Homepage » Frontpage-Info » RO.A.D. 2024

RO.A.D. 2024

Peste 20 ani de inovaţie şi performanţă în navigaţia GPS în România, în cea mai nouă ediţie exclusivă pentru echipamentele Garmin a Atlasului Digital al României, RO.A.D.2024.10.

Echipa de la RQA IMPEX COMPANY SRL, dealer de tehnologie Garmin şi GlobalMapper în România (www.rqa.ro) şi conducătorul Proiectului România Digitală are deosebita plăcere să anunţe disponibilitatea noului Atlas Digital al României, ediţia exclusivă pentru echipamentele Garmin RO.A.D.2024.10.

Cu dorinţa expresă de a crea o hartă modernă de navigaţie GPS în care tot ceea ce este valoros, frumos şi etern în România să fie prezent şi prezentat într-o formă accesibilă şi atractivă,

Over 20 years of innovation and performance in GPS navigation in Romania, in the newest Garmin exclusive edition of the Digital Atlas of Romania, RO.A.D.2024.10

The team from RQA IMPEX COMPANY SRL, a Garmin and GlobalMapper technology dealer in Romania (www.rqa.ro) and the manager of Digital Romania Project (www.romaniadigitala.ro) has the honor to announce the availability of the newest Garmin exclusive version of the Digital Atlas of Romania, RO.A.D.2024.10.

With the expressed aim to create a modern GPS navigation map where everything that is important, beautiful and eternal about Romania would be present and presented in an accessible and attractive way,