Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2016.32

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2016.32

Modificări între v8.20 şi v8.30

1. Îmbogăţit toponimia în L35-052. (Bogdan Condurăţeanu) (21.08-2016)

2. Redenumit unele străzi în Oradea (L34-032). (Bogdan Condurăţeanu) (22.08-2016)
3. Introdus accesul detaliat la Takko, Deichman, Penny Market şi Kaufland Alexandria (K35-003). Introdus monumentele eroilor din primul război şi din al doilea război mondial din localitate. Actualizat alei prin parcuri şi printre blocuri şi nodul de căi ferate din NV. Introdus informaţiile de contact ale Colegiului Naţional Al. I. Cuza pentru ale cărui date îi mulţumim lui Florin-Viorel Stănoiu. Completat poligonul Râului Vedea pe toată planşa şi salba de bălţi de pe Pârâul Găuriciu, Valea Baba Dana şi Valea Izvoarelor. Corecţii şi adăugiri la canale ca polilinie. Modificat importanţa unor drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (23.08.2016)
4. Optimizat diacriticile la denumirile apelor ca polilinie în K35-003, L35-122 şi L34-080. (Bogdan Condurăţeanu)
5. Adaugat adrese alfanumerice conform INIS şi modificat unde a fost cazul numerotarea stradală în CORABIA (K35-002). Adăugat adrese alfanumerice conform INIS, modificat unde a fost cazul numerotarea stradală si adăugat denumiri blocurilor atât în poligon cât şi în punct în TURNU MĂGURELE. Refăcut integral ca reţea stradală, adăugat puncte de interes, poligoane şi adrese în linii în localităţile BĂDULEASA, CÂRLOMANU, PUTINEIU, BĂNEASA, SALCIA şi TUDOR VLADIMIRESCU. Datele au fost culese de Dan Popescu. Refăcut integral structura de drumuri în localităţile CARAVANEŢI, CĂLMĂŢUIU, DOROBANŢU şi Bujoru (Călmăţuiu). Corecţii şi adăugiri la structura de drumuri de exploatare din extravilanul localităţilor sus-menţionate. (Laura Albeanu) (25.08.2016)
6. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din K35-002, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
7. v8.21. (Bogdan Condurăţeanu)
8. Făcut legătura la drumurile din K35-002 cu cele din L35-134. Corecţii şi adăugiri la drumurile de exploatare din K35-002 şi L35-134. (Bogdan Condurăţeanu) (26.08.2016)
9. Finalizat de completat toponimia în L35-052. Adăugat coduri poştale la punctele nou introduse. (Bogdan Condurăţeanu) (27.08.2016)
10. Completat toponimia în L35-051. Adăugat coduri poştale la punctele nou introduse. (Bogdan Condurăţeanu) (28-30.08.2016)
11. Completări şi adăugiri la reţeaua de străzi, puncte de interes, poligoane şi adrese pe linii în localităţile VLĂŞCUŢA, STOLNICI, IZBĂŞEŞTI, COCHINEŞTI, PĂDUREŢI, CĂTANE, CIEŞTI, FÂLFANI şi COTMEANA (STOLNICI). Datele au fost culese de Dan Popescu. Completări şi adăugiri străzilor, adreselor pe linii şi alfanumerice conform INIS în sudul localităţii COSTEŞTI. Completat reţeaua de drumuri comunale cu denumiri conform INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare din extravilanul localităţilor sus-menţionate. (Laura Albeanu) (30.08.2016)
12. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-122, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
13. v8.22. (Bogdan Condurăţeanu)
14. Reclasificat punctele de tipul FIRST_AID în puncte de tipul MEDICAL_SERVICE şi VETERINARIAN în planşele K34-010, K34-011, K34-012, K35-001, K35-002, K35-003, K35-010, L34-036, L34-048, L34-059, L34-095, L34-104, L34-120, L35-004, L35-005, L35-014, L35-025, L35-026, L35-049, L35-061, L35-062, L35-064, L35-065, L35-066, L35-067, L35-073, L35-074, L35-075, L35-076, L35-077, L35-079, L35-088, L35-090, L35-100, L35-101, L35-110, L35-112, L35-113, L35-115, L35-116, L35-122, L35-123, L35-124, L35-126, L35-127, L35-128, L35-129, L35-130, L35-134, L35-135, L35-138, L35-140, L35-142. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru situaţie. (Bogdan Condurăţeanu)
15. Mici corecţii şi adăugiri la reţeaua de drumuri de exploatare şi căi ferate din L35-122. (Bogdan Condurăţeanu) (31.08.2016)
16. Făcut legătura cu drumurile din L35-134. (Bogdan Condurăţeanu)
17. Completat toponimia în L35-039. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.09.2016)
18. Completat toponimia în L35-038. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (03-05.09.2016)
19. Completat toponimia în L35-037. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (06-08.09.2016)
20. Adăugat şi îndreptat reţeaua de străzi, adăugat puncte de interes, poligoane , adrese pe linii şi denumiri străzilor unde a fost cazul în localităţile LUNCA CORBULUI, MĂRŢEŞTI, POPEŞTI (SĂPATA), TURCEŞTI, BĂNĂREŞTI, SĂPATA, BUMBUENI, SILIŞTENI, CERBU, MAREŞ şi LĂNGEŞTI (L35-110). Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat şi îndreptat reţeaua de străzi, adăugat puncte de interes, poligoane, adrese pe linii şi denumiri străzilor unde a fost cazul conform INIS în localităţile COSTEŞTI, SMEI, PODU BROŞTENI, Broşteni (COSTEŞTI), LĂCENI, STÂRCI şi PÂRVU ROŞU. În localitatea COSTEŞTI s-au adăugat blocuri şi alte obiective ca poligon şi punct. Completat, modificat şi adăugat denumiri conform INIS reţelei de drumuri comunale. Completat reţeaua de drumuri de exploatare. (Laura Albeanu) (09.09.2016)
21. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-110, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu) (09-10.09.2016)
22. Creat o tipologie nouă de punct – Haldă. Modificat corespunzător punctele din planşele L34-033, L34-045, L34-047, L34-060, L34-071, L34-082, L34-095, L34-104, L34-107, L35-027, L35-039, L35-041, L35-053, L35-054, L35-063, L35-066, L35-075, L35-076, L35-098, L35-100, L35-113 şi L35-142. (Bogdan Condurăţeanu) (10.09.2016)
23. Corectat planşele din cadrul L.E.A. 2 care aveau eronat în denumire KW în loc de KV. (Bogdan Condurăţeanu)
24. v8.23. (Bogdan Condurăţeanu)
25. Introdus nodurile feroviare din Piteşti, Goleşti (Ştefăneşti), fostul Arpechim, Bradu şi Costeşti (L35-110). Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din zonă. Corectat denumirile unor localităţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (11-12.09.2016)
26. Îmbogăţit structura de L.E.A. de înaltă tensiune în planşele L35-110, L35-111, L35-112, L35-113, L35-079, L35-091, L35-092, L35-093, L35-125, L34-082, L34-083, L34-084, L35-073, L34-072 şi L34-060. (Bogdan Condurăţeanu) (13-14.09.2016)
