Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2015.20

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2015.20

Modificări între v7.10 şi v7.20
1. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-029. (Bogdan Condurăţeanu) (27-28.03.2015)

2. v7.11 (Bogdan Condurăţeanu)
3. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-133. (Bogdan Condurăţeanu) (31.03-01.04.2015)
4. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-057. (Bogdan Condurăţeanu) (02.04.2015)
5. Cartat cazematele româneşti din al doilea război mondial şi şanţul anticar de pe linia fortificată Traian între Târgu Neamţ şi Strunga (planşele L35-029, L35-030 şi L35-031). (Bogdan Condurăţeanu) (10-11.04.2015)
6. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-031. (Bogdan Condurăţeanu) (13-14.04.2015)
7. Introdus adrese pe linii, poligoane şi puncte de interes în localităţile: HILIB, PETENI, IMENI, HĂŢUICA, MĂRTINENI, DOBOLII DE SUS, PACHIA, HARALE, LĂDĂUŢI, Zagon şi Valea Mare din L35-077, refăcut integral ca străzi, adrese pe străzi, introdus puncte de interes şi poligoane în PĂPĂUŢI, MĂRCUŞA, CERNATU DE JOS, CERNATU DE SUS, ALBIŞ, BARCANI, GHELINŢA, ZĂBALA, refăcut reţeaua stradală în localităţile BOROŞNEU MIC, LET, TELECHIA, Tamaşfalău, Comandău, îndreptat reţeaua stradală în BOROŞNEU MARE. Datele au fost culese de Dan Popescu. Îndreptat drumurile existente, completat reţeaua de drumuri de exploatare si de poteci. (Laura Albeanu) (16.04.2015)
8. v7.12 (Bogdan Condurăţeanu)
9. Făcut legătura la drumurile din L35-077 cu cele din L35-076 şi L35-089. (Bogdan Condurăţeanu)
10. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-030. (Bogdan Condurăţeanu) (17-18.04.2015)
11. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-044. (Bogdan Condurăţeanu) (19.04.2015)
12. Introdus Linia Fortificată, aşa-zisă Carol al II-lea, din al doilea război mondial (1937-1940), compusă din şanţuri antitanc şi cazemate, între Diosig (L34-032) şi Nojorid (L34-044). (20.04.2015)
13. Cartat cazematele româneşti din al doilea război mondial şi şanţul anticar de pe linia fortificată Nămoloasa- Corbu vechi (planşa L35-092). (Bogdan Condurăţeanu) (21.04.2015)
14. Introdus Linia Fortificată, aşa-zisă Carol al II-lea, din al doilea război mondial (1937-1940), compusă din şanţuri antitanc şi cazemate, între Seini şi Valea Vinului (planşa L34-011). (Bogdan Condurăţeanu) (22.04.2015)
15. Introdus Linia Fortificată, aşa-zisă Carol al II-lea, din al doilea război mondial (1937-1940), compusă din şanţuri antitanc şi cazemate, între Otomani şi Săcueni (planşa L34-021). (Bogdan Condurăţeanu)
16. Adăugat, refăcut reţeaua stradală, completat adresele pe linii, adăugat puncte de interes şi poligoane în localităţile : HÂRJA, POIANA SĂRATĂ, BREŢCU, LEMNIA, OITUZ, ESTELNIC, VALEA SCURTĂ, MERENI, LUTOASA, BEALNI, POIAN, VALEA SEACĂ, PETRICENI, CAŞINU MIC, SÂNZIENI, MĂRTĂNUŞ, LUNGĂ, TURIA şi ALUNGENI (L35-065). Datele au fost culese de Dan Popescu. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu) (06.05.2015)
17. v7.13. (Bogdan Condurăţeanu)
18. Făcut legătura cu drumurile din L35-064, L35-077 şi L35-066. (Bogdan Condurăţeanu) (07.05.2015)
19. Cartat cazematele româneşti din al doilea război mondial de pe linia fortificată FNB din zona Haret-Doaga din planşa L35-079. Cartat şanţul anticar dintre Batineşti şi Străjescu. Adăugat drumuri de exploatare în zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (14.05.2015)
20. Introdus mai multe monumente istorice plus numere poştale noi, corecţii la cele existente şi puncte de afaceri locale culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, în L35-124. Introdus monumentul eroilor germani şi cimitirul ProPatria de la Sălcuţa. Introdus două sensuri giratorii noi, unul în Chitila şi celălalt în Chiajna. (Bogdan Condurăţeanu) (18.05.2015)
21. Introdus cote de elevaţii în planşele L35-013, L35-014, L35-015, L35-028, L35-029, L35-040, L35-041, L35-052, L35-053, L35-063, L35-064, L35-065, L35-066, L35-076, L35-077 şi L35-088 (Marius Irimia). (19.05.2015)
22. Început lucrul la planşa Bucureşti (L35-125). Introdus un sens giratoriu nou în Chitila şi unul în Cernica (4 sensuri giratorii noi până acum!). Făcut legătura la A2 la Cernica împreună cu explicaţiile vocale speciale şi restricţiile de încadrare în bandă aferente. Introdus Parcela de Onoare şi troiţa osuar a eroilor români din Cimitirul Reînvierea din Colentina. (Bogdan Condurăţeanu) (20.05.2015)
23. Refăcut integral localităţile BODOL, HERCULIAN, MICLOŞOARA, CĂPENI, DOBOŞENI, FILIA, TĂLIŞOARA, BIBORŢENI şi BĂILE BALVANYOŞ (L35-064). Îndreptat localităţile VÂRGHIŞ, RACOŞUL DE SUS şi BIXAD. Îndreptat, adăugat străzi, denumirile străzilor, puncte de interes, poligoane şi adrese pe linii în localităţile BĂŢANII MICI, CĂPENI, BIBORŢENI, AITA SEACĂ, VALEA ZĂLANULUI, MALNAŞ BĂI şi BĂŢANII MARI. Datele au fost culese de Dan Popescu. Îndreptat reţeaua de căi ferate şi completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu) (21.05.2015)
24. Făcut legătura la drumuri cu planşele L35-052, L35-063 şi L35-076. (Bogdan Condurăţeanu)
25. Completări de cazemate româneşti din al doilea război mondial de pe linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila, sectorul (L35-079). Introdus monumentul pe locul nucului Măriucăi Zaharia din Haret, pentru care îi mulţumim lui Sorin Ifrim. Introdus cimitirul şi monumentul eroilor români şi ruşi din Tecuci din primul război mondial precum şi obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Tecuci. Corecţii de drumuri, adăugat alei, refăcut unele lacuri şi parcuri. (Bogdan Condurăţeanu) (22.05.2015)
26. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-067. (Bogdan Condurăţeanu) (26-27.05.2015)
27. Completări de cazemate româneşti din al doilea război mondial de pe linia fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila, sectorul din planşele L35-067 şi L35-079. (Bogdan Condurăţeanu)
28. Identificat şi cartat porţiunile nordice ale şanţului anticar în nordul planşei L35-079. (Bogdan Condurăţeanu) (28.05.2015)
29. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-092. (Bogdan Condurăţeanu)
30. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-080. (Bogdan Condurăţeanu) (29-30.05.2015)
31. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-032. (Bogdan Condurăţeanu) (31.05.2015)
32. Îmbogăţit toponimia în planşele L35-033 şi L35-045. (Bogdan Condurăţeanu) (01.06.2015)
33. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-064. (Bogdan Condurăţeanu) (03-04.06.2015)
34. Refăcut integral localitatea CÂLNIC (L35-076). Refăcut, completat, adăugat denumiri străzilor, adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile ARINI, SFÂNTU GHEORGHE, HĂGHIG, VALEA CRIŞULUI, ARCUŞ, OLTENI, VÂLCELE, ARACI, IARĂŞ, ZĂLAN, ZOLTAN, FOTOŞ, GHIDFALĂU şi BODOC. Datele au fost culese de Dan Popescu. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu) (05.06.2015)

35. v7.15 (Bogdan Condurăţeanu)
36. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-027. (Bogdan Condurăţeanu) (05-06.06.2015)
37. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-076. (Bogdan Condurăţeanu) (07-08.06.2015)
38. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-066. (Bogdan Condurăţeanu) (09.06.2015)
39. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-065. (Bogdan Condurăţeanu) (10-11.06.2015)
40. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-077. (Bogdan Condurăţeanu) (12.06.2015)
41. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-075. (Bogdan Condurăţeanu) (13-15.06.2015)
42. Completat adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile : BUZĂIEL, SITA BUZĂULUI, ZĂBRĂTAU şi CRASNA (L35-089). Datele au fost culese de Dan Popescu. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci din zona localităţilor respective. (Laura Albeanu) (18.06.2015)
43. v7.16 (Bogdan Condurăţeanu)
44. Îndreptat, adăugat şi completat adrese pe linii, puncte de interes şi poligoane în localităţile ACRIŞ, VAMA BUZĂULUI şi BRĂDET (L35-088). Datele au fost culese de Dan Popescu. Refăcut aproape în totalitate reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci din zonă. (Laura Albeanu)
45. v7.17 (Bogdan Condurăţeanu)
46. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-042. (Bogdan Condurăţeanu) (18-19.06.2015)
47. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-026. (Bogdan Condurăţeanu) (20-21.06.2015)
48. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-053. (Bogdan Condurăţeanu) (22-23.06.2015)
49. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-014. (Bogdan Condurăţeanu) (24.06.2015)
50. Completat, îndreptat, adăugat adrese pe linii, puncte de interes, poligoane şi denumiri străzilor în localităţile LIVEZENI, SÂNCRAIU DE MUREŞ, REMETEA şi CORUNCA (L35-050). Datele au fost culese de Dan Popescu. Completat reţeaua de drumuri de exploatare, îndreptat drumurile în afara localităţilor şi adăugat denumiri unor drumuri comunale. (Laura Albeanu) (25.06.2015)
51. v7.18 (Bogdan Condurăţeanu)
52. Remediat unele erori şi inconsistenţe referitoare la formatul numerelor de telefon şi completarea câmpului COUNTRY la punctele de interes din hartă. (Bogdan Condurăţeanu)
53. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-050. (Bogdan Condurăţeanu) (26-29.06.2015)
54. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-054. (Bogdan Condurăţeanu) (29-30.06.2015)
55. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-044. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.07.2015)
56. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-056. (Bogdan Condurăţeanu) (03-04.07.2015)
57. Introdus obeliscurile şi cimitirele eroilor sovietici din Rediu (Roşieşti), Idrici, Dolheni şi Vaslui precum şi mai multe mănăstiri din planşa L35-056. (Bogdan Condurăţeanu)
58. Introdus o serie de monumente istorice din judeţul Bacău (planşa L35-055) culese de Sorin Ifrim precum şi mai multe mănăstiri împreună cu accesul şi amprenta la sol a acestora. Reamplasat aşezarea fortificată a Culturii Monteoru de la Sohodor-Cetăţuia pe baza determinărilor domnului Ifrim, căruia îi mulţumim – şi introdus elementele ei de detaliu. (Bogdan Condurăţeanu) (05.07.2015)
59. Completat toponimia în planşa K35-002 şi introdus monumentele şi cimitirul eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial precum şi obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Turnu Măgurele la care se adaugă unele puncte de afaceri culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (06.07.2015)
60. Introdus o serie de monumente istorice din judeţul Bacău (planşa L35-054) culese de Sorin Ifrim, căruia îi mulţumim, precum şi mai multe mănăstiri împreună cu accesul şi amprenta la sol a acestora. (Bogdan Condurăţeanu) (07.07.2015)
