Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2016.10

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2016.10

Modificări între v7.30 şi v8.10

1. Introdus schitul din Băuţar al Sf. Dionisie Exiguul în L34-074. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru date. (Bogdan Condurăţeanu) (09.12.2015)

2. Introdus un sens giratoriu nou în Vulcan, cimitirele eroilor de la la Vulcan-Paroşeni şi de la Vulcan-Coroeşti (L34-095). (Bogdan Condurăţeanu)
3. Introdus porţiunea din autostrada A1 segmentul Timişoara-Lugoj, lotul 2 din planşa L34-080. Introdus un lac de agrement, modificat unele drumuri, traseul şi încadrarea unei conducte îngropate. (Bogdan Condurăţeanu) (15.12.2015)
4. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-108. (Bogdan Condurăţeanu) (22.12.2015)
5. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-097. (Bogdan Condurăţeanu) (28.12.2015)
6. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-098. (Bogdan Condurăţeanu) (29.12.2015)
7. Introdus coduri poştale şi verificat consistenţa alocare unităţi administrative la punctele din planşele L35-098, L35-097 şi L34-108. Remediat denumirile cu diacritice eronate din L35-097. (Bogdan Condurăţeanu) (30.12.2015)
8. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-087, introdus coduri poştale şi verificat consistenţa alocare unităţi administrative la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (31.12.2015)
9. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-086, remediat denumirea judeţului Caraş-Severin la unele puncte din planşele L34-104, L34-116 şi L34-117. (Bogdan Condurăţeanu) (02-03.01.2016)
10. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-107, introdus coduri poştale şi verificat consistenţa alocare unităţi administrative la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (04-05.01.2016)
11. Introdus codurile poştale la punctele noi din planşa L35-086 poştale şi verificat consistenţa alocare unităţi administrative la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
12. Introdus poligoanele de detaliu şi modelul 3D texturat ale cetăţii medievale Ada-Kaleh transferate pe poziţia actuală din Ostrovul Şimian (L34-130). (Symmetric Studios şi Bogdan Condurăţeanu) (06.01.2016)
13. Corecţii, completări în reţeaua de linii, adaugări de adrese, completări poligoane si puncte de interes, inclusiv adrese alfanumerice în localităţile: BUCOV, PLOIEŞTIORI, GHIGHIU, MOARA NOUĂ, DÂMBU, CORLĂŢEŞTI, BLEJOI, TĂTĂRANI, BĂRCĂNEŞTI şi ŢÂNŢĂRENI (L35-113). În Ploieşti s-au adăugat adrese alfanumerice şi s-au refăcut/completat adresele pe linii unde a fost cazul, conform INIS. (Laura Albeanu) (08.01.2016)
14. Revizuit mai multe încadrări administrative din planşa L35-113, atât la puncte cât şi la adresele pe linii, completat codurile poştale la unele localităţi. (Bogdan Condurăţeanu)
15. v8.01. (Bogdan Condurăţeanu)
16. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-084. (Bogdan Condurăţeanu) (09-11.01.2016)
17. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-094. (Bogdan Condurăţeanu) (12-13.01.2016)
18. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-106. (Bogdan Condurăţeanu) (14-15.01.2016)
19. Completat codurile poştale la punctele nou introduse în L34-084 şi L34-094. (Bogdan Condurăţeanu) (14.01.2016)
20. Completat codurile poştale la punctele nou introduse în L34-106. (Bogdan Condurăţeanu) (16.01.2016)
21. Refăcut majoritatea lacurilor ca poligon în planşele L34-106 şi L34-094. Introdus Schitul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil-Cioclovina de Jos şi Monumentul eroilor din al doilea război mondial din Topeşti (L34-106). (Bogdan Condurăţeanu) (17.01.2016)
22. Introdus 13 sensuri giratorii noi (14 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Oradea (L34-032), drumul expres Ecaterina Teodoroiu, pasajele rutiere supraterane peste DN 76 şi peste DN79, introdus mai multe sensuri duble de parcurgere, actualizat unele sensuri unice, introdus căile ferate din jurul localităţii, alei prin parcuri şi în jurul blocurilor, varii corecţii şi adăugiri, inclusiv explicaţii vocale speciale, restricţii de manevră şi de încadrare în bandă. Regândit priorităţile de parcurgere a localităţii. Introdus accesul detaliat la 2 magazine Kaufland, 1 magazin Penny, Oradea Shopping City şi Baumax. Introdus aleile în jurul cetăţii Vauban de la Oradea, completări la structura şi denumirile străzilor din sudul Oradei şi din comuna Sânmartin. Corecţii la ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (18-22.01.2016)
23. Refaceri, corecţii şi adăugiri la reţeaua de linii, puncte de interes, poligoane, adrese numerice şi alfanumerice în localităţile: BOLDEŞTI – SCĂENI, SECIU şi MIZIL pe baza datelor din INIS. Desenat blocurile şi alte poligoane importante în MIZIL şi BOLDEŞTI-SCĂENI. Completat reteaua de drumuri de exploatare. (Laura Albeanu) (23.01.2016)
24. Optimizat denumirile şi etichetele de drumuri, introdus diacriticile româneşti la o parte din punctele de interes şi la denumirile străzilor din L35-101. (Bogdan Condurăţeanu) (24.01.2016)
25. Mici corecţii la poligoanele din Oradea (L34-032). (Bogdan Condurăţeanu) (25.01.2016)