27. Îmbogăţit structura de L.E.A. de înaltă tensiune în planşele L35-121, L35-122, L35-123, L35-124, L35-126, L35-127, L35-128, L35-129, L35-130, L35-109, L35-111, L35-112, L35-116, L35-117, L35-118, L35-097, L35-098, L35-099, L35-100, L35-101, L35-102, L35-104 (eliminat dublurile din planşă!) şi L35-105. (Bogdan Condurăţeanu) (15.09.2016)
28. Îmbogăţit structura de L.E.A. de înaltă tensiune în planşele L35-106, L35-133, L35-134, L35-135, L35-136, L35-137, L35-138, L35-139, L35-140, L35-141, L35-142, K34-010, K34-011, K34-012, K35-001, K35-002, K35-003, K35-004, L35-109, L34-078, L34-079, L34-080, L34-081, L34-066, L34-067, L34-068, L34-091, L34-092, L34-093, L34-095, L34-096, L35-085, L35-086, L35-087, L35-088, L35-074, L35-075, L35-076, L35-077, L34-104, L34-05, L34-106, L34-107, L34-108, L34-116, L34-117, L34-118, L34-119, L34-120, L34-130, L34-131, L34-132, L34-142, L34-143 şi L34-144. (Bogdan Condurăţeanu) (16.09.2016)
29. Îmbogăţit structura de L.E.A. de înaltă tensiune în planşele L35-061, L35-065, L35-066, L35-067, L35-068 şi L35-049. (Bogdan Condurăţeanu) (17.09.2016)
30. Îmbogăţit structura de L.E.A. de înaltă tensiune în planşele L35-050, L35-051, L35-054, L35-055, L35-056, L34-047, L34-048, L35-037, L35-039, L35-040, L35-041, L35-042, L35-044, L34-032, L34-033, L34-035, L34-036, L35-029, L35-030, L35-031, L35-032, L34-021, L34-022, L34-023, L34-024, L35-017, L35-018, L34-010, L34-011, L35-005 şi M34-142. (Bogdan Condurăţeanu) (18.09.2016)
31. Completat toponimia în L34-059. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (09,19-20.09.2016)
32. Completat toponimia în L34-034. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (21-22.09.2016)
33. Completat toponimia în L34-036. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (23-24.09.2016)
34. Completat toponimia în L35-099. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (25-26.09.2016)
35. Adăugat şi îndreptat reţeaua de străzi, adăugat denumiri străzilor unde a fost cazul, adăugat puncte de interes, poligoane, adrese pe linii şi alfanumerice conform INIS în localităţile CÂMPU LUI NEAG, Valea de Brazi, PLEŞA, BUMBEŞTI-JIU, ROMANEŞTI, DRĂGOENI, PREAJBA MARE, CURŢIŞOARA, TETILA, LĂZĂREŞTI, IEZURENI, SLOBOZIA, BÂRSEŞTI, Polata, URSAŢI, MERI şi LAINICI (L34-107). În localitatea URICANI s-au introdus blocurile şi alte puncte de interes, atât ca poligon, cât şi ca punct cu tot cu denumiri, s-au efectuat corecţii şi adăugiri la străzi şi s-au adăugat adrese pe linii unde a fost cazul. S-au completat alfanumericele, s-au adăugat puncte de interes şi poligoane, s-au refăcut adresele pe strazi unde a fost cazul în orasul TÂRGU JIU conform INIS. S-au îndreptat, completat şi adăugat denumiri unde a fost cazul drumurilor comunale conform INIS. S-a completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci în zonele acestor localităţi. (Laura Albeanu)
36. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L34-107, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu) (27.09.2016)
37. v8.24. (Bogdan Condurăţeanu)
38. S-a modificat aspectul potecilor pe hartă, pe baza unei sugestii a lui Marius Moldovan. (Bogdan Condurăţeanu)
39. Cules date pe E85 între Bucureşti şi Focşani cu NuviCam. (Bogdan Condurăţeanu) (28.09.2016)
40. Prelucrat datele culese în ziua anterioară şi făcut legătura cu drumurile din L34-107 în planşa L34-095. Completări la poligoane Jiul de Vest şi blocuri din Uricani. (Bogdan Condurăţeanu) (29.09.2016)
41. Corecţii şi adăugiri de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes conform INIS în localităţile MIERCUREA CIUC, HOSASĂU, VLĂHIŢA, HARGHITA-BĂI şi CIBA (L35-052). Completat reţeua de drumuri de exploatare şi poteci din zona acestor localităţi. (Laura Albeanu) (03.10.2016)
42. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-052, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
43. v8.25. (Bogdan Condurăţeanu)
44. Făcut legătura cu drumurile din L35-051 şi cu cele din L35-064. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din zonele respective.(Bogdan Condurăţeanu) (04.10.2016)
45. Corectat unele typo-uri de denumiri puncte, dubluri de litere, seturi de caractere nepotrivite, etc. (06-07.10.2016)
46. Completat toponimia în L35-111. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. Corecţii şi adăugiri la diacriticile româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (05-08.10.2016)
47. Varii corecţii şi adăugiri la structura de drumuri, canale, L.E.A., lacuri din planşele L34-084, L34-072 şi L34-060. Introdus rutabilitatea pe autostrada A1 pe segmentul Cunţa-Sălişte şi ferma solară şi centrala electrică din Sebeş (L34-084), devierea DJ107 la graniţa dintre Alba Iulia şi Ciugud (L34-072) şi devierea E81 de la Decea plus sensul dublu din Tureni (L34-060). (Bogdan Condurăţeanu) (09-11.10.2016)
48. Introdus denumirile vechi ale localităţilor din judeţul Constanţa în planşele L35-117, L35-129, L35-130, L35-140, L35-141, L35-142, K35-009 şi K35-010. (Bogdan Condurăţeanu) (12.10.2016)
49. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-106 şi L35-126, completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la puncte şi drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (15.10.2016)
50. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-105 şi L35-127, completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la puncte şi drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (16.10.2016)
51. Completat sau modificat (după caz) adresele pe linii, am completat străzile cu tot cu denumiri unde a fost cazul, s-au completat puncte de interes şi poligoane, s-au adăugat alfanumericele conform INIS în localităţile MÂNDREŞTI-MUNTENI, MÂNDREŞTI-MOLDOVA, UNIREA, ODOBEŞTI, CĂLIMĂNEŞTI, PĂDURENI (MĂRĂŞEŞTI), HARET, MODRUZENI, SATU NOU, CRUCEA DE JOS, PANCIU, CRUCEA DE SUS, NEICU, TECUCI, SIRETU, MĂRĂŞEŞTI şi FOCŞANI. S-a completat reţeaua de drumuri de exploatare şi s-a completat cu denumiri unde a fost cazul reţeaua de drumuri comunale. (Laura Albeanu) (17.10.2016)
52. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-079, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
