ANM

Administratia Nationala de Meteorologie este autoritatea nationala din domeniul Meteorologiei, ce desfasoara in mod unitar si calificat supravegherea factorilor meteorologici, pentru informarea populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor periculoase, prin elaborarea de diagnoze si prognoze meteorologice, precum si studii de cercetare specifica. ANM asigura constituirea si gestionarea Fondului national de date meteorologice (FNDM) necesar pentru fundamentarea meteorologica a proiectarii, executiei si exploatarii diverselor obiective economico-sociale si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabila si, asupra caruia are drept de proprietate intelectuala si pe care il administreaza conform dispozitiilor legale.

ANM este implicat activ in integrarea si schimbul international de date si informatii meteorologice, in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala pentru monitorizarea si protectia mediului aerian si participa la actiuni internationale in cadrul programelor Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), fie legate de proiecte stiintifice finantate de Comunitatea Europeana (CE) sau colaborari bilaterale si multilaterale.