26. Refăcut unele poligoane în Reşiţa (L34-104), refăcut unele căi ferate şi tuneluri din planşă de-a lungul semmeringului Bănăţean, introdus unele schituri şi mănăstiri ca punct de interes, acces şi poligon, introdus reşedinţa nobiliară Baich din Vărădia, ferma eoliană din Oraviţa, monumente de for urban din Anina şi Mercina, Monumentul Eroului Jandarm Nicolae Marcu şi Monumentul Jandarmului Erou Constantin Taban din Reşiţa, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial şi Monument Comemorativ 200 de ani de la înfiinţarea Tirol, Troiţa Rezistenţei Anticomuniste din Oraviţa, Monumentul Rezistenţei Anticomuniste şi Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial din Mercina, Monumentul Împărătesei Sissi din Oraviţa şi Crucea comemorativă închinată şederii acesteia la Sanatoriul din Marila, etc. (Bogdan Condurăţeanu) (26.01.2016)
27. Introdus denumirile lipsă la câteva poligoane de localităţi din L34-130. (Bogdan Condurăţeanu) (27.01.2016)
28. Introdus unele schituri şi mănăstiri ca punct de interes, acces şi poligon în L34-105. Introdus diacriticile la punctele din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
29. Introdus cotele de elevaţii în planşele L34-068, L34-069, L34-081, L34-082, L34-083, L34-084, L34-096, L34-104, L34-105, L34-106, L34-107, L34-119 şi L34-120. (Marius Irimia) (28.01.2016)
30. Introdus Mănăstirea Brebu ca punct de interes, acces şi poligon în L34-092, mai multe BTS-uri din zona acesteia precum şi parcul dendrologic din Buziaş ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
31. Introdus traseul Canalului Bega în planşa L34-090. Corecţii la digurile de pe malurile sale. (Bogdan Condurăţeanu)
32. Introdus 5 sensuri giratorii noi (19 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079). Îmbogăţit structura de străzi în Giroc şi Moşniţa Nouă, corectat denumirea unor străzi, introdus diacriticile la denumirile drumurilor din planşă, adăugat un sens giratoriu nou (20 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Giroc alocat limitele administrative şi coduri poştale la localităţile înafară de Timişoara, îmbogăţit structura de căi ferate şi introdus Canalul Bega la vest de Timişoara. (Bogdan Condurăţeanu) (29.01-02.02. 2016)
33. Introdus două sensuri giratorii noi (22 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Constanţa (L35-142), completat reţeaua feroviară în portul Constanţa. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Introdus două sensuri giratorii noi (24 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079), completat reţeaua feroviară în vestul localităţii şi liniile de tramvai prin oraş. Separat mai multe bulevarde pe sensuri duble de parcurgere, unde a fost cazul. Varii corecţii şi adăugiri. (Bogdan Condurăţeanu) (03.02.2016)
35. Introdus un sens giratoriu nou (25 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Adjud (L35-067), mulţumiri lui pentru atenţionare, introdus accesul detaliat la Penny Adjud şi obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Adjud. Refăcut Siretul şi o parte din lacurile din nordul planşei, refăcut porţiuni din râurile Bârlad şi Trotuş. (Bogdan Condurăţeanu) (04.02.2016)
36. Refăcut acumularea Bodolan, cursul Siretului şi unele bălţi în planşa L35-055. (Bogdan Condurăţeanu)
37. Introdus Pasajul Octav Băncilă din Iaşi (L35-032), introdus mai multe corecţii administrative şi de denumire la străzile din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (05.02.2016)
38. Introdus două sensuri giratorii noi (27 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Vaslui (L35-056), accesul detaliat la Lidl Vaslui, scăzut importanţa unor străzi prin localitate, introdus căile ferate din Gara Vaslui. (Bogdan Condurăţeanu) (05.02.2016)
39. Introdus un sens dublu de deplasare pe Centura Focşani (L34-079), revizuit intrarea în Lidl Tecuci din giratoriul aferent, corectat cursul pârâului din zonă ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (08.02.2016)
40. Introdus turbinele eoliene din Corni (L35-080), puncte de interes în Cudalbi, refăcut unele iazuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
41. Introdus unele puncte de interes şi poligoanele aferente în Scânteieşti (L35-081). (Bogdan Condurăţeanu)
42. Introdus porţiuni din traseul râului Bârlad şi şters unele mlaştini desecate între timp în L35-068. (Bogdan Condurăţeanu)
43. Mici corecţii la nomenclatura şi importanţa unor drumuri din L34-080, introdus nodul rutier de pe A1 de la Iosifalău şi cele două sensuri giratorii noi (29 Sensuri Giratorii noi până acum!) care îl deservesc împreună cu restricţiile de manevră, explicaţiile vocale speciale şi restricţiile de manevră aferente. (Bogdan Condurăţeanu)
44. Introdus două sensuri giratorii noi (31 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Timişoara (L34-079), accesul detaliat la Selgros, Hornbach şi Decathlon Timişoara, câmpul de sonde din NV extravilanului localităţii, de la graniţa cu Dudeştii Noi, continuat cartarea Canalului Bega, actualizat forma unor canale, completat reţeua de tramvai din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (09.02.2016)
45. Corectat unele niveluri Z incorecte pe Centura Lugoj (L34-080). (Bogdan Condurăţeanu)
