Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2015.10

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2015.10

Modificări între v6.44 şi v7.10
1. Introdus unele toponime noi şi corecţii la răul Mureş ca polilinie în L34-083. (Bogdan Condurăţeanu) (24.11.2014)
2. Introdus L.E.A. ca polilinie în planşele L35-039, L35-040, L35-041, L35-042, L35-043, L35-044, L35-045, L35-051, L35-052, L35-053, L35-054, L35-055, L35-056, L35-057, L35-063, L35-064, L35-065, L35-066,L35-067, L35-068, L35-069, L35-081 şi L35-093. (Marius Irimia) (25.11.2014)
3. introdus adrese pe linii, puncte de interes si poligoane in localităţile: BĂLŢAŢI, POTCOAVA-FĂLCOENI, POTCOAVA, TRUFINEŞTI, VALEA MERILOR, SINEŞTI, MĂRGINENI-SLOBOZIA, MIHĂILEŞTI-POPEŞTI, JITARI, MOGOŞEŞTI, RUSCIORI, TEIUŞ, ŞUICA, NEGRENI şi CHIŢEASCA, introdus adrese pe linii, puncte de interes, poligoane (inclusiv blocurile ca punct si poligon), adresă completă ca atribut al punctului şi cvartalele de blocuri în orasul SCORNICEŞTI, completat reţeaua de drumuri de exploatare si introdus ca puncte numerele de tipul bis, a, b, etc. după datele din INIS. (Laura Albeanu) (26.11.2014)
4. v6.45. (Bogdan Condurăţeanu
5. Înlocuit tipologia de tip BUILDING cu cea de RESIDENTIAL_AREA_BUILDING în planşele K34-010, K34-011, K35-001, L34-120, L35-041, L35-042, L35-045, L35-065, L35-129, L35-130, L35-139 şi L35-140. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru suport. (Bogdan Condurăţeanu)
6. Făcut legătura cu drumurile din planşele L35-121, L35-109 şi L35-110. (Bogdan Condurăţeanu) (27.11.2014)
7. Corectat atributul de acces la unele drumuri din L35-117 şi declasat Carrefour Armonia din Brăila (L35-104). Mulţumiri lui Marian Istrati pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
8. Introdus două sensuri giratorii noi (2 sensuri giratorii noi până acum!) în Deva (L34-082) – mulţumiri Adrian Marincescu, introdus mai multe clădiri ca poligon, alei, zone exclusiv pietonale, monumente şi luciul unor lacuri. (Bogdan Condurăţeanu)
9. Completat unele drumuri de exploatare în K34-011 şi făcut legătura acestora cu cele din K34-012. (Bogdan Condurăţeanu) (28.11.2014)
10. Mai multe corecţii şi adăugiri (sensuri duble, denumiri benzinării, dubluri, restricţii de viteză) în K35-010 pentru care îi mulţumim lui Dan-Claudiu Dragoş. Introdus Lidl Mangalia şi accesul detaliat la acesta, introdus mai multe monumente în Mangalia şi datele de contact ale Muzeului Marinei. Refăcut ţărmul Mării Negre de la Tuzla la Costineşti, unele porţiuni din Lacul Tătlăgeacul Mare şi introdus drumurile de coastă. Introdus un baraj din stabilopozi la Mangalia, farurile şi cazematele care protejau portul. (Bogdan Condurăţeanu) (29.11.2014)
11. Varii corecţii şi adăugiri în Băileşti (L34-143). Introdus alei în parc, centrul comercial şi accesul detaliat la acesta, corectat încadrarea sensului giratoriu (3 sensuri giratorii noi până acum!) din Băileşti, adăugat mai multe clădiri, monumente, cartat aleile din cimitir. (Bogdan Condurăţeanu) (30.11.2014)
12. Mai multe corecţii şi adăugiri în Craiova (L34-144), inclusiv un sens giratoriu nou(4 sensuri giratorii noi până acum!), introdus accesul detaliat la un magazin Lidl nou, aleile în parcul englez, fântânile muzicale, eliminat unele dubluri la puncte, introdus sens dublu pe unele drumuri şi corectat luciul mai multor bălţi. (Bogdan Condurăţeanu)
13. Mici corecţii şi adăugiri în L35-133, L35-134 (Monumentul Eroilor din Vălcele) şi L35-135 (Conacul Rainer din Lăceni, corectat luciul unor bălţi la Măgura). (Bogdan Condurăţeanu) (01.12.2014)
14. Mai multe adăugiri de monumente şi alei prin parcuri în Lugoj (L34-080), eliminat unele poligoane de ape, corectat denumirea unor străzi şi explicitat intersecţia între E70 şi DJ680 la care s-au adăugat restricţii de încadrare în bandă şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu)
15. Eliminat unele puncte din L35-136 şi schimbat încadrarea celor de tipul Casă Pădurar. Adăugat unele adrese noi în Craiova (L34-144), schimbat încadrarea unor puncte de tip bloc de locuinţe. (Bogdan Condurăţeanu)
16. Introdus noul model SRTM-1 de elevaţii cu precizia de o secundă de arc în hartă. (Bogdan Condurăţeanu) (2-15 dec. 2014)