53. v8.26. (Bogdan Condurăţeanu)
54. Făcut legătura cu drumurile din L35-091. (Bogdan Condurăţeanu) (18.10.2016)
55. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-128, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
56. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L35-126 și L35-092, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu) (19.10.2016)
57. Introdus integral reţeaua de străzi, poligoane, puncte de interes, adrese pe linii şi alfanumerice în localităţile ŞVINIŢA şi DUBOVA (L34-129). Datele au fost culese de Dan Popescu. Introdus integral reţeaua de străzi, poligoane, puncte de interes, conform INIS în localităţile EIBENTHAL şi BAIA NOUĂ. Refăcut integral reţeaua de drumuri comunale, drumuri de exploatare şi poteci din planşă. (Laura Albeanu) (20.10.2016)
58. v8.27. (Bogdan Condurăţeanu)
59. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L34-129, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Completat reţeaua de strazi, puncte de interes, poligoane, adrese pe linii, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile BERZASCA şi LIUBCOVA (L34-128). Completat reţeaua de drumuri de exploatare. (Laura Albeanu) (21.10.2016)
61. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L34-128, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Introdus castellum-ul? roman? de pământ de la Cobadin (L34-141), castrul roman cu şanţ dublu de la Topraisar şi castrul? roman? de pământ de la Pietreni – descoperiri Ioana Oltean şi W.S. Hanson – introdus tranşeele din al doilea război mondial de la Deleni, şanţul anticar din al doilea război mondial dintre Deleni şi Cobadin, îmbunătăţit structura de drumuri de exploatare din zonă, introdus nodurile feroviare din Medgidia, Murfatlar, Poarta Albă şi Castelu. (Bogdan Condurăţeanu) (23.10.2016)
63. Introdus urmele şanţului anticar din al doilea război mondial dintre Cobadin şi Topraisar, îmbogăţit structură de căi ferate, canale ca polilinie şi drumuri de exploatare din planşa L35-141. (Bogdan Condurăţeanu) (24.10.2016)
64. Introdus urmele şanţului anticar din al doilea război mondial dintre Haţeg şi Deleni (L35-140), tranşeele din al doilea război mondial din Haţeg, fortificaţiile din Negureni, traseul probabil al apeductului şi un posibil castru roman la Negureni, îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (25.10.2016)
65. Introdus castrul? Roman? de legiune şi burgus-ul? Roman? de la Odobescu-La Furcituri (descoperire Ioana Oltean şi W.S. Hanson şi publicate sub titulatura de castrul şi fortificaţia de la Vâlcelele), îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă, refăcut o mare porţiune din Râul Ialomiţa ca poligon şi început refacerea căilor ferate din planşa L35-127. Introdus Pădurea Copiilor de la Vâlcelele şi Pădurea Copiilor de la Dragoş Vodă ca poligoane şi puncte de interes. (Bogdan Condurăţeanu)
66. Finalizat nodul feroviar din Dragalina şi Râul Ialomiţa ca poligon în toată planşa L35-127. (Bogdan Condurăţeanu) (26.10.2016)
67. Introdus castrul ? roman? de la Căscioarele – descoperire Ioana Oltean şi W.S. Hanson – , introdus şanţul anticar între Topraisar şi Biruinţa, îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale din planşa K35-009. (Bogdan Condurăţeanu)
68. Introdus un sens giratoriu nou în 23 August (K35-010), schimbat încadrarea unor drumuri, introdus rezervaţia stejarilor brumării din Neptun, introdus traseul şanţului anticar la Biruinţa şi mai multe cazemate din al doilea război mondial pe teritoriul comunelor Limanu şi Tuzla, îmbogăţit structura de drumuri de exploatare, căi ferate şi canale din planşă. Introdus farurile de apropiere şi de intrare în portul Mangalia şi farul de apropiere de la Tuzla. (Bogdan Condurăţeanu) (27.10.2016)
69. Introdus un sens giratoriu nou (2 sensuri giratorii noi până acum!) în Venus (K35-010) şi mai multe restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale aferente. Făcut legătura în K35-009 cu drumurile nou introduse. (Bogdan Condurăţeanu) (28.10.2016)
70. Introdus un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Constanţa (L35-142), liniile ferate din triajul Palas, ferma solară din Ovidiu, poligoanele la danele la portul industrial Constanţa, plăcile comemorative ale eroilor din Luizi-Călugăra din localitatea Oituz ca punct – mulţumiri lui Remus Macovei pentru explicaţii – şi şanţul anticar la est de Biruinţa ca polilinie. Introdus farul de apropiere din Constanţa şi farurile de intrare în porturile Constanţa şi Midia. (Bogdan Condurăţeanu) (29.10.2016)
71. Modificat încadrarea unor drumuri europene, importanţa lor şi vitezele medii de parcurgere în planşele L35-105, L35-106, L35-116, L35-115, L35-102, L35-113, L35-054, L35-031. (Bogdan Condurăţeanu)
72. Introdus farul de apropiere de la Sfântu Gheorghe (L35-120). Varii corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
73. Introdus farurile de apropiere şi luminile de ghidare din Sulina (L35-108) (Bogdan Condurăţeanu)
74. Refăcut şi adăugat drumuri de exploatare în L35-107. (Bogdan Condurăţeanu)
75. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale în L35-118. Introdus poligoanele lipsă la Lacul Babadag, Lacul Zebil şi Lacul Topraichioi. Introdus farul de apropiere de la Gura Portiţei. (Bogdan Condurăţeanu) (31.10.2016)
76. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale în L35-106. (Bogdan Condurăţeanu)
77. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale în L35-105. (Bogdan Condurăţeanu)
78. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale în L35-117. Introdus Drumul Crucii-Calvarul Armatei Române în Primul Război Mondial de la Mănăstirea Cerbu şi adăugat turbinele eoliene de la Casimcea. (Bogdan Condurăţeanu)
79. Introdus segmentul Traian Vuia-Margina (L34-081) al autostrăzii A1, nodul rutier de la Margina şi un sens giratoriu nou (4 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Îmbogăţit structura de canale şi completat poligoanele de păduri şi păşuni din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01.11.2016)