61. Introdus busturile eroilor din Războiul de Independenţă din Parcul cu Alei din Giurgiu (K35-004) –mulţumiri personalului Muzeul Teohari Antonescu pentru clarificările la unele dintre acestea – şi alte monumente de for urban din localitate. Introdus unele sensuri unice noi, restricţii de acces temporal pe unele artere, ridicat importanţa unor străzi, completări la alei prin Parcuri, Turnul Ceasornic, monumentul şi cimitirul eroilor români din al doilea război mondial din Giurgiu-Parcul cu Alei precum şi parcela eroilor români şi sovietici din Cimitirul Smârda din Giurgiu precum şi monumentul eroilor din Remuş. Introdus accesul pietonal pe podul Bizetz, monument istoric, monumente, blocuri A.N.L. şi puncte de interes din portul Giurgiu precum şi puncte de afaceri locale culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. Introdus nodul feroviar din portul Giurgiu. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Introdus mai multe monumente comemorative ale bătăliei de la Călugăreni în Călugăreni, Crucea de Piatră, refăcut luciul unor lacuri, monumente ale eroilor din , mănăstiri în Chiriac (L35-136). (Bogdan Condurăţeanu) (08.07.2015)
63. Introdus obeliscurile şi cimitirele eroilor sovietici din Jilava şi Budeşti, monumentele eroilor din Băneasa şi Pietrele, troiţa eroilor de la Cotul Donului de la Mănăstirea Comana, schitul Barbu Belu din Goştinari, introdus aleile prin Balta Comana (L35-137). (Bogdan Condurăţeanu)
64. Introdus două sensuri giratorii noi (6 sensuri giratorii noi până acum!) în Nădlac (L34-066), adăugat monumentele eroilor români şi sovietici din al doilea război mondial, monumente de for urban din Sânnicolau Mare, varii corecţii şi adăugiri de străzi în localitate – mulţumiri Primăriei Sânnicolau Mare pentru ajutorul acordat – precum şi monumentele eorilor români, sârbi şi germani din primul război mondial şi obeliscul eroilor sovietici din Cenad. Corectat luciul mai multor bălţi la Nădlac, explicitat apartenenţa confesională a unor biserici. (Bogdan Condurăţeanu) (09.07.2015)
65. Introdus monumentele eroilor români şi sovietici şi al martirilor sârbi din lagărul chezaro-crăiesc din cetatea Aradaului din cimitirul Pomenirea din Arad (L34-067), completări la alei, accesul la unele schituri şi monumente de for urban, monumentul victimelor comunismului-lotul 1958, din Pecica, alei prin parcuri precum şi monumentul eroilor din al doilea război mondial din Felnac. (Bogdan Condurăţeanu)
66. Reconfigurat nodul A1 de la Nădlac şi introdus porţiunea de A1 între Vama româno-maghiară şi Nădlac (L34-066). (Bogdan Condurăţeanu) (11.07.2015)
67. Introdus accesul detaliat la Kaufland, Altex şi Lidl Arad (L34-067) de pe locul fostului Stadion Vagonul, introdus sensul giratoriu (7 sensuri giratorii noi până acum!) de la Variaşu Mic, introdus spaţiul de servicii de pe A1 din comuna Pecica şi sub/supratraversări pe A1. (Bogdan Condurăţeanu)
68. Introdus câmpurile de sonde petroliere din Sederhat (L34-067) şi accesul la acestea. (Bogdan Condurăţeanu) (12.07.2015)
69. Introdus geometria modelului 3D al cetăţii Vauban de la Arad. (Symmetric Studios)
70. Introdus nodul rutier de pe A6 de la Păru (L34-080) împreună cu sensul giratoriu (8 sensuri giratorii noi până acum!), care-l deserveşte precum şi un sens giratoriu nou (9 sensuri giratorii noi până acum!), puncte de interes şi corecţii în Lugoj. Introdus spaţiul de servicii pe A1 de la Susani la graniţa între L34-080 şi L34-081. (Bogdan Condurăţeanu)
71. Introdus mai multe drumuri judeţene şi redenumit mai multe drumuri comunale în L34-081. (Bogdan Condurăţeanu) (13.07.2015)
72. Introdus nodul rutier de pe A1 de la Seceani (L34-079) împreună cu sensul giratoriu (10 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte, adăugat mai multe supratraversări şi subtraversări, adăugat accesul detaliat la Kaufland 2 Timişoara, introdus alei în mai multe parcuri şi cimitire din Timişoara precum şi reşedinţe nobiliare în Cărani, Hodoni, Maşloc şi Remetea Mare. Introdus monumentul prizonierilor de război maghiari din lagărul Fratelia, dat drumul la rutare prin Pasajul Leonardo da Vinci şi adăugat un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) în Timişoara. Refăcut luciul unor iazuri. (Bogdan Condurăţeanu)
73. L34-082. Introdus monumente istorice reşedinţe nobiliare din Barcea, Ilia, Mintia, Branişca, Dobra şi Gurasada, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (14.07.2015)
74. L34-083. Introdus monumentele eroilor din Vinerea şi Cugir şi două troiţe, mulţumiri domnului Cristian Ioan Popa pentru ajutor şi lămuriri. Introdus mai multe monumente de for public în Orăştie, inclusiv Troiţa dedicată lui Ioan Moţa, modificări la structura şi importanţa drumurilor în localitate, mai multe supra şi sub traversări ale A1, spaţiul de servicii de la Pianu de Jos, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Bobâlna, Rapoltu Mare, Săliştea, Simeria şi Vinţu de Jos, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus nodul feroviar de la Şibot şi o treime din cel de la Simeria. (Bogdan Condurăţeanu)
75. L34-084. Introdus monumentul eroilor din Jina, monumentul şi cimitirul eroilor din Sebeş, adăugat drumul direct spre Cetatea dacică de la Căpâlna, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (15.07.2015)
76. L35-073. Introdus monumentul şi cimitirul eroilor din primul război mondial din Sadu, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Răşinari, Nocrich, Avrig, schimbat încadrarea străzilor din centrul Sibiului, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
77. L35-085. Introdus monumentul eroilor din Boişoara, cimitirul şi monumentul eroilor din primul război mondial din Călineşti, osuarul din Brezoi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus eticheta DN7D pe mai multe porţiuni din DJ703H şi declasat drumul conform stării actuale a acestuia. (Bogdan Condurăţeanu)