17. Schimbat denumirea hărţii, versiunea curentă în v7.0 şi family ID-ul acesteia şi recompilat toată harta.
18. Introdus Liniile Electrice Aeriene ca polilinii în planşele L35-001, L35-002, L35-003, L35-004, L35-005, L35-006, L35-007, L35-013, L35-014, L35-015, L35-016, L35-017, L35-018, L35-019,L35-020, L35-025, L35-026, L35-027, L35-028, L35-029, L35-030, L35-031, L35-032, L35-033, L35-037 şi L35-038. (Marius Irimia) (22.12.2014)
19. Introdus legătura la A1 de la Apoldu în L34-084, împreună cu cele două sensuri giratorii (6 sensuri giratorii noi până acum!) care o deservesc. Introdus restricţiile de manevră, de încadrare în bandă, explicaţiile vocale speciale şi detalierile din zonă. Eliminat unele dubluri de puncte şi poligoane ale unor râuri. Introdus unele restricţii de viteză pe viaductele din zonă. (Bogdan Condurăţeanu) (29.12.2014)
20. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-096. Adăugat pensiunea Bellamy. Introdus restricţii sezoniere de acces pe Transalpina între Rânca şi Acumularea Oaşa. Declasat DN67C pe acele porţiuni unde nu a fost încă modernizat. Introdus şi denumirea Drumul Regelui pentru Transalpina. Mici corecţii şi adăugiri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (31.12.2014-04.01.2015)
21. Introdus un drum cu dublu sens la est de Sebeş şi un acces la A1 la Cut (L34-084). (Bogdan Condurăţeanu)
22. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-095. Introdus unele fortificaţii de primul război mondial la nord de Petroşani. (Bogdan Condurăţeanu) (05-06.01.2015)
23. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-072. (Bogdan Condurăţeanu) (07.01.2015)
24. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-060. (Bogdan Condurăţeanu) (08-09.01.2015)
25. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-085. (Bogdan Condurăţeanu) (10.01.2015)
26. Introdus unele corecţii şi date noi (monumente, cimitire de onoare, adăugiri la poligoane Olt, limite de viteză, etc.) în planşa L35-085. (Bogdan Condurăţeanu) (11.01.2015)
27. Introdus unele corecţii şi date noi (monumente, cimitire de onoare, corecţii la trama stradală) în planşele L34-107 şi L34-095. (Bogdan Condurăţeanu) (12.01.2015)
28. Introdus unele corecţii şi date noi (alei, parcuri, drumuri de exploatare) în planşa L34-067, inclusiv segmentul Pecica-Nădlac din această planşă al autostrăzii A1. Reamplasat fortificaţia hallstattiană de la Pecica-Şanţul Mic ca punct şi introdus elementele de detaliu ale fortificaţiei hallstattiene de la Pecica-Între vii pe baza articolului lui Leonard Dorogostaiski şi Adrian Ardelean din Arheovest II. (Bogdan Condurăţeanu) (13.01.2015)
29. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-067. (Bogdan Condurăţeanu) (14.01.2015)
30. Completat reţeaua stradală, am introdus denumiri strazilor, poligoane, puncte de interes, adrese pe linii ( după INIS) în localităţile: FUSEA, SĂLCUŢA, MERENI, PLOPU, TITU, MAVRODIN, GHERGANI, COLACU, GHIMPAŢI, RĂCARI şi CRIVINA din L35-124. Refăcut geometria drumurilor în localităţile: ODOBEŞTI, TOMŞANI, MĂRUNŢIŞU, MIULEŞTI, BRÂNCOVEANU, UNGURENI (CORBII MARI), CROVU, ZIDURILE, POTLOGI, PODU CRISTINII, ROMÂNEŞTI, VLĂSCENI, PITARU, SERDANU, BOTENI, CONŢEŞTI, BĂLTENI, GĂMĂNEŞTI, VIZUREŞTI, CREŢU, URZICEANCA, BALDANA, SLOBOZIA MOARĂ, LUNGULEŢU, PODU CORBENCII, POIANA, POIENIŢA, BREZOAELE, BREZOAIA, TĂRTĂŞEŞTI, DÂRZA, CIOCĂNEŞTI, SAMURCAŞI şi MĂNĂSTIREA. Refăcut localităţile GULIA, SĂBĂRENI, DRAGOMIRESTI-DEAL, BACU, JOIŢA şi CORNETU, completat numerotarea stradală în BRAGADIRU, BUCIUMENI, BUFTEA, CHITILA şi BOLINTIN-VALE pe baza informaţiilor INIS. Refăcut numerotarea stradală în SUSENI şi MALU SPART tot pe baza INIS. Completat reţeaua de drumuri comunale cu tot cu denumiri. Completat reţeaua de drumuri de exploatare. (Laura Albeanu) (15.01.2015)
31. Varii completări, corecţii şi adăugiri la datasetul din L35-124. v7.03. (Bogdan Condurăţeanu)
32. Făcut legătura la drumurile din L35-124 cu cele din planşele L35-123, L35-112, L35-125 şi L35-136. (Bogdan Condurăţeanu) (16.01.2015)
33. Mici corecţii în L35-123. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Îmbogăţit acoperirea cu drumuri şi căi ferate la Titu şi Bucureşti-Vest în planşa L35-124. (Bogdan Condurăţeanu) (17.01.2015)
35. Introdus autostrada segmentul Nădlac-Pecica din A1, porţiunea din planşa L34-066, împreună cu cele două sensuri giratorii (8 sensuri giratorii noi până acum!) care deservesc nodul rutier de la Nădlac. (Bogdan Condurăţeanu) (19.01.2015)
36. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-066. (Bogdan Condurăţeanu) (20.01.2015)
37. Adăugat unele toponime noi în zona Sibiu-Daia în planşa L35-073. (Bogdan Condurăţeanu)
38. Îmbogăţit toponimia în planşa L34-032. (Bogdan Condurăţeanu) (21.01.2015)
39. Finalizat culegerea şi distribuţia în planşe a cvasitotalităţii monumentelor dedicate rezistenţei anticomuniste şi victimelor comunismului din România. (Bogdan Condurăţeanu) (22.01.2015)
40. Introdus mai multe monumente şi cele două cimitire de onoare în Iaşi (L35-032). Introdus două sensuri giratorii noi (10 sensuri giratorii noi până acum!), câteva sensuri unice noi, alei în parcuri şi noul pasaj subteran Mihai Eminescu. Introdus o parte din canalul Jijia ca polilinie şi poligon. Introdus accesul detaliat la Kaufland Păcurari şi Pavlov, Billa, Carrefour Felicia, Dedeman Manta Roşie, Varii corecţii şi adăugiri. (Bogdan Condurăţeanu) (23.01.2015)
41. Introdus accesul detaliat la Kaufland şi Bricostore Varlaam din Iaşi (L35-032). Introdus alei în grădina Palas şi în Parcul Voievozilor. Introdus complexul rezidenţial Penta şi complexul rezidenţial Green Park. (Bogdan Condurăţeanu) (24.01.2015)
42. Cartat cca. 90% din monumentele de for urban şi clădirile monument istoric din LMI Focşani. Introdus un sens giratoriu nou (11 sensuri giratorii noi până acum!) şi accesul detaliat la Kaufland, Praktiker şi Mediagalaxy. Introdus cimitirele de onoare ale eroilor sovietici şi români din Cimitirul Nord, români, germani, austro-ungari şi ruşi de la Sf. Mina. Introdus unele sensuri duble, alei prin parcurile olandez, grădina publică, teatrului şi Robert Schuman. (Bogdan Condurăţeanu) (26.01.2015)
43. Introdus monumentele din cimitirul eroilor germani din al doilea război mondial din Iaşi (L35-032). Introdus porţiuni din Râul Jijia în dreptul localităţii Cotu lui Ivan şi mai multe monumente ale eroilor în Tomeşti, Ţuţora şi Iaşi. Cartat Cimitirul Victimelor Pogromului din 1941, Parcul Independenţei şi Piaţa Naţiunilor Unite din Iaşi. (Bogdan Condurăţeanu) (27.01.2015)
44. Cartat parcul şi monumentul mareşalului Joffre din Mărăşeşti (L35-079) şi un sens giratoriu nou (12 sensuri giratorii noi până acum!) în Mărăşeşti. (Bogdan Condurăţeanu) (28.01.2015)
45. Cartat Mănăstirea Brâncovenească fortificată şi parcul municipal din Râmnicu Sărat (L35-091), monumentele din acesta, introdus accesul detaliat la Kaufland Râmnicu-Sărat, benzi duble, sensuri unice şi două sensuri giratorii noi (14 sensuri giratorii noi până acum!). Introdus mai multe monumente în planşă şi cimitirul ProPatria de la Bordeşti. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Introdus modelul texturat 3D al catedralei romano-catolice Sf. Mihail din Alba Iulia (L34-072). (Bogdan Condurăţeanu & Symmetric Studios)
47. Introdus mai multe monumente şi corecţii la cele existente în Alba Iulia, Blaj, Aiud, Mesentea, Cricău (L34-072), cimitirele eroilor români şi sovietici din al doilea război mondial din Alba-Iulia, un sens giratoriu nou (15 sensuri giratorii noi până acum!) în Blaj, un sens giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!) în Aiud, accesul detaliat la Lidl Aiud, alei prin parcuri, accesul la Calvarul Aiudului şi sensuri unice noi. (Bogdan Condurăţeanu) (29.01.2015)
