Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2018.01

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2018.01

Modificări între v9.25 şi v10.01

1. Adăugat sau modificat, după caz, în reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile DUDAŞU SCHELEI, Schela Cladovei şi DROBETA-TURNU SEVERIN (L34-130). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, comunale, etc. în jurul localităţilor enumerate mai sus. Completat reţeaua de puncte de interes şi poligoane în oraşul DROBETA-TURNU SEVERIN. (Laura Albeanu) (10.09.2017)

2. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-130. (Bogdan Condurăţeanu) (11.09.2017)
3. v9.26. (Bogdan Condurăţeanu)
4. Completat, adăugat, îndreptat reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, puncte de interes, poligoane, conform INIS, în localităţile BEREŞTI-MERIA, BEREŞTI, LĂŢEŞTI, SĂRĂŢENI, SCHINENI, FLORENI şi BÂRLAD (L35-068). Introdus reţeaua de drumuri din localităţile MĂNĂSTIREA (MĂLUŞTENI), ŢUŢCANI, MĂLUŞTENI, GHIREASCA, LUPEŞTI, BURSUCI, BÂRLĂLEŞTI, OBÂRŞENI (VINDEREI), VALEA LUNGĂ, VINDEREI, BRĂDESTI, GRĂJDENI, FRUNTIŞENI, BĂDEANA, ODAIA BURSUCANI, GRIVIŢA, TRESTIANA, SIMILA, ZORLENI, DRUJEŞTI, BĂCANI, PERIENI, COROIU, TUTOVA, POLOCIN, BELCEŞTI, POGONEŞTI, IVEŞTI, CRÂNGU NOU, CIOCANI, MOVILENI, CÂRJOANI, POGANA, CRÂNG, DEALU MARE, POPENI (ZORLENI), PEICANI, DOCANI, DOCĂNEASA, BLĂGESTI, SIPENI, IGEŞTI, CRIVEŞTI, SĂLCENI, BORODEŞTI, POCHIDIA, SATU NOU (POCHIDIA) şi VIZURENI. Introdus integral blocurile din Bârlad cu tot cu denumiri, dar şi multe alte poligoane şi puncte de interes din Bârlad. Îmbogăţit drumurile de exploatare, completări în reţeaua de drumuri comunale conform INIS. Îndreptat reţeaua de căi ferate. (Laura Albeanu) (26.09.2017)
5. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-068. (Bogdan Condurăţeanu) (27.09.2017)
6. v9.27. (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus segmentele autostrăzii A10 de pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii A10 în planşele L34-072 şi L34-060, cu spaţiile de servicii şi supra şi subtraversările aferente, cu tot cu restricţiile de întoarcere, de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale aferente. Introdus un sens giratoriu nou în C.I.C. A10 şi unul în Decea (2 sensuri giratorii noi până acum!). Activat rutabilitatea doar pe segmentul Decea-Aiud, lotul 3. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi de canale ca polilinie în planşele respective. (Bogdan Condurăţeanu) (27.10.2017-31.10.2017)
8. Introdus accesul detaliat la Dedeman Turda şi Penny Ocna Mureş din L34-060. (Bogdan Condurăţeanu) (01.11.2017)
9. Introdus un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Turdaş (L34-083) şi pasajul nou peste calea ferată de la Vinţu de Jos. Mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri de exploatare şi comunale din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (03.11.2017)
10. Interzis ieşirea din A10 în C.I.C. A10 pe sensul spre Turda (L34-060). Completat reţeaua de drumuri de explotare din planşă, adăugat poligoane lacuri de balastieră şi râul Arieş. (Bogdan Condurăţeanu) (04.11.2017)
11. Completat poligoane păduri lipsă în L34-060. Relocat un stâlp de 220KV de pe traseul A10. (Bogdan Condurăţeanu) (05.11.2017)
12. Introdus accesul detaliat la Afi Palace Braşov (L35-088) precum şi sensul giratoriu nou (4 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu)
13. Introdus Centura Caracal (L35-133) împreună cu cele 3 sensuri giratorii noi (7 sensuri giratorii noi până acum!) care o deservesc. Corecţii la drumurile de exploatare şi străzile din vecinătatea acesteia. Refăcut unele bălţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (06.11.2017)
