Homepage » Journal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2022.25

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2022.25

Modificări între v14.15 şi v14.25

 1. Introdus DEM actualizat pe baza datelor LAKI II în planşele L35-125, L35-124, L34-095 şi L34-107. (Bogdan Condurăţeanu) (15.09.2022)
 2. Introdus DEM actualizat pe baza datelor LAKI II în planşele L34-094, L34-106, L34-096, L34-108, L34-093, L34-081, L34-082, L34-083, L34-072, L34-071, L34-070, L34-069, L34-068, L34-067, L34-079, L34-080, L34-066, L34-055, L34-056, L34-044, L34-045, L34-032, L34-033, L34-046, L34-034, L34-022, L34-021, L34-020, L34-023, L34-024, L35-089, L35-100, L35-101, L34-035, L34-036. (Bogdan Condurăţeanu) (16.09.2022)
 3. Introdus configuraţia finală a nodului Şelimbăr de pe autostrada A1 precum şi sensul giratoriu nou de la Mohu (L35-073) care îl deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu) (21-22.09.2022)
 4. Introdus configuraţia finală a nodului Boiţa (L35-085) de pe autostrada A1 precum şi sensul giratoriu nou (2 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu) (21-22.09.2022)
 5. Eliminat virgula din denumirile blocurilor din L35-142. (Bogdan Condurăţeanu)
 6. v14.16 (Bogdan Condurăţeanu)
 7. Introdus un sens unic nou şi un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum!)  în Tulcea (L35-106). Completări drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (23.09.2022)
 8. Introdus trei sensuri giratorii noi (6 sensuri giratorii noi până acum!) în Oradea (L34-032), depoul de tramvai din Oradea, accesul detaliat la Penny şi Carrefour Market Sânmartin. Completări sensuri unice noi, sensuri duble, drumuri de exploatare, recuperat denumirile unor blocuri ca poligon din Oradea şi finalizat introducerea Crişului Repede ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (23.09.2022)
 9. Reamplasat punctul şi introdus elementele de detaliu (zid, şanţuri, clădiri, turn, secţiuni arheologice) ale castrului roman de la Cincşor pe baza articolului din 2021 semnat de Ovidiu Ţentea, Florian-Matei Popescu şi Vlad Călina. Introdus un sens giratoriu nou (7 sensuri giratorii noi până acum!) în Făgăraş (L35-074), actualizat mai multe sensuri unice noi în planşă, introdus unele porţiuni de sens dublu, alei printre blocuri şi restricţii de manevră. Completări poteci şi drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (26-27.09.2022)
 10. Introdus un sens giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079), un sens giratoriu nou (9 sensuri giratorii noi până acum!) în Săcălaz şi un sens giratoriu nou (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Şag care deserveşte centrul logistic Profi. Completări şi corecţii drumuri, străzi, denumiri de străzi în planşă. Optimizat denumirile străzilor din L34-079 şi L35-074. (Bogdan Condurăţeanu) (28.09.2022)
 11. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) în Haţeg (L34-094). Mulţumiri lui Adi Marincescu pentru atenţionare. Reamplasat şi introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri, poteci acces) ale aşezării fortificate de epoca fierului de la Subcetate – Petriş. Reamplasat şi introdus elementele de detaliu (şanţ, ziduri, fântână) ale cetăţii medievale regale a Haţegului de la Subcetate. Introdus elementele de detaliu ale cetăţilor medievale de la Bucova-Dealul Prislop-Drăguşin şi de la Zeicani-Culmea Cătanelor şi ale valurilor dacice şi medievale de la Tapae. Completări şi corecţii drumuri de exploatare şi poteci în planşă. Introdus elementele Via Transilvanica (Terra Banatica şi Terra Dacica) din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (29.09.2022)
 12. v14.17 (Bogdan Condurăţeanu)