46. Introdus trei sensuri giratorii noi (34 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Braşov (L35-088), introdus unele sensuri unice noi în Buşteni, introdus Lidl Buşteni pe baza informaţiilor de la Mihai Şerban, căruia îi mulţumim. Introdus mai multe restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
47. Introdus pistele aeroportului şi aerodromului din Ghimbav (L35-076), introdus unele lacuri de balastieră din zona aeroportului. (Bogdan Condurăţeanu) (10.02.2016)
48. Introdus mai multe monumente de for urban în Huşi, accesul detaliat la Lidl Huşi, eliminat unele mlaştini din planşa L35-045. (Bogdan Condurăţeanu)
49. Ridicat importanţa DJ248 în planşele L35-044 şi L35-032. Refăcut lacurile şi traseul Canalului Jijia ca poligon din zona Popricani-Valul lui Traian. Completat poligonul pârâului Bahlui în Iaşi. (Bogdan Condurăţeanu)
50. Corectat mai multe poligoane reprezentând lacuri şi bălţi în L35-126. Introdus monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Răzvani şi denumirea dată de localnici presupusului castru roman din apropierea localităţii. Actualizat drumul de acces la acesta. (Bogdan Condurăţeanu) (11.02.2016)
51. Introdus accesul detaliat la Kaufland Brăila 2 (L35-104), pentru care îi mulţumim lui Marian Istrati. Corectat încadrarea unor poligoane din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
52. Introdus Pădurea Putineiu ca poligon, rezolvat un z-level incorect la un drum, actualizat pasajul peste calea ferată din Dragoş Vodă, adăugat unele străzi noi în Vâlcelele (L35-127). (Bogdan Condurăţeanu)
53. Refăcut unele bălţi ca poligon în K34-010. (Bogdan Condurăţeanu) (12.02.2016)
54. Introdus monumentul eroilor din Primul Război Mondial, conacul Marincu şi alte puncte de interes din Poiana Mare (K34-011). (Bogdan Condurăţeanu)
55. Introdus monumentul eroilor din Locusteni (K34-012). (Bogdan Condurăţeanu)
56. Introdus mănăstirea Ştudina (K35-001). (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus căile ferate prin portul Turnu Măgurele (K35-002), corectat Oltul la vărsare ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
58. Introdus un sens dublu în Remuş (K35-004), unele puncte de BUSINESS culese de Tinel Ştefănescu – căruia îi mulţumim – şi corectat traseul Gârlei Cama ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
59. Introdus câmpurile de eoliene din comunele Topolog, Dorobanţu, Casimcea din L35-117. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus 2 sensuri giratorii noi (36 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Sibiu (L35-073). (Bogdan Condurăţeanu) (17.02.2016)
61. Introdus monumentele eroilor germani din Cârţa (L35-074), monumentele eroilor români din Viştea de Jos, Cincu, Recea şi Făgăraş, unele sensuri duble de parcurgere şi restricţii de viteză, introdus accesul detaliat la Kaufland, Altex, Deichman şi Lidl Făgăraş şi Lidl Victoria. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Introdus cimitirul eroilor români din Primul Război Mondial din Perşani şi introdus monumentele eroilor din români şi germani din Codlea, monumentele eroilor din Mândra, Crihalma şi Pârâu, introdus un sens giratoriu nou (37 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Codlea (L35-076), refăcut traseul Oltului ca poligon între Barajul Hoghiz şi Ungra, introdus reşedinţele nobiliare din Hoghiz, introdus mai multe schituri şi mănăstiri ortodoxe ca punct de interes, acces şi poligon, varii corecţii şi adăugiri. (Bogdan Condurăţeanu)
63. Introdus 5 sensuri giratorii noi (42 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Târgu Jiu (L34-107), accesul detaliat la Dedeman Târgu Jiu, corectat poligoanele unor bălţi şi poliliniile unor râuri, completat structura stradală şi feroviară în şi în jurul localităţii, adăugat monumente de for urban, cimitirele eroilor din primul război mondial şi al eroilor sovietici din al doilea război mondial din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (18.02.2016)
64. Introdus un sens giratoriu nou (43 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Lugoj (L34-080), cartat unele lacuri şi bălţi, adăugat câteva drumuri de acces la acestea. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Introdus turbinele eoliene din parcul eolian Catalan din comuna Vânători (L35-018), pentru care îi mulţumim lui Filip Florin. Introdus muzeul Cezar Petrescu din Cotnari precum şi alte puncte de interes în zonă pentru care îi mulţumim lui Cornel Coman. Introdus accesul detaliat la Profi Hârlău, monumentele eroilor din Liteni şi Flămânzi, cimitirele eroilor români şi sovietici din Hârlău, cimitirul eroilor din Deleni-Maxut, introdus schituri şi mănăstiri ca punct de interes, acces şi poligon, refăcut unele lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (19.02.2016)
66. Corectat denumirea unor străzi din L35-128. (Bogdan Condurăţeanu)
67. Introdus turbinele eoliene din comuna Vutcani (L35-056) şi accesul la acestea. Mulţumiri lui Florin Filip pentru atenţionare. Repoziţionat cetatea Hallstattiană de pământ de la Vutcani-Vladnic ca punct. (Bogdan Condurăţeanu) (20.02.2016)
68. Introdus turbinele eoliene din parcul eolian din comuna Drânceni (L35-045) şi accesul la acestea, pentru care îi mulţumim pentru atenţionare lui Filip Florin. (Bogdan Condurăţeanu)
