Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2022.10

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2022.10

Modificări între v13.20 şi v14.10

 1. Introdus elementele de detaliu (punct, val, şanţ) ale fortificaţiilor hallstattiene târzii de la Şendriceni-Dealul Ţiclău/Cetate şi de la Văculeşti-Dealul Podiş (L35-005) pe baza datelor din articolul lui Alexandru Berzovan şi Adela Kovacs din 2021. Introdus elementele de detaliu (punct, şanţ) ale unei cetăţi inedite de epocă nedeterminată la Brăeşti-Dealul Palanca precum şi urma şanţului anticar de la Brăeşti-Dealul Cerinca. (Bogdan Condurăţeanu) (16.12.2021)
 2. Introdus 2 sensuri giratorii noi în Sinaia (L35-100), mici corecţii şi adăugiri drumuri, sensuri unice, explicaţii vocale speciale şi restricţii de manevră în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (27.12.2021)
 3. Completări şi corecţii drumuri de exploatare la nordul planşei L35-100. Introdus denumirea râului Prahova pe un segment unde lipsea. (Bogdan Condurăţeanu) (01.01.2022)
 4. Introdus adresarea poştală individuală în Teşila şi Trăisteni (sud) (L35-100) pe baza RENNS, completări puncte de interes şi drumuri de exploatare în planşă. Alocat administrativ la Teşila străzile anterior alocate la Valea Doftanei. (02-05.01.2022)
 5. v4.00. (Bogdan Condurăţeanu) (05.01.2022)
 6. Completări poligoane clădiri şi cvartale în comuna Valea Doftanei în L35-100. Completări diacritice româneşti şi coduri poştale străzi planşă.(Bogdan Condurăţeanu) (06.01.2022)
 7. Alocat administrativ la Eforie Nord străzile anterior alocate la Eforie (L35-142). Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionare. Completări coduri poştale străzi în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (07.01.2022)
 8. Reamplasat ca punct aşezarea fortificată de la Siret-Cărămidăria Beill/Horodiştea/Zamca (L35-005)pe baza articolului lui Bogdan Petru Niculică din 2021. Introdus elementele de detaliu (punct, şanţuri) ale aşezării fortificate Precucuteni de la Adâncata-Dealul Lipovanului pe baza articolului semnat de Robert Hofmann, Stanislav Țerna, Constantin-Emil Ursu, Lennart Brandtstätter, Heiko Tiede, Wiebke Mainusch şi Sabrina Autenrieth în 2016. Completări şi corecţii străzi şi ape ca polilinie în planşă. Introdus accesul detaliat la Penny Siret. (Bogdan Condurăţeanu) (09.01.2022)
 9. Introdus un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Suceava (L35-017). Introdus elementele de detaliu (punct, şanţuri) ale aşezării fortificate Cucuteni B de la Varvata-Cetăţuie pe baza articolului lui Bogdan Petru Niculică, Constantin-Emil Ursu şi Andrei Asăndulesei din 2021, elementele de detaliu (punct, şanţuri) ale aşezării fortificate Precucuteni de la Baia-În Muchie pe baza articolului semnat în 2016 de Robert Hofmann, Stanislav Țerna, Constantin-Emil Ursu, Lennart Brandtstätter, Heiko Tiede, Wiebke Mainusch şi Sabrina Autenrieth şi elementele de detaliu (punct, valuri, şanţuri) ale aşezării Hallstattiene fortificate de la Mereşti-Cetăţuie pe baza articolului lui Bogdan Petru Niculică, Constantin Aparaschivei şi Alexandru Berzovan din 2021. Introdus tranşeele habsburgice (punct, linie) de la Mereşti-Cetăţuie. Completări şi corecţii străzi, poligoane blocuri, ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (10.01.2022)
 10. Refăcut curbele de nivel cu echidistanţa de 5m în planşele L34-020, L34-021, L34-022, L34-032, L34-033, L34-034, L34-044, L34-045, L34-046, L34-055, L34-055, L34-056, L34-065, L34-066, L34-067, L34-068, L34-079, L34-080 pe baza modelului numeric de elevaţii cu rezoluţia de 1m LAKI II modelul numeric al terenului (LAKI II MNT), rezultat al proiectului “Informaţii geografice pentru mediu, schimbări climatice şi integrare UE” LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement), pus la dispoziţie de către ANCPI cu titlul de informații publice în baza Licenței pentru Guvernare Deschisă v1.0. https://geoportal.ancpi.ro/portal/sharing/rest/content/items/4c820fcf2111417cb062acdcf7f6fef1/data (Bogdan Condurăţeanu) (11.01.2022)