 13. Introdus două sensuri giratorii noi (13 sensuri giratorii noi până acum!) şi accesul detaliat la Penny Market Năvodari (L35-142), actualizat unele sensuri unice noi în Constanţa, eliminat sensul giratoriu de la City Park Mall, mici corecţii şi adăugiri nume şi numere poştale în Constanţa, pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. (Bogdan Condurăţeanu) (30.09.2022)
 14. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşele L35-142, L34-079 şi L34-094. (Bogdan Condurăţeanu)
 15. Introdus porţiunea Terra Dacica a Via Transilvanica din L34-095. Actualizat planurile castrelor şi fortificaţiilor dacice de la Fizeşti, ale cetăţii dacice de la Piatra Roşie, ale castrului roman de la Târşa-Luncani – Grădişte, ale castrului roman de la Muncel, ale castrului roman de la Cornu Pietrii. Introdus şanţurile cetăţii dacice de la Vârful lui Hulpe pe baza articolului din 2015 semnat Aurora Peţan. Eliminat unele structuri care au fost interpretate greşit ca fiind valuri (valurile dacice de la Boşorod) sau fortificaţii (cele două castellum-uri romane de la Sarmizegetusa). Introdus unele valuri inedite. Completări şi corecţii drumuri de exploatare şi poteci în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01.10.2022)
 16. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie, păşuni şi păduri mixte ca poligon în planşa L34-095. (Bogdan Condurăţeanu) (02.10.2022)
 17. Introdus unele sensuri unice noi, alei printre blocuri şi accesul detaliat al Lidl Expoziţiei din Piteşti (L35-110). Mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (03.10.2022)
 18. Introdus un sens unic nou în Moreni (L35-112). (Bogdan Condurăţeanu)
 19. Introdus accesul detaliat la Kaufland şi Lidl Haţeg (L34-094) pe baza planului pus cu amabilitate la dispoziţie de Primăria Haţeg, cărora le mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
 20. Introdus un sens unic nou în Feteşti (L35-128), completări denumiri străzi, drumuri de exploatare, căile ferate din triajele Gara Ovidiu şi Halta Dunărea din Stelnica. Mici corecţii şi adăugiri ape ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 21. Introdus tronsonul Boiţa-Şelimbăr al autostrăzii A1 (L35-073, L35-085) pe baza planului de situaţie pus la dispoziţie de CNAIR, cărora le mulţumim. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie şi poligoane acoperire cu vegetaţie în planşele L35-073 şi L35-085. Eliminat unele porţiuni de L.E.A. în L35-073. Corecţii şi adăugiri străzi şi amprente blocuri în L35-073. (Bogdan Condurăţeanu) (04-05.10.2022)
 22. Introdus sens dublu pe unele artere, actualizat sensurile unice, zonele exclusiv pietonale, introdus accesul detaliat la Centrul Multifuncţional din Craiova (L34-144), completări alei printre blocuri, străzi, denumiri străzi, drumuri de exploatare şi ape ca poligon în planşă. Introdus spaţiile de servicii de pe Centura de sud-vest a Craiovei. Refăcut Valul 3 al fortificaţiei de epoca fierului de la Giurgiţa-Portăreşti – Cetăţuia pe baza articolului din 2021 semnat de Cătălin Nicolae Pătroi, Iharka Szücs-Csillik şi Alexandru Cristian Beșliu. (Bogdan Condurăţeanu) (04, 06.10.2022)
 23. Corecţii şi adăugiri alei printre blocuri, străzi, denumiri de străzi, drumuri şi poteci în L34-132. (Bogdan Condurăţeanu) (07.10.2022)
 24. Introdus un sens giratoriu nou (14 sensuri giratorii noi până acum!) în Gherla (L34-036) şi un sens giratoriu nou (15 sensuri giratorii noi până acum!) în Dej. Introdus unele sensuri unice noi şi actualizat denumirile unor străzi din Gherla. Reamplasat mai la nord cetatea medievală a Ciceului şi introdus accesul la şi toponimia aşezării fortificate a culturii Gava de la Ciceu-Spânzu. Mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare, ape ca polilinie şi poligoane păduri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.10.2022)
