Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2018.25

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2018.25

Modificări între v10.09 şi v10.20

1. Refăcut structura de canale ca polilinie din L34-011. Corectat unele denumiri la ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (06.05.2018)
2. Îmbogăţit toponimia în L35-003, integrat 289 puncte culese din P.D.T. de Marius Irimia, căruia îi mulţumim. Introdus localitatea Măgura din judeţul Suceava, ca punct. (Bogdan Condurăţeanu) (07-08.05.2018)
3. Completat reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile SUCEAVA (nord), MILIŞĂUŢI, LUNCA, GARA, BOHOGHINA, BUCECEA, CĂLINEŞTI (BUCECEA), MĂNĂSTIOARA (SIRET), SIRET, PĂDURENI, DEALU MARE, DOROHOI, LOTURI ENESCU şi MERENI (L35-005). Completat şi îndreptat după caz reţeaua de drumuri de exploatare şi completat şi adăugat, cu denumiri, reţeaua de drumuri comunale conform INIS. Corecţii reţeaua de căi ferate. (Laura Albeanu) (09.05.2018)
4. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-005. Revizuit unele intersecţii, sensuri giratorii, adăugat explicaţii vocale speciale şi restricţii de manevră unde a fost cazul. (Bogdan Condurăţeanu) (10-13.05.2018)
5. v10.10. (Bogdan Condurăţeanu)
6. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-005 cu cele din L35-004, L35-017, L35-006 şi M35-137. (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus rutabilitatea pe Centura Caracalului (L35-133). (Bogdan Condurăţeanu) (24.05.2018)
8. Îmbogăţit structura de poligoane de clădiri şi cvartale de case în L34-011 şi L35-005. (Bogdan Condurăţeanu) (27.05.2018)
9. Remediat o întrerupere în Petroşani (L34-095), mulţumiri lui Adi Radu pentru atenţionare şi date. Îmbogăţit structura de căi ferate în zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (04.06.2018)
10. Completat reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile RÂMNICU VÂLCEA, COPĂCELU, STOLNICENI, STUPĂREI, RÂURENI, CĂZĂNEŞTI, TROIAN, GURA SUHAŞULUI, OCNIŢA, FĂCĂI, COŞOTA, LUNCA, SLĂTIOARELE, BUDA, POENARI, GORANU, ARANGHEL, JIBLEA NOUĂ, JIBLEA VECHE, FEŢENI, PĂUŞA, CĂLIMĂNEŞTI, LESPEZI, PRIBA, DEALU MALULUI, SEACA, CĂCIULATA, MOSOROASA, ROMÂNII DE SUS, COMANCA, PIETRIŞU, GURGUIATA, CHEIA, TISA, LIVADIA, OLĂNEŞTI, CHEIA, BĂILE GOVORA, PRAJILA, ROMÂNII DE JOS, HOREZU (parţial). Completat reţeaua de străzi, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, în localităţile COASTA (GOLEŞTI), Tulei-Câmpeni, Opăţeşti, VĂTĂŞESTI, POENIŢA, DRĂGĂNEŞTI (GOLEŞTI), RUNCU, GROPENI, VĂRATECI, POPEŞTI (GOLEŞTI), Gibeşti, TOMULEŞTI, CIUTEŞTI, CĂZĂNEŞTI (MILCOIU), MĂNCIOIU, TEPŞENARI, GINERICA, MÂNGURENI, MILCOIU, IZBĂŞEŞTI, ŞURICARU, BLIDARI, GIURGIUVENI, SURPAŢI, Snamăna, Căligi, DĂEŞTI, BĂBUEŞTI, IANCULEŞTI, FRÂNCEŞTI ,COŞANI, BERCIOIU, MĂGURA, GÂLTOFANI, Măzăraru ,VALEA BĂLCEASCĂ, MĂNĂILEŞTI, BĂLUŢOAIA, DEZROBIŢI, SURPATELE, MOŞTENI, BUZDUGAN, VLĂDEŞTI, PRIPORU, TRUNDIN, FUNDĂTURA, PLEAŞA, MOSOROASA, BOGDĂNEŞTI (BUJORENI), LUNCA (BUJORENI), SÂNBOTIN, MALU VÂRTOP, GURA VĂII, HOTARELE, PĂUŞEŞTI-OTASĂU, PIETRENI, MUEREASCA, FRÂNCESTI-COASTA, PRIPOARA, GĂVĂNEŞTI, MUEREASCA DE SUS, VALEA BABEI, RACOVIŢA (BUDEŞTI) şi ARŞANCA. Completat reţeaua de drumuri comunale cu denumiri, conform INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci (Laura Albeanu) (05.06.2018)
