugat breteaua care ocolește sensul giratoriu la intersecția B-dului Brăilei cu Str. Cloșca;
– adăugat breteaua care asigură ocolirea semaforului pentru cei care virează la dreapta de pe Str. Prelungirea Brăilei pe B-dul Brăilei;
– adăugat breteaua pentru cei care virează la dreapta de pe Str. Traian pe Str. Basarabiei;
– modificat și corectat intersecția străzilor Gheorghe Doja cu Anghel Saligny;
– corectat intersecția străzii Gheorghe Asachi cu Bulevardul Siderurgistilor;
– efectuat o modificare pe Calea Prutului, în locul unde se sfârșește scurta porțiune de drum cu benzile separate, benzile se unesc, începe urcușul pe podul peste calea ferată și există intersecție cu o stradă care merge către zona industrială, pe lângă pod. (Marian şi Mona Istrati) (15.09.2013)
123. Făcut legătura cu planşele L35-092 şi L35-105. Adăugat în L35-092 unele porţiuni din valul lui Traian la sud şi nord de localitatea Traian. Completat cu unele drumuri de pământ în L35-105. (Bogdan Condurăţeanu)
124. Introdus structura de drumuri din localităţile ABRUD, ANGHELEŞTI, BALMOŞEŞTI, BĂRBEŞTI, BÎRSEŞTI MOGOŞ, BÎRZOGANI, BÎZEŞTI, BIDIGEŞTI, BISERICANI, BLIDEŞTI, BOCEŞTI, BOGDĂNEŞTI, BOGLEŞTI, BOGANI, BRĂDEŞTI, BUCIUM, BUCIUM SAT, BUNINGINEA, BUNTA, BUŢEŞTI, CĂRPINIŞ, CERBU, CIURULEASA, COASTA HENŢII, COJOCANI, CORNA, CRISTEŞTI, DĂROAIA, DEONCEŞTI, DOGĂREŞTI, DUPĂPIATRA, FEREŞTI, FLOREŞTI BUCIUM, GARDA BĂRBULEŞTI, GEOGEL, GHEDULEŞTI, GURA ROŞIEI, HELEŞTI, HOLOBANI, IACOBEŞTI, IGNĂŢEŞTI, ÎNTRE ŞESE, JURCUIEŞTI, MĂCĂREŞTI, MĂMĂLIGANI, MATISEŞTI, MOGOŞ, MORĂREŢI, MUNEŞTI, MUNŢARI, NICOREŞTI, ONCEŞTI, PETRENI, POIANA BUCIUM, POIENILE MOGOŞ, ROŞIA MONTANĂ, SIMOCEŞTI, SOAL, SOHARU, SURDEŞTI, ŢARINA, TOMEŞTI, TRIFEŞTI LUPŞA, VÎLCEA, VALEA ABRUZEL, VALEA BĂRNII, VALEA BUCURULUI, VALEA CERBULUI, VALEA COCEŞTI, VALEA GEOGEŞTI, VALEA HOLHORII, VALEA MLACII, VALEA NEGRILEŞTI, VALEA ŞESII BUCIUM, VALEA ŢUPILOR, VĂLENI BUBIUM, VÂRTOP şi VINTA din L34-071. (Laura Albeanu)
125. Făcut legătura cu planşele L34-070 şi L34-059. (Bogdan Condurăţeanu)
126. Adăugat strazi, puncte de interes, poligoane, nume la străzi şi adrese pe linii în localităţile: TUZLA, EFORIE SUD, CUMPĂNA şi mici completări de acelaşi fel în AGIGEA şi LAZU. Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat drumuri de exploatare în jurul localităţilor respective. (Laura Albeanu) (27.09.2013)
127. Făcut legătura cu K35-010 şi L35-141. Adăugat coduri poştale la drumurile din localităţile noi introduse. (Bogdan Condurăţeanu)
128. Introdus structura de drumuri din Robeşti în L34-070. Adăugat drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu)
129. Adăugat codurile poştale la drumurile din L34-070. Mici corecţii şi adăugiri la toponime şi la denumirile poligoanelor de localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
130. Corectat porţiuni semnificative din Mureş ca poligon şi din drumurile de exploatare adiacente în L34-072. Făcut legătura cu drumurile din L34-071. Adăugat unele porţiuni de cale ferată şi traversări. (Bogdan Condurăţeanu) (28.09.2013)