48. Revizie importantă a Timişoarei (L34-079). Introdus mai multe sensuri duble, sensuri unice, un sens giratoriu nou (17 sensuri giratorii noi până acum!), varii corecţii, mai multe monumente comemorative, cimitire de onoare, alei prin parcuri, refăcut Canalul Bega şi podurile care îl traversează ca poligon, corectat şi completat o parte din canalele din partea de est, accesul detaliat la Auchan 3, Billa şi Kaufland 1 şi nodurile feroviare din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (30.01.2015-01.02.2015)
49. Introdus două sensuri giratorii noi (19 sensuri giratorii noi până acum!) în Dorohoi (L35-005), accesul detaliat la Lidl Dorohoi, aleile prin parcul Cholet şi grădina publică din Dorohoi, mai multe monumente din Dorohoi şi Siminicea. Introdus porţiunea nordică a Tronsonului 3 al Centurii Sucevei. (Bogdan Condurăţeanu) (02.02.2015)
50. Mici corecţii şi adăugiri în Iaşi (L35-032). (Bogdan Condurăţeanu)
51. Introdus porţiunea sudică a Tronsonului 3 al Centurii Sucevei împreună cu sensul giratoriu nou (20 sensuri giratorii noi până acum!) care o deserveşte. Mici corecţii şi adăugiri în Suceava (L35-017). (Bogdan Condurăţeanu) (03.02.2015)
52. Varii corecţii şi adăugiri în Bucureşti (L35-125) şi împrejurimi, în special monumente comemorative, alei, firme cu adrese poştale, sensuri unice noi sau modificate, corecţii la ape ca polilinie şi accesul detaliat la Kaufland Colentina. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru date şi observaţii. (Bogdan Condurăţeanu) (03-04.02.2015)
53. Finalizat introducerea L.E.A. ca polilinii în planşele K35-015, K35-016, K34-010, M34-142, M34-143, M34-144, M35-137, M35-138, M35-139, L35-049, L35-050, L35-061, L35-062, L34-009, L34-010, L34-011, L34-012, L34-020, L34-021, L34-022, L34-023, L34-024, L34-032, L34-033, L34-034, L34-035, L34-036, L34-044, L34-045, L34-046, L34-047, L34-048, L34-055, L34-056, L34-057, L34-058, L34-059, L34-060, L34-065, L34-066, L34-067, L34-068, L34-069, L34-070, L34-071, L34-072, L34-078, L34-079, L34-080, L34-081, L34-082, L34-090, L34-091, L34-092, L34-093, L34-094, L34-104, L34-105, L34-106, L34-116, L34-117, L34-118, L34-128, L34-129, L34-130 şi L34-142. (Marius Irimia) (05.02.2015)
54. v7.04. (Bogdan Condurăţeanu)
55. Corectat drumurile, adăugat poligoane, puncte de interes şi adrese pe linii îîn localităţile: DUMBRĂVIŢA, VLĂDENI, UNGRA, CRIHALMA, ŞERCAIA, HĂLMEAG, COMANA DE JOS, COMANA DE SUS, HOGHIZ, FÂNTÂNA, CUCIULATA, LUPŞA, BOGATA OLTEANA şi DORCA din L35-075. Datele au fost culese de Dan Popescu. Adăugat drumuri de exploatare şi poteci. (Laura Albeanu)
56. Introdus cimitirul eroilor sovietici de la Vlădeni (L35-075), corectat râul Olt ca poligon între Ungra şi Cuciulata. Introdus trei sensuri giratorii noi (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Codlea, zone exclusiv pietonale, alei prin parcuri şi sensuri unice în această localitate. Introdus monumentele eroilor din Grid şi liniile de cale ferată din Şercaia. (Bogdan Condurăţeanu)
57. v7.07. (Bogdan Condurăţeanu)
58. Făcut legătura cu drumurile din planşele L35-063 şi L35-087. (Bogdan Condurăţeanu)
59. Introdus două spaţii de servicii pe A1, sensuri duble pe unele căi de transport şi două sensuri giratorii noi (25 sensuri giratorii noi până acum!) în Sibiu (L35-073), pentru care îi mulţumim lui Mihai Stoica, îmbogăţit toponimia în jurul localităţii Hosman, cartat lacurile de pe Valea Tocilelor, introdus limitările de viteză pe unele segmente de acces la A1, restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale asociate acestora. Introdus unele sensuri unice noi în Sibiu, completări la Cibin ca poligon, cartat unele monumente şi cimitire de onoare în Sibiu şi Cisnădie precum şi căile ferate din estul Sibiului. (Bogdan Condurăţeanu) (06.02.2015)
60. Introdus unele corecţii la structura de drumuri din Şibot (L34-084), căile ferate din această localitate, introdus tranşeele de la vest de Ocna Sibiului. (Bogdan Condurăţeanu) (07.02.2015)
61. Introdus un sens giratoriu nou (26 sensuri giratorii noi până acum!) în Brăila (L35-104), cimitirul eroilor germani din cele două războaie mondiale, corecţii la unele bălţi din planşă, monumentele victimelor comunismului de pe Insula Mare a Brăilei (Strâmba), Baldovineşti şi Urleasca. (Bogdan Condurăţeanu)
62. Introdus monumentul eroilor din primul război mondial din Vlădeni (IL) (L35-128), mai multe puncte de interes din localitate precum şi parcul de eoliene din comunele Vlădeni, Făcăeni şi Mihail Kogălniceanu împreună cu accesul la acestea. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu şi Săndel Iulian Voicu pentru informaţii. (Bogdan Condurăţeanu)
63. Revizie minoră Beiuş (L34-045) la capitolul geometrie drumuri şi poligoane. Introdus un sens giratoriu nou (27 sensuri giratorii noi până acum!) în porţiunea nordică a oraşului şi monumentul martirilor Nicolae Bolcaş şi Ioan Ciordaş precum şi monumentul eroilor din Beiuş. Revizie pârâul Nimăieşti ca poligon şi polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (08.02.2015)
64. Revizie minoră Beiuş (L34-057) la capitolul geometrie drumuri şi poligoane. Introdus un sens giratoriu nou (28 sensuri giratorii noi până acum!) în porţiunea sudică a oraşului şi monumentul eroilor Diviziei 3 Munte din Beiuş precum şi monumentul martirilor Ţării Beiuşului din Lunca. Revizie pârâul Nimăieşti ca poligon şi polilinie şi introdus o porţiune din Crişul Negru ca poligon. Introdus căile ferate din Beiuş. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Varii corecţii şi adăugiri în planşele L35-133, L35-134 şi L35-138. (Bogdan Condurăţeanu) (15.02.2015)
66. Introdus sens dublu, două sensuri giratorii (30 sensuri giratorii noi până acum!) şi structura de căi ferate din Slatina (L35-121). Corecţii la suprafaţa apelor, introdus unele drumuri comunale şi supratraversări precum şi aleile din parcul din partea de vest a oraşului. (Bogdan Condurăţeanu)
67. Mici corecţii şi adăugiri în L34-105 Monumentul rezistenţei anticomuniste şi cel al Eroilor din Teregova, accesul la Lindenfeld, refăcut Lacul Trei Ape. (Bogdan Condurăţeanu) (16.02.2015)
68. Mici corecţii şi adăugiri în L34-093 Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Caransebeş, monumentul eroilor din Glimboca, legătura la Lindenfeld. (Bogdan Condurăţeanu)
69. Mici corecţii şi adăugiri la puncte şi adrese de Business în Bucureşti (L35-125) pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Introdus o zonă rezidenţială nouă şi cele două giratorii (32 sensuri giratorii noi până acum!) care o deservesc în Tamaşi. Schimbat încadrarea rondurilor de la aeroportul Otopeni, introdus explicaţiile vocale speciale aferente şi introdus accesul la parcările de acolo. Modificat structura, aspectul şi încadrarea unor canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
70. Mici corecţii şi adăugiri la puncte, adrese de afaceri locale (mulţumiri Tinel Ştefănescu!) şi monumente în L35-136, L35-137, L35-142, L35-126, L35-127 şi L35-129 pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Introdus traseul lui DN5A în L35-137 şi un sens giratoriu nou (33 sensuri giratorii noi până acum!) în Constanţa. Introdus sens dublu pe traseul DN39A în Agigea şi actualizări la restricţii de manevră pe Bd. I.C. Brătianu din Constanţa şi str. Constanţei din Tuzla. (Bogdan Condurăţeanu) (17.02.2015)