78. L35-097. Introdus monumentele şi cimitirele eroilor din primul război mondial din Căciulata şi Râmnicu Vâlcea, statuia Independenţei din Ocnele Mari, monumentele eroilor din Budeşti, Olăneşti şi Jiblea Veche, monumentul eroilor martiri, victime ale comunismului, din Ocniţa, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus eticheta DN7D pe mai multe porţiuni din DJ703H şi declasat drumul conform stării actuale a acestuia. (Bogdan Condurăţeanu)
79. L35-098. Introdus cimitirele eroilor din primul război mondial din Suici şi Curtea de Argeş, obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici de la Oeşti, monumentul prizonierilor italieni de la Oeşti, monumentele eroilor din Corbeni, Domneşti, Troiţa eroilor rezistenţei anticomuniste din Poenărei, refăcut luciul lacurilor de la Barajul Cerbureanu în sus, introdus păstrăvăria Oeşti ca punct şi poligoane, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus eticheta DN7D pe mai multe porţiuni din DJ703H şi declasat drumul conform stării actuale a acestuia. (Bogdan Condurăţeanu) (16.07.2015)
80. Introdus cote de elevaţii în planşele M35-139, M35-138, M35-137, L35-003, L35-004, L35-005, L35-006, L35-007, L35-016, L35-017, L35-018, L35-019, L35-020, L35-030, L35-031, L35-032, L35-033, L35-042, L35-043, L35-044, L35-045, L35-054, L35-055, L35-056, L35-057, L35-067, L35-068, L35-069, L35-078, L35-089, L35-090, L35-091, L35-100, L35-101 şi L35-102. (Marius Irimia)
81. Introdus structura de drumuri în localităţile SUB PADURE, VAIDEIU, DILEU VECHI, CHINCIUŞ, RANTA, CUŞTELNIC, GRINDENI şi Malea (L35-049), refăcut şi completat adresele, poligoanele, punctele de interes, denumirile strazilor şi adrese alfanumerice de pe INIS în GHEJA şi MOREŞTI (fără denumiri, pentru că nu există), SĂŞA, Vidrasău, CERGHIZEL şi CERGHID, Completat poligoanele (blocuri) în localităţile Cristeşti şi TÂRNĂVENI. Refăcut sau completat, după caz, reţeaua de străzi, adăugat puncte de interes, poligoane , adrese pe linii şi alfanumerice după datele culese de Dan Popescu în localităţile : PĂUCIŞOARA, GĂNEŞTI, CIPĂIENI, BARZA, SÂNGER, ICLANDU MARE, ICLĂNZEL, GHIDĂŞTEU, CĂPUŞU DE CÎMPIE, FÂNEŢELE CĂPUŞULUI, DOBRA, IERNUT, LECHINŢA, MOARA DE JOS, TĂURENI, BĂRBOŞI, CIRETEA, TĂU, PRIPOANE, RANTA, LUDUŞ, TÂRNĂVENI, CORDOŞ, CRISTEŞTI, UNGHENI, OGRA, VALEA IZVOARELOR, SÂNMARGHITA, SÂNPAUL, DILEUL VECHI, RECEA, CHIRILEU, SOMOŞTELNIC, CUCERDEA, LASCUD, IERNUT, CIPĂU, ŞEULIA DE MUREŞ, CUCI şi GIULUŞ. Adăugiri şi modificări în reţeua de drumuri comunale. Refăcut aproape integral reţeua de drumuri de exploatare. Îndreptat reţeua de căi ferate. (Laura Albeanu) (17.07.2015)
82. v7.19 (Bogdan Condurăţeanu)
83. L35-049. Introdus monumentul eroilor din Lăscud, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Abuş, Bahnea, Căpuşu de Câmpie, Cuci, Deaj, Gheja, Mădăraş, Ogra, Ozd, Sânpaul, Zău de Câmpie, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
84. L34-060. Făcut legătura cu drumurile din L35-049. Introdus monumentul eroilor români din primul război mondial din Rimetea, monumentul şi cimitirul eroilor germani? din Rimetea, monumentul eroilor revoluţiei şi al martilor de la Petrilaca precum şi alte monumente de for public din Turda, monumentul eroilor din al doilea război mondial din Unirea, obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Unirea – mulţumiri Primăriei Unirea pentru ajutorul acordat în localizarea acestora – monumentele eroilor din Ocna Mureş şi Uioara de Sus, obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Ocna Mureş, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Câmpia Turzii, Cisteiu de Mureş, Copăceni, Iara, Luncani, Moldoveneşti, Uioara de Sus, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus un sens giratoriu nou (12 sensuri giratorii noi până acum!) pe E81 pe teritoriul comuni Mirăslău. (Bogdan Condurăţeanu)
85. L35-076. Introdus cimitirul eroilor români şi germani din primul război mondial din Hălchiu, 2 parcuri fotovoltaice din comună, introdus centrul comercial Coresi din Braşov şi sensul giratoriu nou (13 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Dobolii de Jos, Ozd, Sfântu Gheorghe, Valea Crişului, (Bogdan Condurăţeanu) (18-21.07.2015)
86. L35-124. rezolvat o întrerupere pe A1, introdus mai multe puncte de afaceri şi modificat accesibilitatea unor alei pe baza datelor şi observaţiilor culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (22.07.2015)
87. L35-126. corectat luciul unor bălţi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
88. L35-127. corectat luciul unor bălţi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
89. L35-128. corectat luciul unor bălţi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Introdus cote de elevaţii în planşele L35-079, L35-080, L35-081, L35-092, L35-093, L35-103 şi L35-104. (Marius Irimia) (23.07.2015)
91. L35-129. Introdus câmpurile de turbine eoliene din comunele Tortoman, Săliştea, Nicolae Bălcescu, Târguşor, Crucea, Pantelimon împreună cu accesul la acestea. (Bogdan Condurăţeanu)
92. L35-141. Introdus câmpurile de turbine eoliene din comunele Tortoman, Saligny, Peştera şi Ciocârlia împreună cu accesul la acestea. Corectat luciul unor bălţi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
93. K35-010. Introdus mai multe cazemate româneşti pe litoralul Mării Negre plus unele mici corecţii la ţărmul Mării (poligon) şi la denumirile şi încadrarea unor drumuri comunale. Introdus obeliscul din Costineşti. (Bogdan Condurăţeanu) (24.07.2015)