131. Introdus o bretea de schimbare de sens pe A3 în L34-047. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionare. Introdus eticheta Autostrada Transilvaniei la porţiunile de A3 din L34-047, L34-059 şi L34-060. (Bogdan Condurăţeanu)
132. Adăugat unele toponime în L34-071. Introdus codurile poştale la segmentele de drum din L34-071. (Bogdan Condurăţeanu)
133. Mici corecţii şi adăugiri în L34-060, L34-048, L35-051. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (29.09.2013)
134. Adăugat toponime în L34-046. Mici corecţii în planşă. Introdus codurile poştale la punctele din planşă şi mici completări cu acestea la drumurile din planşă. Adăugat diacriticile româneşti la denumirile localităţilor din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
135. Mici corecţii şi adăugiri în L35-052, L35-038, L34-047, L35-066, L35-061 şi L35-079. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionări şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
136. Introdus mai multe toponime în L34-142, bateria rusească de la Ostrovu Mare şi locaţia probabilă a basilicii paleocreştine de la Izvoarele-km 860.
137. Adăugat în L34-130 bateria rusească de la Atârnaţi şi unele toponime la malul Dunării. (Bogdan Condurăţeanu) (30.09.2013)
138. Adăugat în L35-141 zidul şi punctul Castellum-ului roman New de la Valu lui Traian. Corecţii şi adăugiri prin Valu lui Traian. (Bogdan Condurăţeanu)
139. Schimbat încadrarea unor zone industriale în cariere în L34-046. (Bogdan Condurăţeanu)
140. Adăugat cele două sensuri giratorii care fac legătura cu A1 la N de Sebeş (L34-084) şi unul (15 sensuri giratorii noi până acum !) în centrul Sebeşului. Adăugat accesul detaliat la Kaufland şi Lidl Sebeş. Mai multe modificări şi adăugiri, plus restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu) (01.10.2013)
141. Microjurnal L35-089 (Marian şi Mona Istrati)
– Introdus în întregime în planșa L35-089 toate drumurile, străzile și cărările din intravilan și extravilan. Astfel s-a completat rețeaua de drumuri nepavate și forestiere din extravilan în toate cele 4 porțiuni din județele Buzău, Prahova, Brașov și Covasna cuprinse în planșa L35-089 și s-au adăugat în județul Buzău următoarele 53 localități, cu detalii la nivel de străzi, poligoane și câteva puncte de interes: satele Tulburea, Bălănești, Bercești, Anini, Fața lui Nan, Cocârceni (comuna Cozieni); comuna Bozioru cu satele Ulmet, Izvoarele, Gresia, Nucu, Găvanele, Fișici, Văvălucile, Buduile, Scăeni; satele Pinu, Pârscovelu, Ruginoasa (comuna Brăești); comuna Chiojdu cu satele Cătiașu, Bâsca Chiojdului, Plescioara, Poenițele, Lera; comuna Colți cu satele Aluniș, Colții de Jos, Muscelu Cărămănești; satele Nemertea, Furtunești, Păltiniș (comuna Gura Teghii); satele Vinețișu, Bâsca Rozilei, Lunca Priporului, Nehoiașu, Stănila, Păltineni, Curmătura, Chirlești, Mlăjet (orașul Nehoiu); satul Begu (comuna Pănătău); satele Valea Lupului, Valea Sibiciului, Gornet, Sibiciu de Sus, Fundăturile (orașul Pătârlagele); satele Lunca Jariștei, Cașoca, Muscelușa, Colțu Pietrii, Gura Siriului (comuna Siriu).