69. Introdus parcul de sonde petrolifere şi turbinele eoliene din comunele Slobozia Conachi şi Schela(L35-092) şi accesul la acestea, pentru care îi mulţumim pentru atenţionare lui Filip Florin. Introdus mai multe canale şi conducte, completat căile ferate din combinatul Mittal, refăcut râurile Siret, Bârlad şi Buzău ca poligoane în planşă. Adăugat giratoriul al doilea (44 Sensuri Giratorii noi până acum!) din combinat. (Bogdan Condurăţeanu) (21.02.2016)
70. Continuat completarea parcului de sonde din Schela şi Independenţa (L35-092) şi accesul la turbinele eoliene din Schela. Introdus stâlpi de înaltă tensiune şi unele bălţi şi canale prin zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (24.02.2016)
71. Introdus două sensuri giratorii noi (46 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Brăila, unele puncte de interes şi noua graniţă dintre municipiul Brăila şi comuna Măraşu. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru atenţionare. Refăcut accesul detaliat la Promenada Mall. Introdus parcul de eoliene din comuna Gemenele pentru care îi mulţumim lui Florin Filip. Refăcut unele bălţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
72. Introdus o parte din canalele din planşă ca polilinie şi corecţii la poligoanele apelor stătătoare din jurul Dinogeţiei (L35-105). Introdus noua graniţă dintre municipiul Brăila şi comuna Măraşu. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
73. Introdus cazematele germane din primul război mondial şi podurile germane din al doilea război mondial din comuna Jijila, pentru care îi mulţumim lui Florin Lungu. Introdus monumentul eroilor 1941-1945 din Frumuşiţa (L35-093), plăcile memoriale cu eroii germani din cimitirul Eternitatea din Galaţi, schimbat încadrarea de sens giratoriu a rondului mare din Galaţi cu explicaţiile vocale suplimentare aferente, introdus mai multe canale ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
74. Introdus două sensuri giratorii noi (48 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Botoşani (L35-006), modificat importanţa unor străzi, corectat poligonul unor lacuri şi bălţi, mici corecţii prin localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (25.02.2016)
75. Introdus parcurile de eoliene din comunele Nălbanţ, Valea Nucarilor, Beştepe şi Nufăru (L35-106), statuia lui Mircea cel Bătrân din Tulcea, varii restricţii de manevră la giratoriile din planşă, introdus lacul cu reziduurile de bauxită de la Mineri, ca poligon şi punct. (Bogdan Condurăţeanu)
76. Introdus câmpurile de eoliene din comunele Beştepe şi Mahmudia (L35-107), introdus monumentele sfinţilor martiri Epictet şi Astion din Murighiol (Halmyris), al eroilor din al doilea război mondial din Sarinasuf şi al eroilor din cele două războaie mondiale din Murighiol, adăugat o serie de mlaştini ca poligon şi unele puncte de interes în zona Murighiol. (Bogdan Condurăţeanu) (26.02.2016)
77. Introdus parcurile de eoliene din comuna Mihai Bravu şi oraşul Babadag (L35-118), completat şi schimbat încadrarea turbinelor eoliene din comuna Baia, introdus monumentul eroilor din Sarichioi şi explicitat câteva puncte de interes din Babadag. (Bogdan Condurăţeanu)
78. Introdus un sens giratoriu nou în Ovidiu şi încă un sens giratoriu nou (50 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Năvodari (L35-142). Introdus mai multe restricţii de manevră la giratoriile din planşă şi unele poligoane. (Bogdan Condurăţeanu)
79. Introdus mănăstirea Visterna din L35-118. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru date. Completat parcul de eoliene din comuna Mihai Bravu. (Bogdan Condurăţeanu) (27.02.2016)
80. Introdus reşedinţele nobiliar din Lovrin, Cenei, Jimbolia şi Comloşu Mare (L34-078), introdus Canalul Bega ca poligon, început introducerea Canalului Beregsău, corectat poligoanele unor bălţi, mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (28.02.2016)
81. Introdus reşedinţa nobiliară din Foeni (L34-090), mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri. (Bogdan Condurăţeanu)
82. Introdus faimosul sens giratoriu (51 Sensuri Giratorii noi până acum!) de pe strada cu sens unic din Băileşti (L34-143), introdus zone exclusiv pietonale, sensuri unice, monumentul eroilor din al doilea război mondial şi bustul lui Amza Pellea din localitate. Îmbogăţit structura de căi ferate şi refăcut Balta Cilieni ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (29.02.2016)
83. Introdus sensul giratoriu nou (52 Sensuri Giratorii noi până acum!) din Bucovăţ (Remetea Mare), schimbat denumirea şi încadrarea unor drumuri judeţene, introdus unele sensuri duble şi explicitat unele intersecţii, cu restricţiile de maneevră, de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale, refăcut Acumularea Ianova ca poligon, corectat unele porţiuni din valul roman la est de Moşniţa şi îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din zonă. Introdus monumentul dedicat numirii lui Petofi Sandor ca maior în armata revoluţionară maghiară şi monumentul eroilor din Primul Război Mondial din Freidorf. (Bogdan Condurăţeanu)
84. Introdus un sens giratoriu nou (53 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Buzău (L35-102), un sens dublu de parcurgere pe centura Buzăului. (Bogdan Condurăţeanu)