 25. Introdus podul peste Someş de la Turbuţa (L34-035), accesul detaliat la CMID Dobrin-Bretner şi cele două sensuri giratorii noi (17 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc. Reamplasat punctul şi introdus elementele de detaliu (acces, valuri, şanţuri) ale cetăţii de epoca fierului de la Bozna-La Vraniţă pe baza cărţii lui Valentin Vasiliev din 1995. Completări şi corecţii drumuri de exploatare, drumuri, străzi, ape ca polilinie şi poteci în planşă. Completări puncte de interes şi corecţii adăugiri coduri poştale puncte în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (09.10.2022)
 26. Introdus podul de la Ulmeni peste Someş (L34-023). Introdus toponimia arheologică a comunei Oarţa de Jos. Completări şi corecţii denumiri şi încadrări drumuri, drumuri de exploatare, poteci şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 27. Completări subtraversări, rigole, canale, torenţi şi drumuri de servitute autostrada A1 între Şelimbăr (L35-073) şi Boiţa (L35-085). (Bogdan Condurăţeanu) (10-11.10.2022)
 28. v14.18 (Bogdan Condurăţeanu) (11.10.2022)
 29. Actualizat aspectul unor intersecţii, importanţa unor străzi, actualizat sensurile unice, restricţiile de manevră, limitele de viteză şi zonele exclusiv pietonale din peninsula din Constanţa (L34-142). Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (12.10.2022)
 30. Introdus diacriticile româneşti pentru comuna Bâra în planşele L35-030, L35-031 şi L35-043. (Bogdan Condurăţeanu) (14.10.2022)
 31. Uniformizat denumirile străzilor şi corecţii şi adăugiri diacritice româneşti la acestea în planşele L34-036, L35-091 şi L34-024. (Bogdan Condurăţeanu) (17.10.2022)
 32. Uniformizat denumirile străzilor şi corecţii şi adăugiri diacritice româneşti la acestea în planşele L34-067, L34-047 şi L35-061. (Bogdan Condurăţeanu) (18.10.2022)
 33. Introdus sensul giratoriu nou (18 sensuri giratorii noi până acum!) de la Cornu (L35-100) împreună cu restricţiile de manevră, de viteză şi încadrare în bandă aferente. (Bogdan Condurăţeanu) (19.10.2022)
 34. Introdus 3 sensuri giratorii noi (21 sensuri giratorii noi până acum!) în Dej (L34-036), actualizat sensurile unice din localitate şi corecţii şi adăugiri alei printre blocuri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 35. Introdus un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Căciuleşti (L35-041). Completări şi corecţii drumuri de exploatare în planşă. Corectat poziţie poligoane Piatra-Neamţ. (Bogdan Condurăţeanu)
 36. Completări şi corecţii drumuri, puncte de interes şi ape ca polilinie în planşa L35-102. Mulţumiri lui Teodor Ion pentru atenţionare. Completări coduri poştale puncte de interes. (Bogdan Condurăţeanu) (20.10.2022)
 37. Introdus accesul detaliat la Kaufland Cernavodă (L35-141) pe baza planului de situaţie furnizat cu amabilitate şi promptitudine de Primăria Cernavodă, cărora le mulţumim. Completări drumuri de exploatare, bazine de colectare, corecţii şi adăugiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (21-24.10.2022)
 38. v14.19 (Bogdan Condurăţeanu) (24.10.2022)
 39. Introdus localităţile Băltăgeşti, Vulturu şi Horia (L35-129) la nivel de adresă poştală individuală. Completări drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (25.10.2022)
 40. Introdus localităţile Şiriu, Crişan, Stupina şi Crucea (L35-129) la nivel de adresă poştală individuală. Completări drumuri de exploatare şi turbine eoliene în Crucea. (Bogdan Condurăţeanu) (26.10.2022)
 41. v14.20 (Bogdan Condurăţeanu) (27.10.2022)
 42. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Limanu (K35-010). Introdus adresarea poştală individuală în Schitu şi Costineşti, completări adrese, pensiuni, restaurante, servicii şi cazemate ca puncte în zona respectivă, ape şi căi ferate ca polilinii şi perdele forestiere ca poligon în planşă. Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru date. Completări coduri poştale puncte de interes în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (27.10-03.11.2022)