 11. v4.01. (Bogdan Condurăţeanu)
 12. Introdus linia vremelnică de graniţă între România şi Ungaria în urma Diktatului de la Viena din 1940 în planşele L34-033, L34-044, L34-045, L34-046, L34-047, L34-048, L35-002, L35-003, L35-015, L35-027, L35-028, L35-037, L35-040, L35-041, L35-049, L35-050, L35-053, L35-062, L35-063, L35-064, L35-065, L35-066, L35-076 şi L35-077. (Bogdan Condurăţeanu) (12.01.2022)
 13. Introdus un sens giratoriu nou (4 sensuri giratorii noi până acum!) în Braşov (L35-088) pentru care îi mulţumim pentru atenţionare lui Ion Preda. Introdus accesul detaliat la Lidl Poienilor din Braşov şi mai multe sensuri unice în Sinaia. Mici corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.01.2022)
 14. Introdus adresarea poştală individuală în Trăisteni (nord) (L35-088) pe baza RENNS, completări puncte de interes şi drumuri de exploatare în planşă. (14.01.2022)
 15. Completări poligoane clădiri şi cvartale în comuna Valea Doftanei în L35-088 şi în localităţile din planşele K35-010 şi L35-142. Completări diacritice româneşti şi coduri poştale străzi planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (15.01.2022)
 16. Introdus adresarea poştală individuală în localităţile Gherghina, Ţibrinu şi Mircea Vodă (L35-141) pe baza RENNS. Completări scări bloc şi adrese poştale individuale în Medgidia pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. (Bogdan Condurăţeanu) (16-17.01.2022)
 17. Completări poligoane clădiri şi cvartale în L35-141. (Bogdan Condurăţeanu) (18.01.2022)
 18. Introdus adresarea poştală individuală pe baza RENNS şi adăugat puncte de interes în localităţile Satu Nou (Mircea Vodă), Nisipari, Castelu, Remus Opreanu şi Peştera (L35-141). (Bogdan Condurăţeanu) (19-25.01.2022)
 19. Introdus adresarea poştală individuală pe baza RENNS şi adăugat puncte de interes în localităţile Veteranu, Izvoru Mare, Ivrinezu Mic, Ivrinezu Mare, Saligny (parţial) şi Făclia (parţial) (L35-141). Introdus scările individuale la blocurile din Cernavoda (sud) şi un sens unic nou în localitate. Completări drumuri de exploatare şi căi ferate (depoul Saligny) în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (26-29.01.2022)
 20. v4.03. (Bogdan Condurăţeanu) (29.01.2022)
 21. Introdus accesul detaliat la Carrefour Market Cernavodă. Introdus adresarea poştală individuală pe baza RENNS şi adăugat puncte de interes în localităţile Mihail Kogălniceanu şi Cernavodă (nord) (L35-129). Introdus scările individuale la blocurile din Cernavoda (nord) şi mai multe sensuri unice noi în localitate. Completări drumuri de exploatare şi căi ferate (depoul Cernavodă) în planşă. Completări diacritice româneşti şi coduri poştale străzi, poligoane şi puncte de interes din planşă. Introdus un sens giratoriu nou (5 sensuri giratorii noi până acum!) în Capidava. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. Introdus elementele de detaliu ale unui posibil fort roman inedit la Gălbiori (punct, val, şanţ), ale unei baterii de artilerie inedite la Cernavoda (punct, val), tranşeele moderne de la Târguşor, ale unui fort de artilerie inedit la Ţibrinu (punct, val, şanţ), ale unei fortificaţii inedite tip promotoriu barat la Cheia (punct,val, şanţ) şi ale două fortificaţii inedite, cel mai probabil moderne, la Pantelimon – Valea Seacă (punct, val, şanţ). (Bogdan Condurăţeanu) (30.01-05.02.2022)
 22. v4.04. (Bogdan Condurăţeanu) (05.02.2022)
 23. Introdus aeroportul Mihail Kogălniceanu (L35-129) ca poligoane. Introdus sens dublu de parcurgere pe E 60 spre SE. Completări poligoane clădiri şi cvartale în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (06.02.2022)