80. Introdus nodurile rutiere de la Grind – 2 sensuri giratorii noi (6 sensuri giratorii noi până acum!) – şi Ilia – 1 sens giratoriu nou (7 sensuri giratorii noi până acum!) – de pe A1. Îmbogăţit poligoanele de păduri din planşa L34-082. (Bogdan Condurăţeanu)
81. Completat reţeaua stradală, puncte de interes, poligoane şi adrese alfanumerice conform INIS în localităţile COSTENI, CELEI, ISVARNA, POCRUIA, TISMANA, VÂNĂTA, GORNOVIŢA, TOPEŞTI, VÂLCELE, SOHODOL, BREBINA, TITERLEŞTI, BRATILOVU, MĂRĂŞEŞTI şi STĂNEŞTI, desenat integral reţeaua stradala conform INIS în localităţile BÂRÂIACU şi OBÂRŞIA-CLOŞANI, îndreptat şi completat reţeaua de drumuri de exploatare, drumuri comunale cu denumiri şi poteci din planşa L34-106. (Laura Albeanu) (02.11.2016)
82. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L34-106, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
83. Făcut legătura la drumurile din L34-106 cu cele din L34-107 şi L34-118. (Bogdan Condurăţeanu)
84. v8.28. (Bogdan Condurăţeanu)
85. Introdus poligoanele canalelor Bega-Timiş şi Timiş-Bega şi început introducerea poligoanelor râurilor Timiş şi Bega în L34-080. Adăugat ca puncte de interes stăvilarele din perioada imperiului habsburgic care comandă curgerea apei canalele sus-menţionate şi îmbogăţit structura de canale ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
86. Îmbogăţit structura de poteci din L34-106 la graniţa cu L34-107. Îmbogăţit structura de drumuri din L34-107 la graniţa cu L34-106. Introdus bustul comisarului Popilian din Târgu Jiu, refăcut poligoanele Râului Jiu la NV de localitate, introdus unele etichete la drumuri, refăcut unele canale. (Bogdan Condurăţeanu) (04.11.2016)
87. Demarat procesul de integrare al toponimiei de pe planurile Planurile Directoare de Tragere (PDT) în RO.A.D. Tranşa 1 conţine toponimia din planurile 3662, 3663, 3664, 3667, 3763, 3764, 3765, 3766, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066 şi 4067. Datele sunt culese de Marius Irimia, clasificarea şi poziţionarea finală aparţin lui Bogdan Condurăţeanu. Integrat în planşa L35-051 911 toponime PDT. (Bogdan Condurăţeanu)
88. Introdus elementele de detaliu ale aşezării medievale timpurii bulgare fortificate Onglos? de la Vlădeni-Popina Blogodeasa în L35-128 pe baza planurilor publicate de Emilia Corbu. (Bogdan Condurăţeanu) (06.11.2016)
89. Corecţii şi adăugiri în Praid (L35-051). Completări la poligoanele de păduri din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (07.11.2016)
90. Întrodus nodul feroviar din Feteşti (L35-128), varii corecţii şi adăugiri la structura de drumuri de exploatare şi căi ferate din planşă. Finalizat introducerea Ialomiţei ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
91. Integrat în planşa L35-050 182 toponime PDT culese de Marius Irimia. (Bogdan Condurăţeanu) (08.11.2016)
92. Integrat în planşa L35-052 847 toponime PDT culese de Marius Irimia. (Bogdan Condurăţeanu)
93. Corecţii şi adăugiri la structura de canale – ca polilinie – în L35-128. (Bogdan Condurăţeanu)
94. Corecţii şi adăugiri la reţeaua de drumuri, puncte de interes, poligoane şi alfanumerice, conform INIS, în localităţile ORŞOVA, PECINIŞCA şi BĂILE HERCULANE (L34-117). Corecţii şi adăugiri la reţeaua de drumuri, puncte de interes, poligoane şi alfanumerice în EŞELNIŢA, pe baza datelor culese de Dan Popescu. Completări la reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci din zona acestor localităţi. (Laura Albeanu) (09.11.2016)
95. Optimizat şi uniformizat denumirile străzilor din L34-117, introdus diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi drumurile noi introduse din localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
96. Integrat în planşa L35-062 400 toponime PDT culese de Marius Irimia. Completat codurile poştale la punctele din L35-062. (Bogdan Condurăţeanu)
97. v8.29. (Bogdan Condurăţeanu)
98. Integrat în planşa L35-063 810 toponime PDT culese de Marius Irimia. Completat codurile poştale la punctele din L35-063. (Bogdan Condurăţeanu) (10.11.2016)
99. Integrat în planşa L35-064 555 toponime PDT culese de Marius Irimia. Completat codurile poştale la punctele din L35-063. (Bogdan Condurăţeanu) (11.11.2016)
100. Completat toponimia în L34-131. Adăugat coduri poştale la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (20.10.2016,12-13.11.2016)
101. Introdus fabrica de cherestea Schweighofer din Rădăuţi (L35-004), accesul la ea, completat căile ferate din nodurile feroviare Dorneşti şi Vicşani, adăugat mănăstiri şi schituri ortodoxe ca punct şi acces. Completat poligoane ale pădurilor din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (14.11.2016)
102. Corecţii şi adăugiri la etichetarea unor drumuri judeţene şi comunale din L34-130. Refăcut structura de căi ferate din nodul feroviar de la Gura Motrului. Început refacerea Jiului ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
103. Completat unele poligoane şi limite ale rezervaţiilor naturale din L34-129 şi L34-130. (Bogdan Condurăţeanu)
104. Corecţii şi adăugiri la structura de canale ca polilinie din L34-106. Refăcut suprafaţa unor lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (15.11.2016)
105. Corecţii şi adăugiri la structura de canale ca polilinie din L34-091. Refăcut suprafaţa unor lacuri ca poligon. Eliminat unele dubluri ale unor puncte de interes din Ciacova, introdus monumentul eroilor din primul Război Mondial din Ciacova şi explicitat unele străzi, introdus nodul feroviar de la Stamora Germană. (Bogdan Condurăţeanu)
106. Introdus Pasajul Ciheiului din Oradea (L34-032) şi cele două sensuri giratorii noi (9 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc împreună cu restricţiile de manevră, de viteză, de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale aferente. Adăugat alei în localitate, accesul detaliat la Lidl Oradea, lacul de acumulare de pe Pârâul Adona, introdus un sens giratoriu nou (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Tămăşeu. (Bogdan Condurăţeanu) (16.11.2016)