 43. v14.21 (Bogdan Condurăţeanu) (03.11.2022)
 44. Introdus un sens giratoriu nou (24 sensuri giratorii noi până acum!) şi mai multe sensuri unice noi în Arad (L34-067), accesul detaliat la Penny Market Conduraşilor din Arad, corecţii şi adăugiri alei printre blocuri, poligoane blocuri şi ape ca polilinie în planşă. Introdus elementele de detaliu (punct, şanţ) ale fortificaţiei romane? de la Cicir-Movila Nicoli  .(Bogdan Condurăţeanu) (05-06.11.2022)
 45. Introdus adresarea poştală individuală în Lugoj (L34-080), accesul detaliat la Penny Market Lugoj, completări străzi, denumiri străzi şi puncte de interes şase (6) sensuri giratorii noi (30 sensuri giratorii noi până acum!) de pe raza localităţii şi actualizat sensurile unice din aceasta. Introdus unele restricţii de viteză şi manevră în localitate. Mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. Uniformizat denumirile străzilor şi corecţii şi adăugiri diacritice româneşti. (Bogdan Condurăţeanu) (07.11.2022-10.12.2022)
 46. v14.24 (Bogdan Condurăţeanu) (10.12.2022)
 47. Introducere şi corecţii străzi, denumiri străzi, alei printre blocuri, sensuri unice şi numere poştale în Braşov (L35-088). Mulţumiri lui Marin Sorin pentru atenţionare. Introdus accesul detaliat la Lidl Săcele precum şi sensul giratoriu nou care îl deserveşte. (31 sensuri giratorii noi până acum!). (Bogdan Condurăţeanu) (11.12.2022)
 48. Introdus acesul detaliat la Lidl şi Kik Titu (L35-124), introdus configuraţia finală şi posibilitatea de calcul automat rute în giratoriul suspendat de pe DNCB din Domneşti, adăugat un sens giratoriu nou (32 sensuri giratorii noi până acum!) într-un centru logistic, completări şi corecţii alei printre blocuri, denumiri străzi, amprente clădiri centre logistice şi puncte de interes în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 49. Introdus limitele de viteză pe segmentul A1 între Şelimbăr şi Tălmaciu (L35-073). Completări poligoane râul Cibin, dublat calea ferată între Şelimbăr şi Tălmaciu, mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie. Introdus un sens unic nou în Sibiu. (Bogdan Condurăţeanu) (13.12.2022)
 50. Introdus limitele de viteză pe segmentul A1 între Tălmaciu şi Boiţa (L35-085). Introdus elementele de detaliu (turnuri, şanţ, ziduri) ale castrului roman şi termelor de la Copăceni (Racoviţa), punctul drumului roman săpat în stâncă precum şi traseul apeductului roman de la Racoviţa pe baza articolului semnat de Ovidiu Ţentea, Vlad-Nicolae Călina şi Ioana-Iulia Manea din 2022 şi a planului lui Pamfil Polonic. (Bogdan Condurăţeanu)
 51. Introdus elementele de detaliu (punct, val, şanţ) ale presupusului castru roman de pământ de la Naidăş-Dealul Morii (L34-116), pe baza articolului lui Horaţiu Cociş din 2022. Introdus elementele de detaliu (turnuri, ziduri, şanţ, terase) ale cetăţii medievale Sfântul Ladislau de la Coronini pe baza planului lui D. Ţeicu. Completări şi corecţii drumuri, puncte de interes şi ape ca polilinie în planşă. Recuperat diacriticile româneşti la ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (14.12.2022)
 52. Introdus punctul turnului roman de la Răcarii de Jos-În Pogoane (L34-132), pe baza articolului lui Dorel Bondoc din 2019. Corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 53. Introdus punctul localităţii lipsă Vărzaru (Morăreşti), judeţul Argeş (L35-098), corectat denumirea poligonului localităţii şi încadrarea şi denumirile unor străzi de pe arealul localităţii. Mulţumiri lui Dumitru Costaniuc pentru observaţii şi lămuriri. Completări şi corecţii drumuri, limite de viteză şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 54. Corecţii şi completări drumuri în L35-099. (Bogdan Condurăţeanu)