85. Varii corecţii şi adăugiri în planşele K34-011, K34-012, K35-003, L35-136, L35-142, L35-130, L35-123 şi L34-129. (Bogdan Condurăţeanu) (01.03.2016)
86. Introdus mai multe sensuri unice noi în Deva (L34-082). Mulţumiri lui Adrian Marincescu pentru atenţionare. Introdus accesul detaliat la Lidl Deva, un sens giratoriu nou (54 Sensuri Giratorii noi până acum!), alei printre blocuri, sensuri duble, restricţii de manevră şi completări la căile ferate. (Bogdan Condurăţeanu)
87. Eliminat unele ape ca poligon, introdus şi reactualizat suprafaţa majorităţii lacurilor din planşa L34-096, introdus unele puncte de interes din domeniul skiabil Şureanu şi monumentul eroilor din Voineasa. (Bogdan Condurăţeanu) (02.03.2016)
88. Eliminat unele ape ca poligon, introdus şi reactualizat suprafaţa Oltului şi început introducerea Cibinului ca poligon în planşa L35-085. (Bogdan Condurăţeanu)
89. Introdus unele explicaţii vocale speciale în Simeria (L34-083), mulţumiri lui Adrian Marincescu pentru atenţionare. Eliminat unele râuri şi început introducerea Streiului ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Introdus monumentul eroilor din Aciliu. Actualizat suprafaţa lacurilor din L34-084. (Bogdan Condurăţeanu) (03.03.2016)
91. Corectat traseul unor DN şi DJ în L35-099. Mulţumiri lui Dan Albeanu pentru trackuri. (Bogdan Condurăţeanu)
92. Refăcut, îndreptat, adăugat adrese pe linii, alfanumerice, puncte, poligoane după INIS în localităţile SLĂNIC, PRĂJANI, GROŞANI, PODU VADULUI, IRIMEŞTI, SURDEŞTI, VALEA TÂRSEI, FRĂSINET, NISTOREŞTI, PODU CORBULUI, PODU LUNG, POIANA, GURA BELIEI, BREAZA, COMARNIC, POSADA, GHIOŞEŞTI, CÂMPINA, SINAIA, BĂICOI şi PLOPENI (L35-100). Refăcut, îndreptat, adăugat adrese pe linii, alfanumerice, puncte, poligoane după datele culese de Dan Popescu în localităţile PLOPENI, GĂGENI, PĂULEŞTI, COCOŞESTI şi BLEJOI. Îmbogăţit structura de drumuri în localităţile TEŞILA, TRĂISTENI, VALEA DOFTANEI, BOBOLIA, PIATRA (PROVIŢA DE JOS) şi DRĂGĂNEASA, completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu) (04.03.2016)
93. Introdus LEA 400 KV Arad-Mintia în planşele L34-067, L34-068, L34-069, L34-081 şi L34-082. (Bogdan Condurăţeanu)
94. Introdus diacriticile la punctele de interes în L35-100, eliminat unele duplicate la puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
95. Introdus codurile poştale la punctele de interes, optimizat denumirile străzilor şi introdus codurile poştale aferente străzilor din L35-100. Corectat şi schimbat încadrarea unor drumuri din Iedera. (Bogdan Condurăţeanu) (05.03.2016)
96. Introdus modelul 3D texturat al Cetăţii medievale a Neamţului din L35-029, pe baza propunerii de reconstituire a lui Radu Oltean. (Symmetric Studios)
97. Introdus unele puncte de interes culese de Marius Irimia – căruia îi mulţumim – şi poligoane în L35-029. Corectat şi completat denumirile poligoanelor unor localităţi din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
98. Introdus un sens giratoriu nou (55 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Alba Iulia (L34-072), adăugat Penny Market şi refăcut accesul detaliat la Dedeman Alba Iulia. Îmbogăţit structura de căi ferate din localitate şi adăugat unele lacuri de balastieră din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (06.03.2016)
99. Introdus două sensuri giratorii noi (57 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Cluj-Napoca (L34-048), început recartarea Someşului Mic şi îmbogăţirea structurii de căi ferate din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
100. Introdus unele numere poştale în Ploieşti (L35-113), câteva restricţii de viteză, adăugat nodul rutier de pe A3 de la Gherghiţa şi cele 2 sensuri giratorii noi (59 Sensuri Giratorii noi până acum!) care îl deservesc. (Bogdan Condurăţeanu) (07.03.2016)
101. Introdus un sens giratoriu nou (60 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Bragadiru (L35-124), introdus mai multe puncte de afaceri şi adrese alfanumerice în planşă pe care i le datorăm lui Tinel Ştefănescu, îmbogăţit structura de căi ferate în planşă (nodul Chitila), actualizat lacurile de balastieră din Bragadiru. (Bogdan Condurăţeanu) (08.03.2016)
102. Introdus unele puncte de interes în Reşiţa (L34-104), îmbogăţit structura de căi ferate din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (09.03.2016)
103. Modificat pe anumite porţiuni traseul unor DN şi DJ din L35-111, pe baza trackurilor culese de Dan Albeanu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
104. Corectat traseul unor drumuri în L35-099, pentru a face legătura la cele recent modificate din L35-111. (Bogdan Condurăţeanu) (10.03.2016)
105. Introdus noul traseu al Buzăului, ca poligon, în zona aşezării getice de la Grădiştea-Movila Crestată (L35-103) şi actualizat reţeaua de drumuri de exploatare de pe marginea râului. (Bogdan Condurăţeanu)
106. Introdus elementele de detaliu ale fortificaţiei medievale? patrulatere de la Secusigiu-Cariera de Lut (articol Eugen Pădurean, Arheovest 2) (L34-066). (Bogdan Condurăţeanu)
107. Introdus elementele de detaliu ale aşezărilor fortificate de la Turnu-Turnu Sud şi Turnu-Pusta Sionda (articol Eugen Pădurean, Arheovest 2) şi Curtici-Curtici 4 şi Sânpaul-Sânpaul Est, (articol Eugen Pădurean şi Leonard Dorogostaiski, Arheovest 3) (L34-067) precum şi accesul la acestea. (Bogdan Condurăţeanu)
