Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2017.25

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2017.25

Modificări între v9.13 şi v9.25

1. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale villa rustica de la Oarda (L34-072), pe baza planului publicat de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu) (01.05.2017);

2. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale celor două villa rustica de la Hobiţa-Grădişte (L34-094), pe baza planurilor publicate de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu);
3. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale clădirilor romane din vicus-ul şi castrul de la Războieni-Cetate (L34-060), pe baza planului publicat de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu);
4. Reintrodus toate observaţiile şi punctele PDT în hartă în vederea prelucrării-integrării şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu)
5. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale celor două villa rustica de la Vinţu de Jos (L34-083, L34-071 şi L34-072), pe baza planurilor publicate de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu) (02.05.2017)
6. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale villa rustica de la Strei (L34-082), pe baza vederii aeriene publicate de Ioana Oltean în 2004. Introdus şanţul turnului roman de la Hunedoara-Dealul Sânpetru – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri în planşă, corecţii la căile ferate la tunelul Zlaşti. (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri, ziduri, turnuri) ale Limes Porolissum, castrului roman şi cetăţii dacice de la Moigrad-Citeră (L34-035), pe baza lucrării lui Horea Pop şi a planului publicat de Nicolae Gudea. (Bogdan Condurăţeanu)
8. Introdus mai multe toponime în L35-105. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru date. (Bogdan Condurăţeanu) (03.05.2017)
9. Refăcut aspectul şanţului şi valului castrului roman Salinae de la Războieni-Cetate (L34-060) ca polilinie pe baza noilor date disponibile. Îmbogăţit structura de străzi şi drumuri de exploatare din planşă. Introdus unele etichete de DC şi modificat importanţa unor străzi din Ocna Mureş. Adăugat unele bazine ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (04.05.2017)
10. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie în L34-094. (Bogdan Condurăţeanu) (05.05.2017)
11. Introdus elementele de detaliu (valuri) ale fortificaţiei romane de la Topalu-Cariera Margela (L35-129) pe baza planului lui Pamfil Polonic. – Coordonatele acesteia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (06.05.2017)
12. Introdus elementele de detaliu (ziduri) ale quadriburgium-ului roman de la Rachelu (L35-105) – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie, eliminat unele păduri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
13. Introdus elementele de detaliu (ziduri) ale cetăţii medievale Liţa de la Liteni (L34-059). Adăugat valul şi marginea terasei la aşezarea fortificată dacică de la Liteni-Piatra Mare. Corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
14. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale complexului de două fortificaţii ale Chioarului/Kuivar/Kovar/Kowar de la Berchezoaia (L34-024). (Bogdan Condurăţeanu) (07.05.2017)
15. Introdus al doilea fort austriac de la Vama Buzăului (L35-089) ca punct, pe baza hărţilor puse la dispoziţie de Maria Roşu, căreia îi mulţumim. Îmbogăţit structura de drumuri în planşă, completat păduri şi păşuni ca poligon, introdus porţiuni din râul Buzău ca poligon, corecţii şi redenumiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (08.05.2017)