11. Îmbogăţit toponimia în L35-005, integrat 941 puncte culese din P.D.T. de Marius Irimia, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (01-03,05-06.06.2018)
12. Introdus rutabilitatea prin sensul girator de la Holdea (L34-081), introdus unele drumuri tehnlogice noi care fac legătura între Costeiu de Sus şi Holdea, spaţiile de servicii de pe A1 de la Făget, varii corecţii şi adăugiri la drumuri şi canale ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.06.2018)
13. Eliminat unele deschideri pe Bd. 1 Decembrie 1918 din Petroşani (L34-095), mulţumiri lui Gal Mihai Alin pentru atenţionare şi schiţe. (Bogdan Condurăţeanu)
14. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-097. Revizuit unele intersecţii, sensuri giratorii, adăugat explicaţii vocale speciale şi restricţii de manevră unde a fost cazul. Introdus accesul detaliat în platforma industrială Oltchim. (Bogdan Condurăţeanu) (09-11.06.2018)
15. v10.11. (Bogdan Condurăţeanu)
16. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-097 cu cele din L35-085, L35-098, L35-109 şi L34-108. (Bogdan Condurăţeanu)
17. Schimbat încadrarea, apartenenţa şi denumirea unor foste localităţi incluse actualmente în Râmnicu Vâlcea. Dezambiguizat localitatea Săliştea din L35-085. (Bogdan Condurăţeanu)
18. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Brăila şi Tufeşti în planşa L35-104. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. (Bogdan Condurăţeanu) (15.06.2018)
19. v10.12. (Bogdan Condurăţeanu)
20. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Smârdan şi Peceneaga în planşa L35-105. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (16.06.2018)
21. v10.13. (Bogdan Condurăţeanu)
22. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Brăila şi Isaccea în planşele L35-093 şi L35-105. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (17.06.2018)
23. v10.14. (Bogdan Condurăţeanu)
24. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Isaccea şi Tulcea şi Tulcea-Pardina (Braţul Chilia), Tulcea-Partizani (Braţul Sulina) şi Tulcea-Băltenii de Sus (Braţul Sf. Gheorghe) în planşa L35-106. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (18-24.06.2018)
25. v10.15. (Bogdan Condurăţeanu)
26. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Pardina şi Ostrovul Babina (Braţul Chilia) în planşa L35-095. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (25-28.06.2018)
27. v10.16. (Bogdan Condurăţeanu)
28. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe pe Dunăre între Ostrovul Babina (Braţul Chilia) şi Periprava în planşa L35-096. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (29-30.06.2018)
29. v10.17. (Bogdan Condurăţeanu)
30. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-108. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.07.2018)
31. v10.18. (Bogdan Condurăţeanu)
32. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-120. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (03.07.2018)
33. v10.19. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-119. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (04.07.2018)
35. v10.20. (Bogdan Condurăţeanu)