108. Introdus reşedinţele nobiliare de la Conop, Odvoş şi Şiria, mănăstirea Feredeu ca punct de interes, amprentă şi acces. Actualizat lacurile din L34-068 şi jumătate din cursul Mureşului ca poligon precum şi o parte din drumurile de exploatare către balastierele din zonă. Introdus valurile descoperite de Eugen Pădurean (Arheovest 2) între Aluniş şi Zăbrani. (Bogdan Condurăţeanu) (11.03.2016)
109. Introdus diacriticile româneşti la ape ca polilinii în planşele L34-068, L34-079, L35-051 şi L35-062. (Bogdan Condurăţeanu)
110. Introdus monumentul eroilor din războiul antifascist din Mănăstirea (L35-138). Mici corecţii la Argeş ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (14.03.2016)
111. Introdus Centura de nord a Romanului (L35-042) şi nodul feroviar din zonă. Corecţi şi adăugiri la lacurile din Trifeşti. Introdus cimitirul evreiesc abandonat din Ruginoasa (NT) pentru care îi mulţumim lui Marius Irimia. (Bogdan Condurăţeanu)
112. Corectat Siretul ca poligon în zona Paşcani (L35-030) şi nodul feroviar din localitate. Introdus monumentul comemorativ al bătăliei dintre Ştefan cel Mare şi Petru Aron şi Izvorul lui Ştefan cel Mare din Doljeşti, pentru care îi mulţumim lui Cornel Coman. (Bogdan Condurăţeanu)
113. Mici corecţii în Târgu Frumos (L35-031) şi introdus nodul feroviar de acolo. Introdus mausoleul eroilor din Primul Război Mondial din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (15.03.2016)
114. Introdus aleile din parcul Tătăruşi şi monumentul comemorativ al celui mai mare cimitir evreiesc din Iaşi pentru care îi mulţumim lui Coman Cornel. (L35-032)
115. Corectat mai multe lacuri ca poligon.(L35-018) (Bogdan Condurăţeanu)
116. Introdus obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Şipote (L35-019), monumentul eroilor din Şipote, bustul lui Cezar Petrescu din Hodora, corectat mai multe lacuri din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
117. Introdus obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Probota (IS) (L35-020), adăugat bustul lui Costache Negruzzi din Hermeziu, corecţii la denumirea şi încadrarea unor drumuri şi adăugat unele ape ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
118. Eliminat confuzia dintre cele două Şcheia de Iaşi (L35-030, L35-043 şi L35-044). (Bogdan Condurăţeanu)
119. Introdus nodul feroviar din Simeria Triaj (L34-083) . (Bogdan Condurăţeanu) (16.03.2016)
120. Introdus nodurile feroviare din Mintia, Ilia şi fabrica Lafarge din Chişcădaga (L34-082) . (Bogdan Condurăţeanu)
121. Corectat traseul A1 în planşa (L34-079) pe baza tracklogului lui Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
122. Introdus monumentele eroilor din Gurahonţ şi Valea Mare (Gurahonţ) (L34-069), reşedinţele nobiliare din Bulci, Zam, Petriş şi Săvârşin. Introdus schitul ortodox Almaş şi monumentele dedicate prefectului Ioan Buteanu, monumentul rezistenţei anticomuniste din Chişindia precum şi alte puncte de interes. Corecţii şi explicitări la structura de drumuri. Completat Mureşul ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
123. Introdus reşedinţa nobiliară din Şofronea (L34-067). Completat Mureşul ca poligon şi adăugat lacuri de balastieră. (Bogdan Condurăţeanu)
124. Mici corecţii la DJ707A şi refăcut Mureşul ca poligon în L34-081. (Bogdan Condurăţeanu) (17.03.2016)
125. Mici corecţii la DC83 şi finalizat Mureşul ca poligon în L34-068. (Bogdan Condurăţeanu)
126. Completat, îndreptat reţeaua de linii, puncte de interes, poligoane, adăugat denumiri străzilor, adrese pe linii şi alfanumerice în localităţile : TÂRGŞORU VECHI, ZAHANAUA, STÂNCEŞTI, TÂRGŞORU NOU, STOENEŞTI, NEDELEA, BUDA (ARICEŞTII RAHTIVANI), ARICEŞTII RAHTIVANI, PĂULEŞTII NOI şi STREJNICU (L35-112). Datele au fost culese de Dan Popescu. Refăcut reţeaua de străzi, puncte de interes şi poligoane din localităţile DĂRMĂNEŞTI, VLĂDENI, OCHIURI şi OCNIŢA. Completat puncte de interes şi poligoane, adăugat denumiri străzilor, adrese pe linii şi alfanumerice în localităţile MORENI şi PLOIEŞTI (partea de vest) după INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu)
127. Introdus un sens giratoriu nou plus giratoriul suspendat din Blejoi (62 Sensuri Giratorii noi până acum!), împreună cu mai multe restricţii de manevră, de încadrare în bandă şi explicaţii vocale speciale aferente. Corectat unele drumuri naţionale şi judeţene pe baza tracklogurilor lui Dan Albeanu, căruia îi mulţumim. Actualizat traseul unor căi ferate în planşă şi introdus accesul detaliat la Ploieşti Shopping City. (Bogdan Condurăţeanu) (18.03.2016)
128. Introdus sens dublu în dreptul Lidl Buşteni (L35-088), mulţumiri lui Mihai Şerban pentru semnalizare, introdus noul Carrefour şi nodul feroviar din Predeal. (Bogdan Condurăţeanu)
129. v8.09. (Bogdan Condurăţeanu)
130. Introdus Mănăstirea Ortodoxă Şoldana din Andrieşeni (L35-019). Declasat o porţiune din DJ282B. Mulţumiri lui Marian Istrati pentru date. Actualizat forma unor bălţi şi cursul Jijiei din zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (19.03.2016)
131. Introdus Mănăstirea Ortodoxă pe stil vechi de la Câmpu lui Neag (L34-107). Mulţumiri lui Marian Istrati pentru date. Actualizat forma lacurilor de acumulare din zonă, corectat traseul lui DN66A, DJ672C şi DJ660A, introdus casa memorială şi bustul lui Constantin Brncuşi din Hobiţa precum şi accesul detaliat la Carrefour şi Praktiker Târgu Jiu. (Bogdan Condurăţeanu)
