Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2019.10

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2019.10

Modificări între v11.0 şi v11.10

1. Completat reţeaua stradală, adrese pe linii, alfanumerice, reţeua de puncte de interes, inclusiv blocuri, reţeua de poligoane, inclusiv blocuri, conform INIS, în localităţile DĂRMĂNEŞTI, DĂRMĂNEASCA, LAPOŞ, PODEI, SĂLĂTRUC, COMĂNEŞTI, VERMEŞTI şi MOINEŞTI (L35-053). Introdus integral reţeua de străzi, puncte de interes şi poligoane în localităţile ZEMEŞ, SCHITU FRUMOASA, LUNCA ASĂU, ASĂU, APA ASĂU, PĂLTINIŞ, CIOBĂNUŞ şi BOLĂTĂU. Completat reţeua de drumuri de exploatare, poteci, drumuri comunale cu denumiri. (Laura Albeanu) (31.12.2018)

2. Completat diacriticile româneşti la denumirile unor străzi din Bucureşti (L35-125). (Bogdan Condurăţeanu) (09.01.2019)
3. Completat diacriticile româneşti la denumirile unor puncte din L35-055. (Bogdan Condurăţeanu) (10.01.2019)
4. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L35-053. (Bogdan Condurăţeanu) (11-12.01.2019)
5. Făcut legătura la drumurile din L35-053 cu drumurile din L35-041, L35-054, L35-065 şi L35-052. (Bogdan Condurăţeanu)
6. v11.01 (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L35-125 care apăreau fără nume sau cu numele ‘0’. (Bogdan Condurăţeanu) (13.01.2019)
8. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L35-124 care apăreau cu numele ‘0’. (Bogdan Condurăţeanu)
9. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L35-139 care apăreau cu numele ‘0’. (Bogdan Condurăţeanu)
10. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L35-142 care apăreau cu numele ‘0’. (Bogdan Condurăţeanu)
11. Completat reţeaua de puncte de interes, poligoane, adrese pe linii, alfanumerice şi străzi, conform INIS, în localităţile CERNAVODĂ (sud), VALEA DACILOR, SIMINOC, MURFATLAR, POIANA, REMUS OPREANU şi MEDGIDIA (L35-141). Adăugat puncte de interes în COBADIN şi TOPRAISAR, denumirea străzilor şi puncte de interes în POARTA ALBĂ, NAZARCEA şi NISIPARI. Introdus integral reţeaua stradală, puncte de interes si poligoane în localităţile IZVORUL MARE, CIOCÂRLIA, CUZA VODĂ, MOVILIŢA şi CULMEA. Completări şi corecţii la reţeaua de drumuri de exploatare şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS unde a fost cazul. (Laura Albeanu) (17.01.2019)
12. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L35-141. (Bogdan Condurăţeanu)
13. Făcut legătura la drumurile din L35-141 cu drumurile din L35-129, L35-142, K35-009 şi L35-140. (Bogdan Condurăţeanu)
14. v11.02 (Bogdan Condurăţeanu)
15. Introdus în Cernavodă (L35-129) 3 sensuri giratorii noi (3 sensuri giratorii noi până acum!), unele sensuri unice, sensuri duble, restricţii de manevră, benzi de ocolire giratoriu şi câteva alei. Introdus unele sensuri unice noi în Constanţa (L35-142). (Bogdan Condurăţeanu)
16. Îmbogăţit toponimia în L35-017. Integrat 921 puncte din planurile de tragere, culese de Marius Irimia, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (18-21.01.2019)
17. Cartat fosta graniţă de stat între România şi Imperiul Habsburgic pe baza planurilor PDT în planşa L35-017. Introdus pichetele româneşti şi austriece de-a lungul ei. (Bogdan Condurăţeanu) (24.01.2019)
