Homepage » Jurnal » Jurnal Service Release RO.A.D.2017.19

Jurnal Service Release RO.A.D.2017.19

Modificări între v9.13 şi v9.19

1. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale villa rustica de la Oarda (L34-072), pe baza planului publicat de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu) (01.05.2017);

2. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale celor două villa rustica de la Hobiţa-Grădişte (L34-094), pe baza planurilor publicate de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu);
3. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale clădirilor romane din vicus-ul şi castrul de la Războieni-Cetate (L34-060), pe baza planului publicat de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu);
4. Reintrodus toate observaţiile şi punctele PDT în hartă în vederea prelucrării-integrării şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu)
5. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale celor două villa rustica de la Vinţu de Jos (L34-083, L34-071 şi L34-072), pe baza planurilor publicate de Ioana Oltean în 2004. (Bogdan Condurăţeanu) (02.05.2017)
6. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale villa rustica de la Strei (L34-082), pe baza vederii aeriene publicate de Ioana Oltean în 2004. Introdus şanţul turnului roman de la Hunedoara-Dealul Sânpetru – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri în planşă, corecţii la căile ferate la tunelul Zlaşti. (Bogdan Condurăţeanu)
7. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri, ziduri, turnuri) ale Limes Porolissum, castrului roman şi cetăţii dacice de la Moigrad-Citeră (L34-035), pe baza lucrării lui Horea Pop şi a planului publicat de Nicolae Gudea. (Bogdan Condurăţeanu)
8. Introdus mai multe toponime în L35-105. Mulţumiri lui Nelu Sofrone pentru date. (Bogdan Condurăţeanu) (03.05.2017)
9. Refăcut aspectul şanţului şi valului castrului roman Salinae de la Războieni-Cetate (L34-060) ca polilinie pe baza noilor date disponibile. Îmbogăţit structura de străzi şi drumuri de exploatare din planşă. Introdus unele etichete de DC şi modificat importanţa unor străzi din Ocna Mureş. Adăugat unele bazine ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (04.05.2017)
10. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie în L34-094. (Bogdan Condurăţeanu) (05.05.2017)
11. Introdus elementele de detaliu (valuri) ale fortificaţiei romane de la Topalu-Cariera Margela (L35-129) pe baza planului lui Pamfil Polonic. – Coordonatele acesteia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (06.05.2017)
12. Introdus elementele de detaliu (ziduri) ale quadriburgium-ului roman de la Rachelu (L35-105) – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi canale ca polilinie, eliminat unele păduri ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
13. Introdus elementele de detaliu (ziduri) ale cetăţii medievale Liţa de la Liteni (L34-059). Adăugat valul şi marginea terasei la aşezarea fortificată dacică de la Liteni-Piatra Mare. Corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din zonă. (Bogdan Condurăţeanu)
14. Introdus elementele de detaliu (ziduri, incinte) ale complexului de două fortificaţii ale Chioarului/Kuivar/Kovar/Kowar de la Berchezoaia (L34-024). (Bogdan Condurăţeanu) (07.05.2017)
15. Introdus al doilea fort austriac de la Vama Buzăului (L35-089) ca punct, pe baza hărţilor puse la dispoziţie de Maria Roşu, căreia îi mulţumim. Îmbogăţit structura de drumuri în planşă, completat păduri şi păşuni ca poligon, introdus porţiuni din râul Buzău ca poligon, corecţii şi redenumiri ape ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (08.05.2017)