132. Corectat traseul lui DN66A la graniţa cu L34-107 în L34-106. (Bogdan Condurăţeanu)
133. Introdus mai multe puncte de interes în Bolintin-Deal (L35-124), actualizat structura de străzi, schimbat denumirea şi încadrarea unora, actualizat unele lacuri de balastieră. (Bogdan Condurăţeanu)
134. Actualizat diacriticile, apartenenţa administrativă, codurile poştale şi încadrarea unor puncte de interes şi adrese pe segmente din L35-124. (Bogdan Condurăţeanu) (20.03.2016)
135. Actualizat diacriticile, apartenenţa administrativă, codurile poştale şi încadrarea unor puncte de interes şi adrese pe segmente din L35-112. Introdus accesul detaliat la Kaufland şi Penny Ploieşti, alei prin parcuri şi printre blocuri în Ploieşti şi unele bretele de evitare a intersecţiei cu restricţiile de manevră şi explicaţiile vocale speciale aferente, schimbat importanţa şi încadrarea unor străzi. (Bogdan Condurăţeanu)
136. Actualizat denumirile străzilor din Manasia (L35-114), introdus mai multe monumente istorice din Manasia şi Broşteni. Actualizat aspectul unor lacuri şi bălţi din Jilavele. Actualizat diacriticile la denumirile străzilor. (Bogdan Condurăţeanu) (21.03.2016)
137. Introdus monumentul eroilor din Stăncuţa (L35-116). Mici corecţii la structura de drumuri din jurul monumentului. (Bogdan Condurăţeanu)
138. Schimbat încadrarea unui tumul din Ceamurlia de Jos (L35-118) şi explicitat intersecţia E87 cu DN22. Introdus restricţiile de manevră şi de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale aferente. (Bogdan Condurăţeanu)
139. Introdus monumentul şi cimitirul eroilor din Vatra Dornei (L35-015). Mulţumiri lui Florin Lungu pentru poze şi localizări. (Bogdan Condurăţeanu)
140. Introdus cimitirul eroilor din Găineşti (L35-016), mai multe mănăstiri şi schituri ortodoxe ca punct de interes, acces şi amprentă. (Bogdan Condurăţeanu)
141. Introdus giratoriul nordic (63 Sensuri Giratorii noi până acum!) de la viitorul nod Ilia (L34-082) de pe A1. (Bogdan Condurăţeanu) (22.03.2016)
142. Introdus „Centura de Shopping” din Braşov (L35-088) şi cele două sensuri giratorii (65 Sensuri Giratorii noi până acum!) din capătul ei vestic care o deservesc. (Bogdan Condurăţeanu)
143. Continuat introducerea Oltului ca poligon în L35-076. Introdus cele două runway de la aeroportul şi aerodromul Ghimbav ca linie. (Bogdan Condurăţeanu)
144. Corectat poziţia giratoriului sudic de la nodul de la Iosifalău (L34-080) pe baza tracklogului lui Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
145. Introdus Centura de Nord-Est a Jiboului (L34-035), inedită la data aceasta, conform datelor culese de Dan Popescu. Introdus nodurile feroviare din Jibou şi Zalău Nord, actualizări şi corecţii la drumuri, introdus monumentul şi cimitirul eroilor din Chilioara, introdus reşedinţele nobiliare din Dragu, Surduc, Treznea, Hida, Jibou, Gârbou şi Zimbor. Introdus centura de vest a Zalăului şi sensul giratoriu (66 Sensuri Giratorii noi până acum!) care o deserveşte la capătul nordic. (Bogdan Condurăţeanu) (23.03.2016)
146. Adăugat puncte de interes, poligoane, alfanumerice, adrese pe linii în localităţile URLAŢI şi MIZIL (L35-113) conform INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi de drumuri comunale şi denumirile celor existente conform INIS. (Laura Albeanu)
147. Mici corecţii şi adăugiri la drumurile şi denumirile acestora din L35-113, făcut legătura cu drumurile din L35-112. (Bogdan Condurăţeanu)
148. Reconfigurat un sens giratoriu din Braşov (L35-076) pe baza tracklogului asigurat de Dinu Covaciu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (24.03.2016)
149. Introdus nodul feroviar din Târgovişte (L35-111), mici corecţii şi adăugiri plus unele restricţii de manevră la drumurile din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (25.03.2016)
150. v8.10. (Bogdan Condurăţeanu)
151. Introdus o cazemată românească din al doilea război mondial din Târgu Neamţ (L35-029), pentru a cărei localizare şi fotografii îi mulţumim lui Marius Irimia. Corecţii, sensuri unice şi adăugiri de străzi în zona cartierului Condreni. (Bogdan Condurăţeanu)
152. Introdus cimitirele eroilor din Dorneşti, Dorohoi şi Bucecea (L35-005), introdus mai multe schituri şi mănăstiri ortodoxe ca punct de interes, acces şi amprentă la sol în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
153. Mici ajustări ale centurii de shopping din Braşov (L35-088) pe baza tracklogului cules de Dinu Covaciu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
154. Introdus mănăstirea Groşi-Boroaia ca punct, acces şi amprentă în L35-029. (Bogdan Condurăţeanu) (25.03.2016)
155. Introdus mai multe monumente de for urban în Suceava (L35-017) şi Baia, monumentele eroilor din Baia şi Cotu Băii. Varii corecţii şi adăugiri. (Bogdan Condurăţeanu)
156. Scos rutabilitatea de pe centura de Est a Craiovei (L34-144). (Bogdan Condurăţeanu)
157. Actualizat unele sensuri unice în Ploieşti (L35-112). (Bogdan Condurăţeanu)
158. Început introducerea Târnavei Mari ca poligon, nodul feroviar de la Ungra, mici corecţii în Odorheiu Secuiesc (L35-063), accesul detaliat la Kaufland şi Lidl Odorheiu Secuiesc. (Bogdan Condurăţeanu)