16. Introdus muzeul casa memorială George Enescu din Sinaia (L35-088), corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din planşă, recartat toate bateriile şi forturile austriece de la Vama Buzăului, introdus porţiuni din râul Buzău ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
17. Introdus elementele de detaliu (valul) ale Siciei Transdanubiene a Cazacilor Zaporojeni de la Dunavăţu de Sus (L35-107), pe baza planului publicat de Mihai Tiuliumeanu în 2015. Reamplasat punctul burgus-ului roman Plateypiagei de la Dunavăţu de Sus. ) – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu) (09.05.2017)
18. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri) ale castrului roman legionar de marş de la Schela Cladovei (L34-130) pe baza planului lui Pamfil Polonic. Introdus eticheta DN56C şi câteva etichete de drumuri comunale, explicitat unele intersecţii, introdus ferma solară de la Vânju Mare şi accesul la ea. (Bogdan Condurăţeanu) (11.05.2017)
19. Introdus elementele de detaliu ale castrului roman auxiliar (zidurile, turnul, izvorul) de la Izvoarele (L34-142) pe baza planului lui Pamfil Polonic. Introdus eticheta DN56C şi câteva etichete de drumuri comunale. (Bogdan Condurăţeanu)
20. Introdus elementele de detaliu (palisadele) ale așezării fortificate Cultura Petreşti de la Pianu de Jos-Podei (L34-083) pe baza planurilor publicate de Cătălin Bem în 2015. Îmbogăţit structura de drumuri, adăugat unele bălţi ca poligon şi completat canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (12.05.2017)
21. Introdus elementele de detaliu (zidurile, drumurile) aşezării romano-bizantine de la Drobeta (L34-130) pe baza planurilor lui Pamfil Polonic. Completări şi corecţii structura de drumuri şi de căi ferate în planşă. Introdus nodul feroviar de la Drobeta-Turnu Severin. (Bogdan Condurăţeanu)
22. Introdus elementele de detaliu (zidurile, turnurile) cetăţii medievale de la Saschiz (L35-062). Îmbogăţi structura de drumuri de exploatare, introdus unele etichete de drum comunal, corecţii la ape ca polilinie şi introdus poligoanele râului Târnava Mare şi ale unor bălţi, lacuri, heleştee, păduri şi păşuni lipsa din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.05.2017)
23. Introdus elementele de detaliu (valul) ale circumvalaţiei Culturii Coţofeni de la Saschiz-Cetatea Urieşilor. Integrat 1105 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (14.05.2017)
24. Introdus elementele de detaliu (valul, zidul, şanţurile) ale castrului roman de la Gresia-Cocina lui Maiaş Purcaş pe baza planului lui Avram şi Amon din 2000 (L35-134). Refăcut traseul Limes TransAlutanus în Gresia pe baza hărţii Specht. Adăugat puncte de interes, îmbogăţit structura de străzi din Roşiori de Vede, refăcut bălţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (15.05.2017)
25. Îmbogăţit structura de canale ca polilinie în L35-134. (Bogdan Condurăţeanu) (16.05.2017)
26. Introdus reţeaua de străzi, puncte de interes, poligoane, adrese pe linii, conform INIS, în localităţile BLAHNIŢA DE JOS, SITEŞTI, POCIOVALIŞTEA, HIRIŞEŞTI, BERCEŞTI, NOVACI, HOREZU, URSANI, TĂNĂSEŞTI, RÂMEŞTI (HOREZU), IFRIMEŞTI, RÂNCA, BERBEŞTI, DĂMŢENI, VALEA MARE (BERBEŞTI) şi ROŞIOARA (L34-108). Introdus reţeaua de străzi, puncte de interes şi poligoane, conform imaginilor, în localităţile BOBU, MOGOŞANI, HĂIEŞTI, MAGHEREŞTI, SĂCELU, CÂMPU MARE, BENGEŞTI, BUZEŞTI, BLIDARI, DUMBRĂVENI, DRĂGOIEŞTI, CRASNA, BLAHNIŢA DE SUS, BOLBOCEŞTI, ALBENI, MIROSLOVENI, PRUNEŞTI, DOSENI, CĂLUGĂREASA, DOBRANA, NEGOIEŞTI, STEJARU, BUCŞANA, PRIGORIA, ZORLEŞTI, BUMBESTI-PIŢIC, CIOCADIA, ANINIŞU DIN DEAL, ANINIŞU DIN VALE, CERNADIA, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, SITOAIA, BECHENI, DEALU VIEI, CORŞORU, NISTOREŞTI, ALIMPEŞTI, POIENARI, BAIA DE FIER, ALUNU, IGOIU, BODEŞTI (ALUNU), MATEEŞTI, GRECI, TURCESTI, Jeriştea, VAIDEENI, IZVORU RECE (VAIDEENI), Coasta Cerbului, SLĂTIOARA, Mogeşti, GORUNEŞTI (SLĂTIOARA), STROEŞTI, CIREŞU, ROŞOVENI, SĂRSĂNEŞTI, CRASNA DIN DEAL şi CĂRPINIŞ. Introdus reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci, completat reţeaua de drumuri comunale, inclusiv cu denumiri, conform INIS. (Laura Albeanu) (18.05.2017)
27. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-108. (Bogdan Condurăţeanu) (19.05.2017)
28. v9.14. (Bogdan Condurăţeanu)
29. Introdus porţiuni din Pârâul Lăpuş ca poligon şi drumuri de exploatare în L34-024. (Bogdan Condurăţeanu) (21.05.2017)
30. Integrat 98 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-013, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (22.05.2017)
31. Integrat 559 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-014, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (23.05.2017)
32. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-013 şi L35-014. (Bogdan Condurăţeanu)
33. Integrat 33 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-073, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Integrat 815 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-074, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
35. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-073 şi L35-074. (Bogdan Condurăţeanu)
36. Integrat 109 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-076, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (24.05.2017)
37. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşa L35-076. (Bogdan Condurăţeanu)
38. Integrat 55 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-077, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (25.05.2017)
39. Integrat 76 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-078, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
40. Integrat 186 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-061, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
41. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-077, L35-061 şi L35-078. (Bogdan Condurăţeanu)
42. Integrat 860 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-006, completări, corecţii şi adăugiri puncte. Completat codurile poştale şi diacriticile româneşti la punctele noi introduse în planşa L35-006. (Bogdan Condurăţeanu) (26-30.05.2017)
43. Introdus reţeaua de străzi, adrese pe linii, completat reţeaua de puncte de interes şi poligoane, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile BERCU, BUCIUM-ORLEA, BALOMIR, BĂIEŞTI, RÂU ALB, COROIEŞTI, RÂU MIC, RUŞOR, ŞEREL, GALAŢI, PUI, RÂU BĂRBAT, HOBIŢA, URIC, VALEA LUPULUI, PONOR, OHABA-PONOR, FEDERI, LIVADIA, BARU, PETROS şi FIZEŞTI (L34-095). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (31.05.2017)

44. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-095. (Bogdan Condurăţeanu)
45. v9.15. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-095 cu cele din L34-083, L34-096, L34-107 şi L34-094. Completat drumuri de exploatare şi poteci în toate aceste planşe. Explicitat intersecţiile lui E79 cu DJ668, DJ686 şi DC63 la Sântâmăria-Orlea (L34-094), adăugat restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu) (01.06.2017)
47. Introdus elementele de detaliu (şanţul) ale circumvalaţiei Hallstattiene de la Roadeş-Dealul Cetăţii (L35-063). Integrat 442 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (02.06.2017)
48. Integrat 579 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-064, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (03-06.06.2017)
49. Integrat 702 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-065, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (07-10.06.2017)
50. Introdus elementele de detaliu (ziduri, secţiuni) ale cetăţii dacice de la Valea Seacă-Muchia Cetăţii (L35-065) (Bogdan Condurăţeanu) (10.06.2017)
