Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii Ro.A.D.2023.20

Jurnalul Hărţii Ro.A.D.2023.20

Modificări între v15.10 şi v15.20

 1. Completări poligoane clădiri în L35-141 şi L35-142. (Bogdan Condurăţeanu) (10.05.2023)
 2. Completări poligoane clădiri în K35-009 şi K35-010. (Bogdan Condurăţeanu) (11.05.2023)
 3. v15.11. (Bogdan Condurăţeanu) (11.05.2023)
 4. Utilizat forma actuală a adreselor din Valu lui Traian (L35-141) vs. cea oficială, care încă nu este implementată în teren. Mulţumiri lui Ablalim Ferodin şi Vlad Ahtamon pentru observaţii şi explicaţii. (Bogdan Condurăţeanu) (21.05.2023)
 5. Introdus elementele de detaliu (val, şanţuri) ale cetăţii de epocă nedeterminată de la Apaţa-Capul Mare/Câmpul Mare (L35-063), ale cetăţii de epocă nedeterminată de la Homorod-Cheoveş Berţ, corecţii şi completări la valul medieval timpuriu de pământ Homarka pe baza articolului soţilor Ştefan din 2023. Completări drumuri exploatare şi poteci de acces în zonele respective. (Bogdan Condurăţeanu) (22.05.2023)
 6. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţ) ale cetăţii de epocă nedeterminată de la Apaţa-Dealul Silaş (L35-075), corecţii şi completări la valul medieval timpuriu de pământ Homarka pe baza articolului soţilor Ştefan din 2023. Completări drumuri exploatare şi poteci de acces în zonele respective. (Bogdan Condurăţeanu)
 7. Corecţii şi completări elementele de detaliu (valuri, şanţ) ale cetăţii medievale de pământ Rika şi zidul turnului medieval estic al acesteia în planşa L35-064. pe baza articolului soţilor Ştefan din 2023. Completări drumuri exploatare şi poteci de acces în zonele respective. (Bogdan Condurăţeanu)
 8. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri) ale valurile dacice de baraj de la SV şi NV de cetatea dacică de la Covasna-Cetatea Zânelor (L35-077), pe baza articolului lui Luca-Paul Pupeză din 2023. Introdus ceea ce pare a fi valul unui castru de pământ roman la Covasna-Cetatea Zânelor. Uniformizat denumiri drumuri şi completări şi corecţii diacritice româneşti la acestea. (Bogdan Condurăţeanu) (23.05.2023)
 9. Introdus siturile arheologice din UAT Aiud în planşele L34-072 şi L34-060. (Bogdan Condurăţeanu) (06.06.2023)
 10. Remediat o întrerupere pe A2 între L35-141 şi L35-142 pe direcţia spre Bucureşti. Mulţumiri lui Ioan Cândea pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (21.07.2023)
 11. Introdus un sens giratoriu nou (1 sens giratoriu nou până acum!) şi conexiunile din judeţul Brăila la Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila. (L35-104) (Bogdan Condurăţeanu)
 12. v15.12. (Bogdan Condurăţeanu) (21.07.2023)
 13. Introdus podul suspendat peste Dunăre de la Brăila precum şi sensul giratoriu nou (2 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte în Smârdan precum şi drumurile de legătură DN2S, DN22J din L35-105. Mici corecţii şi adăugiri drumuri, poteci, puncte de interes şi ape ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (22.07.2023)
 14. Introdus un sens giratoriu nou (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Cernica (L35-125), 7 sensuri giratorii noi (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti, sensul giratoriu suspendat peste DNCB de la Berceni (11 sensuri giratorii noi până acum!), pasajul Europa Unită din sectorul 4 Bucureşti, pasajul Doamna Ghica din Bucureşti sector 2, sens dublu de parcurgere pe o parte din DNCB, numere poştale noi, amprente clădiri la sol, alei printre blocuri, acces în centre logistice, multe sensuri unice noi, inclusiv cele din Bucureşti de pe Calea Floreasca şi Aviator Radu Beller, explicaţii vocale speciale, restricţii de manevră, de viteză şi de încadrare în bandă. (Bogdan Condurăţeanu) (23-27.07.2023)
 15. v15.13. (Bogdan Condurăţeanu) (27.07.2023)
 16. Introdus unele sensuri unice noi în Câmpia Turzii (L34-060), eliminat un sens giratoriu desfiinţat din localitate, adăugat alei printre blocuri, accesul în zona industrială Mechel, corectat amprente blocuri la sol, eliminat hale care au fost demolate, adăugat toponime şi corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (28.07.2023)
 17. Introdus 4 sensuri giratorii noi (15 sensuri giratorii noi până acum!) în Giarmata (L34-079) care deservesc drumul modernizat între Dumbrăviţa şi Giarmata, un sens giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!) într-un centru logistic din Giarmata,  revizuit unele sensuri unice din Timişoara, completări străzi, denumiri de străzi, parcuri logistice (acces, puncte de interes şi amprente depozite), puncte de interes, ape ca poligon şi polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (29.07.2023)