 24. Introdus sens dublu de parcurgere pe E60 în L35-141. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 25. Introdus sens dublu de parcurgere pe E60 în L35-142. Completări şi corecţii drumuri, străzi şi puncte de interes în zona de NV a planşei. Adăugat restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
 26. Introdus turnul nou descoperit şi termele cetăţii romano-bizantine Capidava ca puncte de interes şi poligoane (L35-129). Completări şi corecţii poligoane ape în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (07.02.2022)
 27. Introdus accesul detaliat la Intercora Tulcea (L35-106) precum şi sensul giratoriu nou (6 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Introdus accesul detaliat la Lidl şi Penny Tulcea, actualizat sensurile unice în localitate, completat alei printre blocuri şi introdus Satul Tradiţional Pescăresc din Tulcea. Reamplasat castrul roman târziu de la Izvoarele-Dealul Consul şi introdus ceea ce pare o fortificaţie romană precum şi tranşeele moderne şi şanţul anticar de la Iulia. Completări şi corecţii drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08-09.02.2022)
 28. Introdus un sens giratoriu nou (7 sensuri giratorii noi până acum!) în Tulcea (L35-106). Completări restricţii de manevră în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie şi poligon şi păduri şi vii ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (10.02.2022)
 29. Introdus monumentele comemorative şi cimitirele de onoare de pe raza judeţului Iaşi ca punct în planşele L35-018, L35-019, L35-030, L35-031, L35-032, L35-043, L35-044 şi L35-045 pe baza datelor culese din teren de către Asociaţia Cultul Eroilor “Regina Maria” Iaşi reprezentată de Leonard Constantin Stafie, cărora le mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
 30. Introdus accesul detaliat la CNE Cernavodă (L35-141) împreună cu sensul giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Completări şi corecţii adrese poştale, puncte de interes, restricţii de manevră, de încadrare în bandă, explicaţii vocale speciale şi poligoane în L35-129 şi L35-141. (Bogdan Condurăţeanu) (12.02.2022)
 31. Introdus două sensuri giratorii noi (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Cisnădie (L35-073), pentru care îi mulţumim lui Mihai Stoica pentru atenţionare şi coordonate. Completări şi corecţii străzi, blocuri, puncte de interes şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.02.2022)
 32. Uniformizat denumirile şi etichetele de drumuri în L35-073. Completări diacritice româneşti drumuri. Completări sensuri unice, alei printre blocuri, restricţii de manevră în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (14.02.2022)
 33. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) în Almăj care deserveşte accesul la centrul logistic Profi Oltenia (L34-132), accesul detaliat la Penny Market Filiaşi. Completări străzi, denumiri străzi, drumuri de exploatare, poligoane ape, puncte de interes, restricţii de manevră, de încadrare în bandă, explicaţii vocale speciale în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie şi păduri ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (15-16.02.2022)
 34. Completări străzi, drumuri, puncte de interes, restricţii de manevră, de încadrare în bandă şi explicitat intersecţii în L24-132. Introdus triajul Craiova-Nord şi triajul Filiaşi. (Bogdan Condurăţeanu) (17.02.2022)
 35. Introdus două sensuri giratorii noi (13 sensuri giratorii noi până acum!) în Deva (L34-032), câteva sensuri unice noi în localitate precum şi accesul detaliat la Carrefour Logistic Deva. (Bogdan Condurăţeanu) (18.02.2022)
 36. Completat drumuri şi drumuri de exploatare în L34-080. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 37. Introdus mai multe sensuri unice noi în Mangalia (K35-010), accesul detaliat la Brick Mangalia, adăugat două sensuri giratorii noi (15 sensuri giratorii noi până acum!) în Saturn, îmbogăţit structura de alei de acces şi de puncte de interes din Mangalia şi Saturn. (Bogdan Condurăţeanu) (19.02.2022)