– adăugat puctul reprezentând satul Gura Siriului și stabilit poziția corectă a acestui sat;
– schimbat atributul GRMN_TYPE din „ROCK” în „CITY_LT5K” la punctul numit „Colțu Pietrii” și adăugat numele cu diacritice;
– revizuit în întregime orașul Nehoiu: adăugat numerotarea poștală pe Calea Mihai Viteazul și pe mai multe segmente ale străzilor Nicolae Grigorescu, Al. I. Cuza, Valea Nehoiului, reclasificat Străzile Al. I. Cuza și 1 Decembrie 1918 conform situației din teren, corectat numerotarea pe unele străzi, completat străzile lipsă, așezat la locul lor toate străzile, adăugat poligoanele și câteva puncte de interes din oraș cu adresă poștală și număr de telefon acolo unde există, adăugat câteva nume de străzi care lipseau, închis accesul auto greșit introdus de pe Calea Mihai Viteazul pe Aleea Merilor, delimitat corect orașul de satele componente lipite de el Lunca Priporului și Nehoiașu ș.a.;
– corectat și completat liniile ferate din planșa L35-089;
– în județul Brașov: completat străzile lipsă din satul Acriș; adăugat străzile satului Buzăiel și drumul comunal de acces în acest sat (comuna Vama Buzăului);
– în județul Covasna: corectat, îndreptat și completat străzile din comuna Sita Buzăului și satele Zăbrătău, Crasna, Merișor; corectat, îndreptat și completat străzile porțiunii orașului Întorsura Buzăului care se află în planșa L35-089;
– delimitat corect orașul Întorsura Buzăului de satul Brădet; efectuat mici corecții la numerele poștale de pe Strada Mihai Viteazul pe capătul dinspre Brădet;
– introdus indicații vocale speciale în multe intersecții din planșa L35-089;
– așezat la locul lor podurile și completat mai multe poduri care lipseau; adăugat la denumirea lor numele apelor pe care sunt situate.

142. Făcut legăturile cu planşele L35-101, L35-088, L35-077 şi L35-090. Modificat v5.38. (Bogdan Condurăţeanu)
143. Remediat o problemă la ieşirea sudică spre nord de pe A1 în L35-073. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionări şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
144. Mici corecţii şi adăugiri la drumuri în L34-082, L34-083 şi L34-084. (Bogdan Condurăţeanu) (02.10.2013)
145. Introdus poligoanele aşezării romane fortificate de la Şibot-În Obrej (L34-083). (Bogdan Condurăţeanu)
146. Introdus mai multe mănăstiri şi schituri ortodoxe ca punct şi acces în planşele L34-048, L34-059, L34-060 şi L35-073. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru date. (Bogdan Condurăţeanu)
147. Introdus mai multe puncte de interes şi interdicţii de manevră în cartierul Braşov-Triaj (L35-076 şi L35-088). Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (03.10.2013)
148. Introdus un sens giratoriu (16 sensuri giratorii noi până acum !) în Topliţa (L35-039) şi alte mici corecţii prin oraş. Mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
149. Mici corecţii la ape ca polilinie în Sighişoara (L35-062). Introdus cariera de ghips de la nord de localitate ca poligon. Introdus codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri. Introdus diacriticile la denumirile localităţilor ca punct. Rezolvat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
150. Introdus codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri din L35-061. Introdus diacriticile la denumirile localităţilor ca punct. Rezolvat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
