Homepage » Parteneri » Software Group

Software Group

Software Group SRL

Obiect de activitate
Dezvoltare software; vanzare produse informatice; asistenta tehnica de specialitate

Principalii beneficiari in domeniul serviciilor geospatiale

  • – Consiliul Judetean Gorj – realizare aplicatie GIS pentru gestiunea drumurilor judetene (contract realizat impreuna cu Intergraph Computer Services Bucuresti); realizarea unei aplicatii de gestiune a semnelor de circulatie pe drumurile judetene, a viabilitatii drumurilor, podurilor, a programului de iarna, in format GIS si WEB-GIS; introducerea sigurantei rutiere, a zonelor de alunecari, a datelor statistice ale localitatilor, a acordurilor prealabile si a recensamantului circulatiei din judetul Gorj; actualizarea bancii de date urbane pe baza planurilor cadastrale 1:5000 ale IGFCOT si a PUG-urilor existente (contract in derulare); consultanta privind metoda de actualizare a datelor de urbanism pe baza unui format GIS unic solicitat la introducerea PUG-urilor.

 

  • – Consiliul Judetean Dolj – Implementarea unui sistem de gestiune a cailor rutiere din judetul Dolj.
  • – Inspectoratul de Protectie Civila Gorj – realizare aplicatie GIS pentru aplicatia ,”Jiul 2001″; realizarea in premiera nationala a unui sistem de gestiune a factorilor de risc in sistem GIS; actualizarea datelor cu introducerea asigurarii materiale si a formatiunilor de interventie; consultanta privind managementul interventiei in caz de dezastre naturale (incluzand simularea efectelor ruperii unui baraj cu delimitarea locuintelor afectate si adoptarea masurilor optime de interventie); delimitarea precisa a obiectivelor de Protectie Civila din judetul Gorj pe baza planurilor cadastrale 1:5000 ale IGFCOT (contract in derulare).
  • – Primaria Municipiului Targu Jiu – actualizare harta digitala cu date de recensamant si introducerea Planului Urbanistic General in sistem GIS.
  • – Primaria Municipiului Bucuresti – Consultanta pentru realizarea unui sistem informatic integrat GIS (Banca de Date Urbana) la Primaria Municipiului Bucuresti.
  • – S.C. Aquaterm S.A. – Instruirea personalului in utilizarea Geomedia pentru introducerea retelelor de apa si canal.
  • – Compania Nationala a Lignitului Oltenia – realizare aplicatie WEB-GIS pentru gestiunea datelor geo-topo ale CNLO – subcontractant.

Contact
Tg-Jiu, Aleea Pietii, Bl. 5, Sc. 2, Ap. 5
Tel: 0722/727357
Fax: 0722/113033
Web: http://www.softwaregroup.ro
E-mail: softgrup@xnet.ro