14. Introdus valul fortificaţiei inedite – descoperire originală a asociaţiei Arta Intramuros – de la Feleag-Vârful Nucilor, cimitirul eroilor români din Pădurea Lenţea (L35-063), îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (07-08.11.2017)
15. Introdus sensul giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum!) de la Holdea (L34-081) şi viitoarea deviere a DN68 pentru descărcarea temporară a A1 de la Holdea. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare, adăugat lacuri de balastieră ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (10.11.2017)
16. Introdus un sens giratoriu nou (9 sensuri giratorii noi până acum!) în Deva (L34-082), mulţumiri Adi Marincescu pentru observaţie, introdus accesul detaliat la Penny Market Deva, îmbogăţit structura de drumuri în planşă, actualizat unele supratraversări ale A1, adăugat lacuri de balastieră ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (11.11.2017)
17. Corecţii şi adăugiri elemente în reţeaua stradală, adrese pe linii, alfanumerice, elemente noi în reţeaua de poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile TURCENI, JILŢU, MURGEŞTI, GÂRBOVU, VALEA VIEI, STRÂMBA-JIU, MENŢI, HORĂŞTI, LEURDA, VÂRŢ, ROVINARI, Curteana, MĂCEŞU, CREŢEŞTI, FLOREŞTENI şi ŢICLENI (L34-119). Introdus integral reţeaua stradală în localităţile CIUPERCENI, STRÂMBA-VULCAN, PIEPTANI, HODOREASCA, CÂLNICU DE SUS, DIDILEŞTI, VÂLCEAUA, CÂLNIC, TELEŞTI, BUDUHALA, CORNEŞTI, TĂMĂŞEŞTI, TÂLVEŞTI, DRĂGUŢEŞTI, MĂTĂSARI ( inclusiv blocuri), RUNCUREL, SAMARINEŞTI, LARGA, ŢIRIOI, PEŞTEANA-JIU, BÂLTENI, BOLBOŞI, MICLOŞU şi BOLBOASA. Completat reţeaua de drumuri de exploatare. Corecţii la reţeaua de căi ferate. Introdus un sens giratoriu nou în Turceni (10 sensuri giratorii noi până acum!) (Laura Albeanu) (12.11.2017)
18. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-119. (Bogdan Condurăţeanu)
19. v9.28. (Bogdan Condurăţeanu)
20. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L34-119 cu drumurile din planşele L34-118, L34-107, L34-120 şi L34-131. (Bogdan Condurăţeanu) (13.11.2017)
21. Introdus centura Turnu Măgurele (K35-002), pe baza datelor furnizate de Dan Albeanu, căruia îi mulţumim. Îmbogăţit structura de drumuri şi poligoane de apă din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
22. Introdus accesul detaliat la Lidl str. Bâlea din Sibiu (L35-073), adăugat monumente de for urban în Sibiu, alei prin parcuri, îmbogăţit structura de străzi şi drumuri de exploatare din planşă, adăugat canale ca polilinie şi lacuri de balastieră ca poligon, eliminat unele păduri ca poligon şi unele dubluri la L.E.A.. (Bogdan Condurăţeanu) (02.12.2017)
23. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) în Cernavoda (L35-129), îmbogăţit structura de străzi din localitate şi de drumuri de exploatare şi canale din planşă, adăugat unele puncte de interes în Târguşor. (Bogdan Condurăţeanu) (03.12.2017)
24. Introdus accesul detaliat la Penny Market Tudor Vladimirescu din Alba Iulia (L34-072) şi sensul giratoriu nou (12 sensuri giratorii noi până acum!) care asigura accesul la Penny Market Aiud. (Bogdan Condurăţeanu)
25. Introdus accesul detaliat la Penny Market Constantin Ene din Bacău (L35-054) şi sensul giratoriu nou (13 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Varii corecţii şi adăugiri drumuri şi bălţi în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