151. Introdus codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri din L35-063. Introdus diacriticile la denumirile localităţilor ca punct. Rezolvat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
152. Introdus câteva puncte de interes şi unele mici corecţii în planşele L34-044 şi L34-045. Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
153. Introdus codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri din L34-044. Introdus diacriticile la denumirile localităţilor ca punct. Rezolvat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
154. Introdus magazinul Cora City Park din Constanţa (L35-142) cu adresă completă de contact. Adăugat mai multe adrese poştale individuale alfanumerice în Constanţa. (Bogdan Condurăţeanu) (04.10.2013)
155. Repoziţionat unele poduri din Oradea (L34-032) şi refăcut aleile prin parcul . (Bogdan Condurăţeanu)
156. Introdus magazinul Cora Sun City din Bucureşti (L35-125) cu adresă completă de contact. Adăugat mai multe adrese poştale individuale alfanumerice în Bucureşti, corecţii la acestea şi sensuri unice noi sau sensuri unice desfiinţate. Mulţumiri lui Claudiu Iurucu pentru date. Adăugat amprente de clădiri. (Bogdan Condurăţeanu)
157. Adăugat mai multe adrese poştale individuale alfanumerice în Chiajna, Bucureşti şi Bragadiru. Mulţumiri lui Claudiu Iurucu pentru date. Adăugat amprente de clădiri, piscine şi parcuri. (Bogdan Condurăţeanu) (05.10.2013)
158. Introdus modelul 3D texturat al Bisericii Evanghelice Fortificate de la Hărman (L35-076). (Symmetric Studios & Bogdan Condurăţeanu)
159. Introdus modelul 3D texturat al Bisericii Evanghelice Fortificate de la Codlea (L35-075). (Symmetric Studios & Bogdan Condurăţeanu)
160. Microjurnal Tecuci (L35-079) (Marian şi Mona Istrati) – corectat în planșa L35-079 ruta din localitatea Mănăstioara în localitatea Movilița (județul Vrancea) care se efectua eronat prin apa pârâului Zăbrăuț; – corecții/adăugiri în municipiul Tecuci din județul Galați: adăugat numele străzilor Independenței, General Dragalina, Hortensia Papadat Bengescu, Fundătura Ecaterina Teodoroiu, Fundătura Militari; adăugat străzile: Berza Mihai, Grigore Tăbăcaru, Depoului, Aleea Egalității; șters câteva blocuri inexistente sau înlocuit cu ceea ce există în realitate acolo unde apărea ca fiind blocuri; adăugat segmentul lipsă din Str. Costache Racoviță; reclasificat B-dul Victoriei, Str. Matei Basarab, Transilvaniei, Tudor Pamfile, Nicorești, Galați, Vasile Alecsandri, Ecaterina Teodoroiu (porțiunea dintre Str. Petrașcu Gheorghe și Str. Dimitrie Hârlescu), Dimitrie Hârlescu (porțiunea dintre Str. Ecaterina Teodoroiu și Str. 1 Decembrie 1918); configurat rutarea camioanelor pe stăzi care ocolesc centrul orașului; introdus sensul unic pe străzile: Elena Doamna (porțiunea dintre Strada Nicorești și Str. 1 Decembrie 1918), Republicii, Costache Racoviță, B-dul Victoriei (de la sensul giratoriu până la prima intersecție), Pieții, Gloriei, Artei (un segment), Traian (până la Str. Căpitan Vlad), Ștefan cel Mare (porțiunea dintre Str. Cuza Vodă și Mihai Eminescu), Costache Negri, 13 Septembrie; adăugat accesul la magazinele Kaufland, Lidl și Penny; corectat intersecția Str. Petrașcu Gheorghe cu centura de est a orașului; adăugat sensurile giratorii de la intrarea în magazinul Kaufland și de la intersecția Str. 1 Decembrie 1918 cu Str. Petrașcu Gheorghe (18 sensuri giratorii noi până acum !), adăugat 6 puncte de interes. (06.10.2013)