51. Integrat 622 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-015, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (11-17.06.2017)
52. Completat codurile poştale şi diacriticile româneşti la punctele noi introduse în planşa L35-015. (Bogdan Condurăţeanu) (18.06.2017)
53. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile TÂRGU GÂNGULEŞTI, DEALU ALUNIŞ, TÂRGU CĂRBUNEŞTI, ŞTEFĂNEŞTI, COJANI şi CĂRBUNEŞTI-SAT (L34-120). Îmbogăţit acoperirea cu drumuri în localităţile SPAHII, TURBUREA, ŞIPOTU, BULBUCENI, PĂIŞANI, STOINA, CIORARI, BRĂTEŞTI, MIELUŞEI, ULMET, TOIAGA, BĂLOŞANI, SLĂVUŢA, VĂLUŢA, MARINEŞTI, PUŢINEI, NISTOI, SOCENI, BOBAIA, ANDREEŞTI, DOLCEŞTI, VLADIMIR, FRASIN, CORNETU, ALUNIŞ, CĂPRENI, SATU NOU, CETATEA, PLOPU, PEGENI, HUREZANI, TOTEA DE HUREZANI, BUSUIOCI, BĂCEŞTI, STEJARI, POPEŞTI-STEJARI, PETRĂCHEI, DĂNCIULEŞTI, ZĂICOIU, HĂLĂNGEŞTI, RĂDINEŞTI, BIBULEŞTI, OBÂRŞIA, PETREŞTI, MUSCULEŞTI, VIERŞANI, SOCU, JUPÂNEŞTI, VALEA DEŞULUI, TOTEA, NEGRENI, FRUMUŞEI, COLŢEŞTI, GÂLCEŞTI, BERLEŞTI, FRUNZA, TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, LOGREŞTI-MOŞTENI, PISCOIU, SEACA, POJARU, VALEA POJARULUI, BUSTUCHIN, POIANA-SECIURI, POIENIŢA, NĂMETE, CIONŢI, LIHULEŞTI, PÂRÂU VIU, BERLEŞTI, SCRADA, VALEA MARE, BĂTĂŞANI, MĂRGINENI, AFÂNATA, MĂRICEŞTI, BĂROIU, TETOIU, LĂCUSTENI, LĂCUSTENII DE JOS, CONŢEA, GĂNEŞTI, LĂCUSTENII DE SUS, POIENARI, GHIOROIU, MIEREA, MECEA, DEALU VĂLENI, FĂUREŞTI (ZĂTRENI), STANOMIRU, MĂNICEA, BUTANU, ZĂTRENI, ZĂTRENII DE SUS, DEALU GLĂMEIA, OLTEŢU, CIORTEŞTI, VALEA VĂLENI, VĂLENI (ZĂTRENI), PÂRÂIENII DE JOS, PÂRÂIENII DE MIJLOC, PÂRÂIENII DE SUS, SĂSCIOARA, RUSĂNEŞTI, GIULEŞTI, POPEŞTI (FÂRTĂŢEŞTI), TANISLAVI, STĂNCULEŞTI, DOZEŞTI, CĂTEŢU, CUCI, FÂRTĂŢEŞTI, VALEA URSULUI, SECIU, MĂNEASA, POPEŞTI (TETOIU), NENCIULEŞTI, ŢEPEŞTI, CHERĂŞTI, BUDELE, HOTĂROAIA, ROŞIILE, LUPUIEŞTI, PERŢEŞTI, RĂŢĂLEŞTI, ROMANEŞTI, PLEŞEŞTI, PĂSĂREI, PLEŞOIU, LIVEZI, ŞERBĂNEŞTI (LĂPUŞATA), BROŞTENI, SCORUŞU, MIJAŢI, BALACIU, ZGUBEA, DOBRICEA, TURBUREA, ROŞIA, ILACIU, OCRACU, POPEŞTI (SINEŞTI), CIUCHEŢI, MIJLOCU, Dealu Bisericii, STRĂCHINEŞTI, URZICA, LINIA (GRĂDIŞTEA), ŢUŢURU, OBISLAVU, DIACONEŞTI, PĂRĂUŞANI, TINA, GRĂDIŞTEA, Dealu Leului şi VALEA GRĂDIŞTEI (L34-120). (Laura Albeanu) (23.06.2017)
54. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-120. (Bogdan Condurăţeanu) (24.06.2017)
55. v9.16. (Bogdan Condurăţeanu)
56. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-120 cu cele din L34-108, L35-109, L34-132 şi L34-119. Completat drumuri de exploatare şi poteci în toate aceste planşe. Introdus un sens giratoriu nou în Pojaru (L34-120), adăugat restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile CUPTOARE (CORNEA), MEHADICA, VERENDIN, LUNCAVIŢA, DOMAŞNEA, CĂNICEA, CORNEA, MACOVIŞTE (CORNEA), RUSCA, FENEŞ, BREBU NOU, GĂRÂNA şi TEREGOVA (L34-105). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (03.07.2017)
58. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-105. (Bogdan Condurăţeanu)
59. v9.17. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus 2 sensuri giratorii noi (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Roman (L35-042), unele sensuri unice noi, completat reţeaua de străzi din localitate şi de drumuri de exploatare din planşă, început refacerea poligoanelor râurilor Siret şi Moldova, introdus monumentul eroilor aviatori din Bereşti-Bistriţa, conacul distrus şi bustul lui Miron Costin din localitatea omonimă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.07.2017)
61. Introdus un sens giratoriu nou (4 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010) şi accesul detaliat la Lidl Drumul Careiului şi Lidl Rodnei din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (09.07.2017)
62. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile LUCIANCA, UNGURENI (BUTIMANU), NICULEŞTI, CIOCĂNARI, MOVILA (NICULEŞTI), BĂRBUCEANU, BUTIMANU, BUJOREANCA, CĂTUNU (CORNEŞTI), CRIVĂŢU, HĂBUD, TĂTĂRAI, PODU VĂLENI, CĂRBUNARI, PREDEŞTI, ŞIRNA, TĂRICENI şi OLOGENI (L35-112). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (12.07.2017)
63. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-112. (Bogdan Condurăţeanu)
64. v9.18. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Introdus un sens giratoriu nou (5 sensuri giratorii noi până acum!) în Ploieşti (L35-112) şi sens dublu de parcurgere pe Pasajul Ploieşti-vest. (Bogdan Condurăţeanu) (13.07.2017)
66. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile TINOSU, CRIVINA, POIENARII APOSTOLI, FÂNARI (GORGOTA), GORGOTA, POTIGRAFU, POIENARII VECHI, POIENARII-RALI, PIOREŞTI şi POIENARII BURCHII. (L35-113). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (18.07.2017)
67. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-113. (Bogdan Condurăţeanu)
68. v9.19. (Bogdan Condurăţeanu) (19.07.2017)
69. Introdus un sens giratoriu nou (6 sensuri giratorii noi până acum!) în Ploieştiori (L35-113). Introdus pistele circuitului offroad de la Gorgota. Corecţii şi adăugiri la structura de canale şi drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21-22.07.2017)
70. Remediat o întrerupere pe A1 între L35-110 şi L35-111. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. Introdus mai multe centre logistice de piese de schimb şi două sensuri giratorii noi (8 sensuri giratorii noi până acum!) care deservesc unul dintre acestea în L35-110. (Bogdan Condurăţeanu) (24.07.2017)
71. Remediat o întrerupere pe E81 în Tălmaciu între L35-073 între L35-073 şi L35-085. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi introdus satul de vacanţa Fraţii Jderi în L35-085. (Bogdan Condurăţeanu) (25.07.2017)
72. Scos punctele de observaţii şi adăugiri din build şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu) (28.07.2017)
73. Service release RO.A.D.2017.19. (Bogdan Condurăţeanu)
74. Reintrodus punctele de observaţii şi adăugiri din build şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2017)
75. Reintrodus diacriticile româneşti la ape ca polilinie în planşele L34-024, L35-004, L35-019, L35-020, L35-069, L35-074, L35-075, L35-081 şi M35-137. (Bogdan Condurăţeanu) (09.08.2017)
76. microjurnal L35-104 (Marian şi Mona Istrati) (13.08.2017)
– Șters două bălți care nu mai există, în zona fostului Combinat de Celuloză și Hârtie.
– Efectuat corecții și adăugiri în zona noului Carter Minerva din Municipiul Brăila.
– Completat străzile din zona Ansamblului ANL Brăilița din Municipiul Brăila.
– Efectuat completări în zona gării C.F.R. Brăila.
– Adăugat noile străzi din cartierul Chercea (Municipiul Brăila), situate în zona apropiată de calea ferată, pe locul unde au fost macaralele pentru containere.
– Adăugat noua zonă de locuințe creată prin prelungirea străzii Ion Creangă din Municipiul Brăila, cartierul Chercea.
– Șters punctul reprezentând magazinul Metro din Brăila, care a fost desființat.
– Marcat vechea cale ferată către Termocentrala Chișcani ca fiind desființată.
– Adăugat zona cu case noi din comuna Cazasu, județul Brăila și străzile Cimbrișorului și Teiului.
– Schimbat denumirea Gării C.F.R. Ianca în Plopu.
– Introdus modificările efectuate la pontoanele de pe malul Brăilei de către una dintre firmele care operează la trecerea cu bacul Brăila – Smârdan.
– Adăugat sensul giratoriu (9 sensuri giratorii noi până acum!) de la intersecția DN 21 cu DJ212 spre localitatea Chișcani.
– Prelungit marcarea despărțirii cu parapeți pe DN 21 începând de la vechea despărțire prin scuar și continuând în direcția spre municipiul Slobozia până în locul unde există o singură bandă pe fiecare sens.