16. Introdus muzeul casa memorială George Enescu din Sinaia (L35-088), corecţii şi adăugiri la structura de drumuri din planşă, recartat toate bateriile şi forturile austriece de la Vama Buzăului, introdus porţiuni din râul Buzău ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu)
17. Introdus elementele de detaliu (valul) ale Siciei Transdanubiene a Cazacilor Zaporojeni de la Dunavăţu de Sus (L35-107), pe baza planului publicat de Mihai Tiuliumeanu în 2015. Reamplasat punctul burgus-ului roman Plateypiagei de la Dunavăţu de Sus. ) – Coordonatele acestuia din http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ sunt incorecte! Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare. (Bogdan Condurăţeanu) (09.05.2017)
18. Introdus elementele de detaliu (valuri, şanţuri) ale castrului roman legionar de marş de la Schela Cladovei (L34-130) pe baza planului lui Pamfil Polonic. Introdus eticheta DN56C şi câteva etichete de drumuri comunale, explicitat unele intersecţii, introdus ferma solară de la Vânju Mare şi accesul la ea. (Bogdan Condurăţeanu) (11.05.2017)
19. Introdus elementele de detaliu ale castrului roman auxiliar (zidurile, turnul, izvorul) de la Izvoarele (L34-142) pe baza planului lui Pamfil Polonic. Introdus eticheta DN56C şi câteva etichete de drumuri comunale. (Bogdan Condurăţeanu)
20. Introdus elementele de detaliu (palisadele) ale așezării fortificate Cultura Petreşti de la Pianu de Jos-Podei (L34-083) pe baza planurilor publicate de Cătălin Bem în 2015. Îmbogăţit structura de drumuri, adăugat unele bălţi ca poligon şi completat canale ca polilinie. (Bogdan Condurăţeanu) (12.05.2017)
21. Introdus elementele de detaliu (zidurile, drumurile) aşezării romano-bizantine de la Drobeta (L34-130) pe baza planurilor lui Pamfil Polonic. Completări şi corecţii structura de drumuri şi de căi ferate în planşă. Introdus nodul feroviar de la Drobeta-Turnu Severin. (Bogdan Condurăţeanu)
22. Introdus elementele de detaliu (zidurile, turnurile) cetăţii medievale de la Saschiz (L35-062). Îmbogăţi structura de drumuri de exploatare, introdus unele etichete de drum comunal, corecţii la ape ca polilinie şi introdus poligoanele râului Târnava Mare şi ale unor bălţi, lacuri, heleştee, păduri şi păşuni lipsa din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (13.05.2017)
23. Introdus elementele de detaliu (valul) ale circumvalaţiei Culturii Coţofeni de la Saschiz-Cetatea Urieşilor. Integrat 1105 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (14.05.2017)
24. Introdus elementele de detaliu (valul, zidul, şanţurile) ale castrului roman de la Gresia-Cocina lui Maiaş Purcaş pe baza planului lui Avram şi Amon din 2000 (L35-134). Refăcut traseul Limes TransAlutanus în Gresia pe baza hărţii Specht. Adăugat puncte de interes, îmbogăţit structura de străzi din Roşiori de Vede, refăcut bălţi ca poligon. (Bogdan Condurăţeanu) (15.05.2017)
25. Îmbogăţit structura de canale ca polilinie în L35-134. (Bogdan Condurăţeanu) (16.05.2017)