 55. Dezambiguizat Vărzaru (Merişani), judeţul Argeş, în L35-110. (Bogdan Condurăţeanu)
 56. Introdus introdus un sens giratoriu nou (33 sensuri giratorii noi până acum!) şi mai multe sensuri unice noi în Cluj-Napoca (L34-048), bretele ocolire sens giratoriu, completări şi corecţii străzi, denumiri străzi, alei printre blocuri, poligoane Someşul Mic şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (14-15.12.2022)
 57. Introdus accesul detaliat la Penny Aleea Sporturilor din Buzău (L35-102), introdus mai multe sensuri unice noi, alei printre blocuri, puncte de interes, străzi, denumiri străzi şi drumuri de exploatare în planşă. Corecţii şi adăugiri ape ca polinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (16.12.2022)
 58. Introdus accesul detaliat la Penny, Lidl Carpaţi şi Fun Shop Park din Roşiori de Vede (L35-134) precum şi la Penny Market Drăgăneşti-Olt, unele sensuri unice noi în Roşiori de Vede, străzi, denumiri străzi, puncte de interes, completări şi corecţii poligoane ape. Corecţii şi adăugiri ape şi L.E.A. ca polinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 59. Corecţii şi adăugiri sensuri unice, puncte de interes, restricţii de acces, străzi, denumiri străzi şi numere poştale în Constanţa, Eforie Nord şi Cumpăna (L35-124), pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. Mici corecţii ape ca polinie şi poligoane acoperire cu vegetaţie. (Bogdan Condurăţeanu) (17.12.2022)
 60. Introdus traseul Centurii Girocului (L34-079) precum şi sensul giratoriu nou (34 sensuri giratorii noi până acum!) care o deserveşte, mici adăugiri puncte de interes şi alei printre blocuri. (Bogdan Condurăţeanu)
 61. Introdus un sens giratoriu nou (35 sensuri giratorii noi până acum!) în Ştefăneştii de Jos (L35-125) care deserveşte accesul în centrul logistic VGP Park şi accesul din autostrada A3 la Cosmopolis pe baza planului de situaţie furnizat cu amabilitate de Primăria Ştefăneştii de Jos, cărora le mulţumim, străpungerea Pogoanele, varii corecţii şi adăugiri străzi, puncte de interes, accesul detaliat la Lidl Şoseaua Pantelimon 110A din Bucureşti. (Bogdan Condurăţeanu)
 62. Introdus accesul detaliat la Lidl Delfinului, Kaufland Drumul Binelui, Lidl, Kaufland şi Leroy-Merlin Pallady din Bucureşti (L35-125), Mega Image şi Penny Market din Brăneşti, introdus  două sensuri giratorii noi (37 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti, două sensuri giratorii noi (39 sensuri giratorii noi până acum!) în Voluntari, două sensuri giratorii noi (41 sensuri giratorii noi până acum!) în Popeşti-Leordeni şi un sens giratoriu nou (42 sensuri giratorii noi până acum!)  în Berceni, actualizat soluţiile de rutare temporară în zona şantierelor sensurilor giratorii suspendate de la Berceni şi Cernica. Actualizat sensurile unice din Bucureşti, completări poligoane clădiri, alei printre blocuri, puncte de interes, restricţii de viteză, de tonaj. Mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (18.12.2022)
 63. v14.25 (Bogdan Condurăţeanu) (18.12.2022)
 64. Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru elaborare scripturi statistici şi lui Cristian Petrică pentru prelucrările acestora şi publicarea lor pe pagina produsului. (Bogdan Condurăţeanu) (19.12.2022)
 65. Mici corecţii drumuri de explotare şi poteci în L35-141. Adăugat numere poştale în Valu lui Traian, pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. Mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 66. Introdus triajele de cale ferată din Gara Mogoşoaia şi Halta Popeşti-Leordeni. Completări trasee tramvai şi tren uşor prin Bucureşti. (Bogdan Condurăţeanu)
 67. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)