– Transformat în sens giratoriu intersecția din jurul fostei fântâni arteziene din stațiunea Lacu Sărat (intersecția nu s-a modificat cu nimic, ci doar s-au amplasat indicatoare de sens giratoriu) (10 sensuri giratorii noi până acum!).
77. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile REBRA, RUNCU SALVEI şi ZAGRA din L35-013. Desenat integral reţeaua de străzi, conform INIS, în localităţile ALUNIŞUL, HĂLMĂSĂU şi BORLEASA. Completări şi corecţii reţeaua de drumuri de exploatare, în jurul localităţilor cuprinse în foile de la Dan Popescu şi îndreptat existentul tot în aceste zone. (Laura Albeanu)
78. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-013. (Bogdan Condurăţeanu)
79. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L35-013 cu cele din L35-014 şi L35-025. (Bogdan Condurăţeanu)
80. v9.20. (Bogdan Condurăţeanu)
81. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile VALEA BOLVAŞNIŢA şi CRUŞOVĂŢ din L34-117. (Laura Albeanu)
82. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-117. (Bogdan Condurăţeanu)
83. v9.21. (Bogdan Condurăţeanu)
84. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile CIUMANI, SUSENI, VALEA STRÂMBĂ, JOSENI şi JOLOTCA din L35-040. Introdus reţeaua de drumuri de explotare din jurul acestor localităţi. Completat nomenclatura drumurilor comunale din zonă conform INIS. (Laura Albeanu)
85. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-040. (Bogdan Condurăţeanu)
86. v9.22. (Bogdan Condurăţeanu)
87. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile CIUMANI, SUSENI, VOŞLĂBENI şi IZVORU MUREŞULUI din L35-052. Introdus reţeaua de drumuri de explotare din jurul acestor localităţi. Completat nomenclatura drumurilor comunale din zonă conform INIS. Mici corecţii la căile ferate. (Laura Albeanu)
88. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-052. (Bogdan Condurăţeanu)
89. v9.23. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile CIUMANI, JOSENI, BORZONT şi REMETEA din L35-039. Introdus reţeaua de drumuri de explotare din jurul acestor localităţi. Completat nomenclatura drumurilor comunale din zonă conform INIS. (Laura Albeanu)
91. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-039. (Bogdan Condurăţeanu)
92. v9.24. (Bogdan Condurăţeanu)
93. Varii corecţii şi adăugiri drumuri exploatare şi canale ca polilinie în L35-105 şi L35-104. Introdus mai multe monumente ale eroilor din Brăila culese de Nelu Sofrone, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (14.08.2017)
94. Introdus accesul detaliat la Prisma Shopping Center din Oradea (L34-032), 3 sensuri giratorii noi (13 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate, adăugat monumentele eroilor din Sântandrei şi Diosig, corecţii şi completări străzi în Diosig şi Sântandrei. (Bogdan Condurăţeanu) (15.08.2017)
95. Introdus DJ248D în Tomeşti (L35-032), varii corecţii şi adăugiri la drumuri şi canale ca polilinie şi la suprafaţa apelor din planşă ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (16-17.08.2017)
96. Introdus străpungerea Aurelian Demetriade şi un sens giratoriu nou (14 sensuri giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079), modificat importanţa mai multor străzi, introdus mai multe bretele de ocolire cu explicaţiile vocale speciale aferente, desfiinţat un sens giratoriu şi mutat mai la sud pe Bulevardul Antenei, refăcut sensul giratoriu de pe Iepurelui, adăugat blocuri ca punct şi amprentă, actualizat sensurile unice din localitate, introdus accesul detaliat la 2 Lidl şi un Kaufland, introdus accesul detaliat la câmpurile de sonde din Satchinez, actualizat suprafaţa mai multor mlaştini din Satchinez, canalele ca polilinie şi drumurile de exploatare din zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (18-20.08.2017)
97. Introdus un sens giratoriu nou (15 sensuri giratorii noi până acum!) în Constanţa (L35-142), accesul detaliat la Lidl 1 Decembrie 1918, Lidl Baba Novac, Kaufland Aurel Vlaicu, Penny Market Eliberării şi Mobexpert Box Aurel Vlaicu. Adăugat 2 blocuri noi în Constanţa, un sens giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!), corectat denumirile unor blocuri din Ovidiu şi mutat majoritatea punctelor blocurilor din Constanţa la strada de care ţin în locul centrului de greutate al amprentei blocului respectiv. Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionări şi date. Eliminat unele poligoane de vegetaţie, introdus denumirile tuturor digurilor din planşă la poligon, adăugat unele canale ca polilinie, refăcut giratoriul de la capătul sudic al podului 2 de la Agigea. (Bogdan Condurăţeanu) (20.08.2017)
98. Corecţii şi completări la drumurile din L34-057. Mulţumiri lui Neluţu Bene pentru date şi observaţii. (Bogdan Condurăţeanu) (24.08.2017)
99. Corecţii şi completări la sensul giratoriu temporar de la Lancrăm (L34-072) de pe E81, introdus sensul giratoriu (17 sensuri giratorii noi până acum!) care deserveşte nodul rutier din Aiud şi accesul detaliat la Lidl Alba-Iulia. (Bogdan Condurăţeanu)
100. Introdus un sens giratoriu nou (18 sensuri giratorii noi până acum!) în Alexandria (K35-003), completat structura de drumuri de exploatare şi bălţi ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
101. Introdus 4 sensuri giratorii noi (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Cluj-Napoca (L34-048), introdus unele bretele de ocolire a giratoriului, explicitat unele intersecţii, introdus unele sensuri duble de parcurgere, alei printre blocuri şi puncte de interes. (Bogdan Condurăţeanu) (25.08.2017)
102. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localitatea GURA VĂII din L34-118. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, poligoane şi puncte de interes, conform datelor INIS, în localităţile RÂPA, LUPOIŢA, ROŞIUŢA, DEALU POMILOR, PLOŞTINA, ÎNSURĂŢEI, MOTRU, BAIA DE ARAMĂ, DEALU MARE, PISTRIŢA, NEGOEŞTI şi RACOŢI. Introdus reţeaua de drumuri de explotare din jurul acestor localităţi. Completat nomenclatura drumurilor comunale din zonă conform INIS. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Motru. (Laura Albeanu) (25.08.2017)
103. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-118. (Bogdan Condurăţeanu) (26.08.2017)
104. v9.25. (Bogdan Condurăţeanu)
105. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L34-118 cu cele din L34-106, L34-119 şi L34-130. Introdus punctul de interes şi accesul la unele mănăstiri ortodoxe din L34-118, completat structura de drumuri de explotare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
106. Eliminat unele dubluri la drumurile din L34-024. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă. Adăugat unele păduri lipsă ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (27.08.2017)
107. Adăugat unele păduri lipsă ca poligon în L34-118. (Bogdan Condurăţeanu)
108. Introdus devierea de pe E81 de la Spini (L34-083), introdus monumentele de for urban din Orăştie, corecţii şi adăugiri drumuri în Aurel Vlaicu şi monumentele dedicate lui Aurel Vlaicu în localitatea omonimă. Schimbat tipul unor păduri. (Bogdan Condurăţeanu)
109. Introdus accesul detaliat la Dedeman Hunedoara (L34-082) şi sensul giratoriu nou nou (24 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Mulţumiri lui Adi Marincescu pentru atenţionare. Etichetat şi clasificat corespunzător DJ687M, DJ707J şi DC105 în planşă. Introdus Pasajul de la Bacea peste A1, mai multe poligoane halde, lacuri de decantare, puncte de interes. Mici corecţii la ape ca polilinie, adăugat unele păduri lipsă ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
110. Introdus devierea temporară de pe DNCB de la Pasajul Arcuda din Chiajna (L35-124), bretelele de ocolire dreapta de la intersecţia rampelor A1 cu DNCB, desfiinţat un sens giratoriu şi introdus mai multe sensuri unice în Chiajna, adăugat mai multe lacuri de balastieră ca poligon, îmbogăţit structura de străzi din Româneşti, adăugiri şi actualizări drumuri de exploatare. Introdus accesul detaliat la Mega Image Bolintin-Vale şi Lidl Chitila. Introdus mai multe puncte de interes de afaceri pe care i le datorăm lui Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. Eliminat unele poligoane de acoperire cu vegetaţie, refăcut unele bălţi. (Bogdan Condurăţeanu)
111. Introdus mai multe blocuri și numerele poștale aferente în Ovidiu și Constanța (L35-142), pe baza informațiilor culese de Ablalim Ferodin, căruia îi mulțumim. Eliminat unele poligoane de vegetaţie. (Bogdan Condurăţeanu) (31.08.2017-01.09.2017)
112. Introdus accesul detaliat la Penny Market Chiajna (L35-124), detaliat unele intersecţii în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (02.09.2017)
113. Introdus accesul detaliat la Kaufland Craiova (L34-144) şi sensul giratoriu nou (25 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Mici corecţii şi adăugiri denumiri şi tipologii străzi. (Bogdan Condurăţeanu)
114. Introdus un sens giratoriu nou (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Săcele (L35-088), accesul detaliat la La Strada, Billa şi Penny Market Bartolomeu din Braşov, completări poligoane blocuri şi actualizat străzi în Braşov nord. (Bogdan Condurăţeanu)
115. Introdus pe DJ106 noul pod peste Valea Saeş, pasajul peste M300 DN13 Sighişoara vest, introdus traseul relocat al M300 şi cele 4 tunele feroviare, cimitirul eroilor români Chip din Sighişoara (L35-062). Îmbogăţit structura drumurilor de exploatare din planşă, refăcut unele bălţi, adăugat lacuri de balastieră şi păduri lipsă ca poligon, introdus unele restricţii de manevră şi etichete drumuri. Introdus elementele de detaliu (şanţurile) cetăţii dacice de la Sighişoara–Wietenberg. Corectat şi completat traseul unor ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
116. Interzis accesul peste podul stricat de pe DJ101 peste Ialomiţa din comuna Dridu (L35-113), introdus unele păduri lipsă ca poligon, refăcut mai multe lacuri şi traseul unor ape ca polilinie şi poligon, completări drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
117. Introdus un sens giratoriu nou (27 sensuri giratorii noi până acum!) în Piatra-Neamţ (L35-041), îmbogăţit structura de străzi în localitate, explicitat unele puncte de interes local, adăugat păduri lipsă ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
118. Introdus un sens giratoriu nou (28 sensuri giratorii noi până acum!) în Zalău (L34-035), adăugat alei printre blocuri, denumiri de străzi lipsă şi câteva puncte de interes în localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
119. Interzis accesul pe podul rupt din Străminoasa (L35-055) pe DN2F, mici adăugiri de drumuri de exploatare în zonă, corectat codurile poştale ale drumurilor şi denumirea poligonului localităţii Drăxeni. (Bogdan Condurăţeanu)
120. Scos din hartă punctele de observaţii şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu)
121. Făcut legătura cu drumurile noi din L34-057 şi schimbat încadrarea unor drumuri din L34-069. (Bogdan Condurăţeanu) (03.09.2017)
122. Corectat traseul lui DJ142E la graniţa din L35-061 şi L35-062. (Bogdan Condurăţeanu)
123. Introdus accesul detaliat la Mega Image, Carrefour Market şi Billa Voluntari, Mega Image şi La Strada Amurgului din Popeşti-Leordeni (L35-125), Lidl Crângaşi, Lidl Uverturii, Mega Image Dristor, Dedeman Băneasa din Bucureşti, introdus un sens giratoriu nou (29 sensuri giratorii noi până acum!) în Voluntari şi un sens giratoriu nou (30 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti, îmbogăţit structura de străzi, sensuri unice, numere poştale, puncte de afaceri cu informaţii culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, introdus sens dublu pe porţiunile nou acoperite din DNCB. Completat unele păduri lipsă ca poligon, adăugat unele canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (03-04.09.2017)
124. Mici corecturi în planşele L35-139, L34-082. (Bogdan Condurăţeanu) (05.09.2017)
125. Scos din build toate fişierele de observaţii şi puncte PDT neintegrate. Recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu)
126. Rulat fişierul de statistici pe baza scriptului furnizat de Dan-Claudiu Dragoş, căruia îi mulţumim. Mulţumiri de asemenea lui Cristian Petrică pentru pagina de statistici. (Bogdan Condurăţeanu) (06.09.2017)
127. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)