94. L35-092. Introdus monumentul eroilor jandarmi din Independenţa, monumentele eroilor români din primul şi al doilea război mondial din Lieşti, monumentul eroilor din primul război mondial din Lieşti şi monumentul eroilor sovietici din Lieşti. Corecturi la suprafaţa unor lacuri şi bălţi din zona cazematelor de pa linia FNB de la sud de Nămoloasa. Corecţii la unele ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
95. L35-104. Introdus cimitirul eroilor turci din Brăila, bustul lui Hristo Botev, monumentul eroilor genişti şi monumentul pontonierului erou Eftimie Croitoru din Brăila. Introdus aleile prin Parcul Monument. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru date şi observaţii. (Bogdan Condurăţeanu)
96. L35-105. Introdus monumentul Ancorod de pe Braţul Măcin şi accesul la acesta. Mulţumiri lui Florin Lungu pentru date. Eliminat o baltă. Corecţii la unele ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
97. K35-009. Introdus câmpurile de turbine eoliene din comunele Pecineaga, Chirnogeni şi Independenţa, corecţii la denumirile şi încadrarea unor drumuri comunale, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
98. L35-091. Corectat luciul mai multor lacuri şi bălţi. (Bogdan Condurăţeanu) (25.07.2015)
99. L35-093. Introdus o cazemată la Jijila, alei în Grădina Publică din Galaţi, corectat luciul mai multor lacuri şi bălţi. Corecţii la unele ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
100. L35-113. Introdus monumentele eroilor din Bucov şi Puchenii Mari, corectat denumirea unei străzi în Ploieşti, eliminat unele dubluri la puncte, introdus locaţia cetăţii medievale Şoplea, corectat luciul mai multor lacuri şi bălţi, introdus două sensuri giratorii noi (15 sensuri giratorii noi până acum!) – mulţumiri lui Marian Istrati pentru cartare, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
101. L35-081. Introdus troiţa lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, monumentul şi cimitirul eroilor Reg. 11 din al doilea război mondial, monumentul eroilor şi obeliscul eroilor din războiul de independenţă din Oancea. (Bogdan Condurăţeanu)
102. L35-068. Introdus monumentele şi cimitirul eroilor din Bărlad, Cartierul Deal, monumentele eroilor din Bereşti, Ciurari şi introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (26.07.2015)
103. L35-078. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
104. L35-080. Eliminat unele bălţi din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
105. L35-090. Introdus mausoleul eroilor germani din primul război mondial de la Racoviţeni (distrus) şi cimirul eroilor germani din aceeaşi locaţie precum şi monumentul eroilor din primul război mondial din Beceni. (Bogdan Condurăţeanu)
106. L35-053. Introdus monumentul eroilor din Asău. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
107. L35-055. Introdus monumentul eroilor de la Bibireşti. Completat denumirile câtorva poligoane din stratul de localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
108. L35-057. Introdus monumentul eroilor de la Hoceni, cimitirul eroilor sovietici de la Urlaţi, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
109. L35-054. Introdus monumentul Dadaismului din Moineşti, monumentul evreilor martiri din Bacău, mulţumiri la ultimul pentru poze lui Sorin Ifrim. (Bogdan Condurăţeanu)
110. L35-043. Introdus monumentul eroilor din primul război mondial din Ţibăneşti, monumentele eroilor Diviziei X de la Negreşti, obeliscul eroilor sovietici şi cimitirul eroilor sovietici de la Negreşti, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
111. L35-042. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
112. L35-067. Introdus monumentul eroilor din Găiceana, Brăhăşeşti, Buciumeni şi Dealu Morii, mai multe monumente istorice din judeţul Bacău, corecturi la încadrarea unor drumuri, la care datorăm mulţumiri lui Sorin Ifrim pentru atenţionări şi date. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus mai multe lacuri şi iazuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
113. L35-066. Introdus cimitirul eroilor din primul război mondial din Bogdăneşti, cimitirul şi monumentul eroilor din al doilea război mondial din Căiuţi, monumentul eroilor din primul război mondial din Târgu Trotuş, monumentul şi cimitirul eroilor de la Mănăstirea Cireşoaia, mormântul lui Costache Negri. Cimitirul eroilor sovietici din Târgu Ocna, monumentul eroilor din al doilea război mondial din Târgu Ocna, cazemate în Călcâi, Gutinaş şi Oneşti, mai multe monumente istorice din judeţul Bacău, pentru care datorăm mulţumiri lui Sorin Ifrim pentru atenţionări şi date. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
114. L35-065. Refăcut Lacul Poiana Uzului ca poligon. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (27.07.2015)
115. L35-041. Introdus un sens giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!) în Piatra-Neamţ şi îmbogăţit structura de alei prin oraş. Refăcut Lacul Pângăraţi ca poligon. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus mai multe lacuri şi iazuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
116. L35-040. Introdus cimitirul eroilor români din primul război mondial din Tulgheş, adăugat fostele cazărmi KK din Tulgheş ca poligon, refăcut DJ127. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
117. L34-048. Introdus monumentele eroilor români şi sovietici din Cluj- cimitirul eroilor şi mon. Eroului Aviator Plt. Adj. Traian Dârjan din cimitirul Someşeni, varii monumente de for urban, refăcut aleile şi clădirile în Grădina Botanică, adăugat monumentul memorandiştilor, Lupa Capitolina, monumente de for urban în Feleacu, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Bonţida, Coasta, Dăbâca, Popeşti, Răscruci şi Satu Lung. Introdus trei sensuri giratorii noi (19 sensuri giratorii noi până acum!) în Cluj-Napoca, accesul detaliat la Baumax, Profi Mărăşti şi Billa, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