161. Introdus fortificaţia de ep. Bronzului ? de la Udupu-Valea Zidului (L35-123) descoperită de Leonard Dorogostaisky şi cartat accesul la aceasta. (Bogdan Condurăţeanu)
162. Introdus şanţul tell-ului? descoperit de Leonard Dorogostaisky la Vâlcelele (jud. Buzău) în L35-091. Adăugat toponime în zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
163. Reamplasat cetatea medievală inedită de la Colonia Zărnişoara-Dealul Caprei (L34-046). Mulţumiri descoperitoarei acesteia, Raluca Ciurcanu, pentru explicaţiile amabile referitoare la poziţionarea acesteia. (Bogdan Condurăţeanu)
164. Introdus castellum-ul roman de la Poieni (L34-046) şi vallum-ul de acolo. Adăugat toponime în zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
165. Introdus modelul 3D texturat al castelului medieval bastionar de la Racoş (L35-063). (Symmetric Studios & Bogdan Condurăţeanu)
166. Introdus şanţurile fortificaţiilor ? de la Săgeata, Lanurile, Perişoru şi Bălăceanu, descoperite de Leonard Dorogostaisky în L35-103. Îmbogăţit toponimia în zona acestora. Refăcut luciul apei unor lacuri ca poligoane. (Bogdan Condurăţeanu)
167. Introdus apele ca polilinie la un nivel mai mare de detaliu în planşele L35-039, L35-078 şi L35-079. (Marius Irimia)
168. Corectat traseul pârâului Călmăţui ca polilinie pe o porţiune din L35-102. (Bogdan Condurăţeanu)
169. Introdus şanţurile fortificaţiilor ? de la Viziru şi Căzaşu, descoperite de Leonard Dorogostaisky în L35-104. (Bogdan Condurăţeanu)
170. Introdus şanţurile fortificaţiei ? de la Sergent Ionel Ştefan, descoperită de Leonard Dorogostaisky în L35-115. (Bogdan Condurăţeanu)
171. Cartat tumulii? descoperiţi de Leonard Dorogostaisky în Valea Ciorii în L35-116. (Bogdan Condurăţeanu)
172. Introdus poligoane şi puncte de interes in CÂMPENI şi BAIA DE ARIEŞ (L34-059), adăugat un sens giratoriu nou (19 sensuri giratorii noi până acum!) în Baia de Aries. Introdus/îmbogăţit structura de drumuri în localităţile BAIA DE ARIEŞ, BILĂNEŞTI, BRĂZEŞTI, BURZONEŞTI, CÂMPENI, CORŢEŞTI, DEALU CASELOR, DEALU MUNTELUI, DUPĂ DEAL, FLOREŞTI, GURA SOHODOL, HĂDĂRĂU, INCEŞTI (POSAGA), LAZURI (LUPŞA) , LAZURI (SOHODOL), LUNCA (LUPŞA), LUNCA (POSAGA), LINCA LARGĂ (BISTRA), LUNCA LARGĂ (OCOLIŞ), LUPŞA, MIHOEŞTI, MORĂREŞTI (SOHODOL), MUNCELU, MUSCA, NĂPĂIEŞTI, NELEGEŞTI, OCOLIŞ, OCOLIŞEL, ORĂŞTI, PÂRÂU CĂRBUNARI, PERJEŞTI, PITĂRCEŞTI, PIŢIGA, PODURI, PONOR, POSAGA DE JOS, POSAGA DE SUS, POŞOGANI, RUNC (OCOLIŞ), SAGACEA, SĂLCIUA DE JOS, SĂLCIUA DE SUS, SARTAŞ, SIMULEŞTI, SOHODOL, SUB PIATRĂ, TOLĂCEŞTI, VALE ÎN JOS, VALEA LARGĂ, VALEA LUPŞII, VALEA POIENII, VALEA ŞESII, VÂRŞII MARI, VÂRŞI RONŢU, VĂSEŞTI şi VLADOSEŞTI. Îndreptat căile ferate, adăugat drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu) (07.10.2013)
173. Adăugat codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri din L34-059. Introdus diacriticile la denumirile localităţilor ca punct. Rezolvat discrepanţele. (Bogdan Condurăţeanu)
174. Adăugat nume străzilor, adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile 2 MAI, TUZLA şi LIMANU. Datele au fost culese de Dan Popescu. (Laura Albeanu).