26. Introdus 6 sensuri giratorii noi (19 sensuri giratorii noi până acum!) în Mamaia Sat (L35-142), 1 sens giratoriu nou (20 sensuri giratorii noi până acum!) în Cumpăna, 1 sens giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) în Lumina, refăcut sensul giratoriu de la Lidl Delfinariu din Constanţa, introdus sensul giratoriu (22 sensuri giratorii noi până acum!) şi accesul detaliat de la Lidl Şoseaua Mangaliei, actualizat mai multe străzi din Mamaia, eliminat unele păduri ca poligon, varii corecţii şi adăugiri blocuri ca puncte, poligon şi adresă pe baza datelor culese din teren de Ablalim Ferodin, căruia îi mulţumim. Adăugat drumuri de exploatare, revizuit unele etichete şi încadrări de drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (09-10.12.2017)
27. Introdus denumirile blocurilor şi adresele la nivel de scară de bloc în Medgidia (L35-141), mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru datele culese, îmbogăţit structura de drumuri şi puncte de interes, introdus accesul detaliat la Kaufland, Deichmann, Penny şi Lidl Medgidia, adăugat unele puncte de interes în Murfatlar. (Bogdan Condurăţeanu) (14-17.12.2017)
28. Introdus unele restricţii de manevră în Constanţa (L35-142), eliminat unele poligoane de păduri. (Bogdan Condurăţeanu) (18.12.2017)
29. Introdus bastioanele ca puncte la castrele XXIII, XXIV şi XVIII, revizuit aspectul castrelor 13, 14, 15, IV şi IX şi la castellum-urile g, new şi h pe baza lucrării autorilor Ioana Oltean şi W. Hanson în L35-141, completări cu canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
30. Introdus valul castrului romano-bizantin de la Ovidiu (L35-142) şi tranşeele din al doilea război mondial din aceeaşi locaţie pe baza articolului Ioanei Oltean. (Bogdan Condurăţeanu)
31. Introdus accesul detaliat la Dedeman Bistriţa (L35-025) şi un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate. Mici corecţii şi adăugiri la puncte de interes, drumuri şi canale. (Bogdan Condurăţeanu) (19.12.2017)
32. Introdus accesul detaliat la Lidl Bărnuţiu din Timişoara (L34-079), sens dublu spre Şag, varii mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi puncte de interes. (Bogdan Condurăţeanu)
33. Introdus două sensuri giratorii noi (25 sensuri giratorii noi până acum!) în Deta (L34-091), continuarea sensului dublu la nord de Şag, ferma solară de la Şag şi reşedinţa nobiliară Lo-Presti din Sculia. Adăugiri drumuri de exploatare în nordul planşei. Completări poligoane Râul Timiş în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Introdus un sens giratoriu nou (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Şimian (L34-130), două sensuri giratorii noi (28 sensuri giratorii noi până acum!) în Drobeta-Turnu Severin şi accesul detaliat la Lidl şi Kaufland Drobeta, varii corecţii şi adăugiri la structura de drumuri, explicitări, cimitirul eroilor germani din primul război mondial din Drobeta şi ferma solară de la Burila Mică. (Bogdan Condurăţeanu)
35. Completări canale ca polilinie în L34-091. (Bogdan Condurăţeanu) (20.12.2017)
36. Introdus un sens giratoriu nou (29 sensuri giratorii noi până acum!) în Găneasa (L35-121). Adăugat accesul detaliat la Lidl şi Kaufland Artileriei Slatina, îmbogăţit structura de străzi din localitate, mici corecţii şi adăugiri drumuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (23.12.2017)
37. Corecţii şi adăugiri la structura de canale din L35-121. Adăugat fermele solare din Slatina şi Linia din Vale (Bogdan Condurăţeanu) (24.12.2017)
38. Introdus un sens giratoriu nou (30 sensuri giratorii noi până acum!) în Oraviţa (L34-104), explicitat unele intersecţii, introdus accesul detaliat la Lidl şi Penny Market Oraviţa. Completări şi corecţii canale ca polilinii şi păduri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