 38. Introdus un sens giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!) în Ciugud (L34-072), podul nou peste Mureş către Şeuşa, accesul detaliat la noul Kaufland Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, corecţii şi adăugiri drumuri şi străzi în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (20.02.2022)
 39. Introdus un sens giratoriu nou (17 sensuri giratorii noi până acum!) în Târgu Mureş (L35-050), sens dublu, restricţii de manevră şi sensuri unice noi pe unele străzi din localitate. Uniformizat denumirile şi etichetele de drumuri în L35-050. Completări diacritice româneşti drumuri. Completări poligoane vegetaţie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 40. v4.05. (Bogdan Condurăţeanu) (20.02.2022)
 41. Introdus un sens giratoriu nou (18 sensuri giratorii noi până acum!) în Buneşti (Racoviţa) (L35-097). Introdus mai multe sensuri unice noi în Râmnicu Vâlcea, completări şi corecţii drumuri, străzi, denumiri de străzi, adăugat restricţii de manevră, de viteză, alei printre blocuri şi puncte de interes în planşă. Introdus elementele de detaliu (punct, val, şanţ) a ceea ce pare a fi o fortificaţie preistorică tip promotoriu barat în Râmnicu Vâlcea-Dealul Cetate. Corecţii şi completări poligoane Olt şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21-23.02.2022)
 42. Introdus un sens giratoriu nou (19 sensuri giratorii noi până acum!) în Fârtăţeşti (L34-120). Corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (24.02.2022)
 43. Introdus accesul detaliat la Prahova Value Centre (L35-113) şi sensul giratoriu nou (20 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte precum şi sensul giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) din Valea Călugărească. Mici corecţii străzi prin Ploieşti. (Bogdan Condurăţeanu)
 44. Adăugat unele sensuri unice în Bacău (L35-054), schimbat eticheta unor drumuri, unele restricţii de viteză, adăugat alei printre blocuri şi puncte de interes în localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (25.02.2022)
 45. Introdus accesul detaliat la Profi Adjud (L35-067), mai multe sensuri unice, alei printre blocuri şi restricţii pasagere de acces auto pe anumite străzi în localitate, completări şi corecţii ape ca polilinie şi poligoane păduri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 46. Introdus elementele de detaliu (şanţuri, ziduri) ale castrului şi termelor romane de la Sfârleanca (L35-101) pe baza articolului din 2018 ale lui Ovidiu Ţentea, Alexandru Popa şi Andrei Cîmpeanu şi articolului din 2019 al lui Ovidiu Ţentea şi Vlad Călina. Completări drumuri, ape ca polilinie, L.E.A., poligoane păduri. (Bogdan Condurăţeanu) (26.02.2022)
 47. Introdus elementele de detaliu (puncte, şanţuri, ziduri) ale celor două castre, termelor civile, drumurilor şi ale unor varii construcţii romane de la Sutoru (L34-047) pe baza articolului din 2021 semnat de Sorin Cociş, Vlad-Andrei Lăzărescu şi Sergiu Traian Socaciu. Corecţii şi adăugiri drumuri, ape ca polilinie, restricţii de manevră şi de viteză în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 48. Introdus accesul detaliat la Shoping Park şi Profi Calea Călăraşilor din Brăila (L35-104), explicitat unele intersecţii, introdus puncte de interes, străzi noi, restricţii de manevră, explicaţii vocale speciale şi devierea de pe DN2B pe viitorul sens giratoriu care deserveşte malul brăilean al podului suspendat peste Dunăre de la Brăila. (Bogdan Condurăţeanu) (27.02.2022)
 49. Introdus un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Bârlad (L35-068), mici corecţii şi completări drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (28.02.2022)