175. Introdus câteva toponime şi şanţul unei posibile fortificaţii circulare la Moţăţei – descoperire Dacian Ferenct – în L34-143. (Bogdan Condurăţeanu)
176. Adăugat codurile poştale la puncte şi adrese de pe segmentele de drumuri din K35-010. (Bogdan Condurăţeanu)
177. Făcut legătura cu drumurile din L34-058, L34-071 şi L34-060. (Bogdan Condurăţeanu) (08.10.2013)
178. Introdus apele ca polilinie la un nivel mai mare de detaliu în planşa L34-059. (Marius Irimia)
179. Introdus două fortificaţii moderne de pământ, probabil turceşti, descoperite de Dacian Ferenct, la Cireşu (L35-115). Adăugat toponime în zonă. Transformat 27 de puncte (2 în Dudescu, 25 în Zăvoaia) în adrese alfanumerice care se pot căuta pe GPS. (Bogdan Condurăţeanu)
180. Introdus castrul roman de pământ de la Cugir-Bătrâna, indicat de Dacian Ferenct (publicat în 2011 de C.I. Popa) în L34-095. Introdus un castellum roman de pâmânt inedit, descoperit tot de Dacian Ferenct la nord de castrul roman de la Petroşani-Jigorul Mare. Introdus castellum-ul de pământ de la Măgureni-Culmea Muncelului. Adăugat toponime în planşă şi îmbogăţit acoperirea cu drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
181. Introdus castrul roman multiplu de pământ de la Vinerea-Brazdă (publicat în 2011 de C.I. Popa) în L34-083. Adăugat toponime în planşă şi îmbogăţit acoperirea cu drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
182. Schimbat denumirea străzii Constructorilor din Timişoara (L34-079). Actualizat unele sensuri unice în zona căminelor studenţeşti ale Universităţii de Vest. (Bogdan Condurăţeanu) (09.10.2013)
183. Adăugat denumiri străzilor, adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile SADÎNCA, HAŞAG, RUŞI şi ŞLIMNIC (L35-073). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat poteci şi drumuri de exploatare în jurul lor. (Laura Albeanu).
184. Adăugat semiautomat coduri poştale la puncte şi la segmentele de drum din L35-073. Mici corecţii la drumurile din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
185. Adăugat semiautomat coduri poştale la segmentele de drum din L34-058. Rezolvat discrepanţele. Adăugat câteva toponime. (Bogdan Condurăţeanu)
186. Adăugat denumirile străzilor, adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localitatea BIERTAN (L35-062). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat poteci şi drumuri de exploatare în jurul ei. (Laura Albeanu).
187. Corectat denumirile unor străzi în planşele K35-003, L34-095, L35-124, L35-127, L35-137 şi L35-142. (Bogdan Condurăţeanu)
188. Remediat o rută de tipul scurtătură nedorită în Băişoara (L34-059). Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
189. Corectat denumirea unei străzi din Bucureşti (L35-125). Introdus mai multe puncte de interes şi corectat unele observaţii la hartă culese de Dan-Claudiu Dragoş, căruia îi mulţumim. Adăugat accesul detaliat la Selgros Pantelimon. (Bogdan Condurăţeanu)
190. Introdus accesul la rezervaţia de zimbri Slivuţ din planşa L34-094. Mulţumiri lui Dan Albeanu pentru date. Corecţii şi adăugiri la căile ferate de la Subcetate. (Bogdan Condurăţeanu)
191. Şters unele poligoane şi linii ale cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia de la Grădiştea de Munte (L34-095). (Bogdan Condurăţeanu)
192. Introdus un sens unic nou în Baia de Aramă (L34-106 şi L34-118). Mulţumiri lui Ionuţ Buhuş pentru atenţionare şi lămuriri. Corectat denumirile unor străzi, schimbat importanţa altora. (Bogdan Condurăţeanu) (10.10.2013)