107. Introdus trei sensuri giratorii noi (13 sensuri giratorii noi până acum!) în Focşani, adăugat numere poştale, corectat unele denumiri de străzi, introdus restricţii de viteză, modificat importanţa unor artere, introdus accesul detaliat la Lidl şi Penny Market Focşani, refăcut mare parte din poligoanele Siretului, Şuşiţei şi bălţilor adiacente, adăugat poligoane de păduri, revizuit drumurile din vecinătatea Siretului, introdus canale şi revizuit încadrarea unor torente ca polilinie din planşa L35-079. (Bogdan Condurăţeanu) (16-17.11.2016)
108. Modificat importanţa unor artere în Oradea (L34-032), introdus sens dublu pe câteva porţiuni din centura Oradei. (Bogdan Condurăţeanu) (18.11.2016)
109. Realocat adresele alfanumerice pe noile segmente de drum din Focşani (L35-079). (Bogdan Condurăţeanu)
110. Introdus Centura Braşovului, porţiunea estică, Pasajul peste DN11 cu sensul giratoriu nou (14 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte şi Pasajul Sânpetru peste Centura Braşov cu cele două sensuri giratorii noi (16 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc în L35-076. Introdus restricţiile vocale speciale, de încadrare în bandă, de manevră, de viteză aferente. Îmbogăţit structura de drumuri şi căi ferate din planşă – Halta Sânpetru, adăugat accesul la Kronospan Sânpetru şi la Schweigerhofer Reci. (Bogdan Condurăţeanu)
111. Introdus Centura Braşovului porţiunea rămasă din planşa L35-088. Introdus restricţiile vocale speciale, de încadrare în bandă, de manevră, de viteză aferente. Actualizat structura de străzi din Săcele şi din Ţărlungeni. (Bogdan Condurăţeanu) (19.11.2016)
112. Îmbogăţit structura de canale din L35-076, corectat şi completat tot cursul Oltului ca polilinie din planşă, introdus restul Râului Negru şi bălţile adiacente ca poligon, început introducerea Pârâului Covasna ca poligon, adăugat unele păduri lipsă ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
113. Completat apartenenţa administrativă la străzile noi introduse din L35-088 şi L35-076. (Bogdan Condurăţeanu) (20.11.2016)
114. Finalizat poligoanele Siretului din planşa L35-079. Corecţii şi adăugiri la structura de canale ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21.11.2016)
115. Corecţii şi adăugiri la structura de canale ca polilinie în planşa L35-080. (Bogdan Condurăţeanu)
116. Corecţii şi completări la reţeaua stradală, poligoane, puncte de interes şi alfanumerice în localităţile POJEJENA, RADIMNA, SUSCA, BELOBRESCA, DIVICI, Baziaş, SOCOL, CÂMPIA, PÂRNEAURA, ZLATIŢA, BERLIŞTE, RUSOVA VECHE, RUSOVA NOUĂ, MĂCEŞTI, SFÂNTA ELENA, LIBORAJDEA, GORNEA, SICHEVIŢA, NICOLINŢ, LEŞCOVIŢA şi NAIDĂŞ (L34-116). Datele au fost culese de Dan Popescu. Introdus reţeaua stradală, poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile MARTINOVĂŢ, STRENEAC, ZĂNOU, CRACU ALMĂJ, VALEA RAVENSCA, VALEA SICHEVIŢEI, CURMĂTURA, CÂRŞIE, FRĂSINIŞ, GÂRNIC, PADINA MATEI, LUCACEVĂŢ, CÂRŞA ROŞIE, VALEA RĂCHITEI, RAVENSCA, OGAŞU PODULUI, BRESTELNIC, CAMENIŢA, CRUŞOVIŢA, PETRILOVA, SLATINA-NERA, BOGODINŢ, SASCA ROMÂNĂ, POTOC, SOCOLARI, Ciuchici, ILIDIA, URCU şi VALEA ROŞIE. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. Completat reţeaua de drumuri comunale cu indicativele conform INIS. (Laura Albeanu) (22.11.2016)
117. v8.30. (Bogdan Condurăţeanu)
118. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi adresele noi introduse în L34-116. Uniformizat şi optimizat denumirile străzilor din planşă. Corectat traseul lui DN57B în planşă şi adăugat unele canale ca polilinie şi denumirile la poligoanele de localităţi unde lipseau. (Bogdan Condurăţeanu)
119. Corectat traseul lui DN57B în L34-117, introdus parcul eolian de la Topleţ, mici corecţii şi adăugiri în Băile Herculane la structura de drumuri, introdus bustul lui Mihai Eminescu din localitate, început introducerea Cernei ca poligon, adăugat traseul până la Cascada Vânturătoarea, cules de Nelu Sofrone, căruia îi mulţumim, clasificat unele drumuri comunale, explicitat o intersecţie în Mehadia. (Bogdan Condurăţeanu) (23.11.2016)
120. Introdus monumentul comemorativ a 100 de ani de la intrarea armatei române în Transilvania pe la Pasul Bratocea (L35-088), detalii la unele monumente de for urban din Predeal, modificat importanţa şi etichetele unor drumuri din Săcele, revizuit aspectul unor giratorii, introdus restricţii de manevră şi de încadrare în bandă în Braşov, început introducerea Timişului Sec şi a Prahovei ca poligoane, revizuit unele sensuri unice în Braşov, pentru care îi mulţumim lui Paul Brînzei pentru atenţionare, introdus accesul detaliat la Lidl Hărmanului şi Lidl Zizinului din Braşov, corectat unele ape ca polilinie şi completat poligoane de păduri şi păşuni care lipseau. (Bogdan Condurăţeanu)
121. Introdus accesul detaliat la Lidl şi Annabella din Râmnicu Vâlcea (L35-097), îmbogăţit structura de străzi din localitate, modificat importanţa unor artere, completat poligoane Olt şi bălţi din apropierea acestuia, introdus două sensuri giratorii noi (18 sensuri giratorii noi până acum!) – unul dintre acestea îl datorăm lui Mihai Stoica, căruia îi mulţumim – introdus nodurile feroviare de la Râureni, Râmnicu Vâlcea şi Bujoreni. (Bogdan Condurăţeanu) (24.11.2016)
122. Introdus limitarea de viteză pe centura Săcele (L35-088). (Bogdan Condurăţeanu)
123. Introdus două sensuri giratorii noi (20 sensuri giratorii noi până acum!) în Sibiu (L35-073) – pentru unul îi mulţumim lui Mihai Stoica, completări la structura stradală din Cisnădie şi Sibiu, adăugat ferma solară din Tălmaciu, introdus aerodromul Măgura, corecţii şi completări la canale ca polilinii. (Bogdan Condurăţeanu) (25.11.2016)
124. Introdus un sens giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079) şi un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Sânmihaiu Român, detalii la unele monumente de for urban şi actualizat denumirile unor centre comerciale din Timişoara, completări la reţeaua stradală din Săcălaz, modificat importanţa unor drumuri comunale proaspăt asfaltate şi limitările de viteză pe acestea, completat canalul Bega ca poligon în întreaga planşă, introdus pista de biciclete de-a lungul acestuia, corecţii şi completări la canale ca polilinii. (Bogdan Condurăţeanu) (26.11.2016)
125. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) la Feleacu (L34-048), monumentele din Parcul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, corecţii şi adăugiri la structura apelor ca polilinie în planşă, introdus un drum comunal nou în Floreşti şi restricţia de viteză de pe acesta, şters unele livezi ca poligon în suprafeţe urbane. (Bogdan Condurăţeanu) (27.11.2016)