118. L34-048. Completat poligoanele la Someşul Mic şi la Cimitirele Eroilor Români, Sovietici şi ale Eroilor Revoluţiei din Cimitirul Central din Cluj-Napoca. (Bogdan Condurăţeanu) (28.07.2015)
119. Introdus modelul 3D texturat al cetăţii Vauban de la Arad (L34-067). (Symmetric Studios)
120. L34-072. Introdus monumentele eroilor din Ciugud, Hăpria, Limba, monumentele eroilor români din primul şi al doilea război mondial din Aiud, obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Aiud, introdus 3 sensuri giratorii noi (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Alba Iulia, introdus accesul detaliat la Kaufland-Altex în Alba Iulia, corectat traseul şi schimbat clasificarea unor drumuri în planşă, monumente istorice reşedinţe nobiliare din Cricău, Sâncrai, Şard şi Ţelna, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
121. Refăcut graniţele comunei Comana din judeţul Constanţa în planşele K35-009 şi L35-141. (Bogdan Condurăţeanu)
122. L35-006. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Botoşani, adăugat alei în Parcul Mihai Eminescu, accesul detaliat la Penny Botoşani, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (29.07.2015)
123. L35-112. Introdus un sens giratoriu nou (24 sensuri giratorii noi până acum!) şi monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Diţeşti, introdus puncte de afaceri pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
124. L35-111. Introdus două sensuri giratorii noi (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Târgovişte, mulţumiri pentru unul din ele lui Bogdan Ardelean, pentru celălalt lui Tineş Ştefănescu, introdus aleea Voievozilor şi restul aleilor prin Parcul Chindiei, introdus puncte de afaceri pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
125. L35-044. Introdus monumentele eroilor din Poiana (Schitu Duca) şi Dolheşti, introdus statuile din Poiana cu Schit şi de la Movila lui Burcel, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (30.07.2015)
126. L35-032. Introdus monumentele eroilor din Schitu Duca – mulţumiri Cornel Coman pentru localizări şi explicaţii, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
127. L35-004. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
128. L34-032. Introdus monumente istorice reşedinţe nobiliare în Diosig şi Sânmartin, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
129. L35-122. Introdus unele monumente de for urban şi muzee în Scorniceşti, introdus câmpurile de sonde petroliere din comuna Icoana şi oraşul Potcoava din judeţul Olt, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
130. L34-129. Introdus unele puncte de interes relative la realizarea canalului navigabil pe Dunăre în sec XIX. (Bogdan Condurăţeanu)
131. L35-017. Introdus un sens giratoriu nou în Suceava şi unul în Şcheia (28 sensuri giratorii noi până acum!), mai multe monumente de for urban, monumentele eroilor din Şcheia, Suceava, Boroaia, Poiana Mărului, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
132. L35-028. Introdus monumentul eroilor reg. 3 Grăniceri, al căpitanului Nistor Teodorescu şi cimitirul eroilor din al doilea război mondial de la Pasul Stănişoara, introdus tranşeele maghiare-germane din al doilea război mondial şi un buncăr de la Pasul Stănişoara, introdus Crucea Talienilor-Crucea lui Nechifor Lipan de la Pasul Stănişoara, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (31.07.2015)
133. L35-015. Introdus buncărul maghiar de pe linia fortificată Arpad de la Pasul Rotunda, Crucea Vânătorilor de Munte, Cimitirul eroilor din cele două războaie mondiale de la Pasul Rotunda, cartat unele trasee turistice pe baza datelor furnizate de Miron Horia de la Salvamont Bistriţa Năsăud, introdus tranşeele maghiare din Linia Fortificată Arpad din al doilea război mondial, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
134. L35-027. Introdus monumentele eroilor de pe Vârful Grui şi al eroilor din cele două războaie mondiale din Bilbor, cartat unele trasee turistice pe baza datelor furnizate de Miron Horia de la Salvamont Bistriţa Năsăud, introdus tranşeele maghiare din Linia Fortificată Arpad din al doilea război mondial, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
135. L35-027. Introdus unele tranşee maghiare din linia fortificată Arpad de la Pasul Tihuţa. Adăugat unele drumuri şi introdus unele puncte de interes noi şi amprenta unor clădiri. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2015)
136. L35-026. Introdus un sens giratoriu nou (29 sensuri giratorii noi până acum!) în Ghinda, reamplasat cetatea medievală de la Cuşma, introdus unele cazemate şi tranşee maghiare din linia fortificată Arpad de la Pasul Tihuţa, cartat unele trasee turistice pe baza datelor furnizate de Miron Horia de la Salvamont Bistriţa Năsăud, introdus curia din Ghinda, monument istoric, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
137. L34-095. Introdus un sens giratoriu nou (30 sensuri giratorii noi până acum!) care deserveşte Altex şi Kaufland Petroşani cu accesul detaliat la acestea, mulţumiri lui Adrian Marincescu pentru atenţionare. Introdus câteva puncte de interes în zona peşterii Bolii. (Bogdan Condurăţeanu)
138. L34-009. Introdus cimitirul eroilor români din primul război mondial şi cimitirul eroilor sovietici din Carei. Modificat aspectul unor bălţi şi adăugat unele alei, introdus monumentul istoric reşedinţa nobiliară din Carei. (Bogdan Condurăţeanu)