18. Introdus elementele de detaliu (şanţ, ziduri, turnuri locuinţă) ale cetăţii dacice de la Divici-Grad, poziţia probabilă ca punct a castrului roman Mudava?!? de la Moldova Veche-Selişte, pe baza PDT şi a castrului roman? de la Iam, pe baza articolului lui Călin Timoc din Arheovest I, 2013 (L34-116). S-a introdus o fortificaţie inedită (punct, val, şanţ) la Divici, probabil castru roman, descoperire comună Alexandru Berzovan şi Bogdan Condurăţeanu. Mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din planşă, corecţii la poligonul Dunării, s-a cartat MON. EROILOR CEHI DIN CELE DOUA RĂZBOAIE MONDIALE SF. ELENA pe baza informaţiilor furnizate de Aurel Rustoiu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
19. Introdus integral reţeaua stradală, puncte de interes şi poligoane în localităţile CEAHLĂU, PÂRÂUL MARE, BISTRICIOARA, CĂLUGARENI, GRINŢIEŞ, POIANA (GRINŢIEŞ), BRADU, DURĂU, TOPOLICENI, ROŞENI, POIANA TEIULUI, POIANA LARGULUI, PETRU VODĂ, RUSENI (POIANA TEIULUI), GALU, SĂVINEŞTI (POIANA TEIULUI), DREPTU, POPEŞTI (FĂRCAŞA), FRUMOSU, BUŞMEI, STEJARU (FĂRCAŞA), FĂRCAŞA, PÂRÂUL PÂNTEI, SABASA, SOCI (BORCA), BORCA, PÂRÂUL CÂRJEI, MĂDEI, LUNCA (BORCA), RĂCHITIŞ, CAPU CORBULUI, HOLDA şi DÂRMOXA (L35-028). Completat reţeaua stradală, adrese pe linii, alfanumerice, reţeua de puncte de interes, reţeua de poligoane, conform INIS, în localităţile HOLDA, COTÂRGAŞI, PIETROASA, FRASIN (BROŞTENI), HĂLEASA, LUNGENI, BROŞTENI, NEAGRA, HOLDIŢA, IESLE şi DÂRMOXA. Completat reţeua de drumuri de exploatare, poteci, drumuri comunale cu denumiri. (Laura Albeanu) (07.02.2019)
20. Introdus integral reţeaua stradală, puncte de interes şi poligoane în localităţile GUŞOIU, LIVEZILE (GLODENI), MALU MIERII, GLODENI, SCHELA, LĂCULEŢE, PRIBOIU (BRĂNEŞTI), VULCANA-PANDELE, TOCULEŞTI, BRĂNEŞTI, ULMETU, STĂTEŞTI, MOŢĂIENI, VULCANA-BĂI, CUCUTENI, BĂDENI, PIATRA, FERESTRE, RUNCU, BROŞTENI (BEZDEAD), MĂGURA (BEZDEAD), TUNARI, BEZDEAD, BUCIUMENI, VALEA LEURZII, DEALU MARE, DEALU FRUMOS, PIETROŞIŢA, LUNCA (MOROENI), MOROENI, PUCHENI (MOROENI), GLOD, MUŞCEL, GHEBOIENI, TĂTĂRANI, PRIBOIU (TĂTĂRANI), DRAGODĂNEŞTI, IZVOARELE, LUNCA (VOINEŞTI), SUDULENI, MÂNJINA, MANGA, PIETRARI, ALUNIŞ , ŞIPOT, NICOLĂESTI, VULCANA DE SUS, VALEA, DUPĂ DEAL, GURA BĂRBULEŢULUI, BĂRBULEŢU, RÂU ALB DE JOS, CETĂŢUIA, SILIŞTEA (RUNCU), PUCHENI BRĂDĂŢEL, BREBU, CÂNDEŞTI-DEAL, VALEA MARE (CÂNDEŞTI), ANINOŞANI, VOINEŞTI, CÂNDEŞTI-VALE, GEMENEA-BRĂTULEŞTI, ONCEŞTI , DAVIDEŞTI, BOTEŞTI, TITEŞTI, MOŞTENI-GRECI, VALEA MĂNĂSTIRII, VOROVENI, BÂRZEŞTI, VULTUREŞTI, HULUBA, VALEA POPII (MIHĂESTI), RĂDEŞTI, PIŢIGAIA , VALEA BRADULUI, VĂCAREA, MIHĂEŞTI, RUDENI (MIHĂEŞTI), FURNICOŞI, DRĂGHICI, BURNEŞTI, LĂZĂREŞTI (SCHITU GOLEŞTI), VALEA PECHII, JUGUR , DEALU, HÂRTIEŞTI, LUCIENI, LESPEZI, LUNCA, BOTENI, COCENEŞTI, MĂŢĂU, CHILII, ŞERBĂNEŞTI (POIENARII DE MUSCEL), VALEA ÎNDĂRĂT, GROŞANI, POIENARI (POIENARII DE MUSCEL), COLNIC, FÂNTÂNEA, LOTURI, BUGHEA DE JOS, BUGHEA DE SUS, GURA PRAVĂŢ, CETĂŢENI şi PIATRA (STOENEŞTI). Completat reţeaua stradală, adrese pe linii, alfanumerice, reţeua de puncte de interes, inclusiv blocuri, reţeua de poligoane, inclusiv blocuri, conform INIS, în localităţile PUCIOASA, PUCIOASA-SAT, GLODENI (PUCIOASA), MALURILE, MICULEŞTI, DIACONEŞTI, BELA, BEREVOEŞTI, FIENI, COSTEŞTI, CÂMPULUNG şi VALEA RUMÂNEŞTILOR (L35-099). Completat reţeua de drumuri de exploatare, poteci, drumuri comunale cu denumiri. (Laura Albeanu) (11.03.2019)