126. Introdus continuarea drumului comunal din Floreşti (L34-047), şters unele ape ca polilinie şi modificat importanţa altora, completat structura de drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
127. Introdus restricţia sezonieră de acces pe DN17D în porţiunea cuprinsă în planşele L35-014 şi L35-015. Adăugat unele lacuri ca poligon şi îmbogăţit structura de drumuri din L35-014. Introdus mai multe puncte de interes culese de Nelu Sofrone, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (28.11.2016)
128. Introdus restricţia sezonieră de acces pe DN1R în porţiunea cuprinsă în planşa L34-058. Adăugat varii pensiuni în planşă, grupul statuar Horea, Cloşca şi Crişan din Albac, refăcut suprafaţa Lacului de Acumulare Fântânele, început introducerea Someşului Cald, Arieşului Mic şi Arieşului Mare ca poligoane, corecţii şi adăugiri la structura de drumuri de exploatare din planşă. Completări la poligoanele de păduri şi păşuni din planşă.(Bogdan Condurăţeanu)
129. Corectat mai multe typo-uri în planşele L34-058, L34-117, L34-118, L34-119, L35-043, L35-074, L35-075, L35-140 şi L35-141. (Bogdan Condurăţeanu)
130. Revizie importantă a apelor ca polilinie în planşa L34-079. (Bogdan Condurăţeanu)
131. Continuat revizia şi completarea apelor ca polilinie în L34-079. Eliminat unele mlaştini şi corectat unele lacuri ca poligon, refăcut unele drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu) (29.11.2016)
132. Introdus unele restricţii de manevră în lanţ în L34-058 pe traseul lui DN1R în localitatea Mătişeşti (Horea) , unde navigatorul GPS prefera drumuri de exploatare mai scurte în dauna unor ocoluri mai elaborate pe drumul naţional. (Bogdan Condurăţeanu)
133. Mici corecţii şi adăugiri în L34-092 la ape, ca poligoane, drumuri şi localităţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
134. Introdus castrul? roman? de la Rupea Gară- La Hill, descoperire a lui Silviu Gridan, pe baza articolului din Arheovest IV. Corecţii la drumurile şi căile ferate din defileul Racoş. Completat poligoanele Oltului şi pădurile şi păşunile lipsă din planşa L35-063. (Bogdan Condurăţeanu)
135. Corecţii şi adăugiri la unele suprafeţe de ape ca poligon în L34-092. (Bogdan Condurăţeanu) (30.11.2016)
136. Introdus nodul feroviar de la Jimbolia (L34-078). Completări la drumurile de exploatare, introdus porţiunea din pista de biciclete de-a lungul canalului Bega. Refăcut mlaştinile ca poligon la est de Biled. (Bogdan Condurăţeanu)
137. Introdus porţiunea de A1 aflată încă în construcţie dintre Ilia şi împreună cu cele două spaţii de servicii de la Ilia. (Bogdan Condurăţeanu) (01.12.2016)
138. Introdus sensul dublu de parcurgere pe Centura Braşov între Pasajul Sânpetru şi Pasajul peste DN11 în L35-076. Introdus unele păduri, vii, lacuri şi ape curgătoare ca poligon. Revizii şi adăugiri la ape ca polilinie. Început introducerea stâlpilor de 110KV în planşă. Corectat traseul şi denumirea unor L.E.A. în planşă. Introdus nodul feroviar din Bod, monumentul eroilor din primul război mondial din Bod şi varii corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
139. Revizie importantă a importanţei, etichetelor, încadrărilor şi vitezelor medii de deplasare asignate arterelor din Braşov (L35-076 şi L35-088). Introdus unele restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu) (02.12.2016)
140. Introdus traseul Cabana Mija-Vârful Parângul Mare şi Vârful Parângul Mare- Petroşani, cules de Marius Moldovan, căruia îi mulţumim în L34-096. Completări poligoane păduri şi păşuni în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (03.12.2016)
141. Introdus nodul feroviar din Petroşani (L34-095). Completări poligoane păduri şi păşuni în planşă. Reintrodus podul de la Bretea Română, care s-a reparat între timp. (Bogdan Condurăţeanu)
142. Refăcut Lacul Peceneaga în L35-086 ca poligon. Schimbat încadrarea unor ape ca polilinie, mici corecţii la structura de drumuri, introdus accesul pe scări la Cetatea Poenari şi traseul prin Valea lui Stan, culese de Marius Moldovan, căruia îi mulţumim. Cartat şanţuri posibile fortificaţii în comuna Viştea. Completări poligoane păduri şi păşuni în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
143. Introdus Crucea Luptătorilor Anticomunişti din Piatra Craiului (L35-087). Introdus o porţiune de traseu turistic în Bucegi culeasă de Marius Moldovan, căruia îi mulţumim. Completări poligoane păduri şi păşuni în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
144. Introdus Crucea lui Tănase Todoran din Salva (L35-025), Burgus-ul roman din Salva-Cetăţia, turnul roman din Salva-Roata lui Todoran, reamplasat turnul roman de la Salva-Dealul Belii şi turnul roman de la Salva-Dumbravă, pe baza lucrării lui Horaţiu Cociş din Revista Bistriţei 29, 2015, introdus Crucea Văilor Ţibleşului din Uriu, explicitat o intersecţie în Uriu cu explicaţiile vocale speciale şi restricţiile de manevră aferente, introdus nodul feroviar din Salva, introdus porţiuni din Sălăuţa şi Someşul Mare ca poligon. Introdus patru parcuri fotovoltaice în Lechinţa. Completat poligoane păduri în comuna Unguraş şi unele canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (04.12.2016)
145. Introdus accesul la cetatea dacică-medievală de la Breaza (L34-074) şi câteva puncte de interes din zona acesteia, culese de Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim. Refăcut unele mlaştini ca poligon, revizie importantă a apelor ca polilinii în planşă, adăugat drumul pe digul sudic al lacului de acumulare Voila. Completat poligoane păduri şi păşuni. (Bogdan Condurăţeanu)
146. Reintrodus rutabilitatea pe Centura de Sud a Craiovei (L34-144). Eliminat un sens giratoriu desfiinţat, actualizat unele sensuri unice, introdus unele străzi noi şi nodul feroviar Craiova. (Bogdan Condurăţeanu) (05.12.2016)
147. Introdus al doilea giratoriu (24 sensuri giratorii noi până acum!), cel din est, al nodului rutier de pe A1 de la Margina (L34-081). Introdus restricţiile de manevră, de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale aferente. (Bogdan Condurăţeanu)