193. Introdus două supratreceri peste A2 în L35-141 şi L35-142. Mulţumiri lui Mihai Stoica pentru atenţionare. Mici corecţii şi adăugiri la drumuri. Introdus eticheta Autostrada Soarelui la porţiunile din A2 în planşele L35-141, L35-142, L35-129, L35-128, L35-127 şi L35-126. (Bogdan Condurăţeanu)
194. Introdus un sens giratoriu nou (20 sensuri giratorii noi până acum!), accesul pietonal exclusiv pe o stradă şi mai multe sensuri unice în Medgidia (L35-141). Mulţumiri lui George Dumitru pentru atenţionare şi lămuriri. (Bogdan Condurăţeanu) (11.10.2013)
195. Adăugat nume străzilor, adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile : ŞEICA MARE, MICASASA, ŢAPU, SOROŞTIN, PETIŞ, ŞEICA MICĂ, COPŞA MICĂ şi AXENTE SEVER (L35-061). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat drumuri de exploatare si poteci in jurul lor. (Laura Albeanu)
196. Adăugat coduri poştale la punctele şi segmentele de drum nou introduse în planşa L35-061. (Bogdan Condurăţeanu)
197. Introdus mai multe toponime şi lacurile de la Ocna Sibiului (L35-073) ca punct şi poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
198. Introdus drumul comunal DC121 nou construit în planşele L34-046 şi L34-058. Adăugat drumul de exploatare care duce la Izbucul Galben în L34-058. Adăugat varii puncte de interes şi observaţii la hartă în planşele L34-046, L34-047, L34-058, L34-096, L35-089, L34-116, L34-117, L35-139 şi L35-140 pentru care îi mulţumim dr-lui Marius Moldovan. Adăugat păstrăvăria din Azuga în L35-088, pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. (Bogdan Condurăţeanu)
199. Refăcut luciul apei unor iazuri de decantare din zona Baia de Arieş (L34-059) şi barajele de pământ care le reţin. Ridicat încadrarea unor drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
200. Mici corecţii şi adăugiri la drumurile din L34-058. Schimbat tipologia la Dolinele din planşă. Eliminat unele dubluri la râuri ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (12.10.2013)
201. Introdus elementele de detaliu ale aşezării fortificate dacice de la Rapoltu Mare-Măgura Uroiului (L34-083). Îmbogăţit structura de drumuri din zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
202. Introdus elementele de detaliu ale aşezării fortificate dacice de la Agrişu Mare-Pârâul Valea Mare (L34-068). Îmbogăţit structura de drumuri şi toponime din zonă. Introdus cariera de piatră de la Cladova ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
203. Introdus o centură ocolitoare a centrului Agnitei (L35-074), afectat de lucrări de gospodărire. Mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
204. Declasat DJ143 între Criş şi Iacobeni (L35-062) din cauza calităţii foarte proaste a acestuia. Introdus drumul de pământ între Dealu Frumos (L35-074) şi Movile (L35-062). Introdus Apafi Manor în Malâncrav şi accesul la acesta. Corecturi la DJ141 prin Bârghiş şi introdus străzile din Coveş împreună cu accesul spre Apoş (L35-074). Mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
205. Corectat poziţia bisericii evanghelice fortificate de la Mălâncrav (L35-062) şi a cetăţii medievale de pământ de acolo. Introdus elementele de fortificaţie vizibile pe ortofotoplan ale cetăţii de pământ şi câteva toponime. Eliminat o mlaştină la sudest de Bârghiş în L35-074. (Bogdan Condurăţeanu)
206. Introdus un sens giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) înfiinţat în Timişoara (L34-079). Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru atenţionare şi fotografie. (Bogdan Condurăţeanu)
207. Reamplasat castrul roman de la Câinenii Mici (L35-085) în locaţia probabilă din stânga Oltului. Introdus elementele de detaliu ale cetăţii medievale bastionare austriece Arxavia de la Câinenii Mari şi accesul la aceasta. (Bogdan Condurăţeanu) (13.10.2013)