71. Mici corecţii şi adăugiri drumuri şi mlaştini în K34-012. (Bogdan Condurăţeanu)
72. Introdus alei prin parcuri, sensuri unice, monumente şi cimitire de onoare în Craiova (L34-144).
73. Introdus mai multe modificări relative la importanţa drumurilor prin Târgovişte (L35-111) şi un sens giratoriu nou (34 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate. Adăugat unele monumente, afaceri locale (mulţumiri Tinel Ştefănescu!) şi accesul la acestea. Introdus un sens giratoriu nou (35 sensuri giratorii noi până acum!) în Găeşti, sensuri unice, afaceri locale (tot Tinel!) şi alei prin parcul central precum şi unele monumente. (Bogdan Condurăţeanu) (18.02.2015)
74. Corectat diacriticile la denumirile apelor ca polilinii în planşele L34-107, L34-072 şi L35-086. (Bogdan Condurăţeanu) (19.02.2015)
75. Introdus mai multe modificări relative la importanţa drumurilor prin Baia Mare (L34-024) şi un cinci sensuri giratorii noi (40 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate. Revizuit mai multe sensuri unice (mulţumiri lui Zoltan Bordaş!), introdus alei prin parcuri, cimitire şi printre blocuri, accesul detaliat la Billa şi Plus în Baia Mare şi Plus în Baia Sprie. Introdus mai multe monumente ale eroilor şi victimelor comunismului în Baia Mare, Cavnic şi Baia Sprie. Eliminat unele dubluri ale drumurilor în zona Buteasa. Introdus traseul DN18B în planşa L34-024 şi unele corecţii şi adăugiri la pârâuri şi căi ferate ca polilinii. (Bogdan Condurăţeanu)
76. Introdus traseul DN18B în planşa L34-036. Adăugat cimitirul şi troiţa victimelor totalitarismului de la Gherla, memorialul victimelor comunismului de la Gherla, monumentul victimelor comunismului de la Aluniş şi un sens giratoriu nou (41 sensuri giratorii noi până acum!) în Gherla. Introdus monumentul eroilor din primul şi cel din al doilea război mondial şi cel comemorativ al Răscoalei de la Bobâlna, corecţii şi adăugiri la structura de drumuri în Bobâlna, Gherla şi Aluniş. (Bogdan Condurăţeanu)
77. Introdus o modificare la rutarea în planşa L35-088 pentru care îi mulţumim lui Camelia Tomescu. Introdus mai multe sensuri unice noi în Braşov, monumente ale eroilor şi rezistenţei împotriva comunismului precum şi cimitire de onoare în Braşov şi Sinaia. (Bogdan Condurăţeanu) (20.02.2015)
78. Introdus un sens giratoriu nou (42 sensuri giratorii noi până acum!) în Câmpina (L35-100) şi unele puncte cu afaceri locale culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim. Corectat unele drumuri, introdus cimitirele de onoare românesc din primul război mondial şi sovietic din al doilea război mondial de la sud de Sinaia cu acces detaliat. Adăugat un număr semnificativ de monumente comemorative din primul război mondial în localităţile din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21.02.2015)
79. Introdus accesul detaliat la cele două Kaufland, Interex şi supermarket Plus din Târgovişte (L35-111), monumente de for urban, monumentele eroilor şi cimitirul eroilor români din Teiş, unele sensuri unice noi, alei în cimitirul Suseni şi mici corecţii la drumuri. Adăugat nodul feroviar de la Găeşti. (Bogdan Condurăţeanu)
80. Varii corecţii şi adăugiri în planşele L35-101, L35-102, L35-103, L35-105, L35-106 şi L35-107. Introdus un sens giratoriu nou (43 sensuri giratorii noi până acum!) în Boldeşti-Scăeni (L35-101), mai multe monumente comemorative şi de for urban, muzee, conace şi, ca de obicei, puncte cu afaceri locale (mulţumiri Tinel Ştefănescu!) (Bogdan Condurăţeanu) (22.02.2015)
81. Introdus unele puncte cu afaceri locale în Buzău (L35-102) (mulţumiri Tinel Ştefănescu!). Introdus accesul detaliat la Kaufland 1. (Bogdan Condurăţeanu)
82. Introdus unele corecţii la ape ca poligon şi polilinie în L35-103 şi câteva monumente şi muzeul din Ianca. Dublat valul roman de pământ din Şuţeşti. (Bogdan Condurăţeanu)
83. Introdus monumentul rezistenţei anticomuniste din Meidanchioi (L35-105). (Bogdan Condurăţeanu)
84. Introdus parcurile de eoliene din comunele Sarichioi şi Valea Nucarilor (L35-106). (Bogdan Condurăţeanu)
85. Introdus unele canale ca polilinie în L35-107. (Bogdan Condurăţeanu)
86. Varii adăugiri de monumente în special plus mici corecţii în planşele L35-089, L35-090, L35-091 şi L35-092. (Bogdan Condurăţeanu) (23.02.2015)
87. Introdus monumentul eroilor austro-ungari din Sihleanu (L35-092), calea ferată îngustă construită de armata germană-austro-ungară în primul război mondial între Scorţaru Vechi şi Râmniceni (planşele L35-091, L35-092, L35-104), tranşeele germane de la Scorţaru Nou, monumentele eroilor români de la Pitulaţi şi Gurguieţi precum şi revizuit, identificat şi completat tumulii de pe harta DTM drept linia de cazemate româneşti 1939-1940 din sectorul Brăila al Liniei Fortificate Focşani-Nămoloasa-Brăila, pe baza lucrărilor publicate de Claudiu Sachelarie. (Bogdan Condurăţeanu)
88. Introdus tranşeele germane? din primul război mondial din Pietroiu şi Baldovineşti (L35-104). (Bogdan Condurăţeanu) (24.02.2015)
89. Mici corecţii şi adăugiri în L35-112, câteva puncte de afaceri locale, monumente ale eroilor şi rezistenţei împotriva comunismului, termele castrului de la Târgşor ca punct şi delimitare. (Bogdan Condurăţeanu)
90. Refăcut localităţile: IARĂŞ, DOBOLII DE JOS, Mărcuş, Valea Dobârlăului, ALBIŞ şi BICFALĂU (L35-076). Vectorizat toate casele şi clădirile din localitatea SÂNPETRU. Completat reţeaua stradală, denumiri la străzi, adrese pe linii, puncte şi poligoane în localităţile SÂNTIONLUCA, PĂDURENI, RECI, BITA, ANGHELUŞ, MOACŞA, SACIOVA, ANINOASA, HĂLCHIU, TELIU, BUDILA, HĂRMAN, SÂNPETRU, ROTBAV şi SATU NOU. Îndreptat reţeaua de căi ferate. Refăcut şi completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci. Completat denumirile stradale şi adresele pe linii în bucata din Ghimbav. Adăugat adresele alfanumerice în localităţile sus menţionate. (Laura Albeanu) (25.02.2015)
91. Introdus unele monumente în Sânpetru şi Prejmer (L35-076), elementele detaliate ale aşezării fortificate de ep. Bronzului? de la Satu Nou, unele modificări la situaţia drumurilor sugerate de Camelia Tomescu şi nodul feroviar de la Braşov-Triaj. (Bogdan Condurăţeanu)