148. Corecţii şi completări la reţeaua stradală, adăugat poligoane, puncte de interes, adrese pe linii şi alfanumerice, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile MILCOVENI, IAM, CIORTEA şi VRANI (L34-104). Actualizat reţeaua stradală, poligoane şi puncte de interes în localităţile VRĂNIUŢ, IERTOF, BRATOVA, VALEA MINIŞULUI şi PONEASCA. Îndreptat şi completat reţeaua stradală, adăugat poligoane, puncte de interes, adrese pe linii şi alfanumerice, conform INIS, în localităţile CICLOVA MONTANĂ, ORAVIŢA, BROŞTENI, RĂCHITOVA, BRĂDIŞORU DE JOS, AGADICI, ŞTEIERDORF, ANINA, CUPTOARE (REŞITA), SECU, DOMAN, ŢEROVA şi REŞIŢA. Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale (inclusiv denumiri conform INIS) în zonă. (Laura Albeanu) (06.12.2016)
149. v8.31. (Bogdan Condurăţeanu)
150. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi adresele noi introduse în L34-104. Uniformizat şi optimizat denumirile străzilor din planşă. Adăugat unele canale ca polilinie şi refăcut poligoanele unor amenajări piscicole din planşă. Adăugat unele drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu)
151. Introdus spaţiile de servicii de la Vama Nădlac (L34-066) pe A1. (Bogdan Condurăţeanu)
152. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-104 cu cele din L34-091, L34-092, L34-105 şi L34-116. (Bogdan Condurăţeanu) (07.12.2016)
153. Completări drumuri, canale ca polilinie, supratraversări şi subtraversări A1 în L34-081. (Bogdan Condurăţeanu)
154. Completări denumiri de drumuri comunale, limite de viteză şi canale ca polilinie în L34-082. (Bogdan Condurăţeanu)
155. Introdus parcurile fotovoltaice din Mănăştiur (L34-081) ca punct, acces şi poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (08.12.2016)
156. Introdus nodul feroviar din Caransebeş (L34-093), corecţii, adăugiri, explicitări, restricţii de manevră, de încadrare în bandă la drumurile din zonă, completat lacurile de balastieră ca poligon, început actualizarea Timişului ca poligon. Completat păşuni şi păduri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
157. Adăugat limite de viteză în L35-076 pe VO DN1K. Completat canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
158. Declasat porţiunea de DN2L dintre Soveja şi Lepşa din L35-078 închisă traficului rutier. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
159. Introdus sens dublu de mers la ieşirea sudică din Brăila (L35-104). Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru atenţionare şi date. Introdus ferma solară din Chişcani şi poligonul localităţii Vărsătura. Completări poligoane suprafeţe comerciale şi parcările aferente, introdus busturile Anei şi lui Nedelcu Chercea din Brăila, completat date la monumentele istorice din Brăila, refăcut suprafaţa unor lacuri, completări şi corecţii la canale ca polilinie în planşă, corecţii şi completări la poligoanele de vegetaţie din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
160. Introdus mai multe limite de viteză în Braşov (L35-076 şi L35-088). (Bogdan Condurăţeanu)
161. Introdus reşedinţa nobiliară din Zlatna (L34-071), un sens giratoriu nou (25 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate, varii corecţii şi adăugiri la străzile din localitate, corectat alocarea administrativă a unor străzi, completat denumirile la unele poligoane de localităţi, completat poligoane păduri şi păşuni în planşă, introdus unele lacuri de balastieră. (Bogdan Condurăţeanu) (09.12.2016)
162. Corecţii şi adăugiri drumuri exploatare şi subtraversări de-a lungul lui A1 în partea vestică a planşei L34-083. Introdus noua cale ferată la vest de Vinţu de Jos. Introdus reşedinţa nobiliară din Vinţu de Jos. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
163. Corecţii şi adăugiri drumuri exploatare şi subtraversări de-a lungul lui A1 în partea estică a planşei L34-082. (Bogdan Condurăţeanu)
164. Completări şi corecţii canale ca polilinie în L35-141. Eliminat unele dubluri de puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
165. Completări şi corecţii canale ca polilinie în L35-142 (Bogdan Condurăţeanu)
166. Introdus bustul mareşalului Constantin Prezan şi parcul omonim din Poiana Câmpinei (L35-100). Introdus Parcul Brâncoveanu şi accesul detaliat la Mega Image din Breaza şi introdus unele lacuri de balastieră. Introdus bustul arh. Toma Socolescu din Păuleşti. Refăcut unele drumuri de exploatare din planşă, modificat importanţa şi încadrarea unor străzi. Introdus Crucea de pe Dealul Ţintea. Introdus sensul dublu pe DN1 între Băicoi şi Băneşti, pentru care îi mulţumim lui Mihai Şerban pentru atenţionare. Completat poligoane păduri şi păşuni în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
167. Revizuit importanţa şi încadrarea unor drumuri din Timişoara (L34-079). Introdus limitele de viteză pe DNCT şi unele restricţii de manevră. Corectat un sens giratoriu din Giarmata-Vii. (Bogdan Condurăţeanu) (10.12.2016)
168. Făcut legătura cu drumurile noi din L34-078. (Bogdan Condurăţeanu)
169. Introdus sensul giratoriu (26 sensuri giratorii noi până acum!) de la Kaufland Târgu Mureş (L35-050). Introdus accesul detaliat la Kaufland, Selgros şi Lidl Târgu Mureş, ridicat importanţa unor străzi, etichetat unele drumuri comunale, introdus sensul giratoriu nou (27 sensuri giratorii noi până acum!) din Ernei de la intersecţia cu viitoarea variantă ocolitoare Târgu Mureş. Introdus restricţii de manevră, de viteză şi de încadrare în bandă şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu)
170. Mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri şi căi ferate din L35-099. Explicitat MONUMENTUL LUPTEI ANTICOMUNISTE,”ZIDUL ROŞU”,AUREL VLAD,16 APR.2016, introdus Crucea Haiducilor Muscelului, completat păduri şi păşuni ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (11.12.2016)
171. Mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri şi căi ferate din L35-111. Introdus MON. EROILOR DIN CELE DOUA RĂZBOAIE MONDIALE DIN SUTA SEACĂ,12 IUN.2016, MONUMENTUL EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL DIN CUPARU, CRUCEA MARGARETEI/TROIŢA MIRESEI,1936 din Dragodana. Corecţii şi completări la ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