208. Eliminat dublura bisericii medievale fortificate de la Chirpăr. Introdus elementele de detaliu ale cetăţii medievale de pământ Lempesch de la Agnita-Dealul Lempeş (L35-074). Îmbogăţit toponimia în zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
209. Introdus rezervaţia de zimbri Zimbrăria Neagră de la I.L. Caragiale (L35-112), acces, puncte de interes, perimetru şi poligoane. Mulţumiri lui Dan Albeanu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
210. Introdus un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Sânnicoară (L34-048). Mulţumiri lui Cristinel Trandafir pentru atenţionare şi tracklog. (Bogdan Condurăţeanu) (14.10.2013)
211. Introdus două sensuri giratorii noi (24 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010) şi corecturi la un al treilea. Mulţumiri lui Cristinel Trandafir pentru atenţionare şi tracklog. Introdus restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu)
212. Introdus un sens giratoriu nou în Seini şi două sensuri giratorii noi (27 sensuri giratorii noi până acum!) în Livada (L34-011). Mulţumiri lui Cristinel Trandafir pentru atenţionare şi tracklog. Introdus restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
213. Refăcut localităţile COŞLARIU, DUMITRA, GALŢIU, SÂNTIMBRU şi TOTOI (L34-072). Adăugat drumuri de exploatare si poteci in jurul acestora. (Laura Albeanu)
214. Adăugat coduri poştale la segmentele de drum noi adăugate în planşa L34-072 şi făcut legătura cu planşele L34-071, L34-060, L35-061 şi L34-084. (Bogdan Condurăţeanu)
215. Clasificat şi introdus mai multe puncte de interes furnizate de Adi Radu, Nelu Sofrone şi Sorin Ifrim, cărora le mulţumim, în planşele L34-096, L35-027, L35-040, L35-062, L35-066, L35-073, L35-077, L35-086, L35-088, L35-089, L35-090 şi L35-102. (Bogdan Condurăţeanu) (15.10.2013)
216. Introdus datele de contact de la Cora Brătianu Constanţa (L35-142) şi Cora Alexandriei Bucureşti (L35-125).
217. Adăugat drumuri de exploatare în jurul Ocna Sibiului (L35-073). (Laura Albeanu)
218. Făcut legătura la drumuri cu cele din planşa L34-084. (Bogdan Condurăţeanu)
219. Introdus DJ248C între Mogoşeşti (L35-032) şi Budeşti (L35-031). Eliminat o pliere la Doina (L35-042). Scos trei sensuri unice desfiinţate din Tecuci (L35-079). Corecţii şi adăugiri în Dolhasca (L35-018), introdus unele explicaţii vocale speciale în L35-092 în Vameş, corecţii în Frasin (L35-016) şi Bosânci (L35-017). Introdus un centru comercial în Suceava (L35-017) şi explicaţiile vocale speciale şi restricţiile de încadrare în bandă asociate. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
220. Mici adăugiri prin Bucureşti (L35-125), adăugat un sens giratoriu nou (28 sensuri giratorii noi până acum!) la Dolhasca (L35-018), adăugat accesul detaliat la centrul comercial din Şcheia, eliminat unele întreruperi din L35-042, scos suprafeţele de tip Construcţii din L34-022 şi L34-023, eliminat unele scăpări din Bârsa (L34-057). (Bogdan Condurăţeanu)
221. Introdus un sens unic nou în Hunedoara (L34-082). Mulţumiri lui Adrian marincescu pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu)
222. Reamplasat cetatea dacică şi castrul roman de la Cetatea de Baltă-Dealul Sântămăria (L35-061). Introdus valul cetăţii medievale vechi Castrum Cuculensi de la Cetatea de Baltă-Biserica reformată şi schiţat cetatea medievală nouă Castrum Cuculensi din piatră de la Cetatea de Baltă-Cetatea Nouă. (Bogdan Condurăţeanu)
223. Revizuit aspectul celor două castre romane de marş de la Zalău-Dealul Lupului (L34-035). (Bogdan Condurăţeanu) (17.10.2013)
224. Închiderea ediţiei v5.40. (Bogdan Condurăţeanu)