26. Introdus reţeaua de străzi, puncte de interes, poligoane, adrese pe linii, conform INIS, în localităţile BLAHNIŢA DE JOS, SITEŞTI, POCIOVALIŞTEA, HIRIŞEŞTI, BERCEŞTI, NOVACI, HOREZU, URSANI, TĂNĂSEŞTI, RÂMEŞTI (HOREZU), IFRIMEŞTI, RÂNCA, BERBEŞTI, DĂMŢENI, VALEA MARE (BERBEŞTI) şi ROŞIOARA (L34-108). Introdus reţeaua de străzi, puncte de interes şi poligoane, conform imaginilor, în localităţile BOBU, MOGOŞANI, HĂIEŞTI, MAGHEREŞTI, SĂCELU, CÂMPU MARE, BENGEŞTI, BUZEŞTI, BLIDARI, DUMBRĂVENI, DRĂGOIEŞTI, CRASNA, BLAHNIŢA DE SUS, BOLBOCEŞTI, ALBENI, MIROSLOVENI, PRUNEŞTI, DOSENI, CĂLUGĂREASA, DOBRANA, NEGOIEŞTI, STEJARU, BUCŞANA, PRIGORIA, ZORLEŞTI, BUMBESTI-PIŢIC, CIOCADIA, ANINIŞU DIN DEAL, ANINIŞU DIN VALE, CERNADIA, SECIURILE, ROŞIA DE AMARADIA, SITOAIA, BECHENI, DEALU VIEI, CORŞORU, NISTOREŞTI, ALIMPEŞTI, POIENARI, BAIA DE FIER, ALUNU, IGOIU, BODEŞTI (ALUNU), MATEEŞTI, GRECI, TURCESTI, Jeriştea, VAIDEENI, IZVORU RECE (VAIDEENI), Coasta Cerbului, SLĂTIOARA, Mogeşti, GORUNEŞTI (SLĂTIOARA), STROEŞTI, CIREŞU, ROŞOVENI, SĂRSĂNEŞTI, CRASNA DIN DEAL şi CĂRPINIŞ. Introdus reţeaua de drumuri de exploatare şi poteci, completat reţeaua de drumuri comunale, inclusiv cu denumiri, conform INIS. (Laura Albeanu) (18.05.2017)
27. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-108. (Bogdan Condurăţeanu) (19.05.2017)
28. v9.14. (Bogdan Condurăţeanu)
29. Introdus porţiuni din Pârâul Lăpuş ca poligon şi drumuri de exploatare în L34-024. (Bogdan Condurăţeanu) (21.05.2017)
30. Integrat 98 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-013, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (22.05.2017)
31. Integrat 559 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-014, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (23.05.2017)
32. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-013 şi L35-014. (Bogdan Condurăţeanu)
33. Integrat 33 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-073, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
34. Integrat 815 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-074, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
35. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-073 şi L35-074. (Bogdan Condurăţeanu)
36. Integrat 109 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-076, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (24.05.2017)
37. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşa L35-076. (Bogdan Condurăţeanu)
38. Integrat 55 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-077, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (25.05.2017)
39. Integrat 76 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-078, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
40. Integrat 186 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-061, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu)
41. Completat codurile poştale la punctele noi introduse în planşele L35-077, L35-061 şi L35-078. (Bogdan Condurăţeanu)
42. Integrat 860 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-006, completări, corecţii şi adăugiri puncte. Completat codurile poştale şi diacriticile româneşti la punctele noi introduse în planşa L35-006. (Bogdan Condurăţeanu) (26-30.05.2017)
43. Introdus reţeaua de străzi, adrese pe linii, completat reţeaua de puncte de interes şi poligoane, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile BERCU, BUCIUM-ORLEA, BALOMIR, BĂIEŞTI, RÂU ALB, COROIEŞTI, RÂU MIC, RUŞOR, ŞEREL, GALAŢI, PUI, RÂU BĂRBAT, HOBIŢA, URIC, VALEA LUPULUI, PONOR, OHABA-PONOR, FEDERI, LIVADIA, BARU, PETROS şi FIZEŞTI (L34-095). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (31.05.2017)
44. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-095. (Bogdan Condurăţeanu)
45. v9.15. (Bogdan Condurăţeanu)
46. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-095 cu cele din L34-083, L34-096, L34-107 şi L34-094. Completat drumuri de exploatare şi poteci în toate aceste planşe. Explicitat intersecţiile lui E79 cu DJ668, DJ686 şi DC63 la Sântâmăria-Orlea (L34-094), adăugat restricţii de manevră şi explicaţii vocale speciale. (Bogdan Condurăţeanu) (01.06.2017)
47. Introdus elementele de detaliu (şanţul) ale circumvalaţiei Hallstattiene de la Roadeş-Dealul Cetăţii (L35-063). Integrat 442 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (02.06.2017)
48. Integrat 579 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-064, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (03-06.06.2017)
49. Integrat 702 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-065, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (07-10.06.2017)
50. Introdus elementele de detaliu (ziduri, secţiuni) ale cetăţii dacice de la Valea Seacă-Muchia Cetăţii (L35-065) (Bogdan Condurăţeanu) (10.06.2017)
51. Integrat 622 puncte PDT culese de Marius Irimia în toponimia planşei L35-015, completări, corecţii şi adăugiri puncte. (Bogdan Condurăţeanu) (11-17.06.2017)
52. Completat codurile poştale şi diacriticile româneşti la punctele noi introduse în planşa L35-015. (Bogdan Condurăţeanu) (18.06.2017)
53. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform INIS, în localităţile TÂRGU GÂNGULEŞTI, DEALU ALUNIŞ, TÂRGU CĂRBUNEŞTI, ŞTEFĂNEŞTI, COJANI şi CĂRBUNEŞTI-SAT (L34-120). Îmbogăţit acoperirea cu drumuri în localităţile SPAHII, TURBUREA, ŞIPOTU, BULBUCENI, PĂIŞANI, STOINA, CIORARI, BRĂTEŞTI, MIELUŞEI, ULMET, TOIAGA, BĂLOŞANI, SLĂVUŢA, VĂLUŢA, MARINEŞTI, PUŢINEI, NISTOI, SOCENI, BOBAIA, ANDREEŞTI, DOLCEŞTI, VLADIMIR, FRASIN, CORNETU, ALUNIŞ, CĂPRENI, SATU NOU, CETATEA, PLOPU, PEGENI, HUREZANI, TOTEA DE HUREZANI, BUSUIOCI, BĂCEŞTI, STEJARI, POPEŞTI-STEJARI, PETRĂCHEI, DĂNCIULEŞTI, ZĂICOIU, HĂLĂNGEŞTI, RĂDINEŞTI, BIBULEŞTI, OBÂRŞIA, PETREŞTI, MUSCULEŞTI, VIERŞANI, SOCU, JUPÂNEŞTI, VALEA DEŞULUI, TOTEA, NEGRENI, FRUMUŞEI, COLŢEŞTI, GÂLCEŞTI, BERLEŞTI, FRUNZA, TÂRGU LOGREŞTI, POPEŞTI, LOGREŞTI-MOŞTENI, PISCOIU, SEACA, POJARU, VALEA POJARULUI, BUSTUCHIN, POIANA-SECIURI, POIENIŢA, NĂMETE, CIONŢI, LIHULEŞTI, PÂRÂU VIU, BERLEŞTI, SCRADA, VALEA MARE, BĂTĂŞANI, MĂRGINENI, AFÂNATA, MĂRICEŞTI, BĂROIU, TETOIU, LĂCUSTENI, LĂCUSTENII DE JOS, CONŢEA, GĂNEŞTI, LĂCUSTENII DE SUS, POIENARI, GHIOROIU, MIEREA, MECEA, DEALU VĂLENI, FĂUREŞTI (ZĂTRENI), STANOMIRU, MĂNICEA, BUTANU, ZĂTRENI, ZĂTRENII DE SUS, DEALU GLĂMEIA, OLTEŢU, CIORTEŞTI, VALEA VĂLENI, VĂLENI (ZĂTRENI), PÂRÂIENII DE JOS, PÂRÂIENII DE MIJLOC, PÂRÂIENII DE SUS, SĂSCIOARA, RUSĂNEŞTI, GIULEŞTI, POPEŞTI (FÂRTĂŢEŞTI), TANISLAVI, STĂNCULEŞTI, DOZEŞTI, CĂTEŢU, CUCI, FÂRTĂŢEŞTI, VALEA URSULUI, SECIU, MĂNEASA, POPEŞTI (TETOIU), NENCIULEŞTI, ŢEPEŞTI, CHERĂŞTI, BUDELE, HOTĂROAIA, ROŞIILE, LUPUIEŞTI, PERŢEŞTI, RĂŢĂLEŞTI, ROMANEŞTI, PLEŞEŞTI, PĂSĂREI, PLEŞOIU, LIVEZI, ŞERBĂNEŞTI (LĂPUŞATA), BROŞTENI, SCORUŞU, MIJAŢI, BALACIU, ZGUBEA, DOBRICEA, TURBUREA, ROŞIA, ILACIU, OCRACU, POPEŞTI (SINEŞTI), CIUCHEŢI, MIJLOCU, Dealu Bisericii, STRĂCHINEŞTI, URZICA, LINIA (GRĂDIŞTEA), ŢUŢURU, OBISLAVU, DIACONEŞTI, PĂRĂUŞANI, TINA, GRĂDIŞTEA, Dealu Leului şi VALEA GRĂDIŞTEI (L34-120). (Laura Albeanu) (23.06.2017)
54. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-120. (Bogdan Condurăţeanu) (24.06.2017)
55. v9.16. (Bogdan Condurăţeanu)
56. Făcut legătura la drumurile noi introduse în L34-120 cu cele din L34-108, L35-109, L34-132 şi L34-119. Completat drumuri de exploatare şi poteci în toate aceste planşe. Introdus un sens giratoriu nou în Pojaru (L34-120), adăugat restricţii de manevră. (Bogdan Condurăţeanu)
57. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile CUPTOARE (CORNEA), MEHADICA, VERENDIN, LUNCAVIŢA, DOMAŞNEA, CĂNICEA, CORNEA, MACOVIŞTE (CORNEA), RUSCA, FENEŞ, BREBU NOU, GĂRÂNA şi TEREGOVA (L34-105). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (03.07.2017)
58. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L34-105. (Bogdan Condurăţeanu)
59. v9.17. (Bogdan Condurăţeanu)
60. Introdus 2 sensuri giratorii noi (3 sensuri giratorii noi până acum!) în Roman (L35-042), unele sensuri unice noi, completat reţeaua de străzi din localitate şi de drumuri de exploatare din planşă, început refacerea poligoanelor râurilor Siret şi Moldova, introdus monumentul eroilor aviatori din Bereşti-Bistriţa, conacul distrus şi bustul lui Miron Costin din localitatea omonimă. (Bogdan Condurăţeanu) (08.07.2017)
61. Introdus un sens giratoriu nou (4 sensuri giratorii noi până acum!) în Satu Mare (L34-010) şi accesul detaliat la Lidl Drumul Careiului şi Lidl Rodnei din localitate. (Bogdan Condurăţeanu) (09.07.2017)
62. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile LUCIANCA, UNGURENI (BUTIMANU), NICULEŞTI, CIOCĂNARI, MOVILA (NICULEŞTI), BĂRBUCEANU, BUTIMANU, BUJOREANCA, CĂTUNU (CORNEŞTI), CRIVĂŢU, HĂBUD, TĂTĂRAI, PODU VĂLENI, CĂRBUNARI, PREDEŞTI, ŞIRNA, TĂRICENI şi OLOGENI (L35-112). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (12.07.2017)
63. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-112. (Bogdan Condurăţeanu)
64. v9.18. (Bogdan Condurăţeanu)
65. Introdus un sens giratoriu nou (5 sensuri giratorii noi până acum!) în Ploieşti (L35-112) şi sens dublu de parcurgere pe Pasajul Ploieşti-vest. (Bogdan Condurăţeanu) (13.07.2017)
66. Introdus reţeaua de străzi, poligoane şi puncte de interes, conform datelor culese de Dan Popescu, în localităţile TINOSU, CRIVINA, POIENARII APOSTOLI, FÂNARI (GORGOTA), GORGOTA, POTIGRAFU, POIENARII VECHI, POIENARII-RALI, PIOREŞTI şi POIENARII BURCHII. (L35-113). Completat reţeaua de drumuri de exploatare, poteci şi drumuri comunale cu denumiri conform INIS. (Laura Albeanu) (18.07.2017)
67. Completat diacriticile româneşti şi codurile poştale la străzile şi punctele de interes din L35-113. (Bogdan Condurăţeanu)
68. v9.19. (Bogdan Condurăţeanu) (19.07.2017)
69. Introdus un sens giratoriu nou (6 sensuri giratorii noi până acum!) în Ploieştiori (L35-113). Introdus pistele circuitului offroad de la Gorgota. Corecţii şi adăugiri la structura de canale şi drumuri de exploatare din planşă. (Bogdan Condurăţeanu) (21-22.07.2017)
70. Remediat o întrerupere pe A1 între L35-110 şi L35-111. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. Introdus mai multe centre logistice de piese de schimb şi două sensuri giratorii noi (8 sensuri giratorii noi până acum!) care deservesc unul dintre acestea în L35-110. (Bogdan Condurăţeanu) (24.07.2017)
71. Remediat o întrerupere pe E81 în Tălmaciu între L35-073 între L35-073 şi L35-085. Mulţumiri lui Tinel Ştefănescu pentru atenţionare. Îmbogăţit structura de drumuri de exploatare şi introdus satul de vacanţa Fraţii Jderi în L35-085. (Bogdan Condurăţeanu) (25.07.2017)
72. Scos punctele de observaţii şi adăugiri din build şi recompilat harta. (Bogdan Condurăţeanu) (28.07.2017)
73. Service release RO.A.D.2017.19. (Bogdan Condurăţeanu)