92. Introdus unele sensuri unice noi în Braşov (L35-088) şi nodul feroviar din Braşov nord, est şi sud-est. (Bogdan Condurăţeanu)
93. v7.09. (Bogdan Condurăţeanu)
94. Introdus unele monumente în Bucureşti şi Măgurele (L35-125). Refăcut Bd. Gloriei din Bucureşti, pe baza informaţiilor de la Camelia Tomescu. Introdus un sens unic nou în Bucureşti, pe baza informaţii Alexandru Bădescu. Introdus accesul la castelul Ghica din Căciulaţi, cartat cimitirul din Măgurele, refăcut Arenele Romane din Bucureşti ca poligon şi cartat accesul la Cimitirul Cuţitul de Argint. (Bogdan Condurăţeanu) (26.02.2015)
95. Mici corecţii şi adăugiri la L35-088 (introdus nodul feroviar de la Braşov-Bartolomeu), L35-089 (introdus monumentul eroilor de la Lera), L35-063 (introdus un sens unic în Racoş, mulţumiri Camelia Tomescu pentru atenţionare, mici corecţii şi adăugiri la drumuri şi monumente), L35-067 (introdus mai multe monumente, corectat unele bălţi, introdus elementele aşezării fortificate de ep. Bronzului de la Răcăciuni) şi L35-055 (introdus unele monumente, mici corecţii şi adăugiri la drumuri). (Bogdan Condurăţeanu)
96. Îndreptat liniile din interiorul localităţii Lupeni, corectat denumirile străzilor, completat denumirile blocurilor atât ca punct, cât şi ca poligon, adăugat puncte de interes şi poligoane noi, început completarea adreselor pe linii si a celor alfanumerice. (Laura Albeanu) (27.02.2015)
97. Corectat poziţia şi încadrarea unor puncte de interes din L35-076. (Bogdan Condurăţeanu)
98. Varii corecţii la structura de drumuri şi poligoane şi adăugiri de monumente şi drumuri în L35-077. Introdus cinci sensuri giratorii noi (48 sensuri giratorii noi până acum!) şi accesul detaliat la Penny Market în Covasna. (Bogdan Condurăţeanu)
99. Mici corecţii şi adăugiri la structura de drumuri L35-078 şi L35-079, adăugat monumente şi amprente clădiri, parcuri şi cimitire. Introdus monumente comemorative şi în L35-080, unde s-a inclus şi parcul eolian din comuna Băleni. (Bogdan Condurăţeanu)
100. Cartat parcelele de onoare şi monumentele eroilor din cimitirul Eternitatea din Galaţi (L35-093). Completat balta Cătuşa în planşa L35-093. (Bogdan Condurăţeanu)
101. Introdus aleile în mai multe parcuri şi cimitire din Ploieşti (L35-113). Introdus unele denumiri de străzi lipsă şi sensuri unice noi şi puncte de afaceri locale pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. (Bogdan Condurăţeanu) (28.02.2015)
102. Cartat restul Lacului Cotorca ca poligon în L35-114. (Bogdan Condurăţeanu)
103. Varii corecţii şi adăugiri la bălţile şi canalele din L35-115, introdus monumentul victimelor comunismului de la Rubla (L35-116). (Bogdan Condurăţeanu)
104. Cartat canalele din zona de sud a localităţii Dunavăţu de Jos (L35-119), eliminat unele poligoane cu acoperire necorespunzătoare cu vegetaţie în zone asanate. (Bogdan Condurăţeanu)
105. Introdus memorialul victimelor comunismului de la Piteşti (L35-110), vechea închisoare de la Piteşti, cartat cimitirele de onoare ale soldaţilor români din primul război mondial şi al celor sovietici din al doilea război mondial, mai multe monumente, precum Poarta Eroilor din Piteşti sau cula Racoviceanu din Racoviţa, puncte de afaceri locale (Tinel Ştefănescu), un sens giratoriu nou (49 sensuri giratorii noi până acum!) în Piteşti, accesul detaliat la Kaufland Mioveni şi Mr. Bricolage din Piteşti, corecţii la traseul unor ape şi eliminat unele dubluri la conducte ca polilinii. Introdus drumuri de exploatare şi luciul unor lacuri. (Bogdan Condurăţeanu)
106. Introdus monumentele de for urban din Ploieşti (L35-113) şi parcul Constantin Stere din Bucov. Introdus un sens giratoriu nou (50 sensuri giratorii noi până acum!), unele explicitări la unele intersecţii şi modificări ale importanţei unor căi de comunicaţii, sensuri unice, restricţii de viteză, accesul detaliat la Lidl Ploieşti-Vest, refăcut luciul lacului din Parcul Tineretului. (Bogdan Condurăţeanu) (02.03.2015)
107. Introdus accesul detaliat la Lidl Vest, Altex şi Billa în Ploieşti (L35-112). (Bogdan Condurăţeanu)
108. Modificat soluţia de acces la Arcelor Mittal în L35-092 pe baza informaţiilor lui Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim. Refăcut luciul lacului Mălina şi nodurile de căi ferate din nord şi est. (Bogdan Condurăţeanu)
109. Introdus un sens giratoriu nou (51 sensuri giratorii noi până acum!) în Slobozia, pentru care îi mulţumim lui Bogdan Ardeleanu. Adăugat monumentele lui Mihai Viteazu şi al Eroilor Revoluţiei din 1989 din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (03.03.2015)
110. Introdus mai multe monumente de for urban din Câmpulung precum şi alte monumente ale eroilor din planşa L35-099. Introdus două sensuri giratorii noi (53 sensuri giratorii noi până acum!) în Câmpulung, accesul detaliat la Kaufland Câmpulung şi monumentul maiorului Dinicu Giurescu, pentru a cărui localizare îi mulţumim lui Ion Preda. Introdus nodul feroviar din Câmpulung. (Bogdan Condurăţeanu)
111. Cartat monumentul Luptătorilor Anticomunişti (mulţumiri Pop Iuliu Cristinel pentru localizare), Crucea Eroilor şi Obeliscul Eroilor Sovietici din Târgu Mureş (L35-050). (Bogdan Condurăţeanu)
112. Introdus cimitirele eroilor români şi sovietici din al doilea război mondial de la Huşi (L35-045). Introdus un sens giratoriu nou (54 sensuri giratorii noi până acum!), unele sensuri unice noi. (Bogdan Condurăţeanu)
113. Introdus cimitirele eroilor români şi sovietici din al doilea război mondial de la Oradea (L34-032). Adăugat monumentul eroilor români (“Vulturul”) şi al celor francezi din primul război mondial, corectat poziţia unor monumente, introdus acces la altele, început actualizarea nodului feroviar, adăugat unele canale, corectat traseul unor ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
114. Introdus monumentele de for urban în Deva şi Hunedoara (L34-082), cimitirele eroilor români şi sovietici din al doilea război mondial din Deva, alei prin parcuri, corecturi la ape ca polilinie şi poligon, eliminat cele două giratorii de pe E68. (Bogdan Condurăţeanu) (04.03.2015)
115. Introdus unele monumente de for urban în Bucureşti (L35-125), aleile din curtea Spitalului Militar central, corecţii la ape ca polilinie, introdus două sensuri unice notate de Alexandru Bădescu, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
116. Introdus unele monumente comemorative ale lui Mihai Viteazu şi bătăliei de la Călugăreni (L35-137). Introdus Obeliscul 1877 din Jilava. (Bogdan Condurăţeanu)
117. Introdus unele monumente în Călugăreni şi Uzunu (L35-136). Refăcut şi completat lacurile de pe valea Ilfovăţului. (Bogdan Condurăţeanu)
118. Introdus unele monumente în Islaz (K35-002). (Bogdan Condurăţeanu)
119. Introdus unele străzi lipsă în Mangalia (K35-010), mulţumiri lui Tinel Ştefănescu. Adăugat unele monumente ale eroilor aerului la Tuzla. Mici modificări la ape şi batimetrie ca polilinii. Completat poligonul Tuzla la partea nordică. (Bogdan Condurăţeanu)
120. Mai multe corecţii şi adăugiri de drumuri şi monumente în Titu, Chiajna, Clinceni, Buftea (L35-124). Introdus alei în parcurile din Titu şi Chiajna şi străzi noi în Clinceni. Refăcut multe lacuri ca poligon. Revizuit trecerea de peste calea ferată de la Şoseaua Alexandriei cu bretelele noi de ocolire pe sub pod, introdus restricţii de manevră care să evite manevra la stânga la vechea soluţie de rutare. (Bogdan Condurăţeanu) (05.03.2015)
121. Introdus unele mici corecţii la drumurile şi canalele din L35-123. Făcut legătura la drumurile modificate cu cele din L35-111. (Bogdan Condurăţeanu) (06.03.2015)
122. Introdus unele monumente şi cimitire de onoare în Bozovici în L34-116. Refăcut Dunărea ca poligon în zona Baziaş şi Moldova Veche precum şi Ostrovu Moldova Veche şi iazurile de decantare de la Câmpu Boşneagului. Introdus accesul detaliat la Lidl şi Plus din Moldova Veche. (Bogdan Condurăţeanu)
123. Introdus unele monumente şi cimitirele de onoare ale soldaţilor români şi sovietici din al doilea război mondial din Orşova în L34-117. Introdus aleile în Parcul General Ion Dragalina, refăcut Dunărea în jurul Insulei Pescăruşul. Introdus accesul detaliat la Billa Orşova. (Bogdan Condurăţeanu)
124. Introdus adresele numerice şi alfanumerice şi denumirile străzilor în VULCAN, ISCRONI, ANINOASA, RĂSCOALA, CIMPA, JIEŢ, PETRILA, PAROŞENI şi finalizat LUPENI (L34-095). (Laura Albeanu)
125. v7.10. (Bogdan Condurăţeanu)
126. Eliminat unele L.E.A. din L35-136 care aveau vechiul traseu prin lacul Mihăileşti, corectat traseul celor mari de 100 KV. (Bogdan Condurăţeanu) (07.03.2015)
127. Introdus unele corecţii la poligoane şi puncte de interes cu afaceri locale în L35-137 şi L35-138 pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. (Bogdan Condurăţeanu)
128. Introdus unele sensuri unice noi în Buftea (L35-124) pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Recartat Lacul Zmeului şi introdus captarea Ogrezeni-Crivina de pe Argeş şi fermele solare de la Crivina şi Ciocăneşti. (Bogdan Condurăţeanu)
129. Introdus un sens unic inversat şi mai multe puncte cu afaceri locale (pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu) în Bucureşti (L35-125) şi împrejurimi. (Bogdan Condurăţeanu)
130. Introdus unele afaceri locale în L35-127 şi L35-102 pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. (Bogdan Condurăţeanu)
131. Introdus acces exclusiv pietonal şi sensuri unice noi în Buzău (L35-102) precum şi puncte de afaceri locale, pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Corectat unele mlaştini. (Bogdan Condurăţeanu)
132. Introdus unele afaceri locale în Pucioasa (L35-099) şi un sens giratoriu nou (55 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Introdus monumentul eroilor din Pucioasa. (Bogdan Condurăţeanu)
133. Introdus un sens giratoriu nou (56 sensuri giratorii noi până acum!) în Jibou (L34-035), explicitat intersecţia DN1H cu DN1G, introdus aleile în Parcul Grădinii Botanice din Jibou, accesul la şi amprenta Castelului Wesselenyi, eliminat unele dubluri la puncte şi poligoane. (Bogdan Condurăţeanu)
134. Introdus unele monumente ale eroilor în Galaţi, Tuluceşti şi Garvăn (mulţumiri Florin Lungu) în L35-093. (Bogdan Condurăţeanu)
135. Introdus unele monumente ale eroilor în Smârdan (mulţumiri Florin Lungu), Movila Miresii în L35-104 plus corecţii la Lacurile Ianca şi Plopu. (Bogdan Condurăţeanu)
136. Introdus o cazemată germană şi crucea eroilor din primul război mondial ridicată de legionari la Moreni, pentru care îi mulţumim lui Florin Arjocu. (Bogdan Condurăţeanu) (08.03.2015)
137. L34-023 (introdus monumentele eroilor de la Cehu Silvaniei), L34-024 (repoziţionat Stâlpul Tătarilor de la Cavnic), L34-034 (repoziţionat monumentul victimelor hortysmului de la Ip, introdus monumentele eroilor de la Pericei, monumentul eroilor din cele două războaie mondiale din Marin, două giratorii noi (58 sensuri giratorii noi până acum!) în Crasna, alei şi monumente în Crasna şi monumentul eroilor din Carastelec), L34-035 (introdus monumentul şi cimitirul eroilor români din al doilea război mondial din Tihău, repoziţionat turnul roman de la Tihău-Grădişte, introdus monumentele martirilor de la Treznea-cimitir, repoziţionat monumentul victimelor hortysmului de la Treznea, introdus monumentele eroilor de la Jibou, monumentele şi cimitirele eroilor români şi sovietici de la Zalău, refăcut traseul apelor ca polilinii prin Zalău, redenumit unele monumente şi introdus monumentul din Chendrea dedicat lui Ioanichie Druhora, martir al Revoluţiei de la 1848, mulţumiri pentru lămuriri lui Isaia Maghiar din Primăria Bălan). (Bogdan Condurăţeanu) (09.03.2015)
138. L34-047 (introdus monumentul eroilor din al doilea război mondial şi bustul voievodului Gelu, adăugat blocuri în Gilău, introdus cursul regularizat al Someşului Mic ca polilinie, introdus monumentul eroilor şi ruinele castelului Csaki din Almaşu), L34-036 (introdus monumentul Foamei şi monumentul eroilor din Ileanda, monumentul eroilor de la Rus, eliminat dubluri la unele puncte), L35-064 (introdus monumentul 1848 de la Căpeni, o multitudine de puncte de interes în Băile Tuşnad şi Băile Balvanyos precum şi corecţii la drumuri culese de Dan-Claudiu Dragoş, căruia îi mulţumim, refăcut Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş ca poligon, introdus Lacul Ciucaş), L35-068 (introdus monumentele şi cimitirele eroilor români şi sovietici din Bărlad, alei în Cimitirul Eternitatea), K35-001(eliminat un râu ca polilinie), K35-004 (introdus alei în Parcul Aleilor, monumente din războiul de Independenţă şi din cel de Întregire, un giratoriu nou (59 sensuri giratorii noi până acum!) şi o afacere locală culese de Tinel Ştefănescu, căruia îi mulţumim, străzi şi blocuri noi precum şi denumiri modificate de străzi în Giurgiu, refăcut poligoanele lacurilor de pe Valea lui Taifas, schimbat încadrarea poligoanelor zidurilor Tabiei Mici, eliminat dubluri la unele puncte), L34-024 (eliminat dublurile la unele drumuri în Coroieni). (Bogdan Condurăţeanu) (10.03.2015)
139. L35-136 (introdus o limită de 40 kmh pe E70), L35-139 (refăcut suprafaţa unor lacuri, adăugat afaceri locale, pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu), L35-140 (refăcut Lacul Dunăreni-Mârleanu, Lacul Limpezişul, Balta Vederoasă ca poligon), L35-141 (introdus unele monumente, cimitire şi puncte de interes din Cobadin), L34-130 (introdus macheta Podului lui Apolodor din Damasc din Drobeta Turnu-Severin şi monumentul eroilor din Vânjuleţ), L35-025 (introdus unele monumente şi zone exclusiv pietonale), L35-029 (introdus statuia domniţei Safta Brâncoveanu şi monumentul funerar al Veronicăi Micle de la Văratec), L35-030 (introdus mai multe monumente şi cimitire de onoare precum cimitirul eroilor sovietici de la Moţca-Codrii Paşcaniului, monumentul eroilor din al doilea război mondial din Paşcani, monumentul eroilor din primul război mondial din Tupilaţi, mânăstirea fortificată din Tupilaţi). (Bogdan Condurăţeanu) (11.03.2015)
140. L35-031(monumentul eroilor din Totoeşti, monumentele şi cimitirele eroilor din Podu Iloaei), L35-032 (introdus monumentele comemorative ale eroilor din Războiul de Independenţă şi cel de Întregire în Cimitirul Eternitatea din Iaşi, schimbat încadrarea unor străzi, introdus monumentul eroilor din Bucium), L34-020 (corectat Lacul Fazanilor ca poligon), L34-022 (introdus monumentele eroilor din al doilea război mondial din Gerăuşa, Ghenci şi Căuaş), L34-010 (introdus mai multe monumente în Satu Mare, monumentele şi cimitirele eroilor români şi sovietici de la Satu Mare, introdus giratoriul mare din jurul parcului central (60 sensuri giratorii noi până acum!), refăcut unele lacuri şi corectat unele străzi şi căi ferate), L34-011 (refăcut Lacul Călineşti ca poligon, introdus monumente în Negreşti-Oaş, Seini, Nistru, Călineşti-Oaş şi Apa). (Bogdan Condurăţeanu) (12.03.2015)
141. L34-132 (renumerotări poştale în Craiova, străzi noi, accesul detaliat la Leroy-Merlin, cartat accesul la Cula şi Conacul Otetelişanu din Beneşti), L34-144 (străzi noi, sens dublu pe E571, legătura cu L34-132), L35-121(sens dublu pe E571, legătura cu L34-132), L35-122 (monumentul dedicat lui Alexandru Şerbănescu din Coloneşti), L34-120 (monumentul eroilor primului război mondial din Târgu Cărbuneşti, cartat alei şi monumente prin parc), L34-119 (monumentele rezistenţei împotriva comunismului din Piscuri şi Plopşoru), L34-118 (introdus unele lacuri, o soluţie nouă de rutare şi giratoriul aferent acesteia în Ponoarele (61 sensuri giratorii noi până acum!)) (Bogdan Condurăţeanu) (13.03.2015)
142. L35-097 (Introdus monumente şi alei în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, introdus o afacere locală culeasă de Tinel Ştefănescu şi corectat şi completat unele străzi, introdus o limită de viteză, revizuit accesul la giratoriul din nordul localităţii), L35-085 (completat poligoane Olt, corectat trasee ape polilinie, reamplasat cetatea Lotrioara pe versantul distrus de cariera de piatră, introdus poligoanele localităţilor Păuşa şi Căciulata), L35-087 (eliminat dublurile la Peştera Ialomiţei, introdus biserica şi monumentul din faţa acesteia, introdus bustul Gen. Traian Moşoiu din Bran, varii corecţii şi adăugiri prin Bran, alei prin parcuri, sensuri unice şi accesul pietonal la castelul Bran, introdus monumentul eroilor din Sohodol), L35-088 (introdus accesul pietonal la peroanele Gării de Nord din Braşov, aleile şi clădirile din Parcul Tractorul), L34-078 (monumentele deportaţilor în Bărăgan din Jimbolia şi Chendrea, un pseudogiratoriu în Jimbolia, corectat suprafaţa unor bălţi). (Bogdan Condurăţeanu) (14.03.2015)
143. L34-143 (introdus monumentul Reîntregirea din Băileşti), L34-130 (introdus monumente în Drobeta-Turnu Severin şi bustul lui Theodor Costescu la Vânjuleţ, corectat cursul unor ape ca polilinie), L35-124 (cartat o porţiune din Argeş, lacuri de balastieră din Ulmi şi 3 ferme solare), L35-112 (cartat sondele petroliere de la Răcari şi accesul la acestea), L35-113 (introdus o bretea de ocolire a unui giratoriu în Ploieşti), L35-079 (reamplasat Hotel Solar în Focşani, mulţumiri Bogdan Ardeleanu pentru observaţie), L35-064 (introdus castelul Mihaly din Ţălişoara) şi L35-054 (introdus mai multe monumente din lista LMI culese de Sorin Ifrim-Nemirăm, pentru care le mulţumim, introdus monumentul victimelor comunismului din Bacău şi aleile din Parcul Cancicov). (Bogdan Condurăţeanu) (15.03.2015)
144. L35-092 (introdus monumentele eroilor din Maxineni, Nămoloasa, Buceşti şi Lungoci şi Crucea Cavaleriştilor din Muchea, restricţii de viteză, pentru care îi mulţumim lui Florin Lungu), L35-079 (introdus monumentul Cercetaşilor din Tecuci, monumentul eroului necunoscut de la Mărăşeşti, coloana de la muzeul Mausoleului din Mărăşeşti, L35-015 (introdus accesul la Obcina, traseele turistice Salvamont Bistriţa-Horia Miron, monumentul eroilor polonezi de la Cârlibaba), L34-048 (revizie importantă Cluj-Napoca şi împrejurimi, introdus străzile construite recent, actualizat sensurile unice, zonele exclusiv pietonale, introdus trei giratorii noi (64 sensuri giratorii noi până acum!) pe baza datelor comunicate de Dan Bulete, căruia îi mulţumim.). (Bogdan Condurăţeanu) (16-17.03.2015)
145. Refăcut şi completat reţeaua stradală, adăugat puncte de interes şi poligoane, completat adrese pe linii şi alfanumerice în localitatile MĂCEŞTI, MOLDOVA NOUĂ, MOLDOVA VECHE şi MOLDOVIŢA (L34-116). Introdus reţeaua de drumuri din localităţile PADINA MATEI şi SFÂNTA ELENA. Completat reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci, îndreptat reţeaua de căi ferate, îndreptat drumurile existente inclusiv cele judeţene, completat denumiri la cele comunale şi judeţene acolo unde a fost cazul. (Laura Albeanu) (18.03.2015)
146. Adăugat denumiri blocurilor ca puncte şi poligoane şi înălţimile corespunzătoare în PETRILA, ISCRONI şi LUPENI (L34-095). Completat înălţimile blocurilor, adăugat alte puncte de interes, poligoane şi adrese alfanumerice în oraşul PETROŞANI. Introdus integral ca reţea stradală, puncte, poligoane, adrese pe linii şi alfanumerice localitatea URICANI (porţiunea nordică din această planşă). Îmbogăţit reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci din zonă. (Laura Albeanu)
147. Dat în lucru scriptul de statistici lui Dan-Claudiu Dragoş, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu)
148. L34-047 (revizie importantă Floreşti, introdus străzile construite recent, breteaua de ocolire a giratoriului, actualizat sensurile unice, pe baza datelor comunicate de Dan Bulete, căruia îi mulţumim.), L34-107 (introdus accesul detaliat la Kaufland Târgu Jiu, trei giratorii noi (67 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate, introdus monumentul lui Mihai Viteazu de la Schela, monumentele şi cimitirele eroilor din primul război mondial de la Raşoviţa şi Târgu Jiu, bustul Arethiei Tătărăscu din Târgu Jiu). (Bogdan Condurăţeanu)
149. Mici corecţii la încadrarea unor puncte din L35-079. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru observaţii şi prelucrările statistice. (Bogdan Condurăţeanu)
150. Modificat încadrarea unor puncte de interes mai multe planşe. Mulţumiri lui Cristian Petrică pentru observaţii. (Bogdan Condurăţeanu) (19.03.2015)
151. Introdus accesul detaliat la Cora Cluj-Napoca (L34-048) şi giratoriul (68 sensuri giratorii noi până acum!) care o deserveşte. (Bogdan Condurăţeanu)
152. Introdus mai multe monumente în Lazarea şi Gheorgheni (L35-040). Refăcut o porţiune din DN 12C. (Bogdan Condurăţeanu)
153. Refăcut poligonul Lacului de acumulare Izvorul Muntelui din planşele L35-041, L35-029 şi L35-028, introdus monumente în aceste planşe, refăcut soluţia de rutare de la Poiana Largului de la ambele capete ale viaductului, introdus traseele turistice Salvamont Bistriţa-Horia Miron, bustul primarului Gavrilă Mihali Ştrifundă din Borşa, cimitirul militar român-rus-german de la Pasul Prislop şi obeliscul de la Preluca Tătarilor în L35-014. (Bogdan Condurăţeanu)
154. Introdus mai multe monumente în Câmpeni, Săgagea (L34-059). (Bogdan Condurăţeanu) (20.03.2015)
155. Introdus trei sensuri unice noi în Iaşi (L35-032). Declasat o porţiune din DJ702L în L35-099. (Bogdan Condurăţeanu)
156. Revizie minoră Turda (L34-060), introdus două sensuri giratorii noi (70 sensuri giratorii noi până acum!), sensuri unice, accesul detaliat la Kaufland, Lidl şi Penny din Turda, revizuit toate subtraversările şi supratraversările la A3 din planşă, introdus giratoriul (71 sensuri giratorii noi până acum!) de la Sănduleşti, introdus monumente ale eroilor şi rezistenţei împotriva comunismului, cimitirele de onoare din Turda, Câmpia Turzii, Uioara de Jos, refăcut lacurile de acumulare de pe traseul Pârâului Hăşdate, schimbat încadrarea unor puncte de interes) şi accesul la şantierul Bechtel din A3 în planşa L34-059. (Bogdan Condurăţeanu) (21.03.2015)
157. L35-002 (introdus cimitirul militar austriac-maghiar-german de la Cantonul Miraj, reclasificat unele puncte de interes, adăugat altele, reclasificat traseul Mocăniţei de pe Vaser), L35-001 (refăcut traseul Mocăniţei de pe Vaser), L35-004 (introdus obeliscul şi cimitirul eroilor sovietici din Rădăuţi precum şi unele puncte de interes culese de Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim), L35-037 (introdus monumentul şi cimitirul evreilor martiri de la Sărmaşu, castelul familiei Logothetti din Cătina, monumentul apărătorilor patriei din Budeşti, refăcut salba de lacuri de la Tău Cătinei ca poligon).
158. L35-038 (monumentele eroilor de la Orşova, monumentul martirilor rezistenţei anticomuniste din Adrian, recartat Mureşul la Răstoliţa), L35-039 (monumentul şi cimitirul eroilor sovietici din Topliţa, alei prin parcul central, refăcut porţiuni din Mureş ca poligon, monumentul eroilor din Sărmaşu, introdus DC65), L35-040 (legătura la DC65), L35-042 (refăcut rutarea la giratoriul mare din Roman şi introdus statuia lui Ştefan Cel Mare, introdus accesul detaliat la Kaufland şi Lidl 1 şi 2 Roman, culese de Bogdan Ardeleanu, căruia îi mulţumim, introdus mai multe aşezări şi monumente LMI din judeţul Bacău culese de Sorin Ifrim-Nemirăm Oneşti, cărora le mulţumim, introdus cimitirele eroilor români din primul şi al doilea război mondial, mausoleul eroilor, cimitirul şi obeliscul eroilor sovietici, monumentul eroilor români evrei din primul război mondial din Roman, corectat unele bălţi, introdus altele). (Bogdan Condurăţeanu) (22.03.2015)
159. Mai multe adăugiri de monumente în Bistriţa (L35-026): bustul generalului Grigore Bălan, monumentul rezistenţei anticomuniste din Bistriţa, varii puncte de interes turistic pentru care le mulţumim lui Horia Miron şi Ciprian Samoilă. Recartat poligonul Lacului Colibiţa. (Bogdan Condurăţeanu)
160. Introdus un sens giratoriu nou (72 sensuri giratorii noi până acum!), câteva zone exclusiv pietonale, 2 sensuri unice noi, aleile, parcelele de onoare şi monumentele eroilor români şi sovietici din cimitirele Pacea şi, respectiv, Eternitatea din Botoşani (L35-006). Introdus monumentul rezistenţei anticomuniste din Botoşani. Revizuit poligoanele unor lacuri. (Bogdan Condurăţeanu)
161. Închiderea ediţiei v7.10.