 18. v15.14. (Bogdan Condurăţeanu) (29.07.2023)
 19. Introdus accesul detaliat la AFI Arad (L34-067) precum şi cele două sensuri giratorii noi (18 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deservesc, sensuri unice noi în localitate, alei printre blocuri şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (31.07.2023)
 20. Introdus noul pod de la Răsăritului din Cluj-Napoca (L34-048), pista aeroportului de la Sălicea, restricţii de manevră şi de încadrare în bandă, drumuri de exploatare, poteci, finalizat introducerea Someşului Mic ca poligon în planşă, corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 21. Introdus mai multe sensuri unice noi în Sibiu (L35-073), accesul detaliat în Kaufland Veteranilor din Sibiu, străzi, denumiri străzi, amprente lacuri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (01.08.2023)
 22. Introdus accesul detaliat la Park Plaza Slobozia (L35-127) precum şi sensul giratoriu nou (19 sensuri giratorii noi până acum!) care îl deserveşte, actualizat multe sensuri unice noi, introdus străzi noi, denumiri de străzi şi adăugat alei printre blocuri în localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
 23. Introdus pista aeroportului privat din Remetea (L35-039), completări drumuri de exploatare şi marcaje Via Transilvanica în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (02.08.2023)
 24. Introdus unele sensuri unice noi în Gherla (L34-036), alei printre blocuri, străzi, drumuri de exploatare. Introdus necropola tumulară de la Dej-Dealul Bela. Introdus varii lacuri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
 25. Corecţii şi completări ape ca polilinie în L34-036. (Bogdan Condurăţeanu) (03.08.2023)
 26. Introdus un sens giratoriu nou (20 sensuri giratorii noi până acum!) în Zalău (L34-035), mici corecţii şi adăugiri drumuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 27. Introdus unele sensuri unice noi în Baia Mare (L34-024), completări şi corecţii drumuri de exploatare şi poteci în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 28. Introdus un sens giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) în Câmpeneşti (L34-048). (Bogdan Condurăţeanu)
 29. Introdus un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Piatra-Neamţ (L35-041), corecţii amplasamente clădiri şi modificat importanţa unor artere din localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
 30. Introdus unele sensuri unice noi în Făgăraş, puncte de interes pentru care îi mulţumim lui Ablalim Ferodin, completări lacuri ca poligon, drumuri de exploatare şi poteci în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (04.08.2023)
 31. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Brazi (L35-113) care deserveşte accesul în platforma PetroBrazi, devierea de pe DN 1D şi sensul giratoriu nou (24 sensuri giratorii noi până acum!) de acolo, mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 32. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşa L35-113. (Bogdan Condurăţeanu) (05.08.2023)
 33. Finalizat introducerea Târnavelor ca poligon în L34-072, corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi poteci în planşă. Completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 34. Introdus valul unui posibil castru roman auxiliar de marş la Racoşul de Sus – Pârâul Scaunului (L35-064) pe baza articolului din 2011 semnat de Zoltán Czajlik, Sándor Berecki, László Rupnik şi Sándor József Sztáncsuj. (Bogdan Condurăţeanu)
 35. Completări şi corecţii drumuri de exploatare, poteci, puncte de interes şi ape ca polilinie în L45-064. (Bogdan Condurăţeanu) (06.08.2023)
 36. Introdus două sensuri giratorii noi (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Aleşd (L34-033) şi un sens giratoriu nou (27 sensuri giratorii noi până acum!) în Peştiş care deservesc viitoarea variantă Ocolitoare Aleşd. Introdus restricţiile de manevră, de viteză, de încadrare în bandă şi explicaţiile vocale speciale ferente. Completări şi corecţii drumuri de exploatare, poteci, căi ferate, poligoane ape şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (07.08.2023)
 37. v15.15. (Bogdan Condurăţeanu) (07.08.2023)
 38. Introdus două sensuri giratorii noi (29 sensuri giratorii noi până acum!) în Oradea (L34-032), accesul detaliat la Lidl Ceyrat din Oradea, sensuri unice noi, completări puncte de interes, căi ferate, poligoane clădiri şi lacuri de balastieră în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 39. Introdus un sens giratoriu nou (30 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010), sensuri unice noi, alei printre blocuri, corecţii poligoane blocuri, puncte de interes în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.08.2023)