36. Completat reţeaua de străzi, adrese pe linii, alfanumerice, reţeua de poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile STREHAIA, SLĂTINICU MARE, SLĂTINICU MIC, LUNCA BANULUI, STĂNCEŞTI, COMANDA, HURDUCEŞTI, CIOCHIUŢA, MOTRULENI, TURCENI şi BÂLTA. Completat reţeaua de străzi, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, în localităţile ŞTIRCOVIŢA, VLĂDAIA, SCORILA, ALMĂJEL, DOBRA, ŞLASOMA, BIBAN, PĂDINA MARE, BĂLĂCIŢA, GVARDINIŢA, CORZU, PETRA, PODU GROSULUI, STIGNIŢA, SELIŞTIUŢA, GIURA, VLĂDICA, ADUNAŢII TEIULUI, BRÂGLEASA, PLOPI, COLĂREŢ, BÂCLEŞ, SMADOVIŢA, VALEA MARCULUI, ALBULEŞTI, DUMBRAVA DE JOS, DUMBRAVA DE MIJLOC, DUMBRAVA DE SUS, GOLINEASA, HIGIU, BLIDARU, GRECI, SĂLĂTRUC, VALEA URSULUI (TÂMNA), BOCENI, TÂMNA, CREMENEA, LUMNIC, RUPTURA, VOLOICEL, VOLOIAC, LAC, SPERLEŞTI, COTOROAIA, TITIRIGI, JIROV, PUŞCAŞU, CERNAIA, BRETA, VLĂDĂŞEŞTI, VIŞINA, BÂLTÂNELE (GRECI), VALEA TEIULUI, BREZNIŢA-MOTRU, DELENI, TARSA, Breznicioara, SATU MARE, BUTOIEŞTI, RĂDUŢEŞTI, POŞTA VECHE, FAŢA MOTRULUI, STÂNGĂCEAUA, BÂRLOGENI, ŞUŞIŢA (GROZEŞTI), CERÂNGANUL, CÂRCENI, PĂSĂRANI, BREBENEI, BRĂNEŞTI, ILIEŞTI, CAPU DEALULUI, POIANA FÂNTÂNII, ARGETOAIA, TEASCU DIN DEAL, NOVAC, SALCIA, ŢÂNŢARU, BERBEŞU, MALUMNIC, PIRIA, VALEA MARCULUI, COMĂNICEA, GROPANELE, BUSULEŢU, SUMANDRA, SECU, Smadovicioara de Secu, COŞOVĂŢ, BUSU şi SEACA DE PĂDURE. Completat reţeaua de drumuri comunale cu denumiri, conform INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare aproape integral. (Laura Albeanu) (05.07.2018)
37. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-131. Revizuit unele intersecţii, adăugat explicaţii vocale speciale şi restricţii de manevră unde a fost cazul. (Bogdan Condurăţeanu) (06.07.2018)
38. v10.21. (Bogdan Condurăţeanu)
39. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L34-131 cu cele din L34-119, L34-132, L34-143 şi L34-130. (Bogdan Condurăţeanu)
40. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-118. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.07.2018)
41. v10.22. (Bogdan Condurăţeanu)
42. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-130. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (09.07.2018)
43. v10.23. (Bogdan Condurăţeanu)
44. Completat reţeaua de străzi, reţeaua de poligoane şi puncte de interes, în localităţile BOBEICA, DEMACUŞA, DUBIUŞCA, ARGEL, BRODINA, SADĂU, FRASIN, FALCĂU, POLEUCA, RĂSTOACA, NOROCU, ULMA, NISIPITU, COSTILEVA, MĂGURA , LUPCINA, EHREŞTE, Zalomestra, PALTIN, CUNUNSCHI, IZVOARELE SUCEVEI şi MOLDOVA-SULIŢA. (L35-003) Completat reţeaua de drumuri comunale cu denumiri, conform INIS. Completat reţeaua de drumuri de exploatare aproape integral. (Laura Albeanu) (13.07.2018)
45. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-003. (Bogdan Condurăţeanu) (14.07.2018)
46. v10.24. (Bogdan Condurăţeanu)
47. Făcut legătura la drumurile nou introduse în L35-003 cu cele din L35-002, L35-004 şi L35-015. (Bogdan Condurăţeanu) (15.07.2018)
48. Re-Introdus rutabilitatea pe loturile 3 şi 4 ale autostrăzii A10 între Aiud (L34-072) şi Câmpia Turzii (L34-060). (Bogdan Condurăţeanu) (27.07.2018)
49. Introdus rutabilitatea pentru bărci şi şalupe în Delta Dunării în planşa L35-107. Completări drumuri de exploatare şi poteci de-a lungul malurilor. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (14-28.07.2018)
50. v10.25. (Bogdan Condurăţeanu)
51. Introdus unele sensuri unice noi şi adăugat o stradă lipsă în Timişoara (L34-079). (Bogdan Condurăţeanu) (29.07.2018)
52. Introdus prelungirea Ecaterina Teodoroiu în Oradea (L34-032), revizuit unele sensuri giratorii şi adăugat monumentele eroilor din Cheresig. (Bogdan Condurăţeanu)