21. Introdus integral reţeaua stradală, puncte de interes şi poligoane în localităţile BEIUŞELE, SURDUCEL şi LACU SĂRAT. (L34-045). Completat reţeaua stradală, adrese pe linii, alfanumerice, reţeua de puncte de interes, inclusiv blocuri, reţeua de poligoane, inclusiv blocuri, conform INIS, în localităţile BEIUŞ (nord) şi DELANI. Completat reţeua de drumuri de exploatare, poteci, drumuri comunale cu denumiri. (Laura Albeanu) (04.04.2019)
22. Introdus integral reţeaua stradală, puncte de interes şi poligoane în localităţile SĂLĂTRUCU, AREFU, CĂPĂŢÂNENII UNGURENI şi NUCŞOARA (L35-086). Completat reţeua de drumuri de exploatare, poteci, drumuri comunale cu denumiri. (Laura Albeanu) (11.04.2019)
23. Introdus adresabilitatea la nivel de scară de bloc în Constanţa (L35-142) la peste 1700 de blocuri, actualizat sensurile unice, zonele exclusiv pietonale, limite de viteză, adăugat numere poştale, puncte de interes, s-au introdus unele sensuri duble, explicaţii vocale speciale şi interdicţii de manevră. S-au reintrodus unele poligoane filtrate eronat la versiunea anterioară. S-au introdus 3 sensuri giratorii noi în Constanţa (6 sensuri giratorii noi până acum!). (Bogdan Condurăţeanu) (30.01.2019-11.04.2019)
24. v11.05 (Bogdan Condurăţeanu)
25. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L35-028. (Bogdan Condurăţeanu)
26. Făcut legătura la drumurile din L35-028 cu drumurile din L35-016, L35-029, L35-040 şi L35-027. (Bogdan Condurăţeanu) (18.04.2019)
27. v11.06 (Bogdan Condurăţeanu)
28. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L35-099. (Bogdan Condurăţeanu) (20.04.2019)
29. Făcut legătura la drumurile din L35-099 cu drumurile din L35-087, L35-100, L35-111 şi L35-098. (Bogdan Condurăţeanu) (21.04.2019)
30. v11.07 (Bogdan Condurăţeanu)
31. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L34-045. (Bogdan Condurăţeanu) (23.04.2019)
32. Făcut legătura la drumurile din L34-045 cu drumurile din L34-033, L34-046, L34-057 şi L34-044. (Bogdan Condurăţeanu)
33. v11.08 (Bogdan Condurăţeanu)
34. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la drumurile şi punctele de interes nou introduse în L35-086. (Bogdan Condurăţeanu) (24.04.2019)
35. Făcut legătura la drumurile din L35-086 cu drumurile din L35-074, L35-087, L35-098 şi L35-085. (Bogdan Condurăţeanu) (25-26.04.2019)
36. v11.09 (Bogdan Condurăţeanu)
37. Remediat o întrerupere în Măureni (L34-092), mulţumiri lui Dan Cîrdu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (30.04.2019)
38. Remediat unele probleme de conectivitate la graniţa între L34-066 şi L34-078 şi la Cenei în L34-078. Ridicat importanţa lui DN 6 în L34-066, L34-078 şi L34-079 şi a lui DN59A în L34-078. (Bogdan Condurăţeanu)
39. Rezolvat unele typo-uri în L35-036, L35-103, L35-142, L35-124, L35-125, L35-110, L35-113, L35-103, L35-086, L35-074, L35-076, L35-061, L34-048, L35-017 şi L35-006. (Bogdan Condurăţeanu)