139. L35-062. Introdus monumentul şi cimitirul ostaşilor sovietici şi monumentul Leu din Sighişoara, monumentul eroilor din al doilea război mondial, obeliscul închinat revoluţiei din 1848, statuia şi casa memorială Petofi Şandor din Albeşti, monumentul Eroilor Jandarmi Vasile Stroia si Ioan Moldovan din Viişoara, introdus monumente istorice reşedinţe nobiliare din Boiu, Criş, Mălâncrav şi Dumbrăveni, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Eliminat unele poligoane de mlaştini şi cartat mai multe lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
140. L35-064. Introdus monumentul eroilor maghiari de la 1848 şi cimitirul eroilor secui de la Pasul Nyergheş, elementele de detaliu ale fortificaţiei medievale de pământ de la Cozmeni-Piscul cu Şa, introdus monumente istorice reşedinţe nobiliare din Băţanii Mici, Filia, Micloşoara, Sânsimion, Sântimbru, Ţălişoara şi Vârghiş, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
141. L35-088. Introdus două sensuri giratorii noi (32 sensuri giratorii noi până acum!) în Sinaia şi două sensuri giratorii noi (34 sensuri giratorii noi până acum!) în Braşov, introdus clarificări la monumentele eroilor din Braşov, introdus monumentul eroilor din războiul de Independenţă din Azuga, monumentul şi cimitirul eroilor sovietici din Braşov, parcela de onoare a eroilor necunoscuţi din cimitirul Şprenghi, mai multe modificări la străzile şi aleile din Sinaia, introdus accesul detaliat la Penny Sinaia, adăugat monumentele de artă din Castelul Peleş şi structura de alei din incinta sa, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
142. L35-066. Introdus complexul monumental “Regina Maria” dedicat eroilor din primul război mondial din Oneşti. Introdus-completat alei prin parcurile din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (02.08.2015)
143. L35-099. Introdus unele puncte de afaceri pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, troiţa eroilor şi cimitirul eroilor români din primul război mondial din Voineşti, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
144. L35-087. Introdus un sens giratoriu nou (35 sensuri giratorii noi până acum!) în Râşnov, mulţumiri lui Bogdan Ardeleanu pentru atenţionare, adăugat pistele de ski jumping de acolo, schimbat încadrarea unor drumuri care s-au asfaltat între timp. Refăcut Lacul de Acumulare Râuşor şi Lacul Lereşti, ca poligoane, introdus fostul aerodrom şi cazemata germană din al doilea război mondial care îl proteja de la Zărneşti, introdus cimitirul eroilor germani de la Dragoslavele, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
145. L35-100. Introdus un sens giratoriu nou (36 sensuri giratorii noi până acum!) în Brebu Mănăstirei şi un sens giratoriu nou (37 sensuri giratorii noi până acum!) în Cocoşeşti. Rezolvat un z-level greşit în Câmpina, mulţumiri lui Tinel Ştefănescu şi Sorin Ifrim pentru atenţionare. Introdus sens dublu de parcurgere pe DN1 pe câteva porţiuni, mulţumiri lui Mihai Şerban pentru atenţionare şi track-uri. Introdus monumentul eroilor români şi sovietici din Păuleşti şi monumentul eroilor jandarmi din Câmpina. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
146. L35-062. Eliminat unele mlaştini din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
147. L35-063. Introdus monumente istorice reşedinţele nobiliare din Beţeşti, Cristuru Secuiesc, Lueta, Mărtiniş, Mihai Viteazu, Odorheiu Secuiesc şi Racoş. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
148. L35-061. Introdus monumentul eroilor din Şeica Mare. Introdus monumente istorice reşedinţele nobiliare din Cetatea de Baltă, Micăşasa, Sânmiclăuş şi Târnăveni. Eliminat unele mlaştini şi lacuri din planşă, ca poligon. Introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Reamplasat fortificaţia dacică şi castrul roman de la Cetatea de Baltă. (Bogdan Condurăţeanu)
149. L35-087. Adăugat două sensuri giratorii noi (39 sensuri giratorii noi până acum!) în Răşnov, unele restricţii de viteză şi modificat importanţa şi încadrarea unor străzi. Adăugat un monument. (Bogdan Condurăţeanu) (03.08.2015)
150. L34-044. Introdus monumentul eroilor din al doilea război mondial din Sânmartin şi monumentul lui STEPHANUS BOCSKAI din Salonta, Adăugat un sens giratoriu nou (40 sensuri giratorii noi până acum!) în Mădăraş, refăcut poligonul lacului de acumulare de la Săuaieu, explicitat unele intersecţii, introdus monumente istorice reşedinţele nobiliare din Arpăşel, Batăr, Ciumeghiu şi Ghiorac, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
151. L35-101. Introdus monumentul eroilor din Vălenii de Munte, adăugat cele trei cazemate germane din al doilea război mondial din Mizil, cele 3 parcuri fotovoltaice din Mizil, alei prin parcul central din Vălenii de Munte, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
152. L35-100. Introdus un sens giratoriu nou (41 sensuri giratorii noi până acum!) la Dumbrăveşti. (Bogdan Condurăţeanu)
153. L35-102. Introdus unele puncte de afaceri, corecţii la structura de străzi în Buzău pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, adăugat monumentele eroilor jandarmi din Buzău, Obeliscul Eroilor din Primul Război Mondial din Izvoru Dulce (Merei), Troiţa Eroilor din Măgura, monumentele eroilor din SCURTEŞTI şi CIOCÂRLIA, monumentul de artă “Între Don Quijote şi Sf. Gheorghe” – SCULPTURA “OMAGIU” din Buzău, eliminat o mlaştină ca poligon, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