53. Introdus centura Miercurea Ciuc (L35-052) şi sensul giratoriu (un sens giratoriu nou până acum!) care o deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu)
54. Introdus devierea E60 de la Hădăreni (L35-049) şi sensul giratoriu care o deserveşte (două sensuri giratorii noi până acum!) care o deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu)
55. Scos podul rupt de ape de peste Olt de la Crihalma (L35-075). (Bogdan Condurăţeanu)
56. Scos rutabilitatea de pe podul de la Milişăuţi (L35-005), care a fost afectat de inundaţii, introdus unele sensuri unice noi, refăcut mai multe ape ca poligon în planşă). Introdus elementele de detaliu ale fortificaţiei medievale târzii (valuri, şanţuri) de la Ionăşeni-La Temelii. (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus un sens giratoriu nou (trei sensuri giratorii noi până acum!) în Piteşti (L35-110), actualizat unele sensuri unice şi duble şi încadrarea administrativă a unor străzi din planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
58. Introdus două sensuri giratorii noi (cinci sensuri giratorii noi până acum!) în Cisnădie (L35-073) şi accesul detaliat la Penny Market Cisnădie. Corecţii şi adăugiri la structura de ape din planşă ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (30.07.2018)
59. Corecţii şi adăugiri la structura de ape din planşa L34-032 ca polilinie. Refăcut porţiuni din Crişul Repede şi lacurile limitrofe ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus mai multe puncte de interes de afaceri şi adrese culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, îmbogăţit structura de străzi din L35-124. Corecţii şi adăugiri la structura de ape din planşă ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
61. Introdus mai multe puncte de interes de afaceri şi adrese culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, îmbogăţit structura de străzi din L35-125. Introdus mai multe sensuri unice noi, sensuri duble de parcurgere, un sens giratoriu nou (şase sensuri giratorii noi până acum!), amprente clădiri la sol, restricţii de manevră, de încadrare în bandă. Introdus accesul detaliat la Lidl şi Mega Image Prelungirea Ghencea, Penny Market Luica din Bucureşti şi la Penny Market Erou Iancu Nicolae din Voluntari. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Generat scriptul de statistici, pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. Rulat scriptul de generare statistici în GlobalMapper v19.1. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru prelucrările fişierelor de date statistice.
63. Finalizat corecţiile şi adăugirile la L35-125. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2018)
64. Introdus limitele legale de viteză ambarcaţiuni pe canalele şi lacurile identificate pe documentul ARBDD în planşele L35-106, L35-107, L35-094, L35-095, L35-096, L35-108, L35-120, L35-119, L35-118 şi L35-130. Refăcut malul mării ca poligon în L35-119, introdus denumirea unui canal, pentru care îi mulţumim lui Ştefan Constantinescu. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Compilat harta versiunea LT. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2018)
66. Compilat harta versiunea normală. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.08.2018)
67. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu)