Homepage » Jurnal » Jurnalul Hărţii RO.A.D.2020.02

Jurnalul Hărţii RO.A.D.2020.02

Modificări între v11.17 şi v12.02

1. Introdus unele sensuri unice şi sensuri duble de parcurgere în Bucureşti (L35-125). (Bogdan Condurăţeanu) (02-03.09.2019)
2. Calculat şi publicat statisticile de adrese din RO.A.D.2019.17. (Bogdan Condurăţeanu) (03.09.2019)
3. Corectat unele diacritice la denumirile unor străzi din Petroşani. Introdus limitele maxime legale pe drumul DN7A între Petroşani (L34-095) şi Voineasa (L34-096) pentru a forţa calculul de rute pe acest drum în locul marelui ocol pe la nord care avea loc până acum. Mulţumiri lui Cândea Ioan pentru atenţionare. Mici corecţii şi adăugiri de drumuri în ambele planşe. (Bogdan Condurăţeanu) (27.09.2019)
4. Introdus Lacul Clocotiş ca poligon în L34-107. Mulţumiri lui Cândea Ioan pentru atenţionare. Mici corecţii şi adăugiri de drumuri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
5. Introdus Centura Suceava în L35-017, la care s-a dat drumul pe 27.09.2019, adăugat un sens giratoriu nou care o deserveşte (1 sens giratoriu nou până acum!), corecţii şi adăugiri drumuri, suprafeţe lacuri şi amprente clădiri şi ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (28.09.2019)
6. v11.18. (Bogdan Condurăţeanu) (29.09.2019)
7. Introdus 3 sensuri giratorii noi (4 sensuri giratorii noi până acum!) în Mioveni (L35-110), adăugat unele străzi noi în localitate, introdus unele sensuri unice noi în Piteşti. (Bogdan Condurăţeanu)
8. Mici corecţii şi adăugiri la ape ca polilinie şi acoperirea cu vegetaţie ca poligon în L35-110. (Bogdan Condurăţeanu) (04.10.2019)
9. Corecţii şi adăugiri diacritice româneşti străzi şi puncte de interes din planşa L35-032. (Bogdan Condurăţeanu) (02.11.2019)
10. Introdus limita de viteză de 30 kmh în Bolintin-Deal şi Mihai Vodă (L35-124). Eliminat o întrerupere la supratraversarea A1 de la Bâcu cauzată de un z-level incorect, mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
11. Îmbogăţit toponimia în planşa L35-026. Integrat 1096 puncte din PDT pentru care îi mulţumim lui Marius Irimia. (Bogdan Condurăţeanu) (09-11.11.2019)
12. Introdus elementele de detaliu (val, şanţ) ale castrului roman de marş de la Coşteiu (L35-001), localizat pe baza prezentării lui Marius Ardeleanu de la ArheoVest 7. (Bogdan Condurăţeanu) (29.11.2019)
13. Introdus nodul rutier de la pasajul Tudor Vladimirescu din Râmnicu Vâlcea (L35-097), sensul giratoriu care îl deserveşte (5 sensuri giratorii noi până acum!), puncte de interes, sensuri unice, corecţii diacritice româneşti la unele ape ca polilinie, două sensuri giratorii noi (7 sensuri giratorii noi până acum!) în localitate, amprente clădiri, corecţii străzi, adăugiri drumuri. (Bogdan Condurăţeanu) (01-02.12.2019)
14. v11.19. (Bogdan Condurăţeanu) (02.12.2019)
15. Introdus accesul detaliat la Lidl Botoşani (L35-006) şi sensul giratoriu nou (8 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte împreună cu explicaţiile vocale speciale, restricţiile de manevră şi de încadrare în bandă aferente.
16. v11.20. (Bogdan Condurăţeanu) (03.12.2019)
17. Introdus devierea de la Oiejdea (L34-072), pasajul rutier de la Lancrăm, desfiinţat sensul giratoriu temporar de acolo, introdus două sensuri giratorii noi (10 sensuri giratorii noi până acum!) în Alba Iulia, podul nou peste Mureş de la Căpud, amprente lacuri de balastieră, actualizat traseul unor drumuri de exploatare în jurul viitoarei autostrăzi A10. (Bogdan Condurăţeanu)
18. Completări poligoane păduri şi păşuni, corecţii polilinii ape, adăugiri şi corecţii drumuri în L35-001 şi la la graniţa cu L34-012. (Bogdan Condurăţeanu) (09-10.12.2019)
19. v11.21. (Bogdan Condurăţeanu) (12.12.2019)
20. Introdus unele numere poştale în Găeşti (L35-111), accesul detaliat la Lidl Găeşti, 3 sensuri giratorii noi (13 sensuri giratorii noi până acum!) în Târgovişte, restricţiile de manevră aferente, eliminat un sens giratoriu desfiinţat în Târgovişte, accesul detaliat la Lidl I.C. Brătianu din Târgovişte, adăugat varii alei şi drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.12.2019)
21. v11.22. (Bogdan Condurăţeanu) (14.12.2019)
22. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri) ale cetăţii de epoca fierului de la Bucecea-Pădurea Găvanului (L35-005), pe baza articolului semnat de Alexandru Berzovan, Adela Kovács, Alexandru Nechifor în Revista de Arheologie, Antropologie şi Studii Interdisciplinare nr. 1 din 2019, completări şi corecţii drumuri de exploatare, poteci, ape ca poligon în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
23. Introdus elementele de detaliu (şanţuri) ale aşezărilor fortificate de epocă nedeterminată de la Homiceni şi Văleni-La Cetăţue (L35-042) pe baza articolului semnat de Gafincu şi Diaconu la Colocviul Național FORTIFICAȚII ȘI SISTEME DE FORTIFICARE ÎN SPAȚIUL EST-CARPATIC, DIN NEOLITIC PÂNĂ ÎN EVUL MEDIU, 2019. Corecţii denumiri, tipologii drumuri în L35-030 şi L35-042. (Bogdan Condurăţeanu) (15.12.2019)
24. Reconfigurat rutarea prin intersecţia din Şendreni GL (L35-092), introdus tranşeele germane din primul război mondial de la Olăneasca, adăugat detalii monumente în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
25. Introdus un sens giratoriu nou (14 sensuri giratorii noi până acum!) în Matca (L35-080), îmbogăţit structura de ape ca polilinie şi de poligoane de păduri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
26. Introdus accesul detaliat la Lidl Vladimirescu (L34-067) precum şi sensul giratoriu nou (15 sensuri giratorii noi până acum!) care-l deserveşte, un senss giratoriu nou (16 sensuri giratorii noi până acum!) în Arad şi încă unul (17 sensuri giratorii noi până acum!) în Pecica, benzinării noi, parcări, prelungiri străzi şi completări drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu) (16.12.2019)
27. v11.23. (Bogdan Condurăţeanu)
28. Completări drumuri de exploatare, străzi, numere poştale şi puncte de interes în L35-099. (Bogdan Condurăţeanu) (17.12.2019)
29. Mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare în L35-111 şi L35-098. (Bogdan Condurăţeanu) (18.12.2019)
30. Introdus o porţiune lipsă din DC15 la vest de Răpsig, mulţumiri lui Neluţu Bene pentru atenţionare, varii corecţii şi adăugiri drumuri în planşele L34-057 şi L34-056. (Bogdan Condurăţeanu) (19.12.2019)
31. Completări şi corecţii ape ca polilinie în L34-056 şi L34-057. (Bogdan Condurăţeanu) (20.12.2019)
32. Introdus posibilitatea calculului automat de rute pe segmentul 3 Holdea-Ilia al autostrăzii A1 deschis circulaţiei publice pe 23.12.2019(L34-081 şi L34-082), cu restricţii de acces şi viteză speciale. Mici corecţii şi adăugiri drumuri de exploatare şi ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (21.12.2019)
33. v11.24. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Cartat un posibil turn dacic la Sarmizegetusa Regia (L34-095), publicat de Aurora Peţan în 2015, introdus traseul posibil (inedit) al continuării Căii Sacre la vestul cetăţii, introdus un sens giratoriu nou (18 sensuri giratorii noi până acum!) în Petroşani (mulţumiri lui Gal Alin pentru atenţionare şi explicaţii). Completări şi corecţii încadrare poligoane păduri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (22.12.2019)
35. Introdus unele sensuri unice noi în Galaţi (L35-093), completări denumiri şi topologie străzi şi drumuri de exploatare, completări şi corecţii ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
36. v11.25. (Bogdan Condurăţeanu)
37. Introdus două sensuri giratorii noi (20 sensuri giratorii noi până acum!) în Râşnov (L35-087), introdus accesul detaliat la Penny Market şi Carrefour Market din Râşnov, completări topologie şi denumiri străzi în Râşnov şi Cristian, introdus un posibil burgus roman şi tranşeele româneşti WW1? de la Rucăr. (Bogdan Condurăţeanu) (23-24.12.2019)
38. v11.26. (Bogdan Condurăţeanu)
39. Mici corecţii ape ca polilinie, completări poligoane păduri în L35-087. (Bogdan Condurăţeanu) (25.12.2019)
40. Introdus pasajele peste calea ferată de la Dumbrăveni şi Daneş (L35-062), explicitat unele intersecţii, introdus explicaţiile vocale speciale, restricţiile de manevră şi de încadrare în bandă aferente, adăugiri de puncte de interes, completări poligoane ape, adăugiri şi corecţii căi ferate, corecţii şi completări străzi şi drumuri de exploatare în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
41. Completări poligoane Târnava Mare şi corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşa L35-062. (Bogdan Condurăţeanu) (26.12.2019)
42. Corectat adresa unui bloc din Vaslui (L35-056), mulţumiri avocat Marincescu pentru atenţionare. (Bogdan Condurăţeanu)
43. Introdus un sens giratoriu nou (21 sensuri giratorii noi până acum!) în Focşani (L35-079), introdus accesul detaliat la Supeco Focşani, îmbogăţit structura de drumuri, căi ferate şi străzi din planşă, introdus unele puncte de interes noi, completări poligoane ape curgătoare (Putna, Bârlad) şi bălţi.
44. v11.27. (Bogdan Condurăţeanu)
45. Completări şi corecţii ape ca polilinie şi acoperire cu vegetaţie ca poligon în L35-079. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Introdus un sens giratoriu nou (22 sensuri giratorii noi până acum!) în Cristian (L35-088), care deserveşte centrele logistice din zona Avicola, îmbogăţit structura de străzi (topologie şi denumiri), puncte de interes, adrese, amprente clădiri la sol din Cristian şi Ghimbav. (Bogdan Condurăţeanu) (27.12.2019)
47. Introdus un sens giratoriu nou (23 sensuri giratorii noi până acum!) în Braşov (L35-088), corecţii şi adăugiri, drumuri, străzi şi poteci, modificat atributele de acces la unele străzi din Azuga şi Predeal. (Bogdan Condurăţeanu) (28.12.2019)
48. Introdus două sensuri giratorii noi (25 sensuri giratorii noi până acum!) în Braşov (L35-076), completări şi corecţii străzi, drumuri şi denumiri în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
49. v11.28. (Bogdan Condurăţeanu)
50. Mici adăugiri de drumuri de acces în Oradea (L34-032). (Bogdan Condurăţeanu)
51. Introdus două sensuri giratorii noi (27 sensuri giratorii noi până acum!) în Zalău (L34-035). Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare din planşă. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu)
52. Mici corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca polilinie în L35-113. Introdus accesul detaliat la Carrefour Market din Valea Călugărească. Introdus localizarea probabilă a fortificaţiei medievale de la Palanca. Introdus un sens unic nou în Ploieşti. (Bogdan Condurăţeanu) (29.12.2019)
53. Introdus accesul detaliat la Kaufland Vivo. Introdus trei sensuri giratorii noi (30 sensuri giratorii noi până acum!) în Constanţa (L35-142), eliminat un sens giratoriu desfiinţat, îmbogăţit structura de drumuri, străzi, denumiri, numere poştale, puncte de interes şi restricţii de manevră din planşă. Actualizat sensuri unice în localitate. Mulţumiri pentru atenţionarea la un sens giratoriu şi la adresele şi denumirile câtorva blocuri primite de la Ablalim Ferodin. Eliminat unele duplicate la spaţiile verzi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
54. v11.29. (Bogdan Condurăţeanu)
55. Actualizat poligoanele cu plaje şi diguri în planşa L35-142. Introdus unele blocuri şi adrese poştale de ultimă oră de la Ablalim Ferodin, căruia îi mulţumim. (Bogdan Condurăţeanu) (30.12.2019)
56. Adăugat accesul detaliat la Penny Market din Cernavodă (L35-129), mici corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
57. mici corecţii şi adăugiri drumuri şi ape ca polilinie în planşa L35-130. (Bogdan Condurăţeanu)
58. Introdus un sens unic nou, ridicat unele restricţii de acces şi unele puncte de interes noi în Cluj-Napoca (L34-048). (Bogdan Condurăţeanu)
59. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi poteci în L35-075, introdus sens dublu de parcurgere pe o porţiune din E68, eliminat poligoanele serelor din Codlea, introdus ferma fotovoltaică din Codlea şi actualizat amprenta unui lac de balastieră. Corecţii şi adăugiri ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus două sensuri giratorii noi (32 sensuri giratorii noi până acum!) în Iaşi, accesul detaliat la Dedeman şi Lidl Primăverii din Iaşi (L35-032), îmbogăţit structura de drumuri şi străzi din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (30-31.12.2019)
61. Introdus accesul detaliat la Kaufland şi Pepco Paşcani (L35-030), mici adăugiri şi corecţii la străzi şi drumuri în planşă. Completări poligoane păduri şi ape ca polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (31.12.2019)
62. Completări străzi şi drumuri în Slobozia şi restul planşei L35-127. Corecţii şi completări ape ca poligon şi polilinie în planşă. (Bogdan Condurăţeanu)
63. Introdus un sens giratoriu nou (33 sensuri giratorii noi până acum!) în Bolintin-Vale (L35-124), accesul detaliat la Penny Market Clinceni, accesul detaliat la o multitudine de centre logistice din vestul Bucureştiului, completări poligoane clădiri, limite de viteză – în special pe DNCB, sensuri unice, restricţii de acces, explicaţii vocale speciale. Adăugat numere poştale şi puncte de interes de afaceri pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu. Completări ape ca polinie şi corecţii poligoane vegetaţie. (Bogdan Condurăţeanu) (02-04.01.2020)
64. v12.01. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Introdus un sens giratoriu nou (34 sensuri giratorii noi până acum!) în 1 Decembrie (L35-137), completări străzi în localitate, mici corecţii şi adăugiri ape ca polilinie şi poligoane vegetaţie. (Bogdan Condurăţeanu) (09.01.2020)
66. Început introducerea de semne cu direcţii rutiere în harta ROAD în L35-124 de-a lungul A1, adăugat parcul dendrologic din Chitila. (Bogdan Condurăţeanu)
67. Introdus 4 sensuri giratorii noi (38 sensuri giratorii noi până acum!) în Bucureşti (L35-125), străpungerea Electronicii, adăugat puncte de afaceri, sensuri unice şi adrese poştale pentru care îi mulţumim lui Tinel Ştefănescu, completări limite de viteză, poligoane clădiri, restricţii de acces, manevră şi încadrare în bandă, explicitări intersecţii, acces în centre logistice, zone cu atenţionare şcoală, amprente poligoane clădiri, explicaţii vocale speciale, început introducerea de semne cu direcţii rutiere în harta RO.A.D. (Bogdan Condurăţeanu) (05-09.01.2020)
68. v12.02. (Bogdan Condurăţeanu)
69. Remediat unele z-level incorecte în L35-026 şi L35-027, corectat unele diacritice în L35-063, L35-001, L35-110, L35-100 şi L35-102. Introdus unele limite de viteză în L35-141. Completări şi corecţii restricţii de manevră în L35-110, L35-100 şi L35-102. (Bogdan Condurăţeanu) (10.01.2020)
70. Introdus două sensuri giratorii noi (40 sensuri giratorii noi până acum!) în Buftea (L35-124), mulţumiri lui Mihai Costaniuc pentru atenţionare. Introdus acces exclusiv pietonal pe o porţiune de trecere peste calea ferată din localitate, ridicat viteza medie pe segmentele de drum cu nivel de rută ridicat artificial. (Bogdan Condurăţeanu) (11.01.2020)
71. Închiderea ediţiei. (Bogdan Condurăţeanu) (12.01.2020)
72. Mulţumiri lui Dan-Claudiu Dragoş pentru realizarea scripturilor de statistici tipuri şi adrese poştale şi lui Cristian Petrică pentru agregarea acestora pentru raportare în ansamblu. (Bogdan Condurăţeanu)