 50. Introdus un drum de legătură nou între Socodor şi Nadab (L34-055), corecţii şi completări drumuri, ape ca polilinie şi lacuri ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 51. Corecţii şi completări puncte de interes, drumuri şi ape ca polilinie în L34-022. (Bogdan Condurăţeanu) (01.03.2022)
 52. Introdus elementele de detaliu (puncte, linii, poligoane) ale necropolei tumulare slave de la Nuşfalău-Vulpişte pe baza articolului din 2021 semnat de Dan Băcueţ-Crişan şi Horaţiu Cociş. Introdus două sensuri giratorii noi (24 sensuri giratorii noi până acum!) în Şimleu Silvaniei (L34-034), mai multe sensuri unice noi în localitate, corecţii şi completări puncte de interes, drumuri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.03.2022)
 53. Introdus două sensuri giratorii noi (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Carei (L34-009), accesul detaliat la Penny Market, Jysk, Unicarm şi Lidl Carei, completări sensuri unice, alei printre blocuri, poligoane clădiri şi căi ferate (triajul Carei) în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (03.03.2022)
 54. Introdus un sens giratoriu nou (27 sensuri giratorii noi până acum!) în Ardusat (L34-023). Mici corecţii drumuri, ape ca polilinie şi poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (04.03.2022)
 55. Introdus accesul detaliat la cele două Penny Market din Zalău (L34-035). Introdus accesul detaliat la Zalău Value Centre şi sensul giratoriu nou (28 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte. Corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare, ape ca polilinie şi păduri ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 56. Introdus tipologii noi de puncte de interes adăposturile publice civile şi adăposturile publice private. (Bogdan Condurăţeanu) (05.03.2022)
 57. Introdus adăposturile publice civile ca punct pe baza datelor DSU în planşele L34-009, L34-010, L34-011, L34-012, L34-021, L34-022, L34-023, L34-024, L34-032, L34-033, L34-035, L34-036, L34-047, L34-048, L34-055, L34-059, L34-060, L34-066, L34-067, L34-069, L34-072, L35-001, L35-004, L35-005, L35-006, L35-007, L35-013, L35-014, L35-016, L35-017, L35-025, L35-026, L35-029, L35-030, L35-031, L35-032, L35-038, L35-039, L35-040, L35-041, L35-042, L35-043, L35-044, L35-045, L35-050, L35-051, L35-052, L35-053, L35-054, L35-055, L35-056, L35-057, L35-061, L35-062, L35-063, L35-064, L35-065, L35-066, L35-067, L35-068, L35-069, L35-077, L35-079, K35-001, K35-002, K35-003, K35-004, K35-010, K35-015, L34-079, L34-080, L34-081, L34-082, L34-083, L34-084, L34-091, L34-092, L34-093, L34-094, L34-095, L34-104, L34-107, L34-108, L34-116, L34-117, L34-118, L34-119, L34-120, L34-130, L34-131, L34-132, L34-142, L34-144, L35-073, L35-074, L35-075, L35-076, L35-085, L35-087, L35-088, L35-089, L35-091, L35-092, L35-093, L35-097, L35-098, L35-099, L35-100, L35-101, L35-102, L35-103, L35-104, L35-106, L35-109, L35-110, L35-111, L35-112, L35-113, L35-114, L35-121, L35-122, L35-124, L35-125, L35-126, L35-127, L35-128, L35-129, L35-133, L35-134, L35-136, L35-137, L35-138, L35-139, L35-141 şi L35-142. Recompilat toată harta. (Bogdan Condurăţeanu)
 58. v14.06. (Bogdan Condurăţeanu)
 59. Introdus accesul detaliat la Parcul Industrial Sud din Bistriţa (L35-025) şi cele 3 sensuri giratorii noi (31 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc. Completări drumuri de exploatare şi poligoane lacuri de balastieră şi finalizat introducerea Someşului Mare ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 60. Completări şi corecţii ape ca polilinie în L35-025. (Bogdan Condurăţeanu) (06.03.2022)
 61. Introdus unele sensuri unice noi în Timişoara (L34-079), adăugat restricţii de manevră, alei printre blocuri, amprente blocuri la sol şi accesul detaliat la Lidl, Penny Market şi Mega Image Giroc. Introdus un sens giratoriu nou (32 sensuri giratorii noi până acum!) în Timişoara, accesul detaliat la Lidl Calea Torontalului şi câteva complexe rezidenţiale din zonă. Mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 62. Revenit asupra încadrării adăposturile publice civile ca punct deoarece tipologia aleasă de tip CUSTOMIZABLE_POINT nu permite păstrarea informaţiilor de contact (adresă). Folosit în acest scop tipologia predefinită de Garmin PUBLIC_RESTROOM, dar cu iconiţa de adăpost public civil şi cu nivelul de vizibilitate detaliu setat la 1 în loc de 3. Recompilat toată harta. (Bogdan Condurăţeanu) (07.03.2022)
 63. Introdus adresarea poştală individuală în Oituz (L35-142) pe baza RENNS, introdus mai multe sensuri unice noi, puncte de interes, adrese poştale şi observaţii la Constanţa pentru care le mulţumim lui Ablalim Ferodin şi Marin Gabriel. (Bogdan Condurăţeanu) (08.03.2022)
 64. Revenit la L35-113 unde s-a actualizat accesul, restricţiile de manevră, de încadrare în bandă, explicaţiile speciale şi accesul detaliat la Prahova Value Center pe baza planului pus la dispoziţie de Primăria Ploieşti, căreia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (09.03.2022)
 65. Introdus adresarea poştală individuală în Bâldana şi Tărtăşeşti (L35-124) pe baza RENNS, restricţii de manevră, de viteză precum şi cele două sensuri giratorii noi (34 sensuri giratorii noi până acum!) din cadrul complexului Eden Forest din Tărtăşeşti. Introdus accesul detaliat la Lidl Belşugului din Bucureşti. (Bogdan Condurăţeanu) (10.03.2022)
 66. Mici completări şi corecţii adrese poştale în Murfatlar (L35-141), pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. Completări puncte de interes în Cernavodă pe baza informaţiilor primite de la Primăria Cernavodă, căreia îi mulţumim. Mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (10.03.2022)
 67. v14.07. (Bogdan Condurăţeanu)
 68. Introdus două sensuri giratorii noi (36 sensuri giratorii noi până acum!) în Măgurele (L35-125), configurat zona pietonală exclusivă din centrul localităţii, actualizat sensuri unice, sensuri duble, puncte de interes, restricţii de manevră, poligoane clădiri şi lacuri în planşă. Introdus puncte de interes de afaceri pentru care îi mulţuumim lui Tinel Ştefănescu. Introdus adresarea poştală individuală în Boteni, Biţina-Pământeni, Biţina-Ungureni şi Chiroiu-Ungureni pe baza RENNS. (Bogdan Condurăţeanu) (11-12.03.2022)
 69. Mici corecţii şi adăugiri drumuri în L35-111. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.03.2022)
 70. Corecţii şi adăugiri drumuri şi căi ferate (triajele Fundulea, Lehliu-Gară şi Săruleşti-Gară) în L35-126. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 71. Introdus un sens giratoriu nou (37 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010). Introdus mai multe sensuri unice noi în localitate, alei printre blocuri precum şi accesul detaliat la Penny Cloşca, Lucian Blaga şi Henri Coadă din Satu Mare. (Bogdan Condurăţeanu) (14.03.2022)
 72. Introdus podul nou de la Bulz şi marcajele turistice din L34-046 pe baza datelor Salvamont Bihor, completări poteci, drumuri de exploatare şi poligoane Crişul Repede. Introdus fortificaţiile hortyste WW2 de la Huedin pentru a căror semnalare şi poziţionare îi mulţumim lui Dinu Bereteu. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (15.03.2022)
 73. v14.08. (Bogdan Condurăţeanu)
 74. Introdus adresarea poştală individuală în Darabani (K35-009) pe baza unor date furnizate de Ablalim Ferodin, căruia îi mulţumim şi pe baza RENNS. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (16.03.2022)
 75. Introdus marcajele turistice din L34-045 pe baza datelor Salvamont Bihor, completări poteci, drumuri de exploatare şi poligoane Crişul Negru. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 76. Introdus marcajele turistice din L34-058 pe baza datelor Salvamont Bihor, completări şi corecţii poteci, drumuri de exploatare şi puncte de interes. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (17-18.03.2022)