172. Introdus un sens giratoriu nou (28 sensuri giratorii noi până acum!) în Paşcani (L35-030), accesul detaliat la Lidl şi Penny Market Paşcani, corecţii şi adăugiri la structura de străzi din localitate, restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale, completări şi corecţii poligoane, canale şi ape curgătoare ca polilinie. Introdus BISERICA CATOLICĂ SFÂNTUL ANTON DE PADOVA PAŞCANI, MONUMENTUL EROILOR ROMÂNI DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL DIN PAŞCANI şi OBELISCUL ŞI CIMITIRUL EROILOR SOVIETICI DIN PAŞCANI (punct de interes şi poligon). (Bogdan Condurăţeanu) (12.12.2016)
173. Introdus mai multe monumente de for urban în Siret (L35-005), corecţii şi completări la străzile din localitate, îmbogăţit nodul feroviar din Dărmăneşti, completări şi corecţii la ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
174. Introdus unele poligoane de păduri de conifere lipsă în L35-004. (Bogdan Condurăţeanu)
175. Introdus integral reţeaua de străzi, puncte de interes şi poligoane în localităţile GLIGANU DE SUS, ŞERBOIENI, VLĂDUŢA, TOMŞANCA, VULPEŞTI, IONEŞTI, REDEA, PODENI, BUZOIEŞTI, CURTEANCA, CORNĂŢEL, GĂUJANI, HUMELE, GOIA, UNGHENI, STRÂMBENI (CĂLDĂRARU), COLŢU, CĂLDĂRARU, MIROŞI şi SURDULEŞTI. (L35-122). Introdus integral reţeaua de străzi, puncte de interes, adrese poştale şi poligoane în BĂDEŞTI (BÂRLA), conform datelor culese de Dan Popescu. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi de drumuri comunale (acestea din urmă inclusiv cu denumiri conform INIS). (Laura Albeanu) (13.12.2016)
176. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la punctele şi adresele noi introduse în L35-122. Uniformizat şi optimizat denumirile străzilor din planşă. Adăugat canale ca polilinie şi refăcut poligoanele unor bălţi din planşă. Adăugat drumuri de exploatare şi căi ferate în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
177. v8.32. (Bogdan Condurăţeanu)
178. Corecţii şi completări nodul Margina (L34-081) de pe A1. Completări subtraversări A1 şi canale în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
179. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L35-122 cu cele din L35-123, L35-134, L35-121 şi L35-110. (Bogdan Condurăţeanu)
180. Introdus un sens giratoriu nou (29 sensuri giratorii noi până acum!) în Curtea de Argeş (L35-098) şi accesul detaliat la Lidl şi Kaufland din localitate. Refăcut-completat poligonul Argeşului. Introdus nodul feroviar din Curtea de Argeş. (Bogdan Condurăţeanu)
181. Introdus nodul rutier de pe A3 de la Moara Vlăsiei (L35-125) şi sensul giratoriu nou (30 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Introdus segmentul A3 dintre DNCB şi nodul rutier din strada Popasului (Voluntari) precum şi sensul giratoriu nou (31 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Introdus sensul giratoriu nou (32 sensuri giratorii noi până acum!) de la Tunari de pe DNCB. Introdus Veranda Mall din Bucureşti şi cele două sensuri giratorii interne (34 sensuri giratorii noi până acum!) care o deservesc. Introdus un sens giratoriu nou (35 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti, unul în Pantelimon (36 sensuri giratorii noi până acum!), sensuri unice noi, accesul sudic la Petrom City, limitele de viteză pe DNCB – segmentul dintre Mogoşoaia şi DN1 – pe ambele sensuri, completări de drumuri în Pantelimon şi Voluntari, restricţie pietonală pe Pasajul Basarab, restricţii de manevră, de acces vehicule, de încadrare în bandă, de viteză, explicaţii vocale speciale, puncte de interes de afaceri noi cu numerele poştale aferente, rezolvat o întrerupere cauzată de un z-level incorect pe Alexandru Şerbănescu şi un drum blocat în sectorul 1 – pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu – corecţii şi completări la canale ca polilinie, refăcut unele lacuri şi bălţi ca poligon, corecţii şi completări la acoperirea cu vegetaţie în Rezervaţia Lacul Văcăreşti, drumurile din groapa Glina, alei prin cimitire şi parcuri, accesul detaliat la Lidl Găzarului şi Lidl Liviu Rebreanu din Bucureşti, sens dublu pe unele porţiuni din Şoseaua Chitilei. Introdus Monumentul #COLECTIV,ÎN MEM. VICTIMELOR INCENDIULUI DIN 30 OCT.2015, inaugurat în 30 OCT.2016, MONUMENTUL “ARIPI” DEDICAT LUPTEI ANTICOMUNISTE, Mihai Buculei, inaungurat 30 MAI 2016, Statuia Răscoalei din 1907, NAUM CORCESCU,1971,R.2003, Ansamblul “Sucursala Ford”,1935,B-II-a-A-20926, multe restaurante turceşti precum şi alte puncte de interes. Corecţii şi adăugiri la canale ca polilinie. Revizuit încadrările administrative, diacriticile româneşti, corectat unele typo-uri şi corectat-completat codurile poştale. (Bogdan Condurăţeanu) (14-17.12.2016)
182. Introdus versiunea finală a Centurii Bucureştiului 2+2 între Chitila-Dumbrăveni şi Chiajna-A1 (L35-124). Introdus sensurile giratorii noi de pe DNCB de la Industriilor (com. Chiajna) (37 sensuri giratorii noi până acum!), Dumbrăveni (38 sensuri giratorii noi până acum!), Petrom (com. Chitila) (39 sensuri giratorii noi până acum!) şi actualizat configuraţia giratoriului de la Cartierului (Chitila). Actualizat denumiri de străzi, revizuit tipologii drumuri, Corecţii şi adăugiri la canale ca polilinie. Introdus accesul detaliat la Mega Image Chiajna. Introdus monumentele eroilor din Mihai Vodă şi din Lunguleţu. Corectat o intersecţie în orb în Lunguleţu. Revizuit încadrările administrative, diacriticile româneşti, corectat unele typo-uri şi corectat-completat codurile poştale. Introdus poligonul Argeşului pe o mare porţiune din traseul acestuia din planşă şi lacurile de balastieră de-a lungul acestuia. (Bogdan Condurăţeanu) (17.12.2016)
183. Generat scriptul de statistici. Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru acesta.
184. Rulat scriptul de statistici. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru prelucrări. (Bogdan Condurăţeanu) (18.12.2016)
185. Introdus explicaţii vocale speciale şi restricţii de încadrare în bandă pe Pasajul Chitila (L35-124), revizuit importanţa unor rampe de acces. (Bogdan Condurăţeanu)
186. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)