40. Introdus sensul giratoriu suspendat (7 sensuri giratorii noi până acum!) şi Centrul de Întreţinere şi Coordonare de la nodul Poiana de pe autostrada A4 (L35-142), adăugat unele blocuri cu adrese în Constanţa, pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin, adăugat restricţii de manevră, eliminat unele păduri ca poligon, corectat unele canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (02-03.05.2019)
41. Început revizuirea denumirilor şi adreselor blocurilor din Iaşi (L35-032). (Bogdan Condurăţeanu) (04.05.2019)
42. Introdus un sens giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum!) în Albeşti-Paleologu, adăugat restricţii de manevră şi drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
43. Introdus un sens giratoriu nou (9 sensuri giratorii noi până acum!) în Galaţi (L35-093), pentru care îi mulţumim lui Nelu Sofrone, adăugat restricţii de manevră în localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
44. Introdus un sens giratoriu nou (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Drobeta-Turnu Severin (L34-130), adăugat restricţii de manevră, sensuri unice şi străzi în planşă. Completări şi corecţii la structura de ape ca polilinii. (Bogdan Condurăţeanu)
45. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) în Braşov (L35-076). Mulţumiri lui Ion Preda pentru atenţionare. Adăugat străzi, drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Eliminat un sens giratoriu din Braşov (L35-088). Mulţumiri lui Mihai Stoica pentru atenţionare. Adăugat străzi, puncte de interes şi drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
47. Introdus Pasajul peste C.F. de la Curtici (L34-055). Actualizat importanţa unor străzi din localitate, corectat unele typo-uri, corecţii şi adăugiri la ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (05.05.2019)
48. Introdus accesul detaliat la Lidl Aurel Vlaicu din Arad (L34-067). Actualizat importanţa şi clasificarea unor străzi din Curtici. (Bogdan Condurăţeanu)
49. Introdus spaţiul de servicii de pe autostrada A3 de la Sânpaul (L35-049), actualizat structura de drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
50. Actualizat sensurile unice din Craiova (L34-144). Îmbogăţit structura de străzi şi drumuri de exploatare din planşă. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L34-144 care apăreau cu numele ‘0’. (Bogdan Condurăţeanu)
51. Corectat denumirea unei străzi din Constanţa (L35-142). Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (06.05.2019)
52. Completări blocuri şi adrese poştale în Constanţa (L35-142). Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionare şi date. (Bogdan Condurăţeanu) (07.05.2019)
53. Introdus vilele ANL din Călăraşi (L35-139) ca punct şi poligon. Mulţumiri lui Daniel Şerban pentru date. (Bogdan Condurăţeanu)
54. Introdus un sens giratoriu nou (12 sensuri giratorii noi până acum!) în Blejoi (L35-112), mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi luciuri de apă în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.05.2019)
55. Actualizat sensurile unice din Oradea (L34-032) afectate de închiderea Pieţei Ferdinand. (Bogdan Condurăţeanu) (09.05.2019)
56. Re-actualizat sensurile unice modificate din nou în 08.05.2019 în Craiova (L34-144). (Bogdan Condurăţeanu)
57. Corectat poziţia pe hartă a punctului Muzeului de Artă “Dinu şi Sevasta Vintilă” din Topalu (L35-129). Mulţumiri Ioanei Condurăţeanu pentru atenţionare. Introdus poligoanele la mai multe puncte de interes din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (10.05.2019)
