Homepage » Blog » Regii Dacilor şi războaiele cu romanii

Regii Dacilor şi războaiele cu romanii

O experienţă de lectură deosebită ne propune la începutul anului 2013 prietenul şi colaboratorul nostru, Dan Oltean, în noul său volum, Regii Dacilor şi războaiele cu romanii.

Rezultatul multor ani de documentare şi al multor mii de kilometri parcurşi prin Munţii Orăştiei, cartea este o lectură accesibilă unui public larg şi cu siguranţă va genera valuri şi comentarii printre exegeţii de specialitate.

Inedite şi deosebite ca modalităţi de analiză sunt modalităţile prin care autorul urmăreşte traseul trupelor folosind dimensiunea (suprafaţa) fortificaţiilor construite de către acestea, frontul expus către inamic, dar şi orientarea acestora pentru a determina, folosind programe de astronomie pe calculator, data probabilă a construcţiei acestora în acel interval istoric.

Traseele trupelor dacice şi romane pe plaiurile munţilor Godeanu şi Şureanu sunt urmărite cu paralele la traseul trupelor române şi germane din primul război mondial în luptele din defileul Jiului.

Din punctul meu de vedere am remarcat multele fortificaţii inedite descoperite de autor, atât dacice cât şi romane, ridicările topo explicite însoţite de planuri, coordonatele WGS84 care însoţesc aceste ridicări precum şi referinţele la reliefurile Columnei lui Traian pentru partea de reconstituiri.

Cartea se poate obţine direct de la autor.

Bogdan Condurăţeanu

28 ianuarie 2013