39. Introdus un sens giratoriu nou (31 sensuri giratorii noi până acum!) în Ghimpaţi (L35-136), mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare şi date. Varii corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca poligon. Introdus fermele solare de la Valea Plopilor şi Valter Mărăcineanu. (Bogdan Condurăţeanu)
40. Îmbogăţit structura de canale, ca polilinie, din L35-136. Introdus nodul feroviar din Videle. Început introducerea câmpurilor de sonde petroliere din Videle. (Bogdan Condurăţeanu) (25.12.2017)
41. Introdus un sens giratoriu nou (32 sensuri giratorii noi până acum!) în Miroslava (L35-031). Adăugat puncte de interes (conacul familiei Delavrancea, monumente ale eroilor, mulţumiri lui Corneliu Coman pentru date), drumuri de exploatare şi lacuri ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
42. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie în L35-031. (Bogdan Condurăţeanu) (26.12.2017)
43. Introdus un sens giratoriu nou (33 sensuri giratorii noi până acum!) în Cluj-Napoca (L34-048), îmbogăţit structura de drumuri şi poligoane clădiri în zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (28.12.2017)
44. Introdus două sensuri giratorii noi (35 sensuri giratorii noi până acum!) în Petroşani (L34-095), eliminat un sens giratoriu desfiinţat, rezolvat o întrerupere în giratoriul de pe 1 Decembrie 1918, introdus accesul detaliat la Lidl şi Penny Market Petroşani, îmbogăţit structura de alei din parcurile din localitate şi de drumuri de exploatare în planşă, îmbogăţit structura de poligoane de păduri din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
45. Introdus un sens giratoriu nou (36 sensuri giratorii noi până acum!) în Măieruş (L35-076). Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi poteci din planşă. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale 3 fortificaţii inedite de factură romană în Vâlcele-Dealul Vârşei pe lângă cea deja publicată (nr. 2) din aceeaşi zonă, 2 posibile castre romane la Dâlnic-Poiana Berzele şi Dâlnic-Poiana Nezobei şi ceea ce pare a fi un fort austriac la Moacşa-Pădurea Frumoasă, posibilă suprapunere a unui castru roman deja existent, toate reprezentând descoperiri originale ale asociaţiei Arta Intramuros. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Introdus un sens giratoriu nou (37 sensuri giratorii noi până acum!) în Calafat (K34-010), introdus sens dublu pe unele străzi, modificat importanţa şi etichetarea unor străzi, completat unele drumuri de exploatare în planşă, introdus castrul roman de la Desa-Ruptură ca punct. (Bogdan Condurăţeanu) (29.12.2017)
47. Introdus două sensuri giratorii noi (39 sensuri giratorii noi până acum!) în Giurgiu (K35-004), adăugat unele străzi în localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
48. Refăcut mai multe bălţi şi lacuri din K35-004, adăugat drumurile de exploatare din jurul acestora, adăugat fermele solare de la Slobozia, Vieru şi Malu. (Bogdan Condurăţeanu) (30.12.2017)
49. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri) ale cetăţii medievale de pământ Dobra Schantz-Nuovo Fortino de la Lăpugiu de Jos (L34-091), pe baza articolului publicat în 2017 de Alexandru Hegyi şi Dorel Micle. Completat poligoanele de păduri în planşă, decupat din acestea în unele locuri traseul autostrăzii A1. (Bogdan Condurăţeanu) (31.12.2017)
50. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale fortificaţiei de epocă nedeterminată (probabil castru roman auxiliar de marş) de la Pianu de Jos-Dealu de Sus (L34-084), descoperire originală a asociaţiei Arta Intramuros. Îmbogăţit acoperirea cu drumuri de exploatare, lacuri de balastieră, poligoane păduri şi canale în planşă. Îmbogăţit structura de străzi şi puncte de interes în Păltiniş, pe baza datelor culese de Nelu Sofrone, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (01.01.2018)
51. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale unui posibil castru roman legionar de marş inedit la Turia-Turia Vest (L35-065). Introdus termele de la Breţcu ca punct, 2 turnuri romane la Breţcu, descoperiri originale ale asociaţiei Arta Intramuros. Introdus tranşeele, probabil româneşti din primul război mondial de la Lemnia-Muntele Chisău şi cimitirul eroilor din primul război mondial de la Slănic Moldova. Îmbogăţit acoperirea cu drumuri de exploatare, poteci, poligoane păduri şi canale în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
52. Reamplasat fortificaţiile de la Moacşa şi Pădureni (L35-076), introdus Monumentul Maghiarilor de Pretutindeni din Moacşa, îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi poteci din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (02.01.2018)
53. Introdus două sensuri giratorii noi (41 sensuri giratorii noi până acum!) în Reghin (L35-038), accesul detaliat la Lidl şi Carrefour Reghin, refăcut un sens giratoriu, explicitat unele intersecţii, corecţii şi adăugiri de străzi şi drumuri de exploatare şi canale în planşă, completat poligoane Mureş în sudul planşei. (Bogdan Condurăţeanu)
54. Introdus un sens giratoriu nou (42 sensuri giratorii noi până acum!) în Sighetu Marmaţiei (L34-012), accesul detaliat la Lidl şi Carrefour Market din Sighetu Marmaţiei, îmbogăţit structura de străzi, puncte de interes şi poligoane clădiri în localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (03.01.2018)
55. Schimbat încadrarea unor drumuri în L35-038. Introdus schitul Budeşti în L35-001. (Bogdan Condurăţeanu)
56. Introdus două sensuri giratorii noi (44 sensuri giratorii noi până acum!) în Botoşani (L35-006) şi un sens giratoriu nou (45 sensuri giratorii noi până acum!) în Hăneşti, adăugiri străzi şi drumuri de exploatare în planşă, refăcut şi completat poligoane parcări, puncte de interes, lacuri şi bălţi în planşă. Introdus elementele de detaliu (val şi şanţ) ale AŞEZĂRII FORTIFICATE DE EP. FIERULUI DE LA VICTORIA-ŞANŢUL CATERINEI şi ale Fortificaţiei Medievale Târzii DE LA CORLĂŢENI-DEALUL CETĂŢII. (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale burgus-ului roman de la Ocland-Cetatea de Ceapă (L35-063). Introdus fortificaţia medievală timpurie de la Caţa-Dealul Rarira, ca punct, o descoperire originală Lucian Romanca. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă, corecţii şi adăugiri la drumurile existente, schimbat încadrarea unor drumuri, adăugat unele clădiri şi lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (04.01.2018)
58. Introdus sens dublu între sensul giratoriu din Hărman (L35-076) şi cel de sub varianta ocolitoare Braşov. (Bogdan Condurăţeanu) (05.01.2018)
59. Completări şi corecţii drumuri în L35-063. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri, ziduri) ale cetăţii medievale de la Odorheiu Secuiesc-Budvar. (Bogdan Condurăţeanu) (06.01.2018)
60. Completări poligoane lipsă păduri şi canale ca polilinie în planşa L35-063. (Bogdan Condurăţeanu) (07.01.2018)
61. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale castrului roman de marş de la Feleac-Vârful Cetăţii (L35-025). Completat unele toponime lipsă în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Modificat intersecţia către Universitatea Ovidius din Galaţi (L35-093), conform indicaţiilor lui Nelu Sofrone, căruia îi mulţumim. Adăugiri străzi, canale, blocuri, alei prin parcuri, actualizat acoperirea cu vegetaţie la Lacul Jijila porţiunea nordică şi pe unele ostroave din Dunăre. (Bogdan Condurăţeanu)
63. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-063 cu cele din L35-051, L35-064, L35-075 şi L35-062. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-065 cu cele din L35-053 şi L35-064. (Bogdan Condurăţeanu) (08.01.2018)
64. Introdus două sensuri giratorii noi (47 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010) şi accesul detaliat la Carrefour Market Satu Mare. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Completări şi adăugiri străzi, etichete drumuri şi adrese pe linii şi numere poştale alfanumerice în localităţile VÂRTEJU, MĂGURELE, ALUNIŞU, JILAVA, BRAGADIRU, ROŞU, MOGOŞOAIA, ODĂILE, OTOPENI, VOLUNTARI, CORBEANCA, TAMAŞI, OSTRATU, PETREŞTI, BALOTEŞTI, SĂFTICA, DUMBRĂVENI, CĂCIULAŢI, GAGU, DASCĂLU, RUNCU, DIMIENI, TUNARI, POPEŞTI-LEORDENI, CREAŢA, VÂNĂTORI, STOENOAIA, PETRĂCHIOAIA, COREEA, SURLARI, MĂINEASCA, GRĂDIŞTEA, AFUMAŢI, GĂNEASA, ŞINDRILIŢA, PITEASCA, COZIENI, GĂNEASA, MOARA DOMNEASCĂ, BRĂNEŞTI, ISLAZ, VADU ANEI, POŞTA, BĂLĂCEANCA, TÂNGANU, CĂLDĂRARU, MANOLACHE, GLINA, POPEŞTI-LEORDENI, CĂŢELU, FUNDENI, DOBROEŞTI, PANTELIMON, ŞTEFĂNEŞTII DE SUS, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS şi CREŢULEASCA (L35-125). Completări drumuri de exploatare în planşă. (Laura Albeanu)
66. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes nou introduse din L35-125. Optimizat denumirile şi etichetările de drumuri unde a fost cazul. (Bogdan Condurăţeanu) (09.01.2018)
67. v10.00. (Bogdan Condurăţeanu)
68. Introdus accesul detaliat la Shopping City Râmnicu Vâlcea (L35-097), cele 3 sensuri giratorii noi (50 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc şi încă un sens giratoriu nou (51 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate. Completări drumuri de exploatare şi poligoane lacuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (10.01.2018)
69. Introdus accesul detaliat la Lidl Vălenii de Munte (L35-101) şi sensul giratoriu nou (52 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (11.01.2018)
70. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşa L35-101. (Bogdan Condurăţeanu) (12.01.2018)
71. Asignat la Petrăchioaia adresele localităţilor Coreea şi Stoenoaia (L35-125). (Bogdan Condurăţeanu)
72. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ, posibile alte două şanţuri) ale cetăţii getice de la Buhalniţa-Cetăţuie, ale cetăţii getice (valuri şi şanţ) de la Scobinţi-Dealul lui Vodă şi ale cetăţii getice (cinci valuri şi şanţuri) de la Todireşti-La Şanţuri (L35-018) pe baza articolului lui Alexandru Berzovan din 2017. Eliminat valul presupusei cetăţi de epoca fierului de la Scobinţi-Dealul Basaraba. Îmbogăţit structura de drumuri şi căi ferate din planşă. Modificat importanţa unor străzi, introdus alei într-un parc din Hârlău, completat poligoane păduri lipsă în planşă. Completări şi corecţii poligoane clădiri. Introdus monumentele de for public din Hârlău şi mai multe monumente ale eroilor din planşă, inclusiv cimitirul şi monumentul eroilor sovietici din Deleni. (Bogdan Condurăţeanu) (13.01.2018)
73. Introdus unele denumiri şi adrese poştale în Iaşi (L35-032), monumente ale unor eroi din primul război mondial (Dr. Clunet), monumentul comemorativ al 100 de ani de la intervenţia Crucii Roşii Americane în România, Parcul Woodrow Wilson. (Bogdan Condurăţeanu) (Bogdan Condurăţeanu) (14.01.2018)
74. Mici corecţii la ape ca polilinie în L35-097. Adăugat unele poligoane de livezi şi păduri lipsă. (Bogdan Condurăţeanu) (Bogdan Condurăţeanu) (15.01.2018)
75. Refăcut mai multe poligoane clădiri, parcuri, lacuri şi cimitire în L35-018. (Bogdan Condurăţeanu) (16.01.2018)