159. Introdus accesul detaliat la Leroy-Merlin şi Mega Image Bragadiru (L35-125) precum şi sensul giratoriu nou (67 Sensuri Giratorii noi până acum!) care le deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu) (26.03.2016)
160. Introdus accesul detaliat la Auchan Tricodava şi Kaufland 1 Mai (L35-125). (Bogdan Condurăţeanu) (27.03.2016)
161. Introdus cotele de elevaţii în planşele K35-005, K35-004, K35-003, K35-002, K35-001, K34-012, L34-144, L34-132, L34-131, L34-130, L34-129, L34-128, L34-115, L34-118, L34-117, L34-116, L34-103, L34-092, L34-091, L34-090, L34-080, L34-079, L34-078, L34-077, L34-072, L34-071, L34-070, L34-067, L34-066, L34-065, L34-060, L34-059, L34-058, L34-057, L34-056, L34-055, L34-048, L34-047, L34-046, L34-045, L34-044, L34-043, L34-036, L34-035, L34-034, L34-033, L34-032, L35-025, L35-026, L35-027, L35-037, L35-038, L35-039, L35-049, L35-050, L35-051, L35-061, L35-062, L35-097, L35-098, L35-133, L35-134 şi L35-135. (Marius Irimia) (28.03.2016)
162. Introdus un sens giratoriu nou (68 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Aleşd (L34-033). (Bogdan Condurăţeanu)
163. Introdus unele sensuri duble în Ploieşti şi Blejoi (L35-112), restricţii de manevră şi limite de viteză. (Bogdan Condurăţeanu)
164. Introdus mai multe benzinării în Dumbrăviţa şi Giarmata (L34-079) pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. (Bogdan Condurăţeanu)
165. Introdus reşedinţa nobiliară din Macea (L34-055), elementele de fortificare ale aşezărilor fortificate neolitice şi de epoca bronzului de la Macea-Topilă şi Topilă 2 (descoperiri Eugen Pădurean şi Laurenţiu Dorogostaisky, Arheovest 3) precum şi accesul la acestea, bustul elevului erou Virgil Iovănaş din Curtici, nodul feroviar din Curtici, mici corecţii şi adăugiri la drumurile din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (29.03.2016)
166. Introdus reşedinţele nobiliare din Balc, Gheghie, Nuşfalău şi Panic (L34-034), monumentul dedicat lui Mihai Viteazu de la Guruslău, muzeul, bustul şi mormântul lui Simion Bărnuţiu din Bocşa şi casa memorială şi muzeul etnografic Iuliu Maniu din Bădăcin. Mici corecţii şi adăugiri la drumurile din localităţile sus menţionate. (Bogdan Condurăţeanu)
167. Introdus elementele de detaliu ale sensului giratoriu suspendat de la Blejoi (L35-112). (Bogdan Condurăţeanu) (30.03.2016)
168. Introdus elementele de detaliu ale pasajului peste A3 de la Gherghiţa (L35-113) şi unele restricţii de viteză. (Bogdan Condurăţeanu)
169. Modificat graniţa planşei L34-065. (Bogdan Condurăţeanu)
170. Introdus restul elementelor de detaliu ale castrului roman presupus de la Secusigiu-La Cimitir (L34-066) pe baza articolului lui Eugen Pădurean din Analele Universităţii Valachia din 2013. (Bogdan Condurăţeanu)
171. Introdus accesul detaliat la Lidl şi Piaţa Agroalimentară Bragadiru (L35-124), sensuri duble, restricţii de manevră şi de viteză prin localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
172. Introdus accesul detaliat la Kaufland Basarab, Lidl şi Kaufland Valea Cascadelor, Kaufland Valea Oltului, restricţii de manevră pe Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, eticheta DNCB la drumurile de pe centura Bucureştiului (L35-125)
173. Introdus un sens giratoriu nou (69 Sensuri Giratorii noi până acum!) în Baloteşti (L35-125) şi accesul detaliat la Therme Bucureşti, accesul detaliat la Promenada Mall, Penny Market Bd. Timişoara, introdus câteva zeci de puncte de interes de afaceri şi numerele poştale aferente, pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, sensuri unice prin Bucureşti, pentru care îi mulţumim lui Alexandru Bădescu, refăcut poligoanele unor lacuri şi bălţi, introdus amprenta la sol a unor blocuri noi din Bucureşti. (Bogdan Condurăţeanu) (30.03.2016)
174. Introdus unele restricţii de manevră pe Şoseaua Alexandriei şi pe Valea Cascadelor din Bucureşti (L35-125), îmbogăţit structura de căi ferate din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01.04.2016)
175. Introdus unele benzinării volante şi un spaţiu de servicii pe A1 în Susani (L34-080), informaţii pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. (Bogdan Condurăţeanu)
176. Introdus cele două spaţii de servicii de pe A1 de la Cut (L34-084) cu benzinăriile volante aferente, informaţii pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. (Bogdan Condurăţeanu)
177. Introdus benzinăriile volante din spaţiile de servicii de pe A1 de la Cristian (L35-073), informaţii pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. (Bogdan Condurăţeanu)
178. Scos din build modelul 3D al cetăţii Ada-Kaleh (L34-130). (Bogdan Condurăţeanu)
179. Scos din build modelul 3D al cetăţii Neamţ (L35-029). (Bogdan Condurăţeanu)
180. Rulat scriptul de statistici pus la dispoziţie cu amabilitate de Dan-Claudiu Dragoş, căruia îi mulţumim. Mulţumiri de asemenea pentru prelucrările statistice, care au fost făcute de Cristian Petrică (Bogdan Condurăţeanu)
181. Scos din L34-095 podul luat de ape de la Bretea Romană şi introdus cursul regularizat al Streiului ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
182. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)