 40. Introdus un sens giratoriu nou (31 sensuri giratorii noi până acum!) de acces în Tomnatic (L34-078), mici corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 41. Introdus unele zone exclusiv pietonale în Hunedoara (L34-082), mulţumiri lui Adi Marincescu pentru atenţionare. Completări şi corecţii puncte de interes, drumuri judeţene, de exploatare şi poteci în planşă. Mici corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (09.08.2023)
 42. Introdus unele sensuri unice noi în Galaţi (L35-093) şi unele restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
 43. Introdus un sens giratoriu nou (32 sensuri giratorii noi până acum!) în Lugoj (L34-080), corecţii şi adăugiri puncte de interes, drumuri de exploatare şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 44. Introdus mai multe sensuri unice noi în Piteşti (L35-110), completări alei printre blocuri şi amprente la sol blocuri în localitate. (Bogdan Condurăţeanu)
 45. Introdus un sens giratoriu nou (33 sensuri giratorii noi până acum!) în Bacău (L35-054), completări şi corecţii drumuri, străzi şi denumiri de străzi în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 46. Introdus mai multe sensuri unice noi în Roman (L35-042), denumiri blocuri şi drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu)
 47. Introdus unele sensuri unice noi în Câmpulung (L35-099), mici corecţii şi adăugiri puncte de interes şi drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 48. Introdus unele sensuri unice noi şi o stradă nouă în Câmpina (L35-100), mici corecţii şi adăugiri puncte de interes şi drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 49. Corecţii şi completări diacritice româneşti denumiri poligoane în L34-079. (Bogdan Condurăţeanu) (10.08.2023)
 50. v15.16. (Bogdan Condurăţeanu) (10.08.2023)
 51. Corecţii şi completări străzi, denumiri de străzi, drumuri, puncte de interes şi amprente clădiri la sol în L35-124. Mici corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 52. Introdus adrese poştale, puncte de interes, restricţii de manevră în Constanţa (L35-142) pe baza datelor comunicate de Ablalim Ferodin, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (11-12.08.2023)
 53. Introdus adresarea poştală la nivel de adresă poştală individuală în Cumpăna (L35-142) pe baza RENNS, mici completări şi corecţii puncte de interes în localitate. Introdus un sens giratoriu nou (34 sensuri giratorii noi până acum!) în Cumpăna, modificat importanţa unor străzi. (Bogdan Condurăţeanu) (13-14.08.2023)
 54. v15.19. (Bogdan Condurăţeanu) (14.08.2023)
 55. Introdus două cazemate româneşti din al doilea război mondial şi tranşeele de la Lupeşti (L35-066), pentru care îi mulţumim lui Sorin Ifrim. Mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi poteci în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (15.05.2023)
 56. Introdus denumirile străzilor şi sensurile unice din Valea Lupului (L35-031). Mici corecţii şi completări ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
 57. Introdus denumirile străzilor şi sensurile unice din Valea Lupului (L35-032). Introdus sensuri unice noi, denumiri de străzi şi puncte de interes în Iaşi. Eliminat majoritatea poligoanelor clădirilor din localitate. Mici corecţii şi completări ape ca polilinie în planşă.
 58. v15.20. (Bogdan Condurăţeanu) (15.08.2023)
 59. Corectat apartenenţa administrativă a unor străzi din L35-141 şi L35-142 şi completări coduri poştale la drumuri în respectivele planşe. Introdus unele puncte de interes şi adrese poştale în L35-141. Mulţumiri lui Ablalim Ferodin pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu) (16.08.2023)
 60. Introdus segmentul nordestic al variantei de ocolire Aleşd (L34-033) şi unele sensuri unice noi în localitate. Eliminat mai multe întreruperi la graniţa dintre planşele L34-033 şi L34-034. (Bogdan Condurăţeanu)
 61. Remediat un sens unic greşit în Păniceni (L34-047). (Bogdan Condurăţeanu)
 62. Rulat scripturile de generare rapoarte de tipuri şi adrese în hartă, pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. (Bogdan Condurăţeanu)
 63. Agregat şi publicat statisticile la v15.20, pentru care îi mulţumim lui Cristian Petrică. (Bogdan Condurăţeanu) (17.08.2023)
 64. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu) (17.08.2023)