76. Introdus integral reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, puncte de interes şi poligoane, conform INIS, în localităţile MURGENI, CÂRJA şi RAIU (L35-069), introdus reţeaua de străzi, puncte de interes şi poligoane, în localităţile BLĂGEŞTI, RÂNZEŞTI, Odaia Bogdana, FĂLCIU şi BOGDĂNEŞTI (FĂLCIU), introdus integral reţeaua de drumuri de exploatare şi comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (17.01.2019)
77. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes nou introduse din L35-069. Optimizat denumirile şi etichetările de drumuri unde a fost cazul. (Bogdan Condurăţeanu)
78. v10.01. (Bogdan Condurăţeanu)
79. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-069 cu cele din L35-068 şi L35-057. (Bogdan Condurăţeanu)
80. Introdus forma definitivă a intersecţiei A1 x DNCB (L35-124) pe baza imaginilor culese cu drona şi observaţiilor de la faţa locului, împreună cu restricţiile de manevră şi de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale aferente. Introdus accesul detaliat la Carrefour Market Militari Residence. Completări puncte de interes de tip afaceri pe baza datelor culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (18.01.2019)
81. Actualizat forma cetăţii getice (val, şanţ) de la Criveşti-La Cetate (L35-030) pe baza articolului lui Alexandru Berzovan din 2017. (Bogdan Condurăţeanu) (19.01.2019)
82. Scos rutabilitatea de pe segmentul A10 din L34-072, nodul Aiud. (Bogdan Condurăţeanu)
83. Scos rutabilitatea de pe Centura Caracal din L35-133. (Bogdan Condurăţeanu)
84. Eliminat sensul giratoriu temporar dintre Inoc şi Decea (L34-060), îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (20.01.2019)
85. Introdus aleile din parcul din Bolintin-Deal (L35-124). Îmbogăţit structura de canale ca polilinie din L35-124. (Bogdan Condurăţeanu)
86. Rezolvat două întreruperi pe DN65A şi DN65E în L35-134 la graniţa cu L35-135. (Bogdan Condurăţeanu) (21.01.2019)
87. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-060 cu cele din L34-072. (Bogdan Condurăţeanu)
88. Introdus un sens giratoriu nou (53 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti (L35-125), mai multe sensuri duble în Bucureşti, Bragadiru şi Afumaţi, accesul detaliat la Pipera Plaza şi Deichmann Pipera, scos unele restricţii de circulaţie de pe unele străzi, introdus mai multe sensuri unice în Voluntari şi Bucureşti, adăugat unele restricţii de viteză, reintrodus accesul pe strada Valea Ialomiţei. (Bogdan Condurăţeanu)
89. Scos punctele cu observaţii din hartă. Recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Generat scripturile de statistici, pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. Rulat scripturile de statistici. (Bogdan Condurăţeanu)
91. Prelucrat datele culese din scripturile de statistici, varii corecţii şi completări de tipologii, pentru care îi mulţumim lui Cristian Petrică. (Bogdan Condurăţeanu) (22.01.2019)
92. Introdus accesul detaliat la Penny Market Pipera, Lidl Voluntari, Pipera Plaza, Deichmann Voluntari, Lidl Otopeni, Mega Image Otopeni şi Lidl Prelungirea Ghencea din Bucureşti. Completări adrese, străzi, numere poştale şi puncte de afaceri conform datelor culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. S-a refăcut accesul detaliat la Carrefour şi Dedeman Colentina din Bucureşti. (Bogdan Condurăţeanu) (23-24.01.2019)
93. Introdus un sens giratoriu nou (54 sensuri giratorii noi până acum!) în Gulia (L35-124). Completat unele denumiri şi etichete drumuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (25.01.2019)
94. Introdus două sensuri giratorii noi (56 sensuri giratorii noi până acum!) în Râşnov (L35-087). Eliminat un sens giratoriu care era doar un rond. (Bogdan Condurăţeanu)
95. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)