58. Eliminat o întrerupere în Borozel (L34-034), mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (11.05.2019)
59. Introdus un sens giratoriu nou (13 sensuri giratorii noi până acum!) în Jilava (L35-125), introdus accesul detaliat la Dedeman Pantelimon, Kaufland Şos. Alexandriei, introdus amprente poligoane construcţii, eliminat un dataset cu clădiri ca poligon care este depăşit, adăugat avertizări de şcoală, limite de viteză, centrele logistice de la Aeroportul Otopeni, accesul detaliat la Renault Bucharest Connected. S-au introdus sensurile unice noi şi zonele rezidenţiale cu restricţie de viteză din sectoarele 5 şi 6 din Bucureşti. Introdus puncte de afaceri, drumuri prin incinte comerciale şi industriale, numere poştale pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Corecţii şi adăugiri la ape ca polilinie şi păduri ca poligon. Corectat diacritice româneşti la puncte, linii şi poligoane în planşă. Introdus denumirile poligoanelor unor blocuri din L35-125 care apăreau fără nume. S-au reintrodus unele poligoane filtrate eronat la versiunea anterioară. (Bogdan Condurăţeanu) (11-15.05.2019)
60. Introdus accesul detaliat la Penny Bolintin-Vale şi La Strada Militari din Chiajna (L35-124), limite de viteză, explicitat unele intersecţii, introdus restricţii de încadrare în bandă. Introdus puncte de afaceri, drumuri prin incinte comerciale şi industriale, numere poştale pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Corecţii şi adăugiri la ape ca polilinie şi păduri ca poligon. S-au reintrodus unele poligoane filtrate eronat la versiunea anterioară. (Bogdan Condurăţeanu) (16.05.2019)
61. Declasat DJ763 pe unele porţiuni din L34-058, mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Explicitat o intersecţie la nord de Buteni (L34-057). (Bogdan Condurăţeanu) (12.05.2019)
63. Mulţumiri lui Dan Claudiu Dragoş pentru scripturile de statistici tipuri şi adrese poştale codificate liniar. (Bogdan Condurăţeanu) (17.05.2019)
64. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru prelucrările datelor statistice. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Introdus un sens giratoriu nou în Jilava şi încă unul (15 sensuri giratorii noi până acum!) în 1 Decembrie (L35-137), eliminat două sensuri giratorii desfiinţate, introdus accesul detaliat la Mega Image şi Carrefour din comuna Berceni (mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare), introdus sens dublu pe unele porţiuni de drum, completări străzi, drumuri de exploatare, restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu)
66. Introdus două sensuri giratorii noi (17 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti (L35-125), restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. Schimbat unele tipologii de drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
67. Corecţii la unele diacritice româneşti în denumirile străzilor din L35-125. (Bogdan Condurăţeanu) (18.05.2019)
68. Completări şi corecţii canale ca polilinie în L35-112. Completări şi corecţii diacritice româneşti la toponimele din L35-124 şi L35-125. (Bogdan Condurăţeanu)
69. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)