154. L35-106. Cartat aleile şi clădirile din Cimitirul Eroilor 1916-1918 din Tulcea. (Bogdan Condurăţeanu)
155. L35-107. Introdus două cazemate româneşti şi mai multe BTS-uri la Mahmudia. Eliminat unele poligoane cu arbuşti şi desişuri. (Bogdan Condurăţeanu)
156. L35-108. Introdus unele puncte de interes în Sulina, monumentul eroilor marinari din Sulina, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (04.08.2015)
157. L34-116. Introdus câmpurile de eoliene din Coronini, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
158. L34-128. Introdus câmpurile de eoliene din Coronini şi o placă memorială relativă la construcţia canalului navigabil al Dunării în sec. 19. (Bogdan Condurăţeanu)
159. L35-123. Introdus unele puncte de afaceri culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu)
160. L35-124. Introdus un drum comunal de legătură la Joiţa, completat denumirile unor străzi din Buftea şi transferat apartenenţa acestora de la fosta localitate Bucoveni, actualmente cartier, la Buftea. Mulţumiri lui Florin Oancea pentru atenţionări. Introdus mai multe puncte de afaceri în planşă pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Revizuit apartenenţa administrativă a mai multor străzi din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
161. L35-142. Introdus numere poştale alfa numerice şi făcut completări sau modificări, după caz, la adrese şi reţeaua stradală în NĂVODARI, MAMAIA SAT, OVIDIU, LUMINA, EFORIE-SUD, TECHIRGHIOL şi POIANA, pe baza informaţiilor din INIS. (Laura Albeanu)
162. v7.20. (Bogdan Condurăţeanu)
163. L35-038. Introdus un sens giratoriu nou (42 sensuri giratorii noi până acum!) în Reghin, pentru care îi mulţumim lui Marian Istrati. Introdus monumentele şi cimitirele eroilor sovietici din Voivodeni şi Glăjărie, monumentul eroilor din Gurghiu, cele două plăci comemorative cu eroii din primul şi, respectiv, al doilea război mondial din Pinticu, introdus monumente istorice reşedinţele nobiliare din Apalina, Brâncoveneşti, Gorneşti, Gurghiu, Posmuş, Şieu şi Voivodeni, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (05.08.2015)
164. L35-142. Introdus o multitudine de sensuri unice noi în Năvodari, 4 sensuri giratorii noi (46 sensuri giratorii noi până acum!) în Năvodari, 3 sensuri giratorii noi (49 sensuri giratorii noi până acum!) în Constanţa şi un sens giratoriu nou (50 sensuri giratorii noi până acum!) în Eforie, cartat cvasitotalitatea cazematelor şi buncărelor româneşti şi germane din al doilea război mondial şi ulterioare de pe malul Mării Negre din Constanţa şi la sud de aceasta, introdus puncte de interes de afaceri culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
165. L35-130. făcut legătura cu drumurile nou introduse din L35-142. (Bogdan Condurăţeanu) (06.08.2015)
166. L35-142. Corectat şi completat unele denumiri de străzi în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
167. L35-110. Introdus monumentul eroilor din războiul de Independenţă din Piteşti, introdus unele puncte de afaceri, pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Introdus accesul detaliat la Penny şi Lidl Mioveni, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Declasat DC113 şi DJ703B pe baza informaţiilor lui George Alexandru-Marinescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
168. L35-074. Introdus monumentele eroilor din Arpaşu de Jos, Dridif, monumentele rezistenţei anticomuniste din Sâmbăta de Sus şi Arpaşu de Jos, obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Făgăraş, monumentele istorice reşedinţele nobiliare din Sâmbăta de Sus, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Cartat lacurile de la Băile Rodbav, refăcut trasul Oltului ca polilinie în unele locuri. (Bogdan Condurăţeanu)
169. L35-125. Introdus cvasitotalitatea monumentelor de for urban şi a celor dedicate eroilor din războaie din Bucureşti. Introdus o multitudine de puncte de afaceri împreună cu accesul la acestea şi numerele poştale aferente, pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Varii corecţii şi adăugiri, alei prin parcuri şi cimitire, sensuri unice noi, sensuri duble de parcurgere, un sens giratoriu nou (51 sensuri giratorii noi până acum!) la Ştefăneşti şi încă unul (52 sensuri giratorii noi până acum!) într-un centru comercial din Afumaţi şi Pasajul subteran de la Piaţa Presei Libere, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. (Bogdan Condurăţeanu) (06-07.08.2015)
170. L35-049. Introdus structura de drumuri în localităţile BOTEI, CIRETEA, GROAPA RĂDĂII, LEORINŢA-ŞĂULIA, PĂDUREA, URSOAIA şi MĂCICĂŞEŞTI. Completare reţea drumuri de exploatare, comunale şi câteva poteci, plus îndreptarea celor existente şi a căilor ferate. (Laura Albeanu)
171. L34-067. Scos din hartă modelul 3D texturat al cetăţii Vauban de la Arad. (Bogdan Condurăţeanu)
172. L35-037. Eliminat o redundanţă a localităţii Ursoaia din planşă. Făcut legătura cu drumurile din L35-049. (Bogdan Condurăţeanu) (08.08.2015)
173. L35-049. Introdus un monument istoric reşedinţă nobiliară din Iernut. (Bogdan Condurăţeanu)
174. L35-061. Făcut legătura cu drumurile din L35-049. (Bogdan Condurăţeanu)
175. Generat scripturile de statistici pentru v7.20. Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş. Rulat scripturile de statistici. (Bogdan Condurăţeanu)
176. Introdus cimitirul internaţional al eroilor din Alexandria, mulţumiri lui Pavel Mirea pentru localizare. introdus mai multe schituri şi mănăstiri ca punct, poligon şi acces. Introdus mai multe lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
177. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)