 77. Introdus accesul detaliat la Penny Market Bolintin-Deal pe baza PUZ-ului pus la dispoziţie de Primăria Bolintin-Deal, căreia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (18.03.2022)
 78. v14.09. (Bogdan Condurăţeanu)
 79. Introdus monumentul şi cimitirul eroilor din primul război mondial de la Finta (L35-112), pe baza articolului şi indicaţiilor ulterioare oferite de către Cornel Mărculescu, căruia îi mulţumim. Îmbogăţit informaţiile de tip punct de interes, acces şi poligoane clădiri în Ploieşti West Park. Corecţii şi completări ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (19.03.2022)
 80. Introdus coordonatele valide din adăposturile civile private din Bucureşti şi Ilfov pe baza informaţiilor DSU. Eliminat dublurile din cele publice şi private în planşele L35-125 şi L35-137. (Bogdan Condurăţeanu)
 81. Actualizat graniţele UAT ca linie şi poligon pe baza datelor ANCPI din 23.12.2021. Mulţumiri geo-spatial.org şi Vasile Crăciunescu pentru date şi îndrumări. Recompilat toată harta. (Bogdan Condurăţeanu)
 82. v14.10. (Bogdan Condurăţeanu)
 83. Introdus unele adrese poştale şi denumiri blocuri în Constanţa (L35-142) pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. (Bogdan Condurăţeanu) (20.03.2022)
 84. Introdus accesul detaliat la noua Sală Polivalentă din Oradea (L34-032) precum şi cele 3 sensuri giratorii noi (40 sensuri giratorii noi până acum!) care o deservesc. Adăugat un sens giratoriu nou (41 sensuri giratorii noi până acum!) în Oradea, multe sensuri unice noi, puncte de interes şi restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu) (21.03.2022)
 85. Corecţii şi adăugiri drumuri, ape ca poligon şi polilinie în planşa L35-121. Introdus triajul Balş. (Bogdan Condurăţeanu)
 86. Corecţii şi adăugiri drumuri, puncte de interes şi ape ca polilinie în L34-132. (Bogdan Condurăţeanu) (22.03.2022)
 87. Introdus elementele de detaliu (val, şanţuri, clădiri terme, varii construcţii şi cuptoare) ale castrului roman Aquae de la Cioroiu Nou (L34-143). Mici corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca polilinie în planşă. Corecţii semnificative ape ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (23.03.2022)
 88. Introdus unele modificări de ultimă oră în Constanţa (L35-142) privind sensurile unice, restricţii de manevră şi de încadrare în bandă pe Bd. Mamaia între Bd. Tomis şi Soveja precum şi corecţia denumirii unui bloc, pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin. (Bogdan Condurăţeanu) (24.03.2022)
 89. Schimbat din nou tipologia la adăposturile civile din PUBLIC_RESTROOMS în SOCIAL_SERVICES cu branding specific la sugestia echipei tehnice de la Garmin. Pe harta instalată  pe dispozitiv tipologia PUBLIC_RESTROOMS apărea în traducere românească ‘Toalete’ … şi fără iconiţa specifică a adăposturilor civile. Recompilat toată harta care a ajuns atât de mare încât procesul durează 3 zile. (Bogdan Condurăţeanu)
 90. Rulat scripturile de statistici pentru v14.10, pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. (Bogdan Condurăţeanu) (25.03.2022)
 91. Mulţumiri de asemenea lui Cristian Petrică pentru agregarea datelor statistice relative la această versiune. (Bogdan Condurăţeanu) (26.03.2022)
 92. Mici corecţii în planşele L35-125, L35-073, L35-085 şi L35-097 pentru a rezolva o eroare greu de găsit care făcea calculul de rute Vest –Est prin Râmnicu Vâlcea imposibil. Problema era cauzată de 2 segmente de drum din L35-097 care nu aveau ROUTE_LVL 5 … (Bogdan Condurăţeanu) (26-29.03.2022)
 93. Inversat un sens unic proaspăt schimbat în Alba Iulia (L34-072). (Bogdan Condurăţeanu) (28.03.2022)
 94. Închiderea ediţiei v14.10. (Bogdan Condurăţeanu) (29.03.2022)